Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Foppes, Feikje 
 24 nov 1743Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106559
2
Johannes, Trijntje 
 24 nov 1746Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38991
3
Wopkes, Trijntje 
 24 nov 1754Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13567
4
Sijmens, Aafke 
 24 nov 1760Idsegahuizum/Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49615
5
Meer, Jan Jelles van der 
 24 nov 1764Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92493
6
Schaafsma, Aukje Taekes 
 24 nov 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8631
7
Wassenaar, Aagje Jobs 
 24 nov 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46883
8
Tjeerds, Tjeerd 
 24 nov 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1842
9
Schaafsma, Marijke Cornelis 
 24 nov 1774Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7767
10
Terpstra, Antje Klazes 
 24 nov 1774Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77166
11
Krol, Jan Joukes 
 24 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37700
12
Reitsma, Doetje Lieuwes 
 24 nov 1775Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53604
13
Wal, Hendrik Jacobs van der 
 24 nov 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40816
14
de Wal, Pieter Eelkes 
 24 nov 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65030
15
Heslinga, Grietje Jacobus 
 24 nov 1779Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71247
16
Wolthuis, Tebbe Tjalling 
 24 nov 1779Noordbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96023
17
Eeltjes, Lieuwe 
 24 nov 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43943
18
Faber, Pietje Bartels 
 24 nov 1780Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52344
19
Roos, Antje Jans de 
 24 nov 1782Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6711
20
Cuperus, Sijke Gelts 
 24 nov 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25026
21
Radsma, Loepke Jarigs 
 24 nov 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61500
22
Bonga, Jacob Pieters 
 24 nov 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7573
23
Akker, Leendert Lourens van den 
 24 nov 1787Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76927
24
Sjoerdsma, Dooitse Taedes 
 24 nov 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63655
25
Faber, Beerend Jobs 
 24 nov 1789Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97710
26
Jong, Grietje Jans de 
 24 nov 1789Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5944
27
Joukes, Klaaske 
 24 nov 1789Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51125
28
Zijlstra, Jaike Gijsberts 
 24 nov 1789Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48506
29
Schilder, Jantje Wymers (aka Schulpstra) 
 24 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39919
30
Reitsma, Klaas Abes 
 24 nov 1793Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10712
31
Terpstra, Lipkjen Bokkes 
 24 nov 1793Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104883
32
Barsee, Frederika 
 24 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18205
33
Jitzes, Antje 
 24 nov 1795Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50287
34
Kuip, Sjoukjen Fokes van der 
 24 nov 1795Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82729
35
Steffan, Engel Conradi 
 24 nov 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91665
36
Dokter, Trijntje Jans 
 24 nov 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49681
37
Bouma, Klaas Tjerks 
 24 nov 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79348
38
Hiemstra, Ytje Popkes 
 24 nov 1798Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25413
39
de Jong, Jetske Cornelis 
 24 nov 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98286
40
Arjens, Antje 
 24 nov 1802Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104866
41
Beintema, Rinske Klases 
 24 nov 1803Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9560
42
Feen, Fedde Benedictus van der 
 24 nov 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65185
43
Wagenaar, Jan Scheltes 
 24 nov 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44144
44
de Jong, Gosse Willems 
 24 nov 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77440
45
Jensma, Trijntje Teunis 
 24 nov 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2603
46
Veen, Tjalling Romkes van der 
 24 nov 1806Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71638
47
Hoekstra, Sake Gosses 
 24 nov 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19684
48
van Sloten, Geert Gosses 
 24 nov 1812Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55171
49
Walle, Andries Tijsses de 
 24 nov 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11196
50
Stroosma, Jan Johannes 
 24 nov 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11301

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 201

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sytses, Imck 
 24 nov 1779Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86550
2
Durks, Otte 
