Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sweitses, Rinse 
 23 mei 1752Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80730
2
Burggraaf, Jan Jacobs 
 23 mei 1759Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102109
3
Oosten, Aukje Geerts 
 23 mei 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80395
4
Johannes, Trijntje 
 23 mei 1772Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81876
5
Bosch, Jelle Hendriks 
 23 mei 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16429
6
Jacobs, Trijntje 
 23 mei 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2001
7
Paulusma, Bartele Pieters 
 23 mei 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75047
8
Noteboom, Beitske Foekes 
 23 mei 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29893
9
de Boer, Baukje Saskers 
 23 mei 1775Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92674
10
Ballings, Tijttje 
 23 mei 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49708
11
Piekeboer, Koene Alberts 
 23 mei 1777Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113181
12
Rechter, Tolkje Klazes 
 23 mei 1779Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11625
13
Viersen, Jan Ypes 
 23 mei 1779Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7340
14
de Jong, Antje Sjoerds 
 23 mei 1780Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95781
15
Olivier, Jan Roelofs 
 23 mei 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45348
16
Abes, Grietje 
 23 mei 1781Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104967
17
de Vries, Tjalling Klazes 
 23 mei 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77856
18
Bosma, Lucas Rienks 
 23 mei 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56552
19
Beer, Gerlof Rinzes de 
 23 mei 1785Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15725
20
Jans, Tietje 
 23 mei 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46748
21
Bakker, Geertje Jacobs 
 23 mei 1790Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10827
22
de Wagt, Trijntje Heines 
 23 mei 1790Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62378
23
Heslinga, Trijntje Klazes 
 23 mei 1790Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35128
24
Hoekstra, Symen Joukes 
 23 mei 1791Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11026
25
Sipma, Klaaske Symons 
 23 mei 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7452
26
Hylkema, Aaltje Zweitzes 
 23 mei 1796Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41158
27
Gemmink, Grada Johanna 
 23 mei 1798Varsseveld, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113140
28
Koopmans, Marten Jans 
 23 mei 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50025
29
Algra, Sipke Symens 
 23 mei 1800Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36668
30
Ferwerda, Dirk Hendriks 
 23 mei 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24235
31
Zee, Arjen Douwes van der 
 23 mei 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109759
32
Sevenster, Swopkje Sybes 
 23 mei 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12296
33
Bonga, Trijntje Pieters 
 23 mei 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7580
34
Terpstra, Hylke Ouwes 
 23 mei 1804Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19630
35
de Vries, Yke Tjidzes 
 23 mei 1805Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108297
36
Douma, Trijntje Harkes 
 23 mei 1806Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31300
37
Nijland, Willem Koerts 
 23 mei 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2767
38
Kamstra, Sjoukje Jemkes 
 23 mei 1807Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73062
39
Samplonius, Grietje Johannes 
 23 mei 1807Scherpenzeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69814
40
van Kleffens, Eelke Aukes 
 23 mei 1807Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98185
41
Knol, Trijntje Hanzes 
 23 mei 1809Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110278
42
Brouwers, Tjitse Pieters 
 23 mei 1810Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20036
43
Dijkstra, Steven Alberts 
 23 mei 1810Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47958
44
Posthumus, Antje Jans 
 23 mei 1812Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107372
45
Dijk, Eke Harmens van 
 23 mei 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18745
46
Douma, Orseltje Gerbens 
 23 mei 1813Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57541
47
Koopmans, Pieter Gelts 
 23 mei 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26351
48
Mulder, Klaas Jacobs 
 23 mei 1815Zandeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110043
49
Douma, Feike Aukes 
 23 mei 1816Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69687
50
van Dijk, Jetske Alberts 
 23 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27185

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wiarda, Susanna 
 23 mei 1712 I104063
2
Alberts, Pieter 
