Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 162

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Folkerts, Jitske 
 21 aug 1755Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96497
2
Johannes, Sike 
 21 aug 1762 I75364
3
de Boer, Akke Alles 
 21 aug 1767Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68890
4
Jansma, Popke Jans 
 21 aug 1774Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64259
5
Ypes, Sibbeltje 
 21 aug 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49320
6
de Boer, Anna Meinderts 
 21 aug 1776Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83702
7
Dijkstra, Aaltje Jans 
 21 aug 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77392
8
Talma, Wytze Klazes 
 21 aug 1782Tolhuis/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2387
9
Buursma, Klaaske Douwes 
 21 aug 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1778
10
Faber, Antje Jobs 
 21 aug 1785Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60640
11
Tuininga, Jacob Klazes 
 21 aug 1785Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53370
12
Dijkstra, Wytske Minzes 
 21 aug 1787Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51993
13
Feyes, Hendrik 
 21 aug 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43250
14
Havinga, Grietje Jans 
 21 aug 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66999
15
de Vries, Froukje Heeres 
 21 aug 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53203
16
Hoitsma, Cornelis Jacobus 
 21 aug 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64976
17
Koopmans, Teatske Jacobs 
 21 aug 1789Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96389
18
Bokkes, Korneliske 
 21 aug 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42970
19
Dijkstra, Sybe Jans 
 21 aug 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21739
20
Helder, Pieter Baukes 
 21 aug 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6903
21
Wybenga, Tomas Wybes 
 21 aug 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6778
22
Dijkstra, Klaaske Douwes 
 21 aug 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75692
23
Egberts, Aaltje 
 21 aug 1793Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81516
24
Nicolai, Watze Klazes 
 21 aug 1794Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49745
25
Wendelaar, Renske Everts 
 21 aug 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33117
26
Woudwijk, Lieuwe Oebeles 
 21 aug 1794Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34177
27
Jong, Aaltje Jacobs de 
 21 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7398
28
Hokwerda, Tietje Alberts 
 21 aug 1796Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107746
29
Kleiterp, Trijntje Klases 
 21 aug 1796Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49711
30
Polet, Daniel Isaacs 
 21 aug 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63841
31
de Vries, Ybeltje Douwes 
 21 aug 1797Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80674
32
Steegstra, Kornelis Andries 
 21 aug 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5510
33
Hoek, Simon Hendriks van der 
 21 aug 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106059
34
Huisman, Roelof Fokeles 
 21 aug 1800Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83733
35
Breeuwsma, Klaaske Oenes 
 21 aug 1801Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42424
36
Hiddema, Klaaske Pieters 
 21 aug 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9520
37
Veenstra, Janke Egberts 
 21 aug 1803Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41041
38
Zondervan, Andries Sierks 
 21 aug 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106445
39
van Keulen, Hendricus 
 21 aug 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36447
40
Abbinga, Sjoukje Gerbens 
 21 aug 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5912
41
Beekmans, Doetje Johannes 
 21 aug 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9713
42
Regnerus, Johannes Douwes 
 21 aug 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6830
43
van Assen, Jeltje Petrus 
 21 aug 1807Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44774
44
van Assen, Maria Magdalena 
 21 aug 1807Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44775
45
Halbersma, Sjoerd Symens 
 21 aug 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12016
46
Bruinsma, Grietje Jans 
 21 aug 1811Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43781
47
Tjepkema, Taeke Jacobs 
 21 aug 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69310
48
Hijma, Hette Heins 
 21 aug 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17682
49
Koster, Jannes Lubbertus 
 21 aug 1815Krakeel/Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100946
50
Riedstra, Riemer Sybes 
 21 aug 1815Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72570

