Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 231

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jentjes, Tetman 
 24 mrt 1720Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50670
2
Alberts, Sicco 
 24 mrt 1725Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68018
3
Hempenius, Aafke Sikkes 
 24 mrt 1759Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68016
4
Sydzes, Pyttje 
 24 mrt 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6272
5
Lelia, Rindert Wybes 
 24 mrt 1765 I5655
6
Hoitsma, Johannes Johannes 
 24 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27765
7
Jans, Yttje 
 24 mrt 1768Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71379
8
Koldijk, Jetske Jans 
 24 mrt 1768Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78916
9
Wagenaar, Yfke Pieters 
 24 mrt 1768Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36788
10
Wassenaar, Marten Arjens 
 24 mrt 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79300
11
Zijlstra, Anne Dirks 
 24 mrt 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70791
12
Willems, Aagtje 
 24 mrt 1773Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82094
13
Hoekstra, Sytske Joukes 
 24 mrt 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7197
14
Hollander, Jacob Pieters 
 24 mrt 1774Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11653
15
Klazes, Gerrit 
 24 mrt 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100851
16
Boyenga, Saakje Boyens 
 24 mrt 1775Lidlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63937
17
Halbes, Okje 
 24 mrt 1775Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3437
18
Teunis, Trijntje 
 24 mrt 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18688
19
Alberts, Lieuwe 
 24 mrt 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49127
20
Beintum, Sytze Jans 
 24 mrt 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47089
21
de Boer, Maartje Martens 
 24 mrt 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39007
22
Ennema, Yda Johannes 
 24 mrt 1776Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89075
23
Krol, Johannes Sybes 
 24 mrt 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104039
24
Jans, Jurjen 
 24 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43815
25
Ruurds, Pytter 
 24 mrt 1777Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21232
26
Nammens, Baukje 
 24 mrt 1780Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93034
27
Terpstra, Wybe Taekes 
 24 mrt 1780Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39651
28
Nijdam, Thomas Botes 
 24 mrt 1782Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74957
29
de Vries, Thijs Klazes 
 24 mrt 1784Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92185
30
Revius, Hiltje Jacobs 
 24 mrt 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86977
31
Rijpstra, Tjitske Pieters (aka Bouma) 
 24 mrt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47159
32
Zijlstra, Hendrik Sytzes 
 24 mrt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5779
33
Braal, Joos(t) 
 24 mrt 1786Poortvliet, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107703
34
Jacobs, Lysbeth 
 24 mrt 1786Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3911
35
Iest, Arend Tjeerds van der 
 24 mrt 1787Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81843
36
Jeppes, Binke 
 24 mrt 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80135
37
Rienks, Tytje 
 24 mrt 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47229
38
Dijkstra, Lijsbert Symens 
 24 mrt 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5716
39
Sjoerds, Pieter 
 24 mrt 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7222
40
Vries, Antje Joukes de 
 24 mrt 1788Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5945
41
Siedses, Pijter 
 24 mrt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46382
42
Tolsma, Vroukje Wopkes 
 24 mrt 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77581
43
van Lith, Peterke 
 24 mrt 1789Driel, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107249
44
Elzinga, Pier Pieters 
 24 mrt 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24006
45
Koopmans, Seeske Dirks 
 24 mrt 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5312
46
Everts, Pijtje 
 24 mrt 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44924
47
Nicolai, Klaaske Klazes 
 24 mrt 1793Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49746
48
Veldema, Wybe Hendriks 
 24 mrt 1793Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12176
49
Dijkstra, Sape Jans 
 24 mrt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39307
50
Bosch, Auke Douwes 
 24 mrt 1795Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15132

