Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jong, Symen Aukes de 
 23 aug 1761Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9339
2
Dijkstra, Sjabbe Johannes 
 23 aug 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27391
3
Sipkes, Antje 
 23 aug 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69983
4
Johannes, Sijtske 
 23 aug 1771Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93820
5
Andrys, Anne 
 23 aug 1773Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75340
6
Meines, Meine Tettes 
 23 aug 1773Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80198
7
Sjoerdsma, Sybren Gooitzens 
 23 aug 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1635
8
Posthuma, Riemke Jurjens 
 23 aug 1776Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102012
9
Dijkstra, Tjitske Pieters 
 23 aug 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6036
10
Schenkius, Antje Abelius 
 23 aug 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60662
11
Sipkes, Jan 
 23 aug 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79542
12
Nammens, Gerryt 
 23 aug 1783Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97115
13
Wiersma, Fedde Bokkes 
 23 aug 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15053
14
Dijkhout, Georg Kasper 
 23 aug 1784Hessen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104614
15
Jansen, Sjerp Baukes 
 23 aug 1785Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95017
16
Johannes, Thomas 
 23 aug 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47828
17
Braaksma, Jacob Hendriks 
 23 aug 1787Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86010
18
Gatzes, Richtie 
 23 aug 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76965
19
Vries, Sipke Alderts de 
 23 aug 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12967
20
Tjeerds, Jan 
 23 aug 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89410
21
Faber, Jacob Hendriks 
 23 aug 1790Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38696
22
Wiersma, Tietje Sjoukes 
 23 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5715
23
de Vries, Willem Gaatzes 
 23 aug 1791Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58411
24
Kuiper, Aagje Jans 
 23 aug 1791Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92245
25
Oostringa, Sybrigje Klazes 
 23 aug 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15957
26
Snijder, Dirk Jelles 
 23 aug 1791Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10826
27
Haag, Jan Jansen van der 
 23 aug 1794Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19493
28
Talsma, Albert Johannes 
 23 aug 1794Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1169
29
van Minnen, Neeltje Minnes 
 23 aug 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55710
30
Dijkstra, Lammert Abes 
 23 aug 1796Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2069
31
Koopmans, Rinske Pieters 
 23 aug 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5851
32
Stap, Jan Abrahams 
 23 aug 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25072
33
Venema, Minne Feyes 
 23 aug 1796Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5341
34
Hoot, Grietje Arjens 
 23 aug 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7870
35
Verdries, Anna Maria 
 23 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64501
36
de Vries, Jan Tjerks 
 23 aug 1798Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74322
37
Hillebrands, Wijtse 
 23 aug 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44836
38
Lep, Dirk Hendriks 
 23 aug 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21741
39
Tjeerds, Antje 
 23 aug 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45505
40
Algra, Grietje Pieters 
 23 aug 1799Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96823
41
Haas, Andries Jacobs de 
 23 aug 1799Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9959
42
Ploeg, Evertje Hendriks 
 23 aug 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5484
43
Ploeg, Roelofke Hendriks 
 23 aug 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18967
44
Weit, Wytze Gerbens van der 
 23 aug 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7679
45
Gaasterland, Minke Kornelis 
 23 aug 1804Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75321
46
Stedehouder, Jan Durks 
 23 aug 1804Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55721
47
Knoll, Petrus Johannes Wibrandus 
 23 aug 1805Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98435
48
Slager, Klaas Roelofs 
 23 aug 1805Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109654
49
Vries, Namke Ypes de 
 23 aug 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3419
50
Bleinsma, Grietje Rintjes 
 23 aug 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13174

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Jakobs, Sietje 
