Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Molenaar, Tietje Fransen 
 25 jun 1757Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97149
2
Reinders, Hidde 
 25 jun 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2853
3
Nicolai, Mindert Lieuwes 
 25 jun 1766Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76796
4
Schuurmans, Klaas Willems 
 25 jun 1769Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65680
5
Hamstra, Jeltje Wytzes 
 25 jun 1772Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110539
6
Hovinga, Rinske Pieters 
 25 jun 1777Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10079
7
Pieters, Tietje 
 25 jun 1779Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103952
8
Hoitsma, Janneke Jacobus 
 25 jun 1781Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63796
9
Rijpma, Pier Ennes 
 25 jun 1781Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21263
10
Hoogterp, Jetske Klazes 
 25 jun 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46864
11
Zwerver, Janke Melles 
 25 jun 1783Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62050
12
Zijlstra, Jan Jeltes 
 25 jun 1784Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69497
13
Bosma, Antje Sakes 
 25 jun 1786Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107530
14
Bosma, Anne Pieters 
 25 jun 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75586
15
de Vries, Sjoerd Klazes 
 25 jun 1787Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96388
16
Jacobs, Renske 
 25 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63361
17
van Zee, Anthonie 
 25 jun 1787Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109912
18
Lochnaar, Alida Johanna Charlotte 
 25 jun 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32137
19
Winsemius, Eelkjen Jacoba 
 25 jun 1789Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60548
20
Dijk, Antje Hendriks van 
 25 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2842
21
Formstra, Geertje Jans (aka Osinga) 
 25 jun 1791Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106459
22
Vogel, Johannes Pieters 
 25 jun 1791Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55644
23
Bouwsma, Romkje Jans 
 25 jun 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14297
24
Buursma, Anske Tjallings 
 25 jun 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9310
25
Sikma, Jan Geerts 
 25 jun 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36995
26
de Lune, Pieter Jans van 
 25 jun 1797Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65322
27
Boonstra, Klaas Dirks 
 25 jun 1798Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26643
28
Kunst, Roelof Jans 
 25 jun 1798Munnekeburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67753
29
Wiedema, Tjomme Jans 
 25 jun 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5946
30
Achtjes, Hittje Johannes 
 25 jun 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66820
31
Bosma, Coenraad Jelles 
 25 jun 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79248
32
Dijk, Jan van 
 25 jun 1803Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10647
33
Visser, Gettje Johannes 
 25 jun 1803Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21881
34
Vlietstra, Tietje Pieters 
 25 jun 1804Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111772
35
Hoekstra, Pietje Tietes 
 25 jun 1805Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39514
36
Kuur, Jeseltje Willems 
 25 jun 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29478
37
Wouwenaar, Antje Tiedes 
 25 jun 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5689
38
de Jong, Hein Pieters 
 25 jun 1813Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39224
39
Visser, Grietje 
 25 jun 1816Purmerend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111395
40
Mensinga, Kaatje Jannes 
 25 jun 1817Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105615
41
Reitsma, Jan Binnes 
 25 jun 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16121
42
van Wijngaarden, Sytske Rientses 
 25 jun 1820Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39225
43
Hamstra, Janke Klazes 
 25 jun 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50256
44
Vries, Hiske Oenes de 
 25 jun 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19474
45
Postmus, Antje Annes 
 25 jun 1822Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52990
46
Wijgertjes, Marijke 
 25 jun 1822Sappemeer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108802
47
Tamminga, Marten Andries 
 25 jun 1823Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44829
48
de Boer, Tjalling Sjoerds 
 25 jun 1824Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67050
49
Gorter, Eeke Jarigs 
 25 jun 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56045
50
Dijkema, Maaike Tjeerds 
 25 jun 1828Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15852

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Faaij, Jan 
 25 jun 1799Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107963
2
Pijtters, Janke 
