Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 206

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Krottje, Gerrit Ennes 
 22 nov 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39944
2
Zijlstra, Jan Wynsens 
 22 nov 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7159
3
Agema, Giltje Jans 
 22 nov 1768Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41196
4
Martens, Pietie 
 22 nov 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76162
5
Jans, Antje 
 22 nov 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5141
6
Trip, Antje Uilkes 
 22 nov 1771Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97324
7
Dijkstra, Jan Oeges 
 22 nov 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21704
8
Ellens, Anna Jakobs 
 22 nov 1772Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82629
9
Harma, Rinske Jans 
 22 nov 1772Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64900
10
Bouma, Ruurd Jans 
 22 nov 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2060
11
Hellinga, Aukjen Tjipkes 
 22 nov 1773Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88205
12
Boersma, Jan Dirks 
 22 nov 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10535
13
Iepma, Antje Klases 
 22 nov 1774Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94281
14
Wopkes, Antje 
 22 nov 1774Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61881
15
Johannes, Lieuwe 
 22 nov 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79204
16
Bil, Gepkje Klazes 
 22 nov 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40079
17
Geerts, Antje 
 22 nov 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45094
18
Sjoerds, Pijter 
 22 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7220
19
Gosses, Syke 
 22 nov 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77439
20
Hellinga, Klaaske Douwes 
 22 nov 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10987
21
Wind, Annigjen Hendriks 
 22 nov 1779Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84884
22
Baukes, Ytje 
 22 nov 1782Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90497
23
Bijlsma, Wybrig Feikes 
 22 nov 1782Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65199
24
Gerbens, Gerben Andries 
 22 nov 1782Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42206
25
Huizinga, Luurt Tammes 
 22 nov 1783Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108454
26
Stellingwerf, Jeltje Ymes 
 22 nov 1783Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75019
27
Vries, Antje Sytzes de 
 22 nov 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16754
28
Zelle, Adam Harmens 
 22 nov 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70759
29
Grijpstra, Geertje Thijssens 
 22 nov 1786Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13450
30
Reitsma, Ynskjen Djurres 
 22 nov 1787Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95038
31
Keimpes, Sijbren 
 22 nov 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79114
32
Taekema, Taeke Gosses 
 22 nov 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97729
33
Meinema, Jan Fransens 
 22 nov 1791Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40836
34
Noordenbos, Andreas Ulbes 
 22 nov 1791Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96370
35
Vries, Hendrik IJsbrands de 
 22 nov 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18703
36
Zee, Rein Douwes van der 
 22 nov 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70857
37
Seekema, Kornelis Jans 
 22 nov 1794Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109315
38
Boes, Tytje Sytzes 
 22 nov 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11730
39
Walle, Jantje Thijssens de 
 22 nov 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3231
40
Jong, Jetske Pieters de 
 22 nov 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10086
41
de Vries, Floris Tjerks 
 22 nov 1799Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71572
42
Krottje, Jiskje Hendriks 
 22 nov 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84759
43
Oudt, Pietje Jans van 
 22 nov 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3439
44
Andree, Andries Jans 
 22 nov 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I849
45
Kooi, Egbert Jans van der 
 22 nov 1801Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69787
46
Wouda, Maaike Oenes 
 22 nov 1801Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95821
47
Bergsma, Feike Jans 
 22 nov 1802Compagnie Jubbega/Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58320
48
Wagen, Antje Piers van der 
 22 nov 1803Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72
49
Hefting, Nanno Derks 
 22 nov 1805Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99037
50
Machiela, Minke Heerts 
 22 nov 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12153

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 179

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Harmens, Sybout 
 22 nov 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105478
2
Plat, Laas Gerbens 
 22 nov 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40875
3