 23 aug 1733Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73948

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Andries, Antje 
 23 aug 1773Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86405
2
Kleyenburg, Pytter 
 23 aug 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86725
3
Harmens, Douwe 
 23 aug 1793 I77727
4
Berg, Klaasje van den 
 23 aug 1802Naarden, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86822
5
van Valkenburg, Willem 
 23 aug 1807Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102806
6
Wijbes, Baukjen 
 23 aug 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82631
7
Hoekstra, Sara Meinderts 
 23 aug 1810Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61636
8
Porte, Pieter Jans 
 23 aug 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48401
9
Klazes, Hoite 
 23 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104308
10
Jans, Ytje 
 23 aug 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76960
11
Boersma, Jan Gerrits 
 23 aug 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32367
12
de Vries, Lijsbeth Jacobs 
 23 aug 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104142
13
Dobbinga, Johannes Cremer Reinks 
 23 aug 1815Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54867
14
Gerrits, Minkje 
 23 aug 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13154
15
Lolkema, Pieter Lolkes 
 23 aug 1818Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7522
16
Dijk, Jan Joukes van 
 23 aug 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1464
17
Boersma, Ytje Thijssen 
 23 aug 1822Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47492
18
van Wieren, Dieuwke Gerbens 
 23 aug 1823Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33127
19
Timmermans, Maaike Jacobs 
 23 aug 1824Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2072
20
Folkertsma, Janke Hiddes 
 23 aug 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6231
21
Wierstra, Pieter Ruurds 
 23 aug 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12412
22
Algra, Jantje Pyters 
 23 aug 1826Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61483
23
Bijlsma, Antje Douwes 
 23 aug 1826Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102242
24
Fennema, Hendrikje Pieters 
 23 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11807
25
Meulen, Hinke Wybrens van der 
 23 aug 1826 I46191
26
Jans, Meiltje 
 23 aug 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3293
27
Boersma, Pieter Wigles 
 23 aug 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9666
28
Brouwer, Minne Jacobs 
 23 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10850
29
de Boer, Maartje Gosses 
 23 aug 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64134
30
Schregardus, Alle Dirks 
 23 aug 1828Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92505
31
Verbeek, Johannes Ottes 
 23 aug 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1701
32
Hantuma, Antje Dirks 
 23 aug 1829Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91899
33
Wiersma, Jan Foekes 
 23 aug 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26196
34
Tjepkema, Cornelis Tjepkes 
 23 aug 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22676
35
de Vries, Jasper Johannes 
 23 aug 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24335
36
Snijder, Berber Douwes 
 23 aug 1831 I49278
37
Dijkstra, Ytje Liebes 
 23 aug 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12849
38
Koolman, Gerrit Jans 
 23 aug 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48392
39
Kramer, Aafke Sjoukes 
 23 aug 1833 I28123
40
Boomsma, Sjoukje Thijssens 
 23 aug 1835 I54418
41
Terpstra, Piebe Eelkes 
 23 aug 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29110
42
Adema, Oege Harings 
 23 aug 1836 I13296
43
Schrijver, Aafke Coenraads 
 23 aug 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9
44
Sytsma, Trijntje Mennes 
 23 aug 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48446
45
de Klein, Johanna Johannes 
 23 aug 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30371
46
Westra, Eelke Edzes 
 23 aug 1837 I53056
47
Dijkstra, Taeke Pieters 
 23 aug 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3718
48
Kramer, Dirk Joukes 
 23 aug 1840 I38435
49
Wal, Hendrik Jippes van der 
 23 aug 1840Coevorden, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9186
50
Buwalda, Doetje Abrahams 
 23 aug 1842Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106340

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Aukes, Sybe 
Annes, Gooitske 
 23 aug 1711Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82744
I82745
2
Hijlcama, Jan 
van Asperen, Saakjen 
 23 aug 1716Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105596
I105597
3
Jans, Pyter 
Wierts, Antje 
 23 aug 1722Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44229
I44230
4
Beernts, Tjeerd 
