Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bijlsma, Jan Folkerts 
 22 jun 1758Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53273
2
Gerks, Pytter 
 22 jun 1760Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96824
3
Jans, Foekjen 
 22 jun 1767Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107572
4
Fenstra, Sjoerd Sjoerds 
 22 jun 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60968
5
Maan, Pieter Pieters van der 
 22 jun 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73012
6
Ebbens, Jacob Christiaans 
 22 jun 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2651
7
Hoekstra, Vroukje Sakes 
 22 jun 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80051
8
Terpstra, Wypkje Wiegers (aka Dijkstra) 
 22 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43788
9
Terpstra, Ouwe Hylkes 
 22 jun 1784Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19623
10
Pot, Jitske Pieters 
 22 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15035
11
Buuren, Tjettje Alberts 
 22 jun 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104263
12
de Jong, Dieuwke Jetzes 
 22 jun 1786Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108059
13
de Vries, Mettje Harmens 
 22 jun 1786Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92987
14
Hamstra, Janke Botes 
 22 jun 1788Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69068
15
Hebbes, Jan Hebbes 
 22 jun 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57620
16
Talsma, Klaas Johannes 
 22 jun 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14839
17
Jacobs, Albert 
 22 jun 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49164
18
Miedema, Einte Taedes 
 22 jun 1791Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7007
19
Christiaans, Auke 
 22 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3404
20
Holwerda, Pieter Taekes 
 22 jun 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27348
21
de Vries, Antje Harmens 
 22 jun 1793 I47191
22
Dijkstra, Gertje Harmens 
 22 jun 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40018
23
Hoogterp, Wytske Thijsses 
 22 jun 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7172
24
Koopmans, Hans Sybes 
 22 jun 1793Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71549
25
de Glee, Geertje Hendriks 
 22 jun 1795Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57321
26
de Jong, Frans Jans 
 22 jun 1795Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47044
27
Raap, Sybrigje Henrikus 
 22 jun 1798Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104726
28
Haarsma, Dirk Meinderts 
 22 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10645
29
Reinders, Jacob 
 22 jun 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44520
30
Eringa, Wypkjen Piers 
 22 jun 1802Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99893
31
Ley, Aaltje Hendriks van der 
 22 jun 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3651
32
Plantinga, Jeip Binnes 
 22 jun 1803Compagnie Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96836
33
Winkel, Bauke Gerrits 
 22 jun 1804Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10223
34
Beerns, Baukjen 
 22 jun 1805Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97252
35
Vries, Trijntje Sytzes de 
 22 jun 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1969
36
Jans, Jan 
 22 jun 1807Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87400
37
Klijnstra, Siemen Lucas 
 22 jun 1807St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60810
38
Meiles, Neeltje 
 22 jun 1810 I47887
39
Boelstra, Johannes Tjeerds 
 22 jun 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31452
40
Kramer, Trijntje Pieters 
 22 jun 1811Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9485
41
Meer, Geert Jans van der 
 22 jun 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5245
42
Postmus, Pieter Sakes 
 22 jun 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82994
43
Dobma, Ymkje Douwes 
 22 jun 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26507
44
Visbeek, Klaas Tjeerds 
 22 jun 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8324
45
Douma, Jan Douwes 
 22 jun 1817 I20827
46
Borger, Sipke Abrahams 
 22 jun 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78077
47
Net, Grietje Sybrens van der 
 22 jun 1818Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32961
48
Velde, Bauke Joekes van der 
 22 jun 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19592
49
Bolhuis, Marten Rinderts 
 22 jun 1819Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53818
50
Bransma, Frans Hylkes 
 22 jun 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49506

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Andries, Antje 
 22 jun 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5377
2
Elzenga, Harmen Eiberts 
 22 jun 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88259
3
Kamstra, Jemke Klazes 
 22 jun 1812Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73061
4
