Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 136

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sipkes, Rinske 
 23 jun 1735Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83236
2
Bouma, Janke Sipkes 
 23 jun 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11623
3
Oeges, Dieuke 
 23 jun 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6085
4
Ebbens, Jan Christiaans 
 23 jun 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3399
5
Wielen, Akke Rienks van der 
 23 jun 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I883
6
Meulen, Beitske Fokkes van der 
 23 jun 1773Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60462
7
Postma, Obbigje Obbes 
 23 jun 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70392
8
Jagersma, Trijntje Willems 
 23 jun 1778Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82241
9
Meer, Fetje Douwes van der 
 23 jun 1785Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41725
10
Rinsma, Detje Folkerts 
 23 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6933
11
Wallendal, Sjoukje Roelofs 
 23 jun 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26921
12
de Jong, Pier Pieters 
 23 jun 1791Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83703
13
Ferwerda, Jan Gerrits 
 23 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29747
14
Fokkema, Tetje Tjeerds 
 23 jun 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74539
15
Jelles, Trijntje 
 23 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46045
16
Banga, Sybrigje Pieters 
 23 jun 1792Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75391
17
Foekes, Reino 
 23 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43272
18
Wassenaar, Dirk Annes 
 23 jun 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53242
19
Boersma, Cornelis Everts 
 23 jun 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3526
20
Vries, Johanna Jurjens de 
 23 jun 1797Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18185
21
Bosma, Uilkje Aukes 
 23 jun 1799Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75893
22
Ley, Deuwkje Jans van der 
 23 jun 1800Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96923
23
de Boer, Feike Willems 
 23 jun 1801Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103500
24
Akkerman(s), Willemke Ruurds 
 23 jun 1802Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9275
25
Braaksma, Jan Lubberts 
 23 jun 1802Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103088
26
Hellinga, Geert Harkes 
 23 jun 1804Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106595
27
Baukes, Antje 
 23 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3410
28
Posthumus, Baukje Pieters 
 23 jun 1807Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4565
29
Kuiken, Maartje Klaasen 
 23 jun 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3367
30
Luik, Grietje Roelofs 
 23 jun 1813Luxwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54919
31
Jong, Pieter Sjoerds de 
 23 jun 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15751
32
de Jong, Trijntje Dirks 
 23 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26471
33
Vries, Hendrik Pieters de 
 23 jun 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4162
34
Huizinga, Durk Berents 
 23 jun 1817Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2898
35
Kloosterman, Wiltje Jans 
 23 jun 1817De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96727
36
van Ek, Gertje Willems 
 23 jun 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80810
37
Westerhuis, Pieter Pieters 
 23 jun 1820 I49255
38
de Vries, Henderika Caspars 
 23 jun 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106318
39
Hartmans, Reinder Reinders 
 23 jun 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11053
40
Jensma, Geertje Kornelis 
 23 jun 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21348
41
Woud, Harmen Mients van der 
 23 jun 1822Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2301
42
Nicolay, Ymkje Douwes 
 23 jun 1823Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6953
43
Zeilstra, Tjipke Feites 
 23 jun 1823 I18732
44
Vellinga, Jietske Sjoerds 
 23 jun 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8889
45
Vogelzang, Sipke Meinderts 
 23 jun 1825Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103910
46
Sybenga, Abe Tjeerds 
 23 jun 1829Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98680
47
Dreyer, Lijsbert Arjens 
 23 jun 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26751
48
Poortinga, Lieuwe Jacobs 
 23 jun 1830Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13220
49
Hoekstra, Antje Heerkes 
 23 jun 1831St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26967
50
van Dijk, Wybren Broers 
 23 jun 1833Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23053

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hindriks, Jacob 
 23 jun 1782Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108580
2
Alders, Trijntje 
 23 jun 1810City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107032
3
Jakles, Jakle 
