Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Maertje 
 22 jul 1740Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95024
2
Jans, Wijtske 
 22 jul 1756Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99605
3
Kamminga, Tiete Pytters 
 22 jul 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36266
4
Ypma, Cornelis Gerrits 
 22 jul 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8440
5
Botes, Maaike 
 22 jul 1772Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46922
6
Kuiken, Jarig Martens 
 22 jul 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75155
7
Syboltsma, Lijsbeth Tjeerds 
 22 jul 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102251
8
Wal, Adam Romkes van der 
 22 jul 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15934
9
Visser, Baukje Lieuwes 
 22 jul 1782Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5651
10
Bonga, Jakob Sijes 
 22 jul 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80358
11
Pijp, Antje Reinders van der 
 22 jul 1790Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14397
12
Ymes, Antje 
 22 jul 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47664
13
Germeraad, Jelle Pieters 
 22 jul 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47009
14
Mellema, Aafke Sybes 
 22 jul 1791Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6738
15
Poelstra, Antje Sjoukes 
 22 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10286
16
Terpstra, Doetje Oebeles 
 22 jul 1791Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6561
17
de Groot, Klaaske Jakobs 
 22 jul 1792Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74111
18
Stolte, Klaas Philips 
 22 jul 1794Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36759
19
Kloosterman, Aaltje Reinders 
 22 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7205
20
Cnossen, Johannes Wybes 
 22 jul 1799Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62197
21
de Boer, Eentje Klazes 
 22 jul 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51918
22
Wiersma, Alle Dirks 
 22 jul 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5570
23
Hoekstra, AEbe Cornelis 
 22 jul 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11128
24
Hoekstra, Foekje Jans 
 22 jul 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81405
25
Minnema, Froukje Alberts 
 22 jul 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75276
26
Westerhuis, Willem Jans 
 22 jul 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11032
27
Fopkes, Aaltje 
 22 jul 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45493
28
Mellema, Antje Jacobs 
 22 jul 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66172
29
Ark, Trijntje Jans van der 
 22 jul 1806Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29890
30
Zijlstra, Jan Meiles 
 22 jul 1811Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97495
31
Lamsma, Hans Arends 
 22 jul 1812Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30234
32
Hofman, Gerrit Reinders 
 22 jul 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26374
33
Agema, Willem Meiles 
 22 jul 1817Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60037
34
Koolstra, Grietje Wybrens 
 22 jul 1818Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30513
35
Dijkstra, Aafke Symens 
 22 jul 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65132
36
Dijkstra, Tietje Sipkes 
 22 jul 1821St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63905
37
Vierstra, Ymkje Pieters 
 22 jul 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60498
38
Elzinga, Cornelis Piers 
 22 jul 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60441
39
Hoornsma, Hiltje Feyes 
 22 jul 1823Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30392
40
van Driesum, Jienke Pieters 
 22 jul 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24254
41
de Jong, Janke Arents 
 22 jul 1824Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41089
42
de Jong, Jeltje Wygers 
 22 jul 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97771
43
Wiersma, Ytje Goffes 
 22 jul 1824Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28313
44
Brouwer, Allerd Benjamins 
 22 jul 1825 I56618
45
Dijkstra, Jan Gerbens 
 22 jul 1827Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60395
46
de Jong, Tjitske Symens 
 22 jul 1828Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101262
47
Sytsma, Pieter Siedzes 
 22 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82306
48
Tamminga, Douwe Durks 
 22 jul 1828Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95409
49
Wielinga, Jan Klazes 
 22 jul 1828Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25561
50
Sikma, Baukje Jans 
 22 jul 1829Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39246

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Arjens, Rein 
 22 jul 1802Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86812
2
Jeltes, Rinske 
 22 jul 1806Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2442
3
Hellema, Imkje Baukes 
