Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 198

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
AEbes, Antje 
 24 okt 1749Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68553
2
Joha, Thomas Philippus 
 24 okt 1750Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47444
3
Jelkes, Douwtzen 
 24 okt 1760Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68673
4
Gerbens, Grietje 
 24 okt 1761Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55951
5
Kuiken, Wop Jacobs 
 24 okt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60659
6
Meulen, Oebele Jeens van der 
 24 okt 1767Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15605
7
Rintjes, Trijntje 
 24 okt 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39792
8
Woudwijk, Oebele Jeens 
 24 okt 1767Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34179
9
Abma, Oedske Freerks 
 24 okt 1771Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58966
10
Jans, Hiltje 
 24 okt 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42981
11
Lieuwes, Neeltie 
 24 okt 1774Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96236
12
Mokma, Anne Andries 
 24 okt 1774Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75334
13
Ruwersma, Hessel Pieters 
 24 okt 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109441
14
Hoeksma, Freerk Sierks 
 24 okt 1776Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68747
15
Meulen, Jan Johannes van der 
 24 okt 1776Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48406
16
Veenstra, Tjitske Hylkes 
 24 okt 1776Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38600
17
Barres, Janke 
 24 okt 1777Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95746
18
Kuiken, Arjen Jansen (aka Goor) 
 24 okt 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79674
19
Veenstra, Trijntje Mients 
 24 okt 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86078
20
Lochnaar, Ypina Christiaans 
 24 okt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27768
21
Straatsma, Hiltje Tjeerds 
 24 okt 1778Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44642
22
Ennema, Jetske Paulus 
 24 okt 1780Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58931
23
Meindertsma, Wytske Lieuwes 
 24 okt 1782Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111723
24
de Jong, Anne Jurjens 
 24 okt 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30765
25
Dijkstra, Sytske Martens 
 24 okt 1783Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101080
26
Smid, Brechtje Mennes 
 24 okt 1785Den Andel, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69592
27
Westerhuis, Antje Jans 
 24 okt 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2685
28
Bijlstra, Jan Jarigs 
 24 okt 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107102
29
Mark, Elske Isaaks van der 
 24 okt 1789Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49310
30
Jelles, Pieter 
 24 okt 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42233
31
Offringa, Trijntje Eites 
 24 okt 1790Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112189
32
Harms, Johanna 
 24 okt 1791Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102207
33
Krottje, Enne Johannes 
 24 okt 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3816
34
Feenstra, Wiebe Douwes 
 24 okt 1792Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108721
35
Radema, Lijsbert Molles 
 24 okt 1793Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69578
36
Sjoerds, Pijtje 
 24 okt 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46724
37
Bosma, Douwe Jelles 
 24 okt 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44900
38
Plat, Jannigje Jans 
 24 okt 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85161
39
Stienstra, Dirk 
 24 okt 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42320
40
de Vries, Aaltje Hendriks 
 24 okt 1795Terbandsterschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54628
41
Groot, Tjitske Anskes de 
 24 okt 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5059
42
Faber, AEbe Tjeerds 
 24 okt 1796Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61786
43
Noordman, Aaltje Halbes 
 24 okt 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2347
44
Wal, Abraham Lammerts van der 
 24 okt 1797Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61337
45
Rinses, Lijsbeth 
 24 okt 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77891
46
Talsma, Ouwe Hinnes 
 24 okt 1798Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109551
47
Doornbos, Jan Lippes 
 24 okt 1799Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72218
48
Elsinga, Taede Ates 
 24 okt 1799Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68874
49
Hiemstra, Doeke Tjeerds 
 24 okt 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33062
50
Piebes, Sjuke 
 24 okt 1803Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81494

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Hitman, Geert Teunis 
 24 okt 1728Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73947

