Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ysbrands, Tryntie 
 21 okt 1736Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95244
2
Steensma, Romke Jans 
 21 okt 1739Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103172
3
Alberts, Antie 
 21 okt 1749Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43301
4
Douwes, Janke 
 21 okt 1752Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66140
5
Bouman, Christina Houwdina 
 21 okt 1753Kropswolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94415
6
Sipma, Siemen Klazes 
 21 okt 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7450
7
Adema, Gjalt Ates 
 21 okt 1764Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37213
8
Klaases, Uitze 
 21 okt 1764Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66607
9
Wassenaar, Lieuwe Andries 
 21 okt 1767Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103731
10
Hoekstra, Rinske Pieters 
 21 okt 1772Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I471
11
Posthumus, Sjoerd Sjoerds 
 21 okt 1772Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112258
12
Steenhuis, Tjeerd Sikkes 
 21 okt 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44667
13
Terpstra, Haye Ulbes 
 21 okt 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32283
14
Tuinstra, Baukje Dirks 
 21 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3471
15
Bergsma, Elbrig Johannes 
 21 okt 1774Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91476
16
Heistra, Reinskje Annes 
 21 okt 1777Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94930
17
Jochems, Allert 
 21 okt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58669
18
de Boer, Boyen Pieters 
 21 okt 1779 I42177
19
Meulen, Reinder Harmens van der 
 21 okt 1780Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73826
20
Haisma, Tjalling Hajes 
 21 okt 1781Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3447
21
Lieuwes, Meinert 
 21 okt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44104
22
Roorda, Yzak Alberts 
 21 okt 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7790
23
Benedictus, Lieuwe 
 21 okt 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42560
24
Zondervan, Sjoukje Izaaks 
 21 okt 1785Veenklooster/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5541
25
Lautenbach, Antje Jelles 
 21 okt 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92004
26
Zijlstra, Trijntje Jacobs 
 21 okt 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10199
27
Dirks, Romke 
 21 okt 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47617
28
Henstra, Sieds Taekes 
 21 okt 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63667
29
Tuinen, Ailje Gerrits van 
 21 okt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2784
30
Anema, Jan Minnes 
 21 okt 1792Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108857
31
Harmens, Tetje 
 21 okt 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77265
32
Nammens, Pijter 
 21 okt 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I123
33
Veen, Sytske Annes van der 
 21 okt 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10119
34
Vries, Nieske Eintes de 
 21 okt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10854
35
Faber, Pietje Jobs 
 21 okt 1793Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40263
36
Pieters, Broer 
 21 okt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44371
37
Meer, Tjitske Coenraads van der 
 21 okt 1795Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26644
38
Meulen, Edze Wybes van der 
 21 okt 1796Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64885
39
Miedema, Tjerk Reinders 
 21 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12032
40
Bennema, Jan Jouws 
 21 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6150
41
Dobma, Jan Heeres 
 21 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7075
42
Wadman, Douwe Jans 
 21 okt 1798Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3558
43
Reitsma, Andries Abrahams 
 21 okt 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66790
44
Meer, Bauke Jorrits van der 
 21 okt 1800Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71238
45
van Sinderen, Sije Hendriks 
 21 okt 1800Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48466
46
Verbeek, Jacob Johannes 
 21 okt 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44276
47
Boon, Hendrik Hanzes van der 
 21 okt 1801Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41772
48
Nammensma, Nieske Nammens 
 21 okt 1801Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32147
49
Hofstra, Age Abes 
 21 okt 1802Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41194
50
Boersma, Trijntje Jans 
 21 okt 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56830

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gosliga, Johannes Piers 
 21 okt 1782Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71624
2
Teunis, Antje 
 21 okt 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3286
3
Ates, Meine 
 21 okt 1807Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70591
4
Heeres, Johannes 