 23 jun 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103654
4
Nieuwland, Pieter Pieters 
 23 jun 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50780
5
Postma, Jan Douwes 
 23 jun 1811Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102480
6
Dijkstra, Klaaske Hessels 
 23 jun 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21753
7
Klaases, Antje 
 23 jun 1812Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83950
8
Tolsma, Meiltje Hendriks 
 23 jun 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9016
9
Heikamp, Minne Folkerts 
 23 jun 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66279
10
Boersma, Klaas Anskes (aka Terpstra) 
 23 jun 1817Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70973
11
de Jong, Wytske Jitses 
 23 jun 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82798
12
Dijkstra, Lijsbet Dirks 
 23 jun 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54487
13
Tjeerts, Tytje 
 23 jun 1817Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48349
14
Roel, David 
 23 jun 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54890
15
Appeldoorn, Neeltje Reinders 
 23 jun 1819Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5535
16
Terpstra, Johannes Bokkes 
 23 jun 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62047
17
Plaats, Arjaantje Martens van der 
 23 jun 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33917
18
Hogendijk, Ayze Jans 
 23 jun 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19025
19
Roo, AElse Jans de 
 23 jun 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4920
20
Tjeerds, Baukje 
 23 jun 1823Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84235
21
Westra, Hendrik Liepkes 
 23 jun 1824Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92571
22
Vellinga, Antje Lieuwes 
 23 jun 1825Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72360
23
Coree, Grietje Lammerts 
 23 jun 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52202
24
Meyer, Hendrik Pieters 
 23 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49918
25
Klijnstra, Dieuke Heines 
 23 jun 1828Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37924
26
Velde, Hiltje Willems van der 
 23 jun 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4459
27
AEbeles, Baukje 
 23 jun 1829 I34209
28
Stapert, Jacob Jelmers 
 23 jun 1829 I40303
29
Memerda, Gerritje Ritskes 
 23 jun 1830Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64714
30
Stienstra, Johannes Gabes 
 23 jun 1830Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95421
31
Dijk, Antje Tjerks van 
 23 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4937
32
Alberda, Jan Alberts 
 23 jun 1839Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84547
33
de Boer, Jan Durks 
 23 jun 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73629
34
Wagenaar, Mient Hendriks 
 23 jun 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5287
35
Wiedema, Jan Tjommes 
 23 jun 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9087
36
Harmens, Trijntje 
 23 jun 1841Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83265
37
Elgersma, Nieske Ulbes 
 23 jun 1842Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13706
38
Rispens, Wytske Markus 
 23 jun 1842Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89400
39
Schoon, Dieuwertje 
 23 jun 1842Zuid-Scharwoude, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109170
40
Kramer, Cornelis Fransen 
 23 jun 1844Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89873
41
Pieters, Ymkje 
 23 jun 1844Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6670
42
de Jong, Arjen Arjens 
 23 jun 1846Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79751
43
Kuipers, Anna 
 23 jun 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57318
44
Hamstra, Sytse Harmens 
 23 jun 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7581
45
Hoekstra, Pieter Klazes 
 23 jun 1847 I56081
46
Koersma, Jantje Klazes 
 23 jun 1847 I24608
47
Sprongsma, Ytje Wybes 
 23 jun 1848 I55378
48
Drent, Romkjen Luitzens 
 23 jun 1850 I65387
49
Pars, Lijsbert Johannes 
 23 jun 1851St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56835
50
Rochussen, Hendrik 
 23 jun 1852Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99997

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerrits, Gosse 
Wobbes, Trijntje 
 23 jun 1672Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73399
I73400
2
Greidanus, Petrus Johannes 
Imtes, Bottje 
 23 jun 1695Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58349
I58350
3
Ritskes, Jetze 
Sijdses, Jancke 
 23 jun 1709Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92832
I92833
4
Plat, Jan Pijtters 
Lases, Baukje 
 23 jun 1715St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69320
I69321
5
Bruinsma, Jan Alberts 
Agema, Gerbrich Johannis 
 23 jun 1720Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57910
I57911
6
Foppes, Ids 
Jans, Aaltje 
 23 jun 1726Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70095
I70096
7
Douwes, Ruurd 
Ages, Doetje 
