Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 111

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Miedema, Simon Reins 
 21 jul 1744Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103648
2
Camphuisen, Catarina Cecilia 
 21 jul 1768 I57381
3
Idsardi, Eelke Idses 
 21 jul 1777Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55462
4
Buisch, Gerrytje (Geertje) Fredriks 
 21 jul 1778Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95295
5
de Jong, Wytze Pieters 
 21 jul 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33692
6
Schaaf, Lijsbert Fokkes van der 
 21 jul 1783Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14587
7
Boersma, Andries Tjeerds 
 21 jul 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4628
8
Klaver, Ettje Gatzes 
 21 jul 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40952
9
Bruinja, Jacob Pieters 
 21 jul 1790Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58855
10
Nauta, Willem Johannes 
 21 jul 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74175
11
Zee, Janke Ates van der 
 21 jul 1792Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42352
12
Reidsma, Antje Tjalles 
 21 jul 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6456
13
Elsinga, Sjoerdtje Heerts 
 21 jul 1795Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100545
14
Soepboer, Douwe Taekeles 
 21 jul 1795Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32580
15
Logterman, Lijsbet Sapes 
 21 jul 1796Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37432
16
de Wit, Tjalle Feyes 
 21 jul 1797Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102949
17
Stienstra, Tjeerd Hommes 
 21 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6387
18
Post(ma), Pieter Pieters 
 21 jul 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36703
19
Postma, Trijntie Engeles 
 21 jul 1801Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84770
20
Meulen, Willem van der 
 21 jul 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13721
21
Wynia, Jan Jelles 
 21 jul 1804Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74703
22
Zoutsma, Pieter Frederiks 
 21 jul 1804Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47981
23
Meer, Sijke Pieters van der 
 21 jul 1805Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60685
24
Spar, Antje Reinders 
 21 jul 1805Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I166
25
Jans, Meindert 
 21 jul 1806Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84983
26
Landman, Dieuke Pieters 
 21 jul 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19064
27
Bijl, Auke Martens van der 
 21 jul 1809Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53035
28
Dirks, Johannes 
 21 jul 1810Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79198
29
Slim, Grietje Arjens 
 21 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13065
30
Gemser, Pieter Petrus 
 21 jul 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68266
31
Wal, Grietje Jans van der 
 21 jul 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26367
32
Fokkema, Menne Kornelis 
 21 jul 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26450
33
Adema, Froukje Meinderts 
 21 jul 1816Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54661
34
Groenveld, Gosse Keimpes 
 21 jul 1816IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76337
35
Boersma, Douwe Cornelis 
 21 jul 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7929
36
Koopman, Symentje Nannes 
 21 jul 1819Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31933
37
Menninga, Antje Heerkes 
 21 jul 1819 I14026
38
Talsma, Hendrik Feitzes 
 21 jul 1819Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69760
39
Bijlsma, Ate Ates 
 21 jul 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42532
40
Groot, Botje Johannes de 
 21 jul 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8393
41
Koopmans, Janke Alberts 
 21 jul 1821Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55631
42
Kooistra, Jan Jouws 
 21 jul 1822Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96549
43
Sekema, Wytske Bruchts 
 21 jul 1822 I36334
44
Wal, Aukjen Jans van der 
 21 jul 1822Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102626
45
Hoekstra, Grietje Sjoukes 
 21 jul 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19943
46
de Jong, Otte Pieters 
 21 jul 1824Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51866
47
Plantinga, Jan Wytses 
 21 jul 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52251
48
Galjema, Gerrit Douwes 
 21 jul 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49922
49
Veen, Lieuwe Martens van der 
 21 jul 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16097
50
Tamminga, Antje Krol 
 21 jul 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81079

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 111

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Groot, Lijsbeth 
 21 jul 1809Leimuiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53024
2
Andries, Maaike 
 21 jul 1812Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6863
