Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Joha, Catharina 
 21 nov 1753Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87911
2
Plantinga, Binne Jeips 
 21 nov 1763Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96838
3
Wiegers, Antie 
 21 nov 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43790
4
de Graaf, Doetje Minzes 
 21 nov 1774Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110587
5
Kalsbeek, Aaltje Jitzes 
 21 nov 1774Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83207
6
de Jong, Akke Dirks 
 21 nov 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39352
7
Rinses, Jelle 
 21 nov 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88805
8
Uilkes, Ink 
 21 nov 1776Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74209
9
Wester, Aaltje Ates 
 21 nov 1776Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91632
10
Smidt, Neeltje Binnes 
 21 nov 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4603
11
Gelder, Lijsbeth Beerts 
 21 nov 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51248
12
Hoekstra, Geertje Hendriks 
 21 nov 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19061
13
Vriesema, Trijntje Harkes 
 21 nov 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76212
14
Westerhof, Oedze Meines 
 21 nov 1779Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95091
15
Algra, Trijntje Luitjens 
 21 nov 1780Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73827
16
Bouma, Berend Nannes 
 21 nov 1782Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47188
17
Symens, Jan 
 21 nov 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46713
18
Oberman, Pieter Carels 
 21 nov 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10710
19
Andries, Dirkjen 
 21 nov 1784Nijeholtwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102543
20
Kuiken, Knierke Martens 
 21 nov 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78104
21
Sytsma, Antje Kornelis 
 21 nov 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13429
22
Posthumus, Pieter Pieters 
 21 nov 1785Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105439
23
Rollingswier, Symon Martens 
 21 nov 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15716
24
Hazewindus, Gerrit Meines 
 21 nov 1787Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75645
25
Nieuwsma, Hein Rinses 
 21 nov 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6503
26
Mellema, Sijke Sybes 
 21 nov 1788Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10388
27
Sijninga, Grietje Pybes 
 21 nov 1788Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26001
28
Brouwer, Aafke Jitzes 
 21 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11282
29
Smits, Lijsbeth Dirks 
 21 nov 1789Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9386
30
Wassenaar, Hiltje Cornelis 
 21 nov 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11359
31
de Jong, Kornelis Kornelis 
 21 nov 1790Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109553
32
Stocker, Elisabeth 
 21 nov 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94458
33
Ploeg, Gerhardus Paulus van der 
 21 nov 1792Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34995
34
Jong, Gerben Pieters de 
 21 nov 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21736
35
Wagenaar, Jan Gerbens 
 21 nov 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7055
36
Stuur, Sierk Romkes 
 21 nov 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107456
37
Wassenaar, Lijsbert Minnes 
 21 nov 1795St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96974
38
Heerkes, Tjalle 
 21 nov 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5463
39
de Vries, Aan Romkes 
 21 nov 1798Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44454
40
Oreel, Maria Klazes 
 21 nov 1798Bergen op Zoom, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97401
41
Schaaf, Johannes Willems van der 
 21 nov 1798Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101450
42
Sybes, Andries 
 21 nov 1799Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42855
43
Fortuin, Taetske Anskes 
 21 nov 1801Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38454
44
Rademaker, Reinder Eesges 
 21 nov 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78504
45
Siderius, Jan Dirks 
 21 nov 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98526
46
Kikstra, Sybren Wytzes 
 21 nov 1802Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3004
47
Stooker, Janke Jans 
 21 nov 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87399
48
Jongstra, Geert Nammens 
 21 nov 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3218
49
Walings, Cornelius 
 21 nov 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77828
50
Bouma, Japke Pieters 
 21 nov 1807Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14554

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Heerens, Trijntje 
 21 nov 1742Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48125
2
Meth, Johannes 
 21 nov 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100640
3
Reitsma, Alle Tietes 
