Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Minnema, Minne Ykes 
 24 jul 1762Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94632
2
Piers, Trijntje 
 24 jul 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45699
3
Idsardi, Willem Idses 
 24 jul 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75332
4
Pieters, Worp 
 24 jul 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59602
5
de Groot, Jelle Yntzes 
 24 jul 1773Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64939
6
Douma, Sjoertje Douwes 
 24 jul 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7855
7
Ruurds, Grietje 
 24 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7236
8
Hendriks, Sijerk 
 24 jul 1776Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44734
9
Syboltsma, Pieter Tjeerds 
 24 jul 1776Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102258
10
Terpstra, Dirk Klazes 
 24 jul 1776Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89659
11
Visser, Freerk Lieuwes 
 24 jul 1778Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12130
12
Beerts, Gerrijt 
 24 jul 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78562
13
Hoekstra, Jacob Baukes 
 24 jul 1781Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39481
14
Hiemstra, Jacob Pieters 
 24 jul 1783Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90210
15
Hoogstins, Lijsbert Jans 
 24 jul 1787Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2129
16
Ram, Lammert Johannes 
 24 jul 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9528
17
Dijkstra, Fetje Willems 
 24 jul 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55212
18
Oostwoud, Jan Roelofs 
 24 jul 1791Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95899
19
Waardenburg, Elisabeth Hendriks 
 24 jul 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25894
20
Stapert, Jan Sybes 
 24 jul 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63717
21
Hijma, Tjipke Klazes 
 24 jul 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9505
22
Ruitinga, Douwe Gerrits 
 24 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68203
23
Venker, Aaltje 
 24 jul 1796Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95610
24
Boersma, Pietje Pieters 
 24 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25978
25
Ehlhardt, Nicolaas Bernardus 
 24 jul 1797Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18966
26
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 24 jul 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53226
27
Dijkstra, Sytze Hendriks 
 24 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18751
28
Kooi, Jacob Jans van der 
 24 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5061
29
Doting, Jantje Pieters 
 24 jul 1801Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71461
30
Glas, Janke Igles 
 24 jul 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38073
31
Pieters, Heere 
 24 jul 1801Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17717
32
Makkes, Trijntje Makkes 
 24 jul 1803Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71706
33
Fockema, Johannes Ynsos 
 24 jul 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32118
34
Hellema, Wytske Lykeles 
 24 jul 1810Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7815
35
Glas, Hittje Hendriks 
 24 jul 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37596
36
de Vries, Grietje Marcus 
 24 jul 1813Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63652
37
Douma, Trijntje Harmens 
 24 jul 1813Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104994
38
Sytsma, Cornelis Mennes 
 24 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26451
39
Koops, Hero Kant 
 24 jul 1815City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4636
40
van Dijk, Pier Watzes 
 24 jul 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26520
41
Sybesma, Arjen Johannes 
 24 jul 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77720
42
Sytsma, Sieds Bernardus 
 24 jul 1817Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2744
43
Jongerhuis, Antje Freerks 
 24 jul 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51353
44
Dijkstra, Renske 
 24 jul 1820Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104523
45
Klinkhamer, Johannes Olferts 
 24 jul 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81768
46
Stuivinga, Hendrik Hiebels 
 24 jul 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44513
47
Faber, Doetje Rinzes 
 24 jul 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16301
48
Stap, Akke Jochems 
 24 jul 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39306
49
Ley, Lijsbert Jacobs van der 
 24 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81059
50
van Dijk, Dirk Doekes 
 24 jul 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33968

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 128

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Antje 
 24 jul 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91823
2
Tolsma, Eelkje Wopkes 
 24 jul 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102075
3
Jans, Willem 
 24 jul 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91054
