Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Engbringhoff, Wessel 
 24 mei 1732 I33989
2
Cornelis, Hiltje 
 24 mei 1751Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4160
3
Oosterling, Geert Hendriks (aka Oosterwal) 
 24 mei 1754Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61282
4
Hoekstra, Atse Klazes 
 24 mei 1758Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97557
5
Oenzes, Martie 
 24 mei 1772Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44641
6
Harmens, Jakob 
 24 mei 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3459
7
Wilkes, Sibbeltje 
 24 mei 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6013
8
Keegstra, Ytje Sijes 
 24 mei 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5256
9
Pyters, Hylke 
 24 mei 1777 I2895
10
Sytses, Jacob 
 24 mei 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14702
11
Fokkema, Hubert Aants 
 24 mei 1781Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111212
12
Boonstra, Antje Jochums 
 24 mei 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2462
13
Jans, Hendrik 
 24 mei 1783Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2079
14
Nijenhuis, Ybeltje Martinus 
 24 mei 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106348
15
Symens, Beert 
 24 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19336
16
Binnema, Baukje Johannes 
 24 mei 1786Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52637
17
Crans, Neeltje Justus 
 24 mei 1787Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31594
18
Jong, Dirk Eintes de 
 24 mei 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8302
19
van Loon, Sjoerd Klazes 
 24 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38988
20
Borkhuis, Ebeltje Jans 
 24 mei 1791Den Andel, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107476
21
Miedema, Fokke Wybrens 
 24 mei 1791Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61753
22
Talsma, Baukje Jans 
 24 mei 1791Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6155
23
Westra, Dirkje Sjoerds 
 24 mei 1791Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9506
24
Jong, Beitske Wytzes de 
 24 mei 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6720
25
Meer, Jan Pieters van der 
 24 mei 1795Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41238
26
Schaaf, Pieter Gaeles van der 
 24 mei 1795Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91029
27
Tjalles, Tytje 
 24 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44632
28
Dijkstra, Jan Johannes 
 24 mei 1797Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103472
29
Everts, Korneliske 
 24 mei 1797Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95925
30
Dankert, Trijntje Jans 
 24 mei 1798Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79771
31
Dotinga, Grietje Thomas 
 24 mei 1798Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102246
32
Klaver, Grietjen Roelofs 
 24 mei 1798Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85269
33
Scholte, Jan Andries 
 24 mei 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61362
34
Pieters, Grijtje 
 24 mei 1799Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47908
35
Stap, Gerrigjen 
 24 mei 1799Nunspeet, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113116
36
Tuinstra, Ruurdtje Pieters 
 24 mei 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63333
37
Kuiken, Maartje Wobs 
 24 mei 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102571
38
Man, Antje Dirks de 
 24 mei 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10393
39
Dokter, Lubbigjen 
 24 mei 1802Doornspijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110707
40
Leest, Hendrik Gerrits van der 
 24 mei 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13558
41
Talsma, Teuntje Pieters 
 24 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36522
42
de Boer, Antje Keimpes 
 24 mei 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39943
43
Smith, Wopke Cornelis 
 24 mei 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7093
44
Ark, Gerlof Pieters van der 
 24 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1230
45
Beimers, Gerrit Gerrits 
 24 mei 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64547
46
de Vries, Selie Annes 
 24 mei 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61499
47
Smid, Froukje Paulus 
 24 mei 1808Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2374
48
Oosterbaan, Jitske Gerbens 
 24 mei 1809Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14046
49
Lahaise, Trijntje 
 24 mei 1810Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111418
50
Plaats, Hyke Watzes van der 
 24 mei 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26180

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sijbolts, Jakle 
 24 mei 1744Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96213
2
Humalda, Ype Jacobs 
 24 mei 1779Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84518
3
Bosgraaf, Tiete Jans 
