Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 147

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Minnema, Minne Ykes 
 24 jul 1762Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94632
2
Piers, Trijntje 
 24 jul 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45699
3
Idsardi, Willem Idses 
 24 jul 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75332
4
Pieters, Worp 
 24 jul 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59602
5
de Groot, Jelle Yntzes 
 24 jul 1773Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64939
6
Douma, Sjoertje Douwes 
 24 jul 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7855
7
Ruurds, Grietje 
 24 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7236
8
Hendriks, Sijerk 
 24 jul 1776Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44734
9
Syboltsma, Pieter Tjeerds 
 24 jul 1776Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102258
10
Terpstra, Dirk Klazes 
 24 jul 1776Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89659
11
Visser, Freerk Lieuwes 
 24 jul 1778Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12130
12
Beerts, Gerrijt 
 24 jul 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78562
13
Hoekstra, Jacob Baukes 
 24 jul 1781Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39481
14
Hiemstra, Jacob Pieters 
 24 jul 1783Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90210
15
Hoogstins, Lijsbert Jans 
 24 jul 1787Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2129
16
Ram, Lammert Johannes 
 24 jul 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9528
17
Dijkstra, Fetje Willems 
 24 jul 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55212
18
Dries, Egberdina 
 24 jul 1789Hellendoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109047
19
Oostwoud, Jan Roelofs 
 24 jul 1791Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95899
20
Waardenburg, Elisabeth Hendriks 
 24 jul 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25894
21
Stapert, Jan Sybes 
 24 jul 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63717
22
Hijma, Tjipke Klazes 
 24 jul 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9505
23
Ruitinga, Douwe Gerrits 
 24 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68203
24
Venker, Aaltje 
 24 jul 1796Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95610
25
Boersma, Pietje Pieters 
 24 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25978
26
Ehlhardt, Nicolaas Bernardus 
 24 jul 1797Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18966
27
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 24 jul 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53226
28
Dijkstra, Sytze Hendriks 
 24 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18751
29
Kooi, Jacob Jans van der 
 24 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5061
30
Doting, Jantje Pieters 
 24 jul 1801Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71461
31
Glas, Janke Igles 
 24 jul 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38073
32
Pieters, Heere 
 24 jul 1801Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17717
33
Makkes, Trijntje Makkes 
 24 jul 1803Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71706
34
Fockema, Johannes Ynsos 
 24 jul 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32118
35
Hellema, Wytske Lykeles 
 24 jul 1810Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7815
36
Glas, Hittje Hendriks 
 24 jul 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37596
37
de Vries, Grietje Marcus 
 24 jul 1813Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63652
38
Douma, Trijntje Harmens 
 24 jul 1813Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104994
39
Sytsma, Cornelis Mennes 
 24 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26451
40
Koops, Hero Kant 
 24 jul 1815City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4636
41
van Dijk, Pier Watzes 
 24 jul 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26520
42
Sybesma, Arjen Johannes 
 24 jul 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77720
43
Sytsma, Sieds Bernardus 
 24 jul 1817Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2744
44
Jongerhuis, Antje Freerks 
 24 jul 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51353
45
Dijkstra, Renske 
 24 jul 1820Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104523
46
Klinkhamer, Johannes Olferts 
 24 jul 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81768
47
Stuivinga, Hendrik Hiebels 
 24 jul 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44513
48
Faber, Doetje Rinzes 
 24 jul 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16301
49
Stap, Akke Jochems 
 24 jul 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39306
50
Ypma, Sjoukje Sakes 
 24 jul 1825Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108834

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 135

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Antje 
 24 jul 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91823
2
Tolsma, Eelkje Wopkes 
 24 jul 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102075