3
Vries, Aaltje Alderts de 
 21 jul 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12969
4
de Vries, Wybe Harmens 
 21 jul 1813Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64686
5
Steenhuis, Sikke Jelmers 
 21 jul 1813Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44664
6
Hoekstra, Rinske Pieters 
 21 jul 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I471
7
Reeling, Yke Nicolaas 
 21 jul 1815 I3858
8
Visser, Tiemen Jans 
 21 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78236
9
Tjaarda, Tjeerd Jans 
 21 jul 1816Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100868
10
Dijkstra, Foppe Aebes 
 21 jul 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43338
11
Grofsmid, Baukje AEdes 
 21 jul 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78397
12
Grofsmid, Pietergie AEdes 
 21 jul 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78396
13
Tang, Johannes Jans 
 21 jul 1822Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21854
14
Zijlstra, Jasper Pieters 
 21 jul 1825Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7593
15
de Vries, Cornelis Doens 
 21 jul 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93619
16
Wal, Johannes Klazes van der 
 21 jul 1828Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40962
17
Jong, Jan Arjens de 
 21 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13635
18
Vries, Gerben Martens de 
 21 jul 1831Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3672
19
Vries, Grietje Minnes de 
 21 jul 1831 I10174
20
Klaver, Heerke Beerends 
 21 jul 1832Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100764
21
Oosterling, Andries Hendriks 
 21 jul 1832Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19035
22
Kamstra, Jan Doedes 
 21 jul 1833Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97057
23
Plantinga, Antje 
 21 jul 1834Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14347
24
Beintuma, Grietje Willems 
 21 jul 1835Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15231
25
Ploeg, Pieter Arjens van der 
 21 jul 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1579
26
Agema, Willem Meiles 
 21 jul 1836 I60051
27
Wal, Uilke Alles van der 
 21 jul 1836Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29502
28
Ruurts, Jeltje 
 21 jul 1838Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96668
29
B(r)oersma, Sierk Simons 
 21 jul 1839 I26733
30
Bergsma, Joukje Hendriks 
 21 jul 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I735
31
de Vries, Klaas 
 21 jul 1840Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83006
32
Heinstra, Bauke Heinzes 
 21 jul 1841 I68650
33
Popma, Bruin Oebeles 
 21 jul 1842 I13536
34
Abma, Murk Freerks 
 21 jul 1843Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51077
35
Kloostra, Hiltje Ritskes van Klooster aka 
 21 jul 1843 I59644
36
Pluim, Metje 
 21 jul 1849Edam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104940
37
Koopmans, Japke Dirks 
 21 jul 1852 I7901
38
Kuiken, Folkert Arjens 
 21 jul 1852St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95468
39
Algra, Hendrik Jochums 
 21 jul 1854Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57916
40
Nijenhuis, Jan Willem te 
 21 jul 1854 I65842
41
de Vries, Wentje Wybes 
 21 jul 1856 I29743
42
Nijp, Jacob Christoffels 
 21 jul 1856Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4471
43
Braaksma, Anne Wybes 
 21 jul 1858Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2156
44
Bloemsma, Nieske Lieuwes 
 21 jul 1859Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81434
45
de Vries, Antje Pieters 
 21 jul 1859 I31714
46
Wierda, Wybe Sytses 
 21 jul 1859Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59865
47
Boes, Ytske Sytzes 
 21 jul 1860Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11727
48
Hiemstra, Anne Pieters 
 21 jul 1861Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17445
49
Binksma, Suffridus Nauta 
 21 jul 1862 I48536
50
Kooi, Jakob van der 
 21 jul 1862 I27414

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jentjes, Harmen 
Symens, Dieuke 
 21 jul 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42946
I42947
2
Jans, Johannes 
Symons, Martsen 
 21 jul 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73021
I73022
3
Gerbens, Melle 
Eelkes, Minke 
 21 jul 1754Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72350
I72351
4
Hoogterp, Lumme Bartels 
Jogchems, Johanna 
 21 jul 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46847
I46848
5
Klomp, Jan Olverts 
Zymens, Dieuke 
 21 jul 1765Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83301
I83302
6
Velstra, Meint Andries 
Ysbrands, Aafke 
 21 jul 1765Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14383
I14384
7
de Vries, Henricus Johannes 
de Jong, Tjitske Jansen 
 21 jul 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45788
I45789
8
Johannes, Jelle 
Lieuwes, Fokjen 
 21 jul 1771Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85533
I85534
9
Werf, Fredrik Jacobs van der 
Gerryts, Sioertje 