4
Kikstra, Sibbeltje Klazes 
 24 jul 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1011
5
Andries, Nutte 
 24 jul 1809Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83486
6
Aenee, Wiglius Schultetus 
 24 jul 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64132
7
Langhout, Klaas Hendriks 
 24 jul 1812Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65028
8
Sytsma, Cornelis Mennes 
 24 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26451
9
Zeemans, Kryn Sytses 
 24 jul 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40787
10
Wouda, Tjitske Johannes 
 24 jul 1817Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7318
11
Boersma, Klaas Taekes 
 24 jul 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6452
12
Meinsma, Antje Jans 
 24 jul 1820Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81733
13
Faber, Arjen Ruurds 
 24 jul 1821Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97209
14
Zwart, Pieter Martens 
 24 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8865
15
Romkes, Minke 
 24 jul 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72042
16
Kloet, Sake Jans van der 
 24 jul 1826Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83426
17
Rinsma, Trijntje Gerkes 
 24 jul 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44711
18
Toomsma, Trijntje Taekes 
 24 jul 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34268
19
Terpstra, Lijsbert Tjerks 
 24 jul 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79454
20
Abes, Antje 
 24 jul 1828Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76071
21
Wierda, Jan Ruurds 
 24 jul 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47273
22
Bosch, Maaike Fetzes 
 24 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12754
23
de Jong, Hendrik Hendriks 
 24 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29305
24
War, Sjouke Tjeerds 
 24 jul 1831Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93310
25
Rienstra, Jochum Johannes 
 24 jul 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81804
26
Jippes, Doeke Jans 
 24 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10141
27
Terpstra, Jantje Pieters 
 24 jul 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81761
28
van Dijk, Hilbrand Jans 
 24 jul 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81527
29
Zeilstra, Feite Tjipkes 
 24 jul 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18724
30
Gaasterland, Kornelis Dirks 
 24 jul 1836Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104057
31
Stienstra, Pieter Jans 
 24 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17522
32
Goudemond, Hendrik Willem Philippus 
 24 jul 1837Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101001
33
Mulder, Teunis Engberts 
 24 jul 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66876
34
Timmer, Lammert Jans 
 24 jul 1837Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69474
35
de Haas, Stillborn Gerrits 
 24 jul 1838Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36485
36
Boonstra, Tjitske AEbes 
 24 jul 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31576
37
Meulen, Aukje Gerrits van der 
 24 jul 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31195
38
Dijkstra, Sjieuke Reitzes 
 24 jul 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48363
39
Brouwer, Wybe Fokkes 
 24 jul 1842Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40090
40
Klopstra, Jelle Sybes 
 24 jul 1843Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89397
41
Vlietstra, Renske Geerts 
 24 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54739
42
Wagenaar, Liskje IJsbrands 
 24 jul 1846Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58840
43
Wiglema, Sjoerd Heerkes 
 24 jul 1846Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76931
44
Zagema, Wieger Kornelis 
 24 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8944
45
de Vries, Hendrik Sybes 
 24 jul 1847Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60603
46
Havinga, Ettje Romkes 
 24 jul 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7699
47
Wagenaar, Antje Everts (aka Zijlstra) 
 24 jul 1849Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69137
48
Hoogterp, Ymkje Hessels 
 24 jul 1850Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10077
49
Woude, Johanneke Jans van der 
 24 jul 1851Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26557
50
Martin, Antje Minnes 
 24 jul 1852Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70830

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 57

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lauerman, Martinus Reiners 
Jacobs, Wopkje 
 24 jul 1729Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46899
I46900
2
Gerlofs, Gerryt 
Douwes, Barber 
 24 jul 1740Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94522
I94523
3
Klases, Bartel 
Lourens, Antje 
 24 jul 1750Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72863
I72864
4
Penninga, Everhardus 
Hiccaard, Grietje Jillerds 
 24 jul 1757Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57214
I57215
5
Jans, Wijbe 
Douwes, Grijtje 
