Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 190

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Buck, Wilhelmina 
 22 sep 1676Duisburg, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87909
2
Claases, Cornelis 
 22 sep 1741Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85652
3
Sytsema, Fetse Sytses 
 22 sep 1742Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66195
4
Ydes, Japke 
 22 sep 1743Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88148
5
Epkes, Pieter 
 22 sep 1759Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67952
6
Klases, Jeltje 
 22 sep 1760Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108258
7
Berg(h), Giel Kornelis van den 
 22 sep 1761Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100328
8
Reitsma, Tjitte Stevens 
 22 sep 1765Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102992
9
Oedsens, Willem 
 22 sep 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47940
10
Boersma, Syds Dirks 
 22 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73299
11
Rienks, Frouwkjen 
 22 sep 1773Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54651
12
Tjeerds, Lijsbet 
 22 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44648
13
Zee, Cornelis Reins van der 
 22 sep 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22674
14
Miedema, Hiltje Ruurds 
 22 sep 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12503
15
Jans, Pieter 
 22 sep 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81022
16
Wiersma, Douwe Taekeles 
 22 sep 1778Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111839
17
Andringa, Eeke Sybrens 
 22 sep 1779Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65006
18
Jong, Tetje Jans de 
 22 sep 1779Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I322
19
Bijmholt, Hiltje Eelkes 
 22 sep 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73258
20
Nieuwenhuis, Jacobje (Japke) Jacobs 
 22 sep 1781Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52593
21
Posthumus, Cornelis Jorrits 
 22 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25191
22
Baukes, Durk 
 22 sep 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103321
23
Bouwsma, Romkje Pieters (aka Boltes) 
 22 sep 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19322
24
de Groot, Okje Olferts 
 22 sep 1782Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87854
25
Hettema, Jantje Andries 
 22 sep 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5383
26
Schotanus, Jetske Jacobus 
 22 sep 1786Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69759
27
Bleeker, Jan Wybrens 
 22 sep 1787Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108679
28
Boekebinder, Jacob Jans 
 22 sep 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4016
29
Fennema, Hendrik Jentjes 
 22 sep 1787Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11222
30
Wybrens, Jan 
 22 sep 1787Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44071
31
Feyma, Feije Mients 
 22 sep 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83908
32
Pebesma, Tjibbe Tomas 
 22 sep 1790Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18904
33
Postma, Tjalling Oenses 
 22 sep 1790Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70063
34
Velsing, Tjaltje Taedes 
 22 sep 1790Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97101
35
Nijenhuis, Jan Willem te 
 22 sep 1791Holterhoek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65842
36
Vlas, Hiltje Siemens 
 22 sep 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6498
37
Bonnema, Maike Tietes 
 22 sep 1793Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108858
38
Brouwer, Hendrik Sytzes 
 22 sep 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40721
39
Boelstra, Syds Tjeerds 
 22 sep 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31458
40
Terpstra, Jan Jinzes 
 22 sep 1797Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10380
41
Baltes, Kornelis 
 22 sep 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15224
42
Kramer, Pietertje Freerks 
 22 sep 1798Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106112
43
de Vries, Grietje Willems 
 22 sep 1799Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66737
44
Hovinga, Gaele Nannes 
 22 sep 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53071
45
Pallas, Ynskjen Hendriks 
 22 sep 1799Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74049
46
Visser, Tjipke Teens 
 22 sep 1799Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85952
47
Douma, Klaaske Sytzes 
 22 sep 1800Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106951
48
Miedema, Sytske Klases 
 22 sep 1800Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7645
49
Sment, Fredrik Allardus 
 22 sep 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3180
50
Stap, Bartel Pieters 
 22 sep 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50298