 24 nov 1790Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110760
3
Elsmans, Johanna Machtilda 
 24 nov 1805City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56184
4
Dirks, Hiltje 
 24 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43078
5
Postma, Folkert Folkerts 
 24 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43378
6
Dankert, Jan Klaassen 
 24 nov 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79772
7
Eiberts, Tjeerd 
 24 nov 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43713
8
Palles, Lieuwe 
 24 nov 1809Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28237
9
Willems, Iebeltje 
 24 nov 1810Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88542
10
Sijes, Albert 
 24 nov 1811Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33700
11
Hotzes, Janke 
 24 nov 1812Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87207
12
Lune, Tietje Melis van der 
 24 nov 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7843
13
Tjipkes, Grietje 
 24 nov 1816Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76412
14
Werf, Fredrik Jacobs van der 
 24 nov 1816Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89162
15
Bubbezon, Jacob 
 24 nov 1817Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98099
16
Bijma, Foppe Sierks 
 24 nov 1819 I68597
17
Brouwer, Tjietske Andries 
 24 nov 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70366
18
Boomsma, Lolke Andeles 
 24 nov 1822Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40951
19
de Boer, Anna Katharina Elizabeth 
 24 nov 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80659
20
Tanja, Harmen Piers 
 24 nov 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86508
21
van Keimpema, Harmen Keimpes 
 24 nov 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4722
22
de Beer, Aafke Rinses 
 24 nov 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93451
23
Heide, Wieger Wiegers van der 
 24 nov 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25631
24
Wallinga, Hendrikjen Fokken 
 24 nov 1825Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82775
25
Andriessen, Hantje Doekes 
 24 nov 1826Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40434
26
de Vries, Pieter Pieters 
 24 nov 1826Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89849
27
Hommema, Bauke Lolkes 
 24 nov 1826 I12223
28
Jelles, Lutske 
 24 nov 1826Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69702
29
Pool, Jakobus Romkes 
 24 nov 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49719
30
Valk, Thijs Jans 
 24 nov 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10867
31
Woudstra, Sijke Lieuwes 
 24 nov 1826Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42679
32
Zijlstra, Anne Klases 
 24 nov 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84450
33
Zondervan, Heine Pieters 
 24 nov 1826Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89680
34
Dijkstra, Tjietse Harmens 
 24 nov 1827Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102123
35
Hogedijk, Sytske Jans 
 24 nov 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10791
36
Kamminga, Maaike Pieters 
 24 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50112
37
Sinnema, Tjibbe Pieters 
 24 nov 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52118
38
de Boer, Wytze Tjeerds 
 24 nov 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81080
39
Ploeg, Jetske Hillebrands van der 
 24 nov 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5375
40
Velde, Jan Annes van der 
 24 nov 1829Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57582
41
de Jong, Yep Jacobs 
 24 nov 1830Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67114
42
Michiels, Saakje 
 24 nov 1831Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6952
43
Panhuis, Aafke 
 24 nov 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101538
44
Blom, Douwe Pieters 
 24 nov 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35447
45
Bakker, Akke Freerks 
 24 nov 1833 I15417
46
Jong, Jacob Pieters de 
 24 nov 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10087
47
Annes, Maayke 
 24 nov 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14175
48
Hoekstra, Janke Joukes 
 24 nov 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6497
49
Kortje, Rinske Jacobs 
 24 nov 1834 I76990
50
Schat, Maartje Jacobs 
 24 nov 1834St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53221

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hoijtes, Pijter 
Nammens, Fopk 
 24 nov 1667Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78404
I78405
2
Hessels, Cleys 
Jans, Jancke 
 24 nov 1695Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90799
I90800
3
Douwes, Sybe 
Pyters, Hittje 
 24 nov 1708Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3627
I3628
4
Clasen, Louwrens 
Aukes, Trijntie 
 24 nov 1715St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82200
I82201
5
Edgers, Jentje 
Sibbles, Jeltje 
 24 nov 1715Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69907
I69908
6
Harryts, Eyse 
Meinerts, Jannigje 