 24 jul 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88409
I43964
6
de Boer, Meindert Gerbens 
Feikes, Feikjen 
 24 jul 1774Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87160
I87161
7
Jurjens, Coenraad 
Nammens, Elisabeth 
 24 jul 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80636
I80637
8
Tymens, Boele 
Rinses, Maaike 
 24 jul 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75857
I75858
9
van Wicheren, Harmanus Gerrits 
Johannes, Korneliske 
 24 jul 1778Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91283
I91284
10
Romkes, Jochem 
Lammerts, Grietje 
 24 jul 1781Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83069
I83070
11
IJsbrants, Pieter 
Tijsses, Trijntje 
 24 jul 1785Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82381
I82382
12
Wassenaar, Leendert Gerrits 
Oegema, Atje Jans 
 24 jul 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12024
I12027
13
Wendelaar, Evert Teunis 
Tomas, Trijntje 
 24 jul 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33118
I36515
14
Wierstra, Ruurd Pieters 
Grienstra, Aafke Jetzes 
 24 jul 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12410
I12411
15
Berends, Meindert 
Hendriks, Grietje 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3430
I4183
16
Dirks, Bouwe 
Jans, Antje 
 24 jul 1791Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80982
I80983
17
Wiersma, Dirk Dirks 
Boonstra, Antje Alles 
 24 jul 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1105
I1363
18
Joosten, Gerryt 
Kornelis, Rinske 
 24 jul 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99453
I99454
19
Jacobs, Wijbe 
Jans, Wijtske 
 24 jul 1796Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99610
I99605
20
Visser, Wytze Nuttes 
Zeilinga, Ynske Martens 
 24 jul 1796Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91310
I91311
21
Hoekstra, Taeke Jilderts 
Gerrits, Jitske 
 24 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6832
I6414
22
Klinkhamer, Romke Foppes 
Dijkstra, Hendrikje Johannes 
 24 jul 1803Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37872
I82555
23
Ploeg, Pieter Jans van der 
Johannes, Ytje 
 24 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99805
I99806
24
Bosch, Jan Siebes 
Miedema, Trijntje Meinderts 
 24 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3298
I5323
25
Vriezema, Jan Pieters 
van Marren, Betske Lieuwes 
 24 jul 1808Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101329
I101328
26
Brouwer, Klaas Ottes 
Koopmans, Yttje Gerbens 
 24 jul 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9618
I5493
27
Borger, Abraham Jans 
Kats, Trijntje Scheltes 
 24 jul 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30806
I30807
28
Boersma, Tjalle Taekes 
Wouda, Metje Johannes 
 24 jul 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6451
I7301
29
Hommema, Hessel Lolkes 
Simons, Aaltje 
 24 jul 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12218
I47034
30
Vries, Wytze IJsbrands de 
Boersma, Pietje Pieters 
 24 jul 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18705
I25978
31
Wiersma, Sybe Tjerks 
Glas, Trijntje Klazes 
 24 jul 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14961
I104643
32
Osinga, Wybren Pieters 
Terpstra, Minke Jacobs 
 24 jul 1825Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81331
I81332
33
Postma, Johannes Johannes 
Lojenga, Dieuke Johannes 
 24 jul 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89885
I6790
34
Meulen, Sytze Keimpes van der 
Hylkema, Antje Botes 
 24 jul 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2979
I5867
35
Rindertsma, Dirk Rinnerts 
Weit, Tjitske Wytzes van der 
 24 jul 1831Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83847
I78423
36
Stap, Hein Jans 
Tuinstra, Hijke Pieters 
 24 jul 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27938
I27939
37
Bronger, Gerrit Jans 
Roersma, Janke Johannes 
 24 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9056
I5942
38
Dijk, Bauke Meinderts van 
Klei, Grietje Johannes van der 
 24 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1803
I5725
39
Walle, Tijs Tjisses de 
Dijkstra, Vrouwkje Douwes 
 24 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7020
I10577
40
de Bruin, Popke Freerks 
Postma, Tjitske Johannes 
 24 jul 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70963
I70958
41
Herberg, Jelke Freerks van der 
Rijpma, Eelkje Tjeerds 
 24 jul 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92144
I42439
42
Keizer, Kornelis Gerbens 
Dijk, Martje Baukes van 
 24 jul 1845Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9690
I8039
43
Wey, Johannes Luitzens van der 
Walstra, Froukje Jans 
 24 jul 1851Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21174
I21177
44
Hoekstra, Tjerk Renses 
Knijff, Johanna Joekes 
 24 jul 1856Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99133
I25645
45
Vries, Taeke Aukes de 
Slim, Geertje Cornelis 
 24 jul 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12523
I12867
46
Wouda, Menze Beernts 
Harsma, Sjieuwke Harts 
 24 jul 1858Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52684
I52685
47