de Jong, Frans Jans 
 22 jun 1814Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47044
5
Papma, Johannes Fransen 
 22 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19045
6
Andries, Feikje 
 22 jun 1818Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26755
7
Algra, Folkert Gosses 
 22 jun 1820 I77314
8
Dekkinga, Jan Teunis 
 22 jun 1820Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53447
9
Bekker, Hendrik Daniels 
 22 jun 1821Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86250
10
Hoekstra, Jippe Jans 
 22 jun 1822 I74117
11
Postma, Meindertje Meinders 
 22 jun 1822Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97403
12
Hendriks, Antje 
 22 jun 1823Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86674
13
Sloten, Taeke Tjalles van 
 22 jun 1823Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7745
14
de Vries, Andries Haantjes 
 22 jun 1824Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88192
15
Boscha, Taeetske Ruurds 
 22 jun 1825Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92203
16
Alkema, Hendrik Duurts 
 22 jun 1826Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97312
17
Damianus, Jenneke 
 22 jun 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49369
18
Johannes, Hiltje 
 22 jun 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86226
19
Rynks, Sytske Siemens 
 22 jun 1826 I12293
20
Jans, Jitske 
 22 jun 1827 I46628
21
Tullener, Willem Johannes 
 22 jun 1827Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92607
22
Noord, Sieds Poppes van 
 22 jun 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4837
23
Elgersma, Trijntje Folkerts 
 22 jun 1831Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75942
24
Boers, Dievertje Pieters 
 22 jun 1832Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68178
25
Roorda, Maaike Melles 
 22 jun 1832 I59775
26
Steeg, Lucas Pieters van der 
 22 jun 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6467
27
Stender, Grietje Pieters 
 22 jun 1832Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90453
28
Kijlstra, Riksje Wybes 
 22 jun 1834Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83311
29
Ploeg, Liepkje Hendriks van der 
 22 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8699
30
Ploeg, Tjerk Hendriks van der 
 22 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8698
31
de Jong, Egbert Douwes 
 22 jun 1835Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93335
32
Hoekstra, Dieuwke Sakes 
 22 jun 1836 I58688
33
van Prins, Sipkje Geerts 
 22 jun 1836 I62676
34
Vries, Louw Alberts de 
 22 jun 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18796
35
Keizer, Antje Romkes 
 22 jun 1837 I26728
36
Ploeg, Antje Lieuwes van der 
 22 jun 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6818
37
Dijk, Jan Hilbrands van 
 22 jun 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2107
38
Wigmore, Jannetje Gerrigje 
 22 jun 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31605
39
Koopmans, Trijntje Kornelis 
 22 jun 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14773
40
Sikkema, Trijntje Elias 
 22 jun 1842Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82514
41
Gelder, Maayke Hilbrands van 
 22 jun 1844Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4090
42
Nijp, Frans Jans 
 22 jun 1844Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8812
43
Stienstra, Pieter Hommes 
 22 jun 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6391
44
Vellinga, Janke Johannes 
 22 jun 1844Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107590
45
Fennema, Gerrit Franzes 
 22 jun 1846Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77852
46
Loyenga, Tjitske Feikes 
 22 jun 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49424
47
Miersma, Sytske Hettes 
 22 jun 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5263
48
Wierdsma, Agatha 
 22 jun 1846Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93731
49
Kuipers, Jinke Lammerts 
 22 jun 1847 I61097
50
Postma, Anne Gerbens 
 22 jun 1847 I41324

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bonnema, Claas Ypes 
Ramkema, Sytske Jans 
 22 jun 1710Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66801
I66802
2
Fercks, Keimpe (aka Tiercks) 
Jeltes, Bauckie 
 22 jun 1721Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89461
I89462
3
Hanzes, Klaas 
Sijtzes, Trijntje 
 22 jun 1721Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89940
I89941
4
Pybes, Rienck 
Jeltes, Antje 
 22 jun 1721Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73411
I73412
5
Dani?els, Pieter 
Feyes, Geertien 
 22 jun 1738Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85946
I85947
6
Bruinsma, Bastiaan Keimpes 
Piers, Akke 
 22 jun 1749Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89082
I89084
7
Lubberts, Lubbert 
Jans, Trijntje 
 22 jun 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49040
I49041
8
Pijtters, Johannes 
Klases, Aaltje 
 22 jun 1749Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80853