 24 nov 1726Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77429
I77430
7
Dirks, Minse 
Meintes, Aafke 
 24 nov 1743Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91622
I91624
8
Hendriks, Eelse 
Feykes, Jietske 
 24 nov 1748Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72266
I72267
9
Sakes, Lykle 
Ebis, Hincke 
 24 nov 1748Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94811
I94812
10
Sjoerds, Leendert 
Andries, Antje 
 24 nov 1748Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64984
I64983
11
Wygers, Keimpe 
Gerkes, Imke 
 24 nov 1748Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77321
I77322
12
Ytzens, Meindert 
Freerks, Antje 
 24 nov 1748Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32017
I32018
13
Siebbes, Hans 
Gosses, Saekjen 
 24 nov 1754Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100731
I100732
14
Sydses, Jan 
Jans, Lolkje 
 24 nov 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2824
I2825
15
Ates, Hendrik 
Arjens, Antje 
 24 nov 1765Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94382
I94383
16
Gerrits, Abe 
Wallinga, Henrica Hessels 
 24 nov 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43048
I43047
17
Wal, Rommert Gerbens van der 
Jans, Rinske 
 24 nov 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65720
I65721
18
Wesselius, Joris Huberts 
Gosses, Tjertje 
 24 nov 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80467
I80468
19
Sevenster, Jan Sijbes 
Hanecroot, Tjeerdtie 
 24 nov 1771Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12301
I12302
20
Zwaag, Douwe Lourens van der 
Harmens, Sjurtje 
 24 nov 1771Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65092
I65093
21
Pytters, Ruurd 
de Jong, Elisabet Antoony 
 24 nov 1776Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20266
I20265
22
Gerryts, Tjeerd 
Aelses, Feikjen 
 24 nov 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72264
I72265
23
Haikes, Folkert 
Reitzes, Tjitske 
 24 nov 1782Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90685
I90688
24
Kink, Hendrik Stevens 
Bruinsma, Grytje Yterts 
 24 nov 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2426
I2427
25
de Boer, Jelle Eerds 
Hamstra, Jeltje Wytzes 
 24 nov 1793Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110538
I110539
26
Scheper, Wytze Koerts 
Jakobs, Jitske 
 24 nov 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9768
I9769
27
Woude, Sjoerd Lipkes van der 
Bosma, Klaaske Sipkes 
 24 nov 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52998
I52999
28
de Vries, Jan Joukes 
Wybenga, Lieuwke Feikes 
 24 nov 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66311
I66312
29
Gothelp, Willem 
Toremans, Johanna 
 24 nov 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102301
I102302
30
Lep, Hendrik Jans 
Jops, Trijntje 
 24 nov 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51679
I79423
31
Meer, Mient Keimpes van der 
Jans, Jantje 
 24 nov 1799Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13880
I13883
32
Oosterwal, Harke Rinses 
Ley, Tryntje Klaases van der 
 24 nov 1799Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76779
I76781
33
Wal, Harm Tonnis van der 
Horsing, Aafke Jans 
 24 nov 1799Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91273
I91274
34
Jans, Jan 
Ebeles, Taetske 
 24 nov 1800Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110152
I110153
35
Joukes, Willem 
Hilarides, Aukje Scheltes 
 24 nov 1805Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35607
I35608
36
Smits, Harmen Harmens 
Tolsma, Jeltje Tjibbes 
 24 nov 1805Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64309
I64310
37
Zoodsma, Pieter Sytzes 
Graaf, Akke Gerrits de 
 24 nov 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24
I27
38
Muller, Lodewijk Johannes 
Lubberts, Luutske 
 24 nov 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94055
I94047
39
Dijkstra, Jacob Aukes 
Ringnalda, Lieutske Minnes 
 24 nov 1814Mairie Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72993
I72994
40
Meulen, Jelle Wybrens van der 
Feenstra, Janke Harmens 
 24 nov 1817Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41230
I41231
41
de Roo, Abraham 
Stolk, Elizabeth 
 24 nov 1819Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109067
I109069
42
Dijkstra, Bienze Eelkes 
Westra, Sytske Nammens 
 24 nov 1823Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23586
I23587
43
Hellinga, Jitze Annes 
Westerbaan, Riemke Pieters 
 24 nov 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6519
I6676
44
Velden, Antonie Aris van 
Postma, Aaltje Hendriks 
 24 nov 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I913
I914
45
Groen(e)veld, Siemon Jans 
Heidema, Harmke Hommes 
 24 nov 1827Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38373
I38374
46
Post, Bauke Simons 
Wal, Dedtje Jans van der 
 24 nov 1827Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40301
I40302
47
de Vries, Berend Egberts 
Monsma, Aafke Jans 
 24 nov 1831Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29492
I29493
48
