Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hoekema, Paulus 
 23 sep 1709Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103290
2
Tichelaar, Inckien Wyberns 
 23 sep 1712Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103175
3
Lieuwes, Baukje 
 23 sep 1746Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80554
4
Pijters, Hendrikje 
 23 sep 1746Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46006
5
Meulen, Trijntje Jeens van der 
 23 sep 1763Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15604
6
Johannes, Durkjen 
 23 sep 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47612
7
Jochems, Antie 
 23 sep 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4821
8
Wiersma, Doeke Gosling 
 23 sep 1772Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22822
9
Faber, Sipke Johannes 
 23 sep 1774Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54369
10
Hoekema, Geert Sytzes 
 23 sep 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19310
11
Kamstra, Jan Douwes 
 23 sep 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79945
12
van Straten, Harmen Piers 
 23 sep 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61535
13
Paulus, Klaaske 
 23 sep 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46607
14
Brouwer, Aafke Klazes 
 23 sep 1776Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103153
15
Ydes, Hyke 
 23 sep 1777Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6963
16
Pieters, Pietertie 
 23 sep 1778Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85957
17
Pietersma, Eelkje Dirks 
 23 sep 1778Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76530
18
Kuiken, Steven Martens 
 23 sep 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78102
19
Uwma, Trijntje Hendriks 
 23 sep 1779Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1705
20
Dirks, Feye 
 23 sep 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49603
21
Goverts, Renske 
 23 sep 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11736
22
Mei, Liebe Beerts van der 
 23 sep 1780Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46886
23
de Vries, Trijntje Pieters 
 23 sep 1782Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40454
24
Scheepstra, Daniel Klazes 
 23 sep 1783Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66525
25
Dijkman, Trijntje Hendriks 
 23 sep 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103099
26
Hendriks, Antje 
 23 sep 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44273
27
de Vries, Afke Pieters 
 23 sep 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54391
28
Hoekstra, Froukje Johannes 
 23 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23098
29
Wagenaar, Tytje Gerbens 
 23 sep 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7054
30
Bonnema, Jacob Oepkes 
 23 sep 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57985
31
Eilerts, Hendrikje 
 23 sep 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66429
32
Staphorius, Janke Jelles 
 23 sep 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14791
33
Veen, Arend Geerts van der 
 23 sep 1792Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81752
34
Tjerks, Maike 
 23 sep 1793Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79457
35
Zee, Hans Ulbes van der 
 23 sep 1793Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64352
36
Ley, Maaike Hendriks van der 
 23 sep 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3650
37
Weerstra, Grietje Jans (aka Westra) 
 23 sep 1795Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95016
38
Ypey, Anne Klases 
 23 sep 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6870
39
Zaag, Willem Piers van der 
 23 sep 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5917
40
Kiestra, Wypkje Pieters 
 23 sep 1796Kie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10314
41
Nicolay, Sybren Sjoerds 
 23 sep 1796Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52416
42
Zijlstra, Roelof Greelts 
 23 sep 1796Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82728
43
Ley, Rienk Hendriks van der 
 23 sep 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3653
44
Meer, Grietje Pieters van der 
 23 sep 1797Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63068
45
Steigstra, Brugt Sjoerds 
 23 sep 1797Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33863
46
Elzinga, Mientje Hendriks 
 23 sep 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47026
47
Piersma, Antje Pieters 
 23 sep 1798Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58476
48
Boonstra, Wopkje Romkes 
 23 sep 1799Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48828
49
Brouwers, Jacob Pieters 
 23 sep 1799Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4748
50
Edel, Adriana 
 23 sep 1800Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63210

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ferwerda, Jacob Ages 
 23 sep 1807Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74112
2
Alefs, Louw 
 23 sep 1808Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69612
3
Smits, Freerk Dirks 
