Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 218

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hoogterp, Sipke Tjeerds 
 22 mrt 1737 I5523
2
Dirks, Aaltje 
 22 mrt 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66163
3
Reitsma, Gjalt Gerrits 
 22 mrt 1743Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48987
4
Visser, Wieger Annes 
 22 mrt 1743Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86503
5
Hendricks, Gertje 
 22 mrt 1749Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42730
6
Wybes, Mient 
 22 mrt 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91898
7
Pijtters, Jantie 
 22 mrt 1758Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68167
8
Folkertsma, Cornelis Johannes 
 22 mrt 1759Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71650
9
Radersma, Yde Dirks 
 22 mrt 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37940
10
Tamminga, Sjoerd Dirks 
 22 mrt 1762Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36268
11
Algra, Symen Jans 
 22 mrt 1764Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75037
12
Kloosterman, Tietje Beins 
 22 mrt 1764Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84222
13
Reinders, Cornelis 
 22 mrt 1766Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2854
14
Sybrens, Welmoed 
 22 mrt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48498
15
Spyxma, Ytje Piers 
 22 mrt 1769Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50471
16
Heeringa, Sjieuke Gijsberts 
 22 mrt 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30365
17
Pieters, Former 
 22 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44239
18
Stienstra, Maatje (Martje) Aukes 
 22 mrt 1774Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96909
19
Pieters, Gertje 
 22 mrt 1775Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40047
20
Alles, Jan 
 22 mrt 1777Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103096
21
Groenewoud, Pieter Jurjens 
 22 mrt 1777Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35916
22
Dijkstra, Pier Pieters 
 22 mrt 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37111
23
Graaf, Gerrit Renzes de 
 22 mrt 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2728
24
van Ek, Ate Cornelis 
 22 mrt 1778Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30434
25
Roorda, Janke Alberts 
 22 mrt 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14221
26
Blaauw, Sytske Aukes 
 22 mrt 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23545
27
Jans, Trijntje 
 22 mrt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41798
28
Algra, Jurjen Halbes 
 22 mrt 1786Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I507
29
Roorda, Philippus 
 22 mrt 1786Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92881
30
Doornbos, Jacob Everts 
 22 mrt 1787Westerwijtwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110026
31
Prins, Antje Johannes 
 22 mrt 1787Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10025
32
Saskers, Rinse 
 22 mrt 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10738
33
Vries, Saakje Tabes de 
 22 mrt 1787Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17541
34
Bokma, Japke Bokkes 
 22 mrt 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31582
35
van Oeveren, Abraham Johannisse 
 22 mrt 1788Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100921
36
Werff, Johannes Doekes van der 
 22 mrt 1789Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80354
37
Bontekoe, Hessel Hendriks 
 22 mrt 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99143
38
Lyklema, Lykele Nannes 
 22 mrt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8638
39
Wey, Ytje Sytzes van der 
 22 mrt 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103967
40
Snijder, Joanna 
 22 mrt 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110198
41
Kuiphof, Grietje Binderts 
 22 mrt 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5915
42
Kooistra, Tjetse Hendriks 
 22 mrt 1794Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73190
43
Stinne, Beitske Johannes 
 22 mrt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11221
44
Alkema, Harmen Hendriks 
 22 mrt 1796Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97308
45
Wybrandi, Dirk Klazes 
 22 mrt 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52099
46
Hoekstra, Tjeerd Hessels 
 22 mrt 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43520
47
Meer, Sible Sjoerds van der 
 22 mrt 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7837
48
Winkel, Pieter Gerrits 
 22 mrt 1799Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10221
49
Hiemstra, Thomas Gosses 
 22 mrt 1800Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35517
50
Memmeler, Beertje Hendriks 
 22 mrt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26807