 21 nov 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93188
4
Ages, Tjerk 
 21 nov 1798Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76672
5
Ruirds, Nuttert 
 21 nov 1806Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75863
6
Jans, Albert 
 21 nov 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82032
7
Koster, Tjeerd Sjoerds 
 21 nov 1807Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86234
8
Jaspers, Michiel 
 21 nov 1808Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89366
9
Krol, Jochum Nammens 
 21 nov 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43889
10
Klases, Klaaske 
 21 nov 1811Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105572
11
Ferwerda, Gertje Hettes 
 21 nov 1814Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32578
12
Lurks, Riemke 
 21 nov 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56598
13
Dijkstra, Sijke Douwes 
 21 nov 1816 I21713
14
Oostvries, Hermen Jans 
 21 nov 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57989
15
Postma, Jan Sipkes 
 21 nov 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17543
16
Johans, Hyke 
 21 nov 1818 I74876
17
Lieuwes, Fokeltje 
 21 nov 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66073
18
Moed, Annigjen Klazes 
 21 nov 1818Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9377
19
Wopkes, Grietje 
 21 nov 1818Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89049
20
de Ruiter, Marten Durks 
 21 nov 1819Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64639
21
Feenstra, Jacob Schweitzes 
 21 nov 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27178
22
Haag, Jan Pieters van der 
 21 nov 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12771
23
Ytsma, Hendrik Jacobs 
 21 nov 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100876
24
de With, Pietertje Aarts 
 21 nov 1826 I57323
25
Tamminga, Saakje Dirks 
 21 nov 1826Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10124
26
Visser, Eelke Wabes 
 21 nov 1826Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102693
27
Blom, Louw Doedes 
 21 nov 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44618
28
Bennema, Jan Fransens 
 21 nov 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3533
29
Kisjes, Ymke Jans 
 21 nov 1828Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70076
30
Smit, Pieter Barends 
 21 nov 1831Bovenkarspel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102641
31
Greidanus, Ausonius 
 21 nov 1832Zijpe, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104939
32
Scheltema, Jan Hotzes 
 21 nov 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77500
33
Hettema, Tetman Hettes 
 21 nov 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38460
34
Wagenaar, Popke Wybes 
 21 nov 1835 I60033
35
Glas, Evert Jans 
 21 nov 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37958
36
Koopmans, Gerben Hyltjes 
 21 nov 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13584
37
Dokter, Jannigje Gerbens 
 21 nov 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77699
38
Bouma, Pieter Martens 
 21 nov 1838Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90299
39
Talsma, Baukje Sikkes 
 21 nov 1838Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36
40
Rijpma, Janke Ruurds 
 21 nov 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11708
41
van Buren, Willem Cornelis 
 21 nov 1839Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92615
42
de Pronk, Klaas Freerks 
 21 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36345
43
Maan, Lieuwe Willems van der 
 21 nov 1841Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44809
44
Miedema, Auke Sijmons 
 21 nov 1841Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103644
45
Bontekoe, Taeke Gosses 
 21 nov 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25156
46
Rozema, Trijntie Pieters 
 21 nov 1842Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58432
47
Boermans, Dirk Pieters 
 21 nov 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19250
48
Dijkman, Johanna Maria 
 21 nov 1844Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69949
49
Jacobs, Pietertje 
 21 nov 1844Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102849
50
Krynes, Hiltje 
 21 nov 1844Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99106

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
van Wicheren, Jan 
Pagaa, Jetske 
 21 nov 1717Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91296
I91297
2
Pijters, Feike 
Feikens, Gepke 
 21 nov 1722Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92355
I92356
3
Rodmers, Albert 
Hotses, Trijntje 
 21 nov 1734Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70434
I70435
4
Gerbens, Lieupke 
Pytters, Mettje 
 21 nov 1745Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72858
I72859
5
Hayes, Emke 
Jans, Foekjen 
 21 nov 1745Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92118
I92119
6
Tiepkes, Jan 
Nannes, Eeke 
 21 nov 1745Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104087
I104088
7
Woudbeek, Klaas Simon 