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 220

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Halbes, Sibbeltje 
 24 mrt 1754Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111380
2
Lettinga, Gerrit Klases 
 24 mrt 1779Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33218
3
Piers, Gerben 
 24 mrt 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49552
4
Jans, Hendrikje 
 24 mrt 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14998
5
Pitstra, Jan Jans 
 24 mrt 1799Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79702
6
Bruinsma, Grytje Yterts 
 24 mrt 1801 I2427
7
Sikkes, Ankje 
 24 mrt 1806Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79711
8
Iepes, Suster 
 24 mrt 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81594
9
Andries, Sjoukjen 
 24 mrt 1809Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92957
10
Ulbes, Hinke 
 24 mrt 1809Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70584
11
van Zalen, Andries 
 24 mrt 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87405
12
Buwalda, Ulbe Gerrits 
 24 mrt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76061
13
Freeriks, Janke 
 24 mrt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75244
14
Meer, Kornelis Pieters van der 
 24 mrt 1813Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57021
15
Herder, Jacob Pieters 
 24 mrt 1814Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60401
16
Wudma, Renske Hendriks 
 24 mrt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8447
17
Kooi, Hedzer Piebes van der 
 24 mrt 1815Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80281
18
Pot, Jitje Pieters 
 24 mrt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2476
19
Reitsma, Feite Abes 
 24 mrt 1815Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48283
20
Feenstra, Gerrit Beerents 
 24 mrt 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50401
21
Johannes, Sytske 
 24 mrt 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10868
22
Sierps, Tetje 
 24 mrt 1817Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95413
23
Epema, Maayke Jochums 
 24 mrt 1818Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84076
24
Gerbens, Ymkje 
 24 mrt 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63735
25
Sinia, Elisabeth Gerrits 
 24 mrt 1818Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42203
26
Andringa, Sybren Aukes 
 24 mrt 1819 I18167
27
Bosch, Haebeltje Pieters 
 24 mrt 1820Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62093
28
Sijbrens, Eentje 
 24 mrt 1820Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111797
29
Annes, Yttje 
 24 mrt 1822Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86215
30
Dillema, Hinne Gerrits 
 24 mrt 1824 I35473
31
Miedema, Richtje Nutterts 
 24 mrt 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49245
32
Bijlstra, Pieter Baukes 
 24 mrt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3466
33
Keijzer, Arij 
 24 mrt 1826Dinteloord, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110353
34
Talsma, Pieter Lukas 
 24 mrt 1826Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36518
35
Zoodsma, Ruurd Valentijns 
 24 mrt 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24102
36
Polling, Hendrikje Hendriks 
 24 mrt 1827Assen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82531
37
Visser, Teeke Sipkes 
 24 mrt 1829Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65277
38
Harkes, Lysbet 
 24 mrt 1830Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100874
39
Wieringa, Harm Luitjens 
 24 mrt 1830Den Andel, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112797
40
Borger, Arjen Douwes 
 24 mrt 1831Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67905
41
Bloemhof, Doeye Sapes 
 24 mrt 1832 I29892
42
van Zweden, Adriana 
 24 mrt 1833Yerseke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99750
43
Ynia, Tjitske Jacobus 
 24 mrt 1834Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60011
44
Feenstra, Foppe Joukes 
 24 mrt 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106478
45
Schaafsma, Meindert Jans 
 24 mrt 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10264
46
Theunis, Johannes 
 24 mrt 1835Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65080
47
Berger, Thomas Ulderiks 
 24 mrt 1837Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91689
48
Boekhout, Gerritje Arjens 
 24 mrt 1837Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112373
49
Buursma, Gabe Tjallings 
 24 mrt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9314
50
de Vries, Wytske Heeres 
 24 mrt 1837 I40882

