Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 210

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tieerds, Hillebrand 
 23 mrt 1731Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19359
2
Folkerts, Hendrik 
 23 mrt 1754Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92579
3
Bakker, Pieter Jans 
 23 mrt 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76027
4
Kingma, Luitjen Ymkes 
 23 mrt 1769Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80190
5
Johannes, Trijntje 
 23 mrt 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91673
6
Hendriks, Elsebeen 
 23 mrt 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44855
7
Hiemstra, Grietje Bouwes 
 23 mrt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42576
8
Kruis, Aaltje Gerrits 
 23 mrt 1774Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108072
9
Tuinstra, Antje Sjoerds 
 23 mrt 1774Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84304
10
Bijker, Bartel Pieters 
 23 mrt 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43148
11
Prins, Tjitske Pieters 
 23 mrt 1776Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30435
12
Sikkema, Sjoerd Sikkes 
 23 mrt 1777Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108501
13
Westerhuis, Trijntje Atzes 
 23 mrt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2518
14
Mellema, Ettje Hoites 
 23 mrt 1778Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20898
15
de Braak, Gerrit Jarigs 
 23 mrt 1780Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60709
16
Postma, Fokke Jans 
 23 mrt 1780Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21600
17
Stellingwerf, Trijntje Cornelis 
 23 mrt 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99633
18
Walstra, Wopke Menkes 
 23 mrt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20050
19
de Vries, Pieter Willems 
 23 mrt 1783Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65447
20
Fokkema, Meindert Lieuwes 
 23 mrt 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9743
21
Zwaagstra, Baukjen Gerbens 
 23 mrt 1783Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110501
22
Dirks, Johannes 
 23 mrt 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45134
23
Koopmans, Pieter Eelkes 
 23 mrt 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103830
24
Slim, Trijntje Jans 
 23 mrt 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87127
25
Wagenaar, Jelte Feites 
 23 mrt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105798
26
Beinema, Willemke Sytzes 
 23 mrt 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94503
27
Jonker, Geertje Arjens 
 23 mrt 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65993
28
Kuiken, Knierke Martens 
 23 mrt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78105
29
Feddema, Antje Wytzes 
 23 mrt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13634
30
Lamringh, Klaas Gerbens 
 23 mrt 1790Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14192
31
Sipma, Antje Klazes 
 23 mrt 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26013
32
Gorter, Antje Louws 
 23 mrt 1792Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74872
33
Jans, Gerrijt 
 23 mrt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43765
34
Roepsma, Rein Romkes 
 23 mrt 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103111
35
Dijkstra, Akke Freerks 
 23 mrt 1794Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41399
36
de Blaauw, Jantje Rintjes 
 23 mrt 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57952
37
Jansma, Jan Igles 
 23 mrt 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2677
38
Klaver, Aukje Minnes 
 23 mrt 1795Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52850
39
Boomsma, Aafke Broers 
 23 mrt 1796Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22640
40
Nicolay, Douwe Sjoerds 
 23 mrt 1797Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18871
41
Brouwer, Bouchien Harms 
 23 mrt 1798Nieuweschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68794
42
Dijkstra, Nieske Pieters 
 23 mrt 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106479
43
Alma, Tjitske Sakes 
 23 mrt 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5687
44
Haag, Wytske Jans van der 
 23 mrt 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2461
45
Holwerda, Neeltje Jientjes 
 23 mrt 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13703
46
Jaarsma, Jurjen Dirks 
 23 mrt 1803Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1706
47
Krop, Wijke Keimpes 
 23 mrt 1803Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2738
48
Pomp, Martje Geerts 
 23 mrt 1805Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110668
49
Prose, Aaltje Geerts 
 23 mrt 1806Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102966
50
Runia, Trijntje Theunis 
 23 mrt 1806Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33848

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Postuma, Pieter Pieters 
 23 mrt 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35010
2
Franses, Allert 
 23 mrt 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3213
3