Kortstra, Roelof Abels 
Kuiper, Jacoba Egberts 
 24 jul 1859Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71198
I71199
48
Westra, Jan Annes 
Bits, Louisa Johannes 
 24 jul 1859Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102582
I102583
49
Haak, Harm Hendriks 
Visser, Aaltje Bernardus 
 24 jul 1869Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67635
I67636
50
Kingma, Lieuwe Martens 
Dam, Ybeltje Jelles 
 24 jul 1873Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41607
I41608

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Geeles, Claaske 
 24 jul 1718Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45901
2
Lolkes, Johannes 
 24 jul 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42880
3
Hoogenbrug, Egge 
 24 jul 1728Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102093
4
Minnes, Gosse 
 24 jul 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49304
5
Minnes, Jacob 
 24 jul 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49305
6
Hibma, Pieter Klazes 
 24 jul 1735Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70260
7
Tanja, Trijntje Bodus 
 24 jul 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46128
8
Hendriks, Piebe 
 24 jul 1740Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89774
9
Pieters, Maertje 
 24 jul 1740Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95024
10
Ferwerda, Lolke Gerbens 
 24 jul 1742Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89573
11
Buma, Klaas Sierks 
 24 jul 1746Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6951
12
Huitema, Pieke Tjeerds 
 24 jul 1746Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102176
13
Pieters, Rinsje 
 24 jul 1757St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77391
14
Feima, Mient Feyes 
 24 jul 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46466
15
Johannes, Antje 
 24 jul 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5479
16
Noteboom, Grietie Tjallings 
 24 jul 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46792
17
Willems, Antje 
 24 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77963
18
Gerbens, Tietje 
 24 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9419
19
Wielen, Teunis Rienks van der 
 24 jul 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6070
20
Schuiring, Geertruid Fokkens 
 24 jul 1776City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90865
21
Blom, Hans Jans 
 24 jul 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87455
22
Elgersma, Antje Wybrens 
 24 jul 1785Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83268
23
Fransbergen, Froukje Engberts 
 24 jul 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93963
24
Hoekstra, Jan Johannes 
 24 jul 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76112
25
Jans, Antje 
 24 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46169
26
Kingma, Trijntje Martens 
 24 jul 1785Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47880
27
Nammens, Ale 
 24 jul 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44287
28
Postma, Sake Jacobs 
 24 jul 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49511
29
Boersma, Wytske Pieters 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34949
30
Johannes, Pieter 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49694
31
Miedema, Einte Taedes 
 24 jul 1791Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7007
32
Posthumus, Atje Jurjens 
 24 jul 1791Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73500
33
Tietes, Saakje 
 24 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42791
34
Ypey, Sytze Klazes 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6876
35
van Driesum, Janetta Theresia Gerbens 
 24 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103912
36
Bonga, Japke Sijes 
 24 jul 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12051
37
Brouwers, Schelte Pieters 
 24 jul 1796Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20032
38
Sjoukes, Trijntie 
 24 jul 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43534
39
Wierstra, Joukje Gosses 
 24 jul 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25329
40
Bosma, Coenraad Jelles 
 24 jul 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79248
41
Bruinsma, Aaltje Jans 
 24 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43779
42
de Groot, Ytje Piers 
 24 jul 1803Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24553
43
Hamer, Marike Klazes 
 24 jul 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79622
44
Jans, Willem 
 24 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45150
45
Jurresma, Wypkje Klazes 
 24 jul 1803Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67293
46
Kooistra, Pieter Gerrits 
 24 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78898
47
Reitsma, Ybeltje Siedses 
 24 jul 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96006
48
Wagenaar, Jan Mients 
 24 jul 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5449
49
Franses, Jan 
 24 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45857
50
Ronda, Jacob Franses 
 24 jul 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70720

1 2 Volgende»