Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Broer 
 23 okt 1731Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2912
2
Pijters, Dirkjen 
 23 okt 1745Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82138
3
de Jong, Tjerkjen Fokkes 
 23 okt 1757Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51433
4
Ram, Auke Jakobs 
 23 okt 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80392
5
Tjeerds, Douwe 
 23 okt 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45501
6
Hendriks, Teye 
 23 okt 1769Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111364
7
Gosliga, Pier Johannes 
 23 okt 1772Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71614
8
Miedema, Tjipke Tjallings 
 23 okt 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12080
9
Stienstra, Pieter Sjoerds 
 23 okt 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49742
10
Cuperus, Dirk Jans 
 23 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5233
11
Bergsma, Johannes Arjens 
 23 okt 1775Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91699
12
de Vries, Gerrit Johannes 
 23 okt 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80282
13
Boersma, Jacob Jans 
 23 okt 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56836
14
Tamminga, Saapke Fransen 
 23 okt 1782Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20008
15
Waltje, Taapke Klazes 
 23 okt 1782Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13448
16
Tamminga, Yede Jacobs 
 23 okt 1787Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71002
17
Kaper, Lijsbet Klazes 
 23 okt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97696
18
Oegema, Geeske Sikkes 
 23 okt 1788Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11093
19
Rommerts, Fedde 
 23 okt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97947
20
de Vries, Jacob Dirks 
 23 okt 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103090
21
Haarsma, Trijntje Pieters 
 23 okt 1789Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77868
22
Mulder, Ytske Wiltjes 
 23 okt 1789Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57936
23
Piebes, Jan 
 23 okt 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43806
24
Hartmans, Kornelis Dirks 
 23 okt 1790Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15466
25
Jans, Minke 
 23 okt 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43764
26
Oosterhof, Rinze Meints 
 23 okt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85297
27
Steeg, Gerben Alberts van der 
 23 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19169
28
Steenstra, Trijntje Hayes 
 23 okt 1793Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87961
29
Douma, Heerke Sybrens 
 23 okt 1794Gaastmaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3642
30
Lutgendorp, Geeltje Martens (aka Luitkendorp) 
 23 okt 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109614
31
Westra, Edze Egberts 
 23 okt 1794Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30916
32
Rensma, Aaltje Sytzes 
 23 okt 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7382
33
Kobus(ma), Willem Doekes 
 23 okt 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23271
34
Hoogterp, Jan Klazes 
 23 okt 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46866
35
Andriessen, Andries Doekes 
 23 okt 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14860
36
Oosterling, Ytje Andries 
 23 okt 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37170
37
Verdenius, Oege Thomas 
 23 okt 1798Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28577
38
Woude, Hiltje Wiemers van der 
 23 okt 1800Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10145
39
Bekker, Grietje Wytzes 
 23 okt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8741
40
Meints, Klaas 
 23 okt 1801Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19233
41
Veenstra, Harmen Lieuwes 
 23 okt 1801Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78019
42
Dijkstra, Doeke Eeltjes 
 23 okt 1803Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31793
43
Keimpes, Albert 
 23 okt 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22489
44
Meulen, Daniel Popkes van der 
 23 okt 1805Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35154
45
Vries, Pieter Bartels de 
 23 okt 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4776
46
Dijkstra, Marten Rintjes 
 23 okt 1806Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61860
47
Hansma, Johannes Gosses 
 23 okt 1807Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18785
48
Jurjens, Hendrik 
 23 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98307
49
Tietes, Abraham 
 23 okt 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46775
50
Duiker, Gerrit Lucas 
 23 okt 1810Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74214

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Lenses, Luikje (Lieuwkje) 
 23 okt 1807Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21300
2
Gerrits, Tjietze 
 23 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10752