Tjommes, Hendrikje 
 23 mrt 1806St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77001
4
Crolis, Mayke Pyters 
 23 mrt 1807IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68885
5
Annes, Feye 
 23 mrt 1811Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106310
6
Jellis, Jochum 
 23 mrt 1811Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75903
7
Kuiken, Dirk Cornelis 
 23 mrt 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30737
8
de Boer, Harm Pieters 
 23 mrt 1812Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34073
9
Gerbens, Romkje 
 23 mrt 1812 I16095
10
Reitsma, Akke Abes 
 23 mrt 1812Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47468
11
Jeltema, Otte Jans 
 23 mrt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81788
12
Jilderda, Grietje Jans 
 23 mrt 1816 I76102
13
Wybenga, Cornelis Minnes 
 23 mrt 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4188
14
Kienstra, Christiaan Franses 
 23 mrt 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58663
15
Hogedijk, Jan Minnes 
 23 mrt 1819Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10894
16
Wybrens, Grietje 
 23 mrt 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58653
17
Fokkema, Tjeerd Fokkes 
 23 mrt 1821Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74552
18
Koopmans, Tjalling Pieters 
 23 mrt 1821Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90888
19
Braaksma, Hendrik Wiltjes 
 23 mrt 1822Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86018
20
van Schaik, Lourens 
 23 mrt 1822City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104186
21
Drent, Jan Luitzens 
 23 mrt 1823Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76725
22
Reintjes, Ytje 
 23 mrt 1824Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95776
23
Hoekstra, Marten Gosses 
 23 mrt 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22982
24
Luehof, Wilhelmus Gerrits 
 23 mrt 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14089
25
Gerlofs, Aukjen 
 23 mrt 1826 I62854
26
Kleinstra, Dirkje Gaukes 
 23 mrt 1826Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108622
27
Visser, Jacob Heerkes 
 23 mrt 1826 I73187
28
Sluis, Jochem Martens van der 
 23 mrt 1827Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102550
29
Westra, Jan Tjipkes 
 23 mrt 1827Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34223
30
Bakker, Aaltje Poppes 
 23 mrt 1828Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57394
31
Veldsma, Arjen Klazes 
 23 mrt 1828Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55958
32
Meinders, Gerhardus Imbartus 
 23 mrt 1829City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95851
33
Tjerks, Grietje 
 23 mrt 1830Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61339
34
Zijlstra, Klaas Hommes 
 23 mrt 1831Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37767
35
Meulen, Liepke Pieters van der 
 23 mrt 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29574
36
Osinga, Ymkje Jans 
 23 mrt 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12306
37
Postma, Eede Aukes 
 23 mrt 1832Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61159
38
van Vliet, Eelke Baukes 
 23 mrt 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28030
39
van Boven, Dirk 
 23 mrt 1834Waarde, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111111
40
Wal, Andries Aukes van der 
 23 mrt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6380
41
Mokma, Harmen Jacobs 
 23 mrt 1836Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57846
42
Oeges, Grietje 
 23 mrt 1836 I59355
43
Vlas, Johannes Klazes 
 23 mrt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98982
44
Halma, Anne Sijes 
 23 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50168
45
de Roo, Ytje Hendriks 
 23 mrt 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30035
46
Luksen, Wintje Eeltjes 
 23 mrt 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9395
47
Heimans, Aafke Melles 
 23 mrt 1840Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56866
48
Wallendal, Oedsen Jacobs 
 23 mrt 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11989
49
Brandsma, Lammert Martens 
 23 mrt 1842Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73042
50
Broersma, Kornelis Popes 
 23 mrt 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27251

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Saapes, Hendrik 
Melles, Mincke 
 23 mrt 1721Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91650
I91651
2
Sybes, Wybren 
Wytzes, Ienke 
 23 mrt 1727Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100476
I100477
3
Althuis, Tjepke 
Harmanus, Antje 
 23 mrt 1732Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71503
I71504
4
Geerts, Jouke 
Gerrits, Trijn 
 23 mrt 1749Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50316
I50317
5
Willems, Claas 
Jans, Tjitske 
 23 mrt 1749Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94904
I94905
6
Ploeg, Hindrik Jans 
Reits, Meentje 
 23 mrt 1755Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112708
I112709
7
Sippens, Tomas Jacobs 
Stapensea, Grietje Wijbes 