Jans, Greetje 
 21 nov 1749Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48124
I48126
8
Jans, Jacob 
Tjeerds, Jantjen 
 21 nov 1751St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91074
I91075
9
Ekkes, Aate 
Engles, Bauk 
 21 nov 1756Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70667
I70668
10
Fransen, Abraham 
Annes, Jeltje 
 21 nov 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78260
I78259
11
Gerrijts, Pijter 
Hillebrandts, Antje 
 21 nov 1756Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91122
I91123
12
Jans, Bonne 
Arents, Grietje 
 21 nov 1756Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87368
I87369
13
Rinzes, Bauke 
Jelles, Antie 
 21 nov 1756Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88244
I88245
14
Spoelstra, Oeds Cornelis 
Bij, Maike Rinnerts van der 
 21 nov 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101342
I101343
15
Aarns, Gosse 
Algra, Grietje Symens 
 21 nov 1762Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57428
I57429
16
Fast, Frederik 
Jacobus, Ytske 
 21 nov 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74853
I74854
17
Johannes, Jan 
Cornelis, Jeltjen 
 21 nov 1762Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87956
I87957
18
Berents, Jan 
Willems, Iebeltje 
 21 nov 1773Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88541
I88542
19
Jacobs, Ids 
Wytzes, Harmke 
 21 nov 1773Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73064
I73065
20
Pyters, Rykle 
Tjeerds, Jelske 
 21 nov 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90581
I90582
21
Veenstra, Anne Riemers 
Arends, Aukjen 
 21 nov 1773Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2182
I2122
22
Zuiderhof, Albert Hattums 
Lammerts, Bontje 
 21 nov 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105018
I105019
23
Binderts, Arjen 
Jans, Antje 
 21 nov 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66001
I66002
24
Gerrits, Jacob 
Piers, Akke 
 21 nov 1779Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89044
I89043
25
Winsemius, Sibrandus 
de Vries, Eeke 
 21 nov 1779Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60551
I60552
26
Klem, Hindrik 
Jans, Annegjen 
 21 nov 1782City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95333
I95334
27
Boekhout, Harmanus Jacobs 
Rienks, Rienkje 
 21 nov 1784Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74891
I74892
28
Buren, Gerrit Harmens 
Sierks, Lijsbeth 
 21 nov 1784Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60957
I60958
29
Dijkstra, Dirk Pieters 
van Eyck, Hiltje Pieters 
 21 nov 1784Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49513
I49514
30
Dijkstra, Gerben Johannes 
Ruurds, Baukjen 
 21 nov 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98117
I98118
31
Hofman, Albert Berends 
Baukes, Vroukjen 
 21 nov 1784Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88242
I88243
32
Jurjens, Hendrik 
Tjeerts, Aafke 
 21 nov 1784Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82162
I82163
33
Ringnalda, Rinse Doekes 
Wijbes, Aukje (Akke) 
 21 nov 1784Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92819
I92820
34
Bisschop, Philippus Jacobs 
de Vries, Janke Jans 
 21 nov 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33833
I33834
35
Broekstra, Rindert Johannes 
Hessels, Sjoukje 
 21 nov 1790Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57223
I105508
36
Sijbrens, Jacob 
Pijters, Claaske 
 21 nov 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95653
I95654
37
Sybrens, Jacob 
Velde, Klaaske Pieters van der 
 21 nov 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41130
I41131
38
Dorhout, Anne Joekes 
Dijk, Tjitske Hendriks van 
 21 nov 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4042
I4044
39
Hiemstra, Yde Bokkes 
de Vries, Trijntje Pieters 
 21 nov 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40453
I40454
40
Seldenthuis, Sipke Jarigs 
Hanzes, Antje 
 21 nov 1802Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102669
I102673
41
Wygers, Hendrik 
Douwes, Barbertje 
 21 nov 1802De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96859
I96861
42
Anema, Douwe Minnes 
Ritsma, Wytske Zieses 
 21 nov 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94573
I94570
43
Visser, Thijs Pieters 
Kok, Baukjen Gerryts 
 21 nov 1813Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16408
I16409
44
Dijkstra, Pieter Hessels 
Algra, Sjoerdje Tjepkes 
 21 nov 1816Mairie Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55872
I55873
45
Frings, Joannes Mattheus 
van Beekhuizen, Elizabeth Jacoba 
 21 nov 1817Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56179
I56180
46
Fijnje, Wybren Sjoerds 
Dijkstra, Trijntje Jacobs 
 21 nov 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97779
I97780
47
Pijpstra, Symon Rienks 
Weide, Lieukjen Hendriks van der 
 21 nov 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27551
I27552
48
Sinnema, Oense Brands 
Nicolai, Rinske Allardus 
 21 nov 1821Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26867
I26868
49
Fenema, Jan Johannes 
