Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Botes, Lutske 
 24 aug 1734Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88612
2
Steensma, Arjen Wijbes 
 24 aug 1734Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70399
3
Cornelis, Jetske 
 24 aug 1746Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107748
4
Klazes, Johannes 
 24 aug 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78007
5
Katsma, Sybe Siemens 
 24 aug 1752IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94266
6
Spyxma, Riekjen Piers 
 24 aug 1757Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50467
7
Bouma, Sytske Folkerts 
 24 aug 1769Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73851
8
Abrahams, Trijntje 
 24 aug 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77901
9
Bonnema, Sjoukjen Lases 
 24 aug 1772Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71577
10
de Vries, Gerrit Jakobs 
 24 aug 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92420
11
Jong, Salvus Klazes de 
 24 aug 1772Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3122
12
Bloemsma, Wybren Rochus 
 24 aug 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5589
13
Boersma, Grietje Gerrits 
 24 aug 1774Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36671
14
Wallendal, Jacob Oetsens 
 24 aug 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7784
15
Spiering, Klaas Klazes 
 24 aug 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78051
16
Rijpstra, Pieter Martens 
 24 aug 1781Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1056
17
Klazes, Lijsbert 
 24 aug 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83548
18
Kloosterman, Tjeerd Pieters 
 24 aug 1784Veenklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100667
19
Tjepkema, Willem Pieters 
 24 aug 1784Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3449
20
Velde, Trijntje Sakes van der 
 24 aug 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I131
21
Gerrits, Ytske 
 24 aug 1785Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45784
22
Folkertsma, Duifke Harkes 
 24 aug 1786Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13832
23
Riemersma, Wybe Geerts 
 24 aug 1787Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108919
24
Gaikema, Geertje Klazes 
 24 aug 1788Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94221
25
Heringa, Riemke Jacobs 
 24 aug 1788Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99227
26
Kamstra, Rinske Jacobs 
 24 aug 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30797
27
van Dijk, Cornelis Jacobs 
 24 aug 1789Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101700
28
Jans, Berber 
 24 aug 1791Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79731
29
Lolkema, Sybrig Lykles 
 24 aug 1791Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66206
30
Balt, Jan Coenraads 
 24 aug 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39125
31
Deinema, Doeke Gerrits 
 24 aug 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4862
32
Drost, Simon Jacobs 
 24 aug 1793Terbandsterschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42646
33
Sluis, Beentje Eilderts van der 
 24 aug 1793Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68916
34
Kalma, Homme Jetzes 
 24 aug 1794Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68945
35
Boelens, Romke Jans 
 24 aug 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5673
36
Bijlsma, Pietje Keimpes 
 24 aug 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12037
37
de Roos, Rensje Klasen 
 24 aug 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109079
38
Gerritsma, Wytske Daniels 
 24 aug 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2523
39
Wierda, Dieuke Sjoukes 
 24 aug 1796Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72015
40
Huizinga, Janke Jans 
 24 aug 1797Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104502
41
le Rooi, Klaas Jentjes 
 24 aug 1797Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45171
42
van Schepen, Jacobus Joukes 
 24 aug 1799Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100759
43
Weg, Douwe Jans van der 
 24 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5599
44
Lieuwes, AEde 
 24 aug 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44103
45
Ploeg, Pieter Wytzes van der 
 24 aug 1800St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96185
46
Schoe, Japke Jans 
 24 aug 1800Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67846
47
Wouda, Bontje Oenes 
 24 aug 1800Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95820
48
Teyema, Feikjen Popkes 
 24 aug 1803Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65353
49
Boonstra, Wytske Zweitzes 
 24 aug 1805Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18784
50
de Vries, Aukje Wybes 
 24 aug 1805Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25824

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 152

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Romkes, Dieuke 
 24 aug 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72543
2
Wijtsis, Frans 
