Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Willems, Antje 
 24 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77963
2
Ronner, Sytse Beernts 
 24 jun 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48277
3
Wiersma, Janke Pieters 
 24 jun 1773Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34784
4
Reitsma, Akke Klazes 
 24 jun 1775Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102997
5
Roorda, Pieter Tjerks 
 24 jun 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105969
6
Greydanus, Jacob Sybes 
 24 jun 1781Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19576
7
Tjipkema, Ybeltje Jelles 
 24 jun 1781Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40604
8
Dirks, Marten 
 24 jun 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45729
9
Hoekstra, Jan Johannes 
 24 jun 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76112
10
Kat, Jan Jacobs 
 24 jun 1785Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101305
11
Diepstra, Antje Eises 
 24 jun 1786Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35840
12
Gerlofs, Gertje 
 24 jun 1786Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102753
13
Koets, Johannes Doedes 
 24 jun 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96175
14
Tjessinga, Cornelis Jelles 
 24 jun 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58936
15
Posthumus, Thomaske Baukes (aka de Jong) 
 24 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45669
16
van Gelder, Johannes Cornelis 
 24 jun 1789Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99614
17
Buursma, Rinske Tjallings 
 24 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9308
18
Hiemstra, Janke Botes 
 24 jun 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45718
19
Meekma, Sytske Jacobs 
 24 jun 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5556
20
Jacobs, Eelke 
 24 jun 1793Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99229
21
Oost, Geeske Alberts 
 24 jun 1795Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64200
22
Jaarsma, Antje Willems 
 24 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46951
23
Gerks, Jeltje 
 24 jun 1800Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94722
24
Dijkstra, Jelle Heerkes 
 24 jun 1802Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39298
25
Faber, Frans Jans 
 24 jun 1802Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7373
26
Bouma, Dirk Tjerks 
 24 jun 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40062
27
van Gelder, Trijntje Douwes 
 24 jun 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39393
28
de Groot, Lammert Jelles 
 24 jun 1806Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64937
29
Bouma, Bouwe Jans 
 24 jun 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35438
30
Walda, Japke Jelles 
 24 jun 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81648
31
Hollander, Sipke Jacobs 
 24 jun 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24362
32
Baartman, Huig 
 24 jun 1811Polsbroek-Zuid, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109298
33
Teitsma, Aaltje Tjallings 
 24 jun 1811Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91211
34
Teitsma, Mayke Tjallings 
 24 jun 1811Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91210
35
de Vries, Yttje Sytzes 
 24 jun 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25028
36
Boersma, Ytje Tjalles 
 24 jun 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12509
37
Douma, Tietje Sjolles 
 24 jun 1818Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75387
38
Heldoorn, Johannes Jans 
 24 jun 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103673
39
Miedema, Jelte Pieters 
 24 jun 1820 I53351
40
Akkerhof, Johanna Tjallings 
 24 jun 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14607
41
Miedema, Saapke Tjerks 
 24 jun 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33197
42
Kampstra, Jan Freerks 
 24 jun 1823Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101256
43
Kas, Ytje Dirks 
 24 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79200
44
Lautenbach, Cornelis Hendriks 
 24 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97173
45
Bouma, Harmen Oepkes 
 24 jun 1824 I41633
46
Haag, Jan Pieters van der 
 24 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12773
47
Schaafsma, Klaaske Sjoerds 
 24 jun 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8359
48
Sytsema, Aukjen Alberts 
 24 jun 1825Legemeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66190
49
Straatsma, Frans Eeltjes 
 24 jun 1826Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9007
50
Postma, Yttje Thomas 
 24 jun 1828Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83250

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerbens, Beernt 
 24 jun 1731 I36402
2
Lemmes, Bauke 
 24 jun 1791Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91320
3
Outgers, Sybren 
 24 jun 1801Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56048
4
Los, Konradus Wielandt 
