Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 184

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Luitzens, Trijntje 
 25 jul 1730Boksum/Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73247
2
Kooi, Trijntje Hendriks van der 
 25 jul 1743Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2076
3
Tietes, Haaije 
 25 jul 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103750
4
Stienstra, Sybren Hessels 
 25 jul 1747Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47274
5
Jenties, Gertie 
 25 jul 1751Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71581
6
de Vries, Wieger Alberts 
 25 jul 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101867
7
Westra, Jorke Klazes 
 25 jul 1762Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66263
8
Heidelberg, Elizabeth Eelzes 
 25 jul 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3667
9
Groeneveld, Jan Leenderts 
 25 jul 1768Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67038
10
Kornelis, Tietje 
 25 jul 1768Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52067
11
Berends, Aaltje 
 25 jul 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10635
12
Ritskes, Tamme 
 25 jul 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46992
13
Buma, Akke Jans 
 25 jul 1773Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4914
14
Boersma, Doetje Andries (aka Olijnsma) 
 25 jul 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42857
15
Grasma, Sybren Jans 
 25 jul 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92275
16
Dijkstra, Sijke Tabes 
 25 jul 1775Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15294
17
Postma, Baukje AEdes 
 25 jul 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6079
18
Romkes, Renske 
 25 jul 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10597
19
Hamstra, Grietje Wytzes 
 25 jul 1776Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76443
20
Wagenaar, Douwe Jacobs 
 25 jul 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44023
21
Woude, Rinske Johannes van der 
 25 jul 1777Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32329
22
Kijlstra, Oebele Rinzes 
 25 jul 1778Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102011
23
Kuiken, Maartje Arjens 
 25 jul 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34922
24
Siderius, Lipkje Foppes (aka Rinia) 
 25 jul 1778Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50685
25
Aukes, Sybren 
 25 jul 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94916
26
Homans, Elizabeth Christoffels 
 25 jul 1785Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4271
27
Algera, Durk Sijes 
 25 jul 1786Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13495
28
Bijker, Trijntje Jans 
 25 jul 1786Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30552
29
Kooistra, Swaantje Gerbens 
 25 jul 1786Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35053
30
Douma, Gertje Jacobs 
 25 jul 1788Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102105
31
Brolsma, Gerrit Jans 
 25 jul 1789Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11172
32
Huizinga, Evertje Sjoerds 
 25 jul 1789Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34467
33
Kleiterp, Leentje Pieters 
 25 jul 1791Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19528
34
Zandburg, Ebe Roels 
 25 jul 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58853
35
Venema, Itske Feyes 
 25 jul 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5333
36
Visser, Sippe Tjeerds 
 25 jul 1793Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89055
37
Siemens, Wieger 
 25 jul 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44572
38
Zoodsma, Sytze Jans 
 25 jul 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I540
39
Tjaarda, Hotske Tjeerds 
 25 jul 1795Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97112
40
Spoelstra, Johannes Oeges 
 25 jul 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30585
41
Jansma, Ritske Harmens 
 25 jul 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6586
42
Bakker, Jelle Klazes 
 25 jul 1802Terbandsterschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40313
43
Plat, Pietje Jans 
 25 jul 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69309
44
Brouwer, Gerbrig Pieters 
 25 jul 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99709
45
de Vries, Tjeerd Hendriks 
 25 jul 1803Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68704
46
Weeber, Jan Henricus 
 25 jul 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54600
47
Couperus, Gaele Johannes 
 25 jul 1804Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62849
48
Heidanus, Gesold Jurjens 
 25 jul 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102838
49
Lep, Klaaske Lykles van der 
 25 jul 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6007
50
Jaspers, Grietje 
 25 jul 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45158

