Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 217

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Rinsma, Dettje Folkerts 
 25 mrt 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43354
2
Brouwer, Petrus P. zn 
 25 mrt 1749Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26225
3
Bangma, Jan Sikkes 
 25 mrt 1754Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104429
4
Nieuwenhuis, Albert Gerrits 
 25 mrt 1757Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69373
5
Hopperus, Antje Sapes 
 25 mrt 1759Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39311
6
Jellema, Ybeltje Hendriks 
 25 mrt 1764Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53374
7
Clases, Akke 
 25 mrt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77855
8
Lelia, Douwe Wybes 
 25 mrt 1768 I45342
9
Hoekstra, Kornelis Reinders 
 25 mrt 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38897
10
Buddingh, Gerritje 
 25 mrt 1772Elden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56178
11
Ynia, Wybe Jarigs 
 25 mrt 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9756
12
Arjens, Meinu 
 25 mrt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43104
13
Buwalda, Sible Jans 
 25 mrt 1774Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103185
14
Reinders, Gerben 
 25 mrt 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79743
15
Vlastra, Hein Abes 
 25 mrt 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I874
16
Dirks, Klaaske 
 25 mrt 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36423
17
Stiemsma, Yme Uilkes 
 25 mrt 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42230
18
Tjeerds, Lieuwkje 
 25 mrt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44647
19
Harmens, Keimpe 
 25 mrt 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64171
20
de Jong, Klaas Pieters 
 25 mrt 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59652
21
Smits, Trijntje Wybes 
 25 mrt 1783Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71154
22
Sytsma, Willemke Arjens 
 25 mrt 1785Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71536
23
Broersma, Maaike Cornelis 
 25 mrt 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104782
24
Jans, Durk 
 25 mrt 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77784
25
Schaafstra, Antje Bodes 
 25 mrt 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49118
26
Wiersma, Jan Tjebbes 
 25 mrt 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99616
27
Jelles, Betske 
 25 mrt 1787Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93229
28
Renema, Emke Teunis 
 25 mrt 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6672
29
Tomasma, Afke Johannes 
 25 mrt 1788Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26330
30
Mellema, Jan Offes 
 25 mrt 1789Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15242
31
Walings, Rixt 
 25 mrt 1789Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5540
32
Hamstra, Dieuwke Hayes 
 25 mrt 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104495
33
Teppema, Aaltje Baukes 
 25 mrt 1791Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67060
34
de Vries, Jan Annes 
 25 mrt 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79029
35
Lyklema, Baukje Tjallings 
 25 mrt 1792Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I632
36
Tjallings, Johannes 
 25 mrt 1792Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45492
37
Kuipers, Trijntje Sybes 
 25 mrt 1793Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84230
38
Meer, Gosse Pieters van der 
 25 mrt 1793Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58567
39
Sytsma, Dirk Foekes 
 25 mrt 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2751
40
Ymes, Ruirtje 
 25 mrt 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47666
41
van Vilsteren, Johannes (Jannes) 
 25 mrt 1794Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113134
42
Sapes, Sjoerd 
 25 mrt 1795Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77297
43
Hogerhuis, Sjoerdtje Sjoerds 
 25 mrt 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99921
44
Spiering, Machiel 
 25 mrt 1796Gameren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109099
45
Meter, Akke Minnes 
 25 mrt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99808
46
Boes, Tietje Eintes 
 25 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11713
47
Boer, Lijsbert Martens de 
 25 mrt 1799Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2134
48
Borger, Baukje Teunis 
 25 mrt 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26689
49
Kooistra, Eelkje Jans 
 25 mrt 1799Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103974
50
Gerbens, Rixtje 
 25 mrt 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59694

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Willems, Freerk 
 25 mrt 1806Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53375
2
Leest, Tjeerd Sybes van der 
 25 mrt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43525
3
Wymmers, Johannes 
 25 mrt 1808Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2984