 21 jul 1771Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89162
I106372
10
Sybes, Klaas 
Rienks, Jetske 
 21 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18833
I18834
11
Krottje, Klaas Gerrits 
Wijga, Baukje Ennes 
 21 jul 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76988
I76989
12
Symens, Jan 
Riemers, Tetje 
 21 jul 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89238
I89237
13
Baltjes, Pieter Euverens 
Minderts, Antje 
 21 jul 1786Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71801
I71802
14
Bergsma, Brugt Johannes 
Harmens, Wijpkje 
 21 jul 1793Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65418
I65419
15
Dijkstra, Abraham Jacobs 
Watzes, Jetske 
 21 jul 1793Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61261
I61262
16
Dobbinga, Meindert Reinikkens 
Engelsman, Ake Jans 
 21 jul 1793Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54852
I54853
17
Herres, Jelle 
Rinses, Martentje 
 21 jul 1793Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69480
I69481
18
Jansma, Jan Meintes 
Boonstra, Renske Nutterts 
 21 jul 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6210
I6209
19
Tadema, Pieter Botes 
Meinderts, Yttje 
 21 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9447
I9448
20
Bruinsma, Jan Berends 
de Jong, Neeltje Pieters 
 21 jul 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40420
I40421
21
Hayema, Gerrit Rinzes 
Bij, Doetje Sjoerds van der 
 21 jul 1805Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66919
I66920
22
Kooi, Piebe Hedzers van der 
Bijker, Antje Hendriks 
 21 jul 1813Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47460
I49098
23
de Jager, Durk Lammerts 
Westra, Bontje Jans 
 21 jul 1816Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52240
I52241
24
Faber, Keimpe Jarigs 
Visser, Klaaske Sytes 
 21 jul 1824Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20096
I20097
25
Unema, Jan Idzes 
Hiddema, Klaaske Pieters 
 21 jul 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9519
I9520
26
Kempenaar, Piebe Jans 
Loonstra, Martje Pieters 
 21 jul 1827Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94713
I94714
27
Hoekstra, Foppe Gerlofs 
de Jong, Geertje Louws 
 21 jul 1832Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67160
I67161
28
Hoekstra, Jouke Wybrens 
Sysling, Gerritje Harmens 
 21 jul 1832Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90752
I90753
29
de Jong, Johannes Beernts 
Rentjema, Martje Martens 
 21 jul 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71356
I86922
30
Koorda, Oeds Jans 
Beetsma, Fimke Wobbes 
 21 jul 1837Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60492
I60493
31
Porte, Pieter Sakes 
Slijt, Jantje Michiels 
 21 jul 1842Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12368
I83603
32
Edauw, Hermanus Christiaan 
van Heek, Johanna 
 21 jul 1844Gouda, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62659
I62660
33
Aartsma, Jan Durks 
Braaksma, Akke Hendriks 
 21 jul 1854Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72801
I72802
34
Faber, Rochgert Harms 
Smit, Cornelia 
 21 jul 1855Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100105
I100113
35
Kuur, Jan Johannes van der 
Rooda, Aaltje Cornelis 
 21 jul 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12338
I12339
36
Rijpstra, Jan Pieters 
Talsma, Sibbeltje Eelkes 
 21 jul 1859Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1054
I1059
37
Roersma, Lieuwe Errits 
Walle, Geertje Andries de 
 21 jul 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4854
I4857
38
Noordenbos, Willem Ulbes 
Kalma, Fetje Jetzes 
 21 jul 1864Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31419
I31535
39
Arends, Jan 
Vorderman, Dirkjen 
 21 jul 1866Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84097
I84098
40
Terpstra, Harmen Taekes 
Jousma, Jantje Jans 
 21 jul 1869Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74525
I74526
41
Zijlstra, Taede Rinzes 
Wenselaar, Fetje Tabes 
 21 jul 1869Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81575
I81562
42
Boonstra, Folke(rt) Klazes 
de Vries, Antje Bouwens 
 21 jul 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17707
I30025
43
Sipma, Hendrik Tjitzes 
Bos, Aaltje Andries 
 21 jul 1877Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73739
I73740
44
Wieringa, Bote Lieuwes 
Teerda, Menke Menzes 
 21 jul 1877Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I747
I55082
45
van Dijk, Wybren Broers 
Pootinga, Pietje Gerbens 
 21 jul 1881Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23053
I88235
46
Wiersma, Jentje Ennes 
Sterk, Pietje Jans 
 21 jul 1883Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106848
I24480
47
Scholte, Jan Alberts 
Meyer, Fentje Pieters 
 21 jul 1888Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61359
I28900
48
Boersma, Pieter Wigles 
Visbeek, Sjoukje Douwes 
 21 jul 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20609
I20616
49
Tilma, Frans Jans 
Hoogland, Lieuwina Johanna Pieters 
 21 jul 1898Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31486
I21897
50
Strink, Wm. D. 