 21 okt 1808Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57365
5
Ypes, Boeike 
 21 okt 1808Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102436
6
Roelofs, Gerritje 
 21 okt 1809Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51083
7
Bokma, Gerben Doekles 
 21 okt 1810Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107562
8
Plaats, Marten Dirks van der 
 21 okt 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3606
9
Vellinga, Tyttje Ballings 
 21 okt 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9986
10
Dirks, Stijntje 
 21 okt 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86741
11
Dragt, Klaas Zanders 
 21 okt 1814Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111318
12
Idzarda, Hendrik Bartels 
 21 okt 1814Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94277
13
Joostens, Antje 
 21 okt 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56502
14
Wassenaar, Trijntje Durks 
 21 okt 1814Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72761
15
Jans, Gaatske 
 21 okt 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1160
16
Kooistra, Sape Rinses 
 21 okt 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20988
17
Tolsma, Rinze Walings 
 21 okt 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58
18
Veen, Wyke Tades van der 
 21 okt 1817Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110323
19
Boersma, Antje Lemmes 
 21 okt 1821Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104651
20
Verbeek, Sytske Ottes 
 21 okt 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1702
21
Bouwes, Minke 
 21 okt 1822Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73276
22
Hoek, Tys Harmens van der 
 21 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7564
23
Prins, Antje Eiberts 
 21 okt 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51116
24
Sinnema, Pybe Symens 
 21 okt 1823 I51649
25
Hopperus, Auscher Ennes 
 21 okt 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49670
26
Visser, Jarig Jans 
 21 okt 1825Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1719
27
Boersma, Jakle Cornelis 
 21 okt 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2657
28
Gros, Tryntje Sybrens 
 21 okt 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6418
29
Haanstra, Aaltje Johannes 
 21 okt 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85243
30
Hager, Fedde Haukes 
 21 okt 1826Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74280
31
Klaasses, Ynske 
 21 okt 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42563
32
Machiels, Janke 
 21 okt 1826Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79929
33
Weits, Aaltje Hendriks 
 21 okt 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84039
34
Sterk, Dirk Hendriks 
 21 okt 1827Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20460
35
Gemser, Elisabeth Pieters 
 21 okt 1828Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49863
36
Hoekstra, Sipke Klases 
 21 okt 1829Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56998
37
Vries, Sytske de 
 21 okt 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I127
38
Kooystra, Klaas Jouws 
 21 okt 1834Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96547
39
Bouma, Teunis Teunis 
 21 okt 1840Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53890
40
Hettinga, Uiltje Tewes 
 21 okt 1845Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13492
41
Faber, Hendrikje Tjeerds 
 21 okt 1846Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10686
42
Kramer, Tjaltje Luietses 
 21 okt 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4978
43
Nijp, Trijntje Christoffels 
 21 okt 1846Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5267
44
Graafsma, Getje (Geertje) Gerrits 
 21 okt 1847Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104450
45
Oegema, Gertje Wiegers 
 21 okt 1847Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15598
46
Schaaf, Gerben Heerkes van der 
 21 okt 1847Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2406
47
Vries, Kornelis Wytzes de 
 21 okt 1851Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13776
48
Schaaf, Lijsbert Fokkes van der 
 21 okt 1852Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14587
49
Werf, Beitske Hendriks van der 
 21 okt 1852Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2577
50
Zuidema, Symen Pieters 
 21 okt 1852 I66036

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bartels, Sybe 
Haeyes, Rixtie 
 21 okt 1694Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47814
I47815
2
Pieters, Monte 
Meints, Tietske 
 21 okt 1694Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45195
I45196
3
Jilles, Oets 
Hylkes, Aeltje 
 21 okt 1714Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100486
I100487
4
Hilles, Teunis 
Johannes, Gertje 
 21 okt 1725Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4841
I4842
5
Tolsma, Rinnert Wopkes 
Sijboltsma, Antje Sijbrens 
 21 okt 1725Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71929
I77599
6
Dirks, Tjeerd 
Sipkes, Tytie 
 21 okt 1731Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58742
I58743
7
Koning, Aarjen Leenderts 
Jans, Antje 