 22 jul 1810Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47661
4
Jans, Govert 
 22 jul 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47292
5
Eelses, Sjoukie 
 22 jul 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36382
6
Jans, Pieterkje 
 22 jul 1815Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89652
7
Bergsma, Jetske Scheltes 
 22 jul 1817Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107441
8
Hooyenga, Jelle Rinzes 
 22 jul 1818Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89546
9
Brouwer, Douwe Hettes 
 22 jul 1822Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88685
10
Wal, Saapke Annes van der 
 22 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31387
11
Bijlsma, Sipke Jacobs 
 22 jul 1823Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40493
12
Schoorstra, Jantje Gerbens 
 22 jul 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14390
13
Grevenstein, Akke Willems 
 22 jul 1825Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2286
14
Prins, Jacob Doekes 
 22 jul 1827 I39926
15
Sixma, Sikke Meintes 
 22 jul 1827 I21852
16
Tjeerds, Sjoukjen 
 22 jul 1827Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98671
17
Postma, Tjeerd Sierds 
 22 jul 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2095
18
Kuindersma, Trijntje Jans 
 22 jul 1832Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97065
19
Statius, Antje Jans 
 22 jul 1832Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92214
20
Doedema, Aukjen Wybrens 
 22 jul 1833Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92723
21
Hoekstra, Berber Sybrens 
 22 jul 1836Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72613
22
Zijlstra, Antje Pieters 
 22 jul 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77504
23
Boetes, Meine Johannes 
 22 jul 1837Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38365
24
Hellinga, Hendrik Pieters 
 22 jul 1837Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9805
25
Monsma, Aldert Bodes 
 22 jul 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19375
26
Schoorstra, Pieter Willems 
 22 jul 1838 I34626
27
Dijk, Jan Annes van 
 22 jul 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8036
28
van Staalen, Stoffelijntje 
 22 jul 1839Haamstede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109382
29
Weg, Klaas Rochus van der 
 22 jul 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9199
30
Siderius, Jan Foppes (aka Rinia) 
 22 jul 1840Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102248
31
Smits, Stillborn Pieters 
 22 jul 1840Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105249
32
Doting, Jantje Pieters 
 22 jul 1841Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71461
33
Meulen, Janke Ypes van der 
 22 jul 1841Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76702
34
Holwerda, Jan Gerbens 
 22 jul 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83281
35
Kas, Fokeltje Jans 
 22 jul 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1383
36
Roorda, Hendrik Jans 
 22 jul 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9221
37
Postmus, Symen Taekes 
 22 jul 1845Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23632
38
Hoogstra, Trijntje Hendriks 
 22 jul 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47260
39
Pompstra, Getje Jacobs 
 22 jul 1846Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72085
40
Bij, Nieske Sjoerds van der 
 22 jul 1847 I55421
41
Tadema, Sijke Hendriks 
 22 jul 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7791
42
Amelander, Bokke Jans 
 22 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21007
43
Boersma, Lykele Gerrits 
 22 jul 1848Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7415
44
Eeltjes, Antje 
 22 jul 1848Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66793
45
Ploeg, Jurjen Lieuwes van der 
 22 jul 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104689
46
de Jong, Sipke Tjeerds 
 22 jul 1849Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74000
47
Meyer, Geertje Rijkens 
 22 jul 1849 I67751
48
Terpstra, Broer Wytzes 
 22 jul 1850Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47596
49
Dobma, Janke Piebes 
 22 jul 1852 I52037
50
Meester, Klaas Roelofs 
 22 jul 1852 I64935

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bonga, Pijter Jacobs 
Sijes, Japke 
 22 jul 1694Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45992
I45993
2
Feddes, Louw 
Sijbrens, Baukjen 
 22 jul 1714Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95789
I95790
3
Fookes, Anne 
Hendriks, Jeltie 
 22 jul 1718Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74060
I74062
4
Heerkes, Allert 
Pyters, Tytje 
 22 jul 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45818
I45819
5
Dirks, Pyter 
Fensens, Trijntje 
 22 jul 1736Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78336
I78337
6
Boersma, Bouwe Montes 
Arjens, Maartje 
 22 jul 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19980
I19986
7
Folkerts, Gerben 
