Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 200

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Schaafstra, Bodes Jans 
 25 sep 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37441
2
Antonides, Sake Floris 
 25 sep 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53830
3
Hofstra, Eede Klazes 
 25 sep 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76953
4
van Tuinen, Eeke Tjeerds 
 25 sep 1767Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93623
5
Groeneveld, Meindert Lumes 
 25 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3596
6
Keizer, Albert Willems 
 25 sep 1772Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11914
7
de Vries, Jeltje Klazes (aka Hendriks) 
 25 sep 1773Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49406
8
Gaeles, Sioukje 
 25 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42811
9
Wiersma, Minne Pieters 
 25 sep 1773Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1671
10
Joukes, Dieuwke 
 25 sep 1775Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62015
11
Klazes, Klaas 
 25 sep 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45243
12
Roelofs, Lourens 
 25 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45347
13
Cahai, Yzak 
 25 sep 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50490
14
Engels, Aukjen 
 25 sep 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87437
15
Booitsma, Martijntje Taekes 
 25 sep 1779Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36984
16
Groot, Rienk Klazes de 
 25 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18835
17
Kuipers, Jacob Cornelis 
 25 sep 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2365
18
Werff, Grietje Jochems van der 
 25 sep 1780Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87395
19
Hoogland, Watze Pieters 
 25 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9496
20
Syberens, Dirkje 
 25 sep 1781Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96460
21
Jansen, Fettje Baukes 
 25 sep 1783Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71972
22
Koopal, Marten Reimers 
 25 sep 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69846
23
Holwerda, Jan Jacobs 
 25 sep 1784Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103927
24
Feenstra, Willemke Dirks 
 25 sep 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2412
25
Keegstra, Kornelis Renzes 
 25 sep 1786Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110408
26
Meulen, Ybeltje Kornelis van der 
 25 sep 1789Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59818
27
van Keimpema, Klaasje Harmens 
 25 sep 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77935
28
Miedema, Klaas Bokkes 
 25 sep 1794Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94625
29
Dijkstra, Klaaske Siedses 
 25 sep 1795Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2723
30
Olijnsma, Martha Kornelis 
 25 sep 1795Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46364
31
van Dijk, Willem Dirks 
 25 sep 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77819
32
Hettema, Baukje Andries 
 25 sep 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6546
33
de Grijs, Baukje Jans 
 25 sep 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71669
34
Vaart, Feikjen Wiebrens van der 
 25 sep 1797Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3890
35
Cuperus, Jan Gepkes 
 25 sep 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11785
36
Dokter, Trijntje Heerts 
 25 sep 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13148
37
Berg, Anke Lykeles 
 25 sep 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1321
38
Bouma, Louw Eeltjes 
 25 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I509
39
Viersen, Sjoukje Feddes 
 25 sep 1802Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9836
40
Cahai, Isaac 
 25 sep 1803Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80055
41
Sjoeks, Pieter Pieters 
 25 sep 1803Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99279
42
Westhoff, Jacobus Martinus 
 25 sep 1803Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102884
43
Haakma, Hiske Oebeles 
 25 sep 1804Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11695
44
Jans, Heiltje 
 25 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43665
45
Landman, Hendrikje Pieters 
 25 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19063
46
Prins, Geeltje Doekes 
 25 sep 1804Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10418
47
Andree, Pietertje Jans 
 25 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I840
48
Faber, Lijsbert Jans 
 25 sep 1806Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51210
49
Hovinga, Sipke Nannes 
 25 sep 1806Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52056
50
de Vos, Tjitske Klazes 
 25 sep 1807Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58525

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 148

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Haukes, Antje 
 25 sep 1743Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97878
2
Sikkes, Andrijs 
