Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Kleine, Benjamin Binnerts 
 21 sep 1732Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41617
2
Jorritsma, Willem Rinses 
 21 sep 1749Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49086
3
Humalda, Feye Jans 
 21 sep 1750Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38964
4
Miedema, Antje Douwes 
 21 sep 1758Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76317
5
Gerrijts, Grietje 
 21 sep 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78721
6
Hoogstra, Renske Gerrits 
 21 sep 1771Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90617
7
Meulen, Symen Hillebrants van der 
 21 sep 1774Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101896
8
Wybes, Trijntje 
 21 sep 1774Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99208
9
Hendriks, Sipke 
 21 sep 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2248
10
Postma, Weeltje Aants 
 21 sep 1775Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83478
11
Buma, Antje Jans 
 21 sep 1777Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19779
12
Hannema, Willem Johannes 
 21 sep 1778Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101895
13
Hessels, Willem 
 21 sep 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92305
14
Dankert, Jan Johannes 
 21 sep 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30763
15
Johannes, Jouke 
 21 sep 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46307
16
Kramer, Tjaltje Luietses 
 21 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4978
17
Nijp, Trijntje Christoffels 
 21 sep 1782Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5267
18
Ruurds, Anthony 
 21 sep 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21234
19
de Goedehoop, Hanne Jans 
 21 sep 1783Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90218
20
Boersma, Sijbren Hoites 
 21 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7470
21
Bousma, Yttje Baltes 
 21 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15221
22
Krol, Beitske Sybes 
 21 sep 1787Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75768
23
Beekmans, Sjoukje Lammerts 
 21 sep 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11814
24
Zondervan, Dirk Lolles 
 21 sep 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30600
25
de Jong, Wybe Gerrits 
 21 sep 1789Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108037
26
Boersma, Froukje Hoites 
 21 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43561
27
Boltje, Luitske Sybes 
 21 sep 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86170
28
Smids, Grietje Pieters 
 21 sep 1791Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64888
29
Hoogstra, Antje Roelofs 
 21 sep 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5908
30
Wierda, Sijke Annes 
 21 sep 1792Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59409
31
Ytzens, Dirk 
 21 sep 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42920
32
Oosterhout, Trijntje Jelles 
 21 sep 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7764
33
Hanewald, Philippus Pieter 
 21 sep 1795Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31523
34
Jepma, Klaas Sasses 
 21 sep 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44548
35
Ruurds, Rinske 
 21 sep 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46597
36
de Jong, Teunis Eintes 
 21 sep 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101728
37
Dijkstra, Tjeerd Pieters 
 21 sep 1797Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33721
38
Plat, Laas Jans 
 21 sep 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69326
39
Tijmstra, Bauke Rommerts 
 21 sep 1797Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60255
40
Dijkstra, Gerben Jans 
 21 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6416
41
Ploeg, Wytske Martens van der 
 21 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49039
42
Ottema, Baukje Jentjes 
 21 sep 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79664
43
Teunis, Rinse 
 21 sep 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97739
44
Smit, Jelle Jans 
 21 sep 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5430
45
Hager, Jeltje Sapes 
 21 sep 1805Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63705
46
Kingma, Jacob Jans 
 21 sep 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73533
47
Kroodsma, Rinske Klazes 
 21 sep 1807Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I878
48
Pieters, Martsen 
 21 sep 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46562
49
Wiersma, Antje Formers 
 21 sep 1807Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12918
50
Luimstra, Aafke Goitzens 
 21 sep 1808Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62850

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 141

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Antonides, Floris Sakes 
 21 sep 1807Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104340
2
Walings, Willemtje 
 21 sep 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39542
3
Geerts, Durk 
 21 sep 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4462