Lieuwes, Antje 
 22 jul 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2010
I2011
8
Lieuwes, Rienk 
Pyters, Grietje 
 22 jul 1759Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5710
I43918
9
Wiersma, Beert Goffes 
Boersma, Trijntje Sydzes 
 22 jul 1764Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4894
I4895
10
Sijbes, Jacob 
Bokkes, Geeske 
 22 jul 1770Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87699
I87700
11
Ages, Age 
Symens, Akke 
 22 jul 1781Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66390
I66391
12
Kok, Jurjen Symons 
Jans, Ake (Aaltje) 
 22 jul 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50845
I50846
13
Russing, Bartholomeus 
Vedder, Cornelia 
 22 jul 1787Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102016
I102017
14
Meulen, Lodewijk Ates van der 
Eekhof, Marijke (Maria) Hendriks 
 22 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97885
I97886
15
van Bachum, Michiel 
Draaisma, Trijntje Sybrens 
 22 jul 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101003
I101004
16
Wouda, Oene Wytzes 
Fopma, Janke Foppes 
 22 jul 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40458
I40459
17
Woude, Klaas Sipkes van der 
Geerts, Lijsbert 
 22 jul 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30794
I30795
18
Bokma, Jan Aukes 
de Vries, Elske Kornelis 
 22 jul 1798Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90691
I90692
19
Sikma, Hendrik Gerbens (aka de Vries) 
Tjeerds, Trijntje 
 22 jul 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51669
I51670
20
Strikwerda, Ulbe Jacobs 
Tjeerds, Jantje 
 22 jul 1798Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90773
I90775
21
de Vries, Jelle Jelgers 
Mark, Elske Isaaks van der 
 22 jul 1810Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49309
I49310
22
Stenekes, Bernardus Berends 
Bijlsma, Geertje Johannes 
 22 jul 1810Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90991
I90992
23
Wijnands, Bartel Durks 
Haanstra, Aaltje Johannes 
 22 jul 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85242
I85243
24
Grond, Fedde Martens 
Krottje, Grietje Beerends 
 22 jul 1816Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11644
I3821
25
Koeman, Cornelis 
Glerum, Helena 
 22 jul 1819Waarde, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108481
I108482
26
Ploeg, Ulbe Jochums van der 
Boonstra, Wopkje Romkes 
 22 jul 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48830
I48828
27
Ferwerda, Feye Aukes 
Regnerus, Lea Jacobs 
 22 jul 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96009
I7066
28
Kaper, Tijmen Stoffers 
Eenkhoorn, Janna Wolters 
 22 jul 1826Genemuiden, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72927
I72928
29
Santhuizen, Johannes Geerts 
Spoelstra, Ytske Jans 
 22 jul 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77457
I46218
30
Tichelaar, Leendert Jelmers 
de Vries, Janke Pieters 
 22 jul 1826Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75540
I75541
31
Bakker, Sipke Aands 
Visser, Jisk Baukes 
 22 jul 1827Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108054
I108055
32
Bij, Pieter Jans van der 
Oosterbaan, Jitske Gerbens 
 22 jul 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81335
I14046
33
Meer, Gerrit Bouwes van der 
Feenstra, Sytske Tjeerds 
 22 jul 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6315
I70847
34
Dijkstra, Eeltje Johannes 
Palma, Riemke Ynzes 
 22 jul 1847Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9393
I9392
35
Ley, Cornelis Jans van der 
Koopmans, Martentje Dirks 
 22 jul 1847Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31826
I96574
36
Miedema, Klaas Jans 
Vries, Beitske Bartelts de 
 22 jul 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5770
I4777
37
Elzinga, Albert Fokkes 
Busman, Grietje Sikkes 
 22 jul 1865Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63636
I63637
38
Heide, Jouke Wiegers van der 
Reinners, Anna Elisabeth 
 22 jul 1868Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25630
I80164
39
Wallendal, Klaas Roelofs 
Bekema, Trijntje Sjoerds 
 22 jul 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26898
I8729
40
Dijkstra, Jan Harmens 
de Jong, Jeltje Klazes 
 22 jul 1875Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73759
I73760
41
Olivier, Jan Kornelis 
Hoitsma, Trijntje Jacobs 
 22 jul 1875Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14493
I31229
42
Dreyer, Tjisse (Charles) Pieters 
Hendriksma, Korneliske (Kate) Klazes 
 22 jul 1897Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32537
I107648
43
Bruinsma, Sikke Ages 
Metzlar, Anna Elisabeth 
 22 jul 1908Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104864
I30544
44
Velde, Gerben Dirks van der 
Boonstra, Trijntje Johannes 
 22 jul 1909Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28701
I34013
45
VanDyke, Dick 
Mcmaley, Lewella 
 22 jul 1916Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42047
I105759
46
Spoolstra, Martin John 
Beckering, Ella I. 