 21 okt 1731Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79648
I79649
8
Ytsma, Fokke Arents 
Egberts, Sydske 
 21 okt 1736Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72603
I72604
9
de Boom, Abraham van 
Jacobs, Renskjen 
 21 okt 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76705
I76706
10
Draijer, Jan Jansen 
Meiles, Aaltje 
 21 okt 1753Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45103
I36310
11
Sybes, Oene 
Geerts, Grietie 
 21 okt 1762Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57745
I57746
12
Bakker, Siemen Jansen 
Johannis, Jeltie 
 21 okt 1764Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111712
I111713
13
Sents, Jan 
Piers, Albertje 
 21 okt 1764Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106363
I106364
14
Pieters, Jacob 
Harkes, Antje 
 21 okt 1770Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45723
I45724
15
Klazes, Baltes 
Klazes, Grietje 
 21 okt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15219
I15220
16
Miedema, Jelger Jacobs 
Ritskes, Tryntje 
 21 okt 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13768
I14738
17
Koster, Sybe Lourens 
Boekhout, Tjietscke Bartels 
 21 okt 1787Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91971
I91972
18
Palsma, Andle Hendriks 
Siderius, Grietje Jans 
 21 okt 1787Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51377
I51378
19
Roorda, Jacob Bottes 
Lauerman, Grietje Martinus 
 21 okt 1787Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6551
I6552
20
Schilstra, Yme Keimpes 
Ales, Gerbrig 
 21 okt 1787Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78949
I78950
21
Barends, Jan Hansen 
Roos, Antke Ynzen 
 21 okt 1792Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85403
I85404
22
Streekstra, Nanne Jacobs 
Hobbes, Antje 
 21 okt 1792Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64482
I64483
23
Zandstra, Jochum Roels 
van Teeken, Aaltje Teekes 
 21 okt 1792Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62650
I62651
24
Boonstra, Eelke Eelkes 
Offringa, Sytske Eits 
 21 okt 1798Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68538
I68539
25
Palsma, Ebele Eizes 
Boonstra, Wimke Eizes 
 21 okt 1798Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108884
I108885
26
Smit, Luitje Benes 
Alles, Grietje 
 21 okt 1798Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95229
I95230
27
Steenstra, Gerrit Thomas 
Aukes, Sjouke 
 21 okt 1802Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73854
I73856
28
Slijt, Migchiel Coenraads 
Post, Neeltje Jans 
 21 okt 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40719
I40720
29
Wassenaar, Gerrit Willems 
Crap, Ymkje Teunis 
 21 okt 1804Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48069
I48071
30
Oosterwal, Hilbrand Jans 
Dijkstra, Aukje Alles 
 21 okt 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18753
I18741
31
Bruinsma, Otte Jans 
Jongma, Salome 
 21 okt 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112259
I112260
32
Slaper, Geert Hendriks 
Westerbeek, Akke Jans 
 21 okt 1810Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104747
I104746
33
Smit, Yke Wopkes 
Stellingwerf, Hinke Gerrits 
 21 okt 1810Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75578
I75579
34
Heide, Gerrit Gaeles van der 
Hiemstra, Jitske Martens 
 21 okt 1812Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49054
I49053
35
de Jong, Dirk Sybes 
Wenselaar, Maartje Hessels 
 21 okt 1813Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63363
I63364
36
Prosje, Pieter Feikes 
Reitsma, Neeltje Teunis 
 21 okt 1813Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59650
I59651
37
Radsma, Loepke Jarigs 
Smidt, Jantje Andries 
 21 okt 1813Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61500
I61501
38
Wassenaar, Jacob Pieters 
de Vries, Antje Abrahams (aka Visser) 
 21 okt 1813Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112134
I112135
39
Ypey, Sytze Klazes 
Zwart, Antje Heins 
 21 okt 1813Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6876
I7634
40
Zee, Job Willems van der 
de Haan, Trijntje Meinderts 
 21 okt 1815Mairie Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39833
I39834
41
Veen, Jacobus Gaeles van der 
Tjoelker, Tjitske Jilles 
 21 okt 1817Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51992
I51996
42
Kuik, Kornelis Bartelds 
de Groot, Gatske IJsbrands 
 21 okt 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68029
I68030
43
Adema, Jarig Gerbens 
Smidt, Trijntje Wopkes 
 21 okt 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10975
I21474
44
Noordenbos, Ulbe Annes 
Eck, Antje Willems van 
 21 okt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10291
I10296
45
Olivier, Kornelis Lourens 
Straatsma, Johanna Oenses 
 21 okt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10668
I10667
46
Westerhuis, Arjen Gerrits 
Knol, Jeltje Jakobs 
 21 okt 1837Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41437
I41438
47
Zandstra, Pieter Eelkes 
Stoker, Ynske Gerrits 
 21 okt 1837Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76405
I76419
48
Tuinstra, Kornelis Jans 