 24 jun 1808Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81521
5
Roelofs, Doetje 
 24 jun 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16340
6
AEdes, Antje 
 24 jun 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10817
7
Bentes, Grytje 
 24 jun 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104666
8
Smeding, Douwe Jacobs 
 24 jun 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6352
9
Willems, Antie 
 24 jun 1812Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100763
10
Boersma, Pieter Tijsses 
 24 jun 1813Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7291
11
Reitsma, Klaas Stevens 
 24 jun 1813IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93197
12
Dijk, Tjerk Pieters van 
 24 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4942
13
Steensma, Gellantje Martens 
 24 jun 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9969
14
Brouwer, Gerben Klazes 
 24 jun 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834
15
Blom, Trijntje Hanses 
 24 jun 1819Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87460
16
Stoffer, Gerrit Hendriks 
 24 jun 1819Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102892
17
Sloterdijk, Marten Romkes 
 24 jun 1820Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80498
18
Vries, Sake Hendriks de 
 24 jun 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8196
19
de Jong, Haye Jochems 
 24 jun 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50004
20
Klaases, Tjamkjen 
 24 jun 1822 I68042
21
Algera, Elisabeth Pieters 
 24 jun 1823Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96578
22
Boomsma, Dirk Baukes 
 24 jun 1823 I44310
23
Elzinga, Grietje Harmens 
 24 jun 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88258
24
Kramer, Pier Jans 
 24 jun 1823Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6339
25
Zijlstra, Johannes Ruurds 
 24 jun 1823Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82273
26
Sytsma, Wytze Harmens 
 24 jun 1824Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105411
27
Veen, Fokke Hendriks van der 
 24 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50951
28
Keizer, Antje Arjens 
 24 jun 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77459
29
Theunis, Eelkjen 
 24 jun 1825Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75595
30
Baarsma, Antje Hendriks 
 24 jun 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49548
31
Dornseiffer, Jan 
 24 jun 1826Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93730
32
Feitzes, Trijntje 
 24 jun 1826 I66762
33
Koster, Jacob Hendriks 
 24 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78574
34
Fokkema, Lijsbert Fokkes 
 24 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7378
35
Hellinga, Dirk Pieters 
 24 jun 1827Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47198
36
Sikkema, Ytjen Durks 
 24 jun 1827Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95400
37
Visser, Jantje Tjallings 
 24 jun 1828 I74642
38
Bosma, Eelkjen Hinnes 
 24 jun 1829Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21866
39
Brouwers, Willem Pieters 
 24 jun 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4792
40
Visser, Reinder Paulus 
 24 jun 1829Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105788
41
Nijp, Frans Jans 
 24 jun 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8807
42
Stap, Akke Jans 
 24 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25083
43
Braaksma, Jan Kornelis 
 24 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50291
44
Dijkstra, Liebbe Taekes 
 24 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27184
45
Veen, Oege Gatzes van der 
 24 jun 1834 I66685
46
Wiltjes, Foekje 
 24 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11997
47
Stienstra, Aaltje Siedzes 
 24 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22147
48
de Klein, Jippe Jippes 
 24 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44740
49
Jager, Pieter Minnerts 
 24 jun 1837 I65270
50
Sytsma, Pieter Siedzes 
 24 jun 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82306

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Claases, Gabe 
Martens, Doetje 
 24 jun 1708Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45286
I45287
2
Dirks, Jacob 
Ripperts, Sytske 
 24 jun 1753Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44746
I44747
3
Johannes, Aldert 
Aukes, Albertje 
 24 jun 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85252
I85253
4
Wierds, Jelke 
Symens, Trijntje 
 24 jun 1753Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80683
I80685
5
Gleistra, Albert Aukes 
Simens, Antje 
 24 jun 1759Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80993
I80994
6
Idses, Teunis 
Jurjens, Martjen 
 24 jun 1759Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31620
I103130
7
Thomas, Douwe 
Teeckes, Antje 
 24 jun 1759Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107737
I107738
8
Thomas, Willem 
Tjeerds, Wijtske 
 24 jun 1759Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68641
