Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 186

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Kleine, Benjamin Binnerts 
 21 sep 1732Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41617
2
Jorritsma, Willem Rinses 
 21 sep 1749Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49086
3
Humalda, Feye Jans 
 21 sep 1750Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38964
4
Sjerps, Wijtze 
 21 sep 1755Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110449
5
Miedema, Antje Douwes 
 21 sep 1758Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76317
6
Gerrijts, Grietje 
 21 sep 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78721
7
Hoogstra, Renske Gerrits 
 21 sep 1771Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90617
8
Meulen, Symen Hillebrants van der 
 21 sep 1774Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101896
9
Wybes, Trijntje 
 21 sep 1774Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99208
10
Hendriks, Sipke 
 21 sep 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2248
11
Postma, Weeltje Aants 
 21 sep 1775Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83478
12
Buma, Antje Jans 
 21 sep 1777Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19779
13
Hannema, Willem Johannes 
 21 sep 1778Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101895
14
Hessels, Willem 
 21 sep 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92305
15
Dankert, Jan Johannes 
 21 sep 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30763
16
Johannes, Jouke 
 21 sep 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46307
17
Kramer, Tjaltje Luietses 
 21 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4978
18
Nijp, Trijntje Christoffels 
 21 sep 1782Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5267
19
Ruurds, Anthony 
 21 sep 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21234
20
de Goedehoop, Hanne Jans 
 21 sep 1783Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90218
21
Boersma, Sijbren Hoites 
 21 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7470
22
Bousma, Yttje Baltes 
 21 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15221
23
Krol, Beitske Sybes 
 21 sep 1787Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75768
24
Beekmans, Sjoukje Lammerts 
 21 sep 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11814
25
Zondervan, Dirk Lolles 
 21 sep 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30600
26
de Jong, Wybe Gerrits 
 21 sep 1789Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108037
27
Boersma, Froukje Hoites 
 21 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43561
28
Boltje, Luitske Sybes 
 21 sep 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86170
29
Smids, Grietje Pieters 
 21 sep 1791Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64888
30
Hoogstra, Antje Roelofs 
 21 sep 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5908
31
Wierda, Sijke Annes 
 21 sep 1792Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59409
32
Ytzens, Dirk 
 21 sep 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42920
33
Oosterhout, Trijntje Jelles 
 21 sep 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7764
34
Hanewald, Philippus Pieter 
 21 sep 1795Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31523
35
Jepma, Klaas Sasses 
 21 sep 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44548
36
Ruurds, Rinske 
 21 sep 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46597
37
de Jong, Teunis Eintes 
 21 sep 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101728
38
Dijkstra, Tjeerd Pieters 
 21 sep 1797Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33721
39
Plat, Laas Jans 
 21 sep 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69326
40
Tijmstra, Bauke Rommerts 
 21 sep 1797Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60255
41
Dijkstra, Gerben Jans 
 21 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6416
42
Ploeg, Wytske Martens van der 
 21 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49039
43
Ottema, Baukje Jentjes 
 21 sep 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79664
44
Teunis, Rinse 
 21 sep 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97739
45
Smit, Jelle Jans 
 21 sep 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5430
46
Hager, Jeltje Sapes 
 21 sep 1805Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63705
47
Kingma, Jacob Jans 
 21 sep 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73533
48
Kroodsma, Rinske Klazes 
 21 sep 1807Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I878
49
Pieters, Martsen 
 21 sep 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46562
50
Wiersma, Antje Formers 
 21 sep 1807Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12918

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Vries, Marten Stijntjes de 
 21 sep 1791Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3673
2
Antonides, Floris Sakes 
 21 sep 1807Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104340
3
Walings, Willemtje 
