Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Reinders, Jochum 
 23 jul 1761Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70347
2
Teunis, Tjitske 
 23 jul 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103580
3
Geerts, Hykke 
 23 jul 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77469
4
Jaarsma, Tijs Aukes 
 23 jul 1770Oudega/Idzega/Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46962
5
Kramer, Willem Jans 
 23 jul 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40800
6
Jacobs, Jan 
 23 jul 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80353
7
Douwes, Aaltje 
 23 jul 1773Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20000
8
Teitsma, Ybeltje Gerrits 
 23 jul 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I296
9
Oenes, Sijmon 
 23 jul 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42649
10
Olivier, Antje Roelofs 
 23 jul 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5657
11
Ketelaar, Janke Pieters 
 23 jul 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46333
12
Klases, Anske 
 23 jul 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95574
13
Watzema, Jeltje Jacobs 
 23 jul 1785Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10179
14
Elzinga, Minke Cornelius 
 23 jul 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70760
15
Oegema, Janke Sikkes 
 23 jul 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11092
16
Roeda, Attje Jochums 
 23 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I636
17
Crap, Kornelis Sydses 
 23 jul 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79699
18
Haan, Palle Doeyes de 
 23 jul 1790Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10118
19
Tieerds, Krelis 
 23 jul 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77725
20
Straatsma, Maaike Tjeerds 
 23 jul 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7557
21
Bruintjes, Hendrik Jacobs 
 23 jul 1792Genemuiden, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72929
22
Saskers, Fokke 
 23 jul 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10739
23
Ritsma, Taetje Sakes 
 23 jul 1795Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61787
24
Beitsma, Antje Abrahams 
 23 jul 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10587
25
Braak, Melis Djoerds 
 23 jul 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37989
26
Meulen, Teetske Jelles van der 
 23 jul 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13528
27
Hettema, Pietje Andries 
 23 jul 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6549
28
Bitzendorp, Meijna 
 23 jul 1802City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60484
29
Bosch, Focke Siedses 
 23 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2053
30
Brandsma, Oebele IJsbrands 
 23 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4186
31
Hoekstra, Tijs Tjeerds 
 23 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35739
32
Iedema, Antje Johannes 
 23 jul 1804Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62805
33
Span, Gatske Bavius 
 23 jul 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31258
34
Wuffen, Lammegien 
 23 jul 1804Onnen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98170
35
Dijkstra, Feite Jacobs 
 23 jul 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37702
36
Sipma, Pytje Johannes 
 23 jul 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48840
37
Braaksma, Jan Pieters 
 23 jul 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9424
38
Klinse, Tyttje Reinders van der 
 23 jul 1806Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106446
39
Meintes, Gerrijt 
 23 jul 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46450
40
Dirks, Job 
 23 jul 1808Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44899
41
Bijlsma, Iemkjen Izaaks 
 23 jul 1810Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67638
42
Smith, Trijntje Kornelis 
 23 jul 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7095
43
Posthuma, Wopke Sywerds 
 23 jul 1811 I40166
44
Spoelstra, Jisse Rinses 
 23 jul 1811Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92171
45
Broekstra, Evert Rinderts 
 23 jul 1813Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57221
46
Talma, Gerben Hessels 
 23 jul 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81371
47
Rijpma, Gerryt Pieters 
 23 jul 1815Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98394
48
Rozenga, Wybren Johannes 
 23 jul 1815Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17609
49
Walle, Gelske Douwes de 
 23 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5950
50
Faber, Arjen Cornelis 
 23 jul 1818St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98518

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 131

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Durcks, Jan 
 23 jul 1764Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96082