I68642
9
Tijssens, Anne 
Daniels, Rinske 
 24 jun 1759Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14176
I14177
10
Plaats, Harmen Wybrens van der 
Hendriks, Tietje 
 24 jun 1764Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87284
I87285
11
Jacobs, Foke 
Obma, Antje Tjeerds 
 24 jun 1770Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76019
I80529
12
Wijbes, Jelle 
Harmens, Antie 
 24 jun 1770Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82247
I82248
13
de Boer, Auke Sjoerds 
Wielinga, Hyke Alberts 
 24 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42684
I42685
14
Dijkstra, Schelte Tjallings 
Uilkes, Trijntje 
 24 jun 1781Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84562
I84563
15
Jelles, Jan 
Foppes, Tjerkje 
 24 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88767
I88768
16
Vries, Taeke Jelles de 
Eelkes, Sijtske Eelkes 
 24 jun 1787Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3680
I3679
17
Beerents, Gerben 
Hendriks, Sjoukje 
 24 jun 1792Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62927
I62928
18
Feenstra, Hendrik Dirks 
Ferwerda, Grietje Taekes 
 24 jun 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65714
I65713
19
Wassenaar, Arjen Klazes 
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 24 jun 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21973
I21972
20
Woud, Jan Manus van der 
Harmens, Trijntje 
 24 jun 1792Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83264
I83265
21
Bijlsma, Paulus Michiels 
Vellinga, Wytske Reinders 
 24 jun 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10011
I10012
22
de Jong, Johannes Jetses 
Faber, Pietje Bartels 
 24 jun 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91602
I52344
23
Sterkenburg, Ynze Hendriks 
Jong, Grietje Tjalkes de 
 24 jun 1798Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1016
I1704
24
van Zandbergen, Eize Hermanus 
Feenstra, Marteintje Andries 
 24 jun 1798Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87852
I87853
25
Aartsma, Arjen Aarts 
Andries, Joukje 
 24 jun 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76998
I77004
26
Graaf, Gerrit Renzes de 
Sjoerdsma, Dieuke Gooitzens 
 24 jun 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2728
I1652
27
Hoitinga, Hans Roelofs 
Hoites, Trijntje 
 24 jun 1804Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91527
I91529
28
Meinderts, Hindrik 
Harms, Annegien 
 24 jun 1804Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98166
I98167
29
Post, Wybe Wybes 
Folkerts, Geertje 
 24 jun 1804Goingarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73844
I73845
30
Tietes, Haaije 
Posthumus, Geertje Louwrens 
 24 jun 1804Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103750
I103756
31
Helmus, Lykele Hendriks 
Hemminga, Rinske Foppes 
 24 jun 1809Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100240
I100241
32
de Jong, Andries Tjerks 
Sjoerds, Wikjen 
 24 jun 1810Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81959
I81960
33
Douwma, Wytze Douwes 
Boersma, Dietske Pieters 
 24 jun 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40375
I40376
34
Andringa, Aan Sybrens 
Cuperus, Trijntje Minnes 
 24 jun 1815Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18159
I18158
35
Buren, Sybe Jans 
Alkema, Aafke Hendriks 
 24 jun 1815Mairie Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64612
I64613
36
Zijlstra, Tjeerd Sytzes 
Walle, Wikje Tijsses de 
 24 jun 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2665
I2666
37
Kienstra, Harmen Ritskes 
de Beer, Martje Gerrits 
 24 jun 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94044
I94045
38
Steenstra, Bauke Freerks 
Sipkes, Gerritje 
 24 jun 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85743
I85736
39
Nieuwland, Teunis Gerrits 
Douwes, Gertie 
 24 jun 1826Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85731
I106237
40
van Eck, Johannis 
Jansen, Eimke 
 24 jun 1826Gameren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109101
I109102
41
Haan, Meindert Klases de 
Bijlsma, Antje Jarigs 
 24 jun 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5068
I5787
42
Kingma, Albert Gosses 
Slim, Akke Arjens 
 24 jun 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13055
I13056
43
Minnema, Lammert Minnes 
Bijlsma, Antje Meintes 
 24 jun 1837Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100192
I100196
44
Borger, Holke Jans 
Hofstra, Foekjen Syttes 
 24 jun 1838Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34270
I34271
45
Veen, Geert Geeles van der 
Rekker, Trijntje Johannes 
 24 jun 1848Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65294
I13779
46
de Ruyter, Gribbert Tjepkes 
Hoekstra, Sytske Klazes 
 24 jun 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52903
I16077
47
Pool, Jacobus Barteles 
Boersma, Wopkje Andries 
 24 jun 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5797
I8475
48
Ley, Gideon Jans van der 
Rienstra, Helena Jochums 
 24 jun 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16446
