Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Postma, Jacob Jacobs 
 25 aug 1753Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74801
2
Remmelts, Atje 
 25 aug 1756Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64262
3
Brandsma, Bernardus Annes 
 25 aug 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55761
4
de Jong, Feije Gerbens (aka Jonk) 
 25 aug 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72022
5
Grasma, Akke Jans 
 25 aug 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25075
6
Harking, Jantien 
 25 aug 1771Odoorn, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108006
7
Nijdam, Heerke Pieters 
 25 aug 1771Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55377
8
Hornstra, Rinke Frankes 
 25 aug 1772Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108299
9
Jans, Jantje 
 25 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43813
10
Hoekstra, Antje Martens 
 25 aug 1773Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5845
11
Kok, Auke Gerrits 
 25 aug 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36223
12
Wybes, Tjitske 
 25 aug 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61460
13
Ploeg, Trijntje Pieters van der 
 25 aug 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78174
14
Postma, Mark Rinzes 
 25 aug 1777Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106382
15
Lieuwes, Jitske 
 25 aug 1778Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102481
16
Koning, Piebe Willems 
 25 aug 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66088
17
Velstra, Akke Meints 
 25 aug 1781Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12970
18
Vos, Harmanus Jans 
 25 aug 1782Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14731
19
Wijngaarden, Sijke Jans 
 25 aug 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96207
20
Tolsma, Lysbeth Wopkes 
 25 aug 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77579
21
Hoekstra, Jan Jans 
 25 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40881
22
Ymes, Tjitske 
 25 aug 1785Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47662
23
Valk, Tjamme Jantjes 
 25 aug 1786Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6998
24
Raven, Marijke Dirks 
 25 aug 1787Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10648
25
Viersen, Jacob Feddes 
 25 aug 1788Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104005
26
Kaijzer, Johan Gerhard 
 25 aug 1789Osnabruck, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100269
27
Stuurmans, Aaltje Freerks 
 25 aug 1790Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44901
28
Vries, Grietje Eintes de 
 25 aug 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10863
29
Wilman, Johannes Theodorus 
 25 aug 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104077
30
Propstra, Kornelis Alberts 
 25 aug 1793Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68100
31
Velde, Jantje Willems van der 
 25 aug 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4457
32
Postma, Antje Gerrits 
 25 aug 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7481
33
Hogerhuis, Sjoerdtje Wybes (aka de Jong) 
 25 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56916
34
Silvius, Riemke Jacobs 
 25 aug 1795Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64420
35
Vries, Gelske Dirks de 
 25 aug 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10038
36
Boersma, Bregtje Hoites 
 25 aug 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7474
37
Orre, Jeppe Teens 
 25 aug 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57351
38
Overzee, Hiltje Sjoerds 
 25 aug 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30908
39
Spar, Jitze Pieters 
 25 aug 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6164
40
Wal, Aagje Andries van der 
 25 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6538
41
Mokma, Tjitske Harmens 
 25 aug 1802Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57845
42
Steegstra, Sjoukje Andries 
 25 aug 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8168
43
Hiddema, Sjoerdtje AEbeles 
 25 aug 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I802
44
Berghuis, Mattheus 
 25 aug 1805Houwerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109799
45
Brons, Sytske 
 25 aug 1806Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110085
46
Kingma, Sas Johannes 
 25 aug 1808Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7749
47
Ferwerda, Maria Willems 
 25 aug 1809Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103292
48
Bierma, Wybe Jorrits 
 25 aug 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50607
49
Dijkstra, Anne Douwes 
 25 aug 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14521
50
Hoekstra, Symen AEdes 
 25 aug 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8317

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pel, Akke Gerbens 
 25 aug 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71476
2
Ysbrands, Aaltje 
 25 aug 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95973
3
Pieters, Sjouwkjen 
