Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 205

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Rensema, Saaktje Folkerts 
 21 mrt 1727Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107066
2
Vries, Dirk Gerrits de 
 21 mrt 1764Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
3
Holwerda, Jientje Pieters 
 21 mrt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13700
4
Becker, Gerrytje Jans 
 21 mrt 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113158
5
Martens, Marten 
 21 mrt 1773Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33144
6
Polling, Roelof Lucas 
 21 mrt 1773Anlo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82530
7
Jans, Antje 
 21 mrt 1774Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62371
8
Miedema, Jan Tjallings 
 21 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2454
9
Salves, Sijds 
 21 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45416
10
Hantjes, Rinse 
 21 mrt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43479
11
Krol, Houkje Joukes 
 21 mrt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18680
12
Plantinga, Tetje Gerrits 
 21 mrt 1778Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92570
13
Po(s)tma, Cornelis Johannes 
 21 mrt 1778Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81499
14
Boonstra, Taetske Klaazes 
 21 mrt 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1638
15
Smeding, Douwe Jacobs 
 21 mrt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6352
16
Jouwsma, Bauke Jans 
 21 mrt 1785Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43768
17
Meulen, Fetske Bouwes van der 
 21 mrt 1785Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35836
18
Terpstra, Jelle Hylkes 
 21 mrt 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85633
19
Riedstra, Auke Riemers 
 21 mrt 1787Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77333
20
Heeringa, Trijntje Tjepkes 
 21 mrt 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21093
21
Wurdema, Tjitske Hendriks 
 21 mrt 1788Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6513
22
Bakker, Antoon Hartmans 
 21 mrt 1789Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74928
23
Kouwenhoven, Berendje 
 21 mrt 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101544
24
Renema, Arjen Pieters 
 21 mrt 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70237
25
Breuker, Baukje Arjens 
 21 mrt 1791Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34960
26
Hoekema, Luutske Sytzes 
 21 mrt 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5638
27
Meyer, Baukje Jans 
 21 mrt 1792Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49929
28
Steensma, Froukjen Sipkes 
 21 mrt 1792Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9596
29
Groot, Hinke Piers de 
 21 mrt 1793Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9678
30
Vries, Pieter Alberts de 
 21 mrt 1793Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18547
31
Wierda, Wybe Ruurds 
 21 mrt 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2661
32
Hiemstra, Rinske Gosses 
 21 mrt 1795Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31463
33
Posthumus, Hinne Gerbens 
 21 mrt 1795Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62993
34
Steeg, Wilhelmina Pieters ter 
 21 mrt 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82343
35
Garnier, Tytje Dirks 
 21 mrt 1796Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99473
36
Havinga, Aukje Jans 
 21 mrt 1796Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11994
37
Bosch, Marike Dirks 
 21 mrt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83230
38
de Jong, Durkje Ieps 
 21 mrt 1797Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67112
39
Rijpma, Sybrand 
 21 mrt 1797Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38721
40
Bosch, Fetze Gerrits 
 21 mrt 1798Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6708
41
Jorritsma, Jaatske (Setske) Wiebes 
 21 mrt 1798Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2125
42
Wal, Sieuwke Jans van der 
 21 mrt 1798Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61875
43
Bottema, Willem Jitses 
 21 mrt 1801Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48166
44
Balk, Kornelia Waalkes 
 21 mrt 1802Zoutkamp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107793
45
Buwalda, Abraham Paulus 
 21 mrt 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90059
46
Sjoerdstra, Wepke Baukes 
 21 mrt 1802Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14744
47
Tullener, Pieter Willems 
 21 mrt 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92609
48
Engbrenghof, Jetske Gerrits 
 21 mrt 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1726
49
de Vries, Foppe Draisma 
 21 mrt 1805Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94673
50
Kamminga, Janke Theunis 
 21 mrt 1805Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13568

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wybrens, Klaaske 
 21 mrt 1747Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75787
2
Simons, Durk 