Jans, Frans 
 22 nov 1809Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105960
4
Johannes, Taeke 
 22 nov 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78755
5
Theunis, Tjeerd 
 22 nov 1811Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83870
6
Hofstra, Douwe Anes 
 22 nov 1812Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64635
7
Sjoukes, Geertje 
 22 nov 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10925
8
Epkema, Akke Geerts 
 22 nov 1814Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89206
9
Biesma, Jitze Jans 
 22 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5994
10
Boschma, Jan Douwes 
 22 nov 1817Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95775
11
Olthuis, Hendrik Mattheus 
 22 nov 1817Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99860
12
Berkebijl, Antje Johannes 
 22 nov 1818Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105315
13
Tijssens, Sijke 
 22 nov 1818Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80435
14
Feenstra, Klaas Jans 
 22 nov 1820Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72526
15
Meindertsma, Pieter Wiltjes 
 22 nov 1821Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85017
16
Sandra, Baukje Dirks 
 22 nov 1821Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83024
17
Groen, Berent Wibbes 
 22 nov 1822Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107479
18
de Vries, Sieuwke Taekes 
 22 nov 1823 I68228
19
Gros, Jan Hanzes 
 22 nov 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10366
20
van Lankum, Jacob Johans 
 22 nov 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103315
21
van Lankum, Jacob Johans 
 22 nov 1823Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107189
22
Veenstra, Ytske Tietes 
 22 nov 1823Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17982
23
Hopperus, Antje Sapes 
 22 nov 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39311
24
Tilma, Jan Jans 
 22 nov 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9070
25
Wijngaarden, Djieuwke Klazes 
 22 nov 1824 I62376
26
Tijssens, Sietske 
 22 nov 1825Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90567
27
Bijlsma, Feike Jakobs 
 22 nov 1826Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65200
28
Dragt, Hendrikjen Klazes 
 22 nov 1826Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111313
29
Lyklema, Johannes Nannes 
 22 nov 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8639
30
Rutgers, Yke 
 22 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66459
31
Sikma, Auke Cornelis 
 22 nov 1826Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29341
32
Aukes, Trientje 
 22 nov 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93312
33
Hofstra, Passchier Jacobs 
 22 nov 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106780
34
Olivier, Antje Lourens 
 22 nov 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7465
35
Swaluwe, Fokjen Jans 
 22 nov 1827Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95154
36
Veening, Tjalling Luitzes 
 22 nov 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83832
37
Dublinga, Ambrosius Livius 
 22 nov 1828Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102848
38
Gerrits, Riemke 
 22 nov 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81345
39
Wiersma, Pieter Sjoerds 
 22 nov 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65772
40
Gelder, Hilbrand Hilbrands van 
 22 nov 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8627
41
Smit, Yde Dirks 
 22 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7915
42
Bosma, Pieter Pieters 
 22 nov 1830Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80092
43
Klaver, Minne Freerks 
 22 nov 1830Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26955
44
Doornbos, Sikke Luitjes 
 22 nov 1831Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109703
45
Kiestra, Trijntje Jans 
 22 nov 1831Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72318
46
Dijkstra, Sjouke Jurjens 
 22 nov 1832Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60167
47
de Rook, Trijntje Abeles 
 22 nov 1833 I50286
48
Stegenga, Cornelis Wiebes 
 22 nov 1833Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110767
49
Pieters, Aukje 
 22 nov 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18161
50
Vries, Trijntje Ruurds de 
 22 nov 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6526

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Johannes 
Folkerts, Antie 
 22 nov 1669 I3785
I3788
2
Jeltes, Schelte 
Annes, Dieuke 
 22 nov 1716Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4806
I4807
3
Ooy, Pyter Lucas 
Joosten, Trintje 
 22 nov 1733Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71214
I71215
4
Eeltjes, Jan 
Vos, Janke Roelofs 
 22 nov 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73263
I73264
5
Jacobs, Dirk 
Gosses, Hiltje 
 22 nov 1744Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86006
I86007
6
Buuren, Dirk Alberts 
Minnes, Tjetje 
 22 nov 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77970
I77971
7
Rompkes, Melle 
Hendriks, Trijntje 