 23 sep 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9391
4
Ferwerda, Mintje Aukes 
 23 sep 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6261
5
Hogerhuis, Hein Sydses 
 23 sep 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70384
6
Velde, Wytze Jentjes van der 
 23 sep 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92745
7
Sybesma, Arjen Johannes 
 23 sep 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11423
8
de Vries, Wieger Alberts 
 23 sep 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101867
9
Allema, Klaas Hendriks 
 23 sep 1821Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89385
10
Postma, Ritske Martens 
 23 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35080
11
Braaksma, Korneliske 
 23 sep 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26479
12
Bruining, Pier Jans 
 23 sep 1823Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68140
13
Dijkstra, Pieter Abrahams 
 23 sep 1823 I29057
14
Goes, Antonia 
 23 sep 1823Ouderkerk aan den IJssel, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69947
15
Wallinga, Willemke Jans 
 23 sep 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6324
16
Hoogstein, Adriana 
 23 sep 1824 I69040
17
Koopmans, Antje Wybes 
 23 sep 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47279
18
Boitsma, Doede Johannes 
 23 sep 1826Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63965
19
Cuperus, Antje Jans 
 23 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5236
20
de Vries, Haukje Gaatzes 
 23 sep 1826Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98864
21
Feenstra, Ynske Pieters 
 23 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50255
22
Migchels, Elisabeth Jans 
 23 sep 1826St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84892
23
Rensma, Sytze Rinzes 
 23 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8630
24
Terpstra, Egbertje Marks 
 23 sep 1826Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89995
25
Kornelis, Wytske 
 23 sep 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2345
26
Venendal, Janneke 
 23 sep 1827 I60055
27
Wagen, Frans Sjoukes van der 
 23 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60
28
de Vries, Tjepke Lieuwes 
 23 sep 1829Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91807
29
Ferwerda, Dieuwke Hilbrands 
 23 sep 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13503
30
Hoekstra, Ynske Hiddes 
 23 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53009
31
Buurstra, Janke Thijssen 
 23 sep 1834Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38487
32
Wijngaarden, Klaaske Willems 
 23 sep 1834Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50768
33
Zoodsma, Lijsbeth Jacobs 
 23 sep 1834Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1151
34
Douwma, Grietje Arents 
 23 sep 1835Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68096
35
Hoog, Tjitske Pieters van der 
 23 sep 1835Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67273
36
Kloosterman, Sjouktje Douwes 
 23 sep 1835Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96749
37
Kouwenhoven, Berendje 
 23 sep 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101544
38
Kuipers, Johannes Rienks 
 23 sep 1836 I52971
39
Martens, Klaas 
 23 sep 1836City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48132
40
Fennema, Lijsbert Gerrits 
 23 sep 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25802
41
Lap, Anna Gerkes 
 23 sep 1838IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70627
42
Damstra, Wiebe Lubberts 
 23 sep 1839Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110150
43
Mey, Jan Jans van der 
 23 sep 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15534
44
de Vries, Tjitze Harmens 
 23 sep 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83010
45
Omans, Berend (Bernardus) 
 23 sep 1841Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110205
46
Joha, Sjoukje Pieters 
 23 sep 1842Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27559
47
Huizinga, Willem Harings 
 23 sep 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6751
48
Terpstra, Gerke Hylkes 
 23 sep 1845 I29299
49
Bakstra, Akke Wybrens 
 23 sep 1846Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25344
50
de Swart, Claaske Jans 
 23 sep 1847Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95823

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feijes, Andrijs 
Jans, Tetje 
 23 sep 1714Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44928
I44929
2
Dirks, Heerke 
Gerbens, Geertie 
 23 sep 1731Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86758
I86759
3
Sijbes, Simon 
Ates, Lysbeth 
 23 sep 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88150
I88151
4
Hendriks, Feike 
Cornelis, Ybeltje 
 23 sep 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45327
I45328
5
Jansen, Pyter 
Doekes, Aaltje 
 23 sep 1736Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88726
I88727
6
Jantjens, Frerik 
Jacobs, Trijntje 
 23 sep 1742Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89856
I94171
7
Reyners, Simon 