 25 aug 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86501
4
Willems, Roelofke 
 25 aug 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78402
5
Hommema, Lolke Hessels 
 25 aug 1812 I12215
6
Schut, Dirk Cornelis 
 25 aug 1812Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100749
7
Heslinga, Jacob Gerbens 
 25 aug 1814Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3172
8
Veen, Jetske Rykeles van der 
 25 aug 1814 I50352
9
Visser, Klaaske Sipkes 
 25 aug 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16767
10
Wijnstok, Dieuwke Jans 
 25 aug 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2187
11
Sloten, Pieter Melis van 
 25 aug 1817Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8584
12
Slager, Jeltje Pieters 
 25 aug 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26422
13
de Jong, Klaas Kornelis 
 25 aug 1819 I65358
14
Slim, Jan Arjens 
 25 aug 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25569
15
Vries, Siemen Hessels de 
 25 aug 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7347
16
Hoekstra, Trijntje Cornelis 
 25 aug 1822Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11127
17
Sloten, Meindert Pieters van 
 25 aug 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8588
18
Vellinga, Gerben Folkerts 
 25 aug 1822Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49158
19
Woude, Baukje Simons van der 
 25 aug 1822Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52635
20
Elzinga, Gertje Gerrits 
 25 aug 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75474
21
Wiegersma, Aebe Atzes 
 25 aug 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98321
22
Douwes, Geertje 
 25 aug 1824Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40071
23
Bakker, Akke Freerks 
 25 aug 1826 I15416
24
de Groot, Sipke Alberts 
 25 aug 1826Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88701
25
de Jong, Froukjen Feddes 
 25 aug 1826Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95902
26
Heidanus, Sierd Abrahams 
 25 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10902
27
Hijma, Anke Heins 
 25 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17683
28
Hoekstra, Jan Reinders 
 25 aug 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47029
29
Mulder, Jan Martens 
 25 aug 1826Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108280
30
Postma, Wytske Jans 
 25 aug 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7605
31
Tjeerds, Aukjen 
 25 aug 1826Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83990
32
Westra, Jeltje Pieters 
 25 aug 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59216
33
Polak, Kornelis Jacobs 
 25 aug 1827Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82116
34
Siderius, Grietje Everts 
 25 aug 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80877
35
Swart, Tiete 
 25 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81057
36
Hoekstra, Baukje Arjens 
 25 aug 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77999
37
Leo, Stoffeltje Franses 
 25 aug 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27379
38
Knossen, Jeltje Annes 
 25 aug 1831IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97109
39
Visser, Pieter Jans 
 25 aug 1831Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89321
40
Vlietstra, Martje Geerts 
 25 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54740
41
Jongbloed, Jeltie Johannes 
 25 aug 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80797
42
Tijmstra, Rommert Baukes 
 25 aug 1833Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60257
43
Hoogterp, Emkje Eeuwes 
 25 aug 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55302
44
Ley, Dirkje van der 
 25 aug 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81763
45
Palma, Ymkje Sybes 
 25 aug 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27353
46
Vriesema, Antje Popkes 
 25 aug 1835Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47004
47
Spijksma, Tjeerd Aukes 
 25 aug 1837Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10675
48
Dekker, Douwe Loepkes 
 25 aug 1838St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103773
49
Bou(w)ma, Wobbe Nannes 
 25 aug 1839Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84258
50
Miedema, Ymkje Berends 
 25 aug 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42431

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pijters, Wijtze 
Siouckes, Antie 
 25 aug 1695Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36400
I36401
2
Jans, Melchert 
Baukes, Hiltje 
 25 aug 1720Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81696
I81697
3
Bienses, Sape 
Pytters, Froukjen 
 25 aug 1743Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99075
I99076
4
Jans, Anske 
Hilles, Hotske 
 25 aug 1743Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105470
I105471
5
Eelses, Jan 
Hendriks, Froukje 
 25 aug 1754Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4949
I45271
6
Wybrens, Jasper 
Saakes, Sjoukjen 
 25 aug 1754Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67523
I67524
7
Aukes, Douwe 
Pieters, Goike 
