Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Terpstra, Klaas Symons 
 22 mei 1748Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71924
2
Jentjes, Martjen 
 22 mei 1752Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97381
3
Wendelaar, Janke Teunis 
 22 mei 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7389
4
Eelkes, Jan 
 22 mei 1766Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77576
5
Reitsma, Pietje Dirks 
 22 mei 1772Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10345
6
Jacobs, Jelle 
 22 mei 1773Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3906
7
Bijlsma, Sipke Douwes 
 22 mei 1775Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43333
8
Groeneveld, Kornelis Dirks 
 22 mei 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94384
9
van Loenen, Maria Lamina Hillegonda 
 22 mei 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107287
10
Wiersma, Pietje Martens 
 22 mei 1778Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99071
11
Piers, Sjoerd 
 22 mei 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43657
12
Jennes, Rinske 
 22 mei 1783Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47805
13
Werf, Sytse Frederiks van der 
 22 mei 1786Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20155
14
Tolsma, Auke Doekeles 
 22 mei 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67410
15
van Loon, Jan Sjoerds 
 22 mei 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40802
16
Kuik, Hendrikje Bartelds 
 22 mei 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3342
17
Boersma, Oense Taekes 
 22 mei 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6450
18
Dolstra, Trijntje Oenes 
 22 mei 1790Terbandsterschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85632
19
Louwerman, Pieter Lolles 
 22 mei 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12431
20
Stellingwerf, Oeble Ottos 
 22 mei 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97920
21
Wal, Doede Siedses van der 
 22 mei 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9315
22
Wiedema, Jan Gerrits 
 22 mei 1791Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63975
23
Timmerman, Aaltje Jans 
 22 mei 1792Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64198
24
Bottinga, Jitske Jelles 
 22 mei 1793Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7500
25
de Boer, Grietje Fekkes 
 22 mei 1793Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86222
26
Sikkema, Jan Cornelis 
 22 mei 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7114
27
Boelstra, Janke Tjeerds 
 22 mei 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31446
28
Dijkstra, Nanning Scheltes 
 22 mei 1794Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61071
29
Meyer, Hessel Pieters 
 22 mei 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10410
30
Osinga, Hendrikje Bokkes 
 22 mei 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50021
31
Jans, Sijke 
 22 mei 1796Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91554
32
Jongsma, Antje Symons 
 22 mei 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1959
33
van Slooten, Monte Thomas 
 22 mei 1796Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71082
34
Doekes, Piebe 
 22 mei 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55670
35
Cloosterman, Johannes Teunis 
 22 mei 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54583
36
Terpstra, Jitse Wytzes 
 22 mei 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3521
37
Harkema, Jakob Taekes 
 22 mei 1801Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84433
38
Jans, Pyter 
 22 mei 1801Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78729
39
Jepma, Klaas Everts 
 22 mei 1803Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67406
40
Bakker, Trijntje Klases 
 22 mei 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13645
41
Mol, Gabe Douwes 
 22 mei 1805Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70909
42
Zeilstra, Anne Tjipkes 
 22 mei 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18727
43
Cuperus, Christiaan Martens 
 22 mei 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4333
44
Kooistra, Atje Jans 
 22 mei 1806Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35782
45
Sikkema, Albert Cornelis 
 22 mei 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98301
46
Terpstra, Eeltje Jinzes 
 22 mei 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10382
47
Vellema, Klaas Fransen 
 22 mei 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6142
48
Terpstra, Jan Gerrits 
 22 mei 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1817
49
Yntema, Age Reinders 
 22 mei 1808IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50522
50
Ebbengs, Jan Harmens 
 22 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I260

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Sipkes, Maijke 
 22 mei 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73895

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Johannes, Gatske 
