Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bosma, Jan Tjeerds 
 21 jun 1742Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70637
2
Ruurds, Dieuke 
 21 jun 1743Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70610
3
Twijnstra, Antje Siebrens 
 21 jun 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80507
4
Christiaans, Sjieuke 
 21 jun 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2736
5
Pieters, Ekke 
 21 jun 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34469
6
Oosterbaan, Melle Gerrits 
 21 jun 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2316
7
Meinarda, Vrouk Elizabeth Titia 
 21 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52708
8
Waardenburg, Gerrit Wypkes 
 21 jun 1774Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107744
9
Bouwes, Marten 
 21 jun 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90429
10
Bouwes, Akke 
 21 jun 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14345
11
Sakes, Lukas 
 21 jun 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45408
12
Sjoerds, Wijpkie 
 21 jun 1781Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49965
13
Miedema, Trijntje Sijes 
 21 jun 1783Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62427
14
Damsma, Jacob Botes 
 21 jun 1785Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42315
15
Hoekstra, Baukje Sakes 
 21 jun 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1429
16
Boer, Ulbe Abes de 
 21 jun 1786Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11612
17
Boersma, Antje Taekes 
 21 jun 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6449
18
Plaat, Anna Adams van der 
 21 jun 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48077
19
Proost, Gepkje Eises 
 21 jun 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77422
20
Aartsma, Wytske Arjens 
 21 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63393
21
de Roo, Grietje Jans 
 21 jun 1787Spanga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110286
22
Hendriks, Fenneken 
 21 jun 1787Twello,province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84125
23
Jong, Tijs Pieters de 
 21 jun 1789Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10706
24
Pieters, Jan 
 21 jun 1789Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49171
25
Stienstra, Rinske Sybrens 
 21 jun 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20986
26
Bijland, Trijntje Jans 
 21 jun 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105171
27
Bloemsma, Rochus Pieters 
 21 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2538
28
de Jong, Tjeerd Aukes 
 21 jun 1794Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71481
29
Andrae, Hendrik Roelofs 
 21 jun 1795Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2171
30
de Graaf, Jan Jans 
 21 jun 1795Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94512
31
Bloemendal, Joukje Jochums 
 21 jun 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41119
32
Meerstra, Yfke Harings 
 21 jun 1799Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97222
33
de Boer, Pieter Klaases 
 21 jun 1800Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63510
34
Zwaanstra, Saapke Ytzens 
 21 jun 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6916
35
Leystra, Pieter Klazes 
 21 jun 1801Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40812
36
Visser, IJsbrand Sjardes 
 21 jun 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39392
37
Fijlstra, Jantje Leenderts 
 21 jun 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62940
38
Palma, Gerritje Jans 
 21 jun 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10090
39
Wier(d)sma, Durkje Taekes 
 21 jun 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35153
40
Wierstra, Ybeltje Jans 
 21 jun 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5943
41
Bontekoe, Riemke Taekes 
 21 jun 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7289
42
Oosterhout, Jantje Jelles 
 21 jun 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46253
43
Postma, Aaltje Jilderts 
 21 jun 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5151
44
Wal, Jacob Hendriks van der 
 21 jun 1806Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79504
45
de Jong, Tjitske Hayes 
 21 jun 1807Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50009
46
Visser, Renske Jacobs 
 21 jun 1807Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84363
47
Faber, Jan Jans 
 21 jun 1810Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7376
48
Bakker, Roelof Harings 
 21 jun 1812Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42661
49
de Valk, Rinze Walings 
 21 jun 1814Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103040
50
Hemkes, Sybe Hendriks 
 21 jun 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26447

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Teunis, Wijtsche 
 21 jun 1756 I43264
2
Hesselius, Gentius (Jentje) Bernardus 
 21 jun 1782Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50736
3
Jonker, Jan Claases 
 21 jun 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19151