 23 mei 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9888
3
Taekes, Tjalle 
 23 mei 1803 I84391
4
Fokkes, Jan 
 23 mei 1805Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107187
5
Everts, Dieuwke 
 23 mei 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50147
6
van Pommeren, Jurjen Coenraads 
 23 mei 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42371
7
Slager, Meindert Pieters 
 23 mei 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42
8
Jelles, Sytze 
 23 mei 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4025
9
Kingma, Gerrit Heins 
 23 mei 1814 I59879
10
Boonstra, Eelke Rommerts 
 23 mei 1815Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68560
11
Dobma, Ymkje Douwes 
 23 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26506
12
Gercama, Gerke Johannes 
 23 mei 1820Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38248
13
Palses, Neeltie 
 23 mei 1820Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87882
14
Borkhuis, Jan Klaassen 
 23 mei 1821Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107477
15
de Graaf, Jitske Lieuwes 
 23 mei 1821Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83158
16
Jelles, Wopkje 
 23 mei 1822Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80295
17
Nicolay, Ymkje Douwes 
 23 mei 1822Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31970
18
Gerbens, Aukje 
 23 mei 1825Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111881
19
Wassenaar, Arjen Jobs 
 23 mei 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32263
20
Bijlstra, Bartel Jarigs 
 23 mei 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2949
21
Eekhoff, Tjaltje 
 23 mei 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64480
22
Zijlstra, Geert Jogchums 
 23 mei 1826Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40046
23
Dijkstra, Marijke Jelles 
 23 mei 1827Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100092
24
Kooistra, Maaike Aukes 
 23 mei 1827Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83436
25
Luimstra, Eye Symons 
 23 mei 1827Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74514
26
Woude, Lammert Johannes van der 
 23 mei 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10787
27
de Jong, Binne Jans 
 23 mei 1828Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61185
28
Koehoorn, Pieter Jans 
 23 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9434
29
Roelofs, Lijsbeth 
 23 mei 1828Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11142
30
Wierds, Jitske 
 23 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6431
31
Julles, Arentje 
 23 mei 1829City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95873
32
Kink, Hendrik Stevens 
 23 mei 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2426
33
Hilbrands, Foukjen 
 23 mei 1830Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90104
34
Snoekstra, Taetske Klazes 
 23 mei 1831Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30165
35
Deinema, Jacob Doekes 
 23 mei 1832Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10563
36
Wijngaarden, Mintje Pieters 
 23 mei 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78549
37
Kuipers, Ettje Idses 
 23 mei 1835Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56259
38
de Vries, Klaas Siedzes 
 23 mei 1837 I58849
39
Wiersma, Piebe Pieters 
 23 mei 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65035
40
Klaver, Maaike Andries 
 23 mei 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I463
41
Rozema, Froukje Roelofs 
 23 mei 1840Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19449
42
Wal, Johannes Jelles van der 
 23 mei 1840Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1772
43
de Boer, Sjoerd Sipkes 
 23 mei 1842St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78821
44
Wagen, Sijke Sjoukes van der 
 23 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18778
45
Kramer, Taeke Jans 
 23 mei 1844Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53040
46
Velde, Maria Elisabeth Joachims van der 
 23 mei 1845 I29981
47
Woldinga, Ebel Everts 
 23 mei 1845Lellens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109701
48
Bennema, Hendrik Gerrits 
 23 mei 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14599
49
Brouwer, Jan Sybrens 
 23 mei 1846Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40026
50
de Vries, Eeuwe Dirks 
 23 mei 1846Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56085

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 506

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feitses, Joecke 
Tjeerds, Jancke 
 23 mei 1723Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76769
I76770
2
Pijters, Jukke 
Wijbes, Hylkjen 
 23 mei 1723Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105603
I105604
3
Pijtters, Feye 
Douwes, Aeltie 
 23 mei 1723Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94883
I94884
4
Bokkes, Jakle 
Tijmens, Grijtie 
 23 mei 1725Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89863