 23 mrt 1755Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74726
I74727
8
Fookes, Sierk 
Dirks, Maaike 
 23 mrt 1760Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84309
I84310
9
Louws, Else 
Everts, Taatske 
 23 mrt 1760Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105684
I105685
10
Martens, Douwe 
Joostens, Grietje 
 23 mrt 1766Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76191
I76192
11
Piters, Dirk 
Feikes, Ytje 
 23 mrt 1766Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69106
I69107
12
Sikkes, Willem 
Pieters, Janke 
 23 mrt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96425
I96426
13
Ysbrands, Jan 
Gosliga, Bokje Piers 
 23 mrt 1766Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92231
I92232
14
Klases, Tijs 
Fokkes, Tetje 
 23 mrt 1777Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94609
I94610
15
Boersma, Taeke Tijssens 
Straatsma, Ytje Oenzes 
 23 mrt 1783Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6443
I6442
16
Clasen, Jan 
Jannes, Jacomine 
 23 mrt 1783Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95691
I95692
17
Geerts, Gerryt 
Bos, Maria Hendriks 
 23 mrt 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91688
I91687
18
Andrijs, Sjoerd 
Vreugdenberg, Geertruid Hendriks 
 23 mrt 1788Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83457
I83458
19
Jacobs, Jacob 
Johans, Leentje 
 23 mrt 1788Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97298
I97297
20
Bosma, Jan Berents 
Tjeerds, Baukje 
 23 mrt 1794Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84234
I84235
21
de Vries, Cornelis Doens 
Johannes, Antje 
 23 mrt 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93619
I31581
22
Elsenga, Fetse Jacobs 
Hendriks, Baukje 
 23 mrt 1794Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89316
I89337
23
Smeding, Andries Dooitzes 
Dotinga, Akke Sytzes 
 23 mrt 1794Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59308
I59309
24
Dijkstra, Jan Sjoerds 
de Bruin, Richtje Anskes 
 23 mrt 1800Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100322
I100323
25
Sytsma, Sytze Thomas 
Visser, Trijntje Eelzes 
 23 mrt 1800Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86751
I86750
26
Boersma, IJsbrand Thomas 
Westra, Trijntje Pieters 
 23 mrt 1806Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65422
I65423
27
Prins, Klaas Jans 
Wieringa, Trijntje Pieters 
 23 mrt 1806Baflo/Rasquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112641
I112642
28
Reen, Jan Jurres 
de Jong, Grietje Ytsens 
 23 mrt 1806Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100782
I100783
29
Damstra, Geert Gerlofs 
Wiersma, Geertje Wybes 
 23 mrt 1818Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109127
I109128
30
Jorritsma, Jorrit Meintes 
Rientstra, Antje Sytzes 
 23 mrt 1818Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95055
I95056
31
Quist, Kommer 
de Groene, Pieternella 
 23 mrt 1827Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109804
I109805
32
Akkerman, Fedde Klases 
van Raffinis, Catharina Johanna Elisabeth Burger 
 23 mrt 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82368
I82369
33
de Vries, Gerrit Jitses 
Veenstra, Trijntje Teunes 
 23 mrt 1839Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62973
I62974
34
Joustra, Oeble Berends 
Martens, Ymkje Annes 
 23 mrt 1848Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106235
I15262
35
Stapert, Sybren Jans 
Elzinga, Maaike Piers 
 23 mrt 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104628
I104627
36
Miedema, Anne Berends 
Faber, Rinske Gerbens 
 23 mrt 1850Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49779
I49781
37
Gelder, Beert Daams 
Poelstra, Pietje Haantjes 
 23 mrt 1853Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105101
I105102
38
Ringelberg, Nikolaas (Nicholas aka Nikolaas Krabbe) 
Burgdt, Jannetje (Jennie) van der 
 23 mrt 1861Brouwershaven, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112620
I112621
39
Slagter, Folkert Jans 
Noordhof, Grietje 
 23 mrt 1861Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110080
I110081
40
Tasma, Johannes Everts 
Braaksma, Willemke Jelles 
 23 mrt 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9795
I9796
41
de Jonge, Jacobus 
van Bloois, Maatje 
 23 mrt 1866Zonnemaire, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108525
I108526
42
Wondaal, Hermanus (Herman) Barends 
Poortinga, Antje Dirks 
 23 mrt 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17114
I15149
43
Visser, Jan Pieters 
Visser, Renske Eintes 
 23 mrt 1878Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82022
I14510
44
de Milde, Willem Heldooren 
Mey, Naeaents Romkes van der 
 23 mrt 1887Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105693
I28274
45
Tuinstra, Klaas Feikes 
Baarda, Tjipkjen Symons 
 23 mrt 1889Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66328
I66323
46
Vlasman, Andrew 
Groeneweg, Lena 
 23 mrt 1889Roseland, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84822
I84823
47
Talsma, Gerardus Alberts 
Idzinga, Tettje Hajes 
 23 mrt 1891Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61997