4
Klases, Trijntje 
 21 sep 1808Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77596
5
Sijgers, Gertje 
 21 sep 1810Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18514
6
Coster, Johannes 
 21 sep 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67203
7
Laverman, Akke Jans 
 21 sep 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96699
8
Visser, Sikke Uilkes 
 21 sep 1816 I41536
9
Hogenbrug, Jentje Freerks 
 21 sep 1817Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39473
10
Heimans, Oene Oenes 
 21 sep 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82838
11
Boersma, Jan Rinses 
 21 sep 1820Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11660
12
Buursma, Jentje Durks 
 21 sep 1820Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77355
13
de Boer, Arend Kornelis 
 21 sep 1821Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108181
14
Hamstra, Geeske Rinzes 
 21 sep 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93861
15
Hoekstra, Lijsbeth Ypes 
 21 sep 1823Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23901
16
Koudenburg, Trijntje Gerrits 
 21 sep 1823Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84565
17
de Vries, Mintje Dirks 
 21 sep 1824Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26325
18
Keimpes, Lijsbet 
 21 sep 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55380
19
Vries, Tjitske Sytzes de 
 21 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15765
20
Bouma, Jan Scheltes 
 21 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45421
21
Elzinga, Klaas Syberens 
 21 sep 1826 I62375
22
Gorter, Alle Riemers 
 21 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60545
23
Kuperus, Pieter Sippes (aka Cuipers) 
 21 sep 1826Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94388
24
Halma, Klaas Taekes 
 21 sep 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85130
25
Siderius, Klaaske Everts 
 21 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80878
26
Zijlstra, Jan Klazes 
 21 sep 1827Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59502
27
Bouwsma, Pieter Klazes 
 21 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19320
28
Elema, Pieter Jacobs 
 21 sep 1828Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108576
29
Haag, Bauke Pieters van der 
 21 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12774
30
Osinga, Durk Fokkes 
 21 sep 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48929
31
Dijkstra, Antje Gerbens 
 21 sep 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38380
32
Grevinga, Aaltje 
 21 sep 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83613
33
Lourens, Johanna 
 21 sep 1831Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
34
Meester, Geesje Harmens 
 21 sep 1831IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19150
35
Smid, Tomas Tjalles 
 21 sep 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7276
36
Talsma, Jacob Annes 
 21 sep 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42410
37
Tilma, Pier Fopkes 
 21 sep 1831Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9093
38
Boekhout, Gerrit 
 21 sep 1832Norg, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65342
39
Domp, Riemke Harmens 
 21 sep 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7304
40
Thiesling, Mina Engelbertus 
 21 sep 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20572
41
Dijk, Bauke Lieuwes van 
 21 sep 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5024
42
Harkema, Derk Berends 
 21 sep 1834Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108163
43
Weit, Grietje Wytzes van der 
 21 sep 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78403
44
Elzinga, Marten Jacobs 
 21 sep 1835Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99090
45
Weit, Sjoerdtje Jans van der 
 21 sep 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78743
46
Hellema, Pietje Arjens 
 21 sep 1840Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43125
47
de Vries, Aukje Aukes 
 21 sep 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23380
48
Meulen, Pietje Fokkes van der 
 21 sep 1843Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11225
49
Ploeg, Ruurd Lieuwes van der 
 21 sep 1843Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30074
50
van Schepen, Lijsbert Pieters 
 21 sep 1844St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40874

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Douwes, Eelse 
Symens, Aafke 
 21 sep 1721Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50477
I50478
2
Dirks, Lykle 
Oeges, Hittie 
 21 sep 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66949
I47179
3
Hendriks, Claas 
Claases, Saapke 
 21 sep 1732Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74301
I74302
4
Jelles, Cornelis 
Botes, Trijntie 
 21 sep 1738Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103837
I103838
5
Klaases, Bintie 
Sijbbes, Antie 
 21 sep 1738Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91764
I91765
6
Karels, Andris 
Juriens, Sjoukien 
 21 sep 1749Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74464