4
Martens, Maaike 
 21 jun 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43901
5
Luitsens, Johannes 
 21 jun 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47121
6
Boonstra, Aldert Klaazes 
 21 jun 1812Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70154
7
Dijkstra, Harmen Rinzes 
 21 jun 1812Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104525
8
Mey, Johannes Taekes van der 
 21 jun 1813Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88575
9
Symens, Sjoerd 
 21 jun 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18781
10
Stokje, Folkert Hendriks 
 21 jun 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68588
11
Wassenaar, Anneus Jarigs 
 21 jun 1816St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96361
12
Lammerts, Rutgert 
 21 jun 1817Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4263
13
Bakker, Pieter Sjoerds 
 21 jun 1819Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79051
14
Jeppes, Doedtje 
 21 jun 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47013
15
Miersma, Sipke Hettes 
 21 jun 1820Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5264
16
Kuiken, Arjen Jansen (aka Goor) 
 21 jun 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79674
17
Bijl, Hans Steffens 
 21 jun 1822Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70343
18
Ley, Wytze Jacobs van der 
 21 jun 1823 I27475
19
Willems, Sjoukje 
 21 jun 1823Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105657
20
Noordhoff, Popko Davids 
 21 jun 1824 I57380
21
van Doesum, Roelofke Barteles 
 21 jun 1824Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48496
22
Viersen, Jan Ypes 
 21 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7340
23
Klases, Berber 
 21 jun 1827Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7751
24
Schilstra, Marijke Lourens 
 21 jun 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86889
25
Boelens, Aafke Willems 
 21 jun 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96159
26
van Zuiden, Trijntje Alderts 
 21 jun 1828 I52934
27
Werf, Tetjen van der 
 21 jun 1828City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69582
28
Hoitema, Pietertje Sybrens 
 21 jun 1829Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64146
29
Wronger, Jan Gerrits 
 21 jun 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4715
30
Jonker, Simon Arjens 
 21 jun 1832Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64624
31
Nijp, Antje Reinders 
 21 jun 1832 I8825
32
Scheer, Hans Sybrens van der 
 21 jun 1833Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18169
33
de Bruin, Richtje Anskes 
 21 jun 1836Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100323
34
Eldering, Johanna Harmanus 
 21 jun 1836Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92874
35
Hoekstra, Ytje Luitzens 
 21 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50878
36
Kooistra, Douwe Siedses 
 21 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45767
37
Ferwerda, Dirkje Doekes 
 21 jun 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45750
38
Kuipers, Eelke Pieters 
 21 jun 1839Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5226
39
Miedema, Jan Tjallings 
 21 jun 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23947
40
Scheltema, Lijsbert Douwes 
 21 jun 1839Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108426
41
Sikkema, Korneliske Jans 
 21 jun 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50079
42
Postma, Durkje Durks 
 21 jun 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12014
43
Visser, Hesther Dorothea 
 21 jun 1843Zierikzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110804
44
de Vries, Jantje Tjerks 
 21 jun 1845Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85517
45
Beimers, Jacob Folkerts 
 21 jun 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83855
46
Maurits, Hitje Gerbens 
 21 jun 1846Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74929
47
Plat, Romkje Binnes 
 21 jun 1846 I13614
48
Hogeveen, Marcus Jacobs 
 21 jun 1847Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41848
49
Douwes, Feikjen 
 21 jun 1848Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53815
50
Vlaskamp, Michiel Arends 
 21 jun 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54685

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Annes, Sijtse 
Jans, Maaycke 
 21 jun 1716Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103190
I103191
2
Sioerds, Feyke 
Ydes, Idske 
 21 jun 1733Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69108
I69109
3
Jans, Claas 
Harmens, Minke 
 21 jun 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92923
I92922
4
Jans, Jacob 
Everts, Aafjen 
 21 jun 1744Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102851
I102852
5
Buwes, Klaas 
Tjepkes, Trijntje 
 21 jun 1750Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86646
I86647
6
Beens, Frans 
Jurres, Jeltie 
 21 jun 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102787
I102788
7
Jacobs, Alle 
Jetszes, Jeltie 
 21 jun 1767Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74191