I81800
49
de Jong, Utze Klazes 
Roorda, Grietje Pieters 
 24 jun 1864Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100564
I11888
50
Schaafsma, Meindert Oenes 
Tulp, Jantje Gaatzes 
 24 jun 1865Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24564
I24580

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tania, Naeaentz Piers 
 24 jun 1683Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46137
2
Daams, Waling 
 24 jun 1688St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77427
3
Martens, Sjoerd 
 24 jun 1694Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72967
4
Bouwens, Oeble 
 24 jun 1709Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104469
5
Taekes, Sape 
 24 jun 1714Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98538
6
Fransen, Antje 
 24 jun 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46048
7
van Egten, Claaske Jilderts 
 24 jun 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44482
8
Heinema, Louw Jans 
 24 jun 1731Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80212
9
Ludzers, Sjoerd 
 24 jun 1736Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106575
10
Teunissen, Trijntie Maria 
 24 jun 1736Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102745
11
Tjallings, Haye 
 24 jun 1736Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3758
12
Bosma, Jan Tjeerds 
 24 jun 1742Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70637
13
Gerrits, Janke 
 24 jun 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45940
14
Jeppes, Doedtje 
 24 jun 1742Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47013
15
Akkringa, Adam Rutgers 
 24 jun 1749Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75127
16
Martinus, Ydske 
 24 jun 1753Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81420
17
Stikkersma, Jan Ballings 
 24 jun 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43145
18
de Wagt, Heine Tjeerds 
 24 jun 1759Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62389
19
Minses, Batje 
 24 jun 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2823
20
Huizinga, Binnert Sybrens 
 24 jun 1763Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67193
21
Pytters, Symen 
 24 jun 1763Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83544
22
Binksma, Albertus Hotses 
 24 jun 1764Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48542
23
de Vries, Teunes Willems 
 24 jun 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72600
24
Tammes, Auke 
 24 jun 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77401
25
van Dijk, Grietje Taekes 
 24 jun 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3273
26
Feyes, Lysbert 
 24 jun 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88457
27
Humalda, Lysbert Ypes 
 24 jun 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84510
28
Poelstra, Tjebbe Haantjes 
 24 jun 1770Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2525
29
Boersma, Grietje Tjeerds 
 24 jun 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2091
30
Goitsens, Sybren 
 24 jun 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1651
31
Koster, Saakje Foekes 
 24 jun 1781Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82036
32
Meer, Froukje Douwes van der 
 24 jun 1781Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103616
33
Osinga, Jacob Jelles 
 24 jun 1781Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97406
34
Sybes, Cornelis 
 24 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78003
35
Beiboer, Geert Luitjens 
 24 jun 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63009
36
Cnossen, Trijntje Sjirks 
 24 jun 1787Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71480
37
Jong, Antje Klases de 
 24 jun 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9337
38
Potstra, Minne Johannes 
 24 jun 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9606
39
Tolsma, Siebrigje Doekles 
 24 jun 1787Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102073
40
Wielinga, Lieuwe Reinders 
 24 jun 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12423
41
Cornelis, Taeke 
 24 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44093
42
Cuperus, Antje Jans 
 24 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5236
43
Harmens, Jan 
 24 jun 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50698
44
Hiemstra, Sybren Haantjes 
 24 jun 1792Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89894
45
Jansma, Antje Willems 
 24 jun 1792Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9511
46
Roorda, Martinus Jacobs 
 24 jun 1792Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6553
47
Tamminga, Trijntje Jacobs 
 24 jun 1792Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41009
48
Andrae, Sytske Roelofs 
 24 jun 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4363
49
Scholte, Jan Andries 
 24 jun 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61362
50
Veenstra, Gauke Wierts 
 24 jun 1798Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108882

1 2 Volgende»