Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Brolsma, Ytske Jans 
 21 mei 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77377
2
Dorhout, Trijntje Giolts 
 21 mei 1742 I68972
3
Gerrits, Eelkje 
 21 mei 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101889
4
Valentijns, Grietje 
 21 mei 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16303
5
Althuis, Jan Hanses 
 21 mei 1761Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35066
6
Wagenaar, Trijntje Jacobs 
 21 mei 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I597
7
Libbes, Antje 
 21 mei 1768Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59555
8
Tjepkema, Frans Tjepkes 
 21 mei 1772Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79811
9
Harrits, Hendrik 
 21 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96243
10
Wijnsma, Anne Harrits 
 21 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96239
11
Jochums, Hendrik 
 21 mei 1775Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50015
12
Helder, Yfke Pieters 
 21 mei 1776Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34640
13
Ruitenschild, Tetje Johannes 
 21 mei 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80283
14
Reeling, Nicolaas Coenraads 
 21 mei 1780Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100444
15
Wybenga, Sybe Wybes 
 21 mei 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49225
16
Hogema, Meinte Douwes 
 21 mei 1781Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11640
17
van Hazinga, Hendrikjen Ottes 
 21 mei 1784Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57470
18
Westerhuis, Gerrit Rinses 
 21 mei 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41434
19
Dijkstra, Meindert Thomas 
 21 mei 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69100
20
Graaf, Akke Gerrits de 
 21 mei 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27
21
Harmens, Reiner 
 21 mei 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78622
22
Jacobs, Akke 
 21 mei 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15226
23
Jager, Wytske Hendriks 
 21 mei 1787Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35834
24
Bergmans, Minke Gosses 
 21 mei 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27659
25
Miedema, Sieds Taekes 
 21 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6188
26
Stienstra, Sybrigje Sybrens (aka Akkringa) 
 21 mei 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26389
27
van Broek, Truike Jacobs 
 21 mei 1792Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64091
28
Kooistra, Johannes Andries 
 21 mei 1794Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24690
29
Faber, Sytske Tjeerds 
 21 mei 1795Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69625
30
van Haitsma, Tiete Wopkes 
 21 mei 1795Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108427
31
Kingma, Grietje Jelles 
 21 mei 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65749
32
Hoytsma, Dirkje Johannes 
 21 mei 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79257
33
Lelia, Aaltje Rinderts 
 21 mei 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5659
34
Palma, Ieseltje Jans 
 21 mei 1800Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1246
35
Schilstra, Keimpe Joukes 
 21 mei 1801Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4532
36
Boonstra, Pieter Wobbes 
 21 mei 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2121
37
Miedema, Sjoukje Eeltjes 
 21 mei 1804Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18546
38
Boersma, Tjitske Sybes 
 21 mei 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1207
39
Leest, Sybe Tjeerds van der 
 21 mei 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43526
40
Akkerman, Wijpkje Sybrens 
 21 mei 1806Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47852
41
Klijnstra, Heine Wytzes 
 21 mei 1806Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60893
42
Klijnstra, Tijs Wytzes 
 21 mei 1806Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60889
43
Reverda, Job Piers 
 21 mei 1806Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111928
44
Banga, Trijntje Jans 
 21 mei 1811Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17951
45
AEdema, Douwe AEdes 
 21 mei 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83579
46
Lanting, Jan Lieuwes 
 21 mei 1812Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66227
47
Westerhoek, Durk Oedses 
 21 mei 1812Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94363
48
Swart, Trientje Piebes 
 21 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26445
49
Kas, Sytske Hendriks 
 21 mei 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66063
50
Bersma, Johannes Jacobus Stelwagen 
 21 mei 1816Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95657

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Foekes, Martjen 
 21 mei 1771De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3789
2
Wynia, Melis Clases 
 21 mei 1805Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15455
