Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 202

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Rinnerts, Hedser 
 22 aug 1726 I86486
2
Jochums, Pytie 
 22 aug 1751Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91291
3
Woude, Halbe Gosses van der 
 22 aug 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29948
4
Visser, Sake Foppes 
 22 aug 1753Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76316
5
Durks, Trijntje 
 22 aug 1754Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I545
6
Hoites, Dieuwke 
 22 aug 1754Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96114
7
Meulen, Haakje Jeens van der 
 22 aug 1765Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13732
8
Bosgra, Okke Tietes 
 22 aug 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4609
9
Reitsma, Feye Jans 
 22 aug 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73592
10
Meer, Ybeltje Popkes van der 
 22 aug 1773Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92477
11
Feenstra, Auke Pieters 
 22 aug 1774Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52846
12
Graaf, Antie Rinzes de 
 22 aug 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2795
13
Bouwes, Trijntje 
 22 aug 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90428
14
Lieuwes, Jetze 
 22 aug 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42376
15
Koster, Johanna Margaretha 
 22 aug 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67194
16
Pieters, Jantje 
 22 aug 1778Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22534
17
Jochems, Jantien 
 22 aug 1780Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107091
18
Klases, Martsen 
 22 aug 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43552
19
Bouma, Sipke Pieters 
 22 aug 1781Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60087
20
Stallinga, Pierkje Haentjes 
 22 aug 1782Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14191
21
de Groot, Geeltje Klazes 
 22 aug 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36284
22
Sneekstra, Pieter Sibolts 
 22 aug 1783Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90832
23
Wassenaar, Gerben Minnes 
 22 aug 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53218
24
Dijk, Dirk Aukes van 
 22 aug 1784Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9344
25
Geest, Antje Klazes van der 
 22 aug 1785Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58608
26
Uitterdijk, Hendrik Drevis 
 22 aug 1787Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35904
27
Bakker, Jacob Aukes 
 22 aug 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77513
28
Bouta, Theunis Martens 
 22 aug 1790Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90341
29
Holwerda, Geertje Jans 
 22 aug 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5198
30
Vormstra, Willemke Jans 
 22 aug 1792Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10724
31
Talsma, Vroukje Jans 
 22 aug 1793Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6154
32
Feenstra, Auke Wybrens 
 22 aug 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8578
33
Meyer, Arjen Jacobs 
 22 aug 1794Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103629
34
Werkman, Trijntje Pieters 
 22 aug 1794Middelstum/Toornwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109692
35
Halbesma, Halbe Lieuwes 
 22 aug 1797De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3555
36
Memler, Baukje Hendriks 
 22 aug 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8587
37
Schaap, Jacob Jans 
 22 aug 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35000
38
Turkstra, Trijntje Rientses 
 22 aug 1797Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9697
39
Fenema, Jan Johannes 
 22 aug 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7476
40
de Vries, Antje Goslings 
 22 aug 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69957
41
Gardenier, Sytske Dirks 
 22 aug 1799Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101729
42
Dekker, Loepke Jacobs 
 22 aug 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19966
43
Jorritsma, Yemkje Wiebes 
 22 aug 1801Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2127
44
Vries, Pieter Geerts de 
 22 aug 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3096
45
de Roos, Sipke Jans 
 22 aug 1802Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53151
46
Hovinga, Antje Nannes 
 22 aug 1802Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87671
47
Klazes, Jacob 
 22 aug 1803Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78304
48
Dijk, Aaltje Jochems van 
 22 aug 1804Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10767
49
Boersma, Jackele Bokkes 
 22 aug 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2089
50
Boersma, Klaas Bokkes 
 22 aug 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2090

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 136

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Idses, Bote 
 22 aug 1717Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102979
2
Freerks, Douwe 