Bouma, Wikke Ates 
Dijkman, Jantje Willems 
 24 nov 1832Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I496
I495
49
Klinkhamer, Romke Foppes 
Walda, Marijke Jacobs 
 24 nov 1832Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37872
I13830
50
Drijfhout, Uilke Jelles 
Wagenaar, Janke Hendriks 
 24 nov 1836Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64354
I64355

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pytters, Antie 
 24 nov 1633 I36420
2
Sipkes, Adam 
 24 nov 1675Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42742
3
Alberts, Doekle 
 24 nov 1700Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71130
4
Heins, Fokke 
 24 nov 1700Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70568
5
Sierks, Geeske 
 24 nov 1709Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94327
6
Sioerts, Sytse 
 24 nov 1709Blija/Hogebentum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94108
7
de Haan, AEbe Hoekes 
 24 nov 1726Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49851
8
Everts, Uble 
 24 nov 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43248
9
Femmes, Neeltje 
 24 nov 1730Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56962
10
Hanties, Gertje 
 24 nov 1737Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102675
11
Hiemstra, Anne Minzes 
 24 nov 1737Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106392
12
Gerks, Jan 
 24 nov 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82795
13
Mensma, Adriaantje Harmens 
 24 nov 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80066
14
van Dijk, Akke Jakobs 
 24 nov 1743Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103804
15
Joukes, Ietske 
 24 nov 1748Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105189
16
Pytters, Berber 
 24 nov 1748Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91344
17
Hendriks, Sijke 
 24 nov 1754Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83895
18
Heeres, Durk 
 24 nov 1765Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91579
19
Hendriks, Corsje 
 24 nov 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40073
20
Jilles, Antje 
 24 nov 1765Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75094
21
de Witte, Jacob Sybrens 
 24 nov 1771Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106115
22
Terpstra, Taetske Wiegers 
 24 nov 1771Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2328
23
Vreede, Johanna 
 24 nov 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79687
24
Werf, Tiete Hendriks van der 
 24 nov 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63011
25
Damsma, Pietje Folkerts 
 24 nov 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65867
26
Boomsma, Romkje Fokkes 
 24 nov 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I512
27
Boshuyer, Michiel 
 24 nov 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110201
28
Hoeksma, Freerk Sierks 
 24 nov 1776Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68747
29
Klazes, Trijntje 
 24 nov 1776Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30924
30
Veenstra, Tjitske Hylkes 
 24 nov 1776Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38600
31
Weit, Hiltje Wijtzes van der 
 24 nov 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78382
32
de Jong, Tjeerd Hiddes 
 24 nov 1782Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72833
33
Kas, Dirk Johannes 
 24 nov 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79197
34
Meister, Willem Koenraads 
 24 nov 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2610
35
Ruiter, Roelofjen Jans 
 24 nov 1782St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70020
36
Ruurds, Anthony 
 24 nov 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21234
37
Slager, Pieter Meinderts 
 24 nov 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I440
38
Tjipkes, Aukje 
 24 nov 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46807
39
Veeren, Janke Simons 
 24 nov 1782Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81655
40
Molenaar, Klaas Foppes 
 24 nov 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17556
41
Boersma, Stijntje Hendriks 
 24 nov 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10401
42
Gerbens, Antje 
 24 nov 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32377
43
Jansma, Bauke Jans 
 24 nov 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29265
44
Jansma, Lieuwe Jans 
 24 nov 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97971
45
Kaas, Klaas 
 24 nov 1793Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110941
46
Steeg, Gerben Alberts van der 
 24 nov 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19169
47
Tilstra, Frans Baukes 
 24 nov 1793Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37741
48
Zondervan, Aaltje Alberts 
 24 nov 1793Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46843
49
Zondervan, Willemke Alberts 
 24 nov 1793Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20278
50
Bakhuis, Jan Gerrits 
 24 nov 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61498

1 2 Volgende»