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ley, Nicolaas (Claes) van der 
 24 okt 1768Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62277
2
Jurjens, Haye 
 24 okt 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105641
3
Hinderiks, Marten 
 24 okt 1807Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52693
4
Hilbrands, Sieds 
 24 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44161
5
Andeles, Willem 
 24 okt 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100768
6
Annes, Antje 
 24 okt 1811Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66684
7
Darsch, Frans Jieppes van der 
 24 okt 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99818
8
Sytsema, Pytter Sytses 
 24 okt 1812Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68675
9
Westra, Jan Teunis (aka Bouta) 
 24 okt 1812Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101512
10
Koop, Aukjen Jannis 
 24 okt 1815Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78467
11
Kingma, Oeble Michiels 
 24 okt 1816 I48855
12
Zwaag, Douwe Lourens van der 
 24 okt 1818 I65092
13
Tibma, Willem Alberts 
 24 okt 1821 I24183
14
Sybersma, Antje Willems 
 24 okt 1822Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89282
15
de Groot, Eeltje Aukes 
 24 okt 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75948
16
Bottema, Oene Willems 
 24 okt 1824Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99236
17
Vierstra, Ymkje Pieters 
 24 okt 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60498
18
Meulen, Keimpe Jans van der 
 24 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10215
19
Miedema, Klaas Harmens 
 24 okt 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46346
20
Veenstra, Herre Jans 
 24 okt 1825Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89568
21
Gardenierda, Lijsbert Barteles 
 24 okt 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98329
22
Meulen, Antje Hotses van der 
 24 okt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19230
23
Nicolay, Sybren Sjoerds 
 24 okt 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52416
24
Reins, Maike 
 24 okt 1826Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71554
25
Schat, Minke Douwes 
 24 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79363
26
Hoogterp, Sjoerd Symons 
 24 okt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81260
27
Damstra, Eelkje AEsges 
 24 okt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44301
28
Hellinga, Wytske Annes 
 24 okt 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12609
29
Zuiderbaan, Dooitze Dirks 
 24 okt 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48200
30
Bakker, Attje Freerks 
 24 okt 1833 I15418
31
de Haan, Antje Andries 
 24 okt 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18010
32
Meer, Anne Jans van der 
 24 okt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81790
33
Roosma, Janke Reins 
 24 okt 1834 I40726
34
Scheltinga, Akke Pieters 
 24 okt 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4675
35
Jansma, Klaas Annes 
 24 okt 1838Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99192
36
Overdijke, Neeltje 
 24 okt 1840Nieuwe-Tonge, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110351
37
Tuin, Tjalle Gerrits van 
 24 okt 1840Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9135
38
van Rosendal, Beerend Piebes 
 24 okt 1840Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100974
39
Veen, Harmen Hendriks van der 
 24 okt 1840Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34405
40
Atema, Lutske Jelles 
 24 okt 1841 I59212
41
Gerrits, Saapke 
 24 okt 1841Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101621
42
Mey, Jurjen Jitzes van der 
 24 okt 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11342
43
Hak, Pieter Jans 
 24 okt 1842St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36381
44
Hellema, Geertje Iemes 
 24 okt 1842Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9552
45
Houten, Andries van den 
 24 okt 1842Haamstede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109384
46
Geerts, Ruurdtje 
 24 okt 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23011
47
Bloemsma, Nammen Roelofs 
 24 okt 1844Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3083
48
Hoot, Jurjen Foekes 
 24 okt 1844Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10633
49
Faber, Tyttje Jans 
 24 okt 1845 I59485
50
Swart, Betje Klazens 
 24 okt 1845Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85970