Folkertsma, Johanna (Anna) Johannes 
 21 jul 1900Childsdale, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105243
I16174

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jillerts, Waatse 
 21 jul 1689Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90201
2
Sieerps, Yetske 
 21 jul 1700Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91354
3
Sybes, Seeske 
 21 jul 1715Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3630
4
Freerks, Grijttje 
 21 jul 1723Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87414
5
Sjoerds, Wytske 
 21 jul 1726Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68835
6
Ates, Ariaantje 
 21 jul 1737Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98452
7
Swart, Riemke Sijmens 
 21 jul 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43633
8
Pieters, Taekje 
 21 jul 1743Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103846
9
Rienks, Evert 
 21 jul 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101601
10
Sijbbrens, Rinsche 
 21 jul 1743Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75552
11
Dirks, Berber 
 21 jul 1747Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6400
12
Nijboer, Mayke Jacobs 
 21 jul 1748Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103655
13
Rinsma, Mello Folkerts 
 21 jul 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43357
14
Alberts, Doetje 
 21 jul 1754St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49163
15
Bleinsma, Reinder Jacobs 
 21 jul 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15209
16
Gerlofs, Tryntje 
 21 jul 1765Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46352
17
Hibma, Klaas Pieters 
 21 jul 1765Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70253
18
Kamminga, Jantje Pieters 
 21 jul 1765Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76548
19
Beernts, Janke 
 21 jul 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76844
20
Boer, Tjeerd Tjeerds de 
 21 jul 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10718
21
Dotinga, Aaltie Sytses 
 21 jul 1771Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102260
22
Feitsma, Swopkjen Minnes 
 21 jul 1771Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70608
23
Fokkens, Wibbe Sierks 
 21 jul 1771Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97932
24
Heslinga, Giltje Pieters 
 21 jul 1771Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87546
25
Kollen, Jakob Gerrits (aka Bakker) 
 21 jul 1771Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53396
26
Rinsma, Gerke Rinzes 
 21 jul 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44712
27
Wijngaarden, Antje Jans 
 21 jul 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42539
28
Koopmans, Trijntje Kornelis 
 21 jul 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14773
29
Braaksma, Gerben Ages 
 21 jul 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60234
30
Dirks, Marten 
 21 jul 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45729
31
Schaafsma, Trijntje Pieters 
 21 jul 1782Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87216
32
Wibalda, Betske Dirks 
 21 jul 1782Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55464
33
Boersma, Cornelis Everts 
 21 jul 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3526
34
Boersma, Symen Jelles 
 21 jul 1793Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93230
35
Bouma, Klaas Teunis 
 21 jul 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79311
36
Buursma, Anske Tjallings 
 21 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9310
37
Hamstra, Binne Geerts 
 21 jul 1793Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7755
38
Hijma, Dirk Abes 
 21 jul 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3474
39
Hoekstra, Sytske Sybes 
 21 jul 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56300
40
Hoppinga, Folkert Wygers 
 21 jul 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73687
41
Kleiterp, Aaltje Hendriks 
 21 jul 1793Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35432
42
Kuiken, Jannigje Jans 
 21 jul 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37679
43
Kuipers, Dirkje Pieters 
 21 jul 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4816
44
Martens, Marten 
 21 jul 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2206
45
Sikkema, Jan Cornelis 
 21 jul 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7114
46
Zwanenburg, Marten Baukes 
 21 jul 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12999
47
Kramer, Dirk Joukes 
 21 jul 1794Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38435
48
Bootsma, Gerben Foekes 
 21 jul 1799Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97178
49
Jongedijk, Klaas Sibbeles 
 21 jul 1799Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60824
50
Meer, Trijntje Luitjens van der 
 21 jul 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76609

1 2 Volgende»