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Coldewey, Simon 
 22 sep 1771Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102746
2
Jobs, Antje 
 22 sep 1772Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111941
3
Reitsma, Grietje Stevens 
 22 sep 1806Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102973
4
Lammerts, Eesge 
 22 sep 1807Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82655
5
Voogd, Johannes Jurgen 
 22 sep 1807Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46559
6
Sakes, Janke 
 22 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5643
7
Freerks, Willemke 
 22 sep 1809IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2015
8
Andries, Jitske 
 22 sep 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42891
9
Jacobs, Berend 
 22 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9459
10
Weiland, Auke Tousein 
 22 sep 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88428
11
Greidanus, Auke Jacobs 
 22 sep 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19583
12
Noordhuis, Jacob Jans 
 22 sep 1813Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65487
13
Braaksma, Froukjen Andries 
 22 sep 1814Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100329
14
Nicolai, Anne Remkes 
 22 sep 1814Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58711
15
Proce, Trijntje Johannes 
 22 sep 1814Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106452
16
Barwegen, Jan Jans 
 22 sep 1815Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88188
17
Wal, Taeke Johannes van der 
 22 sep 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5565
18
Burggraaf, Jan Jacobs 
 22 sep 1818Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102109
19
Sierds, Doetje 
 22 sep 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84014
20
Hettes, Welmoed 
 22 sep 1819St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96188
21
Dijkstra, Kornelis Jacobs 
 22 sep 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49596
22
de Jong, Antje Willems 
 22 sep 1821Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94653
23
Abes, Lijsbert 
 22 sep 1822Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39403
24
Zuidema, Jildert Roelofs 
 22 sep 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109080
25
Boonstra, Sjouke Eesges 
 22 sep 1823 I65416
26
Klazes, Janke 
 22 sep 1823Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11676
27
Mey, Louw Foppes van der 
 22 sep 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13132
28
Dirks, Grietje 
 22 sep 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100712
29
Aalsma, Renske Pieters 
 22 sep 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13761
30
van Postma, Kornelis Jans 
 22 sep 1825Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89700
31
Heide, Berend Lammerts van der 
 22 sep 1826 I56981
32
Jans, Grietje 
 22 sep 1826Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89448
33
Kappelman, Harmanus 
 22 sep 1826Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20274
34
Meer, Rinske Frankes van der 
 22 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51794
35
Meulen, Aukje Liepkes van der 
 22 sep 1826Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103132
36
Plantinga, Sierk Ypes 
 22 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52254
37
Posthumus, Nicolaas Gerrits 
 22 sep 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53918
38
Posthumus, Pieter Pieters 
 22 sep 1826Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4802
39
Radersma, Willem Dirks 
 22 sep 1826 I67609
40
Tolsma, Pietje Wybrens 
 22 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28071
41
Bosch, Atze Fetzes 
 22 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12753
42
Bosma, Auke Jochums 
 22 sep 1827 I75896
43
Olivier, Seerp Tietes 
 22 sep 1827 I21090
44
Post, Hendrik Botes 
 22 sep 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26754
45
Kroes, Jouke Dirks 
 22 sep 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38774
46
Wiel, Sytze Everts van der 
 22 sep 1830Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63013
47
Aukes, Tjitske 
 22 sep 1831Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75074
48
Walma, Maaike Cornelis 
 22 sep 1831 I62198
49
de Vries, Trijntje Hendriks 
 22 sep 1832Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51668
50
Hoogterp, Jetske Wytzes 
 22 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8675

