Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 197

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Visser, Trijntje Dirks 
 23 nov 1753Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46560
2
Hovinga, Maaike Martens 
 23 nov 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11285
3
Harings, Oene 
 23 nov 1757Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87518
4
Zijlstra, Jan Symons 
 23 nov 1757Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84470
5
Abes, Harmen 
 23 nov 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47192
6
Maan, Grietje Lieuwes van der 
 23 nov 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37943
7
Pieters, Ymkje 
 23 nov 1770Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6670
8
de Jong, Dirk Sybes 
 23 nov 1772Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63363
9
Mark, Dirk Gerrits van der 
 23 nov 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57278
10
Oeberius, Bregtje 
 23 nov 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53205
11
Roelofs, Janke 
 23 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I138
12
de Vries, Johannes Johannes 
 23 nov 1775Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87855
13
Strikwerda, Anne Jacobs 
 23 nov 1775Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73998
14
Hogt, Antje Annes van der 
 23 nov 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61865
15
Cuperus, Marten Jans 
 23 nov 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5235
16
Jans, Trijntje 
 23 nov 1778Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42982
17
Beerns, Attje 
 23 nov 1779Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47585
18
Freerks, Trijntje 
 23 nov 1779Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12199
19
Barends, Ytje 
 23 nov 1780Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I669
20
Burmania, Jeltje Pieters 
 23 nov 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12364
21
Folkerts, Sjouwkjen 
 23 nov 1781Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3671
22
Hoekstra, Grietje Hendriks 
 23 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42486
23
Kloostra, Pieter Klases 
 23 nov 1781Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88210
24
Kooistra, Jacob Sapes 
 23 nov 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20990
25
Kramer, Aafke Piers 
 23 nov 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5925
26
Ypma, Wopke Jacobs 
 23 nov 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82334
27
Johannes, Benjamin 
 23 nov 1783Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47813
28
Spiering, Antje Klazes 
 23 nov 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38472
29
Binnema, Jan Binnes 
 23 nov 1785Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53012
30
Proost, Harmen Jans 
 23 nov 1785Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81306
31
Wopkes, Grietje 
 23 nov 1786Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89049
32
Bergsma, Pier Feikes 
 23 nov 1787Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84466
33
Hoekstra, Sytske Hendriks 
 23 nov 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42492
34
Keulen, Trijntje Hendriks 
 23 nov 1788Rijs Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110751
35
Jans, Symon 
 23 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42515
36
de Jong, Grietje Robijns 
 23 nov 1790Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108722
37
Wagenaar, Hindrik Alberts 
 23 nov 1790Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109817
38
Hofman, Antje Alberts 
 23 nov 1792Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10807
39
Kaas, Klaas 
 23 nov 1793Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110941
40
Dijk, Tjerk Jans van 
 23 nov 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3573
41
Bouma, Tjipke Symens 
 23 nov 1795Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98708
42
Jansen, Sijke Pieters 
 23 nov 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62589
43
Jong, Antje Symens de 
 23 nov 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9345
44
Nieuwsma, Jan Rinses 
 23 nov 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6505
45
Dijkstra, Pieter Pieters 
 23 nov 1797Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55146
46
Dijkstra, Pieter Pieters 
 23 nov 1797Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61284
47
de Groot, Hendrik Jans 
 23 nov 1798Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89317
48
Meulen, Antje Stevens van der 
 23 nov 1798Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10273
49
Faber, Geertruid Gerbens 
 23 nov 1799Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62460
50
Lep, Grietje Hendriks 
 23 nov 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51073

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dussen, Gysbert Breutsch van 
 23 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15546
2
Wielen, Joseph Johannes van der 
 23 nov 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67284