 21 mrt 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86184
3
Jans, Albert 
 21 mrt 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6715
4
Jakobs, Gelske 
 21 mrt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89844
5
Bijlsma, Pytie Jenties 
 21 mrt 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78923
6
Prom, Johannes Aukes 
 21 mrt 1812IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107731
7
Visser, Johannes Hommes 
 21 mrt 1812Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106902
8
Postma, Aagje Aages 
 21 mrt 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66386
9
Idzes, Aaltje 
 21 mrt 1814Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104504
10
Friesema, Harmen Harmens 
 21 mrt 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3512
11
Wal, Grietje Jans van der 
 21 mrt 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26367
12
Zoodsma, Pieter Sytzes 
 21 mrt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24
13
Tanja, Rintje Lieuwes 
 21 mrt 1821Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96649
14
Aukema, Freerk Aukes 
 21 mrt 1825 I62753
15
Engelsman, Dievertje Roelfs 
 21 mrt 1825Dordrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107426
16
Hoekstra, Grietje Sjoukes 
 21 mrt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19943
17
Nijenhuis, Lammert Jans te 
 21 mrt 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65848
18
Wey, Ids Hyltjes van der 
 21 mrt 1826Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102433
19
Bodes, Neeltje 
 21 mrt 1827Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13838
20
Bruins, Elisabeth Geerts 
 21 mrt 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87124
21
Kramer, Anna Maria 
 21 mrt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75795
22
Konijnendijk, Jacob 
 21 mrt 1828Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63215
23
Sytsema, Jaaike Geerts 
 21 mrt 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81017
24
Braak, Hille Oeges 
 21 mrt 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34831
25
Harking, Jantien 
 21 mrt 1830Exloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108006
26
Broekstra, Rindert Johannes 
 21 mrt 1831Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57223
27
Dokter, Jan Gerbens 
 21 mrt 1832Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49680
28
Fennema, Melle Folkerts 
 21 mrt 1832Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1769
29
Kleiterp, Hendrik Eelzes 
 21 mrt 1832Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91896
30
Kuiphof, Pieter Feikes 
 21 mrt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12271
31
Vries, Jasper Johannes de 
 21 mrt 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9293
32
Zondervan, Thomaske Jelkes 
 21 mrt 1835Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111930
33
Keyser, Grietje Tjeerds 
 21 mrt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48704
34
Andringa, Aaltje Pieters 
 21 mrt 1837Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15203
35
Boersma, Hendrik Pieters 
 21 mrt 1837Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10404
36
Dokter, Gerben Jans 
 21 mrt 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7345
37
Jacobs, Aukjen 
 21 mrt 1837Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86801
38
Meyer, Siebe Pieters 
 21 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49915
39
Saagmans, Aaltje 
 21 mrt 1837Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102524
40
Wynia, Ruurd Teunis 
 21 mrt 1837 I61712
41
Kingma, Douwe Ymkes 
 21 mrt 1838 I59306
42
Noorderbaan, Frans Klazes 
 21 mrt 1838 I53981
43
Dijkstra, Gerben Gerbens 
 21 mrt 1839 I30504
44
Dijkstra, Kornelis Willems 
 21 mrt 1839Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46520
45
Hogerhuis, Wybren Pieters 
 21 mrt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27597
46
Knoll, Peter Izaac 
 21 mrt 1839Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98441
47
Storenbrink, Gerben Hiddes 
 21 mrt 1839St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97273
48
Bokma, Jan Aukes 
 21 mrt 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90691
49
Groen, Dirkje Gerrits 
 21 mrt 1841St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78658
50
Ferwerda, Joeke Hotzes 
 21 mrt 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17753

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wyland, Auke Hendricks 
Bergh, Dirckien Tusins van den 
 21 mrt 1708Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88434
I88435
2
Jans, Doen 
Tjallings, Geertje 
 21 mrt 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44707
I44708
3
Etes, Boele 
Kun, Gesina 
 21 mrt 1724Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82869
I82870
4
Folkes, Jan 
Sijbbes, Lijsbeth 
 21 mrt 1728Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106243
I106244
5
Reiners, Jan 
Jans, Aafke 
 21 mrt 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90653
I90654
6
Sybrens, Jakob 
Hoites, Janke 
 21 mrt 1734Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14704