2
Heslinga, Wijke Jacobs 
 23 jul 1804Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49553
3
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 23 jul 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21972
4
Wassenaar, Pyter Sjoerds 
 23 jul 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77516
5
Joostes, Wytske 
 23 jul 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5514
6
Katje, Jetze Cornelis 
 23 jul 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82119
7
Roeda, Jochum Foppes 
 23 jul 1813Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5039
8
Goudriaan, Maarten 
 23 jul 1814Wilnis, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71314
9
Willems, Yfke 
 23 jul 1815Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3724
10
Doornbos, Pieter Annes 
 23 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8980
11
de Vries, Riemke Jans 
 23 jul 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7230
12
Dijkstra, Pieter Kornelis 
 23 jul 1821 I50425
13
Ploeg, Hillebrand Pieters van der 
 23 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5376
14
Feenstra, Grietje Lieuwes 
 23 jul 1823Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59742
15
Meulen, Pieter Liepkes van der 
 23 jul 1823Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88816
16
Witholt, Hillegje Alberts 
 23 jul 1823Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81645
17
Jonkman, Geert Libbes 
 23 jul 1825 I78510
18
Bokma, Albert Bokkes 
 23 jul 1829Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56215
19
Braak, Djoerd Melis 
 23 jul 1831Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37991
20
Roorda, Izaak Epkes 
 23 jul 1831Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49897
21
van Stolk, Johanna 
 23 jul 1831Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100032
22
van Straten, Trijntje Harmens 
 23 jul 1831 I61532
23
Bekema, Jan Sjoerds 
 23 jul 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8727
24
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 23 jul 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50085
25
Ram, Klaas Hendriks 
 23 jul 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28739
26
Noordbeek, Antje Abdias 
 23 jul 1837Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66330
27
Reitsma, Klaaske Klases 
 23 jul 1837Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20168
28
Kootstra, Jente Martens 
 23 jul 1838 I34188
29
Bloemsma, Grietje Iedes 
 23 jul 1840Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87335
30
Boer, Dirk Jans de 
 23 jul 1840Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3590
31
Werf, Jetske Joutes van der 
 23 jul 1840 I31560
32
de Jong, Ank Andries 
 23 jul 1841 I49618
33
Slager, Gertje Meinderts 
 23 jul 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21
34
Sytsma, Kornelis Siedzes 
 23 jul 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27260
35
Wierda, Folkert 
 23 jul 1843Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81317
36
de Vries, Jelle Jantjes 
 23 jul 1845Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52986
37
Zuiderhof, Wijke Alberts 
 23 jul 1845Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72601
38
Wielsma, Trijntje Doekes 
 23 jul 1846Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63985
39
Roorda, Siebe Freerks 
 23 jul 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55363
40
Lelia, Rindert Roelofs 
 23 jul 1848 I48367
41
Visser, Abraham Jans 
 23 jul 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98765
42
de Jong, Trijntje Annes 
 23 jul 1849 I50534
43
Ferwerda, Jetske Sytzes 
 23 jul 1849Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20894
44
Zijlstra, Roelof Greelts 
 23 jul 1849Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82728
45
Sipma, Klaas Sjoerds 
 23 jul 1852Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52073
46
Dokter, Feike Gerbens 
 23 jul 1853St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27767
47
Kuperus, Dieuwke Pieters 
 23 jul 1853Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103014
48
Minkes, Sjouktjen 
 23 jul 1853Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89332
49
Hoekstra, Klaas Cornelis 
 23 jul 1854Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85648
50
Speulstra, Lieuwe Jans 
 23 jul 1854Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16314

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Martens, Marten 
Sioerds, Pytie 
 23 jul 1693Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72971
I72972
2
Jacobs, Gauke 
Lieuwes, Sypkjen 
 23 jul 1741Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96603
I96604
3
Janssen, Jan 
Jans, Seeske 
 23 jul 1741Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86538
I86539
4
Rinses, Nanning 
Taakes, Hijlkjen 
 23 jul 1741Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46733