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 141

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Olivier, Antje Roelofs 
 21 aug 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5657
2
Haebeles, Abe 
 21 aug 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42445
3
Everts, Antje 
 21 aug 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83835
4
Hartmans, Johanna Reinders 
 21 aug 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11047
5
Pieters, Jeltje 
 21 aug 1813Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99417
6
Jousma, Wopke Symens 
 21 aug 1814Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6782
7
Elzinga, Jan Wates 
 21 aug 1815Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26431
8
Hartmans, Gelske Dirks 
 21 aug 1815Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15467
9
Faber, Tjeerd Hanzes 
 21 aug 1816Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31527
10
Seerps, Helena Maria 
 21 aug 1816Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47219
11
Koopmans, Jacob Folkerts 
 21 aug 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27213
12
Wildeboer, Arent Pieters 
 21 aug 1819 I57302
13
Dijkstra, Pieter Tjallings 
 21 aug 1821Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89734
14
Gerrits, Tryntje 
 21 aug 1821Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89791
15
Hoites, Dieuwke 
 21 aug 1822Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96114
16
Schaaf, Tjalle Gerbens van der 
 21 aug 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6097
17
Zwart, Antje Martens 
 21 aug 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8866
18
Vries, Hinke Jans de 
 21 aug 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19153
19
Zoodsma, Joukje Sytses 
 21 aug 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I538
20
Douwes, Janke 
 21 aug 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27993
21
Folkerts, Auke 
 21 aug 1826Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107491
22
Koopmans, Maaike Gerbens 
 21 aug 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5498
23
Kruis, Hendrik Jans 
 21 aug 1826St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90819
24
Loyinga, Reinder Fredriks 
 21 aug 1826Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69388
25
Sinnema, Johannes Keimpes 
 21 aug 1826Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109555
26
Mink, Hilligjen Klazes 
 21 aug 1827St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95737
27
Reeling, Coenraad Nicolaas 
 21 aug 1827Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100450
28
Schoor, Johannes Jans van der 
 21 aug 1827 I1417
29
Staphorsius, Johannes Allerts 
 21 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50104
30
Bleker, Japke Wybrens 
 21 aug 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12006
31
Fransberg, Johannes Tjibles 
 21 aug 1829Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102602
32
Leo, Frans Ottes 
 21 aug 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2503
33
Feenstra, Pieter Rieuwerts 
 21 aug 1831Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102663
34
Gosliga, Lucretia Hendrika de Rooy van 
 21 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12757
35
van Dijk, Trijntje Jans 
 21 aug 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30665
36
Hoekstra, Renske Dirks 
 21 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81514
37
Dijk, Doeke Hendriks van 
 21 aug 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4049
38
Ley, Kornelis Jans van der 
 21 aug 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16448
39
Postma, Woutertje Sipkes 
 21 aug 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56651
40
Terpstra, Pietje Tjerks 
 21 aug 1833St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63366
41
Hoekstra, Tjerk Arjens 
 21 aug 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5700
42
Keizer, Albert Willems 
 21 aug 1838Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11914
43
Kooistra, Fokje Siedzes 
 21 aug 1838 I21507
44
Meulen, Grietje Gerbens van der 
 21 aug 1840Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55176
45
Wal, Maaike Andries van der 
 21 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6541
46
Bijlsma, Jan Isaaks 
 21 aug 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75166
47
Lepstra, Lijsbeth Klases 
 21 aug 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10035
48
Dijkstra, Ietje Binderts 
 21 aug 1842Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65752
49
Woudstra, Reinder Hendriks 
 21 aug 1842 I65052
50
Dekkering, Antje Jans 
 21 aug 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12551