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 208

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Fruijtier, Dina 
 22 mrt 1773Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106222
2
Willems, Minnolt 
 22 mrt 1796Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88611
3
Jacobs, Johannes 
 22 mrt 1801Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51432
4
Sakes, Antje 
 22 mrt 1808Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103483
5
Botes, Saakje 
 22 mrt 1811Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105943
6
Wiegers, Dieuke 
 22 mrt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44731
7
Po(s)tma, Cornelis Johannes 
 22 mrt 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81499
8
Taedes, Sibbeltje 
 22 mrt 1812Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55077
9
Boltje, Sybe Gerrits 
 22 mrt 1813Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86186
10
Syboltsma, Lolkje Sybrens 
 22 mrt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7471
11
Sjoerds, Wikjen 
 22 mrt 1814Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81960
12
Wassenaar, Neeltje Gerrits 
 22 mrt 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48626
13
Abbinga, Abe Abes 
 22 mrt 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42452
14
de Vries, Marten Hendriks 
 22 mrt 1815Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62885
15
Taekes, Akke 
 22 mrt 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12979
16
Leyenaar, Douwe Sybrens 
 22 mrt 1816Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94814
17
Edses, Tjeerd 
 22 mrt 1817Lutjewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88068
18
Hoekstra, Jan Johannes 
 22 mrt 1817Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76112
19
Overdijk, Johannes Dirks 
 22 mrt 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85289
20
Braaksma, Dieuwke Jippes 
 22 mrt 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10937
21
Pal(le)ma, Jentje Jelles 
 22 mrt 1821Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67305
22
Ubbens, Folkert Foekes 
 22 mrt 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27329
23
Stienstra, Tjalling Pieters 
 22 mrt 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62590
24
Renckema, IJmena Johanna 
 22 mrt 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98313
25
Viersen, Jelle Durks 
 22 mrt 1823Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92286
26
Vellinga, Tamme Klazes 
 22 mrt 1825Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104175
27
Grond, Fedde Martens 
 22 mrt 1826 I11644
28
Kooistra, Rinske Cornelis 
 22 mrt 1826 I42663
29
Wijmstra, Thijs Baukes 
 22 mrt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6925
30
Bloemsma, Neeltje Dirks 
 22 mrt 1827Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110511
31
Miedema, Dirk Lolkes 
 22 mrt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5246
32
Sonnema, Renske Feddes 
 22 mrt 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7667
33
van Dijk, Anne Symens 
 22 mrt 1827 I63358
34
Stienstra, Froukje Tjeerds 
 22 mrt 1828 I12780
35
Zijlstra, Reinder Dirks 
 22 mrt 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79327
36
Boonstra, Dirkje Kornelis 
 22 mrt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14513
37
Veenstra, Pieter Hylles 
 22 mrt 1829Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2790
38
Dalhuisen, Hendrik Alberts 
 22 mrt 1831Oene, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72704
39
Post, Jan Jans 
 22 mrt 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79291
40
Spoelstra, Stillborn Wybes 
 22 mrt 1831Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105223
41
Kremer, Trijntje Ebes 
 22 mrt 1832Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108180
42
Bouma, Ruurtje Jans 
 22 mrt 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73268
43
Bouma, Symon Jans 
 22 mrt 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2058
44
de Haan, Hessel Rinderts 
 22 mrt 1836Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26858
45
van Dokkumburg, Wybe Heeres 
 22 mrt 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60921
46
Iedema, Grietje Douwes 
 22 mrt 1837Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98693
47
Roersma, Janke Johannes 
 22 mrt 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5942
48
Renema, Pieter Arjens 
 22 mrt 1838Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70241
49
Veen, Auke Botes van der 
 22 mrt 1839 I56594
50
Dijkstra, Klaaske Sipkes 
 22 mrt 1840Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109393