 22 nov 1761Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47268
I47269
8
Teunis, Rein 
Jetses, Sytske 
 22 nov 1761Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71593
I71594
9
Broos, Hermannes 
Seerps, Helena Maria 
 22 nov 1763Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47218
I47219
10
Meyer, Jacob 
Hessels, Jacobje 
 22 nov 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97199
I97200
11
Alberts, Jan 
Harkes, Gepke 
 22 nov 1772Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75408
I75407
12
Douwes, Cornelis 
Lieuwes, Geertje 
 22 nov 1772Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88083
I88084
13
Douwes, Uilcke 
Ymes, Wikjen 
 22 nov 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75369
I75370
14
Jakobs, Abe 
Rintjes, Tjettje 
 22 nov 1772Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69357
I69359
15
Rudolphi, Johannes 
Louws, Afke 
 22 nov 1772Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69705
I69706
16
Sikma, Auke Cornelis 
Gerbens, Janke 
 22 nov 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29341
I29342
17
de Jong, Kornelis Davids 
Koudenburg, Grietje Botes 
 22 nov 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109560
I109561
18
Koopmans, Hein Pieters 
Sjoerds, Joukje 
 22 nov 1778Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80097
I80098
19
Geles, Hedser 
Fokkema, Romkje Fokkes 
 22 nov 1789Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81453
I58520
20
Gerrits, Klaas 
Piers, Geertje 
 22 nov 1789Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66076
I66077
21
Hospes, Franke Roels 
Lapstra, Hiltje Alles 
 22 nov 1789Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74163
I74164
22
Johannes, Antonius Coendert 
Cornelis, Vroukje 
 22 nov 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68357
I68358
23
Swettema, Reimer Alberts 
Feitsma, Swopkjen Minnes 
 22 nov 1789Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70607
I70608
24
Disselsma, Jan Aelzes 
Jaspers, Trijntje 
 22 nov 1795Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87034
I87035
25
Feddes, Sybout 
Jochums, Tjittje 
 22 nov 1795Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56363
I56364
26
Meinderts, Eelke 
Gerbens, Neeltje 
 22 nov 1795Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92058
I92056
27
Minzes, Sytze 
Klaases, Sjoerdje 
 22 nov 1795Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57578
I57579
28
Beer, Klaas Doedes de 
Bosma, Emke Gerrits 
 22 nov 1799Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9465
I9466
29
Claasses, Claas 
Roelofs, Jeltje 
 22 nov 1801Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84588
I84589
30
Hanenburg, Jacob Tjebbes 
Jans, Trijntje 
 22 nov 1801Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79403
I79405
31
Kingma, Tjomme Jans 
Noordenbos, Klaaske Ulbes 
 22 nov 1801Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47359
I47360
32
Kuiper, Rentso Egberts 
Oortwijn, Gebina Jans 
 22 nov 1803Beerta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64384
I64385
33
Abbing, Abraham Willems 
Elzinga, Saakjen Coerts 
 22 nov 1807Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67739
I67727
34
de Vries, Sjoerd Klazes 
Koopmans, Teatske Jacobs 
 22 nov 1807Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96388
I96389
35
Kooi, Haring Jans van der 
Pel, Antje Aans 
 22 nov 1807Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64678
I64679
36
de Vries, Jan Klasens 
Velthuis, Fennechien Harms 
 22 nov 1815Noorddijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108594
I108595
37
Meijer, Jacob Wolters 
Werkman, Trijntje Pieters 
 22 nov 1815Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109691
I109692
38
Prinsen, Willem 
Hengeveld, Antonetta 
 22 nov 1817Dinxperlo. province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105779
I105780
39
Roskam, Marinus 
Schoof, Adriaantje 
 22 nov 1820Nieuwerkerk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110801
I110802
40
Siertsema, Hemme Jakobs 
Brouwer, Heiltje Derks 
 22 nov 1823Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64729
I64730
41
Feenstra, Metske Jacobs 
Woude, Akke (Aukje) Martens van der 
 22 nov 1824Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107378
I70960
42
de Vries, Tjeerd Sapes 
Geest, Baukje Kornelis (aka Folkertsma) van der 
 22 nov 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83749
I43818
43
Andringa, Waling Pieters 
Tuuk, Johanna Gerhards van der 
 22 nov 1826Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103202
I103203
44
Krol, Jan Alberts 
Boer, Dirkje Pieters de 
 22 nov 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5678
I5666
45
Laan, Gepke Jans van der 
Jansma, Johanna Jans 
 22 nov 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43675
I43679
46
Kooi, Hendrik Martens 
Dijkstra, Antje Gerbens 
 22 nov 1828Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38839
I38840
47
Faber, Jentje Jobs 
Faber, Antje Jacobs 
 22 nov 1832Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41739
I63431
48
Pot, Pieter Jans 
Dob, Hilje Jacobs 