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 48 van 48

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Alefs, Lou 
Heeres, Rientje 
 21 aug 1735Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106308
I106309
2
Claeses, Gerben 
Pyters, Janke 
 21 aug 1735Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92059
I92060
3
Oenes, Jan 
Bonnes, Tetje 
 21 aug 1740Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93456
I93457
4
Taekes, Taeke 
Hoen, Fookeltje Hendriks 't 
 21 aug 1740St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49289
I49290
5
Gjolts, Eling 
Jochems, Antje 
 21 aug 1746Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96842
I96844
6
Fokes, Jouke 
Tjeerds, Dedje 
 21 aug 1749Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106300
I106301
7
Benedictus, Cornelis 
Gerbens, Jentz 
 21 aug 1757Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106913
I106912
8
Wybes, Pytter 
Eestra, Gaatske Hessels 
 21 aug 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109444
I109443
9
Rynks, Johannes Rienks 
Boer, Aukje Siedses ma 
 21 aug 1768Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7484
I7486
10
Feenstra, Dirk 
Wymstra, Mayke Foppes 
 21 aug 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73789
I73787
11
Dijkstra, Jan Foppes 
Bruinsveld, Trijntie Gerrits 
 21 aug 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57539
I57540
12
Nieuwenhuis, Oene Jans 
Pyters, Beitske 
 21 aug 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91659
I91661
13
Meindersma, Ernst Wiggers 
Cramerus, Pietje Andries 
 21 aug 1793Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65812
I65813
14
Bil, Cornelis Klazes 
Bilkert, Tjettje Reinders 
 21 aug 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65137
I65138
15
Grasma, Jan Jans 
Kornelis, Rinske 
 21 aug 1803Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99457
I99454
16
Postma, Sierd Sierds 
Boersma, Grietje Tjeerds 
 21 aug 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2092
I2091
17
Kroeger, Christoffel 
Gubbeles, Janke (Johanna) 
 21 aug 1805Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104443
I104444
18
Dokter, Frans Ydes 
de Boer, Saapke Jans (aka Luksen) 
 21 aug 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40624
I40625
19
Boersma, Albert Jans 
Andringa, Eeke Sybrens 
 21 aug 1809Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65005
I65006
20
Haanstra, Anne Arjens 
Jong, Akke Aukes de 
 21 aug 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10423
I19166
21
Kuipers, Conradus Albertus 
Schroeder, Maria Dorothea Louisa 
 21 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85074
I85075
22
Hoekstra, Arjen Tjerks 
Gros, Tryntje Sybrens 
 21 aug 1814Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6646
I6418
23
Plaats, Harmen Wybes van der 
Kooistra, Trijntje Harkes 
 21 aug 1814Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39594
I39595
24
Koopal, Albert Kornelis 
Spar, Antje Fokkes 
 21 aug 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39743
I55099
25
Dijkstra, Jan Sjoukes 
Elsinga, Tjitske Folkerts 
 21 aug 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57922
I57923
26
Wiersma, Tjerk Krijns 
Elzinga, Aukje Hanses 
 21 aug 1816Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51754
I51755
27
Hamstra, Jan Harmens 
Engbrenghof, Trijntje Gerrits 
 21 aug 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4311
I1723
28
Ryzema, Klaas Lammerts 
Kooistra, Akke Douwes 
 21 aug 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5403
I5895
29
Swart, Bouwe Sjoerds 
Twijnstra, Dirkje Pieters 
 21 aug 1824Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47554
I47555
30
Bergsma, Hendrik Johannes 
Hoekstra, Antje Meintes 
 21 aug 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105356
I16760
31
Driesum, Pieter Johannes van 
Kalma, Trijntje Jitses 
 21 aug 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2064
I2066
32
Miedema, Andries Pyters 
Luxen, Stijntje Eeltjes 
 21 aug 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43483
I59804
33
Zuidema, Johannes Meinderts 
Meyer, Janke Saskers 
 21 aug 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9112
I9117
34
Hoogland, Bouwe Jans 
Laan, Grietje Jeens van der 
 21 aug 1831Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107556
I107557
35
Ploeg, Jan Dirks van der 
Fynia, Tjitske Tjisses 
 21 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70702
I33121
36
Stienstra, Sieds Jacobs 
Lepstra, Lijsbeth Klases 
 21 aug 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92
I10035
37
de Vries, Gerrit Alles 
Stellema, Aaltje Wybrens 
 21 aug 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24199
I24200
38
van Assen, Durk Jans 
Dijkstra, Johanna Symons 
 21 aug 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22518
I22520
39
Grimm, Johannes 
Putzger, Johanna Friederike Charlotte 
 21 aug 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66900
I66901
40
Talsma, Rindert Jans 
Ypey, Tjaltje Annes 
 21 aug 1842Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13860
I13859
41
Rotsma, Jan Jelles 
Slijt, Trijntje Migchiels 
 21 aug 1845Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97629
I97630
42
Stap, Jacob Jans 
de Vries, Ytje Sytzes 
 21 aug 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25032
I25031
43
Hoekstra, Jan Jans 
Lojenga, Grietje Wiebes 
 21 aug 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21313
I11134
44
Lucking, Henrich Wilhelm 
Klovert, Hendrika 
 21 aug 1867Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109105
I109106
45
Ley, Jacob Alberts van der 
Ferwerda, Dettje Piebes 
 21 aug 1875Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76625
I76626
46
Cannegieter, Dominicus Hendriks 
Leesekamp, Trijntje Catharina Cundagunda 
 21 aug 1879Schoonhoven, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52718
I52730
47
Blanker, Pieter (Peter) 
Nagelkerke, Maria (Mary) 
 21 aug 1909Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107305
I107299
48
Feenstra, Jacob Jans 
Damsma, Maaike 
 21 aug 1930 I63558
I63559