 24 aug 1766Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77011
3
Johannes, Douwe 
 24 aug 1778De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3783
4
Sytzes, Ruurd 
 24 aug 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3276
5
Jans, Baukje 
 24 aug 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47430
6
Jacobs, Aaltje 
 24 aug 1809Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79139
7
Jans, Johanna 
 24 aug 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109470
8
Schat, Pieter Reinders 
 24 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39813
9
de Boer, Reinder Pieters 
 24 aug 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83851
10
Feddes, Aukjen 
 24 aug 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91080
11
Feenstra, Grietje Dirks 
 24 aug 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3536
12
Harmens, Evert 
 24 aug 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6321
13
Pieters, Trijntje 
 24 aug 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26730
14
Wiersma, Doeke Gosling 
 24 aug 1814Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22822
15
de Jong, Akke Dirks 
 24 aug 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39352
16
Jitzes, Maaike 
 24 aug 1815Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98894
17
Stienstra, Pieter Rienks 
 24 aug 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90972
18
Wey, Trijntje Johannes van der 
 24 aug 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47114
19
de Vries, Yttje Sytzes 
 24 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25028
20
Lamringh, Haentje Klazes 
 24 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14193
21
Eenshuistra, Lijsbeth Klases 
 24 aug 1820Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105567
22
Bouma, Jan Symons 
 24 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8147
23
Heins, Minke 
 24 aug 1822Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12056
24
Starkenburg, Sybe Jacobs 
 24 aug 1822Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84303
25
Oebles, Sjuwke 
 24 aug 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86579
26
Stelwagen, Hendrik Johannes 
 24 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7494
27
Watzema, Jacob Lieuwes 
 24 aug 1825Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48927
28
de Vries, Jelke Gjalts 
 24 aug 1826Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68671
29
Dijkstra, Menne Sijes 
 24 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80864
30
Rispens, Akke Reinders 
 24 aug 1826Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40107
31
Smeding, Hylke Taekes 
 24 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80865
32
Vries, Johannes Gerbens de 
 24 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15091
33
Reitsma, Jitske Pieters 
 24 aug 1828Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10126
34
Abbinga, Abe Abes 
 24 aug 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42453
35
Rauwerda, Melle Annes 
 24 aug 1829Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86107
36
Zijlstra, Douwe Pieters 
 24 aug 1829Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42258
37
Doel, Dina van den 
 24 aug 1830Dinteloord, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110352
38
Lubberts, Luutske 
 24 aug 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94047
39
Heslinga, Dirk Hessels 
 24 aug 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77673
40
Vries, Albert Abes de 
 24 aug 1831 I12956
41
Bosma, Hans Sierks 
 24 aug 1832Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60147
42
Luitsens, Antje 
 24 aug 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89710
43
Wiersma, Ype Geerts 
 24 aug 1833 I45179
44
Reitsma, Baukje Abes 
 24 aug 1834 I48285
45
Bierma, Nienke Hessels 
 24 aug 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11087
46
Winkel, Gerrit Meinderts 
 24 aug 1835Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34146
47
Ferf, Jan van der 
 24 aug 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34447
48
Mey, Jan Pieters van der 
 24 aug 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79566
49
Brolsma, Pieter Jans 
 24 aug 1837Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11153
50
Boersma, Mient Jans 
 24 aug 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52455

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Annes, Minse 
Willems, Gertje 
 24 aug 1721Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102513
I102514
2
Anes, Yde 
Pyters, Grytie 
 24 aug 1727Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93079
I93080
3
Harmens, Hessel 
Sijbrens, Rinske 
 24 aug 1732Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73912
I73913
4
Lijkles, Klaas 
Wolters, Barber 
 24 aug 1732Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89538
I89539
5
Jacobs, Joeke 
Scheltes, Aafke 
 24 aug 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73165
I73166
6
Ettes, Jacob 
Pyters, Lutzke 
 24 aug 1749Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85363