 22 mei 1731Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66778
2
Roeringh, Nandina Harmanna 
 22 mei 1751City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107062
3
Jantjes, Yfke 
 22 mei 1760Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15474
4
Lieuwes, Minne 
 22 mei 1785Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32383
5
Hibbes, Jelle 
 22 mei 1786Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91988
6
Sybes, Sjouke 
 22 mei 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4576
7
Jans, Tjalke 
 22 mei 1804Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103273
8
Martens, Grijtje 
 22 mei 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42929
9
Postma, Obbigje Obbes 
 22 mei 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70392
10
Eesges, Meine 
 22 mei 1810Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67195
11
Fokkes, Willem 
 22 mei 1810Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89281
12
Sterkenburg, Sjoerd Ynses 
 22 mei 1812Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110447
13
Hessels, Trijntje 
 22 mei 1813Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71471
14
Faber, Pieter Harmens 
 22 mei 1814Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92875
15
Pieters, Jantje 
 22 mei 1814Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89839
16
de Booy, Jantjen Bottes 
 22 mei 1816Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110895
17
Femmes, Corneliske 
 22 mei 1818Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75313
18
Johannes, Antje 
 22 mei 1822Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58208
19
de Jong, Antje Tietes 
 22 mei 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97700
20
Boorsma, Rintje Douwes 
 22 mei 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74538
21
Sloot, Romke Tijssens 
 22 mei 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89635
22
Tromp, Michiel Ages 
 22 mei 1825Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51962
23
Vroom, Aaltje Freerks 
 22 mei 1825Hoogemeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110389
24
Beije, Klaas Marinusse 
 22 mei 1826Zierikzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102814
25
Post, Klaas Klazes 
 22 mei 1826Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17726
26
Tjeerds, Baukje 
 22 mei 1827 I74683
27
Tolsma, Jurjen Hendriks 
 22 mei 1827Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75735
28
Wurdema, Dirk Hendriks 
 22 mei 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8892
29
Zagema, Aaltje Jans 
 22 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5418
30
Dankert, Trijntje Jans 
 22 mei 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79771
31
Hellema, Ytje Wygers 
 22 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10751
32
Berkenpas, Dirk Tyles 
 22 mei 1832Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97490
33
Siderius, Dirk Johannes 
 22 mei 1833 I79390
34
van Keimpema, Johannes Harmens 
 22 mei 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38786
35
Tolsma, Antje Rinderts 
 22 mei 1834 I15205
36
Wiedema, Anschie Jans 
 22 mei 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47390
37
Bijl, Feike Hotzes 
 22 mei 1836Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109956
38
de Boer, Trijntje Tjebbes 
 22 mei 1839Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101509
39
Dijkstra, Hein Heins 
 22 mei 1839Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38719
40
Donia, Eetske Ruurds 
 22 mei 1839Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67484
41
van Dijk, Jitske Tjerks 
 22 mei 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26608
42
Wiebes, Hanke 
 22 mei 1839Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110470
43
Hoitsma, Popkje Jacobus 
 22 mei 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77655
44
Jakobs, Jantie 
 22 mei 1840Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103015
45
Krol, Stillborn Fopkes 
 22 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50661
46
Kuperus, Pieter Jans 
 22 mei 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57276
47
van Loon, Jacob Eeltjes 
 22 mei 1840 I44439
48
Jonker, Hiltje Piers 
 22 mei 1841Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23311
49
Claazes, Uilkjen 
 22 mei 1842Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92288
50
Ley, Jan Allerts van der 
 22 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31821

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 555

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Idses, Bote 
Nijdam, Sibbeltie Idzerts 
 22 mei 1678Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102979
I102981
2
Douwes, Hed 
Heinsing, Reinsch 
 22 mei 1706Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91183
I91184
3
Andris, Kardel 
Harmens, Gees 
 22 mei 1707Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95104
I95105
4
Jelles, Hibbe 
Jans, Lysbet 
