Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Stienstra, Jan Jelles 
 24 sep 1737Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19027
2
Alberts, Hotske 
 24 sep 1738 I43295
3
Jans, Gryttje 
 24 sep 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6217
4
Dijkstra, Alle Klazes 
 24 sep 1756Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70983
5
Pool, Bartel Jacobus 
 24 sep 1764Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14586
6
Cornelis, Meinert 
 24 sep 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78891
7
Hiddema, Baukje Hiddes 
 24 sep 1771Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4915
8
Dirks, Aafke 
 24 sep 1772Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23155
9
Minnema, Lieuwe Ykes 
 24 sep 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70180
10
Hoekstra, Jippe Sippes 
 24 sep 1774 I2364
11
Tuinstra, Fekke Jans 
 24 sep 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4594
12
Wynia, Ruurd Teunis 
 24 sep 1774Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61712
13
Kersten, Sepkje 
 24 sep 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40419
14
Meer, Jan Jans van der 
 24 sep 1775Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54784
15
Bekius, Francois 
 24 sep 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52724
16
Jans, Jan 
 24 sep 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43726
17
Lubbes, Jelkje 
 24 sep 1777Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92572
18
Liepes, Liepkje 
 24 sep 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48231
19
Dijkstra, Dooitze Jans 
 24 sep 1780Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75737
20
Hendriks, Baukje 
 24 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42523
21
Vries, Sjoukje Pieters de 
 24 sep 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6103
22
Vormer, Ynskje Simons 
 24 sep 1782Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74203
23
Buren, Harmen Gerrits 
 24 sep 1785Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60946
24
Kingma, Thomas Martens 
 24 sep 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15664
25
Faber, Tjitske Sjoerds 
 24 sep 1787Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93532
26
Fokkema, Jan Lieuwes 
 24 sep 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9744
27
van Sloten, Antje Everts 
 24 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26885
28
Nicolay, Gerben Klazes 
 24 sep 1790Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55178
29
Dijkstra, Bauke Pieters 
 24 sep 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6035
30
Fijlstra, Frans Jacobs 
 24 sep 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20079
31
Posthumus, Douwe Jans 
 24 sep 1792Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2314
32
Stienstra, Ype Jacobs 
 24 sep 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25648
33
Ritskes, Grietje Jans 
 24 sep 1795Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64205
34
Jansma, Leentje Jans 
 24 sep 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6212
35
Kuipers, Tjitze Annes 
 24 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5814
36
Brandsma, Jeltje Hillebrands 
 24 sep 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91596
37
Posthumus, Sjoerd Sybes 
 24 sep 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11755
38
Wiersma, Hiske Klazes 
 24 sep 1798Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71244
39
Andrae, Klaas Roelofs 
 24 sep 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1979
40
Schouwstra, Fokjen Jans 
 24 sep 1799Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57577
41
van Zandberg, Harmanus Hanzes 
 24 sep 1799Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96157
42
de Hey, Gerrit Arjens 
 24 sep 1800Terkaple Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66255
43
Boersma, Gosse Taekes 
 24 sep 1801Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49735
44
Sikkema, Elias Pieters 
 24 sep 1803Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82493
45
Oosterhof, Antien Hendriks 
 24 sep 1805Vinkega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67211
46
Hoot, Jantje Arjens 
 24 sep 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5838
47
Winkel, Geertje Gerrits 
 24 sep 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10224
48
Sinnema, Sibe Tjibbes 
 24 sep 1807Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81124
49
Havik, Neeltje 
 24 sep 1808Tuitjenhorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109172
50
Huizenga, Janke Johannes 
 24 sep 1808Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106257

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Engbringhoff, Marten Martens 
 24 sep 1762Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1691
2
Woude, Bauke Jans van der 
 24 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26186
3
Gosses, Tietje 
 24 sep 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7174
4
Anes, Sjoerdje 
 24 sep 1817Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69902