I85364
7
Jacobs, Pyter 
Jacobs, Jeltje 
 24 aug 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52463
I52464
8
Jaspers, Wiebren 
Gerbens, Aukjen 
 24 aug 1749Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93895
I93898
9
Pyters, Watze 
Jacobs, Sjouckje 
 24 aug 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19098
I19099
10
Anes, Jan 
Sierks, Pietje 
 24 aug 1755Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94555
I94557
11
Jans, Wijger 
Sjoukes, Trijntje 
 24 aug 1755Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91569
I91570
12
Ydes, Hendrik 
Pieters, Grietje 
 24 aug 1757Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4911
I4912
13
Freerks, Johannes 
Jans, Willemke 
 24 aug 1760Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70053
I70054
14
Buysing, Reynder 
Reyger, Rinske 
 24 aug 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104797
I104798
15
Jans, Beerend 
Piebes, Trijntje 
 24 aug 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95964
I95965
16
Swart, Daniel Jans 
Martens, Gryttie 
 24 aug 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82850
I82851
17
Meins, Douwe 
Hindriks, Grietje 
 24 aug 1773Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102618
I102619
18
Bakker, Louw Sybrens 
Andela, Hyke Watzes 
 24 aug 1788Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66235
I66236
19
Boersma, Arjen Minnes 
Koudenburg, Attje Meints 
 24 aug 1788Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51615
I51616
20
Harmens, Jenne 
Doekes, Wikje 
 24 aug 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3435
I3436
21
Hiddema, Tjeerd Geerts 
Herder, Janke Wytses 
 24 aug 1788Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76754
I76755
22
Johannes, Abe 
Abbenga, Pietje Heins 
 24 aug 1788Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78630
I78631
23
Kunst, Dirk Pieters 
Bakker, Antje Dirks 
 24 aug 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38984
I38985
24
Westra, Willem Harings 
Oosterbaan, Imke Fongers 
 24 aug 1788Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66331
I66332
25
van Wieren, Jan Atses 
Gerkes, Janke 
 24 aug 1791Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53079
I53080
26
Abma, Murk Gerbens 
Bosma, Jaike Gosses 
 24 aug 1794Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88709
I88710
27
Oost, Albert Geerts 
Jagt, Trijntje Durks 
 24 aug 1794Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64201
I64202
28
Prins, Jan Egberts 
Tjalles, Antje 
 24 aug 1794Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6770
I6771
29
van Wiggen, Fokke Wiegers 
Wouters, Dieuwke 
 24 aug 1794Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60621
I60622
30
Wiersma, Rykele Oeges 
Bosma, Dieuwke Watzes 
 24 aug 1800Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61899
I61898
31
Plomp, Coenraad 
Kanaar, Catharina 
 24 aug 1806Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110597
I110598
32
Zondervan, Pieter Lieuwes 
van Bons, Grietje Ulbes 
 24 aug 1806Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100230
I100229
33
de Vries, Jitse Wopkes 
Ley, Gooitske Freerks van der 
 24 aug 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103418
I103419
34
van Vlie, Johannes Meinderts 
Sipkes, Martsen 
 24 aug 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88635
I88639
35
Kooi, Hendrik Jans van der 
Tijsma, Sjoukje Joukes 
 24 aug 1816Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7140
I7141
36
Feenstra, Hessel Jarigs 
Minnema, Martje Romkes 
 24 aug 1817Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72977
I72976
37
Goudemond, Hendrik Willem Philippus 
Steener, Catrine Samuels 
 24 aug 1817Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101001
I101009
38
Meyer, Pieter Jans 
Appeldoorn, Welmoed Gerbens 
 24 aug 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80788
I80786
39
Dijkstra, Haaye Gerryts 
Kuiper, Aagje Jans 
 24 aug 1825Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92242
I92245
40
Brandsma, Oebele IJsbrands 
Woude, Harmke Jennes van der 
 24 aug 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4186
I4187
41
Napjus, Aant Eeltjes 
Woudma, Berber Aants 
 24 aug 1829Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50121
I50117
42
Buwalda, Eelke Klazes 
Boersma, Sjieuke Pieters 
 24 aug 1830Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20130
I17207
43
Huizen, Pieter Hendriks van 
Venema, Itske Feyes 
 24 aug 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5053
I5333
44
Bilstra, Eise Hendriks 
Let, Luutske Rinses van der 
 24 aug 1837Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107760
I73458
45
Westra, Pieter Fokkes 
Hanenburg, Maaike Freerks aka de Haan 
 24 aug 1838Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40187
I40188
46
Sterk, Jan Pieters 
Hijma, Grietje Heins 
 24 aug 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11867
I11868
47
de Jong, Johannes Klases 
Schaafsma, Riemke Pieters 
 24 aug 1846Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84674
I84675
48
