Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 200

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hansma, Pierke Keimpes 
 25 mei 1700Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102978
2
de Haan, Gerben Piers 
 25 mei 1760Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100797
3
Ley, Lipke Krijns bij de 
 25 mei 1760Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10000
4
van Loenen, Aafke Folkerts 
 25 mei 1767Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53448
5
Bruinsma, Homme Sjoerds 
 25 mei 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55607
6
Pluim, Metje 
 25 mei 1770Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104940
7
Alderts, Hendrik 
 25 mei 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109318
8
Peterson, Ludzer Pieters 
 25 mei 1772Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70842
9
Peterson, Neeltje Pieters 
 25 mei 1772Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70835
10
Wiersma, Rykele Oeges 
 25 mei 1772Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61899
11
Kok, Durk Botes 
 25 mei 1773Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42187
12
Stinstra, Dirkje Thomas 
 25 mei 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13642
13
de Vries, Gosling Hendriks 
 25 mei 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37527
14
Krijns, Symen 
 25 mei 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70494
15
van Dijk, Fetje Hendriks 
 25 mei 1779Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65031
16
Rozema, Gerrit Roelofs 
 25 mei 1780De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15516
17
Christoffels, Aaltje 
 25 mei 1781Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42554
18
Zwart, Dieuwke Kornelis 
 25 mei 1783Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15042
19
de Jong, Mettje Lieuwes 
 25 mei 1784Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51143
20
Krottje, Grietje Gerrits 
 25 mei 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64552
21
Post, Jan Jans 
 25 mei 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93138
22
Wielinga, Berber Aebes 
 25 mei 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96559
23
Bangma, Tietje Jans 
 25 mei 1788Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104412
24
Bodes, Tjitske 
 25 mei 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49119
25
Louma, Lolkjen Oetzes 
 25 mei 1788Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57817
26
Theodorij, Alegonda Katrina 
 25 mei 1791Province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35637
27
Boer, Dirkje Pieters de 
 25 mei 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5666
28
Jansma, Antje Willems 
 25 mei 1792Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9511
29
Loon, Rikje Sjoerds van 
 25 mei 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7287
30
Nicolay, Froukje Klazes 
 25 mei 1795Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55180
31
Tamboer, Baukje Andries 
 25 mei 1796Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97030
32
Verhoeven, Pieter 
 25 mei 1796Barendrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113257
33
Kamstra, Akke Doedes 
 25 mei 1798Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97309
34
Koopmans, Jan Gerbens 
 25 mei 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5497
35
Veenstra, Gauke Wierts 
 25 mei 1798Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108882
36
Beekmans, Janke Lammerts 
 25 mei 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65839
37
Bouma, Antje Kornelis 
 25 mei 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5718
38
Hendriks, Zijtske 
 25 mei 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47740
39
Tjeerds, Johannes 
 25 mei 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10874
40
Tolsma, Kornelis Rinderts 
 25 mei 1800Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5855
41
Dijkstra, Minke Meinderts 
 25 mei 1803Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2957
42
Miedema, Geeltje Doekes 
 25 mei 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5250
43
Sijens, Doeke Lammerts 
 25 mei 1805Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13465
44
Palstra, Aaltje Tjallings 
 25 mei 1806Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102839
45
Elzinga, Pietje Hendriks 
 25 mei 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23946
46
Beintema, Tapke Klazes 
 25 mei 1808Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90408
47
de Jong, Bouwe Thijsses 
 25 mei 1809Ruigahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107583
48
Bronger, Gerrit Jans 
 25 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9056
49
Bronger, Jeppe Jans 
 25 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84154
50
de Jong, Elisabeth Jelles 
 25 mei 1812Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66913