 24 mei 1784Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82503
4
Fransen, Watze 
 24 mei 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36492
5
Hillebrands, Sije 
 24 mei 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44838
6
Repkes, Sijke 
 24 mei 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84245
7
Bouma, Tetje Pieters 
 24 mei 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47199
8
Hovinga, Jan Zytzes 
 24 mei 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21269
9
Tichelaar, Tjerk Robijns 
 24 mei 1812Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104234
10
Wijnbeld, Jan 
 24 mei 1812Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102890
11
Slaper, Grytje Geerts 
 24 mei 1813Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75707
12
van Ruijswijk, Tijmen 
 24 mei 1813Amerongen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98045
13
Woude, Wymer Gerbens van der 
 24 mei 1813Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4882
14
Schotanus, Bauke Jans 
 24 mei 1815Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40241
15
Mulder, Jacob Adolfs 
 24 mei 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16941
16
Harmens, Hinke 
 24 mei 1819Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88003
17
Meyer, Jan Hendriks 
 24 mei 1819Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104274
18
Papma, Anne Fransen 
 24 mei 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5388
19
Stienstra, Jacob Sjoerds 
 24 mei 1821Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75150
20
Bonnes, Jeltie 
 24 mei 1822Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82936
21
Anskes, Eke 
 24 mei 1823Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66132
22
Kremer, Aaltje Pieters 
 24 mei 1823't Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69600
23
de Boer, Cornelis Sybes 
 24 mei 1824Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35588
24
Keizer, Pietje Arjens 
 24 mei 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77456
25
Buijtenwaard, Anthonij 
 24 mei 1826Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84120
26
de Vries, Cornelis Jans 
 24 mei 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50817
27
Dijkstra, Tetman Jelles 
 24 mei 1826Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19741
28
Smith, Hendrikje Sybrens 
 24 mei 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27182
29
Hamstra, Grietje Jans 
 24 mei 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80756
30
Walle, Gelske Romkes de 
 24 mei 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11214
31
Bakker, Trijntje Martens 
 24 mei 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78255
32
de Jong, Orseltje Ruurds 
 24 mei 1829Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34266
33
Bijlsma, Jarig Hendriks 
 24 mei 1830Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48933
34
Meyer, Hendrik Koenraads 
 24 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27143
35
Schuurmans, Sieberen Wouters 
 24 mei 1830 I57798
36
Tolsma, Beert Arjens 
 24 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81391
37
Huisenga, Tiete Foppes 
 24 mei 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5984
38
Klaasens, Sybrigjen 
 24 mei 1835Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89114
39
Kuipers, Klaas Jans 
 24 mei 1835Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66738
40
de Beer, Rinske Rinzes 
 24 mei 1836Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44532
41
Gerbens, Gerbentje 
 24 mei 1836 I25476
42
van Kammen, Steven Oenes 
 24 mei 1837Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106974
43
Poelstra, Antje Sjoukes 
 24 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10286
44
Zijlstra, Jetske Arjens 
 24 mei 1838Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74279
45
Siderius, Lipkje Foppes (aka Rinia) 
 24 mei 1839Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50685
46
Bosch, Maaike Botes 
 24 mei 1840Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113404
47
Boersma, Jan Feikes 
 24 mei 1841Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I703
48
Schuir, Isaak Jansen 
 24 mei 1841Critzum, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100349
49
Ley, Joon Gabes van der 
 24 mei 1842Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30977
50
Poelstra, Klaas Klazes 
 24 mei 1843Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79845

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 409

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sipkes, Wibren 
Jans, Siouckie 
 24 mei 1668Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93735
I93737
2
Symens, Sioerd 
Martens, Auckien 
 24 mei 1705Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102084
I102085
3
Riemers, Alle 
Harmens, Antje 
 24 mei 1715Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94165
I94166
4
Ram, Jochum 
Jacobs, Auckjen 
 24 mei 1719Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46272