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Martens, Douwe 
Douwes, Yntsche 
 22 mrt 1696Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102289
I102290
2
Arjens, Dirk 
Jans, Welmoed 
 22 mrt 1733St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78758
I78759
3
Jans, Einte 
Joris, Mettje 
 22 mrt 1733Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14700
I14699
4
Pijters, Jan 
Geerts, Pier 
 22 mrt 1733Nijega/Elahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74226
I74227
5
Sjoerds, Ludzer 
Jelkes, Maike 
 22 mrt 1733Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102374
I102375
6
Dierks, Eesege 
Martens, Berber 
 22 mrt 1739Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85557
I85558
7
Gerbens, Andries 
Romkes, Neeltie 
 22 mrt 1739Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70140
I70141
8
Oeberius, Jan 
Rudolphy, Bregtie 
 22 mrt 1739Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73781
I73782
9
Oebes, Yble 
Teekes, Teetske 
 22 mrt 1744Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73572
I73573
10
Bowes, Nolle 
Aukes, Elisabeth 
 22 mrt 1747Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77520
I77521
11
Sijbrens, Doeckle 
Sjoerds, Ymkjen 
 22 mrt 1747Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76669
I76670
12
Alberts, Sybren 
Hendriks, Pierkjen 
 22 mrt 1750Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48563
I48564
13
Jans, Epke 
Jobs, Aaltje 
 22 mrt 1750Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69426
I69427
14
IJsbrands, Ritske 
Jans, Doetje 
 22 mrt 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33032
I33031
15
Harmens, Bartelt 
Rynks, Aukjen 
 22 mrt 1767Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65884
I65885
16
Jeltes, Sytse 
Hayes, Hyke 
 22 mrt 1767Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74951
I74952
17
Wytses, Broer 
Jacobs, Antje 
 22 mrt 1767Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44752
I46002
18
Joha, Thomas Philippus 
de Romar, Maria Louisa 
 22 mrt 1772Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47444
I47445
19
Bottes, Jan 
Jans, Antje 
 22 mrt 1778Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85874
I85875
20
Ennema, Paulus Johannes 
Jans, Antie 
 22 mrt 1778Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58934
I58935
21
Vos, Jan Jansen 
Lammerts, Aaltje 
 22 mrt 1778Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92443
I92444
22
Slagter, Keimpe Annes 
Johannes, Acke 
 22 mrt 1789Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102160
I102161
23
Willems, Hendrik 
Tjallings, Wytske 
 22 mrt 1789Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113020
I113021
24
Hofma, Klaas Jitses 
Jelles, Gaitske 
 22 mrt 1795Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32354
I32355
25
Dijkstra, Pieter Ruuds 
Westra, Antje Minnes 
 22 mrt 1801Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48822
I48823
26
Koning, Gerrit Willems 
de Boer, Maartje Martens 
 22 mrt 1801Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39006
I39007
27
Kooy, Douwe Johannes van der 
Deinum, Sjoukje Kleizes 
 22 mrt 1801Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71973
I71974
28
Wondaal, Hermanus 
Piers, Henderika Baukes 
 22 mrt 1801Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18186
I18187
29
de Bruin, Theunis Salomons 
Elzinga, Ootske Hendriks 
 22 mrt 1807Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74678
I74679
30
de Ham, Harmen Jans 
Tang, Trijntje Dirks 
 22 mrt 1815Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55617
I55618
31
Westerling, Carel Frijdriks 
Brouwer, Bouchien Harms 
 22 mrt 1816Noordbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68793
I68794
32
de Graaf, Fokke Lammerts 
Kats, Antje Jans 
 22 mrt 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47699
I60605
33
de Jong, Hendrik Wytzes 
Eelkema, Wytske Kornelis 
 22 mrt 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101385
I101386
34
Kok, Auke Gerrits 
Stonenbrink, Tjerkje Hiddes 
 22 mrt 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36223
I86874
35
Ypma, Petrus (Pieter) Jackles 
Cuperus, Martsen Gepkes 
 22 mrt 1821Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11820
I11786
36
Bijlsma, Pieter Martens 
Wal, Wijke Jans van der 
 22 mrt 1828Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2446
I89703
37
Damstra, Geert Jans 
Zaturdag, Renske Eddes 
 22 mrt 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14396
I14398
38
Meulenaar, Pieter Jans 
Heide, Talkje Cornelis van der 
 22 mrt 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2875
I2758
39
Wal, Andries Arjens van der 
Terpstra, Gertje Sybrens 
 22 mrt 1828Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84594
I97722
40
Reidsma, Sierd Hendriks 
Marum, Sijke Hendriks van 
 22 mrt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15573
I14813
41
Boersma, Douwe Hendriks 
Rienks, Mattje Siedses 
 22 mrt 1833Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10403
I46648
42
van Kooten, Jente Martens 
Hemrika, Aaltje Everts 
 22 mrt 1835Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72176
I14974
43
Steringa, Jasper Lurks 
de Graaf, Rinske Gerrits 
 22 mrt 1836Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29939
I29940
44
Hager, Klaas Harmens 
Dijkstra, Renske Kornelis 
 22 mrt 1837Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19181
I19182
45
Schuitvlot, Johannes 
de Visser, Catharina 
 22 mrt 1837Terneuzen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110137
I110135
46
Dogger, Sakom (Simon) 
Kuiper, Fijtje Jans 
 22 mrt 1849Texel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108120
I108121
47
Ferwerda, Tjalle Thijssens 
Stenekes, Doetje Bernardus 
 22 mrt 1851Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103313
I103317
48
Wielinga, Reinder Lieuwes 
Bosch, Antje Hendriks 
 22 mrt 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4149
I16622
49
Bennema, Tjipke Jans 
Meyer, Dieuke Hendriks 
 22 mrt 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16062
I27268
50
Sytsma, Hendrik Sytzes 
Zijlstra, Wybrigje Jelles 
 22 mrt 1862Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50058
I96988