 21 sep 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39542
4
Geerts, Durk 
 21 sep 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4462
5
Klases, Trijntje 
 21 sep 1808Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77596
6
Sijgers, Gertje 
 21 sep 1810Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18514
7
Coster, Johannes 
 21 sep 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67203
8
Laverman, Akke Jans 
 21 sep 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96699
9
Visser, Sikke Uilkes 
 21 sep 1816 I41536
10
Hogenbrug, Jentje Freerks 
 21 sep 1817Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39473
11
Heimans, Oene Oenes 
 21 sep 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82838
12
Boersma, Jan Rinses 
 21 sep 1820Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11660
13
Buursma, Jentje Durks 
 21 sep 1820Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77355
14
Rijkstra, Harmen Johannes 
 21 sep 1820Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109449
15
de Boer, Arend Kornelis 
 21 sep 1821Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108181
16
Hamstra, Geeske Rinzes 
 21 sep 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93861
17
Hoekstra, Lijsbeth Ypes 
 21 sep 1823Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23901
18
Koudenburg, Trijntje Gerrits 
 21 sep 1823Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84565
19
de Vries, Mintje Dirks 
 21 sep 1824Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26325
20
Keimpes, Lijsbet 
 21 sep 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55380
21
Vries, Tjitske Sytzes de 
 21 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15765
22
Bouma, Jan Scheltes 
 21 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45421
23
Elzinga, Klaas Syberens 
 21 sep 1826 I62375
24
Gorter, Alle Riemers 
 21 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60545
25
Kuperus, Pieter Sippes (aka Cuipers) 
 21 sep 1826Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94388
26
Halma, Klaas Taekes 
 21 sep 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85130
27
Siderius, Klaaske Everts 
 21 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80878
28
Zijlstra, Jan Klazes 
 21 sep 1827Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59502
29
Bouwsma, Pieter Klazes 
 21 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19320
30
Elema, Pieter Jacobs 
 21 sep 1828Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108576
31
Haag, Bauke Pieters van der 
 21 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12774
32
Osinga, Durk Fokkes 
 21 sep 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48929
33
Dijkstra, Antje Gerbens 
 21 sep 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38380
34
Grevinga, Aaltje 
 21 sep 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83613
35
Lourens, Johanna 
 21 sep 1831Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
36
Meester, Geesje Harmens 
 21 sep 1831IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19150
37
Smid, Tomas Tjalles 
 21 sep 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7276
38
Talsma, Jacob Annes 
 21 sep 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42410
39
Tilma, Pier Fopkes 
 21 sep 1831Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9093
40
Boekhout, Gerrit 
 21 sep 1832Norg, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65342
41
Domp, Riemke Harmens 
 21 sep 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7304
42
Thiesling, Mina Engelbertus 
 21 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20572
43
Dijk, Bauke Lieuwes van 
 21 sep 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5024
44
Harkema, Derk Berends 
 21 sep 1834Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108163
45
Weit, Grietje Wytzes van der 
 21 sep 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78403
46
Elzinga, Marten Jacobs 
 21 sep 1835Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99090
47
Weit, Sjoerdtje Jans van der 
 21 sep 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78743
48
Dijkstra, Meindert Berends 
 21 sep 1837Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110918
49
Hellema, Pietje Arjens 
 21 sep 1840Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43125
50
de Vries, Aukje Aukes 
 21 sep 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23380

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Douwes, Eelse 
Symens, Aafke 
 21 sep 1721Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50477
I50478
2
Dirks, Lykle 
Oeges, Hittie 
 21 sep 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66949
I47179
3
Hendriks, Claas 
Claases, Saapke 
 21 sep 1732Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74301
I74302
4
Jelles, Cornelis 
Botes, Trijntie 
 21 sep 1738Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103837
I103838
5
Klaases, Bintie 
Sijbbes, Antie 
 21 sep 1738Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91764
I91765
6
Karels, Andris 
Juriens, Sjoukien 
 21 sep 1749Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74464