5
Dirks, Janke 
 24 sep 1817Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91306
6
Bos, Antje Arjens 
 24 sep 1820Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56918
7
Reidendein, Tjerk Lykeles 
 24 sep 1821Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47421
8
Feenstra, Bontje Gosses 
 24 sep 1822 I58891
9
Wadman, Haye Douwes 
 24 sep 1823Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35835
10
Gravius, Antje Jans (aka Huisman) 
 24 sep 1824Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79133
11
Minnes, Janke 
 24 sep 1824Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66403
12
van Knijff, Godschalk Horatius 
 24 sep 1824Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106208
13
Bakker, Tietje Geerts 
 24 sep 1825Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54085
14
Blau, Grietje Johannes 
 24 sep 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83885
15
de Vries, Jitske Pieters 
 24 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49758
16
Dijkstra, Hilbrand Oeges 
 24 sep 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86082
17
Hamstra, Jeltje Wytzes 
 24 sep 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110539
18
Inia, Aaltje Hermanus 
 24 sep 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48841
19
Kroese, Jan Jans 
 24 sep 1826Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67267
20
Wadman, Douwe Hendriks 
 24 sep 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3591
21
Douwma, Johanna Arents 
 24 sep 1827Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97649
22
Woude, Sape Sjoerds van der 
 24 sep 1827 I59748
23
Roeda, Folkert Joukes 
 24 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33408
24
Veen, Klaas Gerks van der 
 24 sep 1828Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74664
25
Weit, Grietje Jans van der 
 24 sep 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78739
26
Dijkstra, Aukje Eltjens 
 24 sep 1829Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84849
27
Idsardi, Geertje Idses 
 24 sep 1833Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73059
28
Hollenga, Pieter Simons 
 24 sep 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79686
29
Boersma, Sierk Oenzes 
 24 sep 1836 I20162
30
Linthorst, Johannes Pieters 
 24 sep 1836Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101261
31
Assen, Baukje Philippina van 
 24 sep 1837Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7414
32
Hylkema, Antje Arends 
 24 sep 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52303
33
Kobesma, Saakje Willems 
 24 sep 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51847
34
Roorda, Hinke Yzaks 
 24 sep 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7788
35
Riedstra, Auke Riemers 
 24 sep 1840 I77333
36
Smit, Eibe Pieters 
 24 sep 1840Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110406
37
Terpstra, Tjitske Dirks 
 24 sep 1840Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83178
38
Meindersma, Antje Wiggers 
 24 sep 1841 I41408
39
Poelstra, Doetje Fekkes (aka Peulstra) 
 24 sep 1841Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103249
40
Weide, Berend Klazes van der 
 24 sep 1841Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21207
41
Boomsma, Martinus Wildriks 
 24 sep 1842Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106722
42
Klompstra, Jeltje Douwes 
 24 sep 1842Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83298
43
Meulenaar, Jan Alberts 
 24 sep 1842Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96562
44
Dijkstra, Rinske Sjoukes 
 24 sep 1843Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23085
45
Steen, Minkes Lammerts 
 24 sep 1843Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50905
46
Boer, Grietje Tjaards 
 24 sep 1844Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108707
47
Hommema, Tjitske Hessels 
 24 sep 1846Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11147
48
Ploeg, Paulus Gerhardus van der 
 24 sep 1846Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90372
49
Harings, Jelske 
 24 sep 1847Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14712
50
Porte, Ytje Pieters 
 24 sep 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8341

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Martens, Sibren 
Abes, Tjamke 
 24 sep 1694Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48130
I48131
2
Yedes, Walingh 
Keimpes, Wytske 
 24 sep 1713Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12057
I12058
3
Jansen, Harmen 
Johannes, Jancke 
 24 sep 1719Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75250
I75251
4
Egberts, Jan 
Caarls, Antje 
 24 sep 1740Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94455
I94456
5
Gaukes, Tjerk 
Meynes, Hiltje 
 24 sep 1741Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77363
I77364
6
Jans, Tjeerd 
Hanses, Riemkjen 
 24 sep 1741Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70639
I70640
7
Althusius, Jan 
Johannes, Ytie 