 22 mei 1716Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4036
I4035
5
Feitzes, Keimpe 
Jans, Taetske 
 22 mei 1721Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47462
I47463
6
Bouwes, Lieuwe 
Bouwes, Trijntje 
 22 mei 1729Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90638
I90639
7
Jansen, Kornelis 
Valentijns, Ytje 
 22 mei 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100818
I323
8
Span, Bavius Willems 
Tymens, Aukje 
 22 mei 1732Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57085
I57086
9
Ingles, Willem 
Hendriks, Rixtje 
 22 mei 1735Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105665
I105666
10
Nauta, Sipke 
Munter, Petronella 
 22 mei 1735Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104947
I104948
11
Sikkes, Jetse 
Pijters, Tettje 
 22 mei 1735Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71333
I71334
12
Zybes, Pyter 
Jans, Jetske 
 22 mei 1735Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73350
I73351
13
Alles, Tiete 
Baltes, Antje 
 22 mei 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93183
I93184
14
Hindriks, Jan 
Sioerdts, Antie 
 22 mei 1740Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93321
I93322
15
Clases, Tjepke 
Aukes, Trijntje 
 22 mei 1746Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91772
I91773
16
Doekes, Hette 
Kornelis, Doedtje 
 22 mei 1746Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93930
I93931
17
Gerbens, Folkert 
Reynders, Ymkie 
 22 mei 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83394
I83395
18
Hayes, Gerrijt 
Ruirds, Hiltje 
 22 mei 1746Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88057
I88058
19
Hotzes, Egbert 
Elizaas, Trijntje 
 22 mei 1746Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92130
I92131
20
Jans, Lieuwe 
Jacobs, Gatske 
 22 mei 1746Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85480
I85481
21
Jentjes, Dirk 
Deuwterts, Pietje 
 22 mei 1746Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69905
I69906
22
Oosterbaen, Jan Johannes 
Thomas, Antje 
 22 mei 1746Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96365
I96366
23
Romkes, Biense 
Martens, Kintje 
 22 mei 1746Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91154
I91155
24
Jans, Hessel 
Sierds, Geertje 
 22 mei 1747Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66767
I66768
25
Willems, Durk 
Halbes, Anke 
 22 mei 1747Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74883
I74884
26
Minses, Obbe 
Outgers, Oudersche 
 22 mei 1748Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105852
I105853
27
Jelles, Pieter 
Douwes, Antje 
 22 mei 1752Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74777
I74778
28
Sipkes, Rienk 
Doekes, Jets 
 22 mei 1752Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82777
I82778
29
Sjoerds, Sijbe 
Andles, Trijntje 
 22 mei 1752Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52110
I52112
30
Themmen, Jan Suilman 
Nauta, Jacomina Alberdina 
 22 mei 1756City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98314
I98315
31
Harmens, Minne 
Willems, Tjamke 
 22 mei 1757Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73115
I73116
32
Jans, Zybe 
Jans, Aukjen 
 22 mei 1757Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101558
I101559
33
Nannes, Folkert 
Pieters, Eeke 
 22 mei 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42771
I42772
34
Nannes, Jurjen 
Lourens, Gepke 
 22 mei 1757Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50281
I50282
35
Vries, Bouwen Siedses de 
Gelts, Gelske 
 22 mei 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10041
I10042
36
Sippes, Tabe 
Pijters, Antje 
 22 mei 1758Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73977
I73978
37
Teunis, Jeen 
Jelles, Grietje 
 22 mei 1760Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73438
I73439
38
Abes, Feyte 
Reynders, Tryntie 
 22 mei 1763Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80454
I80455
39
Jans, Claas 
Keimpes, Reinouw 
 22 mei 1763Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77955
I77956
40
Joukes, Cornelis 
Sjoukes, Geertje 
 22 mei 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21639
I10925
41
Martens, Rinse 
Ekkes, Bregtje 
 22 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62306
I91180
42
Sybrens, Jentje 
Gerbens, Tjitske 
 22 mei 1763Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76185
I76186
43
Taeaekes, Willem 
Hilbrands, Antje 
 22 mei 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93797
I93796
44
Beima, Elte Pieters 
Feenstra, Antje Teyes 
 22 mei 1768Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58719
I58720
45
Hempenius, Hette Alberts 
Wijtzes, Jeltie 
 22 mei 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63604
I63606
46
Jacobs, Hoite 
Romkes, Sijtske 
 22 mei 1768Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72458
I72459
47
Jans, Sipke 
Fockes, Fokje 
 22 mei 1768Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65957
I65958
48
Johannes, Haitze 
Sjoerds, Ytje 