I74465
7
Dijk, Jan Hindriks 
Alberts, Trientje 
 21 sep 1753Marum/Noordwijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103075
I103076
8
Meinerts, Eelke 
Martens, Lijsbet 
 21 sep 1755Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86605
I86606
9
Jacobs, Aeble 
Wybes, Treuke 
 21 sep 1760Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90609
I90610
10
Johannes, Dirk 
Jentjes, Leentje 
 21 sep 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69451
I69452
11
Geerts, Jochem 
Tjerks, Baukje 
 21 sep 1766Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92799
I92800
12
Humalda, Ype Jacobs 
Allema, Eelkjen Jans 
 21 sep 1766Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84518
I84519
13
Jans, Albert 
Eisens, Ytske 
 21 sep 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92453
I92454
14
Gerrits, Meindert 
Minnes, Iettje 
 21 sep 1767IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90716
I90717
15
Sybes, Auke 
Jans, Wytske 
 21 sep 1777Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91969
I91970
16
Brouwer, Johannes 
Johannes, Froukje 
 21 sep 1783Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58789
I58790
17
Nutters, Hart 
Lammerts, Jantje 
 21 sep 1783Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106873
I106874
18
Swart, Sijmen Taekeles 
Sytsma, Jantje Reinders 
 21 sep 1783Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46696
I80062
19
Visser, Sake Foppes 
Miedema, Antje Douwes 
 21 sep 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76316
I76317
20
Boermans, Pieter Folkerts 
Pot, Janke Pieters 
 21 sep 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19248
I19253
21
Dantuma, Tjalling Johannes 
Ploeg, Janke Haayes van der 
 21 sep 1804Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76511
I76512
22
Meekma, Cornelis Jacobs 
Westerhuis, Lijsbeth Jans 
 21 sep 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5168
I841
23
Tenckinck, Wibrandus Jacobus 
Waalkes, Okje 
 21 sep 1806Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108517
I108519
24
Tjepkema, Willem Pieters 
Swart, Roelofske Willems 
 21 sep 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3449
I3450
25
Jans, Josephus 
Kouwenhoven, Berendje 
 21 sep 1814The Hague, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101543
I101544
26
Veltman, Pieter 
Wagenaar, Tytje Gerbens 
 21 sep 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7856
I7054
27
Bijl, Durk Meinderts van der 
Zweep, Yttje Geerts van der 
 21 sep 1815Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109121
I109120
28
Bennema, Gerrit Aukes 
Stelwagen, Johanna Hendriks 
 21 sep 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7499
I7497
29
Krottje, Johannes Hendriks 
Sytzes, Gerrigje 
 21 sep 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40930
I40931
30
Tangerman, Sipke Fredericus 
Hofman, Pietje Georgs 
 21 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52203
I81683
31
Boersma, Sybe Wigles 
Veen, Trijntje Tietes van der 
 21 sep 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9665
I9669
32
Dijk, Jan Hilbrands van 
Wybenga, Berber Cornelis 
 21 sep 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2107
I5566
33
Ferwerda, Pieter Alberts 
Posthumus, Jiltje Jilts 
 21 sep 1821Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31303
I31302
34
Sytsma, Daniel Sytzes 
Dijkstra, Jeltje Wytzes 
 21 sep 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91614
I91615
35
Brouwer, Benjamin Cornelis 
Bekius, Janke Allerts 
 21 sep 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17418
I17417
36
Magree, Johan Andreas 
Bekius, Johanna Jans 
 21 sep 1823Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84767
I84768
37
Kroes, Warner Jans 
Kiestra, Wypkje Pieters 
 21 sep 1828Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10313
I10314
38
van Breeden, Lolke Binderts 
Veen, Geeske Tabes van der 
 21 sep 1828Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60755
I60756
39
Ypes, Ype Jans 
Groothof, Tjitske Meints 
 21 sep 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105007
I19238
40
de Ruiter, Sipke Tammes 
Wielen, Marijtje Bernardus van der 
 21 sep 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81545
I81546
41
Wolf, Paulus 
van Dunen, Elisabeth Maria 
 21 sep 1834City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90866
I90871
42
Brouwers, Schelte Pieters 
Andringa, Tjitske Aans 
 21 sep 1837Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52638
I59604
43
Grevenstuk, Rijk Swartsz 
Bandsma, Saapke Everts 
 21 sep 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16979
I16980
44
Koehoorn, Wybren Jans 
Braaksma, Geertje Wybes 
 21 sep 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24986
I24985
45
Wal, Auke Jans van der 
Tanja, Pietje Dirks 
 21 sep 1843Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7286
I61002
46
Werf, Jacob Edzes van der 
Jouwsma, Pietje Tijsses 
 21 sep 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51146
I27403
47
Ebbens, Christiaan Jacobs 
Meulen, Rinske Geerts van der 