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 38 van 38

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Botes, Bote 
Aatses, Trijntje 
 24 okt 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106251
I106252
2
Ennema, Johannes Paulus 
Eidsma, Cornelia Johannes 
 24 okt 1756Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89089
I89090
3
Jurriens, Tjeerd 
Sjoerds, Trijntje 
 24 okt 1756Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69683
I69684
4
Rienks, Anne 
Doedes, Jeltie 
 24 okt 1756Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49635
I104049
5
Joukes, Cornelis 
Pytters, Sytske 
 24 okt 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98263
I98264
6
Oenes, Fooke 
Sytzes, Dettje 
 24 okt 1762Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100331
I100332
7
Tjerks, Floris 
Hendriks, Trijntie 
 24 okt 1762Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71595
I71596
8
Willems, Hoite 
Cornelis, Baukje 
 24 okt 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86984
I86985
9
Dijkstra, Ruurd Tietes 
Wal, Nieske Jans van der 
 24 okt 1779Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5486
I1502
10
Heeringa, Tjipke Gosses 
Sakes, Japke 
 24 okt 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73379
I73380
11
Piers, Gerrijt 
Kornelis, Jeltje 
 24 okt 1779Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62075
I62076
12
Proost, Eyzo Stevens 
Klases, Pleuntje 
 24 okt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30769
I30770
13
Fijlstra, Jacob Reinders 
Roorda, Maaike Fransen 
 24 okt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20075
I20076
14
Osinga, Jacob Tjerks 
Wendelaar, Janke Teunis 
 24 okt 1790Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7388
I7389
15
Rinses, Cornelis 
Clases, Sietske 
 24 okt 1790Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105950
I105954
16
Wepkes, Sybe 
Jaspers, Grietje 
 24 okt 1790Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103227
I103228
17
Damstra, Pieter Jans 
Nutterts, Trijntje 
 24 okt 1802Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I574
I575
18
Ferwerda, Willem Jans 
Pollius, Johanna Magdalena 
 24 okt 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7712
I103284
19
Jong, Hans Jacobs de 
Dijkstra, Minke Meinderts 
 24 okt 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10934
I2957
20
Wal, Sjoerd Hendriks van der 
Elzinga, Trijntje Pieters 
 24 okt 1835Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21751
I21752
21
van Koeveringe, Hendrik 
Verbrugge, Cornelia 
 24 okt 1839Yerseke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111820
I111821
22
Mosselman, Iman 
Bakker, Susanna 
 24 okt 1849Den Bommel, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110344
I110345
23
Feenstra, Pieter Iemes 
Aikema, Albertje Ipes 
 24 okt 1861Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27945
I53752
24
Hoekstra, Gaele Jans 
Wobbema, Maaike Pieters 
 24 okt 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3377
I3924
25
de Graaf, Johannes Jans 
Bos, Sypkjen Wiebes van den 
 24 okt 1864Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64388
I64389
26
Cate, Hendrik Abrahams ten 
Broersma, Rinske Freerks 
 24 okt 1874Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101377
I17778
27
Groot, Dirk Tomas de 
Dekker, Jantje Douwes 
 24 okt 1874Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12575
I103772
28
Wallendal, Jacob Atzes 
Tuinstra, Antje Sybes 
 24 okt 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17186
I17360
29
Walstra, Jan Kornelis 
Sixma, Baukje Meintes 
 24 okt 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21607
I21633
30
Hervij, Hendrik Cornelis Johannes 
Meilij, Anna Maria Petronella 
 24 okt 1878Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72096
I72097
31
Ark, Hendrik (Henry) Hendriks van der 
Postmus, Fogeltje (Flora) Klazes 
 24 okt 1895Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53651
I16498
32
Tamsma, Geert Geerts 
Tepper, Renske (Nellie) Hendriks 
 24 okt 1901Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108345
I32744
33
Berg, Auke Pieters van den 
Roode, Ink Yetses 
 24 okt 1903Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35847
I58453
34
Berg, Symen Pieters van den 
Glas, Pietje Willems 
 24 okt 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35841
I35842
35
Ferwerda, Watse Pieters 
Jansma, Ymkje Piers 
 24 okt 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28651
I21033
36
de Jong, Evert Pieters 
Bosma, Anna Magdalena 
 24 okt 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75876
I33906
37
Jansma, Gerrit Jans 
Spoelstra, Aaltje (Alice) Jans 
 24 okt 1912Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108614
I108584
38
Dijkman, Douwe Davids 
Wal, Jeltje Tammes van der 
 24 okt 1914Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I215
I216