I14705
7
Cahai, Isa?acus 
Buma, Lipkjen 
 21 mrt 1745Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77990
I77991
8
Jans, Poppe 
Jans, Iefke 
 21 mrt 1751Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98876
I98877
9
Martens, Tijmen 
Ruurds, Vroukje 
 21 mrt 1756Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71513
I71514
10
Brens, Roelof Johannes 
Rinkes, Jisk 
 21 mrt 1762Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58631
I58632
11
Fransen, Arjen 
Romkes, Sytske 
 21 mrt 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44825
I44826
12
Gosses, Anne 
Joostes, Antje 
 21 mrt 1762Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49354
I49355
13
Osinga, Sjoerd Johannes 
Tolsma, Eelkje Wopkes 
 21 mrt 1773Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102074
I102075
14
Venema, Age Lieuwes 
Yskes, Tietske 
 21 mrt 1773Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82751
I82753
15
Koopmans, Sybe Hanses 
Reins, Maike 
 21 mrt 1779Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71553
I71554
16
Siersema, Luitjen Martens 
Jans, Foske 
 21 mrt 1779Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95592
I95593
17
Jacobs, Foppe 
Sjoerds, Vroukjen 
 21 mrt 1784Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100248
I100249
18
Ozinga, Louw Ariens 
Johannes, Saapke 
 21 mrt 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51371
I51372
19
Groustra, Jentje Willems 
Martens, Grietje 
 21 mrt 1790Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51511
I51512
20
Oosterling, Geert Hendriks (aka Oosterwal) 
Lefferts, Ymkjen 
 21 mrt 1790Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61282
I61283
21
Postma, Sjoerd Meints 
Ebeles, Rixje 
 21 mrt 1790Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67506
I67507
22
Vries, Dirk Gerrits de 
Jans, Aaltje 
 21 mrt 1790Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
I17684
23
Boonstra, Fokke Tjitzes 
Ritskes, Tjitske 
 21 mrt 1802Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4258
I4266
24
Eilders, Jelle 
Klazes, Liepkje 
 21 mrt 1802Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I230
I581
25
Smeding, Jacobus Geerts 
Zijlstra, Aukje Roelofs 
 21 mrt 1802Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2965
I2966
26
Zuidema, Pieter Jacobs 
Spanjer, Hiltje Klazes 
 21 mrt 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90549
I74335
27
Hoekstra, AEde Siemens 
Visbeek, Wytske Klazes 
 21 mrt 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5975
I3245
28
Kunnen, Jannes Jans 
Veen, Janke Wybrens van der 
 21 mrt 1818Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35999
I36000
29
Nieuwland, Jurjen Gerrits 
Veen, Ruurdtje Hinnes van der 
 21 mrt 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41046
I41047
30
Woudstra, Tjalling Sjirks 
Ley, Sjoerdje Meinderts 
 21 mrt 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51973
I51974
31
Dijkstra, Klaas Huites 
Gros, Ynskje Jans 
 21 mrt 1821Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41443
I13527
32
de Jong, Paulus Tjeerds 
Feenstra, Antje Broers 
 21 mrt 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81792
I81793
33
Leegstra, Hendrik Melles 
Plantinga, Jitske Ruurds 
 21 mrt 1835Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67582
I67581
34
Kok, Bote Brands 
Klasinga, Jitske Gerrits 
 21 mrt 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112014
I112015
35
Mud, Lammert Jans 
de Jong, Janke Rykeles 
 21 mrt 1847Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52659
I52660
36
Backer, David Klazes 
Jubstra, Sytske Meines 
 21 mrt 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111890
I26556
37
van Jelgerhuis, Bernardus Johannes 
Brouwers, Saapke Scheltes 
 21 mrt 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58968
I58969
38
Vries, Jan Wybes de 
Meer, Romkje Jans van der 
 21 mrt 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9941
I8320
39
Penninga, Everhardus Jillardus 
Elsinga, Trijntje Jans 
 21 mrt 1855Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103484
I105661
40
Dijkstra, Willem Meinderts 
Smid, Sjieuwke Jans 
 21 mrt 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11368
I37142
41
Boonstra, Jan Heinzes 
Boonstra, Wemkje Eizes 
 21 mrt 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I341
I338
42
Lep, Piebe Sjoerds 
Nauta, Grietje Geerts 
 21 mrt 1878Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73937
I73938
43
Westerhuis, Gerrit (Garrett) Sipkes 
Mulder, Anna 
 21 mrt 1882La Crosse, WI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41463
I41475
44
Dijkstra, Dirk Rienks 
Wiersma, Pietje Gerlofs 
 21 mrt 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22914
I14424
45
Terpstra, Yne Lieuwes 
Buurstra, Antje Wybes 
 21 mrt 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38478
I38479
46
Boersma, Hans Hendriks 
Staal, Antje (Annie) Sipkes 
 21 mrt 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62610
I15158
47
de Vries, Gerrit AEdes 
Akkerman(s), Antje Jans 
 21 mrt 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25817