 23 jun 1737Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67975
I67976
8
Hessels, Pier 
Pieters, Trijntje 
 23 jun 1737Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89160
I89161
9
Iebles, Pyter 
Klases, Jeltje 
 23 jun 1743Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103024
I103025
10
Hilbrands, Fokke 
Lieuwes, Eelkjen 
 23 jun 1748Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93756
I93757
11
Engbringhoff, Marten Martens 
Kauling, Anna Catharina (aka Couling) 
 23 jun 1754 I1691
I1692
12
Jans, Cornellijs 
Claassen, Hindrikje 
 23 jun 1754Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100596
I100597
13
Hilles, Eeltje 
Rinzes, Froukjen 
 23 jun 1771Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77170
I77171
14
Tjommes, Hendrik 
Durks, Kunske 
 23 jun 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42903
I42915
15
Boonstra, Thomas Alberts 
Vellinga, Antje Lieuwes 
 23 jun 1776Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72359
I72360
16
Dankert, Jacob Jans 
Wopkes, Trijntje 
 23 jun 1776Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2608
I13567
17
Rijpstra, Frans Fransen 
Jakobs, Sytske 
 23 jun 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10818
I10819
18
Teunis, Tiete 
Douwes, Trijntje 
 23 jun 1776IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97726
I97727
19
Watzes, Sjoerd 
Ypes, Dirkjen 
 23 jun 1776Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71984
I71985
20
Sijmons, Jan 
Hendriks, Baukje 
 23 jun 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48528
I48527
21
Sjoerds, Dirk 
Tjerks, Janke 
 23 jun 1782Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107438
I107439
22
Ysbrants, Jan 
Sjoerds, Iemkje 
 23 jun 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90326
I90334
23
Feenstra, Oeds Sjoerds 
Kerstes, Lijsbeth 
 23 jun 1793Tjerkgaast/St. Nicolaasga/Doniaga/Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63145
I63146
24
Harms, Arent 
Jans, Roelfien 
 23 jun 1793Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99063
I99064
25
Leest, Metske Sijbes van der 
Geerts, Rinske 
 23 jun 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20699
I20700
26
Ploeg, Rindert Rinses van der 
Andries, Sjoukje 
 23 jun 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37995
I37996
27
Bijlsma, Ate Baukes 
Dirks, Grietje 
 23 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42273
I42528
28
Vonk, Johannes Klazes 
Poelstra, Doetje Uiltjes 
 23 jun 1799Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92468
I92469
29
Zijlstra, Feyke Wynsens 
Poelstra, Froukje Sjoukes 
 23 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10689
I10283
30
Zijlstra, Theunis Sapes 
Jans, Jeltje 
 23 jun 1799Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41862
I41863
31
Dokter, Feike Gerbens 
Lochnaar, Ypina Christiaans 
 23 jun 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27767
I27768
32
Jensma, Jan Gerlofs 
Jorrits, Akke 
 23 jun 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3288
I11086
33
Laagland, Klaas Hettes 
Boonstra, Hebeltje Taedes 
 23 jun 1805Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42676
I42677
34
van Dijk, Johannes Symens 
Sjoerds, Antje 
 23 jun 1805Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48620
I35011
35
Wey, Ids Hyltjes van der 
Monsma, Trijntje Gerrits 
 23 jun 1805Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102433
I102432
36
Smids, Jan Annes 
Leegsma, Ankje Jans (aka Leekstra) 
 23 jun 1812Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76514
I76515
37
Laskewitz, Hendrik Johannes 
Stelwagen, Johanna Jacoba 
 23 jun 1813Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20236
I20237
38
Ploeg, Sybren Thomas van der 
Molenaar, Idske Sietzes 
 23 jun 1813Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38833
I38834
39
Sytsma, Menne Kornelis 
Hamstra, Fetje Harmens 
 23 jun 1813Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7283
I7284
40
Meinsma, Johannes Menzes 
Hillebrants, Goikjen Oetzes 
 23 jun 1825Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36585
I36586
41
Heeringa, Ynse Willems 
Bijlsma, Antje Kornelis 
 23 jun 1827Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40403
I92364
42
Kuur, Hendrik Sjoerds van der 
de Jong, Ank Andries 
 23 jun 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20088
I49618
43
van Reenen, Daniel Baukes 
Woude, Stijntje Tjallings van der 
 23 jun 1833Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80988
I80987
44
Waller, Tjomme Annes 
Tolsma, Elske Pieters 
 23 jun 1833Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92014
I36516
45
Oostenbrug, Teunes Eetzes 
de Bosch, Hiltje Remmelts 
 23 jun 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48981
I64882
46
Oosterhof, Paulus Sanders 
Algra, Eelkje Jochums 
 23 jun 1836Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59725
I59726
47
Regnery, Focke Pieters 
Jansen, Hendrikje 
 23 jun 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40895
I40896
48
Veen, Gaele Jacobus van der 
Reitsma, Eebeltje Klases 
 23 jun 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51991