 25 aug 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4141
I4142
8
Hogerhuis, Syds Wybes 
Rienks, Trijntje 
 25 aug 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66129
I66130
9
Kuur, Luitzen Luitzens van der 
Roelofs, Antie 
 25 aug 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12343
I12345
10
Veen, Auke Botes van der 
Herres, Neeltje 
 25 aug 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56594
I56596
11
Kroese, Jan Jans 
Hinnes, Gaatske 
 25 aug 1776Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67267
I67268
12
Miedema, Gerben Gepkes 
Jans, Jantje 
 25 aug 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43411
I43418
13
Visser, Auke Sipkes 
Ulbes, Aukje 
 25 aug 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94788
I94787
14
Freerks, Hein 
Cornelis, Arjantie 
 25 aug 1782Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55551
I55552
15
Pieters, Pieter 
Bouma, Trijntje Bouwes 
 25 aug 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39034
I37665
16
Sjoerds, Geert 
Palma, Jantje Pieters 
 25 aug 1782Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107770
I107771
17
Sjoerds, Jeppe 
Lieuwes, Jantje 
 25 aug 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65135
I65136
18
Beekhuis, Willem 
Cloeck, Janke Diderika 
 25 aug 1793Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59571
I59572
19
Brandsma, IJsbrand Oebeles 
Tjerks, Tryntje 
 25 aug 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23260
I4182
20
Gerbens, Gerben 
de Jong, Grietje Dirks 
 25 aug 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30045
I22675
21
Haarsma, Lykele Rinzes 
Venema, Sietje Ages 
 25 aug 1799Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83094
I83095
22
Woude, Jacob Sijes van der 
Cornelis, Arjantie 
 25 aug 1800Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49581
I55552
23
Blijstra, Rienk Klazes 
Mey, Rinske Taekes van der 
 25 aug 1805Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53428
I95399
24
Dijkstra, Sipke Eizes 
Meer, Maaike Oebeles van der 
 25 aug 1805Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91215
I91216
25
Wynia, Meindert Theunis 
Radersma, Akke Foekes 
 25 aug 1805Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50727
I50728
26
de Boer, Wytze Theunis 
Jans, Richtje 
 25 aug 1811Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48162
I92074
27
Hannik, Arie 
de Reus, Maria 
 25 aug 1814Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63304
I63305
28
Terpstra, Tjerk Doekles 
Hoekstra, Hendrikje Johannes 
 25 aug 1816Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53001
I53002
29
van Tuinen, Klaas Rinzes 
Meinderts, Rinske 
 25 aug 1816Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45046
I45047
30
Meyer, Jeppe Piebes 
Hanenburg, Pierkjen Jacobs 
 25 aug 1821Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71532
I51618
31
Man, Dirk Dirks de 
Hijenga, Yda Sipkes 
 25 aug 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8965
I8962
32
Schilstra, Keimpe Joukes 
Boomsma, Rinske Jans 
 25 aug 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4532
I4533
33
Bo(u)ma, Pieter Hendriks 
Lahaise, Trijntje 
 25 aug 1836Bergen op Zoom, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111417
I111418
34
de Vries, Hendrik Johannes 
Fokkema, Maaike Meinderts 
 25 aug 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25230
I11598
35
Hofman, Dirk Taekes 
Terpstra, Eelkje Wiebes 
 25 aug 1837Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110533
I110534
36
Westerhof, Petrus Rembertus 
Cannegieter, Baukje Hendriks 
 25 aug 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53729
I52716
37
de Boer, Herman 
van Langelaar, Elisabeth 
 25 aug 1864Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63767
I63768
38
de Boer, Bokke Pieters 
Wijsma, Elizabeth Harmens 
 25 aug 1866Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105276
I105277
39
Werk, Haaye Everts van der 
de Jong, Janke Sytzes 
 25 aug 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53295
I54404
40
de Vries, Rinke Ykes 
Miedema, Jantje (Jane) Dirks 
 25 aug 1868Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108296
I16916
41
Postma, Sieds Pieters 
Glas, Maaike Jans 
 25 aug 1868Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35009
I105216
42
Postma, Jan Sipkes 
Wiersma, Maaike Minnes 
 25 aug 1870Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17062
I55457
43
Kouwe, Jan Willem van der 
Wouthuis, Aaltje Harms 
 25 aug 1881Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41249
I41252
44
Vellinga, Sjoerd Dirks 
Zeilstra, Maaike Annes 
 25 aug 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24085
I23395
45
Wielinga, Theunes Reinders 
Aal, Alida 
 25 aug 1897Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16620
I48723
46
Hoekema, Renze Renderts 
Swart, Aaltje Lammerts 
 25 aug 1904Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54728
I74501
47
Sterken, Lambertus Marinus (Martin) 
Palma, Anna 
 25 aug 1904Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2556
I2541
48
Teitsma, Ruurd (Ralph) Jelles 