3
Kaper, Cornelis Ynses 
 21 mei 1808Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72767
4
Tjepkema, Jelle Alles 
 21 mei 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88543
5
Wybenga, Beerent Cornelis 
 21 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5567
6
Jakobs, Trijntje 
 21 mei 1815 I72070
7
Tadema, Pieter Botes 
 21 mei 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9447
8
Vil, Cornelis Jans 
 21 mei 1818Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111964
9
Cahai, Maria Magdalena 
 21 mei 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77989
10
Fransen, Aafke 
 21 mei 1820Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99711
11
Hettes, Wijke 
 21 mei 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39910
12
IJskamp, Liefke Pieters 
 21 mei 1820Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45174
13
Pieters, Sibbeltje 
 21 mei 1820Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110087
14
Hiddema, Trijntje Hiddes 
 21 mei 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5023
15
van Vollenhoven, Catharina Maria 
 21 mei 1821Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100019
16
Tylles, Antje Gerrits 
 21 mei 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11911
17
Elsinga, Ate Watzes 
 21 mei 1823Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68878
18
Hiemstra, Hantje IJsbrands 
 21 mei 1823Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72743
19
Jongsma, Hendrik Ruurds 
 21 mei 1823Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50714
20
Rienks, Tytje 
 21 mei 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47229
21
Jurjens, Claaske 
 21 mei 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50765
22
Schroeder, Maria Dorothea Louisa 
 21 mei 1824Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85075
23
Kingma, Minke Dirks 
 21 mei 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104356
24
Poutsma, Elske Hendriks 
 21 mei 1828Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70121
25
Zuidema, Popke Willems 
 21 mei 1828Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4344
26
Assen, Froukje Petrus van 
 21 mei 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7412
27
de Jong, Durkje Ieps 
 21 mei 1829 I67112
28
Krol, Sjoukje Alles (aka Reitsma) 
 21 mei 1829Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52651
29
Berg, Hattum Alberts van der 
 21 mei 1830Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86077
30
Jansma, Dieuwke Sipkes 
 21 mei 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42992
31
Nijp, Franske Jans 
 21 mei 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8806
32
Dijkstra, Freerk Piers 
 21 mei 1832Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98727
33
Woude, Baukje Gerrits van der 
 21 mei 1834Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6293
34
Dijkstra, Pabe Ages 
 21 mei 1835 I73820
35
Lune, Melis Pieters van der 
 21 mei 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24164
36
Ark, Jantje van der 
 21 mei 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42183
37
Johannes, Lysbet 
 21 mei 1836Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73188
38
Poortinga, Gerben Klazes 
 21 mei 1836Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57871
39
Kramer, Rienk Johannes 
 21 mei 1837Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49752
40
Gerbens, Baukjen 
 21 mei 1838Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107654
41
Joorman, Jannetjen 
 21 mei 1839Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96172
42
Meer, Sytze Eelkes van der 
 21 mei 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78960
43
Hoekstra, Pieter Sybes 
 21 mei 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16689
44
Laverman, Sije Gosses 
 21 mei 1840Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81215
45
Postma, Sytze Pieters 
 21 mei 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35007
46
van Kammen, Syger Obbes 
 21 mei 1840St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34923
47
Bos, Lijske Hindriks 
 21 mei 1841Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57816
48
Meer, Jan Bouwes van der 
 21 mei 1841Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5976
49
Poelstra, Antje Sjoukes 
 21 mei 1841 I71482
50
Ruiter, Ytje Johannes 
 21 mei 1841Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93645

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 650

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Oenses, Rienk 
Tietes, Hiltie 
 21 mei 1671Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80603
I80604
2
Jansens, Willem 
Goitsens, Trijntie 
 21 mei 1696Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102517
I102518
3
Hendriks, Ysbrand 
Oedses, Antje 
 21 mei 1713Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59841
I59842
4
Johannes, Freerk 
Tijssens, Rinske 
 21 mei 1713Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88266