4
Bennema, Ymkje Jans 
 25 mrt 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10288
5
Dreyer, Wybe Fopkes 
 25 mrt 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26239
6
Hiddinga, Harmen Pieters 
 25 mrt 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21154
7
Siegersma, Eeltje Siegers 
 25 mrt 1813Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81204
8
Baukes, Attie 
 25 mrt 1814Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80087
9
Porte, Fokeltje Pieters 
 25 mrt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10075
10
Keizer, Trijntje Gerrits 
 25 mrt 1817 I78453
11
Dreyer, Gerben Arjens 
 25 mrt 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I606
12
Harmens, Trijntje 
 25 mrt 1819Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64653
13
van Sloten, Kornelis Jans 
 25 mrt 1819Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73032
14
Wijnsma, Hylke Klases 
 25 mrt 1821Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81106
15
Dijkhuis, Nanne Alberts 
 25 mrt 1825Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100588
16
Dijk, Sytse Fransen van 
 25 mrt 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6475
17
Rommerts, Gooikje 
 25 mrt 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97939
18
Nuber, Martje Mattheus 
 25 mrt 1829Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112776
19
Trouw, Johan Hendrik 
 25 mrt 1829Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110577
20
de Jong, Antje Willems 
 25 mrt 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77443
21
Wellinga, Jurjen Pieters 
 25 mrt 1830 I66740
22
Feenstra, Dirk Pieters 
 25 mrt 1833Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102659
23
Hoekstra, Cornelis Pieters 
 25 mrt 1833Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111841
24
Haaksma, Wytske Feikes 
 25 mrt 1834Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23880
25
Hovinga, Tjeerd Alberts 
 25 mrt 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58687
26
Visser, Foekje Taedes 
 25 mrt 1835Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106481
27
de Jong, Rinske Doedes 
 25 mrt 1837Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35506
28
Fokkema, Rinze Paulus 
 25 mrt 1837Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56330
29
Tilma, Hiltje Piers 
 25 mrt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5444
30
Visser, Beernt Dirks 
 25 mrt 1837Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86169
31
Bakker, Klaas Davids 
 25 mrt 1838Radewijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73880
32
Heide, Gertje Douwes van der 
 25 mrt 1838Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91586
33
Rudolphi, Aukjen Johannes 
 25 mrt 1838Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69692
34
Wal, Anneke (Anske) Jans van der 
 25 mrt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17955
35
Koopmans, Jantje Dirks 
 25 mrt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7898
36
Lipstra, Hilbrand Baukes 
 25 mrt 1839Amersfoort, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102274
37
Poortinga, Tjipke Wiebes 
 25 mrt 1839Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47945
38
de Beers, Fintje Ottes 
 25 mrt 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6198
39
Omes, Jeltje Olferts 
 25 mrt 1842 I38516
40
Regnerus, Lolke Ybeles 
 25 mrt 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16270
41
Straatsma, Tjeerd Tjeerds 
 25 mrt 1842Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63050
42
Verder, Wikje Wygers 
 25 mrt 1842St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62949
43
Bottinga, Doetje Piers 
 25 mrt 1844 I51129
44
Leenborg, Dieuwke Hendriks 
 25 mrt 1844Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21611
45
Posthumus, Wytze Gosses 
 25 mrt 1844Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107531
46
Wolberink, Geert Gerrits 
 25 mrt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17790
47
Kampstra, Sake Ypes 
 25 mrt 1845Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83756
48
Kloosterman, Tietje Beins 
 25 mrt 1845Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84222
49
Meulen, Riemer Feddes van der 
 25 mrt 1845Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40098
50
Rienks, Naentske Rienks 
 25 mrt 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12862

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Idses, Nittert 
Harkes, Bortsen 
 25 mrt 1683Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93367
I93368
2
Sipkes, Sjoerd 
Klasen, Janke 
 25 mrt 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97568
I97569
3
Jacobs, Minne 
Gosses, Jeltie 
 25 mrt 1725Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49302
I49303
4
Hansen, Jan 
Metz, Gertje Sibrandus 
 25 mrt 1731Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101320
I101321
5
Hendriks, Seth 
Klases, Rigstje 
 25 mrt 1736Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88996
I88997
6
Pyters, Anne 
Sirps, Margjen 