Jacobs, Antje 
 23 aug 1747Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80378
I80379
5
Gosses, Sjoek 
Sybrens, Marijke 
 23 aug 1750Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90243
I90244
6
Symens, Dirk 
Pyters, Yeske 
 23 aug 1750Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104304
I104305
7
de Vries, Tjerk Willems 
Adzerts, Lijsbert 
 23 aug 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86912
I86913
8
Gerrits, Tjeerd 
Gabes, Hinke 
 23 aug 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44653
I44654
9
Roels, Harmen 
Gurbes, Geelke 
 23 aug 1767Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50725
I50726
10
Bakker, Schelte Teunis 
Jelles, Yfke 
 23 aug 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80273
I2612
11
Boonstra, Pijter Alles 
Folkerts, Tryntje 
 23 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6057
I44360
12
Thomas, Jan 
Pieters, Olphertje 
 23 aug 1772Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84788
I84789
13
Wal, Klaas Douwes van der 
Halbes, Grietje 
 23 aug 1772Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84491
I84492
14
de Vries, Wybe Johannes 
Keizer, Lijsbert Jacobs 
 23 aug 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77937
I77938
15
Riemersma, Folkert Riemers 
Sibma, Trijntje Melles 
 23 aug 1789Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59188
I59189
16
Swart, Klaas Piebes 
Banga, Jaaike Willems 
 23 aug 1789Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4917
I4916
17
Cremer, Johannes 
Engelsman, Ake Jans 
 23 aug 1801Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54854
I54853
18
Groeneveld, Kornelis Dirks 
Hellema, Titie Arjens 
 23 aug 1801Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94384
I43127
19
de Boer, Edze Siedses 
Meulen, Jannisje Andries van der 
 23 aug 1807Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94178
I94180
20
de Jong, Klaas Roelofs 
de Boer, Antje Gijsberts 
 23 aug 1807Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51573
I51574
21
Calsbeek, Gerben Johannes 
Postmus, Maaike Johannes 
 23 aug 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23993
I23994
22
Ypma, Sake Andries 
Heslinga, Trijntje Pylgers 
 23 aug 1817Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108855
I108856
23
Prins, Pier Pieters 
Rijpstra, Saakje Pieters 
 23 aug 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97502
I2050
24
Bouma, Anne Folkerts 
Wouda, Dieuke Johannes 
 23 aug 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7325
I7317
25
de Vries, Hette Tjeerds 
Gosses, Baukje 
 23 aug 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70352
I70351
26
Bontekoe, Romke IJsbrands 
Krol, Jeltje Sybes 
 23 aug 1826Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68012
I68013
27
Faber, Rein Cornelis 
Duimstra, Aaltje Jacobs 
 23 aug 1828Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42012
I42013
28
Zoodsma, Jacob Jans 
Haan, Jeltje Tietes de 
 23 aug 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I543
I888
29
Broekstra, Evert Rinderts 
Smid, Lutgertien Freerks 
 23 aug 1834Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57221
I57222
30
Clauzing, Lodewijk Hendrik 
Landman, Jacobje 
 23 aug 1835Alkmaar, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109240
I109241
31
Wilman, Johannes Theodorus 
Kok, Dina 
 23 aug 1835City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104077
I104079
32
Veenstra, Engbert Dirks 
Steensma, Janke Pieters 
 23 aug 1840Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69333
I69334
33
Laurens, Nicolaas Wijbes 
Riepstra, Antje Everts 
 23 aug 1843Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101291
I101282
34
Schotanus, Johannes Jacobs 
Brok, Tiettje Cornelis 
 23 aug 1845Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23902
I23903
35
Reinalda, Oege Riemers 
Schuurmans, Wapke Wybes 
 23 aug 1849Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75766
I75767
36
Hoekstra, Aan Jacobs 
Luksen, Saapke Jans 
 23 aug 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78858
I85091
37
Grond, Enne Feddes 
Monsma, Liskje Idses 
 23 aug 1855Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74127
I74128
38
Braaksma, Roelof Jacobs 
Wolters, Marijke Jans 
 23 aug 1859Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86526
I35937
39
Kooistra, Johannes Everts 
Zwaag, Johanna Klazes van der 
 23 aug 1867Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13327
I13323
40
Kooistra, Ype 
IJskamp, Jetske Ypes 
 23 aug 1873Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42015
I42014
41
Faber, Pier Johannes 
de Vries, Bieuwkje Symons 
 23 aug 1883Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59832
I59830
42
Obma, Geert Tjibbes 
Koopmans, Neents Gerbens 
 23 aug 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31585
I27742
43
Tilma, George P. 