 24 sep 1747Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85518
I85519
8
Hendriks, Job 
Willems, Dieuwke 
 24 sep 1747Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86358
I86359
9
Wygers, Wopke 
Lourens, Lolkje 
 24 sep 1747Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91619
I91618
10
Alles, Jacob 
Ritsches, Antje 
 24 sep 1752Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103458
I103457
11
Sickes, Wander 
Eises, Trijntie 
 24 sep 1754Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100857
I100858
12
Folkerts, Sypke 
Pyters, Catharina 
 24 sep 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97137
I97138
13
Jaspers, Lurk 
Lammerts, Ruurtie 
 24 sep 1758Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57108
I57109
14
Joukes, Dirk 
Symens, Wijpkjen 
 24 sep 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3787
I91251
15
Karssen, Arend Dirkzen 
Aarts, Aaltjen 
 24 sep 1775Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107849
I107850
16
Fennema, Eite Jacobs (aka Postma) 
Zee, Pierkje Jacobs van der 
 24 sep 1780Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77201
I77202
17
Gerks, Atse 
Hendriks, Jeltje 
 24 sep 1780Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46347
I46348
18
Piers, Klaes 
Beernts, Trijntje 
 24 sep 1780Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86117
I86118
19
Feddes, Jan 
Wiltjes, Trijntje 
 24 sep 1786Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66082
I66083
20
Westra, Wybe Sybrens 
Annes, Fokjen 
 24 sep 1791Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50647
I50648
21
Ark, Meindert Pieters van der 
Dirks, Sijke 
 24 sep 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10922
I10923
22
Bijlsma, Klaas Piers 
Appelhof, Jeltje Ymes 
 24 sep 1809Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60429
I60430
23
Faber, Pieter Willems 
Bouwer, Minke Machiels 
 24 sep 1809Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89345
I89346
24
Geuker, Alle Jurjens 
Bos, Wibbigje Martens 
 24 sep 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61478
I61479
25
Hoek, Poppe Bartels van der 
Mei, Antje Klazes van der 
 24 sep 1809Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69178
I69179
26
Sluis, Marten Jogchums van der 
Andries, Dirkjen 
 24 sep 1809Vinkega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102542
I102543
27
Wal, Lieuwe Gerbens van der 
Baukes, Geertje 
 24 sep 1809Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98542
I98545
28
Walle, Douwe Tjisses de 
Prins, Geeske Piers 
 24 sep 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7027
I7864
29
Witteveen, Pieter Gaukes 
Dolstra, Trijntje Oenes 
 24 sep 1809Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85631
I85632
30
Zwaagmans, Christiaan 
Posthumus, Janke Goslings 
 24 sep 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86654
I86655
31
Jansen, Willem Jans 
Dijkstra, Ynske Sjoerds 
 24 sep 1812Mairie Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41344
I41345
32
Faber, Jelle Douwes 
Tolsma, Tjitske Jacobs 
 24 sep 1814Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40243
I40245
33
Ley, Jacob Taekes van der 
Post, Grietje Jans 
 24 sep 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33659
I33660
34
de Vries, Gjalt Sybrens 
Adema, Trijntje Gerrits 
 24 sep 1816Mairie Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76742
I76743
35
Bekius, Dirk Joukes 
Schat, Meintje Pieters 
 24 sep 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94728
I94729
36
Bouma, Pieter Klazes 
Toomsma, Namke Lieuwes 
 24 sep 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37630
I37631
37
Geest, Pieter Johannes van der 
Dijkstra, Dirkje Pieters 
 24 sep 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97870
I97869
38
Post, Hendrik Botes 
Meyer, Grietje Hendriks (aka Wagenaar) 
 24 sep 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26754
I35451
39
Post, Jan Jans 
Boonstra, Neeltje Pieters 
 24 sep 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61280
I61279
40
Labots, Hendrik 
Klinse, Geeske Harkes van der 
 24 sep 1822Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98954
I98945
41
Roersma, Reinder Pieters 
Scheltema, Lijsbert Douwes 
 24 sep 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108425
I108426
42
Postma, Marten Harmens 
Bakhuis, Geertje Walings (aka Post) 
 24 sep 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55142
I55141
43
Postumus, Claas Pieters 
Sikkema, Trijntje Pieters 
 24 sep 1828Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101998
I101993
44
Hamstra, Jan Harmens 
Haag, Elske Hendriks van der 
 24 sep 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4311
I30439
45
Hofman, Oene Klazes 
Straatsma, Sijke Oenses 
 24 sep 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5187
I5812
46
Keizer, Willem Alberts 
Tjepkema, Yntje (Jentje) Roelofs 
 24 sep 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33274
I36349
47
Veen, Adolf Johannes van der 
Jooris, Lyske 
 24 sep 1829Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101254
I63645