 22 jul 1931Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108585
I108589
47
Dijkman, Broer 
Roorda, Jellie 
 22 jul 1960Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I976
I994

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Wigers, Job 
 22 jul 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87802
2
Foekes, Wijpkjen 
 22 jul 1725Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74765
3
Eldering, Harmanus 
 22 jul 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86316
4
Nannes, Albert 
 22 jul 1731Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58684
5
de Valk, Henricus Gerhardus 
 22 jul 1733Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103031
6
Clases, Rinske 
 22 jul 1735Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89818
7
Jelles, Tjitske 
 22 jul 1736Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71683
8
Meinses, Eelkjen 
 22 jul 1736Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71712
9
Egberts, Albert 
 22 jul 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101537
10
Cornelis, Doetje 
 22 jul 1742Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87597
11
Sapes, Klaas 
 22 jul 1742Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43924
12
Willems, Betjen 
 22 jul 1742Ermelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96203
13
Jans, Grietje 
 22 jul 1743Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23538
14
Jans, Luutze 
 22 jul 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7256
15
Roelofs, Meindert 
 22 jul 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3071
16
Koopmans, Syds Harmens 
 22 jul 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49360
17
van Dussen, Sytske Kornelis 
 22 jul 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35797
18
de Jong, Taeke Sjoerds 
 22 jul 1764Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92722
19
Hessels, Rinske 
 22 jul 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43514
20
Pieters, Maaike 
 22 jul 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105389
21
Thijssen, Grietje 
 22 jul 1764Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14720
22
Westra, Doetje Falks 
 22 jul 1764Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35946
23
Buursma, Minse Douwes 
 22 jul 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5362
24
Errits, Saakje 
 22 jul 1770Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3766
25
Feddema, Jan Wytzes 
 22 jul 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13678
26
Henstra, Trijntje Klazes 
 22 jul 1770Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24009
27
Pieters, Pope 
 22 jul 1770Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47722
28
Willems, Aafke 
 22 jul 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59459
29
Reins, Gerrit 
 22 jul 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108420
30
Heeringa, Sjieuke Tjipkes 
 22 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73381
31
Jacobs, Itske 
 22 jul 1781Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55344
32
Melis, Berber 
 22 jul 1781Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79807
33
Tjipkema, Ybeltje Jelles 
 22 jul 1781Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40604
34
Willems, Klaasje 
 22 jul 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86332
35
Boersma, Aagje Meinderts 
 22 jul 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57373
36
Gemser, Petrus 
 22 jul 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106547
37
Christiaans, Auke 
 22 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3404
38
Ebbens, Trijntje Christiaans 
 22 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3322
39
Foekes, Reino 
 22 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43272
40
Stelma, Dettje Hendriks 
 22 jul 1792Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15391
41
Symens, Tijs 
 22 jul 1792Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47917
42
Wijnia, Melis Popes 
 22 jul 1792Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47205
43
Bijleveld, Willem Willems 
 22 jul 1798Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13788
44
de Vries, Janke Pieters 
 22 jul 1798Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75541
45
Hallenberg, Zwaantje Jans 
 22 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43776
46
Krol, Nammen Jochums 
 22 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43893
47
Smit, Wyke Tomas 
 22 jul 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7275
48
Bruinsma, Geert Bruins 
 22 jul 1804Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39843
49
Hoekstra, Sijke Taekes 
 22 jul 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44968
50
Ploeg, Doen Doens van der 
 22 jul 1804Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62716

1 2 Volgende»