 22 mei 1768Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67882
I67883
49
Jongsma, Ate Geerts 
Jarigs, Vokeltje 
 22 mei 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96452
I96453
50
Klases, Wybe 
Rinderts, Trijntje 
 22 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93842
I93843

1 2 3 4 5 ... 12» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tietes, Jan 
 22 mei 1670Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46763
2
Wytses, Tjomme 
 22 mei 1687Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81931
3
Alles, Tiete 
 22 mei 1698Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93183
4
Andries, Gerryt 
 22 mei 1712Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44269
5
Jans, Willem 
 22 mei 1721Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45151
6
Durks, Freerk 
 22 mei 1727Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46618
7
Reiners, Jetse 
 22 mei 1727Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49869
8
Thijssens, Valentijn 
 22 mei 1732Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6397
9
Jans, Antje 
 22 mei 1735Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88102
10
Osinga, Sjoerd Johannes 
 22 mei 1740Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102074
11
Harmens, Grijtje 
 22 mei 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79924
12
Heringa, Meint Joukes 
 22 mei 1746Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105188
13
Jans, Lieuwe 
 22 mei 1747Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47748
14
Sijdses, Antjes 
 22 mei 1750Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44733
15
Freerks, Antje 
 22 mei 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43391
16
Wijtses, Ietske 
 22 mei 1752Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2385
17
Freerks, Dirk 
 22 mei 1757Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10831
18
Mients, Lammert 
 22 mei 1757Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51214
19
Rooda, Grietje Freerks 
 22 mei 1757Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67297
20
Stienstra, Simon Freeks 
 22 mei 1757Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73234
21
Straatsma, Anne Klaases 
 22 mei 1757Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72192
22
Bouma, Eelke Melles 
 22 mei 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52690
23
Dirks, Jan 
 22 mei 1763Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2711
24
Jans, Eva 
 22 mei 1763Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71221
25
Botes, Rinske 
 22 mei 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46940
26
Gardenier, Eelkje Pieters 
 22 mei 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93014
27
Jans, Yttje 
 22 mei 1768Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71379
28
Kamstra, Gerrit Gerrits 
 22 mei 1768Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40752
29
Meer, Tjitske Ates van der 
 22 mei 1768Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57094
30
Ploeg, Hillebrand Pieters van der 
 22 mei 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5376
31
Jacobs, Tietje 
 22 mei 1772Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90887
32
Klaver, Ale Jans 
 22 mei 1772Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69525
33
Klaver, Anne Jans 
 22 mei 1772Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87811
34
Klaver, Geert Jans 
 22 mei 1772Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87812
35
Klaver, Trijntje Jans 
 22 mei 1772Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51011
36
Beenes, Abel 
 22 mei 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5460
37
Hellinga, Pieter Hendriks 
 22 mei 1774Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11699
38
Nieuwland, Jurjen Gerrits 
 22 mei 1774Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41046
39
Sybesma, Sybe Aebes 
 22 mei 1774Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30245
40
Westra, Lieutske Thomas 
 22 mei 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103117
41
Dirks, Hendrikjen 
 22 mei 1776Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91206
42
Velstra, Tjeerd Meints 
 22 mei 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63071
43
Bakker, Marten Jans 
 22 mei 1785De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41844
44
de Boer, Harm Arends 
 22 mei 1785Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108179
45
Epkes, Jogchem 
 22 mei 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46294
46
Gelders, Arjen Harmens 
 22 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5778
47
Krol, Jochum Fopkes 
 22 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6406
48
Mamminga, Aaltje Jacobs 
 22 mei 1785Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74288
49
Reuversma, Atje Hanzes 
 22 mei 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14410
50
Althuis, Johannes Jans 
 22 mei 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58839

1 2 Volgende»