Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 187

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Luitzens, Trijntje 
 25 jul 1730Boksum/Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73247
2
Kooi, Trijntje Hendriks van der 
 25 jul 1743Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2076
3
Tietes, Haaije 
 25 jul 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103750
4
Stienstra, Sybren Hessels 
 25 jul 1747Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47274
5
Jenties, Gertie 
 25 jul 1751Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71581
6
de Vries, Wieger Alberts 
 25 jul 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101867
7
Westra, Jorke Klazes 
 25 jul 1762Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66263
8
Heidelberg, Elizabeth Eelzes 
 25 jul 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3667
9
Groeneveld, Jan Leenderts 
 25 jul 1768Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67038
10
Kornelis, Tietje 
 25 jul 1768Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52067
11
Berends, Aaltje 
 25 jul 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10635
12
Ritskes, Tamme 
 25 jul 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46992
13
Buma, Akke Jans 
 25 jul 1773Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4914
14
Boersma, Doetje Andries (aka Olijnsma) 
 25 jul 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42857
15
Grasma, Sybren Jans 
 25 jul 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92275
16
Dijkstra, Sijke Tabes 
 25 jul 1775Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15294
17
Postma, Baukje AEdes 
 25 jul 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6079
18
Romkes, Renske 
 25 jul 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10597
19
Siegers, Aaltje 
 25 jul 1775Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104799
20
Hamstra, Grietje Wytzes 
 25 jul 1776Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76443
21
Wagenaar, Douwe Jacobs 
 25 jul 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44023
22
Woude, Rinske Johannes van der 
 25 jul 1777Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32329
23
Kijlstra, Oebele Rinzes 
 25 jul 1778Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102011
24
Kuiken, Maartje Arjens 
 25 jul 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34922
25
Siderius, Lipkje Foppes (aka Rinia) 
 25 jul 1778Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50685
26
Aukes, Sybren 
 25 jul 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94916
27
Coops, Janna 
 25 jul 1783Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107046
28
Homans, Elizabeth Christoffels 
 25 jul 1785Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4271
29
Algera, Durk Sijes 
 25 jul 1786Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13495
30
Bijker, Trijntje Jans 
 25 jul 1786Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30552
31
Kooistra, Swaantje Gerbens 
 25 jul 1786Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35053
32
Boorsma, Janke 
 25 jul 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106548
33
Douma, Gertje Jacobs 
 25 jul 1788Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102105
34
Brolsma, Gerrit Jans 
 25 jul 1789Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11172
35
Huizinga, Evertje Sjoerds 
 25 jul 1789Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34467
36
Kleiterp, Leentje Pieters 
 25 jul 1791Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19528
37
Zandburg, Ebe Roels 
 25 jul 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58853
38
Venema, Itske Feyes 
 25 jul 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5333
39
Visser, Sippe Tjeerds 
 25 jul 1793Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89055
40
Siemens, Wieger 
 25 jul 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44572
41
Zoodsma, Sytze Jans 
 25 jul 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I540
42
Tjaarda, Hotske Tjeerds 
 25 jul 1795Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97112
43
Spoelstra, Johannes Oeges 
 25 jul 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30585
44
Jansma, Ritske Harmens 
 25 jul 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6586
45
Bakker, Jelle Klazes 
 25 jul 1802Terbandsterschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40313
46
Plat, Pietje Jans 
 25 jul 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69309
47
Brouwer, Gerbrig Pieters 
 25 jul 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99709
48
de Vries, Tjeerd Hendriks 
 25 jul 1803Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68704
49
Weeber, Jan Henricus 
 25 jul 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54600
50
Couperus, Gaele Johannes 
 25 jul 1804Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62849