 25 jun 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3277
3
Wiegers, Bauke 
 25 jun 1806Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86598
4
Douwes, Jelle 
 25 jun 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53373
5
Holterman, Hendrika Alberts 
 25 jun 1810Wilp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84112
6
Joukes, Janke 
 25 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44798
7
Rienks, Evert 
 25 jun 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101601
8
de Vries, Johanna 
 25 jun 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97196
9
Terpstra, Michiel Jitzes 
 25 jun 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5440
10
Jans, Jantje 
 25 jun 1815Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67223
11
Johannes, Gaatske 
 25 jun 1816 I44470
12
Veenkamp, Geert Roekes 
 25 jun 1816Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107490
13
Goitses, Rixtje 
 25 jun 1819Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76799
14
Meinsma, Gerben Klazes 
 25 jun 1819Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91360
15
Woude, Hendrik Jochums van der 
 25 jun 1821Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72900
16
de Boer, Luutske Franses 
 25 jun 1822Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103835
17
de Haan, Doeje Joukes 
 25 jun 1822Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92960
18
Douma, Tjipke Douwes 
 25 jun 1822Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65910
19
de Groot, Maartje Wops 
 25 jun 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68111
20
Hoek, Riemke Hendriks 
 25 jun 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21226
21
Bosma, Wiebe Wybrens 
 25 jun 1824Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26411
22
Huizinga, Hedzer Fokkes 
 25 jun 1825Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16058
23
Postma, Aukje Jans 
 25 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80775
24
Boer, Aukje Siedses ma 
 25 jun 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7486
25
Dijkstra, Doetje Douwes 
 25 jun 1826Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41486
26
Jacobs, Ytske 
 25 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77032
27
van Steinvoorn, Pieter Hessels 
 25 jun 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57478
28
de Jong, Rienk Reins 
 25 jun 1828Alkmaar, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106087
29
van Arkens, Hein Tjallings 
 25 jun 1828Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108236
30
Brouwers, Pieter Willems 
 25 jun 1829 I4865
31
Wester, Pieter Feijes 
 25 jun 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45815
32
de Hoog, Eelkjen Wytzes 
 25 jun 1832Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112067
33
Kalverboer, Fedde Wytzes 
 25 jun 1833 I41082
34
Ley, Jother Balthazar de Boer van der 
 25 jun 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31765
35
Wech, Minke Ruurds (aka Weistra) van der 
 25 jun 1835Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19757
36
Stellinga, Theunis Reins 
 25 jun 1838 I71584
37
Jong, Albert Gerbens de 
 25 jun 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12004
38
Jans, Antje 
 25 jun 1843Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90530
39
Ley, Jacob Taekes van der 
 25 jun 1843 I33659
40
Bronger(s), Jan Gerrits 
 25 jun 1844 I9062
41
Wal, Stillborn Grietje van der 
 25 jun 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26373
42
de Boer, Ouwe Martens 
 25 jun 1845St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48252
43
Verreijst, Cornelia Adriana 
 25 jun 1845Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104333
44
Fokkema, Dirk Douwes 
 25 jun 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50970
45
Krol, Sijke Alberts 
 25 jun 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6713
46
Oosterbaan, Frans Minnes 
 25 jun 1847Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55786
47
Huizinga, Aaltje Renzes 
 25 jun 1848 I60260
48
Meer, Harmen Sybrens van der 
 25 jun 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67799
49
Ploeg, Pieter Alberts van der 
 25 jun 1848St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70387
50
Deinema, Pieter Doekes 
 25 jun 1849 I49467

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Roelifs, Jan 
Minnes, Antje 
 25 jun 1671Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1572
I1573
2
Ates, Jan 
Douwes, Betske 
 25 jun 1699Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93095
I93096
3
Ruierds, Jochum 
Minnes, Aukjen 
 25 jun 1702Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106549
I106550
4
Sybes, Rutger 
Wytzes, Reynskjen 
 25 jun 1743Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53268
I53269
5
Pieters, Jacob 
Roelfs, Hilje 
 25 jun 1745Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111876
I111877
6
Cornelis, Jan 
Gaukes, Aafke 
 25 jun 1747Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95642
I95643
7
Hurkuik, Jan 
Vastenau, Tjitske Leopoldyna 