3
Hendriks, Symke 
 23 okt 1808 I42910
4
Pieters, Lieuwe 
 23 okt 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4817
5
Jans, Trijntje 
 23 okt 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77660
6
Keimpes, Albert 
 23 okt 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22489
7
Douwes, Ytje 
 23 okt 1810Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99637
8
Teekes, Durk 
 23 okt 1810Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96677
9
Visser, Jacob Fredriks 
 23 okt 1811Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49538
10
Miedema, Tjalling Teyes 
 23 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10999
11
Zeilstra, Evert Joosten 
 23 okt 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46482
12
Vlastra, Rinske Heins 
 23 okt 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54883
13
Lourensis, Leentje 
 23 okt 1815 I62454
14
Brugman, Johan Coenraad 
 23 okt 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84040
15
Vinnema, Sierk Dirks 
 23 okt 1817Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91243
16
Visser, Trijntje Pieters 
 23 okt 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47897
17
Witteveen, Gauke Tobias 
 23 okt 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59356
18
Aukes, Tjitske 
 23 okt 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80738
19
Hellinga, Ymkje Hendriks 
 23 okt 1822Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51101
20
Hommesma, Tjeerd Hommes 
 23 okt 1822Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I302
21
Temme, Catharina 
 23 okt 1823Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104400
22
Menheere, Maria 
 23 okt 1824Sint Maartensdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108487
23
Reitsma, Teunis Arjens 
 23 okt 1824St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104254
24
Gerbens, Tietje 
 23 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9419
25
Heeringa, Dirk Gosses 
 23 okt 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76130
26
Leest, Sybe Tjeerds van der 
 23 okt 1825 I43526
27
Wijnstra, Pieter Tomas 
 23 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6039
28
Beintum, Tjitske Klazes 
 23 okt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2948
29
Bouma, Joute Gerks 
 23 okt 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50154
30
Douma, Bregtje Watzes 
 23 okt 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19048
31
Harings, Eeke 
 23 okt 1826Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106942
32
van Kammen, Janke Hendriks 
 23 okt 1826Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90384
33
Eilers, Hendrik 
 23 okt 1827Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27845
34
Feenstra, Hessel Jarigs 
 23 okt 1827 I72977
35
Kingma, Jitske Romkes 
 23 okt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21814
36
Buursma, Tjalling Johannes 
 23 okt 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28820
37
Jousma, Aaltje Joutes 
 23 okt 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38907
38
Koopmans, Willem Jans 
 23 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8645
39
Postma, David Jans 
 23 okt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81524
40
Swalve, Riemke 
 23 okt 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62705
41
Kooy, Douwe Johannes van der 
 23 okt 1835Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71973
42
Sierks, Wytske 
 23 okt 1835Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84308
43
Boersma, Pieter Tjalles 
 23 okt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12518
44
Ypma, Sieuwke Jacobs 
 23 okt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82340
45
Bijlsma, Eeltje Jentjes 
 23 okt 1838Klooster Lidlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78921
46
Smid, Jouke Durks 
 23 okt 1839Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91341
47
Bok(ke)ma, Klaas Jans 
 23 okt 1840Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111867
48
Gerritsma, Sytske Gerrits 
 23 okt 1840 I48994
49
Hiddema, Baukje Hiddes 
 23 okt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4915
50
Kloosterman, Pieter Dirks 
 23 okt 1840Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25363

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Egberts, Arent 
Fookes, Tjetske 
 23 okt 1701Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111381
I111382
2
Willems, Sybren 
Jans, Hiltje 
 23 okt 1701Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42288
I42289
3
Menses, Raucke 
Jacobs, Dueicke 
 23 okt 1717Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89561
I89562
4
Faber, Geele Adriaans 
Baarda, Ytje Sijbes 
 23 okt 1718Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87519
I87520
5
Hilarides, Lammert Pijtters 
Hibma, Aukien Pijtters 
 23 okt 1735Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95270
I95271
6
Jans, Arjen 
Heins, Tietje 
 23 okt 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46010