I105845
5
Pybes, Pybe 
Tymens, Jetske 
 24 mei 1733Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75697
I75698
6
Hilles, Taeke 
Johannis, Elske 
 24 mei 1739Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84446
I84447
7
Osinga, Johannes Hendriks 
Gerkes, Sjoertie 
 24 mei 1739Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102076
I102077
8
Posthumus, Abe Hibbes 
Jans, Antie 
 24 mei 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58733
I58734
9
Taekes, Sape 
Lieuwes, Trijntje 
 24 mei 1739Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98538
I98539
10
Tjebbes, Egbert 
Sijes, Janke 
 24 mei 1739Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76445
I76446
11
Tuininga, Wybe Cornelis 
van Olphen, Judith 
 24 mei 1739Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86644
I86645
12
Fetzes, Stoffel 
Klases, Ycke 
 24 mei 1744Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80341
I80342
13
Johannis, Fokke 
Obts, Tjetske 
 24 mei 1744Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75325
I75326
14
Andles, Sjoerd 
Doecles, Antje 
 24 mei 1750Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71126
I71127
15
Foppes, Fedde 
Asmus, Sytske 
 24 mei 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71759
I71760
16
Jurjens, Alle 
Jacobs, Antje 
 24 mei 1750Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76229
I76231
17
Jurjens, Alle 
Jacobs, Antje 
 24 mei 1750Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106605
I106609
18
Postma, Wouter Wouters 
Oenes, Trijntje 
 24 mei 1750Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71819
I71820
19
Andries, Simon 
Willems, Jeltje 
 24 mei 1761 I80519
I80520
20
Durks, Klaas 
Sjoerds, Aaltie 
 24 mei 1761Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96893
I96894
21
Harmens, Jacob 
Jacobs, Jouk 
 24 mei 1761Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78954
I78955
22
Hommema, Hessel Lolkes 
Hanecroot, Cuniera 
 24 mei 1761Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11140
I11141
23
Martens, Sjoerd 
Theunis, Claeske 
 24 mei 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1760
I1759
24
Pieters, Ulbe 
Lieuwes, Attje 
 24 mei 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93947
I93948
25
Tonnis, Roelof 
Geerts, Tietje 
 24 mei 1761Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101230
I101231
26
van Bachum, Gerbrandus Johannes 
Jans, Agnietje 
 24 mei 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71652
I71653
27
Gerdinge, Jan 
Buiters, Aaltje 
 24 mei 1762Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99771
I99772
28
Edgers, Jentje 
Clases, Reinskjen 
 24 mei 1767Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69911
I69912
29
Gerbens, Beern 
Pybes, Tryntie 
 24 mei 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36405
I47575
30
Hantuma, Durk Wouters 
Durks, Rinske 
 24 mei 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89984
I89985
31
Harmens, Aldert 
Durks, Japke 
 24 mei 1767Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73054
I73055
32
Harmens, Evert 
Alberts, Trijntje 
 24 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6321
I6322
33
Johannes, Bartela 
Meinders, Antje 
 24 mei 1767Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99524
I99525
34
Johannes, Hindrik 
Tietes, Hantje 
 24 mei 1767Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92895
I92894
35
Klases, Jacob 
Dirks, Pijtje 
 24 mei 1767Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102349
I102350
36
Krips, Jurjen 
Wetterau, Hiltie Symons 
 24 mei 1767 I104319
I104320
37
Pytters, Arjen 
Tjibbes, Sytske 
 24 mei 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103022
I103023
38
Ruurds, Klaas 
Clases, Rinske 
 24 mei 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4946
I88141
39
Theunis, Andries 
Sickes, Sentie 
 24 mei 1767Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94181
I94182
40
van Kammen, Obbe Willems 
Sygers, Sjoerdtje 
 24 mei 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104230
I104231
41
Veen, Meindert Hendriks van der 
Gerks, Grietje 
 24 mei 1767Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92764
I92765
42
Wybes, Claas 
Tjerks, Neeltje 
 24 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81304
I81305
43
Dirks, Hein 
Keimpes, Imkje 
 24 mei 1769Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47601
I47603
44
Durks, Hein 
Keimpes, Emke 
 24 mei 1769Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92460
I92459
45
Binnes, Ritske 
Jans, Griyttie 
 24 mei 1770Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76494
I76495
46
Reitsma, Lieuwe Pieters 
Jantjes, Grietie 
 24 mei 1770Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41962
I41963
47
Eelses, Foppe 
Johannes, Attje 
 24 mei 1772Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64902
I64903
48
Hendriks, Jan 
Wijts, Janke 
 24 mei 1772Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76238
I76239
49
Jansen, Jan 