48
Jorritsma, Meinte Jorrits 
Deinum, Yttje Sipkes 
 24 sep 1831Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111322
I111323
49
Groeneveld, Jan Meinderts 
Meulen, Doutje Sybrens van der 
 24 sep 1834Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3347
I3601
50
Hoot, Lieuwe Arjens 
Machiela, Saeske Annes 
 24 sep 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10829
I9982

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Greidanus, Petrus Johannes 
 24 sep 1665Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58349
2
Sijtses, Dieuke 
 24 sep 1699Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87156
3
Bonnema, Ype Clasen 
 24 sep 1713St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64187
4
Sakes, Cornelis 
 24 sep 1719Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45397
5
Beerns, Antie 
 24 sep 1724Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43883
6
Botes, Orseltje 
 24 sep 1740Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71716
7
Sybes, Lieuwe 
 24 sep 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47926
8
Gerks, Hiltje 
 24 sep 1747Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32631
9
Hogerhuis, Syds Wybes 
 24 sep 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66129
10
Philippus, Sye 
 24 sep 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80478
11
Taekes, Sierk 
 24 sep 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43802
12
Abes, Douwe 
 24 sep 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39180
13
Floris, Froukje 
 24 sep 1752Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89129
14
Hofman, Durk Pieters 
 24 sep 1752Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13689
15
Kornelis, Anke 
 24 sep 1752Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84628
16
Verhoek, Romkje Jacobs 
 24 sep 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6542
17
Wierda, Feike Tjipkes 
 24 sep 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36526
18
Willems, Pleuntje 
 24 sep 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9715
19
Allerts, Dirk 
 24 sep 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79735
20
Gerryts, Trijntje 
 24 sep 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59952
21
Gosses, Anne 
 24 sep 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81219
22
Hendriks, Jan 
 24 sep 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46074
23
Willems, Trijntje 
 24 sep 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30772
24
Bosgra, Okke Tietes 
 24 sep 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4609
25
Gerrits, Sipke 
 24 sep 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1846
26
Horn, Trijntje Everts van der 
 24 sep 1769Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57224
27
Keyser, Hendrik Joosten 
 24 sep 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82102
28
Knijff, Jitske Hessels 
 24 sep 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46176
29
Pyters, Bauke 
 24 sep 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91812
30
Rozema, Trijntje Roelofs 
 24 sep 1769Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2636
31
Klei, Johannes Everts van der 
 24 sep 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33287
32
Kramer, Wybe Martens 
 24 sep 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3371
33
Meertens, Abeltje 
 24 sep 1775Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108371
34
Sytses, Jacob 
 24 sep 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14701
35
Velstra, Janke Meints 
 24 sep 1775Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58464
36
Visser, Naene Dirks 
 24 sep 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99460
37
Ypes, Sibbeltje 
 24 sep 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49320
38
Algra, Baukje Jochums 
 24 sep 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36126
39
Cornelis, Jetske 
 24 sep 1780Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107748
40
de Haan, Hoeke Lammerts 
 24 sep 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55242
41
Dijkstra, Aaltje Jans 
 24 sep 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77392
42
Miedema, Nieske Ruurds 
 24 sep 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10811
43
Sjaardema, Lolkjen Gerrits 
 24 sep 1780Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60803
44
Velde, Dieuwke Wytzes van der 
 24 sep 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101641
45
Johannes, Thomas 
 24 sep 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47828
46
Pijtters, Goffe 
 24 sep 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44478
47
Schotanus, Jetske Jacobus 
 24 sep 1786Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69759
48
Zuidema, Wytze Egberts 
 24 sep 1786Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75210
49
Zijlstra, Emmetje Andries 
 24 sep 1788Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102658
50
Bekius, Douwe Willems 
 24 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78031

1 2 Volgende»