I46011
7
van Luijk, Jan 
Jans, Grietje 
 23 okt 1740Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107875
I107876
8
Durks, Jan 
Aukes, Grietje 
 23 okt 1746Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82754
I82755
9
Joukes, Tys 
Ysbrands, Trijntje 
 23 okt 1746Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42598
I42599
10
Sydses, Wybe 
Heyns, Janke 
 23 okt 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74392
I74393
11
de Vries, Pieter Pieters 
Lieuwes, Akke 
 23 okt 1763Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89849
I89848
12
Feyes, Dirk 
Meinderts, Attje 
 23 okt 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49601
I49602
13
Hesling, Ringer Hessels 
Halbesma, Antje Johannes 
 23 okt 1774Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104382
I104383
14
Jansma, Sjoerd Jans 
Jouws, Neeltje 
 23 okt 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99196
I98912
15
Minnes, Hein 
Heslinga, Eeke Jacobs 
 23 okt 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64579
I64580
16
Lep, Lykle Wigles van der 
Fredriks, Klara 
 23 okt 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6001
I6002
17
Tasma, Johannes Jelles 
Everts, Dieuwke 
 23 okt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50146
I50147
18
Klom, Harmen Klases 
Groen, Grietje Gerrits 
 23 okt 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69392
I69393
19
Ley, Rienk Jans van der 
Gelder, Hiltje Daams 
 23 okt 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19079
I19080
20
de Haan, Johannes (Jannes) Hessels 
Louwes, Doetje 
 23 okt 1796Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108383
I108384
21
Schneider, Coenraad 
Sikkens, Fenje Harms 
 23 okt 1796Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110619
I110620
22
Wassenaar, Jarig Jobs 
Hoogterp, Liefke Klazes 
 23 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46867
I46863
23
Bruinsma, Bruin Geerts 
Sybrens, Hendrikje 
 23 okt 1803Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39839
I39840
24
Heeringa, Gosse Dirks 
Jaarsma, Aafke Dirks 
 23 okt 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37893
I80516
25
Faber, Herke Watzes 
Graafsma, Getje (Geertje) Gerrits 
 23 okt 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104449
I104450
26
Ferwerda, Thijs Jans 
Boersma, Antje Taekes 
 23 okt 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7709
I6449
27
Papma, Frans Johannes 
Ploeg, Jetske Hillebrands van der 
 23 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5374
I5375
28
van Sloten, Tjeerd Sipkes 
van Dijk, Hitje Thijsses 
 23 okt 1808Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63143
I63144
29
Schaaf, Gerben Heerkes van der 
Koopmans, Saeske Ydes 
 23 okt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2406
I3696
30
Kas, Jan Jans 
Heslinga, Trijntje Klazes 
 23 okt 1813Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35127
I35128
31
Keizer, Klaas Gerrits 
Bilkert, Antje Reinders 
 23 okt 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38393
I38394
32
Bonga, Gerrit Sijes 
Schaafstra, Tjitske Mients 
 23 okt 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22708
I22709
33
Voersma, Sas Eintes 
Schenkel, Stijntje Roelofs 
 23 okt 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10297
I10298
34
Hoekstra, Tjerk Jans 
Fokkema, Jantje Dirks 
 23 okt 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9357
I9349
35
Zandstra, Jacob Jans 
Hoekstra, Atje Symens 
 23 okt 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30302
I30304
36
Benthem, Jakob Nannes 
Banga, Jantje Jans 
 23 okt 1835Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55532
I55533
37
Boerman, Jelle Botes 
Venema, Grietje (aka Boerema) 
 23 okt 1850Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27510
I9365
38
Meulen, Wybren van der 
Ferwerda, Trijntje Gerrits 
 23 okt 1850Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35996
I46188
39
Roest, Bastiaan 
Zwijnenburg, Neeltje 
 23 okt 1851Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98786
I98787
40
Smidts, Oepke Martens 
Jans, Neeltje 
 23 okt 1851Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35449
I98240
41
Schaafsma, Albert Oenes 
Olivier, Klaaske Kornelis 
 23 okt 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24563
I14490
42
Tulp, Georgius Louwes 
Leest, Aaltje Hendriks van der 
 23 okt 1852t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109693
I109695
43
Moerman, Cornelis 
Slaakweg, Hendrika 
 23 okt 1856's-Gravenpolder, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104387
I104388
44
Feenstra, Haring Tjallings 
Wagenaar, Haakje Klazes 
 23 okt 1869Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13378
I12827
45
Schaafsma, Bote Sjoerds 
Wijnstra, Symke Ates 
 23 okt 1875Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8366
I10235
46
Steenhuisen, Jan Klazes 
Olivier, Antje Willems 
 23 okt 1880Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41404
I41421
47
Miedema, Douwe Dirks 