I80852
9
Douwes, Gosling 
Bartels, Janke 
 22 jun 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96042
I96043
10
Hanzes, Jan 
Geerts, Grietje 
 22 jun 1755Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71388
I71389
11
Jans, Haye 
Binnes, Fokjen 
 22 jun 1755Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66147
I66148
12
Reitsma, Pieter Keimpes 
Binnes, Akke 
 22 jun 1760Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45677
I45678
13
Pieters, Symon 
Doedes, Trijntje 
 22 jun 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49792
I49793
14
Bouma, Folkert Mouwrins 
Clases, Dirkje 
 22 jun 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77537
I77538
15
Bouma, Folkert Mouwrins 
Clases, Dirkje 
 22 jun 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90170
I90171
16
Martens, Rinse 
Douwes, Jitske 
 22 jun 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62306
I62307
17
Willems, Pieter 
Douwes, Dieucke 
 22 jun 1766Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88023
I88024
18
Hanses, Gerrit 
Sijbes, Tjitske 
 22 jun 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79243
I79244
19
Postma, Tjalling Tammes 
Martinus, Trientje 
 22 jun 1777Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72232
I72233
20
Rinses, Cornelis 
Eelkes, Joukje 
 22 jun 1777Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105950
I105952
21
Tijsses, Harmen 
Wiersma, Antje Jakobs 
 22 jun 1777Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93727
I93728
22
Holwerda, Eelke Jacobs 
van Eisinga, Dieuwke Jacobs 
 22 jun 1783Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76029
I76030
23
Tjeerds, Jan 
de Beers, Fintje Ottes 
 22 jun 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6197
I6198
24
Grevenstein, Willem Pieters 
Klazes, Saapke 
 22 jun 1788Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10940
I10941
25
Hoogterp, Ruurd Klazes 
Fopma, Tjitske Baukes 
 22 jun 1788Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46856
I46868
26
Koch, Johannes 
Kouwenhoven, Baatje 
 22 jun 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57865
I57866
27
Laan, Jeen Sytzes van der 
Wagenaar, Jeltje Roels 
 22 jun 1788Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107570
I107569
28
Rienstra, Johannes Jochems 
Bokma, Leena Holkes 
 22 jun 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81814
I81815
29
Vos, Berend Daniels 
Andries, Hansje 
 22 jun 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51235
I51238
30
Iestra, Willem Jacobs 
Jongsma, Gepke Wobbes 
 22 jun 1800Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39192
I39193
31
Kuiken, Arjen Martens 
Folkerts, Tjitske 
 22 jun 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78101
I95472
32
Molenaar, Doede Tjerks 
Oliekoek, Aaltjen Jans 
 22 jun 1800Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108094
I108095
33
Werf, Hylke Wisses van der 
Burenstins, Hectora Theodora 
 22 jun 1800Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20271
I20270
34
de Boer, Wiebe Martens 
Hofma, Sjoerdtje Jans 
 22 jun 1806Tzummarum/Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91326
I91327
35
Dijkstra, Jan Jans 
de Vries, Machteltje Jelgers 
 22 jun 1806Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49321
I49300
36
Visser, Willem Nuttes 
Hoekstra, Martzen Gerlofs 
 22 jun 1806Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83476
I83477
37
Dijkgraaf, Jacob 
Speelman, Jacomina 
 22 jun 1813Burgh, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99017
I99018
38
Boer, Douwe Jans de 
Mellema, Beitske Sybes 
 22 jun 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7674
I6739
39
Bosma, Douwe Tjallings 
Roorda, Ymkje Hendriks 
 22 jun 1814Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29654
I29655
40
Damstra, Dirk Jans 
Postmus, Wytske Johannes 
 22 jun 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16762
I16761
41
Koopmans, Jelte Jans 
Wijma, Aaltje Luitjens 
 22 jun 1815Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97017
I97016
42
Rijpstra, Evert Sipkes 
Mosterman, Grietje Leenderts 
 22 jun 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8144
I27113
43
Stienstra, Jacob Keimpes 
Sinnema, Dieuwke Jeltes 
 22 jun 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19207
I19210
44
Wiersma, Dirk Sijes 
Kalverda, Baukje Jitses (aka Kalma) 
 22 jun 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3580
I4367
45
Laan, Eernst Thijssens van der 
Westra, Fockjen Jans 
 22 jun 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97993
I97994
46
Reitsma, Arjen Siedzes 
Koop, Akke Sybes 
 22 jun 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106466
I106467
47
de Carpentier, Hendrik 
Lam, Aaltje 
 22 jun 1825Zaandam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67242
I67243
48
Poelstra, Willem Klazes 
Reitsma, Baukje Pieters 
 22 jun 1825Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79844
I79843
49
Bennema, Gerrit Aukes 
Bottinga, Jitske Jelles 