 25 mrt 1736Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90817
I90818
7
Halbes, Teije 
Sikkes, Beitske 
 25 mrt 1753Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110931
I110932
8
Mients, Wybe 
Gerbens, Barber 
 25 mrt 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91907
I91908
9
Pieters, Johannes 
Tjepkes, Berbertje 
 25 mrt 1753Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85061
I85060
10
Arjens, Jan 
Heeres, Maayke 
 25 mrt 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78010
I77756
11
Doedes, Doede 
Willems, Aaltje 
 25 mrt 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75041
I75042
12
Lenards, Jan 
Bouwes, Klaaske 
 25 mrt 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109076
I109077
13
Dirks, Jan 
Arjens, Jannigje 
 25 mrt 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73224
I73225
14
Jans, Melle 
van Dijk, Akke Jakobs 
 25 mrt 1764Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103803
I103804
15
Tjallings, Rienk 
Aukes, Tjetje 
 25 mrt 1764Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109644
I109645
16
Hendriks, Beerent 
Geerts, Bregtje 
 25 mrt 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68864
I68865
17
Freriks, Jan 
Tjeerds, Grietje 
 25 mrt 1781Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3301
I3300
18
Hulshoff, Jan Rinderts 
Ley, Elisabeth Binnes van der 
 25 mrt 1781Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74516
I74517
19
Taekes, Tjalle 
Jans, Klaaske 
 25 mrt 1781Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84391
I84392
20
Harms, Tonnis 
Berents, Pieterke 
 25 mrt 1786Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98702
I98703
21
Jans, Dirk 
Jacobs, Dieuwke 
 25 mrt 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38776
I38777
22
Steffens, Ieme 
Kuiken, Trijntje Sybrens 
 25 mrt 1787Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77266
I77267
23
Heeringa, Ynse Willems 
Rinia, Geertje Foppes 
 25 mrt 1792Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40403
I40404
24
Wielen, Hans Sjoerds van der 
Hans, Pietje 
 25 mrt 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112326
I112327
25
Hoekstra, Klaas Pieters 
Hoek, Aaltje Gerrits 
 25 mrt 1798Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56083
I56084
26
Roorda, Taeke Franzes 
Maan, Ybeltje Lieuwes van der 
 25 mrt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19086
I19085
27
Bijma, Sikke Wybes 
Bartels, Grietje 
 25 mrt 1799Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89291
I89292
28
Haaistra, Pieter Haaijes 
Kooistra, Aaltje Wopkes 
 25 mrt 1799Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44400
I44401
29
de Jager, Pieter Jacobs 
Tuinstra, Sijke Jans 
 25 mrt 1804Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66119
I66120
30
Dirks, Feye 
Ages, Antje 
 25 mrt 1804Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49603
I49604
31
Friesema, Fokke Jacobs 
Ewal, Trijntje Dirks 
 25 mrt 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6468
I6469
32
Rijpstra, Frans Fransen 
Bokkinga, Maaike Hendriks 
 25 mrt 1804Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9512
I1341
33
Beetsma, Wobbe Jans 
Ottema, Jeltje Oedses 
 25 mrt 1810Gorredijk/Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60494
I60495
34
Mokma, Anne Andries 
Jaarsma, Grietje Willems 
 25 mrt 1812Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75334
I75335
35
Bos, Keimpe Folkerts van der 
Loets, Helena (Leentje) Jans 
 25 mrt 1813Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35938
I35939
36
Pautsma, Tjepke Wybrens 
Folkertsma, Sybrigje Harkes 
 25 mrt 1813Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55797
I55798
37
Terluin, Doede Willems 
Berkenbosch, Barber Roelofs 
 25 mrt 1823Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70065
I70066
38
Brouwer, Job Fockes 
de Vries, Antje Eintes 
 25 mrt 1824Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51702
I51703
39
Korf, Jan Pieters 
Andringa, Eeke Aukes 
 25 mrt 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47545
I47536
40
Bouta, Theunis Martens 
Hayma, Afke Renderts 
 25 mrt 1825Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90341
I90342
41
Boer, Marten Ouwes de 
Osinga, Mettje Louws 
 25 mrt 1829Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13183
I13182
42
Brouwers, Jacob Willems 
Posthumus, Baukje Pieters 
 25 mrt 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4564
I4565
43
Schipper, Arjen Jans 
Boetzer, Hiltje Hendriks 
 25 mrt 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63726
I63727
44
Stienstra, Tjerk Willems 
de Jong, Grietje Dirks 
 25 mrt 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63356
I63357
45
Sybrandy, Sybren Jelles 
Kunst, Berber Arjens 
 25 mrt 1833Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94465
I94466
46
van Valkenburg, Cornelis 
Beije, Lena Klaasse 
 25 mrt 1837Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102804
I102805
47
Bruinsma, Kornelis IJsbrands 
Okkinga, Janke Attes 
 25 mrt 1840Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95924