Sterken, Henrietta (Hattie) 
 23 aug 1889Michigan, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103986
I103987
44
Smits, Feye Freerks 
Seeger, Neeltje Hendriks 
 23 aug 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30356
I17282
45
Werf, Hendrik Tjeerds van der 
Sterk, Grietje Pieters 
 23 aug 1906Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35028
I20686
46
Reitsma, Bartele Rinses 
Galema, Maaike 
 23 aug 1910Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95701
I36292

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oentzes, Trijncke 
 23 aug 1620Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80608
2
Adams, Ide 
 23 aug 1646Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42749
3
Ballinghs, Griet 
 23 aug 1668Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43064
4
Tasma, Jelle Ulbes 
 23 aug 1716Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49129
5
Fransen, Tjerk 
 23 aug 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78266
6
Hantjes, Itske 
 23 aug 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10547
7
Heerts, Gerben 
 23 aug 1733Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85340
8
Formers, Sijtske 
 23 aug 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58810
9
Gribberts, Gerben 
 23 aug 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45912
10
Miedema, Tjalling Teyes 
 23 aug 1739Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7544
11
Pijtters, Harmen 
 23 aug 1739Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44887
12
Poulis, Sytse 
 23 aug 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19164
13
Johannes, Meindert 
 23 aug 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5474
14
Sjaardema, Douwe Piers 
 23 aug 1744Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109877
15
Feddes, Foppe 
 23 aug 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71817
16
Kornelis, Sybrig 
 23 aug 1750Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86536
17
Hendriks, Trijntie 
 23 aug 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88361
18
Boersma, Trijntje Sjoerds 
 23 aug 1761Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75423
19
Dijkstra, Pieter Liepkes 
 23 aug 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51225
20
Dijkstra, Sieds Jans 
 23 aug 1761Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2763
21
Gerrits, Hiltje 
 23 aug 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65672
22
Sjoerds, Aukje 
 23 aug 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46722
23
Sybma, Jan Lubbes 
 23 aug 1761Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2413
24
Tjeerds, Fimke 
 23 aug 1761Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86367
25
Postma, Frans Fransens 
 23 aug 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11471
26
de Boer, Akke Alles 
 23 aug 1767Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68890
27
Miedema, Klaas Bouwes 
 23 aug 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14659
28
Nijdam, Akke Kornelis 
 23 aug 1772Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103004
29
Oosterbaan, Lysbet Fongers 
 23 aug 1772Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66593
30
Tjeerds, Beitske 
 23 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16666
31
Velde, Martinus Kornelis van der 
 23 aug 1772Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98881
32
Ploeg, Daniel Hessels van der 
 23 aug 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1751
33
de Jong, Wytze Pieters 
 23 aug 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33692
34
Hofman, Taeke Dirks 
 23 aug 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26051
35
Kijlstra, Oebele Rinzes 
 23 aug 1778Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102011
36
Koksma, Franke Martens 
 23 aug 1778St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95901
37
Kuiken, Maartje Arjens 
 23 aug 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34922
38
Ploeg, Pieter Arjens van der 
 23 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1579
39
Stelwagen, Afke Hendriks 
 23 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7496
40
Tichelaar, Fokje Cornelis 
 23 aug 1778Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110928
41
Coster, Rixtje Ypes 
 23 aug 1780Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48810
42
Wybema, Wybe Sybes 
 23 aug 1780Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48616
43
Wybenga, Sybe Wybes 
 23 aug 1780Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49225
44
Abbenga, Franske Abes 
 23 aug 1789Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78629
45
Abes, Akke 
 23 aug 1789Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78632
46
Heeringa, Sjieuke Pieters 
 23 aug 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40171
47
Helder, Yfke Rienks 
 23 aug 1789Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8666
48
Hoot, Aafke Arjens 
 23 aug 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10828
49
Koning, Marten Willems 
 23 aug 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66093
50
Swierstra, Bartele Johannes 
 23 aug 1789Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86830

1 2 Volgende»