 22 aug 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16741
3
Syboltsma, Griettje Pieters 
 22 aug 1811Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102265
4
Abbinga, Sjoukje Gerbens 
 22 aug 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5912
5
Graafsma, Jarich 
 22 aug 1812Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101356
6
Tysses, Antje 
 22 aug 1812Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4608
7
Burg, Pieternella Alberts van den 
 22 aug 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53599
8
Dijkstra, Abraham Jacobs 
 22 aug 1817 I61261
9
Albertsma, Antje Annes 
 22 aug 1818 I56814
10
Meer, Thomas Hendriks van der 
 22 aug 1818Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102969
11
Zwanenburg, Symon Martens 
 22 aug 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13000
12
Hanses, Janke 
 22 aug 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39449
13
Jentjes, Antje 
 22 aug 1819Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93600
14
Wijnbrander, Johanna Lourens 
 22 aug 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102910
15
Miedema, Doede Gerbens 
 22 aug 1822Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72638
16
Sytsma, Sjoukje Annes 
 22 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19589
17
Zondervan, Joost Sapes 
 22 aug 1822 I53052
18
Sikkens, Fenje Harms 
 22 aug 1823Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110620
19
Zee, Job Willems van der 
 22 aug 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39833
20
Djurres, Hijlk 
 22 aug 1826Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103268
21
Hiddema, Pieter Montes 
 22 aug 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8656
22
Roelofs, Sijke 
 22 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73266
23
Tuinstra, Sjoerd Saskers 
 22 aug 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87042
24
Waltje, Taapke Klazes 
 22 aug 1826Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13448
25
Wopkes, Trijntje 
 22 aug 1826Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13567
26
Zeilstra, Tjipke Tjeerds 
 22 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18725
27
Pel, Eit Mientes 
 22 aug 1828Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88569
28
Simons, Ylk 
 22 aug 1828Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88667
29
Tempel, Jeltje Roelofs van der 
 22 aug 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50202
30
Kleinhuis, Binnert Holstes 
 22 aug 1829Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95729
31
Kornelis, Tetje 
 22 aug 1829Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95730
32
Camstra, Douwe Willems 
 22 aug 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79947
33
Jong, Jacob Pieters de 
 22 aug 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13149
34
Wiersma, Mintje Tjisses 
 22 aug 1830Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63603
35
Jans, Hylkje 
 22 aug 1835Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1905
36
Bakker, Klaas Lieuwes 
 22 aug 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78296
37
Joha, Maria Thomas 
 22 aug 1837Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27558
38
Riemersma, Geertje Gerrits 
 22 aug 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16282
39
Wijma, Sake Ages 
 22 aug 1837Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69127
40
Zijlstra, Jan Symons 
 22 aug 1838Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84470
41
Terpstra, Tettje Hedzers 
 22 aug 1839Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48596
42
Hofman, Gatze Gerrits 
 22 aug 1840Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65806
43
Osseman, Johannes (Jan) 
 22 aug 1840Ankum, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70488
44
Jong, Siemkje Eelkes de 
 22 aug 1843Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12678
45
Ploeg, Jan Dirks van der 
 22 aug 1846St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70702
46
Reitsma, Antje Pieters 
 22 aug 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16111
47
de Ley, Krijn Lipkes bij 
 22 aug 1848 I78870
48
Bogtstra, Tjamke 
 22 aug 1849Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48760
49
Boskma, Gerben Klases 
 22 aug 1849Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70178
50
Eilderts, Elizabeth 
 22 aug 1849Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37112

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Michiels, Hylke 
Hettinga, Wytske Tietes 
 22 aug 1697Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51967
I51968
2
Baukes, Hillebrand 
Jacobs, Hiltje 
 22 aug 1731Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1832
I1831
3
Jurjens, Joost 
Sjoerds, Tryntie 
 22 aug 1739Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72422
I72423
4
Louws, Ruurd 
Claases, Ytske 
 22 aug 1762Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73915
I73917
5
Teunis, Johannes 
Yntes, Sibbeltje 
 22 aug 1762IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68949
I68950
6
Minnema, Lammert Teedes 