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 116

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jans, Uble 
 22 mrt 1711Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42897
2
Sybes, Dieuke 
 22 mrt 1711Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75405
3
Pyters, Saapje 
 22 mrt 1716St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68924
4
Tiallings, Jacob 
 22 mrt 1716Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I732
5
Hoitsma, Hendrikus Jacobus 
 22 mrt 1729Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79644
6
Foppes, Sibbeltje 
 22 mrt 1733Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108303
7
Franzes, Tjipke 
 22 mrt 1733Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1676
8
Zybes, Tjitske 
 22 mrt 1733Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65938
9
Allerts, Feye 
 22 mrt 1739Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98025
10
Steevens, Alle 
 22 mrt 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93196
11
Pytters, Arjen 
 22 mrt 1744Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103022
12
Tietes, Jorrijt 
 22 mrt 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46770
13
Bouwma, Cornelis Scheltes 
 22 mrt 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7428
14
Gepkes, Hijke 
 22 mrt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43413
15
Hoekstra, Klaas Ytzens 
 22 mrt 1750Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14119
16
Johannes, Jacob 
 22 mrt 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77948
17
Lammerds, Tjedske 
 22 mrt 1750Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103617
18
Planting, Johannes Wybrens 
 22 mrt 1750Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56277
19
Stellingwerf, Baukjen Johannes 
 22 mrt 1750Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77641
20
Wybrens, Janke 
 22 mrt 1750Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76880
21
Ronner, Pietje Feikes 
 22 mrt 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87406
22
Renkema, Roelf Wiemers 
 22 mrt 1760Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103066
23
Alberts, Tryntie 
 22 mrt 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58686
24
Dijk, Roelfke Jans 
 22 mrt 1761Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103067
25
Lurks, Jasper 
 22 mrt 1761Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84579
26
Schuurmans, Hinke Hilbrands 
 22 mrt 1761Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1883
27
Algra, Sjoerd Pieters 
 22 mrt 1762Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55950
28
Baarstra, Baukje Taekes 
 22 mrt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6021
29
de Bosch, Remmelt Hendriks 
 22 mrt 1767Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64899
30
de Lange, Adriaantje Roelofs 
 22 mrt 1767Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104507
31
Everts, Jantje 
 22 mrt 1767Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86999
32
Heide, Gertje Linzes van der 
 22 mrt 1767Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75396
33
Hiemstra, Antje Taekes 
 22 mrt 1767Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3717
34
Stienstra, Jacob Siedses 
 22 mrt 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10634
35
Weg, Jan Rochus van der 
 22 mrt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5586
36
Deelstra, Antje Herres 
 22 mrt 1769Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81483
37
de Vries, Anne Gerrits 
 22 mrt 1772Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75322
38
Gosses, Antje 
 22 mrt 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4138
39
Groenia, Hinke Lolkes 
 22 mrt 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75303
40
Hoogterp, Lieffke Lummes 
 22 mrt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46850
41
Lieuwes, Janke 
 22 mrt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12976
42
Mellema, Maaike Paulus 
 22 mrt 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6821
43
Miedema, Taekele Alberts 
 22 mrt 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37931
44
Plantinga, Dirkje Minnes 
 22 mrt 1772Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91683
45
Romkes, Trijntje 
 22 mrt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11215
46
Stavinga, Wouter Ernst 
 22 mrt 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69744
47
Abes, Pijttje 
 22 mrt 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79752
48
Baukes, Baukje 
 22 mrt 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44846
49
Boer, Gooykje Jans de 
 22 mrt 1778Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11453
50
Heeringa, Tjipke Gijsberts 
 22 mrt 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45639

1 2 3 Volgende»