I88267
5
Clases, Ate 
Gerrijts, Acke 
 21 mei 1716Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95139
I95140
6
Sioerds, Romke 
Hylkes, Vroukien 
 21 mei 1719Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73048
I73049
7
Sierks, Willem 
Jelles, Imk 
 21 mei 1724Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93352
I93353
8
Hijltjes, Jacob 
Bootes, Sjoertje 
 21 mei 1730Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72406
I72407
9
Tjeerds, Johannes 
Annes, Antje 
 21 mei 1730Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94793
I94794
10
Jacobs, Jan 
Derks, Frouwe 
 21 mei 1736Wagenborgen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99557
I99558
11
Jillerts, Meinert 
Andries, Grytje 
 21 mei 1736Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48
I47
12
Karels, Teunis 
Hendriks, Antje 
 21 mei 1741Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59778
I59779
13
Klaasen, Sijbren 
Aukes, Kinke 
 21 mei 1741Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4639
I4638
14
Rinses, Tjepke 
Djurres, Sjoukjen 
 21 mei 1741Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104787
I104788
15
Ritskes, Lammert 
Tjallings, Janke 
 21 mei 1741Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29347
I29348
16
Hinkes, Albert 
Teunis, Jeitske 
 21 mei 1747Hoornsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89419
I89420
17
Hinkes, Albert 
Teunis, Jeitske 
 21 mei 1747Hoornsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101870
I101871
18
Jans, Lieuwe 
Arjens, Catrina 
 21 mei 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66275
I66276
19
Lases, Douwe 
Aans, Lijsbet 
 21 mei 1747Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88846
I88847
20
Tjeerds, Teunis 
Arjens, Jantje 
 21 mei 1747St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73721
I73722
21
Cornelis, Teunis 
Schregardus, Johanna 
 21 mei 1752Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104656
I104655
22
Douwes, Sijbe 
Sjoukes, Maartie 
 21 mei 1752Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79491
I79492
23
Idzarda, Hendrik Bartels 
Steinstra, Tryntie Minnes 
 21 mei 1752Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94277
I94288
24
Jans, Joost 
Gerryts, Grytje 
 21 mei 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99458
I99459
25
Jelkes, Petrus 
Aans, Antje 
 21 mei 1752Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94209
I94210
26
Johannis, Jelle 
Everts, Antje 
 21 mei 1752Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90406
I90407
27
Mients, Jogchem 
Ates, Hiske 
 21 mei 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107790
I107791
28
Pyters, Jan 
Annes, Tytje 
 21 mei 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67941
I67942
29
Rienks, Jan 
Reinders, Haebeltje 
 21 mei 1752Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85878
I85879
30
Roelfs, Harm 
Harms, Geesjen 
 21 mei 1752Gieten, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99784
I99785
31
Sakes, Minne 
Symons, Rienkje 
 21 mei 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9604
I9605
32
Clases, Daniel 
Jans, Janke 
 21 mei 1757Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90375
I90374
33
Form, Hilbrand van der 
Sjoerds, Rinske 
 21 mei 1758Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93326
I93327
34
Hattums, Pyter 
Rienks, Janke 
 21 mei 1758Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75112
I75113
35
Jans, Wybren 
Tjepkes, Dirkjen 
 21 mei 1758Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55274
I55275
36
Sioerds, Pieter 
Freerks, Bregtje 
 21 mei 1758Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106130
I106131
37
Taekes, Syberen 
Hilbrands, Baukje 
 21 mei 1758Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97110
I97111
38
Alberts, Luitjen 
Fokkes, Claaske 
 21 mei 1769Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96801
I96802
39
de Boer, Tjalling Lammerts 
Gerks, Trijntje 
 21 mei 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29345
I89198
40
Gerrits, Ytszen 
Dirks, Eekke 
 21 mei 1769Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100787
I100788
41
Groenland, Anne Jacobs 
Beerents, Eltje 
 21 mei 1769Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73646
I73647
42
Hendriks, Gabe 
Louwrens, Klaaske 
 21 mei 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99255
I99256
43
Hendriks, Piebe 
Rommerts, Tjimkjen 
 21 mei 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89774
I89775
44
Lucas, Pijter 
Douwes, Wikjen 
 21 mei 1769Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89087
I89088
45
Riemmerts, Wiebbe 
Hanses, Antje 
 21 mei 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73986
I73987
46
Roelofs, Goytjen 
Ruirds, Hiltje 
 21 mei 1769Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105434
I105435
47
Ruirds, Sybolt 
Johannes, Jeltie 
 21 mei 1769Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100644
I100645
48
Tjerks, Fokke 
Cornelis, Antje 