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 131

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Andries, Baukje 
 25 jul 1800Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103632
2
Everts, Sjoert 
 25 jul 1800Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60961
3
Temperley, Roelof 
 25 jul 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104309
4
Tjerks, Grietje 
 25 jul 1810Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53004
5
Feddes, Hendrikje 
 25 jul 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4579
6
Hellema, Wytske Lykeles 
 25 jul 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7815
7
Ouden, Liske Wobbes den 
 25 jul 1812Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87120
8
Bekkema, Pieter Jacobs 
 25 jul 1813 I55393
9
Feddema, Eit Wytzes 
 25 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13638
10
Ferwerda, Meindert Johannes 
 25 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26301
11
Regnerus, Hendrik Lieuwes 
 25 jul 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6176
12
Weyer, Dirkje Douwes 
 25 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75233
13
Glas, Pier Abeles 
 25 jul 1815 I58207
14
Ploeg, Aldert Tjeerds van der 
 25 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15084
15
Baantjer, Gerrit Hendriks 
 25 jul 1823Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79525
16
Wigboldi, Aaltje Jeltes 
 25 jul 1823Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96624
17
Osinga, Arjen Jans 
 25 jul 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64128
18
Dijkman, Gerardus Gerrits 
 25 jul 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53585
19
Hessels, Jan Jansen 
 25 jul 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27683
20
Krol, Sjoukjen Jochums 
 25 jul 1826Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19096
21
Fennema, Albert Jans 
 25 jul 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1039
22
Straatsma, Froukje Annes 
 25 jul 1828Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58560
23
Miedema, Trijntje Nannes 
 25 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5258
24
Bobeldijk, Arien 
 25 jul 1830Winkel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82677
25
Boersma, Steven Taekes 
 25 jul 1830 I50839
26
Boes, Jan Gerrits 
 25 jul 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11769
27
Hannema, Liefke 
 25 jul 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48450
28
Rienks, Aukje Cornelis 
 25 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12250
29
Jousma, Baukje Jans 
 25 jul 1832Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40093
30
Bastiaans, Antje 
 25 jul 1833Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65283
31
van Wicheren, Harmanus Gerrits 
 25 jul 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91283
32
Jonkman, Jitske Klazes 
 25 jul 1835 I78511
33
Boes, Stillborn Eeltjes 
 25 jul 1841Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11764
34
Jeltema, Pieter Jans 
 25 jul 1841 I22628
35
de Jong, Klaas Dirks 
 25 jul 1843Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81565
36
Dijkstra, Sjoukje Doedes 
 25 jul 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44872
37
Gosses, Froukjen 
 25 jul 1844Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61575
38
Schwartsz, Margrieta Christina 
 25 jul 1844 I26418
39
Smits, Ulbe Johannes 
 25 jul 1844 I50947
40
van Velden, Stillborn Antonie 
 25 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28107
41
Eeringa, Eeke Hendriks 
 25 jul 1846Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71246
42
Heep, Anna Joukes 
 25 jul 1847Norg, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68238
43
Boersma, Taeke Stevens 
 25 jul 1848 I7122
44
Bouma, Geertje Martens 
 25 jul 1849 I10320
45
Fopma, Geertje Doekes 
 25 jul 1849 I48546
46
Roorda, Rein Teunis 
 25 jul 1849 I48922
47
Boer, Trijntje Nannes de 
 25 jul 1850Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18163
48
Veen, Sytske Cornelis van der 
 25 jul 1851Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68849
49
Veen, Trijntje Karstens van der 
 25 jul 1851Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37789
50
de Groot, Stillborn Tomas 
 25 jul 1852Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103727