Reinders, Antje 
 22 aug 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98950
I98951
7
Wijbes, Gatse 
Klaases, Wijbrigjen 
 22 aug 1773IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98459
I98460
8
de Jong, Johannes Jelles 
Ploeg, Trijntje Sytses van der 
 22 aug 1784Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48250
I48251
9
Lolkema, Lykle Pieters 
Pieters, Baukjen 
 22 aug 1784Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66209
I66210
10
Verwaal, Arij 
Borsje, Apolonia 
 22 aug 1784Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98792
I98793
11
Straatsma, Tjeerd Alberts 
de Boer, Hinke Tjeerds 
 22 aug 1790Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28241
I28242
12
Weidenaar, Philippus Taekes 
Pytters, Hylkjen 
 22 aug 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88792
I88793
13
Hanekamp, Hendrikus Lammerts 
Wijnbrander, Johanna Lourens 
 22 aug 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102909
I102910
14
Martens, Jan 
Jans, Ytje 
 22 aug 1802Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98551
I98552
15
Postma, Rinze Jans 
Gerrits, Johanna 
 22 aug 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22475
I22476
16
Meyer, Hendrik Oeges 
Oppenhuis, Reinschjen Herres 
 22 aug 1812Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49997
I49998
17
Koopmans, Dirk Martens 
Zijlstra, Joukje Jacobs 
 22 aug 1813Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15485
I15486
18
Mulder, Jan Jeens 
Roersma, Feikjen Johannes 
 22 aug 1816Mairie Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80043
I45069
19
van Tuinen, Jacob Gerrits 
Ophuis, Romkje Sints 
 22 aug 1816Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28085
I28086
20
Zee, Jan Eintes van der 
Visser, Sypkjen Sipkes 
 22 aug 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37585
I37586
21
Boersma, Klaas Everts 
IJskamp, Maartje Daniels 
 22 aug 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46916
I46918
22
Braaksma, Paulus Johannes 
Schilder, Jantje Wymers (aka Schulpstra) 
 22 aug 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39918
I39919
23
Greidanus, Sybe Jacobs 
Gerbens, Trijntje 
 22 aug 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78878
I79416
24
Rooda, Cornelis Cornelis 
Bosje, Hendrikje Alberts 
 22 aug 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4317
I4318
25
Visbeek, Douwe Hendriks 
Steeg, Jantje Ernst 
 22 aug 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4559
I4560
26
Verbeek, Hendrik Johannes 
Boonstra, Baukje Klases 
 22 aug 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21439
I21438
27
Zoodsma, Hendrik Falentijns 
Borger, Trijntje Aukes 
 22 aug 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I858
I639
28
Nettinga, Pier Pieters 
Jaarsma, Evertje Thijsses 
 22 aug 1835Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39467
I39468
29
Reitsma, Andries Gerbens 
Blom, Trijntje Douwes 
 22 aug 1835Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66856
I66853
30
Boersma, Aebe Arjens 
Halma, Trijntje Annes 
 22 aug 1838Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96557
I44436
31
Sebens, Albert Tammes 
Venhuizen, Evertje Sebens 
 22 aug 1838t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109368
I109369
32
Pieters, Pieter Douwe van Poutsma 
Jeltema, Akke Jans 
 22 aug 1840Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107200
I27206
33
Tosch, Albert Gerrits 
Bartels, Harmina Geertruida 
 22 aug 1844Breda, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56582
I56583
34
Dijkman, Roelof Pieters 
Koolstra, Janke Wybrens 
 22 aug 1857Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I769
I1150
35
Jong, Klaas Jitzes de 
Hettinga, Jacobje Uiltjes 
 22 aug 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12653
I13227
36
Hoogland, Louw Watzes 
Westra, Grietje Jetzes 
 22 aug 1860Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26359
I51341
37
Bierma, Hessel Jans 
Denkema, Jelktje Hendriks 
 22 aug 1861Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16125
I16140
38
Boonstra, Jacob Luitjens 
Graaf, Rinske Lammerts de 
 22 aug 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53928
I16799
39
Hylkema, Dirk 
Gros, Baukje Annes 
 22 aug 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14779
I8509
40
Werf, Frederik Sytses van der 
Kingma, Antje Jans 
 22 aug 1868Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27055
I17046
41
de Vries, Homme Wiegers 
Wijngaarden, Trijntje Arjens 
 22 aug 1876Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34344
I34345
42
Keizer, Bauke Kornelis 
van Dijk, Janke Jelles 
 22 aug 1878Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23131
I65457
43
van Emmerik, Franciscus 
Staal, Ytje Sipkes 
 22 aug 1888City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110951
I15156
44
Halma, Sieds 
Dijkstra, Pietje Johannes 
 22 aug 1889Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61854
I61855
45
Poortinga, Renze Gerbens 
Veen, Lolkje Aelses van der 
 22 aug 1896Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18239