I74192
8
Martinus, Anne 
Alberts, Sjoukjen 
 21 jun 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106860
I106861
9
Tjallings, Klaas 
Fopkes, Trijntje 
 21 jun 1767Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38992
I88974
10
Aukes, Here 
Doekels, Grietje 
 21 jun 1772Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76662
I76663
11
Hettema, Walter Douwes 
Heijde, Sara van der 
 21 jun 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100693
I100694
12
Bienses, Marten 
Hendriks, Henke 
 21 jun 1778Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11097
I11096
13
Cramer, Melchior 
Johannes, Maayke 
 21 jun 1786Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81811
I81812
14
Harings, Jacob 
Martens, Fijke 
 21 jun 1789Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98309
I78034
15
Hettema, Pieter Hettes 
Tetmans, Tjitske 
 21 jun 1789Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38457
I38458
16
Kempenaar, Keimpe Heines 
Folkerts, Nieske 
 21 jun 1789Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89061
I89062
17
Thomas, Tette 
Tjerks, Tyttie 
 21 jun 1789Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87719
I87720
18
Veeman, Sjoerd Sybes 
Anskes, Jetske 
 21 jun 1789Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41015
I41299
19
Balk, Waalke Jakobs 
Hoeksema, Nieske Hendriks 
 21 jun 1795Vierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107796
I107797
20
de Boer, Marten Dirks 
Bruinsma, Fokeltje Dirks 
 21 jun 1795Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47309
I47310
21
Jaarsma, Sake Dirks 
Dijkstra, Klaaske Hessels 
 21 jun 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21754
I21753
22
Kingma, Arjen Eelses 
Pytters, Rinske 
 21 jun 1795Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23872
I23873
23
Hellema, Klaas Arjens 
Heslinga, Wijke Scheltes 
 21 jun 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15894
I15895
24
Dreyer, Aris Arjens 
Dijkman, Ymkje Nammens 
 21 jun 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17
I19
25
Johannes, Monte 
Bonga, Antje Jacobs 
 21 jun 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21092
I21094
26
Meer, Jan Bouwes van der 
Bakker, Rinske Heins 
 21 jun 1807Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5976
I7848
27
Meyer, Johannes Jacobs 
Dorenbos, Maria Reynders 
 21 jun 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97184
I97185
28
Hofstra, Klaas Eerdes 
Eisinga, Trijntje Annes 
 21 jun 1812Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96374
I96375
29
Meer, Gerrit Jacobs van der 
Jorritsma, Rinske Willems 
 21 jun 1812Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49089
I49088
30
Wal, Pieter Aukes van der 
Zwager, Jannigje Jans 
 21 jun 1812Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55375
I55376
31
Bonnema, Klaas Oepkes 
Dijkstra, Trijntje Reinders 
 21 jun 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97163
I97164
32
Hofstra, Passchier Jacobs 
Westerga, Teetske Liepkes 
 21 jun 1815Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106780
I106777
33
Krol, Anne Jans 
de Vries, Bintje Minzes 
 21 jun 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58409
I58410
34
Rijpma, Klaas Klazes 
Wal, Lutske Aukes van der 
 21 jun 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94744
I94745
35
Tacoma, Bauke Hessels 
Steensma, Janke Sikkes 
 21 jun 1817Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57030
I57031
36
Talsma, Lucas Pieters 
Speerstra, Jacoby Sjoerds 
 21 jun 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36519
I45405
37
Veenstra, Auke Douwes 
Matstra, Jitske Sipkes 
 21 jun 1817Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82748
I82747
38
Bokma, Pieter Jans 
de Vries, Arjaantje Annes 
 21 jun 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36073
I36074
39
Veening, Hendrik Tjallings 
de Jong, Trijntje Reinders 
 21 jun 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53664
I53665
40
Hartmans, Dirk Dirks 
Wynia, Ytje Popes 
 21 jun 1821Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15468
I15540
41
Jong, Auke Gerbens de 
Vries, Sytske Annes de 
 21 jun 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11998
I12005
42
Huizen, Jan Hendriks van 
Graaf, Janke Alderts de 
 21 jun 1823Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5347
I16795
43
Hoogema, Albert Sakes 
Vries, Wytske Alberts de 
 21 jun 1824Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19861
I19860
44
Wagenaar, Jan Scheltes 
Meulen, Tietje Reins van der 
 21 jun 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44144
I71417
45
Osinga, Jan Annes 
Dijkstra, Sytske Hendriks 
 21 jun 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25256
I18749
46
de Klerk, Jacobus 
Huijssen, Janneke 
 21 jun 1828Terneuzen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110132
I110133
47
de Vries, Jan Annes 
Buursma, Sjoukje Jentjes 
 21 jun 1828Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77341
I77342
48
Schaaf, Pieter Gaeles van der 
van Spanjen, Roneske Thomas 