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Douma, Afke Tjepkes 
 21 aug 1681Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45644
2
Bokma, Bokke Alberts 
 21 aug 1712Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10716
3
Elgersma, Reitse Neris 
 21 aug 1718Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71176
4
Geerts, Gosse 
 21 aug 1728Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50139
5
Geerts, Yttie 
 21 aug 1728Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31927
6
Jans, Anna Lucia 
 21 aug 1729Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82183
7
Roukes, Antie 
 21 aug 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86487
8
Bijl, Steffen Hanzes 
 21 aug 1740Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70345
9
Eeltjes, IJbeltie 
 21 aug 1740Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44920
10
Harmens, Sijmen 
 21 aug 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42948
11
Harmens, Tijtje 
 21 aug 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42949
12
Jacobs, Trijntje 
 21 aug 1740Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96072
13
Martens, Johanna 
 21 aug 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96028
14
Graatsma, Marten Sjoerds 
 21 aug 1746Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106282
15
Wester, Gerrit Jacobs 
 21 aug 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11476
16
Kiestra, Olphert Ebbings 
 21 aug 1757Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47216
17
Kryns, Jeltje 
 21 aug 1757Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93047
18
Sikma, Geert Cornelis 
 21 aug 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52538
19
Wilties, Antie 
 21 aug 1757Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95377
20
Meyes, Sybe 
 21 aug 1763Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65691
21
Vries, Melle Klazes de 
 21 aug 1767Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10192
22
Dirks, Hidde 
 21 aug 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42933
23
Gerks, Pytter 
 21 aug 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96824
24
Hoekstra, Aukje Egberts 
 21 aug 1768Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65513
25
Paulus, Pijter 
 21 aug 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46605
26
Pieters, Pieter 
 21 aug 1768Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47721
27
Jacobs, Douwe 
 21 aug 1774Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3907
28
Syboltsma, Lijsbeth Tjeerds 
 21 aug 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102251
29
Tjammes, Bote 
 21 aug 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45715
30
Dijkstra, Rinze Pieters 
 21 aug 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6034
31
Hoitsma, Sjoerd Jacobus 
 21 aug 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79641
32
van Gelder, Marten Jacobs 
 21 aug 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33278
33
Bouma, Hiske Ymes 
 21 aug 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58046
34
de Haas, Doede Jacobs 
 21 aug 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30400
35
Ferwerda, Evert Jans 
 21 aug 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7713
36
Kleiterp, Leentje Pieters 
 21 aug 1791Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19528
37
Kuik, Tettje Dirks 
 21 aug 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86330
38
Oostwoud, Jan Roelofs 
 21 aug 1791Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95899
39
Prosje, Pieter Feikes 
 21 aug 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59650
40
Reitsma, Jantje Pieters 
 21 aug 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39182
41
Wiglama, Klaas Attes 
 21 aug 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77863
42
Bloem, Grietje Dirks 
 21 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41043
43
Logterman, Lijsbet Sapes 
 21 aug 1796Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37432
44
Miedema, Antje Hoites 
 21 aug 1796Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68236
45
Pieters, Sjoukje 
 21 aug 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31456
46
Pieters, Tietje 
 21 aug 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72287
47
Postmus, Lolkje Lolkes 
 21 aug 1796Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48020
48
Prins, Antje Jans 
 21 aug 1796Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6772
49
Smits, Johannes Jans 
 21 aug 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5428
50
Terpstra, Laas Pieters 
 21 aug 1796Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71574

1 2 Volgende»