I46734
5
de Ronde, Symon Symons 
Couperus, Wypkjen 
 23 jul 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93614
I93615
6
Tjeetsz, Teede 
Rynks, Lyukje 
 23 jul 1758Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106486
I106487
7
Wytzes, Sybren 
Elias, Aafke 
 23 jul 1758Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74493
I74494
8
Klazen, Nanning 
Klasens, Beneke 
 23 jul 1769Slochteren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99067
I99068
9
Douwes, Reynder 
Oeges, Hylkjen 
 23 jul 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86929
I86930
10
Watzes, Pier 
Heerkes, Doetje 
 23 jul 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43648
I43655
11
Kroodsma, Douwe Lieuwes 
Houtschuur, Geertje Klazes 
 23 jul 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96232
I96233
12
Tuik, Lambartus van der 
Meinardi, Frouke 
 23 jul 1786Zandeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92905
I58193
13
Hoekstra, Harmen Tabes 
Sybrens, Antje 
 23 jul 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85714
I93209
14
Klijnstra, Wytse Heines 
Landheer, Trijntje Sjoerds 
 23 jul 1797Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60891
I60892
15
Dornseiffer, Jan 
Wierdsma, Agatha 
 23 jul 1806Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93730
I93731
16
Kaastra, Sjerp Tjeerds 
Jongbloed, Jeltje Meines 
 23 jul 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41676
I41677
17
Steeg, Pieter Lucas van der 
Gosses, Tietje 
 23 jul 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44480
I7174
18
de Goedehoop, Hanne Jans 
Hantuma, Tjitske Dirks 
 23 jul 1812Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90218
I90217
19
Horemans, Cornelius Leonardus 
van Hoorn, Jannigje 
 23 jul 1817City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99740
I99741
20
Fokkema, Jouw Ernst 
Miedema, Sytske Jans 
 23 jul 1818Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107185
I107186
21
Zuidema, Berend Meinderts 
Hoornsma, Berber Sytzes 
 23 jul 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17465
I17464
22
Taekema, Taeke Gosses 
Wal, Klaaske Andries van der 
 23 jul 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97729
I97709
23
Hoekstra, Klaas Jans 
Glas, Arjaantje Arjens 
 23 jul 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39027
I39028
24
Braaksma, Kornelis Jans 
Bousma, Trijntje Baltus 
 23 jul 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13103
I13104
25
Wolberink, Gerrit Jan 
Tuinen, Trijntje Alberts van 
 23 jul 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14229
I14228
26
Zijlstra, Lammert Jacobs 
Stap, Mintje Pieters 
 23 jul 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13338
I13595
27
de Bruin, Joute Klazes 
Zuiderbaan, Berber Pieters 
 23 jul 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81033
I81032
28
Dijkstra, Johannes Gerbens 
Werkstra, Henke Aants (aka Visser) 
 23 jul 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98116
I98121
29
Jaarsma, Louw Folkerts 
Teensma, Anke Teens 
 23 jul 1835Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102734
I102735
30
Rijpstra, Gerrit Pieters 
Zijlstra, Rinske Jans 
 23 jul 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7822
I7161
31
Ypma, Gosse Reinders 
Douwes, Gertie 
 23 jul 1836Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57342
I106237
32
Bouwens, Cornelis 
Paauwe, Maria 
 23 jul 1842Rilland en Maire, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99745
I99746
33
Stolte, Klaas Philips 
Kloosterman, Dirkjen Jans 
 23 jul 1842Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36759
I53208
34
Velsen, Duite Meyes 
Wal, Antje Rintjes van der 
 23 jul 1842Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88641
I88642
35
Kuiken, Arjen Arjens 
Buikstra, Aagje Hendriks 
 23 jul 1846Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75984
I75985
36
Zuiderbaan, Gerrit Johannes 
Tjepkema, Jisseltje Pieters 
 23 jul 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38851
I38870
37
Hoitsma, Jacob Jacobus 
Bijlsma, Sjoukje Tjebbes 
 23 jul 1851Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31233
I31235
38
Schievink, Jan 
Nieboer, Janna 
 23 jul 1853Hoogezand, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56015
I56016
39
Smidt, Hendrik Cornelis 
Zondervan, Kaatje Lodewijks 
 23 jul 1854Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98212
I98213
40
Halbesma, Sieds Halbes 
Raap, Renske Doekes 
 23 jul 1863Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33341
I33342
41
Sinnema, Jelte Tjipkes 
Hoekstra, Aaltje Pieters 
 23 jul 1868Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48849
I48847
42
Bouma, Gerrit Johannes 
de Raa, Sybilla 
 23 jul 1887 I59873
I59881
43
Havenga, Sas Lykeles 
Bouma, Aafke 
 23 jul 1887Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17499