 21 mei 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3953
I11784
49
Tuinman, Willem Minnes 
Andries, Vroukje 
 21 mei 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90257
I90258
50
Clasen, Claas 
Alberts, Tziedske 
 21 mei 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79360
I79361

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sipkes, Tjitske 
 21 mei 1682Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92787
2
Sybes, Rinske 
 21 mei 1699Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47818
3
Goverts, Watze 
 21 mei 1705Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95118
4
Arjens, Egbert 
 21 mei 1713Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40551
5
Philippus, Symon 
 21 mei 1713Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78068
6
Harmens, Eilert 
 21 mei 1724Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80221
7
Hitman, Trijntje Teunis 
 21 mei 1724Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85978
8
Hoppes, Sytse 
 21 mei 1724Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96524
9
Gerbens, Melle 
 21 mei 1730Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72350
10
Pieters, Heerke 
 21 mei 1736Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76933
11
Alberts, Houkje 
 21 mei 1741Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6384
12
Bruins, Janneke 
 21 mei 1741Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67007
13
Cornelis, Jenne 
 21 mei 1741Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87447
14
Harmens, Elske 
 21 mei 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74387
15
Jillis, Henricus Mauritius 
 21 mei 1743Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102315
16
Sierds, Gerrit 
 21 mei 1746Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50917
17
Bijlstra, Pieter Baukes 
 21 mei 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3466
18
Jans, Knierke 
 21 mei 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3623
19
Nannes, Meindert 
 21 mei 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3297
20
Tietes, Jorrijt 
 21 mei 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46771
21
Velde, Martje Gerbens van der 
 21 mei 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19046
22
Rinzes, Christiaan 
 21 mei 1754Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43195
23
Andeles, Rinske 
 21 mei 1758Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97823
24
Andrijs, Pitter 
 21 mei 1758Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92673
25
Elgersma, Nieske Ulbes 
 21 mei 1758Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13706
26
Visser, Sytske Jans 
 21 mei 1758Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112089
27
Jong, Akke Aukes de 
 21 mei 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19166
28
Botes, Hendrik 
 21 mei 1769Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94435
29
Leistra, Hein Johannes 
 21 mei 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49027
30
Meyer, Dieuwke Pieters 
 21 mei 1769Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88330
31
Pieters, Stijntje 
 21 mei 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58862
32
Jans, Hillegjen 
 21 mei 1775City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109521
33
Kamminga, Teunes Wybes 
 21 mei 1775Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51641
34
Porte, Sytske Pieters 
 21 mei 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44691
35
Tjepkes, Aentje 
 21 mei 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79812
36
Jans, Yede 
 21 mei 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72010
37
Ley, Jan Jans van der 
 21 mei 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72005
38
Ley, Yttje Jans van der 
 21 mei 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25042
39
Ruurds, Ruurd 
 21 mei 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7239
40
Schregardus, Hiltje Frederiks 
 21 mei 1780Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87444
41
van Gelder, Syke Klaases 
 21 mei 1780Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39709
42
van Kleffens, Nicolaas Eelkes 
 21 mei 1780Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96643
43
Bij, Hendrik Tymens van der 
 21 mei 1786Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71368
44
Bouta, Goske Martens 
 21 mei 1786Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86201
45
de Boer, Aaltje Nannings 
 21 mei 1786Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57938
46
Tjerks, Trijntje 
 21 mei 1786Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1295
47
Klazes, Tjitze 
 21 mei 1789Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45216
48
Wudma, Metje Jochums 
 21 mei 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46298
49
Boersma, Sipke Jans 
 21 mei 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61533
50
Meulenaar, Tjiepke Alberts 
 21 mei 1794Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34183

1 2 Volgende»