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 48 van 48

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Puls, Pyter 
Paulus, Jeltje 
 24 mrt 1712Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87351
I87352
2
Alberts, Pyter 
Tietes, Baukjen 
 24 mrt 1737Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74953
I74954
3
Reiners, Douwe 
Jans, Aaltje 
 24 mrt 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97371
I97372
4
Ydes, Jan 
Michiels, Metje 
 24 mrt 1737Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104951
I104952
5
Nannes, Jacob 
Gerbens, Noentie 
 24 mrt 1742Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112161
I112162
6
Dirks, Tjeerd 
Elles, Geeske 
 24 mrt 1743Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89923
I89924
7
Moet, Roelof Claasen 
Smith, Geesje Harmens 
 24 mrt 1743Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93521
I93522
8
Anheyer, Petrus 
Demmers, Yda Arnolda 
 24 mrt 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70339
I70340
9
Gravius, Jan Claesen 
de Vries, Sjoerdtje Pieters 
 24 mrt 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49947
I49948
10
Sioerds, Jan 
Sybrens, Hiltie 
 24 mrt 1754Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19765
I19766
11
AEdes, Jelle 
Jochems, Baukje 
 24 mrt 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72445
I72446
12
Franses, Pijl 
Jurjens, Aatje 
 24 mrt 1765Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94601
I94602
13
Kloostra, Klaas Pieters 
Sijmens, Trijntje 
 24 mrt 1765Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88186
I88187
14
Stienstra, Jan Rienks 
Vormsma, Lysbet Claases 
 24 mrt 1765Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82001
I82002
15
Gerbens, Wijger 
Vokkes, Doetje 
 24 mrt 1771Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91985
I91986
16
Hidzers, Jan 
Everts, Aaltje 
 24 mrt 1771Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64267
I64268
17
Wiggers, Meindert 
Douwes, Antje 
 24 mrt 1771Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84503
I84504
18
Jitses, Douwe 
Hendriks, Martjen 
 24 mrt 1788Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82763
I82764
19
Ages, Tjerk 
Keimpes, Jenke 
 24 mrt 1793Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76672
I90347
20
Hofman, Reinder Fokkes 
Akker, Trijntje Rintjes van den 
 24 mrt 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1213
I1919
21
Sipkes, Joeke 
Popkes, Ymkjen 
 24 mrt 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45565
I88535
22
Bloemberg, Arend Roelofs 
de Jong, Geertje Hendriks 
 24 mrt 1799Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112717
I112718
23
Stellingsma, Jan Egberts 
Hagen, Janke Jans 
 24 mrt 1799St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67212
I67213
24
Marinus, Jan Keimpes 
Stienstra, Dieuwke Sjoerds 
 24 mrt 1807Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33102
I33103
25
de Jager, Willem 
Wagenaar, Maatje 
 24 mrt 1813Eversdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108747
I108748
26
Heide, Sije Reinders van der 
Zondervan, Seeske Pieters 
 24 mrt 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96869
I96870
27
Kingman, Jan Gerrits 
Horn, Riemke Kornelis van der 
 24 mrt 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22506
I22507
28
Schaafsma, Jurjen Jans 
Weide, Iebeltje Hendriks van der 
 24 mrt 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62673
I62674
29
Vries, Dirk Gerrits de 
Wallinga, Willemke Jans 
 24 mrt 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
I6324
30
Flokstra, Jakob Alberts 
Allen, Baartje Jans 
 24 mrt 1822Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36250
I36251
31
Donia, Gerrit Anes 
Dijkstra, Sytske Alles 
 24 mrt 1823Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70971
I70972
32
Dijkstra, Marten Rintjes 
Kuik, Trijntje Baukes 
 24 mrt 1830Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61860
I61861
33
Steensma, Fopke 
Koene, Elizabeth Johannes 
 24 mrt 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22478
I22479
34
Vergonet, Pierre Jean 
Bruinsma, Jeltje Douwes 
 24 mrt 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82251
I100096
35
Wybenga, Brand Minnes 
Prosee, Trijntje Kornelis 
 24 mrt 1833Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28693
I28694
36
Bakker, Poppe Kornelis 
de Boer, Jantje Wiegers 
 24 mrt 1836Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36215
I36214
37
Beintema, Frans Gerrits 
Luik, Grietje Roelofs 
 24 mrt 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16638
I54919
38
Brouwer, Anne Joons 
Polstra, Lijsbeth Beerts 
 24 mrt 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50893
I26337
39
de Wal, Eelke Fokkes 
Hiddema, Aaltje AEbeles 
 24 mrt 1842Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97975
I27245
40
Katte, Marinus 
de Jonge, Paulina 
 24 mrt 1843Driewegen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112871
I112872
41
Kamminga, Homme Jans 
de Jong, Antje Johannes 
 24 mrt 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35374
I35609
42
Holwerda, Gerben Louws 
Ros, Baukje Sytses 
 24 mrt 1853Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27309
I54826
43
Roorda, Ulbe Sakes 
Poortinga, Sjieuwke Dirks 
 24 mrt 1853Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10699
I10350
44
Merkus, Hielke Atzes 
Hoekstra, Ymkje Roels 
 24 mrt 1855Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100701
I100615
45
de Boe, Johannis 
Lokersen, Geertruit (Gertrude) 
 24 mrt 1859Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107909
I107910
46
van Dijk, Pieter Riemers 
Boonstra, Rinske Alderts 
 24 mrt 1859Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31637
I97607
47
Wijnstra, Bauke Rinzes 
Dijk, Baukje Fransen van 
 24 mrt 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17270
I16276
48
Krol, Jan Jelles 
de Vries, Lutske Sjoerds 
 24 mrt 1888Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44445
I44446