I60844
44
Krol, Evert 
Krol, Afke 
 23 jul 1909Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3143
I3053
45
Hortensius, Jacob 
Akerboom, Marijtje 
 23 jul 1914Boskoop, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66368
I66369
46
Valk, Sjoerd Tjammes 
Damstra, Elisabeth Jans 
 23 jul 1914Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29413
I63860
47
de Jong, Eelke Joukes 
Fennema, Lijsbert Douwes 
 23 jul 1925Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69150
I25868

Doop

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oenses, Rienk 
 23 jul 1626Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80603
2
Andries, Gerryt 
 23 jul 1713Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44270
3
Ottes, Joeke 
 23 jul 1724Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46576
4
Sybrens, Jan 
 23 jul 1724Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81273
5
Gerrits, Cnelis 
 23 jul 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48628
6
Jarigs, Jannigje 
 23 jul 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78092
7
Feddriks, Rein 
 23 jul 1747Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88582
8
Zwart, Jan Annes 
 23 jul 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106202
9
Doekes, Akke 
 23 jul 1752Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11089
10
Gerbens, Sjoerd 
 23 jul 1752Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47357
11
Olivier, Alef Lourens 
 23 jul 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7456
12
Rijks, Antje 
 23 jul 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46232
13
Sipkes, Gertje 
 23 jul 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42628
14
Winia, Akke Jans 
 23 jul 1752Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65201
15
Sjoerds, Maijke 
 23 jul 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1633
16
Meer, Douwe Hessels van der 
 23 jul 1758Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71922
17
Taekes, Tiesse 
 23 jul 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43529
18
Meinema, Jenne Meinderts 
 23 jul 1759Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32025
19
Bergsma, Jelle Klazes 
 23 jul 1769Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67454
20
Graanstra, Harmanus Tjipkes 
 23 jul 1769Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99955
21
Huizinga, Haring Jeltes 
 23 jul 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6749
22
Jansma, Grietje Sipkes 
 23 jul 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7369
23
Jurks, Lucia (Sijke) 
 23 jul 1769Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52204
24
Nannes, Grietje 
 23 jul 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83634
25
Mintjes, Jacob 
 23 jul 1774Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92719
26
Post, Geert Tijmens 
 23 jul 1775Leermens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95216
27
Tjeerds, Neelke 
 23 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1843
28
Gaeles, Jan 
 23 jul 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42814
29
Slijt, Migchiel Coenraads 
 23 jul 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40719
30
Harmens, Sijtske 
 23 jul 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42740
31
Jans, Antje 
 23 jul 1780Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81243
32
Vries, Trijntje Rinses de 
 23 jul 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16455
33
Bij, Jelkjen Ruurds van der 
 23 jul 1786Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69085
34
Gerlofs, Gertje 
 23 jul 1786Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102753
35
Gros, Hans Jans 
 23 jul 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I940
36
Laversma, Foekje Jacobs 
 23 jul 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96694
37
de Jong, Doede Brands 
 23 jul 1793Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99235
38
Reitsma, Keimpe Tjeerds 
 23 jul 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22422
39
Eisma, Cornelis Jiljes 
 23 jul 1797Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80308
40
Halma, Sierk Cornelis 
 23 jul 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5072
41
Harings, Grietie 
 23 jul 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47381
42
Lammerts, Gosse 
 23 jul 1797Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43476
43
Nammens, Coenraad 
 23 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I125
44
Piers, Sjoukje 
 23 jul 1797Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51131
45
Wiersma, Uilkjen Tjerks 
 23 jul 1797Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10049
46
Raap, Doeke Henricus 
 23 jul 1800Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61950
47
Ram, Grietje Klases 
 23 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19824