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 48 van 48

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hilbrants, Baucke 
Tierks, Antje 
 22 sep 1695Aalsum/Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44832
I44833
2
Gerbens, Abe 
Hendriks, Tjietske 
 22 sep 1720Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71116
I71117
3
Yemes, Johannes 
Reins, Trijntie 
 22 sep 1720Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103936
I103937
4
Poulus, Jacob 
Claases, Janneke 
 22 sep 1726Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97743
I97744
5
Jentjes, Tetman 
Beernts, Hyke 
 22 sep 1743Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50670
I50671
6
Sydses, Dirk 
Feitses, Auckjen 
 22 sep 1743Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102557
I102558
7
Douwes, Pijter 
Andles, Sjoukjen 
 22 sep 1748Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89341
I89342
8
Tjeerds, Gerrit 
Walings, Geertje 
 22 sep 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104271
I104272
9
Sinia, Rinse Gerryts 
Eelkes, Elisabeth 
 22 sep 1765Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33166
I33167
10
Tiepkes, Meinte 
Klaases, Pytje 
 22 sep 1765Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105957
I105958
11
Baarda, Sybe Gerlofs 
Osinga, Sytske Arjens 
 22 sep 1771Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59322
I59323
12
Oenes, Wybe 
Lieuwes, Baaukje 
 22 sep 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99205
I99206
13
Veen, Fokke Hendriks van der 
Sjoerds, Trijntje 
 22 sep 1771Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50951
I50952
14
Wybes, Durk 
Obbes, Willemke 
 22 sep 1771Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81678
I81679
15
Wynsens, Sjerp 
Jans, Ymkjen 
 22 sep 1771Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74779
I74780
16
Bontekoe, IJsbrand Aukes 
Rienks, Sara 
 22 sep 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68014
I68015
17
Groot, Sjoerd Tomas de 
Ypey, Yfke Klazes 
 22 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6882
I6883
18
Swolstra, Willem Harmens 
Wierdema, Tietje Wierds 
 22 sep 1799Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76457
I76458
19
Wiegersma, Wieger Hendriks 
Siezes, Antje 
 22 sep 1799Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96851
I96852
20
de Vries, Pieter Dirks 
van Soest, Grietje Heeres 
 22 sep 1805Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75544
I75548
21
Gerards, Gideon Karel 
Jong, Maaike Cornelis de 
 22 sep 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16460
I16461
22
Jonker, Tiede Jans 
Bokkinga, Minke Pieters 
 22 sep 1813Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18723
I18721
23
Loonstra, Piebe Hendriks 
Radema, Doetje Everts (aka Hemrika) 
 22 sep 1814Mairie Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10511
I10512
24
Boer, Tjeerd Pieters de 
Lelia, Antje Rinderts 
 22 sep 1816Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3688
I3689
25
Dijkens, Emme Freerks 
Pieterman, Grietje Klasen 
 22 sep 1821Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110672
I110673
26
Boelstra, Syds Johannes 
Andringa, Grietje Johannes 
 22 sep 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42469
I42470
27
van As, Jacobus 
Kik, Geertruij 
 22 sep 1824Dreischor, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107955
I107956
28
Pheiffer, Klaas Daniels 
Bosma, Nieske Wybrens 
 22 sep 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3235
I5755
29
Jong, Frans Gerbens de 
Halbersma, Fetje Symens 
 22 sep 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12001
I12007
30
Lelia, Roelof Rinderts 
Gilles, Anna Fredriks 
 22 sep 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10466
I9542
31
Mey, Roelof Foppes van der 
Groot, Trijntje Sjoerds de 
 22 sep 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13131
I13136
32
Westerhof, Eisso Tjaarda Pieters 
Staal, Geesien Kornelis 
 22 sep 1831Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53730
I53731
33
Wiersma, Syds Johannes 
van Assen, Sjoukjen Durks 
 22 sep 1831Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49858
I49859
34
Riemersma, Melle Folkerts 
Jager, Ybeltje Alberts 
 22 sep 1832Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70110
I70119
35
Ferwerda, Ytzen Gerbens 
Kooistra, Dirkje Tjitzes 
 22 sep 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68379
I68378
36
Hiemstra, Pieter Wytzes 
Bloemsma, Jantje Rochus 
 22 sep 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14257
I14260
37
de Jong, Cornelis Leonardus 
Westerman, Christina 
 22 sep 1869City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99730
I99744
38
Boonstra, Folke(rt) Klazes 
Buursma, Froukje Douwes 
 22 sep 1870Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17707
I16168
39
Werkstra, Dirk Joukes 
Olivier, Antje Kornelis 
 22 sep 1870Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30327
I14494
40
Buur, Eisse Pieters 
Venekamp, Hillechien Hilbrands 
 22 sep 1877Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107169
I107170
41
de Jong, Sybren Willems 
de Vos, Klaaske Wiltjes 
 22 sep 1877Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24306
I98017
42
Leistra, Yde Pieters 
Dijkstra, Jeltje Atses 
 22 sep 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24486
I24442
43
Oostmeyer, Ludolf 
Ley, Jantje (Jennie) van der 
 22 sep 1883Muskegon, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109434
I109435
44
Kroes, Dirk Hendriks 
Roeda, Ynske Dirks 
 22 sep 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38024
I13940
45
Monsma, Jan Oeges 
Boskma, Edom Rienks 
 22 sep 1894Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103547
I103548
46
Huizenga, Liebe (Lee) Sjoerds 
Van Dyken, Matilda 
 22 sep 1909Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33550
I33565
47
Wallinga, Ruurd Klazes 
Bottema, Alida Tjitzes 
 22 sep 1909Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35169
I76805
48
Hodde, Klaas (Charles) 
Hogendijk, Dieuwke (Julia) Oeges 
 22 sep 1910Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109763
I17635