3
Heerkes, Doetje 
 23 nov 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43655
4
Jetzes, Aukje 
 23 nov 1811Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3634
5
Rienks, Gerbentje 
 23 nov 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80828
6
Rinzes, Botke 
 23 nov 1811Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108057
7
Tjeerds, Jannigje 
 23 nov 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43720
8
Sjoerds, Lijsbeth 
 23 nov 1813Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111078
9
Bij, Tymen Hendriks van der 
 23 nov 1815 I71370
10
Mey, Dirk Jans van der 
 23 nov 1815Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15536
11
de Boer, Frans Annes 
 23 nov 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74900
12
Velleman, Marijke Willems 
 23 nov 1817Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40961
13
de Boer, Antje Gijsberts 
 23 nov 1819Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51574
14
Tjallings, Janke 
 23 nov 1819Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88907
15
Weele, Willem van der 
 23 nov 1820Tholen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109812
16
Jans, Yts 
 23 nov 1821Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90789
17
Meter, Minne Jans 
 23 nov 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5103
18
Heide, Grietje Berends van der 
 23 nov 1822 I56975
19
Krop, Jan Sybrens 
 23 nov 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2769
20
Veen, Janke Wybrens van der 
 23 nov 1823 I36000
21
Boersma, Wigle Sybes 
 23 nov 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9663
22
Wybrens, Maaike 
 23 nov 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88930
23
van Driesum, Sytze Pieters 
 23 nov 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24255
24
Gerroltsma, Baukje Sjoerds 
 23 nov 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81891
25
Wiebes, Renske 
 23 nov 1827Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84333
26
Baarsma, Henke Rienks 
 23 nov 1828Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88729
27
Lyklema, Tjalling Lykles 
 23 nov 1828Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45489
28
Wiedema, Jan Tjommes 
 23 nov 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9085
29
Schaafsma, Jeltje Arjens 
 23 nov 1829Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103012
30
Noordhoff, Petronella Maria 
 23 nov 1830 I57376
31
Valk, Sijtske Jans 
 23 nov 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100498
32
Bijman, Duurke Jans 
 23 nov 1831Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105619
33
Johannes, Tjitske 
 23 nov 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4783
34
Breeden, Bindert Lolkes van 
 23 nov 1832Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3941
35
Steensma, Wypkje Fopkes 
 23 nov 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31652
36
Spoelstra, Doetje Oedses 
 23 nov 1833Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101339
37
Humalda, Lysbert Ypes 
 23 nov 1834De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84510
38
Visser, Steven Franzes 
 23 nov 1834Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84389
39
Pel, Jakobje Eits 
 23 nov 1835Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88564
40
Meer, Maaike Oebeles van der 
 23 nov 1838Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91216
41
Meer, Sjoerd Sibles van der 
 23 nov 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50128
42
Kramer, Pier Douwes 
 23 nov 1840Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85677
43
Krol, Jan Gerrits 
 23 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20532
44
Dijkstra, Waling Keimpes 
 23 nov 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36721
45
Kingma, Pietje Sasses 
 23 nov 1842Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12729
46
van Sinderen, Dieuwke Jelles 
 23 nov 1842Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28807
47
Plantinga, Aafke Cornelis 
 23 nov 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5279
48
Bonnema, Klaas Kornelis 
 23 nov 1844Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61473
49
Johannes, Teetske 
 23 nov 1844Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102968
50
Strikwerda, Symen Piers 
 23 nov 1844Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111016

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feddes, Fedde 
Teunis, Trijntie 
 23 nov 1710St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105879
I105880
2
Reiners, Douwe 
Dirks, Maartie 
 23 nov 1710St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79093
I79094
3
Sydses, Fopke 
Cornelis, Minke 
 23 nov 1727Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83588
I83589
4
Feitzes, Marten 
Saakes, Aukien 
 23 nov 1732Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75822
I75823
5
Johannes, Douwe 
Tijsses, Lysbet 
 23 nov 1732Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66783
I66784
6
Lieubbes, Lou 
Sakes, Aafke 
 23 nov 1732Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44626