I10703
49
Westerhuis, Worp Sipkes 
Dijkstra, Sjoukje Jacobs 
 23 jun 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10189
I10813
50
Bakker, Roelof Harings 
de Vries, Aaltje Fopkes 
 23 jun 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42661
I42658

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jacobs, Ytie 
 23 jun 1743Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95064
2
de Ham, Jan Harmens 
 23 jun 1748 I83566
3
Jacobs, Trijntje 
 23 jun 1748Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100479
4
Osinga, Klaas Klases 
 23 jun 1748Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78098
5
Osinga, Klaas Klases 
 23 jun 1748Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74299
6
Veen, Gaele Gooitsens van der 
 23 jun 1750Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51997
7
de Jong, Wytske Wytzes 
 23 jun 1754Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67186
8
Gerbens, Oebele 
 23 jun 1754Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47353
9
Jans, Baukje 
 23 jun 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55105
10
Jochems, Geeltje 
 23 jun 1754Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10449
11
Oosterling, Geert Hendriks (aka Oosterwal) 
 23 jun 1754Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61282
12
Olijnsma, Kornelis Jans 
 23 jun 1756Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17867
13
Bosma, Aaltje Berends 
 23 jun 1758Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76441
14
Berends, Meindert 
 23 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3430
15
Fellinga, Aaltje Sybrens 
 23 jun 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84055
16
Kleinhuis, Jan Joostes 
 23 jun 1765Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49590
17
Zijlstra, Pieter Jaspers 
 23 jun 1765Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7596
18
Jongma, Jankje Sierds 
 23 jun 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96240
19
Jonker, Gerrit Hendriks 
 23 jun 1771Kolderveen/Dinxterveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90474
20
Korf, Grietje Jochums 
 23 jun 1771Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17868
21
Pytters, Antje 
 23 jun 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54877
22
Stienstra, Riemke Jans 
 23 jun 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4931
23
Terpstra, Wytze Broers 
 23 jun 1771Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47598
24
Wassenaar, Arjen Klazes 
 23 jun 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21973
25
Brouwer, Jacobus Petrus 
 23 jun 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75616
26
Pieters, Eeke 
 23 jun 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46529
27
Fokkema, Lijsbert Fokkes 
 23 jun 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7378
28
Jans, Reinou 
 23 jun 1782Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40496
29
Weg, Trijntje Dirks van der 
 23 jun 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44129
30
Zandstra, Janke Ruurds 
 23 jun 1782Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71794
31
Alberts, Albert 
 23 jun 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99724
32
Anskes, Gaabe 
 23 jun 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44823
33
Boor, Jantijn Beerends van der 
 23 jun 1793Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101481
34
Dijkstra, Tjitske Baukes 
 23 jun 1793Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20697
35
Ferwerda, Froukje Gerrits 
 23 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58090
36
Folkertsma, Frans Harkes 
 23 jun 1793Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45546
37
Hendriks, Beerend 
 23 jun 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78678
38
Velding, Kornelis Jacobs 
 23 jun 1793Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41398
39
Visser, Paulus Jans 
 23 jun 1793Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19920
40
Woude, Jan Feikes van der 
 23 jun 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37107
41
Annes, Jitske 
 23 jun 1799Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72198
42
Dijkstra, Dirk Sjoukes 
 23 jun 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16006
43
Dijkstra, Gerben Reinders 
 23 jun 1799Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15392
44
Hoytsma, Dirkje Johannes 
 23 jun 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79257
45
Lelia, Aaltje Rinderts 
 23 jun 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5659
46
Tuinstra, Ruurdtje Pieters 
 23 jun 1799Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63333
47
Veen, Trijntje Tabes van der 
 23 jun 1799Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100652
48
Verhaag, Hendrik Jans 
 23 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19717
49
Visser, Wytske Pieters 
 23 jun 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13949
50
Wagenaar, Jan Sjoerds 
 23 jun 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9727

1 2 Volgende»