 25 sep 1779Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87776
3
Binnes, Akke 
 25 sep 1807Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45678
4
Kuiken, Maartje Jans 
 25 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2136
5
Piers, Klaas 
 25 sep 1807Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100252
6
Jacobs, Ymkje 
 25 sep 1808Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50350
7
Piers, Fettje 
 25 sep 1808Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75781
8
Swart, Taekele Sijmens 
 25 sep 1808Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46693
9
Vink, Albert Tymens 
 25 sep 1810Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86388
10
Fennema, Jelle Sjoerds 
 25 sep 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5167
11
Johannes, Elske 
 25 sep 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7211
12
Westerhof, Meine Oedzes 
 25 sep 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95085
13
Bosch, Sytske Tjerks van den 
 25 sep 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103559
14
Pieters, Tietje 
 25 sep 1813Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99847
15
Sytzes, Antje 
 25 sep 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47227
16
van Hoek, Meine Arends 
 25 sep 1815Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66704
17
Holwerda, Jacob Jans 
 25 sep 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26580
18
Rusticus, Gatse Sjoukes 
 25 sep 1817Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107565
19
Boonstra, Jeltje Eelkes 
 25 sep 1821Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1926
20
Das, Neeke Andries 
 25 sep 1823Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97905
21
de Lune, Jan Pieters van 
 25 sep 1823Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57699
22
Eilerts, Geesje 
 25 sep 1823Beilen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107949
23
Ferwerda, Harmen Kornelis 
 25 sep 1823 I58890
24
Palma, Jantje Pieters 
 25 sep 1823Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107771
25
Pieters, Bouke 
 25 sep 1823Engelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111230
26
Weit, Hiltje Wijtzes van der 
 25 sep 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78382
27
Dijkstra, Mient Alberts 
 25 sep 1825 I47516
28
Woude, Tjitske Baukes van der 
 25 sep 1825Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7678
29
Bosma, Roel Annes 
 25 sep 1826Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69769
30
Hylkes, Baukje 
 25 sep 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103914
31
Kroodsma, Hans Sytzes 
 25 sep 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7798
32
Lammerts, Yttje 
 25 sep 1826Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88193
33
Leest, Tietje Metskes van der 
 25 sep 1826 I20706
34
Meulen, Symen Hillebrants van der 
 25 sep 1826Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101896
35
Schuurmans, Jan Pieters 
 25 sep 1826Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69381
36
Smeding, Jacobus Geerts 
 25 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2965
37
Zijlstra, Grietje Klazes 
 25 sep 1826Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68474
38
Dijkstra, Oeds Gerkes 
 25 sep 1827Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68819
39
van Dijk, Lijkele Joukes 
 25 sep 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43622
40
Hogerhuis, Hiltje Wybrens 
 25 sep 1828Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91258
41
Jentes, Grietje 
 25 sep 1828Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89391
42
Miedema, Jan Jans 
 25 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16920
43
Rieuwerts, Antje 
 25 sep 1828 I73330
44
Hoekstra, Liebbe Pieters 
 25 sep 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50624
45
Koopman, Jan Nannes 
 25 sep 1830Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52279
46
Engelsman, Ake Jans 
 25 sep 1831Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54853
47
Hoogstra, Pietje Pieters 
 25 sep 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10317
48
Meyer, Jan Rinderts 
 25 sep 1831Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49927
49
Steegstra, Janke Aukes 
 25 sep 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8573
50
Unia, Bin Willems 
 25 sep 1831 I72763

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Claessen, Pytter 
Bockes, Jeltie 
 25 sep 1681Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88516
I88517
2
Hayes, Tiallingh 
Gerryts, Antie 
 25 sep 1699Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78238
I78239
3
Daams, Beert 
Johannes, Rinske 
 25 sep 1707Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78607
I78608
4
Syttes, Gjolts 
Eelings, Foek 
 25 sep 1707Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96845
I96846
5
Tjommes, Wytse 
Jochems, Antie 
 25 sep 1707Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81929
I81939
6
Heringa, Themotius 
Rentema, Rixtie Botes 
 25 sep 1712Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99215
I99216
7
