Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Alberts, Reiner 
 22 okt 1748 I43300
2
Palma, Jantje Pieters 
 22 okt 1749Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107771
3
Tolsma, Eelkje Wopkes 
 22 okt 1751Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102075
4
Dijkstra, Jan Feyes 
 22 okt 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5149
5
Schonenburg, Johannes Theunis 
 22 okt 1762Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9856
6
Dijkstra, Trijntje Johannes 
 22 okt 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15742
7
Reinders, Dieuwke 
 22 okt 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9594
8
van Zuiden, Brugt Hinnes 
 22 okt 1768Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52935
9
Jonker, Grietje Jans 
 22 okt 1769Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37622
10
Wal, Tjitse Jelmers van der 
 22 okt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110311
11
de Vries, Rinze Ypes 
 22 okt 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109332
12
Wijmstra, Trijntje Baukes 
 22 okt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6924
13
Klases, Tjalle 
 22 okt 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43551
14
Theunes, Willem 
 22 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46742
15
Binnes, Harmen 
 22 okt 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4601
16
Gosses, Froukje 
 22 okt 1778Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7290
17
War, Idzerd Andries van der 
 22 okt 1778Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9717
18
Jurjens, Leentje 
 22 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10901
19
Ruitinga, Baukjen Harmens 
 22 okt 1780Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70974
20
Tjeerds, Froukjen 
 22 okt 1782Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44643
21
Venema, Eelkjen Franses 
 22 okt 1782Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105872
22
Boer, Antje Aukes de 
 22 okt 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7435
23
Rinzes, Maaike 
 22 okt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37139
24
Walings, Reindert 
 22 okt 1785Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47499
25
Kooistra, Elske Boeles 
 22 okt 1786Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75852
26
Venema, Korneliske Klazes 
 22 okt 1786Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26048
27
Deinema, Grietje Gerrits 
 22 okt 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4858
28
Dijkstra, Antje Dirks 
 22 okt 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17557
29
Herrema, Jan Gerrits 
 22 okt 1788Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105068
30
Vil, Eltje Cornelis 
 22 okt 1789Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4423
31
Buma, Oege Hendriks 
 22 okt 1790Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44737
32
Schuurman, Douwe Bokkes 
 22 okt 1790Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94192
33
Boersma, Rinse Jans 
 22 okt 1791Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11657
34
Meister, Sjoukje Koenraads 
 22 okt 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2573
35
Smits, Antje Tietes 
 22 okt 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64127
36
Bokkinga, Bokke Hendriks 
 22 okt 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1344
37
Dijkstra, Johannes Gerbens 
 22 okt 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98116
38
Berg, Meindert Lykeles 
 22 okt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9324
39
de Jong, Trijntje Klazes 
 22 okt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51352
40
Zijlstra, Hiltje Harkes 
 22 okt 1795Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35984
41
Bokma, Hyke Alberts 
 22 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6814
42
Wassenaar, Jurre Klazes 
 22 okt 1797Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106324
43
Voersma, Klaaske Eintes 
 22 okt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10301
44
Sinnema, Anne Tjebbes 
 22 okt 1799Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14311
45
Jacobs, Gerrijt 
 22 okt 1800Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99231
46
Wassenaar, Gaatske Obbes 
 22 okt 1801Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38791
47
Wiersma, Ids Hendriks 
 22 okt 1801Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88493
48
Stienstra, Houkje Hommes 
 22 okt 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6389
49
Visser, Maaike Pieters 
 22 okt 1802Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89318
50
Visser, Wietze Martens 
 22 okt 1802Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59550

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hotses, Ceijmpe 
 22 okt 1766Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95575
2
Kamminga, Pieter Bokkes 