I74465
7
Dijk, Jan Hindriks 
Alberts, Trientje 
 21 sep 1753Marum/Noordwijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103075
I103076
8
Meinderts, Eeltie 
Martens, Lijsbert 
 21 sep 1755Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86605
I86606
9
Jacobs, Aeble 
Wybes, Treuke 
 21 sep 1760Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90609
I90610
10
Johannes, Dirk 
Jentjes, Leentje 
 21 sep 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69451
I69452
11
Geerts, Jochem 
Tjerks, Baukje 
 21 sep 1766Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92799
I92800
12
Humalda, Ype Jacobs 
Allema, Eelkjen Jans 
 21 sep 1766Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84518
I84519
13
Jans, Albert 
Eisens, Ytske 
 21 sep 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92453
I92454
14
Gerrits, Meindert 
Minnes, Iettje 
 21 sep 1767IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90716
I90717
15
Sybes, Auke 
Jans, Wytske 
 21 sep 1777Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91969
I91970
16
Brouwer, Johannes 
Johannes, Froukje 
 21 sep 1783Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58789
I58790
17
Nutters, Hart 
Lammerts, Jantje 
 21 sep 1783Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106873
I106874
18
Swart, Sijmen Taekeles 
Sytsma, Jantje Reinders 
 21 sep 1783Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46696
I80062
19
Visser, Sake Foppes 
Miedema, Antje Douwes 
 21 sep 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76316
I76317
20
Boermans, Pieter Folkerts 
Pot, Janke Pieters 
 21 sep 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19248
I19253
21
Dantuma, Tjalling Johannes 
Ploeg, Janke Haayes van der 
 21 sep 1804Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76511
I76512
22
Meekma, Cornelis Jacobs 
Westerhuis, Lijsbeth Jans 
 21 sep 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5168
I841
23
Tenckinck, Wibrandus Jacobus 
Waalkes, Okje 
 21 sep 1806Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108517
I108519
24
Tjepkema, Willem Pieters 
Swart, Roelofske Willems 
 21 sep 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3449
I3450
25
Jans, Josephus 
Kouwenhoven, Berendje 
 21 sep 1814The Hague, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101543
I101544
26
Veltman, Pieter 
Wagenaar, Tytje Gerbens 
 21 sep 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7856
I7054
27
Bijl, Durk Meinderts van der 
Zweep, Yttje Geerts van der 
 21 sep 1815Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109121
I109120
28
Bennema, Gerrit Aukes 
Stelwagen, Johanna Hendriks 
 21 sep 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7499
I7497
29
Krottje, Johannes Hendriks 
Sytzes, Gerrigje 
 21 sep 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40930
I40931
30
Tangerman, Sipke Fredericus 
Hofman, Pietje Georgs 
 21 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52203
I81683
31
Boersma, Sybe Wigles 
Veen, Trijntje Tietes van der 
 21 sep 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9665
I9669
32
Dijk, Jan Hilbrands van 
Wybenga, Berber Cornelis 
 21 sep 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2107
I5566
33
Ferwerda, Pieter Alberts 
Posthumus, Jiltje Jilts 
 21 sep 1821Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31303
I31302
34
Sytsma, Daniel Sytzes 
Dijkstra, Jeltje Wytzes 
 21 sep 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91614
I91615
35
Brouwer, Benjamin Cornelis 
Bekius, Janke Allerts 
 21 sep 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17418
I17417
36
Magree, Johan Andreas 
Bekius, Johanna Jans 
 21 sep 1823Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84767
I84768
37
Kroes, Warner Jans 
Kiestra, Wypkje Pieters 
 21 sep 1828Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10313
I10314
38
van Breeden, Lolke Binderts 
Veen, Geeske Tabes van der 
 21 sep 1828Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60755
I60756
39
Ypes, Ype Jans 
Groothof, Tjitske Meints 
 21 sep 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105007
I19238
40
de Ruiter, Sipke Tammes 
Wielen, Marijtje Bernardus van der 
 21 sep 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81545
I81546
41
Wolf, Paulus 
van Dunen, Elisabeth Maria 
 21 sep 1834City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90866
I90871
42
Brouwers, Schelte Pieters 
Andringa, Tjitske Aans 
 21 sep 1837Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52638
I59604
43
Grevenstuk, Rijk Swartsz 
Bandsma, Saapke Everts 
 21 sep 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16979
I16980
44
Koehoorn, Wybren Jans 
Braaksma, Geertje Wybes 
 21 sep 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24986
I24985
45
Wal, Auke Jans van der 
Tanja, Pietje Dirks 
 21 sep 1843Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7286
I61002
46
Werf, Jacob Edzes van der 
Jouwsma, Pietje Tijsses 
 21 sep 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51146
I27403
47
Ebbens, Christiaan Jacobs 
Meulen, Rinske Geerts van der 
 21 sep 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6241