 25 jun 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68353
I68354
8
Jans, Jasper 
Joukes, Sjouckje 
 25 jun 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47022
I47023
9
Eetzes, Haitze 
Piekes, Fokel 
 25 jun 1752Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105659
I105660
10
Lubberts, Jakob 
Pyters, Eelkje 
 25 jun 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81167
I81168
11
Meinderts, Jakob 
Dirks, Maaike 
 25 jun 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76392
I76393
12
Pijtters, Anne 
Gerrijts, Klaaske 
 25 jun 1752Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79010
I79011
13
Vlieg, Douwe 
Klases, Gryttje 
 25 jun 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85014
I85015
14
Ennes, Yecke 
Dijkstra, Sibbeltje Clases 
 25 jun 1758Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85892
I85893
15
Gerrits, Hendrik 
Tjalkes, Lieutske 
 25 jun 1758Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79539
I79540
16
Jans, Rinse 
Sierds, Hantjen 
 25 jun 1758Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89201
I89202
17
Thomas, Anske 
Rinzes, Rinske 
 25 jun 1761Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68156
I68157
18
Bijlstra, Jan Emkes 
Eelkes, Akke 
 25 jun 1769Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91716
I91717
19
Douwes, Jetsze 
Cornelis, Antje 
 25 jun 1769Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98895
I98896
20
Wolphius, Timon Rengniers 
Post, Geeske Geerts 
 25 jun 1771Wijtwerderrecht, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95225
I95226
21
Abes, Hendrik 
Sikkes, Sijke 
 25 jun 1775Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89647
I89648
22
Cornelis, Wybe 
Anes, Hiltje 
 25 jun 1775Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110769
I110770
23
Kuip, Douwe Martens 
Gerbens, Saske 
 25 jun 1775Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98657
I98658
24
Heeringa, Dirk Gosses 
Hoogterp, Maike Bartels 
 25 jun 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76130
I76131
25
Bruinsma, Tjerk Ages 
Postma, Rykeltje Rykels 
 25 jun 1786IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76353
I76354
26
Feima, Mient Feyes 
Gerrits, Rinske 
 25 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46466
I83906
27
Hoekstra, Sybren Annes 
Pieters, Grietje 
 25 jun 1786Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76424
I76425
28
Joutes, Oege 
Prins, Aagje (Akke) Pieters 
 25 jun 1786Reitsum/Genum/Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47400
I31925
29
Laurman, Bauke Gerbens 
Tamminga, Akke Fransen 
 25 jun 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20017
I20016
30
Tjepkes, Hendrik 
Arjens, Ytje 
 25 jun 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95962
I4677
31
Zeinenga, Piebe Durks 
Meyer, Fokje Gerrits 
 25 jun 1786Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81490
I81489
32
Kooy, Rypke Jans van der 
Lammerts, Sytske 
 25 jun 1797Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37777
I37778
33
Lune, Wieger Pieters van der 
Gerrits, Antje 
 25 jun 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6983
I6984
34
Renshoven, Fokke Johannes 
Johannes, Lamke 
 25 jun 1797Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71557
I71556
35
van Dijke, Pieter Willems 
Gerbens, Antje 
 25 jun 1797Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86455
I86456
36
Zijlstra, Eelze Herkes 
Kostra, Jacobje Everts 
 25 jun 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93168
I93167
37
Bekius, Francois 
van Slooten, Gaatske Feddes 
 25 jun 1802Eppenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52724
I52725
38
de Haan, Fokke Fokkes 
Friks, Atje Jurjens 
 25 jun 1803Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65774
I65775
39
de Kuur, Pieter Luitsens 
Camphuisen, Catarina Cecilia 
 25 jun 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64185
I57381
40
Hollenga, Pieter Simons 
Maurits, Tietje 
 25 jun 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79686
I79692
41
Terpstra, Eelke Wytzes 
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 25 jun 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3516
I3570
42
Donselaar, Jan Arents 
Dijkstra, Lupke Tammes 
 25 jun 1816Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99061
I99062
43
Spijksma, Yme Aukes 
Wielinga, Hiltje Reinders 
 25 jun 1820Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27456
I27457
44
Tombal, Johannes 
Geerts, Aaltje 
 25 jun 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50375
I50376
45
Veen, Romke Joekes van der 
Post(hu)ma, Hiske Jarigs 
 25 jun 1820Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35947
I35948
46
Looyenga, Douwe Reins 
Bijlsma, Aafke Jacobs 
 25 jun 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66135
I66136
47
Molen, Luitzen Durks van der 
Steenstra, Leentje Mientes 
 25 jun 1825Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90850
I90849
48
de Jong, Dirk Gerbens 
Hessels, Rinske Jans 
 25 jun 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30044