Adema, Haring Oeges 
Zijlstra, Janke Hoites 
 24 aug 1848Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40215
I40212
49
Schaafsma, Jan Egberts 
Beintema, Sijke Klazes 
 24 aug 1850Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99471
I15297
50
Timmermans, Jetze Sakes 
Kramer, Sjoukje Fokkes 
 24 aug 1850Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17125
I7654

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jobs, Marten 
 24 aug 1673Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87795
2
Haaijes, Balling 
 24 aug 1679Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68755
3
Ottes, Joeke 
 24 aug 1726Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46572
4
Dirks, Doeke 
 24 aug 1727Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70797
5
Andries, Klaas 
 24 aug 1729Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84620
6
IJes, Bote 
 24 aug 1732Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87357
7
Lysinga, Wouter Foppes 
 24 aug 1732Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82923
8
Born, Andries Johannes 
 24 aug 1738Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42815
9
Durks, Otte 
 24 aug 1738Hemelum/Mirns/Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110760
10
Gerrits, Waling 
 24 aug 1749St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104269
11
Terwal, Pieter Ytzens 
 24 aug 1749Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7715
12
Tuinen, Wytske Ritskes van 
 24 aug 1749Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7714
13
Akkerhof, Grietje Tjallings 
 24 aug 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5979
14
Cornelis, Simkje 
 24 aug 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6954
15
Gerbens, Baukjen 
 24 aug 1755Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107654
16
Harkema, Brandje Warners 
 24 aug 1755Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86992
17
Hoites, Lysbet 
 24 aug 1755Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32028
18
Bits, Antje Johannes 
 24 aug 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102589
19
Florus, Eelkje 
 24 aug 1760Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69297
20
Koenes, Geeske 
 24 aug 1760Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85302
21
Palsma, Andle Hendriks 
 24 aug 1760Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51377
22
Riemers, Meike 
 24 aug 1760Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58305
23
Visser, Hylkje Pieters 
 24 aug 1764Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106283
24
Wessels, Wouter 
 24 aug 1765Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47952
25
Brink, Albert Jakobs (ten) 
 24 aug 1766Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96777
26
Elsinga, Ate Watzes 
 24 aug 1766Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68878
27
Gosses, Froukjen 
 24 aug 1766Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61575
28
Helder, Rienkjen Jans 
 24 aug 1766Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58252
29
Roorda, Maaike Fransen 
 24 aug 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20076
30
Tasma, Tjipke Jelles 
 24 aug 1766Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5429
31
Wendelaar, Ottje Teunis 
 24 aug 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4029
32
Andries, Tjebbe 
 24 aug 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3243
33
Dijkstra, Maaike Alberts 
 24 aug 1777Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37030
34
Gelder, Johannes Beerts 
 24 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12194
35
Halbes, Eelkjen 
 24 aug 1777 I3778
36
Helmus, Lykele Hendriks 
 24 aug 1777Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100240
37
Woude, Eelke Symons van der 
 24 aug 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18221
38
Bosma, Pieter Jochums 
 24 aug 1783Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106227
39
Heida, Akke Roels 
 24 aug 1783Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88871
40
Jacobus, Popkjen 
 24 aug 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77652
41
Kamstra, Tytje Tijsses 
 24 aug 1783Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6145
42
Pytters, Jetske 
 24 aug 1783Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92205
43
Vos, Jacob Jacobs 
 24 aug 1783Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86976
44
Ynema, Myke Ynes 
 24 aug 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10100
45
Bousma, Baukje Pieters 
 24 aug 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19269
46
Cupido, Jan Sipkesz 
 24 aug 1788Midsland, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108704
47
Miedema, Taetske Abrahams 
 24 aug 1788Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83109
48
Regnerus, Teunis Jacobs 
 24 aug 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7061
49
Roeda, Attje Jochums 
 24 aug 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I636
50
Eintes, Ytske 
 24 aug 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11712

1 2 Volgende»