Boersma, Bregtje Hoites 
 21 nov 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7476
I7474
50
Jonker, Rutger Klasen 
Drenth, Annigje Wijndels 
 21 nov 1822Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99502
I99503

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Romkes, Grietje 
 21 nov 1681Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45377
2
Hollander, Hendrik Sikkes 
 21 nov 1723Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46458
3
Tjerks, Harmen 
 21 nov 1728Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49362
4
Hendriks, Aaltie 
 21 nov 1731Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76129
5
Holstes, Halbe 
 21 nov 1738Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82104
6
Joostes, Albert 
 21 nov 1745Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42615
7
de Jong, Jan Symens 
 21 nov 1746Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47397
8
Heidema, Andries Steffens 
 21 nov 1751Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27990
9
Botes, Tjamme 
 21 nov 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45713
10
Koldijk, Antje Gjalts 
 21 nov 1756Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60960
11
Miedema, Taeke Douwes 
 21 nov 1756Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74542
12
Romkes, Ryme 
 21 nov 1756Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70934
13
de Vries, Trijntje Feitses 
 21 nov 1760Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65953
14
Boekhout, Tjietscke Bartels 
 21 nov 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91972
15
Leenderts, Bintje 
 21 nov 1762Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40561
16
Rinses, Jan 
 21 nov 1762Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73052
17
Sjoukes, Jentje 
 21 nov 1762Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111004
18
Ysbrandi, Trijntje Sipkes 
 21 nov 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52206
19
Rinzes, Botke 
 21 nov 1768Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108057
20
de Vries, Anne Jans 
 21 nov 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77353
21
Haarsma, Murk Hessels 
 21 nov 1773Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67054
22
Hommema, Akke Hessels 
 21 nov 1773Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11145
23
Johannes, Gosse 
 21 nov 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47655
24
Krijgsveld, Jan Hindriks 
 21 nov 1773Scharmer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111233
25
Sikkes, Sijke 
 21 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44582
26
Steenhuis, Tjeerd Sikkes 
 21 nov 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44667
27
Terpstra, Haye Ulbes 
 21 nov 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32283
28
Terwisscha, Warner Klazen 
 21 nov 1773Peperga/Blesdijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63190
29
Andringa, Lolkje Franses 
 21 nov 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78371
30
Hoekema, Janke Pieters 
 21 nov 1779Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97238
31
Walle, Thijs Sakes de 
 21 nov 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11206
32
Hemminga, Rinske Foppes 
 21 nov 1784Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100241
33
Wagenaar, Fokjen Sytzes 
 21 nov 1784Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2836
34
Bisschop, Jan Philippus 
 21 nov 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93572
35
Buma, Oege Hendriks 
 21 nov 1790Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44737
36
de Vries, Rigtje Johannes 
 21 nov 1790De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81753
37
Hartmans, Kornelis Dirks 
 21 nov 1790Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15466
38
Jelles, Pieter 
 21 nov 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42233
39
Miedema, Pieter Reinders 
 21 nov 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12031
40
Olivier, Kornelis Lourens 
 21 nov 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10668
41
Rommerts, Gooikje 
 21 nov 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97939
42
Steeg, Foppe Alberts van der 
 21 nov 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19171
43
Stel, Tjeerd Sytzes 
 21 nov 1790Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56270
44
Tuinstra, Baukje Dirks 
 21 nov 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3471
45
Meyer, Jeltje Jans 
 21 nov 1794Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49930
46
Stender, Jan Pieters 
 21 nov 1794Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74342
47
Haagsma, Akke Douwes (aka Wijngaarden) 
 21 nov 1795Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77051
48
Bakker, Andries Jeltes 
 21 nov 1802Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13667
49
Kiersma, Rommert Jans 
 21 nov 1802Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54608
50
Visser, Maaike Pieters 
 21 nov 1802Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89318

1 2 Volgende»