I6237
48
Haag, Jan van der 
Terpstra, Trijntje Eelkes 
 21 sep 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24807
I9034
49
Dalman, Geert Buining 
Esselink, Johanna Berendina 
 21 sep 1865Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107836
I107838
50
Atsma, Jan Rypkes 
Bijker, Lijsbet 
 21 sep 1867Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83414
I83415

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 76

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Daniels, Hessel 
 21 sep 1684Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2208
2
Nitters, Antie 
 21 sep 1684Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93369
3
Dirks, Grietje 
 21 sep 1710Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45371
4
Fransen, Griet 
 21 sep 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78268
5
Geerts, Jan 
 21 sep 1732Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66557
6
Iedes, Gerritie 
 21 sep 1732 I45449
7
Wytses, Dettje 
 21 sep 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44753
8
Rimmerens, Sibbeltje 
 21 sep 1749Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76043
9
Roelofs, Antie 
 21 sep 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12345
10
Fokkes, Tjitske 
 21 sep 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43321
11
Folkerts, Jitske 
 21 sep 1755Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96497
12
Freerks, Maaike 
 21 sep 1755Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76895
13
Gerbens, Albert 
 21 sep 1755Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47574
14
Martens, Gatske 
 21 sep 1755Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88981
15
Pieters, Aukje 
 21 sep 1755Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18161
16
de Hoop, Wybe Gerbens 
 21 sep 1760Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93485
17
Fetses, Maaike 
 21 sep 1760Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43283
18
Sloten, Pieter Melis van 
 21 sep 1760Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8584
19
Tjipkes, Rinske 
 21 sep 1760Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45215
20
Hoytsma, Antje Johannes 
 21 sep 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79252
21
Berends, Gerrit 
 21 sep 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49678
22
Smits, Froukje Klazes 
 21 sep 1766Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54113
23
Vendrik, Jan Claases 
 21 sep 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104344
24
Wallinga, Hessel Abes 
 21 sep 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43049
25
Looxma, Foppe Johannis 
 21 sep 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73796
26
Klazes, Lipkje 
 21 sep 1777Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102998
27
Nicolay, Roel Klazes 
 21 sep 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72536
28
Ram, Hiltje Klazes 
 21 sep 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12012
29
Boersma, Pieter Pieters 
 21 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17205
30
Buwalda, Watse Jacobus 
 21 sep 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84468
31
Dankert, Gerbentje Gerbens 
 21 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12017
32
Geerts, Aukje 
 21 sep 1783Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49656
33
Kornelis, Jeltje 
 21 sep 1783Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99585
34
Nammens, Gerryt 
 21 sep 1783Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97115
35
Tolsma, Lysbeth Wopkes 
 21 sep 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77579
36
Veen(e)kamp, Korneliske Luitjens 
 21 sep 1783Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95215
37
Vogelzang, Gijsbert Wygers 
 21 sep 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4781
38
Wieringa, Froukje Pieters 
 21 sep 1783Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51531
39
Banga, Harke Pieters 
 21 sep 1788Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26943
40
de Jong, Hiltje Sybrens 
 21 sep 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35656
41
Dirks, Ymkjen 
 21 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45736
42
Hoitsma, Cornelis Jacobus 
 21 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64976
43
Ploeg, Antje Lieuwes van der 
 21 sep 1788Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6818
44
Roel, Johanna Davids 
 21 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54880
45
Viersen, Jacob Feddes 
 21 sep 1788Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104005
46
Willems, Sijberen 
 21 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4456
47
Dijkstra, Pietje Sijes 
 21 sep 1793Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40362
48
Bottinga, Doetje Piers 
 21 sep 1794Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51129
49
Bouma, Detje Gerrits 
 21 sep 1794Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4682
50
de Jong, Jan Ekkes 
 21 sep 1794Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66710

1 2 Volgende»