Galien, Dieuke Hendriks van der 
 21 okt 1838Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54830
I54831
49
Gort, Aaldert Stoffers 
Oostinje, Fennigje 
 21 okt 1840Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107969
I107970
50
Koets, Yete Pyters 
Wijngaarden, Aukje Jurjens 
 21 okt 1847Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64584
I64572

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 83

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sijtses, Aafke 
 21 okt 1694Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86245
2
Tjeerts, Jochem 
 21 okt 1708Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87938
3
Klases, Trijntje 
 21 okt 1731Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15731
4
Pijters, Antje 
 21 okt 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44378
5
Jansma, Sipke Wybrens 
 21 okt 1740Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42990
6
Aebes, Aebe 
 21 okt 1742Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80146
7
Aebles, Nammen 
 21 okt 1742Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43208
8
Douma, Sybren Binnerts 
 21 okt 1742Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3760
9
Pieters, Aukje 
 21 okt 1742Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102762
10
Taekes, Fokke 
 21 okt 1742Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46731
11
Span, Willem Bavius 
 21 okt 1744Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103141
12
Crans, Justus (Joost) 
 21 okt 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76038
13
Deurhof, Antje Willems 
 21 okt 1753Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67617
14
Stelsma, Hantje Martens 
 21 okt 1753Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86685
15
Wijnstok, Trijntje Jans 
 21 okt 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7150
16
Boersma, Antje Tijsses 
 21 okt 1759Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7711
17
Dirks, Lysbet 
 21 okt 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81510
18
Harms, Hiltje 
 21 okt 1759Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108182
19
Klaver, Wybe Tammes 
 21 okt 1759Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91910
20
Bos, Jitske Jans 
 21 okt 1763Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87953
21
Gosses, Eelkjen 
 21 okt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73018
22
Nauta, Riemke Jelles 
 21 okt 1764Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68319
23
Pieters, Harmanus 
 21 okt 1764Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82960
24
Sijbrens, Nanne 
 21 okt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46019
25
Tjeerds, Aafke 
 21 okt 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44656
26
Wielen, Aaltje Pieters van der 
 21 okt 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82280
27
Wiersma, Jan Foekes 
 21 okt 1764Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26196
28
Cloppenburgh, Anna 
 21 okt 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85653
29
Miedema, Jantje Bouwes 
 21 okt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14660
30
Anes, Sijke 
 21 okt 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3388
31
Feddes, Otte 
 21 okt 1770IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71555
32
Groeneveld, Meindert Lumes 
 21 okt 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3596
33
Joukes, Sjoerd 
 21 okt 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77227
34
Klases, Jacob 
 21 okt 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80325
35
Melis, Liskje 
 21 okt 1770Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19034
36
Pyters, Wytske 
 21 okt 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49828
37
Romar, Petrus Dionisius 
 21 okt 1770Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60259
38
Boersma, Jan Pieters 
 21 okt 1781Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81202
39
Donia, Baukje Pieters 
 21 okt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95811
40
Hoogland, Watze Pieters 
 21 okt 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9496
41
Wallendal, Jacob Roelofs 
 21 okt 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7783
42
Zondervan, Aaltje Klazes 
 21 okt 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81307
43
Bakker, Douwe Gerrits 
 21 okt 1787Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54177
44
Faber, Tjitske Sjoerds 
 21 okt 1787Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93532
45
Fennema, Siebren Aukes 
 21 okt 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3241
46
Schaaf, Grietje Jilderts van der 
 21 okt 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I470
47
Woude, Akke Sapes van der 
 21 okt 1787Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77278
48
Faber, Lykle Tjeerds 
 21 okt 1792Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45487
49
Hulder, Wytske Jacobs 
 21 okt 1792Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48048
50
Klasen, Kornelske 
 21 okt 1792Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110129

1 2 Volgende»