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 134

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Andries, Baukje 
 25 jul 1800Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103632
2
Temperley, Roelof 
 25 jul 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104309
3
Tjerks, Grietje 
 25 jul 1810Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53004
4
Feddes, Hendrikje 
 25 jul 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4579
5
Hellema, Wytske Lykeles 
 25 jul 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7815
6
Ouden, Liske Wobbes den 
 25 jul 1812Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87120
7
Bekkema, Pieter Jacobs 
 25 jul 1813 I55393
8
Feddema, Eit Wytzes 
 25 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13638
9
Ferwerda, Meindert Johannes 
 25 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26301
10
Regnerus, Hendrik Lieuwes 
 25 jul 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6176
11
Weyer, Dirkje Douwes 
 25 jul 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75233
12
Glas, Pier Abeles 
 25 jul 1815 I58207
13
Ploeg, Aldert Tjeerds van der 
 25 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15084
14
Baantjer, Gerrit Hendriks 
 25 jul 1823Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79525
15
Wigboldi, Aaltje Jeltes 
 25 jul 1823Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96624
16
Osinga, Arjen Jans 
 25 jul 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64128
17
Dijkman, Gerardus Gerrits 
 25 jul 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53585
18
Hessels, Jan Jansen 
 25 jul 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27683
19
Krol, Sjoukjen Jochums 
 25 jul 1826Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19096
20
Fennema, Albert Jans 
 25 jul 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1039
21
Straatsma, Froukje Annes 
 25 jul 1828Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58560
22
Miedema, Trijntje Nannes 
 25 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5258
23
Bobeldijk, Arien 
 25 jul 1830Winkel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82677
24
Boersma, Steven Taekes 
 25 jul 1830 I50839
25
Boes, Jan Gerrits 
 25 jul 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11769
26
Hannema, Liefke 
 25 jul 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48450
27
Rienks, Aukje Cornelis 
 25 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12250
28
Jousma, Baukje Jans 
 25 jul 1832Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40093
29
Bastiaans, Antje 
 25 jul 1833Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65283
30
van Wicheren, Harmanus Gerrits 
 25 jul 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91283
31
Jonkman, Jitske Klazes 
 25 jul 1835 I78511
32
Boes, Stillborn Eeltjes 
 25 jul 1841Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11764
33
Jeltema, Pieter Jans 
 25 jul 1841 I22628
34
de Jong, Klaas Dirks 
 25 jul 1843Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81565
35
Dijkstra, Sjoukje Doedes 
 25 jul 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44872
36
Gosses, Froukjen 
 25 jul 1844Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61575
37
Schwartsz, Margrieta Christina 
 25 jul 1844 I26418
38
Smits, Ulbe Johannes 
 25 jul 1844 I50947
39
van Velden, Stillborn Antonie 
 25 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28107
40
Eeringa, Eeke Hendriks 
 25 jul 1846Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71246
41
Heep, Anna Joukes 
 25 jul 1847Norg, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68238
42
Boersma, Taeke Stevens 
 25 jul 1848 I7122
43
Bouma, Geertje Martens 
 25 jul 1849 I10320
44
Fopma, Geertje Doekes 
 25 jul 1849 I48546
45
Roorda, Rein Teunis 
 25 jul 1849 I48922
46
Boer, Trijntje Nannes de 
 25 jul 1850Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18163
47
Veen, Sytske Cornelis van der 
 25 jul 1851Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68849
48
Veen, Trijntje Karstens van der 
 25 jul 1851Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37789
49
de Groot, Stillborn Tomas 
 25 jul 1852Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103727
50
Wagenveld, Elisabeth Coenraads 
 25 jul 1852Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3087

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 37 van 37

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bouwes, Romke 
Jans, Teetske 
 25 jul 1728Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97586
I97587
2
Willems, Douwe 
Baukes, Jeltje 
 25 jul 1741Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73171
I73172
3
Meinderts, Wigger 
Bokkes, Barber 
 25 jul 1751Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73123
I73124
4
Feikes, Sieds 
Gerbens, Hiltje 
 25 jul 1756Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105564
I105565
5
Lubberts, Tjeerd 
Pyters, Maaike 
 25 jul 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42689
I42690
6
Molles, Oeds 
Gosses, Stijntje 
 25 jul 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50570
I50571
7
Gooitzes, Bauke 
Dirks, Jeltje 
 25 jul 1762Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44304
I44309
8
Dirks, Bouwe 
Jacobs, Antie 
 25 jul 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13752
I13751
9
Bartelts, Hendrik 
Eelkes, Trijntje 
 25 jul 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73193
I73194
10
Hendriks, Marten 
Tjeerds, Tettje 
 25 jul 1790Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56679
I56680
11
Limmes, Jelle 
Symens, Fokeltje 
 25 jul 1790Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59683
I59684
12
Dijkstra, Wytze Klazes 
de Groot, Luitje Kornelis 
 25 jul 1802Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57606
I57607
13
Ploeg, Hillebrand Pieters van der 
Hettema, Jantje Andries 
 25 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5376
I5383
14
Sixma, Bauke Sikkes 
Heins, Jitske 
 25 jul 1802Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38709
I38710
15
Minnema, Meindert Jinnes 
Tolsma, Klaaske Symens 
 25 jul 1813Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18978
I18977
16
Wynia, Klaas Melis 
Wynia, Aukje Botes 
 25 jul 1813Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15458
I31617
17
Dijkstra, Gerrit Walings 
Koopmans, Antje Keimpes 
 25 jul 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77824
I79106
18
Dijk, Bauke Hilbrands van 
Boes, Antje Gerrits 
 25 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2186
I5721
19
Westra, Sieds Sjoerds 
Hoot, Sybrigje Arjens 
 25 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5032
I5033
20
Fijlstra, Reinder Jacobs 
Koerts, Grietje Pieters 
 25 jul 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20073
I20074
21
Balk, Jan Gerlofs 
Werkema, Bouke Willems 
 25 jul 1831Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57809
I57810
22
Bouma, Folkert Annes 
Riemersma, Aaltje Gaeles 
 25 jul 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64550
I64549
23
Deinema, Jacob Doekes 
Dijkstra, Baukje Pieters 
 25 jul 1838Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49465
I55871
24
de Jong, Reinder Wytses 
de Jong, Corneliske Hendriks 
 25 jul 1844Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101383
I101384
25
Veenstra, Luitje Harms 
Mulder, Aafke Jans 
 25 jul 1845Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103364
I103365
26
Hoekstra, Ate Frederiks 
Sprietsma, Maria Pieters 
 25 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101373
I101374
27
Kuperus, Johannes Kornelis 
Wagenaar, Lijsbeth Jans 
 25 jul 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29224
I29225
28
Posthumus, Jelte Jeltes 
Scheffers, Grietje Gooytzens 
 25 jul 1857Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100132
I100139
29
Dijkstra, Arjen Dirks 
Zeilstra, Antje Annes 
 25 jul 1861Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28042
I48631
30
Ferwerda, Pieter Klazes 
van Dijk, Dirkje Joukes 
 25 jul 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16323
I24036
31
Halma, Ansche Siedzes 
Dijk, Sijke Joukes van 
 25 jul 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I571
I573
32
Kuiphof, Jacob Thijsses 
Tolsma, Harmenke Hendriks 
 25 jul 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12455
I12453
33
Soepboer, Douwe Douwes 
Klinkhamer, Tettje Johannes 
 25 jul 1872Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87773
I87775
34
Grijpstra, Jitze Sytzes 
Seepma, Tjitske Keimpes 
 25 jul 1885Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40465
I40466
35
Bouma, Harmen Symens 
Fennema, Johanna Jelles 
 25 jul 1899Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23802
I29065
36
Iedema, Johannes Jans 
Swart, Aaltje Willems 
 25 jul 1906Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72658
I34362
37
Kolk, Tjeerd Douwes 
Ganzinga, Evertje Joukes 
 25 jul 1914Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85794
I34458