I89864
5
Baukes, Doeke 
Aukes, Emke 
 23 mei 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43156
I93108
6
Fransen, Jou 
Jans, Yebeltje 
 23 mei 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43130
I43131
7
Hiddes, Geert 
Rutgers, Trijntje 
 23 mei 1734Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76756
I76757
8
Kornelis, Tetman 
Jans, Geertje 
 23 mei 1734Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93399
I93400
9
Sijmens, Sietse 
Jans, Antje 
 23 mei 1734Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92282
I92283
10
Popkes, Simon 
Pyters, Ynske 
 23 mei 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73348
I73349
11
Gerbens, Gepke 
Martens, Tettje 
 23 mei 1745Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5559
I5560
12
Harmens, Christoffel 
Roelofs, Antje 
 23 mei 1745Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88970
I88971
13
Hendrikx, Meine 
Tettes, Rixt 
 23 mei 1745Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80204
I80205
14
Hotses, Sytse 
Beerends, Engelina 
 23 mei 1745Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92296
I92297
15
Jacobs, Lunsingh 
Lues, Jantjen 
 23 mei 1745Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103071
I103072
16
Jeppes, Claas 
Clases, Gepkie 
 23 mei 1745Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77425
I77426
17
Luitsens, Albert 
Ritskes, Anke 
 23 mei 1745Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84250
I84251
18
Martens, Sipke 
Martens, Aaltje 
 23 mei 1745Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101151
I101152
19
Sybes, Popke 
Gerryts, Renske 
 23 mei 1745Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45141
I45142
20
Writsers, Eijso 
Roelfs, Albertje 
 23 mei 1745Niekerk/Oldekerk/Faan Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108509
I108508
21
Aans, Gerrit 
Hillebrands, Aukje 
 23 mei 1751Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50357
I50358
22
Arjens, Rein 
Rinses, Lolkjen 
 23 mei 1751Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90513
I90514
23
Frysman, Ekko Hendriks 
Haas, Berber Simons (de) 
 23 mei 1751Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95798
I95799
24
Jacobs, Willem 
Douwes, Fetje 
 23 mei 1751Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82242
I82244
25
Sakes, Feitse 
Jans, Antje 
 23 mei 1751Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87379
I87380
26
Johannes, Albert 
Wytzes, Froukien 
 23 mei 1754Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109972
I109973
27
Klases, Symon 
Eintes, Aaltje 
 23 mei 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88733
I88734
28
Cornelis, Doen 
Freerks, Lolkjen 
 23 mei 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49560
I49561
29
Foekes, Douwe 
Jakobs, Aukje 
 23 mei 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2812
I2811
30
Freerks, Harke 
Jolts, Aaltje 
 23 mei 1756Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92081
I92082
31
Gerkes, Pijtter 
Gales, Lolkjen 
 23 mei 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104662
I104663
32
Idses, Jacob 
Kornelis, Gryttje 
 23 mei 1756Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76033
I76034
33
Jans, Harmen 
Ysbrands, Tjepkje 
 23 mei 1756Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83863
I83864
34
Jelles, Reinder 
Jans, Teetske 
 23 mei 1756Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86722
I86723
35
Jitses, Tjipke 
Leuwkes, Grytje 
 23 mei 1756Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94896
I94897
36
Pijters, Jan 
Nuttes, Haansen 
 23 mei 1756Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94717
I94718
37
Pijtters, Age 
Jans, Akke 
 23 mei 1756Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74713
I74714
38
Popkes, Sake 
Jans, Aaltje 
 23 mei 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89583
I89584
39
Fokkes, Anne 
Fokkes, Doetje 
 23 mei 1757Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87481
I87482
40
Ages, Gerrijt 
Jans, Geertje 
 23 mei 1762Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84569
I84570
41
Beenigs, Jan 
Hotzes, Hotske 
 23 mei 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104882
I104875
42
Beerns, Doede 
Dirks, Tryntje 
 23 mei 1762Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32363
I32364
43
de Jongh, Yske 
Weyer, Acke Dirks 
 23 mei 1762Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106365
I106366
44
Fellekus, Frederik 
Heimans, Baukje 
 23 mei 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70255
I70256
45
Gosliga, Johannes Piers 
Meinsma, Aukje Sjoerds 
 23 mei 1762Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71624
I71625
46
Gosses, Gerben 
Feyes, Sjoerdtje 
 23 mei 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49017
I49018
47
Hecke, Jacob 
Anthony, Willemke 
 23 mei 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76167
I76168
48
IJpes, Sipke 
Clasis, Antie 