 22 nov 1832Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109493
I109494
49
Westra, Sicco (Sikke) Wijtzes 
Hoekstra, Beitske Sybolts 
 22 nov 1832Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91949
I91954
50
Huizinga, Beerent Dirks 
de Boer, Ettje Oebeles 
 22 nov 1833Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2899
I34331

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Heidanus, Jurjen Jurjens 
 22 nov 1691Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44017
2
Sanders, Maryke 
 22 nov 1691Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73780
3
Bonga, Sije Pijters 
 22 nov 1696Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73386
4
Aukes, Emke 
 22 nov 1705Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93108
5
Hesselius, Hessel Bernardus 
 22 nov 1716Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68077
6
IJsbrands, Anne 
 22 nov 1716Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43582
7
Eeltjes, Lijsbet 
 22 nov 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93638
8
Waatzes, Jenke 
 22 nov 1729Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89395
9
Ypes, Lysbet 
 22 nov 1736Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100605
10
Adzerts, Ulbe 
 22 nov 1739Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74787
11
Douwes, Jeikjen 
 22 nov 1743Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97602
12
Dijkma, Bouwe Gerryts 
 22 nov 1744Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104792
13
Fennema, Auke Eeltjes 
 22 nov 1750Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4632
14
Koelstra, Dirkje Dirks 
 22 nov 1750Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56366
15
Arends, Klaaske 
 22 nov 1761Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60148
16
Bruinsma, Jan Johannes 
 22 nov 1761Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83699
17
Gorter, Johannes Jans 
 22 nov 1761Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72820
18
Nettinga, Fokjen Piers 
 22 nov 1761Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102463
19
Arjens, Jan 
 22 nov 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67943
20
Bij, Marten Tjeerds van der 
 22 nov 1767Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60466
21
Cornelis, Claas 
 22 nov 1767Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91870
22
Douwes, Folkert 
 22 nov 1767Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19998
23
Pool, Jan Jacobus 
 22 nov 1767Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38865
24
Visbeek, Hendrik Tjeerds 
 22 nov 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1840
25
Looxma, Romke Johannis 
 22 nov 1769Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73794
26
Alberts, Dirk 
 22 nov 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75967
27
Groenewoud, Johannes Sjoerds 
 22 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7214
28
Heslinga, Wijke Scheltes 
 22 nov 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15895
29
Sinnema, Antje Jans 
 22 nov 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12342
30
Symens, Meindert 
 22 nov 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19211
31
Wijma, Sake Ages 
 22 nov 1772Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69127
32
Boomsma, Wildrik Pieters 
 22 nov 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106726
33
Boyenga, Harmen Boyens 
 22 nov 1778Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78383
34
Burmania, Tjeerd Pieters 
 22 nov 1778Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42030
35
de Jong, Siebrigje Harmens (aka Groenia) 
 22 nov 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86459
36
de Vries, Minne Minnes 
 22 nov 1778Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51247
37
Martens, Jochemina (Miene) 
 22 nov 1778Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108101
38
Meyer, Nieske Jans 
 22 nov 1778Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51642
39
Sytzes, Antje 
 22 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46718
40
Tjeerds, Aatje 
 22 nov 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1844
41
Veer, Ybele Taekes van der 
 22 nov 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40068
42
Bijlstra, Jan Jarigs 
 22 nov 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107102
43
Dijkstra, Ynske Sjoerds 
 22 nov 1789Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41345
44
Faber, Sjoertje Tietes 
 22 nov 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110409
45
Haarsma, Trijntje Pieters 
 22 nov 1789Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77868
46
Hiemstra, Tjitske Hanzes 
 22 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13047
47
Kroodsma, Ankje Jans 
 22 nov 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7385
48
van Belkum, Harmannus 
 22 nov 1789Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109477
49
Westra, Jorke Klazes 
 22 nov 1789Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66263
50
Berg, Meindert Lykeles 
 22 nov 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9324

1 2 Volgende»