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Schreiber, Conrad (Coenraad Schrijver) 
 25 mei 1785Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10
2
Jacobs, Apolonia 
 25 mei 1797Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56402
3
Uilkes, Trijntje 
 25 mei 1798Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84563
4
Heins, Janke 
 25 mei 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45475
5
Roelfs, Hiltje 
 25 mei 1807Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89354
6
Rietstra, Hendrik Meinderts 
 25 mei 1808Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85168
7
Durks, Sytske 
 25 mei 1809Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103802
8
Gerbens, Schelte 
 25 mei 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69143
9
Ysbrands, Aaltje 
 25 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79301
10
Bokkes, Geertje 
 25 mei 1812 I63683
11
Faber, Jeltje Ypes 
 25 mei 1812Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48986
12
Alberda, Gerryt Alberts 
 25 mei 1814IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94697
13
Dorhout, Joeke Sydzes 
 25 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80256
14
Ypes, Trijntje 
 25 mei 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50232
15
Beerns, Hiltie 
 25 mei 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47576
16
Klazes, Anne 
 25 mei 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7362
17
van Hoog, Sybren Jans 
 25 mei 1817Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85117
18
Brens, Elisabeth Catharina Jurjens 
 25 mei 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77041
19
Rynks, Johannes Rienks 
 25 mei 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7484
20
de Haan, Douwe Klazes 
 25 mei 1823Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85051
21
Jacobs, Jitske 
 25 mei 1823Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21877
22
Kuiken, Antje Jacobs 
 25 mei 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68112
23
Sikkema, Janke Sikkes 
 25 mei 1823Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68450
24
Velde, Klaas Martens van der 
 25 mei 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5738
25
de Rooij, Lucretia Magdalena 
 25 mei 1826Westervoort, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13303
26
Hofman, Klaas Fokkes 
 25 mei 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5183
27
Sybma, Lubbe Jans 
 25 mei 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2411
28
Hellinga, Eelkje Hendriks 
 25 mei 1829Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104718
29
Roeda, Sytske Dirks 
 25 mei 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5404
30
Vlasstra, Gerhardus Pieters 
 25 mei 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54907
31
Wilkens, Berend Fredrik 
 25 mei 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83008
32
Hogendijk, Lijsbert Klazes 
 25 mei 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7272
33
Zondervan, Klaas Tabes 
 25 mei 1833Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30930
34
Beilanus, Johannes Matthijs 
 25 mei 1834St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112950
35
Keulen, Trijntje Hendriks 
 25 mei 1834Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110751
36
Wybenga, Jan Wybes 
 25 mei 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23781
37
Boer, Jan Symons de 
 25 mei 1836Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12050
38
Walma, Trijntje Taedes 
 25 mei 1836Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68879
39
Meer, Bjefke Pieters van der 
 25 mei 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36750
40
Koersma, Wikje Jelles 
 25 mei 1838 I24622
41
Meer, Eelke Sytzes van der 
 25 mei 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38705
42
van Gorcum, Geeske Hendriks 
 25 mei 1839 I38427
43
Hendriks, Betske 
 25 mei 1840Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88622
44
Koopmans, Hendrik Jacobs 
 25 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18955
45
Meinema, Jan Fransens 
 25 mei 1841Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40836
46
Reen, Sybe Klazes 
 25 mei 1842Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401
47
Bonga, Gerrit Sijes 
 25 mei 1843Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22708
48
Tjerks, Trijntje 
 25 mei 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1295
49
Wal, Jantje Andries van der 
 25 mei 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6540
50
Bokma, Antje Jippes 
 25 mei 1844Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10727