Boersma, Trijntje Dirks 
 23 okt 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18479
I18480
48
Bos, Hendrik (Henry) Jans 
Ebbens, Ida 
 23 okt 1906Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104027
I104026
49
Halma, Pieter Mennes 
van Huizen, Antje Eises 
 23 okt 1919Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64346
I86148

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jelles, Meinert 
 23 okt 1692Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90283
2
Pieters, Dieuke 
 23 okt 1692Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1118
3
Nannes, Tieerd 
 23 okt 1698Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78806
4
Wytses, Eite 
 23 okt 1707Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45799
5
Arjens, Binnert 
 23 okt 1712Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95969
6
Cnossen, Johan Sjerks 
 23 okt 1712Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68332
7
Hesselius, Anna Bernardus 
 23 okt 1712Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68075
8
Lolkes, Ane 
 23 okt 1729Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74013
9
Annes, Folkert 
 23 okt 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67620
10
Harmens, Evert 
 23 okt 1735Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6321
11
Pijters, Hette 
 23 okt 1735Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50674
12
Kloet, Sake Jans van der 
 23 okt 1740Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83426
13
Eelkes, Jacob 
 23 okt 1746Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7872
14
Hijma, Abe Heins 
 23 okt 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I871
15
Hoekstra, Taetske Sjoukes 
 23 okt 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2041
16
Lieuwes, Baukje 
 23 okt 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80554
17
Westerhuis, Jan Jans 
 23 okt 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I843
18
Dirks, Antje 
 23 okt 1757Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88217
19
Doekes, Janke 
 23 okt 1757Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45774
20
Douwes, Sjoukje 
 23 okt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19724
21
Hillebrands, Tieerdt 
 23 okt 1757Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94955
22
Jelles, Wieger 
 23 okt 1757Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36727
23
Klazes, Trijntie 
 23 okt 1757Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1062
24
Krol, Fopke Jochems 
 23 okt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6404
25
Brandes, Sierk Johannes 
 23 okt 1763Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106036
26
Roelofs, Wytske 
 23 okt 1763Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91517
27
Stienstra, Pybe Feddes 
 23 okt 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44346
28
Aris, Menke 
 23 okt 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87152
29
Douma, Sytze Klazes 
 23 okt 1768Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106961
30
Feites, Atte 
 23 okt 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45832
31
Meulen, Tjitske Kaspers van der 
 23 okt 1768Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68381
32
Veenstra, Bauke Johannes 
 23 okt 1768Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63644
33
Wiegers, Mient 
 23 okt 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43789
34
Bruinsma, Bruin Geerts 
 23 okt 1774Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39839
35
Dijk, Trijntje Jans van 
 23 okt 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4496
36
Gerbens, Rinse 
 23 okt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72024
37
Hansma, Dirk Johannes 
 23 okt 1774Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14936
38
Mug, Pietje Arjens 
 23 okt 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60660
39
Riemersma, Hans Wybes 
 23 okt 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70736
40
Ritzema, Pieter Jans 
 23 okt 1774Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69601
41
Popes, Klaas 
 23 okt 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19092
42
Posthuma, Riemke Jurjens 
 23 okt 1776Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102012
43
Beintema, Douwe Johannes 
 23 okt 1779Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30551
44
Brandsma, Hylke Sybes 
 23 okt 1779Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42667
45
Bakker, Trienje Harms 
 23 okt 1785Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105617
46
Dijkstra, Feye Eeltjes 
 23 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I284
47
Everts, Teunis 
 23 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43254
48
Fortuin, Frans Oenes 
 23 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1389
49
Olivier, Trijntje Alefs 
 23 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7460
50
Pruis, Grietje Hindriks 
 23 okt 1785Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96622

1 2 Volgende»