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 76

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tijsses, Roelof 
 22 sep 1661Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45386
2
Tjallings, Rinske 
 22 sep 1700Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78241
3
Tomas, Sape 
 22 sep 1700Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91747
4
Tjallings, Trijntie 
 22 sep 1720Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78246
5
Jelles, Yde 
 22 sep 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92291
6
Willems, Nutte 
 22 sep 1726Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83495
7
Jans, Rinske 
 22 sep 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65721
8
Arjens, Pijtter 
 22 sep 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46005
9
Hoek, Gerrit Pieters 
 22 sep 1743Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65903
10
Annes, Hiltje 
 22 sep 1748Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84909
11
Dijkstra, Abe Harmens 
 22 sep 1748Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74711
12
Dirks, Anne 
 22 sep 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80573
13
Kuik, Elske Dirks 
 22 sep 1748St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79377
14
Wikkes, Ytje 
 22 sep 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40884
15
Bonnen, Arent 
 22 sep 1754Oosterhesselen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99778
16
Freeriks, Janke 
 22 sep 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75244
17
Jans, Eeltie 
 22 sep 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56301
18
Kuip, Foke Aukes van der 
 22 sep 1754Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82732
19
Lolkes, Dirkjen 
 22 sep 1754Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99239
20
Botes, Klaas 
 22 sep 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46938
21
Wiegersma, Douwe Pieters 
 22 sep 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58146
22
Lourens, Hendrikjen 
 22 sep 1764Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100204
23
Baarda, Age Jetzes 
 22 sep 1765Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82390
24
Dirks, Fokeltje 
 22 sep 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45132
25
Dirks, Jantje 
 22 sep 1765Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4189
26
Jacobs, Bregtje 
 22 sep 1765Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110058
27
Wassenaar, Anne Dirks 
 22 sep 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53246
28
Anema, Hendrik Jans 
 22 sep 1771Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94549
29
Keuning, Klaaske Jouws 
 22 sep 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69139
30
Rinsma, Symen Rinses 
 22 sep 1771Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40295
31
Boomsma, Dirkje Pieters 
 22 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46555
32
Bootsma, Sytske Cornelis 
 22 sep 1776Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48781
33
Eisema, Fokeltje Jacobs 
 22 sep 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48278
34
Hoekstra, Ariaantje Jacobs 
 22 sep 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13897
35
Kingma, Jitze Jacobs 
 22 sep 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13080
36
Hommema, Tjitske Hessels 
 22 sep 1778Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11147
37
Buma, Akke Hendriks 
 22 sep 1782Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6987
38
Cornelis, Schelte 
 22 sep 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45417
39
de Wit, Aaltje Jans 
 22 sep 1782Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72949
40
Ebbens, Harmen Christiaans 
 22 sep 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3403
41
Hollander, Heiltje Jans 
 22 sep 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38989
42
Topstra, Roelof Romkes 
 22 sep 1782Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72913
43
Wiersma, Sjoukje Tjeerds 
 22 sep 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12461
44
Veenstra, Johannes Baukes 
 22 sep 1792Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101248
45
Boomsma, Anske Andeles 
 22 sep 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58071
46
Bosma, Janke Tjallings 
 22 sep 1793Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96539
47
Hogerhuis, Trijntje Wybrens 
 22 sep 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58844
48
Rijpersma, Tjamke Harmens 
 22 sep 1793Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41406
49
Taekema, Wybe Gosses 
 22 sep 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31631
50
Tolsma, Nieske Doekeles 
 22 sep 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108516

1 2 Volgende»