Doop

Treffers 1 t/m 39 van 39

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jennes, Antje 
 25 jul 1686Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42919
2
Jans, N.N. 
 25 jul 1707Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47072
3
Rinses, Joost 
 25 jul 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48961
4
Fopkes, Gerland 
 25 jul 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19053
5
Schokker, Jan Hendriks 
 25 jul 1745Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87075
6
Sijmens, Meijndert 
 25 jul 1745Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47648
7
Boonstra, Tryntie Cornelis 
 25 jul 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6262
8
Brandsma, Lammert Harmens 
 25 jul 1756Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23500
9
Siebes, Nammen 
 25 jul 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67393
10
Tomas, Tjeerd 
 25 jul 1756Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106498
11
Beenes, Hiltje 
 25 jul 1762Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58329
12
Slagter, Keimpe Annes 
 25 jul 1762Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102160
13
Reitsma, Pieter Lieuwes 
 25 jul 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47626
14
Vennema, Sytske Geerts 
 25 jul 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4975
15
Wijngaarden, Pieter Willems 
 25 jul 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77771
16
Oegema, Teunis Sikkes 
 25 jul 1779Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11090
17
Sipkes, Antje 
 25 jul 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69983
18
Martens, Trijntie 
 25 jul 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2203
19
Bokkinga, Pietje Hendriks 
 25 jul 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1342
20
de Graaf, Abe Jans 
 25 jul 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44217
21
de Vries, Wytske Heeres 
 25 jul 1790Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40882
22
Dijkstra, Aukje Martens 
 25 jul 1790Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101258
23
Hellinga, Antje Sierks 
 25 jul 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5926
24
Steensma, Sijke Jans 
 25 jul 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6502
25
Veen, Durkje Jelles van der 
 25 jul 1798IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67055
26
Bontekoe, Gerrit Taekes 
 25 jul 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7297
27
Bosma, Berend Jans 
 25 jul 1802Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84233
28
Brandsma, Oebele IJsbrands 
 25 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4186
29
Hiemstra, Douwe Mames 
 25 jul 1802Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17952
30
Hoekstra, Tijs Tjeerds 
 25 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35739
31
Jousma, Taetske Symens 
 25 jul 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6783
32
Koopmans, Baukje Jans 
 25 jul 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5502
33
Meulen, Willem van der 
 25 jul 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13721
34
Oedses, Haantje 
 25 jul 1802Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94358
35
Radersma, Tjitske Ydes 
 25 jul 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61808
36
Vries, Jan Gerks de 
 25 jul 1802Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7234
37
Weg, Tjitse Jans van der 
 25 jul 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5600
38
Wiersma, Maria (Marijke) Klases 
 25 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10676
39
Wiersma, Ynse Sijes 
 25 jul 1802Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7632