I95928
48
Swart, Pieter Gerbens de 
Wal, Maike Pieters van der 
 25 mrt 1840Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11618
I11617
49
Mellema, Jan Martens 
Dijkstra, Romkje Oeges 
 25 mrt 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26587
I29657
50
Radersma, Dirk Willems 
Kuur, Froukje Sjoerds van der 
 25 mrt 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67605
I67606

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Poulissen, Aafke 
 25 mrt 1687Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I265
2
Fookes, Pybe 
 25 mrt 1688Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33499
3
Gosses, Ype 
 25 mrt 1694Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92731
4
Poulissen, Minke 
 25 mrt 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3499
5
Wilman, Johannes 
 25 mrt 1703Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104068
6
Mey, Durk Jans van der 
 25 mrt 1714Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46897
7
Heslinga, Tetje Scheltes 
 25 mrt 1725Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74425
8
Jans, Ate 
 25 mrt 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6327
9
Heidanus, Marten Jurjens 
 25 mrt 1726Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43994
10
Johannes, Hopke 
 25 mrt 1731Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46678
11
Willems, Yfke 
 25 mrt 1731Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3724
12
Clases, Trijntie 
 25 mrt 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87829
13
Gerrits, Ritske 
 25 mrt 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43442
14
Jansonius, Jan Douwes 
 25 mrt 1736Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109729
15
Jetses, Uilkjen 
 25 mrt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46268
16
Klazes, Rebekka 
 25 mrt 1736Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1064
17
Lauerman, Antie Martinus 
 25 mrt 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46903
18
Gerrits, Minkje 
 25 mrt 1738St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13154
19
Aukes, Oeble 
 25 mrt 1742Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91219
20
Sloten, Taeke Tjalles van 
 25 mrt 1746Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7745
21
Gerrits, Willem 
 25 mrt 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31577
22
Hettes, Eelkje 
 25 mrt 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5522
23
Jans, Ebeltje 
 25 mrt 1753Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101515
24
Kramstra, Pieter Tjeerds 
 25 mrt 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10525
25
Lieuwes, Ytje 
 25 mrt 1753Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85471
26
Heide, Grietje Rinzes van der 
 25 mrt 1759Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91556
27
Oostringa, Sybrigje Sybrens 
 25 mrt 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66049
28
Sytsema, Pieter Geerts 
 25 mrt 1763Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81015
29
Andries, Maaike 
 25 mrt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6863
30
Beernts, Lijsbert 
 25 mrt 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18807
31
Botes, Evert 
 25 mrt 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25345
32
de Haas, Jacob Cornelis 
 25 mrt 1764Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47724
33
Gaatzes, Jan 
 25 mrt 1764Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110305
34
Geerts, Durk 
 25 mrt 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4462
35
Hemrica, Antje Annes 
 25 mrt 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75940
36
Hemrica, Jacob Annes 
 25 mrt 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61866
37
Jansma, Dieuwke Sipkes 
 25 mrt 1764Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42992
38
Johannes, Grietje 
 25 mrt 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81873
39
Nieuwhof, Geertje Willems 
 25 mrt 1764Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40105
40
Pieters, Haebeltje 
 25 mrt 1764Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48428
41
Postma, Abe Abes 
 25 mrt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3720
42
Schinkelshoek, Ariaentje 
 25 mrt 1764Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98094
43
Ybeles, Geeske 
 25 mrt 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65934
44
Bijlsma, Durkje Martens 
 25 mrt 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92707
45
Bootes, Neeltje 
 25 mrt 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87356
46
Everts, Kornelis 
 25 mrt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17664
47
Fynia, Tjitske Tjisses 
 25 mrt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33121
48
Jans, Trientien 
 25 mrt 1770Vledder, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36253
49
Joosten, Immigje 
 25 mrt 1770Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67219
50
Osinga, Jan Martens 
 25 mrt 1770Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4569

1 2 3 Volgende»