I22071
48
Miedema, Engbert Tjerks 
Veen, Antje (Anna) Gerrits van der 
 21 mrt 1891Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60281
I80019
49
van Dijk, Jan Pieters 
Wiersma, Trijntje Jans 
 21 mrt 1896Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53925
I41582
50
Holwerda, Jelle Klazes 
Swart, Sjoerdtje Ales 
 21 mrt 1923Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39084
I95803

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Wytses, Rienk 
 21 mrt 1697Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3318
2
Martens, Sjouke 
 21 mrt 1706Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46479
3
Ottes, Pyter 
 21 mrt 1706Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68121
4
Gijsberts, Sieuke 
 21 mrt 1723Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45642
5
Doejes, Marten 
 21 mrt 1728Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76552
6
Ottes, Vokeltje 
 21 mrt 1728Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76095
7
Klazes, Hitje 
 21 mrt 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87988
8
Lauerman, Rinnert Martinus 
 21 mrt 1734Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46902
9
Oenes, Akke 
 21 mrt 1734Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74595
10
Ram, Aukje Jochums 
 21 mrt 1734Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46281
11
Hendriks, Antje 
 21 mrt 1745Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112072
12
Binnes, Yskje (Jiskje) 
 21 mrt 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108980
13
de Jager, Daniel Rienks 
 21 mrt 1751Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55512
14
Nauta, Jetske Ywardus 
 21 mrt 1751Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58822
15
Ram, Jogchem Jakobs 
 21 mrt 1751Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80388
16
Sakes, Japke 
 21 mrt 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73380
17
Siebrens, Jan 
 21 mrt 1751Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60010
18
Cruiming, Klaas Roelfs 
 21 mrt 1756City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111350
19
Dijkstra, Jan Takeles 
 21 mrt 1756Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94551
20
Heeringa, Jetske Joukes 
 21 mrt 1756Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81261
21
Helder, IJmkje Jans 
 21 mrt 1756Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58250
22
Pijters, Watse 
 21 mrt 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47177
23
Rijpma, Klaas Klazes 
 21 mrt 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80767
24
Sjolles, Jacob 
 21 mrt 1756Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55562
25
Swart, Symen Jouws 
 21 mrt 1756Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50258
26
Willems, Hiltje 
 21 mrt 1756Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35658
27
Hemmes, Rinske 
 21 mrt 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42527
28
Sijens, Sijke Wybes 
 21 mrt 1762Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12174
29
Steevens, Berber 
 21 mrt 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46194
30
Wal, Tjerkje Gjalts van der 
 21 mrt 1762Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71629
31
Willems, Albert 
 21 mrt 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77961
32
Douwes, Ruurd 
 21 mrt 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19056
33
Alberts, Derkje 
 21 mrt 1773Middelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111234
34
de Klein, Johannes Johannes 
 21 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30364
35
Deinum, Sjoukje Kleizes 
 21 mrt 1773Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71974
36
Elzinga, Pieter Arjens 
 21 mrt 1773Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22533
37
Faber, Antje Ietes 
 21 mrt 1773Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65773
38
Jeens, Hiltje 
 21 mrt 1773Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15549
39
Menkes, Andries 
 21 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20048
40
Oevering, Wytske Abes 
 21 mrt 1773Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67196
41
Pieters, Grietje 
 21 mrt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6787
42
Rieuwerts, Antje 
 21 mrt 1773Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73330
43
Wiersma, Hendrik Idses 
 21 mrt 1773Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88494
44
Willems, Saakje 
 21 mrt 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40081
45
Ballings, Hendrik 
 21 mrt 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49709
46
Burmania, Grietje Dirks 
 21 mrt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45740
47
Buursma, Rinske Douwes 
 21 mrt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13655
48
Cornelis, Dieuwke 
 21 mrt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49487
49
Haag, Beitske Hendriks van der 
 21 mrt 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6175
50
Isaaks, Daniels 
 21 mrt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15443

1 2 Volgende»