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 447

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hardenbergh, Lambert 
Joukes, Trijntje 
 25 mei 1711Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111008
I111009
2
Dirks, Melle 
Teunis, Sijtske 
 25 mei 1721Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86787
I86788
3
Simons, Tjeerd 
Hindrix, Elske 
 25 mei 1722Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93010
I93011
4
Berents, Luytje 
Reuwers, Andrisje 
 25 mei 1724Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71232
I71233
5
Sybrens, Uwe 
Liebes, Grytje 
 25 mei 1727Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87193
I87194
6
Lieuwes, Pyer 
Tzercks, Pyttie 
 25 mei 1732Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95791
I95792
7
Durcks, Pyter 
Ruirds, Antje 
 25 mei 1733Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75202
I75203
8
Lankholt, Hendrik Jelles 
Douwes, Aaltje 
 25 mei 1736Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90448
I90449
9
Egberts, Sybe 
Jacobs, Jeltje 
 25 mei 1738Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51999
I52000
10
Gerryts, Lubbe 
Werff, Aeltje Pyters van der 
 25 mei 1738Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102440
I102441
11
Haeres, Johannes 
Philippus, Aefke 
 25 mei 1738Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109733
I109734
12
Jans, Else 
Schregardus, Hiltje 
 25 mei 1744Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87451
I87452
13
Liebbes, Metske 
Tjibbeles, Mayke 
 25 mei 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75872
I75873
14
Meinderts, Andrys 
Eesges, Tytje 
 25 mei 1747Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93919
I93920
15
Stelwagen, Johannes Jacobus 
Baukes, Bauckje 
 25 mei 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43225
I43226
16
Rutgers, Tjeerd 
Dirks, Antje 
 25 mei 1749St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92968
I92969
17
Tabes, Ype 
Alberts, Engeltie 
 25 mei 1749Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87660
I87662
18
Walles, Jelte 
Eises, Albertje 
 25 mei 1749Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64943
I64944
19
Ziersema, Marten 
Steenhuis, Heilina 
 25 mei 1749Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95596
I95597
20
Johannes, Oege 
Jitses, Trijntje 
 25 mei 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88890
I88891
21
Klases, Foppe 
Alberts, Grytje 
 25 mei 1755Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44040
I44041
22
Reiners, Aan 
Pyters, Pytrik 
 25 mei 1755Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88061
I88062
23
Wytses, Sjoerd 
Tietes, Hiltie 
 25 mei 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93720
I93721
24
Doeyes, Jacob 
Zybes, Akke 
 25 mei 1760Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88595
I88596
25
Pieters, Sjoerd 
Jans, Sjoukjen 
 25 mei 1760Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104100
I104101
26
Hilbrands, Ate 
Arents, Rinske 
 25 mei 1764Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98897
I98898
27
Boelens, Frans 
Baukes, Aukjen 
 25 mei 1766Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77198
I77199
28
Dirks, Pytter 
Jarigs, Aukjen 
 25 mei 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106493
I106494
29
Hanenburg, Jacob Tjebbes 
Jans, Frouwkjen 
 25 mei 1766Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79403
I79404
30
Jacobs, Sierk 
Hartmans, Richtje 
 25 mei 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97517
I97518
31
Jelles, Klaas 
Alberts, Rinske 
 25 mei 1766Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88778
I88779
32
Sybes, Marten 
Dirks, Sjoukjen 
 25 mei 1766Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90301
I90302
33
Willems, Kornelis 
Martins, Sjoukjen 
 25 mei 1766Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98885
I98886
34
Alberts, Beerent 
Gerrits, Eelkje 
 25 mei 1770Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101888
I101889
35
Boonstra, Folkert Ruurds 
Romkes, Baukjen 
 25 mei 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46349
I46350
36
Hendriks, Anne 
Floris, Froukje 
 25 mei 1775Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60464
I89129
37
Kloppenburg, Jan Pieters 
Willems, Trijntie 
 25 mei 1775Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72332
I72333
38
Beenen, Klaas Hendriks 
Barteles, Janke 
 25 mei 1777Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71688
I71689
39
Bouma, Wiebe Douwes 
Lammerts, Trijntje 
 25 mei 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96163
I96164
40
Cornelis, Klaas 
Jans, Martjen 
 25 mei 1777Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94782
I94783
41
Eeltjes, Regnerus 
Stienstra, Ettje Rinses 
 25 mei 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78457
I78458
42
Jacobs, Jan 
Jantiens, Grietie 
 25 mei 1777Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88885
I88886
43
Pijters, Johannes 
Bosma, Hepkje Pieters 
 25 mei 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100837
I100838
44
Ploeg, Wybe Sytzes van der 
Veen, Antje Romkes van der 
 25 mei 1777Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69959
I69958
45
Sikkes, Minse 
Gosses, Grietje 
 25 mei 1777Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110588
I110590
46
Sjoerds, Jan 
Clases, Jetske 
 25 mei 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89730
I89731
47
van Zandbergen, Evert Harmanus 
Hoogterp, Sytske Bartels 
 25 mei 1777Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67456
I67457
48
Jacobs, Marten 
Jochums, Tjittje 
 25 mei 1780Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93537
I56364
49
Andries, Jan 
Roo, Sjoukje Jans de 
 25 mei 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5531
I4951
50
Bakker, Hidde Pieters 
Jetzes, Uilkje 
 25 mei 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6025
I6028