Pyters, Cornelius 
Reyners, Trijntie 
 25 sep 1712Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102082
I102083
8
Boom, Pijtter 
Eintes, Hijlkjen 
 25 sep 1718Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105480
I105481
9
Meijnts, Willem 
van Weperen, Eva 
 25 sep 1729Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98449
I98450
10
Cornelis, Claas 
Faber, Aaltie Gaeles 
 25 sep 1740Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48429
I48430
11
Douwes, Jan 
Pyters, Tetje 
 25 sep 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92120
I92121
12
Aardenburg, Cornelis 
Buma, Wopkie 
 25 sep 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107154
I107155
13
Sybrens, Popke 
Jans, Janke 
 25 sep 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44186
I44187
14
Ysbrandts, Pytter 
Sijbrens, Tryntie 
 25 sep 1757Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89903
I89904
15
de Ruiter, Jan 
Sakes, Immigje 
 25 sep 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83410
I83411
16
Clases, Gerk 
Hendriks, Aaltje 
 25 sep 1763Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90645
I90646
17
Bos, Lucas 
Obbes, Ynskje 
 25 sep 1764Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109257
I109258
18
Eeuwes, Anne 
Pijtters, Jicke 
 25 sep 1768Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94937
I94938
19
Eelkes, Pytter 
Jelles, Tjitske 
 25 sep 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71682
I71683
20
Haaksma, Pieter Lieuwes 
Jetzes, Jeltje 
 25 sep 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44566
I44567
21
Miedema, Jelger Jacobs 
Binnerts, Tryntje 
 25 sep 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13768
I13769
22
Klaaszens, Ysbrand 
Hendriks, Aaltje 
 25 sep 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68054
I68053
23
Vendrik, Jan Claases 
Johannes, Antje 
 25 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104344
I5479
24
Johannes, Taeke 
Kuiken, Amarens Jans 
 25 sep 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78755
I53724
25
Piersma, Luitzen Durks 
Aukema, Johantje Aukes 
 25 sep 1796Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111075
I111076
26
Reinders, Johannes 
Lurks, Riemke 
 25 sep 1796Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106455
I56598
27
Boersma, Anne Harmens 
Kooistra, Rinske Pieters 
 25 sep 1803Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38290
I38291
28
Wedzinga, Andries Klazes 
Meyer, Aaltje Gerrits 
 25 sep 1803Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18866
I18865
29
Bil, Jan Klases 
Groen, Trijntje Gerrits 
 25 sep 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32259
I32260
30
Ensmenger, Marinus 
Verwijs, Jannetje 
 25 sep 1808Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100919
I100920
31
Fennema, Tjipke Folkerts 
Sluis, Foekje Minzes van der 
 25 sep 1808Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76209
I76210
32
Wybenga, Minne Brants 
de Jong, Fokeltje Johannes 
 25 sep 1808Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28695
I28696
33
Pasma, Jan Jansen 
Schepers, Saeske Jans (aka Schipper) 
 25 sep 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9160
I7263
34
Douma, Harke Jans 
Posthumus, Jiltje Jilts 
 25 sep 1812Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31301
I31302
35
Oevering, Johannes Ydes 
Dankert, Grietje Jacobs 
 25 sep 1813Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13565
I13566
36
de Jong, Wybe Jans 
Elzinga, Heertje Heerts 
 25 sep 1814Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109934
I109935
37
Noordman(s), Pier Jacobs 
Rispens, Antje Jans 
 25 sep 1817Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111493
I111494
38
Bakker, Pieter Lieuwes 
Ferwerda, Wypkje Hotzes 
 25 sep 1823Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35659
I18808
39
Bijlsma, Andries Douwes 
de Jong, Grietje Binnes 
 25 sep 1823Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61183
I61184
40
Bosch, Albert Siedses 
Wal, Hylkje Taekes van der 
 25 sep 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1961
I11685
41
Kuipers, Conradus Albertus 
Binksma, Trientje Albertus 
 25 sep 1828Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85074
I85080
42
Couperus, Gaele Johannes 
Luimstra, Aafke Goitzens 
 25 sep 1830Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62849
I62850
43
Huizenga, Rienk Rinses 
Dantuma, Grietje Pieters 
 25 sep 1834Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35929
I35930
44
Goodijk, Arjen Jelles 
Steenmeyer, Johanna Samuels 
 25 sep 1841Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109349
I109350
45
Nieuwenhuis, Jan Alberts 
Schuurmans, Rinske Pieters 
 25 sep 1842Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69369
I69370
46
Ferwerda, Piebe Willems Kooystra 
Stienstra, Grietje Pieters 
 25 sep 1850Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76628
I76629
47
Miedema, Jan Alberts 
Cruiming, Roelofje Roelfs 
 25 sep 1851Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111345
I111346
48
Jong, Eeltje Jans de 
Meulen, Klaaske Engberts van der 