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 113

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Lioebbes, Rimk 
 24 mrt 1700Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46415
2
Romkes, Fokel 
 24 mrt 1700Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45380
3
Welingh, Christina 
 24 mrt 1700Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46160
4
Bonga, Aatje Pijters 
 24 mrt 1712Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73384
5
Romkes, Willem 
 24 mrt 1715Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80330
6
Wopkes, Geiske 
 24 mrt 1715Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95561
7
Bottes, Trijntje 
 24 mrt 1725Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31621
8
Aukes, Ytje 
 24 mrt 1726Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2581
9
Pieters, Reinder 
 24 mrt 1726Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2846
10
Tomas, Lysbet 
 24 mrt 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21004
11
Tjepkes, Tjamme 
 24 mrt 1728Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45224
12
Eelkes, Antie 
 24 mrt 1737Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87105
13
Hendriks, Boote 
 24 mrt 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90280
14
Jaspers, Roelof 
 24 mrt 1737Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91521
15
Johannes, Pijter 
 24 mrt 1743Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90123
16
Paulus, Willem 
 24 mrt 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43830
17
Harmens, Jelke 
 24 mrt 1748Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45367
18
Johannis, Maaike 
 24 mrt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73812
19
Popta, Hendrik Jacobs 
 24 mrt 1748Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68283
20
Christoffels, Roelofke 
 24 mrt 1754Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88967
21
Doornbos, Lippe Gerrits 
 24 mrt 1754Middelstum/Toornwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72224
22
Eeltjes, Regnerus 
 24 mrt 1754Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78457
23
Fonk, Syne Jans 
 24 mrt 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85470
24
Jacobs, Grietje 
 24 mrt 1754Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11664
25
Kuur, Luitzen Luitzens van der 
 24 mrt 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12343
26
Siedses, Trijntie 
 24 mrt 1754Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93862
27
Hoogterp, Dirk Bartels 
 24 mrt 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76132
28
Hoogterp, Maike Bartels 
 24 mrt 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76131
29
Hoogterp, Manert Bartels 
 24 mrt 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76133
30
Hoogterp, Pyter Bartels 
 24 mrt 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76134
31
Hoogterp, Sytske Bartels 
 24 mrt 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67457
32
Binnema, Binne Jans 
 24 mrt 1765Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53015
33
Hendriks, Hendrikje 
 24 mrt 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46079
34
Jacobs, Rinske 
 24 mrt 1765Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110925
35
Lieuwes, Douwe 
 24 mrt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43290
36
Martens, Jacob 
 24 mrt 1765Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78251
37
Minnes, Vokeltje 
 24 mrt 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83159
38
Taekema, Bregtje Taekes 
 24 mrt 1765Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79078
39
Broos, Hiltje Hermanus 
 24 mrt 1769Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105073
40
Hessels, Liuwkje 
 24 mrt 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92391
41
Jansma, Anne Pieters 
 24 mrt 1769Jislum/Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37379
42
Veenstra, Symen Pieters 
 24 mrt 1769Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64713
43
Clases, Haantie 
 24 mrt 1771Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102357
44
Jacobs, Douwe 
 24 mrt 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44020
45
Meulen, Gosse Hillebrands van der 
 24 mrt 1771Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80294
46
Osinga, Janke Dirks 
 24 mrt 1771Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75804
47
Rodenburg, Rutgerus 
 24 mrt 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107285
48
Voerman, Antje Jans 
 24 mrt 1771Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11112
49
Weide, Dirk Jans van der 
 24 mrt 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109570
50
Wiersma, Martinus Gerlofs 
 24 mrt 1771Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6853

1 2 3 Volgende»