Reiners, Renske 
 24 mei 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91237
I91238
50
Keizer, Gerrit Jaspers 
Willems, Pleuntje 
 24 mei 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9714
I9715

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jeltes, Yefke 
 24 mei 1685Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43865
2
Romkes, Oene 
 24 mei 1685Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45378
3
Eeltjes, Gerben 
 24 mei 1711Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66860
4
Paulus, Dominica 
 24 mei 1716Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105838
5
Rochus, Maaike 
 24 mei 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85561
6
Tolsma, Rinnert Wopkes 
 24 mei 1726Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71929
7
Aales, Aaltie 
 24 mei 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101636
8
Haantjes, Antje 
 24 mei 1733Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102389
9
Dijkstra, Alle Douwes 
 24 mei 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2505
10
Djoerds, Froukien 
 24 mei 1744Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79803
11
Lieuwes, Seyke 
 24 mei 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101036
12
Duif, Hesselia Joris 
 24 mei 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46326
13
Obma, Antje Tjeerds 
 24 mei 1750Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80529
14
Lolsma, Tjeerd Jans 
 24 mei 1752Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105994
15
Plaats, Gerrit Jans van der 
 24 mei 1754Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83157
16
Steeg, Sjoukje Daams van der 
 24 mei 1754Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76607
17
Roersma, Johannes Jelkes 
 24 mei 1755Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18142
18
Berg, Hessel Bouwes 
 24 mei 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77548
19
Eeltje, Sybe Eelkes 
 24 mei 1759Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72507
20
Scheepstra, Klaas Daniels 
 24 mei 1759Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66527
21
Jaspers, Trijntje 
 24 mei 1760Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19729
22
Jelles, AEble 
 24 mei 1760Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46258
23
Taekes, Dirk 
 24 mei 1760Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44519
24
Hanses, Sytske 
 24 mei 1761Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49638
25
van Wicheren, Jitske Gerrits 
 24 mei 1761Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109726
26
Veenema, Wybren Rinses 
 24 mei 1761Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71422
27
Meinderts, Hette 
 24 mei 1762Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32026
28
Arjens, Marten 
 24 mei 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97783
29
Boekholt, Gerrit Dirks 
 24 mei 1767Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49975
30
de Vries, Douwe Johannes 
 24 mei 1767Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80669
31
Hilbida, Aafke Gerbens 
 24 mei 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97033
32
Pijtters, Grietje 
 24 mei 1767Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97043
33
Post, Harmen Siebrens 
 24 mei 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98491
34
Werf, Ysaak Abrahams van der 
 24 mei 1769Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66394
35
Bandstra, Aaltje Fopkes 
 24 mei 1770Blauwhuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49767
36
Bouma, Jan Jeltes 
 24 mei 1770Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111276
37
Hoogterp, Meinert Klazes 
 24 mei 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46860
38
Bosma, Houkje Daniels 
 24 mei 1772Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79927
39
Iepma, Romke Klases 
 24 mei 1772Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94280
40
Meulen, Jelle Hotses van der 
 24 mei 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11811
41
Visser, Ale Pieters 
 24 mei 1772Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103858
42
Bijlsma, Dirk Isaaks 
 24 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75164
43
Everts, IJnske 
 24 mei 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44922
44
Hoekstra, Sybren Jans 
 24 mei 1778Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41190
45
Kuiken, Hendrikje Jacobs 
 24 mei 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68113
46
Melis, Doetje 
 24 mei 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22677
47
Teitsma, Jeltje Sybrens 
 24 mei 1778Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I248
48
Wassenaar, Antje Kornelis 
 24 mei 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58652
49
Ynema, Marten Ynes 
 24 mei 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37029
50
IJpkes, Berber 
 24 mei 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111902

1 2 Volgende»