Eillarts, Wijtske 
 23 sep 1742Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79511
I79512
8
Gerrits, Haye 
Martens, Aukje 
 23 sep 1753Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88063
I88064
9
Lamberts, Jan 
Pyters, Ytske 
 23 sep 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68251
I72640
10
Busman, Jan Christiaans 
Alberts, Grytje 
 23 sep 1764Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105524
I105525
11
Jacobs, Wybren 
Annes, Sjoukjen 
 23 sep 1768Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96849
I96850
12
Olivier, Tiete Lourens 
Anema, Tjitske Seerps 
 23 sep 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8253
I8254
13
de Vries, Jacobus 
Berghuis, Catharina Harmens 
 23 sep 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82401
I82402
14
Sjoerds, Andries 
Koning, Ybeltje Jans 
 23 sep 1781Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65804
I65805
15
Sluis, Minze Pieters van der 
Oebeles, Jetske 
 23 sep 1781Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76213
I76214
16
Venecamp, Luitjen Harms 
Jans, Bouwke 
 23 sep 1781Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95221
I95222
17
Ferwerda, Jan Fokkes 
Jacobs, Yfke 
 23 sep 1787Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62479
I62480
18
Heeringa, Pieter Gosses 
Mey, Janke Jans van der 
 23 sep 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80862
I45097
19
Meinderts, Gerben 
Gerlofs, Rinske 
 23 sep 1787Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7183
I16493
20
Wal, Klaas Jelles van der 
de Weert, Sjoukje Durks 
 23 sep 1787Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94749
I94750
21
Wybrandi, Klaas Gentiuszn 
Siderius, Fokje Foppes (aka Rinia) 
 23 sep 1787Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42483
I42484
22
Borger, Jouke Douwes 
Tijssen, Ytje 
 23 sep 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77450
I77451
23
Holwerda, Bauke Sytzes 
Willems, Aagtje 
 23 sep 1792Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82093
I82094
24
Wal, Tjitse Jelmers van der 
de Kleine, Janke Benjamins 
 23 sep 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110311
I110312
25
Visser, Johannes Sjoukes 
Thijssens, Rijnskje Thijssens 
 23 sep 1793Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21882
I21883
26
Santhuizen, Arjen Geerts 
van Gelder, Syke Klaases 
 23 sep 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39708
I39709
27
van Sluis, Jacob Arjens 
Sybes, Akke 
 23 sep 1798Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66207
I66208
28
Wallendal, Jacob Oetsens 
Reuversma, Antje Hanses 
 23 sep 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7784
I7786
29
Brandsma, Jan Hilbrands 
Plaats, Folkje Jacobs van der 
 23 sep 1810Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73540
I73541
30
Haanstra, Gerben Pieters 
Ferwerda, Tetje Hanzes 
 23 sep 1810Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65420
I65421
31
IJskamp, Jurjen Daniels 
Feitsma, Pietje Pieters 
 23 sep 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26814
I26815
32
Kuiken, Jacob Arjens 
Wijngaarden, Jannigje Pieters 
 23 sep 1810Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79891
I4887
33
Riemersma, Hans Wybes 
Pas, Gelske Hendriks van der 
 23 sep 1810Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70736
I70729
34
Rolsma, Gabe Jacobs 
Radersma, Renske Andries 
 23 sep 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2048
I2047
35
Tolsma, Rindert Jans 
Meer, Johanna Tjebbes van der 
 23 sep 1810Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22050
I22051
36
Visser, Gerrit Pieters 
Velde, Martje Jans van der 
 23 sep 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17401
I17400
37
Werkema, Willem Geerts 
Klasen, Jacobje 
 23 sep 1810Feerwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57818
I57819
38
Oosterhof, Rinze Meints 
Stellema, Brechtie Harms 
 23 sep 1813Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85297
I85298
39
Veen, Anne Meertens van der 
Westra, Tjemkjen Ties 
 23 sep 1813Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110154
I110155
40
Wal, Reinder (Rintje) Foppes van der 
Steinfort, Sijke Jacobs 
 23 sep 1813Mairie Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35043
I35044
41
Hoekstra, Yef Tammes 
Hemrica, Vrouwkje Pieters 
 23 sep 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78496
I78494
42
Visbeek, Tjeerd Klazes 
Hoekstra, Trijntje IJsbrands 
 23 sep 1815Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3244
I5765
43
Ley, Johannes Rienks van der 
Joha, Maria Louise 
 23 sep 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19083
I27298
44
de Groot, Willem Martens 
Beers, Geertje Hendriks 
 23 sep 1820Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66712
I66713
45
de Vries, Andries Abes 
Hiemstra, Aukje Hanses 
 23 sep 1829Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43482
I43481
46
Smids, Klaas Harmens 
van Zalen, Sara Andries 
 23 sep 1830Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7666
I93065
47
Molen, Jan Jans van der 