 22 okt 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1693
3
Goffes, Korneliske 
 22 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6464
4
Jilles, Jacob 
 22 okt 1808Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79621
5
Douwes, Reynder 
 22 okt 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86929
6
Jelles, Trijntje 
 22 okt 1809Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71728
7
Jorrits, Akke 
 22 okt 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11086
8
Koning, Neeltje Willems 
 22 okt 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66091
9
Paulus, Wytske 
 22 okt 1810Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75052
10
Eisema, Fokeltje Jacobs 
 22 okt 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48278
11
Jenties, Ytie 
 22 okt 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1827
12
Jisses, Antje 
 22 okt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43594
13
Maan, Klaas Lieuwes van der 
 22 okt 1816Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13370
14
Feenstra, Rinse AEbes 
 22 okt 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35103
15
Sjoerds, Hylkjen 
 22 okt 1821Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65552
16
Tomas, Janke 
 22 okt 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58647
17
Bouma, Harmenke Tjepkes 
 22 okt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23487
18
Oosting, Feike Thijsses 
 22 okt 1823Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67222
19
Teekes, Grietje 
 22 okt 1823Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109453
20
Brouwer, Sikke Jans 
 22 okt 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103867
21
Heslinga, Lieme Petrus 
 22 okt 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9154
22
Looyenga, Rein Pieters 
 22 okt 1824Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66139
23
Looyenga, Rein Pieters 
 22 okt 1824Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73914
24
Meulen, Antje Lolkes van der 
 22 okt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6427
25
Annes, Willemke 
 22 okt 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92414
26
Seffinga, Klaas Ybes 
 22 okt 1825 I40104
27
Wiedema, Gerrit Jans 
 22 okt 1825Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38001
28
Boersma, IJsbrand Thomas 
 22 okt 1826Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65422
29
Feenstra, Klaaske Tietes 
 22 okt 1826Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20157
30
Stienstra, Sjoerd Watzes 
 22 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9107
31
Wouters, Trijntje 
 22 okt 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32246
32
Jorna, Theodorus (Tjeerd) Jans 
 22 okt 1827Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94985
33
Kuiper, Jacob Jans 
 22 okt 1827Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71204
34
Visser, Trijntje Martens 
 22 okt 1827 I41243
35
Waller, Hendrikjen Pieters 
 22 okt 1827Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90846
36
Boes, Einte Eeltjes 
 22 okt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11707
37
Hoekstra, Gertje Pieters 
 22 okt 1828Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21601
38
Lolkes, Janke 
 22 okt 1828 I60191
39
Nieuwsma, Pieter Rinses 
 22 okt 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5875
40
Velde, Meint Gerbens van der 
 22 okt 1828Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86748
41
Hoekstra, Tabe Sanders 
 22 okt 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68444
42
Postmus, Aaltje Taekes 
 22 okt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10521
43
Feitsma, Swopkjen Minnes 
 22 okt 1831Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70608
44
Hoekstra, Pieter Tjeerds 
 22 okt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35738
45
Bredze, Cornelis Arjens 
 22 okt 1834Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26785
46
Ley, Renze Jans van der 
 22 okt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16447
47
Eeltjes, Sytske 
 22 okt 1835Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54299
48
Feitsma, Hylkjen Eeuwes 
 22 okt 1835Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84847
49
Wiersma, Johanna Louwes 
 22 okt 1836Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61634
50
de Groot, Durk Ruurds 
 22 okt 1837 I68027

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerbens, Jan 
Heerts, Jannichie 
 22 okt 1702Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77706
I77707
2
Heds, Siebe 
Oepkes, Dieuke 
 22 okt 1730Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112194
I112195
3
Jurks, Pijtter 
Gerrits, Sjoukjen 
 22 okt 1730Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72441
I72442
4
Broers, Pijter 
Sjoerds, Wijpkje 
 22 okt 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44376
I44377
5
Sevenster, Sijbbe Yemes 
Brolsma, Grijtje Jans 