3
Jans, Willem 
 24 jul 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91054
4
Kikstra, Sibbeltje Klazes 
 24 jul 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1011
5
Andries, Nutte 
 24 jul 1809Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83486
6
Aenee, Wiglius Schultetus 
 24 jul 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64132
7
Langhout, Klaas Hendriks 
 24 jul 1812Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65028
8
Sytsma, Cornelis Mennes 
 24 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26451
9
Zeemans, Kryn Sytses 
 24 jul 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40787
10
Wouda, Tjitske Johannes 
 24 jul 1817Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7318
11
Wieringa, Riewert 
 24 jul 1818City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107023
12
Boersma, Klaas Taekes 
 24 jul 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6452
13
Meinsma, Antje Jans 
 24 jul 1820Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81733
14
Faber, Arjen Ruurds 
 24 jul 1821Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97209
15
Zwart, Pieter Martens 
 24 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8865
16
Romkes, Minke 
 24 jul 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72042
17
Kloet, Sake Jans van der 
 24 jul 1826Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83426
18
Rinsma, Trijntje Gerkes 
 24 jul 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44711
19
Toomsma, Trijntje Taekes 
 24 jul 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34268
20
Roorda, Pieter Tjerks 
 24 jul 1827Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105969
21
Terpstra, Lijsbert Tjerks 
 24 jul 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79454
22
Abes, Antje 
 24 jul 1828Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76071
23
Wierda, Jan Ruurds 
 24 jul 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47273
24
Bosch, Maaike Fetzes 
 24 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12754
25
de Jong, Hendrik Hendriks 
 24 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29305
26
War, Sjouke Tjeerds 
 24 jul 1831Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93310
27
Rienstra, Jochum Johannes 
 24 jul 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81804
28
Jippes, Doeke Jans 
 24 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10141
29
Terpstra, Jantje Pieters 
 24 jul 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81761
30
van Dijk, Hilbrand Jans 
 24 jul 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81527
31
Ekkens, Jan Roelfs 
 24 jul 1835Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107481
32
Zeilstra, Feite Tjipkes 
 24 jul 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18724
33
Gaasterland, Kornelis Dirks 
 24 jul 1836Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104057
34
Stienstra, Pieter Jans 
 24 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17522
35
Goudemond, Hendrik Willem Philippus 
 24 jul 1837Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101001
36
Mulder, Teunis Engberts 
 24 jul 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66876
37
Timmer, Lammert Jans 
 24 jul 1837Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69474
38
de Haas, Stillborn Gerrits 
 24 jul 1838Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36485
39
Boonstra, Tjitske AEbes 
 24 jul 1839St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31576
40
Meulen, Aukje Gerrits van der 
 24 jul 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31195
41
Dijkstra, Sjieuke Reitzes 
 24 jul 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48363
42
Brouwer, Wybe Fokkes 
 24 jul 1842Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40090
43
Klopstra, Jelle Sybes 
 24 jul 1843Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89397
44
Vlietstra, Renske Geerts 
 24 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54739
45
Wagenaar, Liskje IJsbrands 
 24 jul 1846Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58840
46
Wiglema, Sjoerd Heerkes 
 24 jul 1846Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76931
47
Zagema, Wieger Kornelis 
 24 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8944
48
de Vries, Hendrik Sybes 
 24 jul 1847Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60603
49
Havinga, Ettje Romkes 
 24 jul 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7699
50
Wagenaar, Antje Everts (aka Zijlstra) 
 24 jul 1849Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69137

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lauerman, Martinus Reiners 
Jacobs, Wopkje 
 24 jul 1729Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46899
I46900
2
Gerlofs, Gerryt 
Douwes, Barber 
 24 jul 1740Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94522
I94523
3
Klases, Bartel 
Lourens, Antje 
 24 jul 1750Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72863
I72864
4
Penninga, Everhardus 
Hiccaard, Grietje Jillerds 
 24 jul 1757Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57214
I57215
5
Jans, Wijbe 
Douwes, Grijtje 