I44627
7
Sierds, Wopke 
Alberts, Barber 
 23 nov 1738Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47918
I81104
8
Sjoerds, Jinne 
Reins, Rintje 
 23 nov 1749Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69292
I69293
9
Teunis, Errit 
Broers, Grietje 
 23 nov 1749Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86604
I86603
10
Henderiks, Geert 
Durks, Pyttje 
 23 nov 1755Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74684
I74685
11
Pijtters, Lucas 
Harmens, Elske 
 23 nov 1755Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36523
I36524
12
Sipkes, Klaas 
Rintjes, Mayke 
 23 nov 1755Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77294
I77293
13
Doens, Teunis 
Geeles, Jeltje 
 23 nov 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75883
I75884
14
Willems, Hendrik 
Meulen, Trijntje Pieters van der 
 23 nov 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101597
I101598
15
Hoekstra, Geert Hepkes 
Sikkema, Janke Sikkes 
 23 nov 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68449
I68450
16
Ebding, Christian Gerlach (aka Christiaan Vesters) 
Jans, Akke 
 23 nov 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3398
I3397
17
Jans, Cornelis 
Hendriks, Sytske 
 23 nov 1766IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69923
I69924
18
Keller, Johannes 
Jacobs, Fenne 
 23 nov 1766Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101406
I101407
19
Minses, Minse 
Rijkles, Trijntje 
 23 nov 1766Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2400
I2399
20
Pyters, Jochem 
Hendriks, Trijntje 
 23 nov 1766Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72920
I72921
21
Simons, Johannes 
Gerrits, Marijke 
 23 nov 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105843
I72664
22
Blom, Lieuwe Abrahams 
Wierds, Antje 
 23 nov 1777Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98916
I50259
23
Klases, Gelt 
Pieters, Baukje 
 23 nov 1777Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49176
I49177
24
Ypma, Jacob Bienses 
Fedderiks, Zwopkjen 
 23 nov 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82332
I82333
25
Botes, Tjamme 
Goffes, Trijntje 
 23 nov 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45713
I42810
26
de Graaf, Ruurd Durks 
Jentjes, Wytske 
 23 nov 1783Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86669
I86670
27
Graaf, Gerrit Gosses de 
Jetzes, Johanna 
 23 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28
I30
28
Luimstra, Eye Symons 
Pultrum, Hylkjen Jurjens 
 23 nov 1783Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74514
I74515
29
Smeding, Andries Jans 
Hendriks, Marike 
 23 nov 1788Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3168
I3169
30
Tolsma, Klaas Klazes 
Harmens, Trijntje 
 23 nov 1788Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10570
I10571
31
Wassenaar, Obbe Luitiens 
Meintes, Mayke 
 23 nov 1788Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88176
I88177
32
Gietema, Hein Ypkes 
Joukes, Grietje 
 23 nov 1794Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92227
I92228
33
Hiemstra, Gatze Klazes 
Huizenga, Pietje Jans 
 23 nov 1794Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78866
I78867
34
Kroonstra, Valentijn Jans (aka Spoelstra) 
Everts, Regina 
 23 nov 1800Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102460
I102461
35
de Vries, Sjirk Pieters 
Aukes, Wytske 
 23 nov 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29468
I73756
36
Drost, Jan Jacobs 
Jans, Jantje 
 23 nov 1806Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48788
I48789
37
Heep, Jouke 
Vermeer, Lutske Hendriks 
 23 nov 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68239
I68240
38
Bouma, Jan Jeltes 
Wiersma, Jantje Louwes 
 23 nov 1811Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111276
I111277
39
Sixma, Jacob Sikkes 
Barteles, Lutske 
 23 nov 1811Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38711
I38712
40
Warrenaar, Arij 
Boender, Neeltje 
 23 nov 1813Rhoon, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109987
I109988
41
Straatsma, Tjeerd Oenzes 
Swart, Aaltje Lieuwes 
 23 nov 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6437
I7016
42
Wei, Wierd Jans van der 
Johannes, Sjoukje 
 23 nov 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90047
I90046
43
Tuinier, Hindrik Drewes 
Schipper, Grietje Jans (aka Westendorp) 
 23 nov 1817Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110695
I110696
44
Werf, Uilke Geerts van der 
Feenstra, Fokeltje Jans 
 23 nov 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61656
I61657
45
Wiglama, Atte Klazes 
Haarsma, Trijntje Pieters 
 23 nov 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77860
I77868
46
Lokersen, Jacob 
van Lier(e), Maria 
 23 nov 1827Kapelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107912
I107913
47
Werf, Sytse Frederiks van der 
Lyzenga, Gertje Gerrits 
 23 nov 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20155
I48811
48
Ronda, Jacob Franses 
Dijkstra, Froukje Rientses 