van Loo, Maria (Marie) 
 25 aug 1910Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14835
I111096
49
Berg, Teunis Vanden 
Nicolay, Elizabeth Renzes 
 25 aug 1918Lark, ND, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36460
I36451

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 56

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ballinghs, Dirck 
 25 aug 1667Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43063
2
Roels, Sibbelke 
 25 aug 1720Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104849
3
Worps, Gerrijt 
 25 aug 1725Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44586
4
Jans, Roelof 
 25 aug 1726Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3035
5
Pieters, Bauke 
 25 aug 1726Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3480
6
Jans, Gerben 
 25 aug 1737Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47745
7
Boersma, Monte Bouwes 
 25 aug 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11663
8
Dirks, Cnelische 
 25 aug 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66164
9
Miedema, Maayke Harmens 
 25 aug 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79923
10
Feddes, Romke 
 25 aug 1748Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42966
11
de Vries, Ybe Lykeles 
 25 aug 1754Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71407
12
Haanstra, Johannes Alberts 
 25 aug 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85250
13
Hoites, Dieuwke 
 25 aug 1754Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96114
14
Lauerman, Jitske Martinus 
 25 aug 1754Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23828
15
Overmeyer, Harmenke Johannes 
 25 aug 1761Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100856
16
Brouwers, Willem Pieters 
 25 aug 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4792
17
Hoekstra, Aan Gerrits 
 25 aug 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I320
18
Jans, Andries 
 25 aug 1765Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49614
19
de Jong, Jan Jans (aka Jongstra) 
 25 aug 1771Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103165
20
Keizer, Evert Joosten 
 25 aug 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95316
21
Leyenaar, Aafke Douwes 
 25 aug 1771Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94813
22
Feyes, Dieuke 
 25 aug 1774Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59094
23
Kooistra, Gerrit Ouwes 
 25 aug 1775Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9861
24
Siegers, Aaltje 
 25 aug 1775Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104799
25
Botes, Pytter 
 25 aug 1776Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46923
26
Bouma, Pieter Martens 
 25 aug 1776Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90299
27
Camstra, Heere Folkes 
 25 aug 1776Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4518
28
Hamstra, Grietje Wytzes 
 25 aug 1776Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76443
29
Hendriks, Sijerk 
 25 aug 1776Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44734
30
Norttraven, Nammen Lykeles 
 25 aug 1776Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47431
31
Posthumus, Abe Aukes 
 25 aug 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89227
32
Formstra, Hoytje Jans 
 25 aug 1782Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55726
33
Jans, Hoytje 
 25 aug 1782Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88325
34
Lettinga, Jan Baukes 
 25 aug 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33203
35
Edema, Jan Douwes 
 25 aug 1791Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75421
36
de Vries, Antje Harmens 
 25 aug 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47191
37
Feitsma, Jacob Ruurds 
 25 aug 1793Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70597
38
Ferwerda, Klaas Hotzes 
 25 aug 1793Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18810
39
Keimpes, Harmen 
 25 aug 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46337
40
Klaver, Willem Hoppes 
 25 aug 1793Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59176
41
Swart, Trijntje Klases 
 25 aug 1793Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3977
42
Zijlstra, Wybren Jans 
 25 aug 1793Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28774
43
Vlietstra, Geert Pieters 
 25 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2974
44
Hiemstra, Baukje Gerbens 
 25 aug 1799Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5871
45
Keimpsma, Akke Sytzes 
 25 aug 1799Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76863
46
Kemp, Cornelis 
 25 aug 1799Beusichem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109152
47
Koopmans, Jentje Anes 
 25 aug 1799Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72742
48
Spijksma, Johannes Botes 
 25 aug 1799Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50479
49
Boes, Ruurd Sytzes 
 25 aug 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11733
50
de Jong, Klaasje Cornelis 
 25 aug 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55601

1 2 Volgende»