 22 okt 1741Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85031
I85032
6
Hemkes, Harm 
Zanharst, Gertje Willems 
 22 okt 1752Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71193
I71194
7
Jans, Pyter 
Gerrits, Zara 
 22 okt 1752Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76158
I76159
8
Wouters, Eelke 
Gerbens, Antje 
 22 okt 1758Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86059
I86060
9
Wildervanck, Adriaen 
Tuuk, Lutgerdina van der 
 22 okt 1761City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99568
I99569
10
Carels, Lodewijk 
Klases, Rinske 
 22 okt 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98226
I98227
11
Hajes, Jakel 
Jans, Jantje 
 22 okt 1775Aduard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84256
I84257
12
Herkes, Ruurd 
Hendriks, Hendriena 
 22 okt 1775Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50721
I50722
13
Meinsma, Gerben Klazes 
Gerkes, Riemkje 
 22 okt 1780Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91360
I91359
14
Reins, Sikke 
Hendriks, Trijntje 
 22 okt 1780Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90337
I90338
15
Feerks, Douwe 
Eisenga, Trijntje Broers 
 22 okt 1786Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94925
I94926
16
Klaases, Klaas 
Roelofs, Dutje 
 22 okt 1786Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83745
I83746
17
Penninga, Jillardus Everhardus 
Ennema, Ynskje 
 22 okt 1786Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57207
I105662
18
Reitsma, Gerrit Ates 
Zijlstra, Sijke Reins 
 22 okt 1786Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83972
I83973
19
Sipma, Siemen Klazes 
Monsma, Maaike Klazes 
 22 okt 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7450
I7449
20
Anema, Wytze Minnes 
Pieters, Minke 
 22 okt 1797Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34809
I34810
21
Dijkstra, Pieter Jippes 
Klases, Beitske 
 22 okt 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50266
I50267
22
Kolk, Harmen Douwes 
Dirks, Aaltje 
 22 okt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77726
I79316
23
Roosma, Sierk Reins 
Fokkema, Romkje Fokkes 
 22 okt 1797Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58519
I58520
24
Roosma, Sierk Reins 
  I91776
25
Wynia, Ruurd Teunis 
Hiemstra, Sytske Tietes 
 22 okt 1797Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61712
I61713
26
Elzinga, Rein Wybrens 
de Boer, Trijntje Jans 
 22 okt 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50332
I50334
27
Feenstra, Marten Wepkes 
Hildema, Sybrigje Pieters 
 22 okt 1809Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89074
I89086
28
Holdinga, Philippus Jans 
Ploeg, Joosje Sapes van der 
 22 okt 1809Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41326
I41327
29
Werf, Sytse Frederiks van der 
Wiersma, Aaltje Bokkes 
 22 okt 1809Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20155
I20154
30
Banga, Harke Pieters 
Hania, Pietje Pieters 
 22 okt 1812Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26943
I26944
31
Klazinga, Jan Jans 
Bosgra, Geertje Beerends 
 22 okt 1812Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36901
I36902
32
Hoitsma, Arjen Jacobus 
van Gelder, Elske Kornelis 
 22 okt 1814Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77654
I77657
33
Rosier, Fokke Klazes 
Kingma, Aaltje Jans 
 22 okt 1814Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106752
I106753
34
Herder, Christiaan den 
de Jonge, Cornelia 
 22 okt 1818Borssele, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108716
I108717
35
Kingma, Gosse Jans 
Jong, Sjoerdje Jans de 
 22 okt 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10913
I12190
36
Heslinga, Gerben Scheltes 
Jansma, Trijntje Aukes 
 22 okt 1820Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103481
I103476
37
Uitterdijk, Auke Klases 
Hendriks, Helena 
 22 okt 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19165
I80321
38
Elzinga, Marten Dirks 
Folkertsma, Ynske Eeltjes 
 22 okt 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6620
I6600
39
Leistra, Auke Tjeerds 
Vries, Gooitske Minses de 
 22 okt 1825Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20179
I20180
40
Maan, Lieuwe Willems van der 
Meilema, Pietrik Pieters 
 22 okt 1825Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44809
I44810
41
Sment, Fredrik Allardus 
Meulen, Wypkje Jans van der 
 22 okt 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3180
I3181
42
Swart, Hilbrand Pieters 
Hettema, Sijke Andries 
 22 okt 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1885
I5930
43
Zoodsma, Valentijn Ruurds 
Vries, Trijntje Barteles de 
 22 okt 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I866
I867
44
van Gelder, Marten Jacobs 
Jetzes, Sjieuke 
 22 okt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33278
I66175
45
Appeldoorn, Waling Gerbens 
Meters, Trijntje Jisses 