 25 sep 1852Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11648
I11637
49
Fierstra, Klaas Pieters 
Dijkstra, Trijntje Doekes 
 25 sep 1856Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58947
I58948
50
Veer, Paulus Wybes van der 
Dijkstra, Geertje Hendriks 
 25 sep 1858Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90147
I40065

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Dircks, Keympe 
 25 sep 1659Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80465
2
Piers, Grietje 
 25 sep 1701Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43645
3
Everts, Sjoerdtje 
 25 sep 1710Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94116
4
Goitsens, Atse 
 25 sep 1712Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73559
5
Hessels, Willem 
 25 sep 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2238
6
Karels, Andris 
 25 sep 1712Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74464
7
Krol, Jan Gerrits 
 25 sep 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6719
8
Freerks, Trijntje 
 25 sep 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43385
9
Everds, Dirk 
 25 sep 1735Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82707
10
Humalda, Ype Jacobs 
 25 sep 1735Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84518
11
Sjoerds, Baukje 
 25 sep 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92316
12
Meulen, Wybe Pieters van der 
 25 sep 1746Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64889
13
Pijters, Hendrikje 
 25 sep 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46006
14
Wijga, Inne Innes 
 25 sep 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76996
15
Klazes, Johannes 
 25 sep 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78007
16
Douwes, Eelkje 
 25 sep 1754Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91318
17
Bijlstra, Sybrig Jans 
 25 sep 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2950
18
Dijkman, Tjeerd Klazes (aka Dijkema 
 25 sep 1757Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1953
19
Douwes, Jantje 
 25 sep 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73149
20
Hiemstra, Jan Klazes 
 25 sep 1757Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104121
21
IJmker, Jan Egberts 
 25 sep 1757Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99505
22
Simons, Rinse 
 25 sep 1757Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47474
23
Visser, Aafke Nuttes 
 25 sep 1757Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83494
24
Zee, Tjeerd Jans van der 
 25 sep 1757Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86166
25
Dijkstra, Douwe Douwes 
 25 sep 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I768
26
Popma, Kanke Murks 
 25 sep 1763Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91992
27
Santhuizen, Cornelis Geerts 
 25 sep 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77467
28
Meulen, Willemke (Wyke) Willems van der 
 25 sep 1766Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108276
29
Bink, Jacob 
 25 sep 1768Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108279
30
Luinstra, Pieter Sytzes 
 25 sep 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55906
31
Nieuwenhuis, Douwe Ages 
 25 sep 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67969
32
Santhuizen, Johannes Geerts 
 25 sep 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77457
33
Vries, Hendrik Alberts de 
 25 sep 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2120
34
Willems, Arien 
 25 sep 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44818
35
Joha, Maria Thomas 
 25 sep 1774Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27558
36
Teyes, Froukjen 
 25 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48015
37
Tjeerds, Klaaske 
 25 sep 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44472
38
Ettema, Jacob Ettes 
 25 sep 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99602
39
Faber, Auke Pieters 
 25 sep 1785Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104072
40
Jans, Rindert 
 25 sep 1785Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49217
41
Miedema, Sytske Joukes 
 25 sep 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10101
42
Tjeerds, Jannigje 
 25 sep 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43720
43
Tuinstra, Yttje Botes 
 25 sep 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56074
44
Wynia, Trijntje Sybrens 
 25 sep 1785Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40262
45
Ymes, Tjitske 
 25 sep 1785Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47662
46
Koster, Doekele Tjeerds 
 25 sep 1789Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86223
47
Boersma, Reinauw Sjoerds 
 25 sep 1791Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65158
48
Buursma, Douwe Tjallings 
 25 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9309
49
Haanstra, Klaas Sakes 
 25 sep 1791Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87944
50
Hoekstra, Ettje Harmens 
 25 sep 1791Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38218

1 2 Volgende»