 21 jun 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91029
I91008
49
Dijkstra, Reinder Reinders 
Bos, Janke Jacobs 
 21 jun 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46025
I46026
50
de Braak, Pieter Jarigs 
Minnema, Froukje Alberts 
 21 jun 1831Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75275
I75276

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Romkes, Aaltje 
 21 jun 1716Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I188
2
Leenderts, Fokeltje 
 21 jun 1722Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74348
3
Sjoerds, Aauk 
 21 jun 1722Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97576
4
Symens, Ulbe 
 21 jun 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43689
5
Attes, Grietje 
 21 jun 1733Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45841
6
Idses, Jacob 
 21 jun 1733Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76033
7
Johannes, Jelke 
 21 jun 1733Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87373
8
Keimpes, Jan 
 21 jun 1733Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105226
9
Berends, Ymkje 
 21 jun 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2170
10
Hoogterp, Lumme Bartels 
 21 jun 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46847
11
Douma, Douwe Sjoerds 
 21 jun 1743Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62205
12
Igles, Wytse 
 21 jun 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93828
13
Jans, Antje 
 21 jun 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32371
14
Jans, Tiitske 
 21 jun 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32372
15
Jantjes, Grietie 
 21 jun 1744Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41963
16
Orsma, Gerrit Jelles 
 21 jun 1744Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91330
17
Wybrens, Akke 
 21 jun 1744Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76879
18
de Jong, Sjoukje Rengers 
 21 jun 1750Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92770
19
Dijkstra, Jan Tammes 
 21 jun 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77390
20
Alberts, Hiltie 
 21 jun 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43308
21
Johannes, Geertje 
 21 jun 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44706
22
Martens, Sjoerd 
 21 jun 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49065
23
Meindersma, Eelke Wiggers 
 21 jun 1761Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85012
24
Schaar, Rientje Tietes van der 
 21 jun 1761Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68769
25
Schotanus, Jacobus Hendriks 
 21 jun 1761Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69763
26
Vries, IJsbrand Oedzes de 
 21 jun 1761Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18698
27
de Jong, Tjeerd Sjoerds 
 21 jun 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99455
28
Ley, Foekje Jans van der 
 21 jun 1767Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72012
29
Martens, Hiltje 
 21 jun 1767Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94038
30
Stienstra, Antie Tjeerds 
 21 jun 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44153
31
Alberda, Jan Alberts 
 21 jun 1772Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84547
32
Boersma, Taeke Stevens 
 21 jun 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7122
33
Cornelis, Rinse 
 21 jun 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47727
34
Haas, Jitze Cornelis de 
 21 jun 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10945
35
Uitterdijk, Sybren Klazes 
 21 jun 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44561
36
Hefting, Derk Matthies 
 21 jun 1775Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99059
37
Hilwerda, Sipke Willems 
 21 jun 1778Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9366
38
Kingma, Sibbeltje Botes 
 21 jun 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36716
39
Ferwerda, Trijntje Jans 
 21 jun 1789Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69263
40
Jans, Tietje 
 21 jun 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46748
41
Pieters, Fokje 
 21 jun 1789Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49868
42
Riddersma, Sipkje Elzes 
 21 jun 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59902
43
Velde, Tjitske Ates van der 
 21 jun 1789Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89374
44
Heslinga, Trijntje Klazes 
 21 jun 1790Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35128
45
Fennema, Jelle Sjoerds 
 21 jun 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5167
46
Fopma, Jan Sjoerds 
 21 jun 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25909
47
Jong, Beitske Wytzes de 
 21 jun 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6720
48
Kuipers, Rienk Johannes 
 21 jun 1795Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52969
49
Posthuma, Johanna Johannes 
 21 jun 1795Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13350
50
Schaaf, Pieter Gaeles van der 
 21 jun 1795Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91029

1 2 Volgende»