 23 mei 1762Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109397
I109398
49
Ottes, Lume 
Jilles, Jetske 
 23 mei 1762Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91794
I91795
50
Rientjes, Hessel 
Lieuwes, Taetske 
 23 mei 1762Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94560
I94561

1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 92

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jetses, Saecke 
 23 mei 1658Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88519
2
Jans, Lysbet 
 23 mei 1690Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I264
3
Bauckes, Wijtse 
 23 mei 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44835
4
Ouwes, Claas 
 23 mei 1717Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67728
5
Gosses, Taeke 
 23 mei 1723Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97365
6
Heeres, Wybren 
 23 mei 1734Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80701
7
Willems, Gerrijt 
 23 mei 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45539
8
Arjens, Maartje 
 23 mei 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19986
9
Dirks, Bouwe 
 23 mei 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13752
10
Fedriks, Saapke 
 23 mei 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99759
11
Keegstra, Fedde Ruurds 
 23 mei 1743Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76681
12
de Vries, Harmen Aebles 
 23 mei 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26270
13
Jouws, Minse 
 23 mei 1745Idsegahuizum/Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96113
14
Moet, Claes Roelofs 
 23 mei 1745Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88776
15
Romkes, Rindert 
 23 mei 1745Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90390
16
Watses, Trijntje 
 23 mei 1748Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43650
17
Ruurds, Vroukjen 
 23 mei 1749Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87037
18
Alberts, Reinou 
 23 mei 1751Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43302
19
Jacobs, Gertje 
 23 mei 1751Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82175
20
de Boer, Oene Hessels 
 23 mei 1754Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66761
21
Adema, Heiltje Fransens 
 23 mei 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21128
22
de Jong, Elisabet Antoony 
 23 mei 1756Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20265
23
Engberts, Dieuwke 
 23 mei 1756Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86323
24
Jakobs, Lupke 
 23 mei 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81170
25
Douwes, Romke 
 23 mei 1758Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49202
26
Anes, Trijntje 
 23 mei 1762Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9664
27
Bottema, Oene Willems 
 23 mei 1762Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99236
28
Dijkstra, Dirk Pieters 
 23 mei 1762Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49513
29
Meer, Sytze Eelkes van der 
 23 mei 1762Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78960
30
Grond, Marten Cornelis 
 23 mei 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11645
31
Dreunhuizen, Jan Oenes 
 23 mei 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53598
32
Tammes, Tjeerd 
 23 mei 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86268
33
Kuipers, Sieds Jacobs 
 23 mei 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112066
34
Alberts, Ritske 
 23 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43096
35
Dirks, Pieter 
 23 mei 1773Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68827
36
Durks, Marij 
 23 mei 1773Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83698
37
Faber, Trijntje Jans 
 23 mei 1773Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4191
38
Feddes, Aukjen 
 23 mei 1773Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91080
39
Gerbens, Frans 
 23 mei 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1666
40
Hobbes, Gerben 
 23 mei 1773Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103783
41
Klaases, Geeske 
 23 mei 1773Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107004
42
Kooistra, Rindert Roelofs 
 23 mei 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98602
43
Noordman, Halbe Gerrits 
 23 mei 1773Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2567
44
Piers, Hiltje 
 23 mei 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44564
45
Pot, Trijntje Pieters 
 23 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6813
46
Prosje, Sybren Pieters 
 23 mei 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97516
47
Ringma, Herke Sybes 
 23 mei 1773Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12392
48
Sipma, Ype Pieters 
 23 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44413
49
Sytses, Klaaske 
 23 mei 1773Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6472
50
Abma, Murk Freerks 
 23 mei 1774Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51077

1 2 Volgende»