 22 jun 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7499
I7500
50
Hartmans, Pieter Reinders 
Wiersma, Sjoukje Gosses 
 22 jun 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11040
I5118

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Nanne 
 22 jun 1634Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2218
2
Botes, Rinske 
 22 jun 1662Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67879
3
Louwrins, Auke 
 22 jun 1721St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82182
4
Stellingwerf, Aafke Johannes 
 22 jun 1727Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77644
5
Jans, Auke 
 22 jun 1732Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82901
6
Gerrits, Dieuke 
 22 jun 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52347
7
Porte, Jochum Philippus 
 22 jun 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87928
8
Bonnema, Alle Wolters 
 22 jun 1760Opende, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103011
9
Jans, Jantje 
 22 jun 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91811
10
Ley, Lipke Krijns bij de 
 22 jun 1760Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10000
11
Stienstra, Hein Tjitses 
 22 jun 1760Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82622
12
Sydses, Tjitske 
 22 jun 1760Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90613
13
Tolsma, Rindert Wopkes 
 22 jun 1760Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57496
14
Beekhuis, Willem 
 22 jun 1766Noordlaren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59571
15
Boonstra, Antje Alles 
 22 jun 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1363
16
Bosch, Tytje Dirks 
 22 jun 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52845
17
Bosma, Sjoukjen Johannes 
 22 jun 1766Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62210
18
Hoekstra, Taeke Jilderts 
 22 jun 1766Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6832
19
Kuiken, Wop Jacobs 
 22 jun 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68117
20
Tamminga, Marten Ytzens 
 22 jun 1766Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7619
21
Veenstra, Paulus Heines 
 22 jun 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36533
22
Boekhout, Saakje Wattes 
 22 jun 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56903
23
Reitsma, Tjamke Alles 
 22 jun 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43891
24
Beistra, Antje Ritskes 
 22 jun 1783Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84243
25
Bekema, Janke Berends 
 22 jun 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5992
26
Bruinsma, Baukje Tjeerds 
 22 jun 1783Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70002
27
Homsma, Homme Tjeerds 
 22 jun 1783Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1130
28
Kooij, Pieter Hessels 
 22 jun 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49833
29
Walle, Douwe Tjisses de 
 22 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7027
30
Wijmstra, Jinke Baukes 
 22 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5676
31
Zakes, Tjietske 
 22 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46234
32
Bersma, Hendrik Hendriks 
 22 jun 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46154
33
Bodes, Tjitske 
 22 jun 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49119
34
Hellinga, Neeltje Hendriks 
 22 jun 1788Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11704
35
Hettema, Klaaske Andries 
 22 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42567
36
Jaarsma, Lieuwe Willems 
 22 jun 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46956
37
Louma, Lolkjen Oetzes 
 22 jun 1788Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57817
38
Oostinga, Pieter Joukes 
 22 jun 1788Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52504
39
Bontekoe, Cornelis 
 22 jun 1790Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59907
40
Baarsma, Nieske Klazes 
 22 jun 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88732
41
Boelstra, Janke Tjeerds 
 22 jun 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31446
42
de Vries, Hattum Kornelis 
 22 jun 1794Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76723
43
Gerritsma, Gerrit Daniels 
 22 jun 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2533
44
Hofstra, Aaltje Jelles 
 22 jun 1794Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100200
45
Jansma, Wijke Jans 
 22 jun 1794Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7866
46
Monsma, Johannes Oepkes 
 22 jun 1794Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86221
47
van Loon, Ymkje Sipkes 
 22 jun 1794Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69338
48
Algra, Sipke Symens 
 22 jun 1800Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36668
49
Faber, Beerent Tjeerds 
 22 jun 1800Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89976
50
Ferwerda, Dirk Hendriks 
 22 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24235

1 2 Volgende»