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 121

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Dirks, Dirk 
 25 mei 1617Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43070
2
Jacobs, Dirck 
 25 mei 1673Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103354
3
Jacobs, Jacob 
 25 mei 1673Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103360
4
Jacobs, Tjietske 
 25 mei 1673Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103359
5
Botes, Sijtske 
 25 mei 1684Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82971
6
Dreyer, Aris Pieters 
 25 mei 1687Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2261
7
Reiners, Rinske 
 25 mei 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46907
8
Hellinga, Eelse Luijtsens 
 25 mei 1707Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104812
9
Ofkes, Lijsbeth 
 25 mei 1710Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44909
10
Harmens, Eibert 
 25 mei 1715Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88262
11
Gerbens, Froukje 
 25 mei 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43119
12
Harmens, Doetje 
 25 mei 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80222
13
Johannes, Binne 
 25 mei 1727Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72288
14
Knijff, Hessel Johannis 
 25 mei 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22394
15
Gerbens, Hiltje 
 25 mei 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73582
16
Pieters, Govert 
 25 mei 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19350
17
Teekeles, Sytske 
 25 mei 1740Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47297
18
Metskes, Hinne 
 25 mei 1742Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42847
19
Sikkes, Jochum 
 25 mei 1744Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1567
20
Lols, Gerrijt Clasens 
 25 mei 1749Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101479
21
Taekes, Sijds 
 25 mei 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43803
22
Zee, Johannes Annes van der 
 25 mei 1749Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75816
23
Jans, Albert 
 25 mei 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6715
24
Johannes, Tijtje 
 25 mei 1753Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85475
25
de Beer, Anne Jans 
 25 mei 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43545
26
Jacobs, Sieuke 
 25 mei 1755Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97328
27
Molen, Sijtze Louwes van der 
 25 mei 1755Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109228
28
Postma, Antje Gerkes 
 25 mei 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81566
29
Terpstra, Tjerk Dirks 
 25 mei 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77033
30
Veenstra, Oepke Sybes 
 25 mei 1755Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112192
31
Wiegers, Bauke 
 25 mei 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86598
32
Wygers, Tjitske 
 25 mei 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30229
33
Minkes, Jan 
 25 mei 1756Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98571
34
Koldijk, Jetske Reids 
 25 mei 1760Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102948
35
Koolhaas, Willem Jans 
 25 mei 1760St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6856
36
Kuiken, Willem Jans 
 25 mei 1760St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111740
37
de Boer, Doeke Idzerts 
 25 mei 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85559
38
Douwes, Anne 
 25 mei 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20003
39
Pyters, Maaike 
 25 mei 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49826
40
Simons, Henke 
 25 mei 1766Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55032
41
Tomas, Sjoerd 
 25 mei 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44790
42
Zuidema, Kornelis Roelofs 
 25 mei 1766St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105048
43
Feddes, Sijtske 
 25 mei 1768Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96316
44
Ruurds, Antje 
 25 mei 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94928
45
Abes, Janke 
 25 mei 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93385
46
Folkerts, Maaike 
 25 mei 1775Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46975
47
Hansma, Gosse Johannes 
 25 mei 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18794
48
Alles, Aaltje 
 25 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43548
49
Balstra, Trijntje Fokkes 
 25 mei 1777Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107532
50
Baukes, Wytske 
 25 mei 1777Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10620

1 2 3 Volgende»