I27685
49
Miersma, Pieter Hettes 
Groot, Hotske Eeltjes de 
 25 jun 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5266
I5876
50
Wey, Ruurd Sytzes van der 
Meer, Fetje Douwes van der 
 25 jun 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103968
I41725

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Martens, Eelkje 
 25 jun 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46478
2
Valentijns, Ytje 
 25 jun 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I323
3
Hoytsma, Johannes Jacobus 
 25 jun 1722Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64180
4
Romkes, Riemkje 
 25 jun 1724Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94173
5
Walings, Freerk 
 25 jun 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12055
6
Theunis, Coop 
 25 jun 1741Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107049
7
Wyminga, Roel Jans 
 25 jun 1741Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52336
8
Ruirds, Hiltje 
 25 jun 1746Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105435
9
Cornelis, Sibe 
 25 jun 1747Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76042
10
Klazes, Jetze 
 25 jun 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35481
11
Dirks, Rinske 
 25 jun 1752Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66167
12
Joostens, Grietje 
 25 jun 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19363
13
Reinders, Rinske 
 25 jun 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2850
14
Looyenga, Rein Pieters 
 25 jun 1758Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66139
15
Olivier, Franske Lourens 
 25 jun 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14665
16
Ram, Rijkman Jakobs 
 25 jun 1758Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80390
17
Sakes, Dirk 
 25 jun 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6976
18
Tuuk, Froukje Taekes van der 
 25 jun 1760Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19257
19
Jacobs, Gatske 
 25 jun 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46829
20
Jelles, Hiltje 
 25 jun 1769Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110250
21
Kuipers, Anne Harkes 
 25 jun 1769Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34794
22
Paulus, Rinske 
 25 jun 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35276
23
Peterson, Ludzer Pieters 
 25 jun 1772Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70842
24
Peterson, Neeltje Pieters 
 25 jun 1772Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70835
25
Baarda, Sybeltje Sybes 
 25 jun 1775Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103733
26
Faber, Tjomme Jans 
 25 jun 1775Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42899
27
Klinse, Reinder Douwes van der 
 25 jun 1775Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106447
28
Tjeerds, Antje 
 25 jun 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44646
29
Venema, Beitske Douwes 
 25 jun 1775Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101135
30
de Vries, Sjerp Pieters 
 25 jun 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61905
31
Duiff, Klaaske Hesselius 
 25 jun 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101900
32
Martens, Menne 
 25 jun 1780Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91314
33
Posthumus, Johannes Jurjens 
 25 jun 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82060
34
Zijlstra, Jan Jeltes 
 25 jun 1784Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69497
35
Adema, Trijntje Gerbens 
 25 jun 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10976
36
Boersma, Maaike Willems 
 25 jun 1786Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36065
37
Dijkstra, Anne Symens 
 25 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6700
38
Ferwerda, Hendrik Geerts 
 25 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45904
39
Jacobs, Akke 
 25 jun 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15226
40
Jongsma, Gerritje Yetes 
 25 jun 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80083
41
Lijkeles, Jouke 
 25 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43628
42
Rozenga, Johannes Oedses (aka de Roos 
 25 jun 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17606
43
Swierstra, Pierkje Nannes 
 25 jun 1786Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57211
44
Radersma, Haike Andries 
 25 jun 1787Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11280
45
van Ommen, Hendrik 
 25 jun 1794Hattem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110712
46
Boersma, Dirk Sydses 
 25 jun 1797Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105063
47
Dijkstra, Jan Douwes 
 25 jun 1797IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18184
48
Meer, Jan Hendriks van der 
 25 jun 1797Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36301
49
Sijtzes, Oene 
 25 jun 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44577
50
Visser, Wytske Wytzes 
 25 jun 1797Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33722

1 2 Volgende»