 21 sep 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6241
I6237
48
Haag, Jan van der 
Terpstra, Trijntje Eelkes 
 21 sep 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24807
I9034
49
Dalman, Geert Buining 
Esselink, Johanna Berendina 
 21 sep 1865Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107836
I107838
50
Atsma, Jan Rypkes 
Bijker, Lijsbet 
 21 sep 1867Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83414
I83415

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Daniels, Hessel 
 21 sep 1684Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2208
2
Nitters, Antie 
 21 sep 1684Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93369
3
Dirks, Grietje 
 21 sep 1710Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45371
4
Fransen, Griet 
 21 sep 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78268
5
Geerts, Jan 
 21 sep 1732Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66557
6
Iedes, Gerritie 
 21 sep 1732 I45449
7
Wytses, Dettje 
 21 sep 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44753
8
Rimmerens, Sibbeltje 
 21 sep 1749Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76043
9
Roelofs, Antie 
 21 sep 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12345
10
Fokkes, Tjitske 
 21 sep 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43321
11
Folkerts, Jitske 
 21 sep 1755Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96497
12
Freerks, Maaike 
 21 sep 1755Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76895
13
Gerbens, Albert 
 21 sep 1755Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47574
14
Martens, Gatske 
 21 sep 1755Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88981
15
Pieters, Aukje 
 21 sep 1755Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18161
16
de Hoop, Wybe Gerbens 
 21 sep 1760Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93485
17
Fetses, Maaike 
 21 sep 1760Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43283
18
Sloten, Pieter Melis van 
 21 sep 1760Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8584
19
Tjipkes, Rinske 
 21 sep 1760Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45215
20
Hoytsma, Antje Johannes 
 21 sep 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79252
21
Berends, Gerrit 
 21 sep 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49678
22
Smits, Froukje Klazes 
 21 sep 1766Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54113
23
Vendrik, Jan Claases 
 21 sep 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104344
24
Wallinga, Hessel Abes 
 21 sep 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43049
25
Looxma, Foppe Johannis 
 21 sep 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73796
26
Klazes, Lipkje 
 21 sep 1777Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102998
27
Nicolay, Roel Klazes 
 21 sep 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72536
28
Ram, Hiltje Klazes 
 21 sep 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12012
29
Boersma, Pieter Pieters 
 21 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17205
30
Buwalda, Watse Jacobus 
 21 sep 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84468
31
Cornelis, Jeltje 
 21 sep 1783Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111262
32
Dankert, Gerbentje Gerbens 
 21 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12017
33
Geerts, Aukje 
 21 sep 1783Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49656
34
Goudberg, Aaltje Harmens 
 21 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109440
35
Kornelis, Jeltje 
 21 sep 1783Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99585
36
Nammens, Gerryt 
 21 sep 1783Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97115
37
Tolsma, Lysbeth Wopkes 
 21 sep 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77579
38
Veen(e)kamp, Korneliske Luitjens 
 21 sep 1783Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95215
39
Vogelzang, Gijsbert Wygers 
 21 sep 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4781
40
Wieringa, Froukje Pieters 
 21 sep 1783Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51531
41
Banga, Harke Pieters 
 21 sep 1788Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26943
42
de Jong, Hiltje Sybrens 
 21 sep 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35656
43
Dirks, Ymkjen 
 21 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45736
44
Hoitsma, Cornelis Jacobus 
 21 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64976
45
Ploeg, Antje Lieuwes van der 
 21 sep 1788Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6818
46
Roel, Johanna Davids 
 21 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54880
47
Viersen, Jacob Feddes 
 21 sep 1788Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104005
48
Willems, Sijberen 
 21 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4456
49
Dijkstra, Pietje Sijes 
 21 sep 1793Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40362
50
Bottinga, Doetje Piers 
 21 sep 1794Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51129

1 2 Volgende»