Post, Geesje Geerts 
 23 sep 1837t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95212
I95213
48
Haas, Andries Jitzes de 
Brink, Janke Steffens 
 23 sep 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10949
I80886
49
Koning, Willem 
Wynia, Aukje Popes 
 23 sep 1847Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47213
I47208
50
Katsma, Sybe Klases 
Woude, Jantje Wybes van der 
 23 sep 1852Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40120
I40121

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Claas 
 23 sep 1660Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77739
2
Fransen, Dirk 
 23 sep 1694Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104574
3
Pijtters, Aelse 
 23 sep 1694Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91266
4
Sioerts, Gerryt 
 23 sep 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94111
5
Martens, Jente 
 23 sep 1723Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89394
6
Alberts, Pijbe 
 23 sep 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81669
7
Hiddes, Hendrik 
 23 sep 1731Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111884
8
Alles, Otte 
 23 sep 1736Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46212
9
Jans, Johannes 
 23 sep 1736St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73305
10
Bergsma, Sijtske Johannes 
 23 sep 1742Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10741
11
Bouma, Janneke Jans 
 23 sep 1742Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90810
12
Hettes, Simen 
 23 sep 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7254
13
Sytsema, Fetse Sytses 
 23 sep 1742Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66195
14
Jakobs, Jan 
 23 sep 1745Vierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107807
15
Braaksma, Jelle Wybes 
 23 sep 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2155
16
Johannes, Eelkjen 
 23 sep 1753Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100627
17
Tabes, Hiltie 
 23 sep 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43914
18
Thomas, Trijntje 
 23 sep 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16730
19
Visser, Sake Foppes 
 23 sep 1753Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76316
20
Sjierks, Atje 
 23 sep 1756Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88275
21
Boitsma, Doede Johannes 
 23 sep 1759Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63965
22
de Graaf, Gelt Klazes 
 23 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91905
23
Douwes, Antje 
 23 sep 1759Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88239
24
Epkes, Pieter 
 23 sep 1759Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67952
25
Fijnje, Sjoerd Aukes 
 23 sep 1759Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88929
26
Kampstra, Geertje Martens 
 23 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106766
27
Martens, Klaske 
 23 sep 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49064
28
Potstra, Johannes Jans 
 23 sep 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9602
29
Valentijns, Jacob 
 23 sep 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43190
30
Vormstra, Jan Isaacs 
 23 sep 1759Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94830
31
Visser, Elske Wiegers 
 23 sep 1760Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91534
32
Swanenburg, Willemke 
 23 sep 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101596
33
Broers, Wijpkjen 
 23 sep 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44375
34
Dijkstra, Sije Minnes 
 23 sep 1764Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23933
35
Echten, Romkje Klazes van 
 23 sep 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6405
36
Jurjens, Janke 
 23 sep 1764Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50278
37
Patrouilje, Pieter Sybes 
 23 sep 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10515
38
Reinders, Pietje 
 23 sep 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61088
39
Sytses, Abraham 
 23 sep 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36305
40
Jepma, Kornelis Klazes 
 23 sep 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94286
41
Mients, Antje 
 23 sep 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34180
42
Abes, Antje 
 23 sep 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93383
43
Bokma, Dirk Bokkes 
 23 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1649
44
Deinum, Sipke Cornelis 
 23 sep 1770Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111330
45
Gerrits, Hinke 
 23 sep 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46745
46
Mey, Dieuwke Jans van der 
 23 sep 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10477
47
Pieters, Gerlof 
 23 sep 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42194
48
Tijsses, Aaltje 
 23 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10775
49
Tuin, Jitske Sjoerds van der 
 23 sep 1770Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91417
50
Westerbeek, Akke Jans 
 23 sep 1770Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104746

1 2 Volgende»