 24 jul 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88409
I43964
6
de Boer, Meindert Gerbens 
Feikes, Feikjen 
 24 jul 1774Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87160
I87161
7
Eckes, Roelef 
Jans, Leenje 
 24 jul 1774Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107484
I107485
8
Jurjens, Coenraad 
Nammens, Elisabeth 
 24 jul 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80636
I80637
9
Tymens, Boele 
Rinses, Maaike 
 24 jul 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75857
I75858
10
van Wicheren, Harmanus Gerrits 
Johannes, Korneliske 
 24 jul 1778Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91283
I91284
11
Romkes, Jochem 
Lammerts, Grietje 
 24 jul 1781Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83069
I83070
12
IJsbrants, Pieter 
Tijsses, Trijntje 
 24 jul 1785Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82381
I82382
13
Wassenaar, Leendert Gerrits 
Oegema, Atje Jans 
 24 jul 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12024
I12027
14
Wendelaar, Evert Teunis 
Tomas, Trijntje 
 24 jul 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33118
I36515
15
Wierstra, Ruurd Pieters 
Grienstra, Aafke Jetzes 
 24 jul 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12410
I12411
16
Berends, Meindert 
Hendriks, Grietje 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3430
I4183
17
Bos, Abel Mechiels 
de Vries, Aafke Wietses 
 24 jul 1791Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108355
I108356
18
Dirks, Bouwe 
Jans, Antje 
 24 jul 1791Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80982
I80983
19
Wiersma, Dirk Dirks 
Boonstra, Antje Alles 
 24 jul 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1105
I1363
20
Joosten, Gerryt 
Kornelis, Rinske 
 24 jul 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99453
I99454
21
Jacobs, Wijbe 
Jans, Wijtske 
 24 jul 1796Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99610
I99605
22
Visser, Wytze Nuttes 
Zeilinga, Ynske Martens 
 24 jul 1796Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91310
I91311
23
Hoekstra, Taeke Jilderts 
Gerrits, Jitske 
 24 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6832
I6414
24
Klinkhamer, Romke Foppes 
Dijkstra, Hendrikje Johannes 
 24 jul 1803Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37872
I82555
25
Ploeg, Pieter Jans van der 
Johannes, Ytje 
 24 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99805
I99806
26
Bosch, Jan Siebes 
Miedema, Trijntje Meinderts 
 24 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3298
I5323
27
Vriezema, Jan Pieters 
van Marren, Betske Lieuwes 
 24 jul 1808Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101329
I101328
28
Brouwer, Klaas Ottes 
Koopmans, Yttje Gerbens 
 24 jul 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9618
I5493
29
Jonker, Philippus Willems 
Eisses, Grietje 
 24 jul 1812Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107507
I107513
30
Borger, Abraham Jans 
Kats, Trijntje Scheltes 
 24 jul 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30806
I30807
31
Boersma, Tjalle Taekes 
Wouda, Metje Johannes 
 24 jul 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6451
I7301
32
Hommema, Hessel Lolkes 
Simons, Aaltje 
 24 jul 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12218
I47034
33
Vries, Wytze IJsbrands de 
Boersma, Pietje Pieters 
 24 jul 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18705
I25978
34
Wiersma, Sybe Tjerks 
Glas, Trijntje Klazes 
 24 jul 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14961
I104643
35
Osinga, Wybren Pieters 
Terpstra, Minke Jacobs 
 24 jul 1825Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81331
I81332
36
Postma, Johannes Johannes 
Lojenga, Dieuke Johannes 
 24 jul 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89885
I6790
37
Meulen, Sytze Keimpes van der 
Hylkema, Antje Botes 
 24 jul 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2979
I5867
38
Rindertsma, Dirk Rinnerts 
Weit, Tjitske Wytzes van der 
 24 jul 1831Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83847
I78423
39
Stap, Hein Jans 
Tuinstra, Hijke Pieters 
 24 jul 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27938
I27939
40
Bronger, Gerrit Jans 
Roersma, Janke Johannes 
 24 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9056
I5942
41
Dijk, Bauke Meinderts van 
Klei, Grietje Johannes van der 
 24 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1803
I5725
42
Walle, Tijs Tjisses de 
Dijkstra, Vrouwkje Douwes 
 24 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7020
I10577
43
de Bruin, Popke Freerks 
Postma, Tjitske Johannes 
 24 jul 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70963
I70958
44
Herberg, Jelke Freerks van der 
Rijpma, Eelkje Tjeerds 
 24 jul 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92144
I42439
45
Keizer, Kornelis Gerbens 
Dijk, Martje Baukes van 
 24 jul 1845Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9690
I8039
46
Wey, Johannes Luitzens van der 
Walstra, Froukje Jans 
 24 jul 1851Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21174
I21177
47
Hoekstra, Tjerk Renses 