 23 nov 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70720
I70721
49
Kromkamp, Jouke Reinders 
Nicolay, Trijntje Roels 
 23 nov 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72532
I72533
50
Pietersen, Pieter Berends 
Visser, Aagtje Jans 
 23 nov 1833Baflo, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101217
I101218

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jillerts, Waatse 
 23 nov 1690Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90202
2
Martens, Haebeltje 
 23 nov 1704Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96061
3
Martens, IJtje 
 23 nov 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96060
4
Fransen, Tijtje 
 23 nov 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46068
5
Harkes, Doetje 
 23 nov 1710Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45515
6
Sijdses, Sjouke 
 23 nov 1711Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45254
7
Harmens, Jurjen 
 23 nov 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80220
8
Botes, Janke 
 23 nov 1727Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67866
9
IJskamp, Pieter Jurjens 
 23 nov 1732Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79861
10
Olivier, Martinus Lourens 
 23 nov 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44350
11
Sipkes, Geert 
 23 nov 1732Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106241
12
Minnes, Wikke 
 23 nov 1738Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104052
13
Pieters, Hein 
 23 nov 1738Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3863
14
Rinzes, Sjoerd 
 23 nov 1738Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72837
15
Abes, Sipke 
 23 nov 1742Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94772
16
Binnes, Antje 
 23 nov 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18507
17
Harmens, Tjerk 
 23 nov 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18508
18
Koopmans, Hein Pieters 
 23 nov 1749Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80097
19
Meyer, Akke Jans 
 23 nov 1749Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89151
20
Sjoerds, Wintje 
 23 nov 1749Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44524
21
van Sloten, Ruurd Willems 
 23 nov 1749Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47480
22
Douwes, Douwe 
 23 nov 1755Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81257
23
Franses, Jan 
 23 nov 1755Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93449
24
Hoekstra, Johannes Klazes 
 23 nov 1755Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78009
25
Jacobs, Leentje 
 23 nov 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103459
26
Knijff, Jan Hessels 
 23 nov 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46172
27
Steffens, Ieme 
 23 nov 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77266
28
Wal, Jan Aukes van der 
 23 nov 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7250
29
Kits, Abraham Besselse 
 23 nov 1762Voorthuizen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109888
30
Douma, Douwe Johannes 
 23 nov 1766Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105432
31
Jans, Sijtske 
 23 nov 1766Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98662
32
Leest, Bauke Baukes van der 
 23 nov 1766St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40078
33
Pieters, Hillebrand 
 23 nov 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42571
34
Rijpersma, Harmen Minnes 
 23 nov 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41407
35
Struiksma, Andries Gaatzes 
 23 nov 1766Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76232
36
de Jong, Ruurd Tjerks 
 23 nov 1777Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90339
37
Dokter, Feike Gerbens 
 23 nov 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27767
38
Dreyer, Ate Arjens 
 23 nov 1777Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I672
39
Keizer, Pietje Joosten 
 23 nov 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9299
40
Stap, Ariaantje Jacobs 
 23 nov 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12934
41
de Vries, Gerrigjen Hilles 
 23 nov 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26811
42
Dijkstra, Sytske Martens 
 23 nov 1783Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101080
43
Heide, Dieuwke Oebeles van der 
 23 nov 1783Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27152
44
Scheepstra, Daniel Klazes 
 23 nov 1783Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66525
45
van Dijk, Jantje Klazes 
 23 nov 1783Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55209
46
Velding, Geeske Jacobs 
 23 nov 1783Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31737
47
Wenselaar, Tytje Gerryts 
 23 nov 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31228
48
Zevenhuizen, Antje Hendriks 
 23 nov 1783Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22354
49
Annee, Albert 
 23 nov 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101594
50
Bloemendal, Durk Jochums 
 23 nov 1788Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23922

1 2 Volgende»