I62000
48
Kamminga, Tiete Hendriks 
Sandstra, Yttje Hendriks 
 23 mrt 1895Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95744
I95716
49
Staal, Sake Sipkes 
Balder, Guurtje (Gertie) 
 23 mrt 1905Lansing, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15160
I84800
50
Roda, Bouwe Alberts 
de Vries, Gepke Oeges 
 23 mrt 1907Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61345
I61354

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bockes, Claes 
 23 mrt 1673Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85577
2
Andries, Tjerk 
 23 mrt 1710Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94083
3
Jans, Jetske 
 23 mrt 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43744
4
Wilkes, Fokjen 
 23 mrt 1724Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73635
5
Eeltjes, Jouke 
 23 mrt 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46661
6
Heins, Kinske 
 23 mrt 1727Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90889
7
Papma, Tiitske Franzen 
 23 mrt 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45849
8
Rensema, Saaktje Folkerts 
 23 mrt 1727Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107066
9
Eeltjes, Romke 
 23 mrt 1732Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44917
10
Watses, Tietje 
 23 mrt 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104454
11
Aukes, Hylkjen 
 23 mrt 1738Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53693
12
de Vries, Willem Johannes 
 23 mrt 1738Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92006
13
Smits, Wybe Ebes 
 23 mrt 1738Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64273
14
Tjeerds, Dirk 
 23 mrt 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45738
15
Bruinsma, Janke Bastiaans 
 23 mrt 1742Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89079
16
Durks, Menke 
 23 mrt 1742Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51034
17
Gerbens, Sijke 
 23 mrt 1743Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45495
18
Uiltjes, Tiettie 
 23 mrt 1749Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44988
19
Westerhuis, Rinse Gerrits 
 23 mrt 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41435
20
Wygers, Jan 
 23 mrt 1749Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104178
21
Arjens, Maayke 
 23 mrt 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77896
22
Freriks, Dieuke 
 23 mrt 1752Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65687
23
Borger, Auke Johannes 
 23 mrt 1755Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I798
24
Jaspers, Dirkje 
 23 mrt 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8299
25
Nicolai, Atze Roels 
 23 mrt 1755Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57378
26
Rinsma, Baaukjen Folkerts 
 23 mrt 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43358
27
Tilma, Pier Jans 
 23 mrt 1755Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2474
28
de Monchij, Michiel Marinus 
 23 mrt 1759Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100009
29
Delstra, Gooitzen Pieters 
 23 mrt 1759Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91533
30
Kingma, Marten Johannes 
 23 mrt 1759Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10935
31
Visser, Hiltje Rimmelts 
 23 mrt 1759Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90479
32
Berg, Antje Bouwes 
 23 mrt 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31584
33
Dijkstra, Antje Doedes 
 23 mrt 1760Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99283
34
Werff, Fockjen Isaacs van der 
 23 mrt 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87412
35
Willems, Janke 
 23 mrt 1760Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55079
36
Minnes, Antje 
 23 mrt 1761Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56678
37
Burg, Pieternella Alberts van den 
 23 mrt 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53599
38
Wopkes, Hendrikje 
 23 mrt 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7090
39
Buikstra, Maartje Hendriks 
 23 mrt 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37682
40
Glas, Hendrik Jans 
 23 mrt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1911
41
Harmens, AEke 
 23 mrt 1766Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57502
42
Rienks, Cornelis 
 23 mrt 1766Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47234
43
Wilting, Jacob Jans 
 23 mrt 1766Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99764
44
Yttjes, Antje 
 23 mrt 1766Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91998
45
Snijder, Haike Fokkes 
 23 mrt 1770Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74052
46
Jakobs, Pijtter 
 23 mrt 1772Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97820
47
Bergsma, Hessel Scheltes 
 23 mrt 1777Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86516
48
Boonstra, Sijke Sakes 
 23 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4473
49
Pieters, Worp 
 23 mrt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59602
50
Stellema, Wybren Klazes 
 23 mrt 1777Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24201

1 2 3 Volgende»