Knijff, Johanna Joekes 
 24 jul 1856Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99133
I25645
48
Vries, Taeke Aukes de 
Slim, Geertje Cornelis 
 24 jul 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12523
I12867
49
Wouda, Menze Beernts 
Harsma, Sjieuwke Harts 
 24 jul 1858Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52684
I52685
50
Kortstra, Roelof Abels 
Kuiper, Jacoba Egberts 
 24 jul 1859Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71198
I71199

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Geeles, Claaske 
 24 jul 1718Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45901
2
Lolkes, Johannes 
 24 jul 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42880
3
Hoogenbrug, Egge 
 24 jul 1728Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102093
4
Minnes, Gosse 
 24 jul 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49304
5
Minnes, Jacob 
 24 jul 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49305
6
Hibma, Pieter Klazes 
 24 jul 1735Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70260
7
Tanja, Trijntje Bodus 
 24 jul 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46128
8
Hendriks, Piebe 
 24 jul 1740Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89774
9
Pieters, Maertje 
 24 jul 1740Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95024
10
Ferwerda, Lolke Gerbens 
 24 jul 1742Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89573
11
Buma, Klaas Sierks 
 24 jul 1746Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6951
12
Huitema, Pieke Tjeerds 
 24 jul 1746Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102176
13
Pieters, Rinsje 
 24 jul 1757St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77391
14
Feima, Mient Feyes 
 24 jul 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46466
15
Johannes, Antje 
 24 jul 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5479
16
Noteboom, Grietie Tjallings 
 24 jul 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46792
17
Willems, Antje 
 24 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77963
18
Gerbens, Tietje 
 24 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9419
19
Wielen, Teunis Rienks van der 
 24 jul 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6070
20
Schuiring, Geertruid Fokkens 
 24 jul 1776City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90865
21
Blom, Hans Jans 
 24 jul 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87455
22
Elgersma, Antje Wybrens 
 24 jul 1785Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83268
23
Fransbergen, Froukje Engberts 
 24 jul 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93963
24
Hoekstra, Jan Johannes 
 24 jul 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76112
25
Jans, Antje 
 24 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46169
26
Kingma, Trijntje Martens 
 24 jul 1785Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47880
27
Nammens, Ale 
 24 jul 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44287
28
Postma, Sake Jacobs 
 24 jul 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49511
29
Boersma, Wytske Pieters 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34949
30
Johannes, Pieter 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49694
31
Miedema, Einte Taedes 
 24 jul 1791Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7007
32
Posthumus, Atje Jurjens 
 24 jul 1791Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73500
33
Tietes, Saakje 
 24 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42791
34
Ypey, Sytze Klazes 
 24 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6876
35
van Driesum, Janetta Theresia Gerbens 
 24 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103912
36
Bonga, Japke Sijes 
 24 jul 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12051
37
Brouwers, Schelte Pieters 
 24 jul 1796Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20032
38
Wiersma, Trijntje Sjoukes 
 24 jul 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43534
39
Wierstra, Joukje Gosses 
 24 jul 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25329
40
Bosma, Coenraad Jelles 
 24 jul 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79248
41
Bruinsma, Aaltje Jans 
 24 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43779
42
de Groot, Ytje Piers 
 24 jul 1803Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24553
43
Hamer, Marike Klazes 
 24 jul 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79622
44
Jans, Willem 
 24 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45150
45
Jurresma, Wypkje Klazes 
 24 jul 1803Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67293
46
Kooistra, Pieter Gerrits 
 24 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78898
47
Reitsma, Ybeltje Siedses 
 24 jul 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96006
48
Wagenaar, Jan Mients 
 24 jul 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5449
49
Franses, Jan 
 24 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45857
50
Ronda, Jacob Franses 
 24 jul 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70720

1 2 Volgende»