I25731
46
Fennema, Pieter Hendriks 
Hoekstra, Neeltje Friezes 
 22 aug 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25846
I40634
47
Goot, Johannes Petrus van der 
Kabout, Petronella Christina Theodora 
 22 aug 1918Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79505
I79506

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Thijssen, Romke 
 22 aug 1658Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45374
2
Heerckes, Heercke 
 22 aug 1675Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92037
3
Tewes, Sijcke 
 22 aug 1706Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47301
4
Nammens, Antje 
 22 aug 1717Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93030
5
Wilman, Hendrik 
 22 aug 1717Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104070
6
Ekkes, Antje 
 22 aug 1727Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3479
7
Idses, Jan 
 22 aug 1728Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70091
8
Binderts, Grietje 
 22 aug 1745Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75201
9
Hoekstra, Wikke Jans 
 22 aug 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43833
10
Jellis, Jochum 
 22 aug 1745Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75903
11
Mients, Pieter 
 22 aug 1745Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83525
12
Pieters, Oege 
 22 aug 1745Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45305
13
Gerrits, Jelle 
 22 aug 1756Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45246
14
Ymes, Jetske 
 22 aug 1756Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72645
15
de Boer, Nutte Hedzers 
 22 aug 1762Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70138
16
Hedzers, Ruurdtie 
 22 aug 1762Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90934
17
Jilts, Tettje 
 22 aug 1762Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89745
18
Minnema, Minne Ykes 
 22 aug 1762Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94632
19
Stellinga, Theunis Reins 
 22 aug 1762Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71584
20
Bakker, Durkje Eelkes 
 22 aug 1764Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40650
21
Durks, Klaaske 
 22 aug 1773Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101207
22
Hibma, Sibbeltje Jogchums 
 22 aug 1773Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72154
23
Hof, Klaas Heerkes 
 22 aug 1773Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91961
24
Jans, Yede 
 22 aug 1773Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72009
25
Sytzes, Janke 
 22 aug 1773Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97871
26
Kalsbeek, Tietje Alberts 
 22 aug 1779Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7033
27
Post, Sjoerd Simons 
 22 aug 1779Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66286
28
Dijkema, Jan Geerts 
 22 aug 1784Oosternieland, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111170
29
Dijkstra, Rinske Sjoukes 
 22 aug 1784Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23085
30
Hoeksma, Marten Jetzes 
 22 aug 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35468
31
Klaver, Ettje Gatzes 
 22 aug 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40952
32
Krottje, Grietje Gerrits 
 22 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64552
33
Meer, Taetske Mients van der 
 22 aug 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7552
34
Pieters, Nammen 
 22 aug 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44508
35
Postma, Jan Jans 
 22 aug 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5324
36
van Zalen, Feike Andries 
 22 aug 1784Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87394
37
Faber, Herke Watzes 
 22 aug 1787Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104449
38
Jong, Tietje Willems (aka de van der Velde 
 22 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I120
39
Nanninga, Willem Grardus 
 22 aug 1790Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110130
40
Nieboer, Steven Roelfs 
 22 aug 1790Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107421
41
Pijp, Antje Reinders van der 
 22 aug 1790Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14397
42
Ritsma, Roelof Pieters 
 22 aug 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91591
43
Teitsma, Frans Andries 
 22 aug 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1943
44
Wielsma, Aaltje Doekes 
 22 aug 1790Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72331
45
Gribberts, Ritske 
 22 aug 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14338
46
van Laten, Jan Frans 
 22 aug 1799Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110617
47
de Wal, Hendrik Pieters 
 22 aug 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96899
48
Dreyer, Arjen Fopkes 
 22 aug 1802Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I601
49
Houtsma, Angenietje Wytses 
 22 aug 1802Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87275
50
Leest, Hendrik Gerrits van der 
 22 aug 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13558

1 2 Volgende»