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 36 van 36

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bouwes, Romke 
Jans, Teetske 
 25 jul 1728Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97586
I97587
2
Willems, Douwe 
Baukes, Jeltje 
 25 jul 1741Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73171
I73172
3
Meinderts, Wigger 
Bokkes, Barber 
 25 jul 1751Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73123
I73124
4
Lubberts, Tjeerd 
Pyters, Maaike 
 25 jul 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42689
I42690
5
Molles, Oeds 
Gosses, Stijntje 
 25 jul 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50570
I50571
6
Gooitzes, Bauke 
Dirks, Jeltje 
 25 jul 1762Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44304
I44309
7
Dirks, Bouwe 
Jacobs, Antie 
 25 jul 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13752
I13751
8
Bartelts, Hendrik 
Eelkes, Trijntje 
 25 jul 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73193
I73194
9
Hendriks, Marten 
Tjeerds, Tettje 
 25 jul 1790Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56679
I56680
10
Limmes, Jelle 
Symens, Fokeltje 
 25 jul 1790Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59683
I59684
11
Dijkstra, Wytze Klazes 
de Groot, Luitje Kornelis 
 25 jul 1802Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57606
I57607
12
Ploeg, Hillebrand Pieters van der 
Hettema, Jantje Andries 
 25 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5376
I5383
13
Sixma, Bauke Sikkes 
Heins, Jitske 
 25 jul 1802Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38709
I38710
14
Minnema, Meindert Jinnes 
Tolsma, Klaaske Symens 
 25 jul 1813Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18978
I18977
15
Wynia, Klaas Melis 
Wynia, Aukje Botes 
 25 jul 1813Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15458
I31617
16
Dijkstra, Gerrit Walings 
Koopmans, Antje Keimpes 
 25 jul 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77824
I79106
17
Dijk, Bauke Hilbrands van 
Boes, Antje Gerrits 
 25 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2186
I5721
18
Westra, Sieds Sjoerds 
Hoot, Sybrigje Arjens 
 25 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5032
I5033
19
Fijlstra, Reinder Jacobs 
Koerts, Grietje Pieters 
 25 jul 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20073
I20074
20
Balk, Jan Gerlofs 
Werkema, Bouke Willems 
 25 jul 1831Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57809
I57810
21
Bouma, Folkert Annes 
Riemersma, Aaltje Gaeles 
 25 jul 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64550
I64549
22
Deinema, Jacob Doekes 
Dijkstra, Baukje Pieters 
 25 jul 1838Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49465
I55871
23
de Jong, Reinder Wytses 
de Jong, Corneliske Hendriks 
 25 jul 1844Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101383
I101384
24
Veenstra, Luitje Harms 
Mulder, Aafke Jans 
 25 jul 1845Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103364
I103365
25
Hoekstra, Ate Frederiks 
Sprietsma, Maria Pieters 
 25 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101373
I101374
26
Kuperus, Johannes Kornelis 
Wagenaar, Lijsbeth Jans 
 25 jul 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29224
I29225
27
Posthumus, Jelte Jeltes 
Scheffers, Grietje Gooytzens 
 25 jul 1857Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100132
I100139
28
Dijkstra, Arjen Dirks 
Zeilstra, Antje Annes 
 25 jul 1861Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28042
I48631
29
Ferwerda, Pieter Klazes 
van Dijk, Dirkje Joukes 
 25 jul 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16323
I24036
30
Halma, Ansche Siedzes 
Dijk, Sijke Joukes van 
 25 jul 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I571
I573
31
Kuiphof, Jacob Thijsses 
Tolsma, Harmenke Hendriks 
 25 jul 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12455
I12453
32
Soepboer, Douwe Douwes 
Klinkhamer, Tettje Johannes 
 25 jul 1872Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87773
I87775
33
Grijpstra, Jitze Sytzes 
Seepma, Tjitske Keimpes 
 25 jul 1885Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40465
I40466
34
Bouma, Harmen Symens 
Fennema, Johanna Jelles 
 25 jul 1899Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23802
I29065
35
Iedema, Johannes Jans 
Swart, Aaltje Willems 
 25 jul 1906Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72658
I34362
36
Kolk, Tjeerd Douwes 
Ganzinga, Evertje Joukes 
 25 jul 1914Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85794
I34458

Doop

Treffers 1 t/m 36 van 36

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jennes, Antje 
 25 jul 1686Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42919
2
Jans, N.N. 
 25 jul 1707Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47072
3
Rinses, Joost 
 25 jul 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48961
4
Fopkes, Gerland 
 25 jul 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19053
5
Schokker, Jan Hendriks 
 25 jul 1745Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87075
6
Sijmens, Meijndert 
 25 jul 1745Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47648
7
Boonstra, Tryntie Cornelis 
 25 jul 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6262
8
Brandsma, Lammert Harmens 
 25 jul 1756Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23500
9
Siebes, Nammen 
 25 jul 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67393
10
Beenes, Hiltje 
 25 jul 1762Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58329
11
Slagter, Keimpe Annes 
 25 jul 1762Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102160
12
Reitsma, Pieter Lieuwes 
 25 jul 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47626
13
Vennema, Sytske Geerts 
 25 jul 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4975
14
Wijngaarden, Pieter Willems 
 25 jul 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77771
15
Oegema, Teunis Sikkes 
 25 jul 1779Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11090
16
Sipkes, Antje 
 25 jul 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69983
17
Martens, Trijntie 
 25 jul 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2203
18
Bokkinga, Pietje Hendriks 
 25 jul 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1342
19
de Graaf, Abe Jans 
 25 jul 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44217
20
de Vries, Wytske Heeres 
 25 jul 1790Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40882
21
Dijkstra, Aukje Martens 
 25 jul 1790Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101258
22
Hellinga, Antje Sierks 
 25 jul 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5926
23
Steensma, Sijke Jans 
 25 jul 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6502
24
Veen, Durkje Jelles van der 
 25 jul 1798IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67055
25
Bontekoe, Gerrit Taekes 
 25 jul 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7297
26
Bosma, Berend Jans 
 25 jul 1802Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84233
27
Brandsma, Oebele IJsbrands 
 25 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4186
28
Hoekstra, Tijs Tjeerds 
 25 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35739
29
Jousma, Taetske Symens 
 25 jul 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6783
30
Koopmans, Baukje Jans 
 25 jul 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5502
31
Meulen, Willem van der 
 25 jul 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13721
32
Oedses, Haantje 
 25 jul 1802Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94358
33
Vries, Jan Gerks de 
 25 jul 1802Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7234
34
Weg, Tjitse Jans van der 
 25 jul 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5600
35
Wiersma, Maria (Marijke) Klases 
 25 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10676
36
Wiersma, Ynse Sijes 
 25 jul 1802Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7632