 22 okt 1834Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57592
I43593
46
de Vries, Ruurd Hommes 
Heinstra, Saakjen Baukes 
 22 okt 1834Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68635
I68636
47
Sjoerds, Hendrik Hendriks Postma 
Bosch, Fokeltje Johannes 
 22 okt 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50377
I50378
48
Friesema, Iebe Jans 
van Breeden, Sjoukje Binderts 
 22 okt 1840Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36438
I36437
49
Kingma, AEde Gosses 
Wykel, Trijntje Wybes 
 22 okt 1842Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13074
I13076
50
Candatus, Jan Pieters 
Bakker, Fokeltje Romkes aka Steensma 
 22 okt 1843Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56511
I56512

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tiallings, Sioerd 
 22 okt 1693Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I727
2
Baukes, Doeke 
 22 okt 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43156
3
Tjipkes, Antje 
 22 okt 1704Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103325
4
Banning, Magteld Harmanus 
 22 okt 1724Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86714
5
Hessels, Tjetske 
 22 okt 1741Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3551
6
Teekeles, Sytske 
 22 okt 1742Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47298
7
Pijters, Lijsbet 
 22 okt 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43350
8
Sijbrens, Nanne 
 22 okt 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46015
9
Wybenga, Jan Andries 
 22 okt 1747Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80315
10
Baukes, Biather 
 22 okt 1752Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44306
11
Baarsma, Henke Rienks 
 22 okt 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88729
12
Bosma, Anne Abrahams 
 22 okt 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40415
13
Johannes, Baukje 
 22 okt 1758Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3183
14
Sjoerds, Willem 
 22 okt 1758Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104492
15
Huizinga, Hiske Rinses 
 22 okt 1763Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11076
16
Fokkema, Hiltje Fokkes 
 22 okt 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7643
17
Jochums, Jelle 
 22 okt 1769Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95745
18
Krottje, Gerrit Reins 
 22 okt 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63709
19
Lepstra, Klaas Jurjens 
 22 okt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10033
20
Miedema, Hiltje Ruurds 
 22 okt 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12503
21
Bijlsma, Pietje Paulus 
 22 okt 1780Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111015
22
Kolk, Antje Doedes van der 
 22 okt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6369
23
Baukes, Geertje 
 22 okt 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98545
24
Dekker, Douwe Loepkes 
 22 okt 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103773
25
Hendriks, Pyttje 
 22 okt 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44272
26
Noord, Ruurd Pieters van der 
 22 okt 1786Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69674
27
Veenstra, Tjible Wouters 
 22 okt 1786Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58508
28
Boorsma, Anne Wybes 
 22 okt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77662
29
Bouwman, Garmt Dreeuwes 
 22 okt 1797Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100899
30
Braak, Gerrit Hendriks 
 22 okt 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I561
31
de Boer, Renske Klases 
 22 okt 1797Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41638
32
Dijkstra, Tjeerd Pieters 
 22 okt 1797Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33721
33
Lutgendorp, Jan Martens 
 22 okt 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74379
34
Miedema, Klaaske Hendriks 
 22 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7732
35
Pijtters, Maike 
 22 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45330
36
Plat, Laas Jans 
 22 okt 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69326
37
Siderius, Sytske Dirks 
 22 okt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56029
38
Sytzes, Jelle 
 22 okt 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79904
39
Wagenaar, Hebeltje Andries 
 22 okt 1797Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89686
40
Woude, Sjoukje Ates van der 
 22 okt 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85872
41
van Hermelen, Johanna 
 22 okt 1798Everdingen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109150
42
Schaaf, Klaas Mients van der 
 22 okt 1804Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2773
43
Paulus, Kornelis 
 22 okt 1809Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48241
44
Wey, Rinske Johannes van der 
 22 okt 1809Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47111