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sybrens, Auke (aka Sijbrands) 
 24 okt 1669Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93103
2
Sijes, Jan 
 24 okt 1675Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73397
3
Lammerts, Orzeltie 
 24 okt 1723Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90903
4
Jans, Anne 
 24 okt 1734Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70915
5
Teekes, Gertje 
 24 okt 1734Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82105
6
Meinders, Brechtje 
 24 okt 1745Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68044
7
Palma, Sybe Jans 
 24 okt 1745Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2575
8
Willems, Grietje 
 24 okt 1745Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3023
9
Yfma, Sybrand Arjens 
 24 okt 1746Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70691
10
Dirks, Stijntje 
 24 okt 1751Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86741
11
Heeringa, Dieuke Gosses 
 24 okt 1751Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7871
12
Jacobs, Syger 
 24 okt 1751Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84272
13
Sybrens, Goitsen 
 24 okt 1751Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1632
14
Watses, Pijtie 
 24 okt 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43651
15
Ydes, Jan 
 24 okt 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47049
16
Noteboom, Jildert Tjallings 
 24 okt 1754Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46794
17
Harmens, Frans 
 24 okt 1756Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101809
18
Hoekstra, Tijs Pieters 
 24 okt 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52096
19
Rinsma, Tjitske Tjipkes 
 24 okt 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104784
20
Seffinga, Klaas Ybes 
 24 okt 1756Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40104
21
Swart, Lieuwe Piebes 
 24 okt 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22424
22
Sijbolds, Tytje 
 24 okt 1758Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54088
23
Hamer, Jurjen Johannes 
 24 okt 1761Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79987
24
Bangma, Lieukjen Sikkes 
 24 okt 1762Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103866
25
Dijkstra, Leendert Sipkes 
 24 okt 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63908
26
Johannes, Frans 
 24 okt 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45872
27
Michiels, Metje 
 24 okt 1762Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54688
28
Miedema, Jelle Pieters 
 24 okt 1762Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74770
29
Postma, Antje Taekes 
 24 okt 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5282
30
Wilman, Sijke 
 24 okt 1762Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49315
31
Baarda, Sybe Sipkes 
 24 okt 1773Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67864
32
Burmania, Cornelis Dirks 
 24 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2184
33
de Vries, Jeltje Klazes (aka Hendriks) 
 24 okt 1773Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49406
34
Friesema, Zaake Jacobs 
 24 okt 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7177
35
Hoekstra, Kaaltje Jilderts 
 24 okt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18684
36
Hoekstra, Sjouke Hendriks 
 24 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14296
37
Minnema, Grietje Sjoerds 
 24 okt 1773Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76125
38
Noorderbaan, Maaike Martens 
 24 okt 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13126
39
Westerhuis, Tymen Atzes 
 24 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12067
40
Algera, Rinnert Sipkes 
 24 okt 1779Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109900
41
de Jong, Willemke Hendriks 
 24 okt 1779Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38410
42
Gerbens, Gepke 
 24 okt 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43419
43
Gulmans, Jakob Jans 
 24 okt 1779Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37591
44
Meyer, Rijken Jans 
 24 okt 1779St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67763
45
Pautsma, Auke Wybrens 
 24 okt 1779Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37589
46
Terpstra, Wybe Tjallings 
 24 okt 1779Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9951
47
Hogendijk, Oege Klazes 
 24 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7266
48
Westerhuis, Klaas Atzes 
 24 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12068
49
Hoekstra, Grietje Johannes 
 24 okt 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23852
50
Kalsbeek, Lammert Ages 
 24 okt 1784Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73216

1 2 Volgende»