Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Tietje 
 20 nov 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72287
2
Sjoerds, Sijke 
 20 nov 1765Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31026
3
Santhuizen, Akke Geerts 
 20 nov 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77468
4
Schaaf, Jeltje Jelmers van der 
 20 nov 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37941
5
Graaf, Eelkje Rinzes de 
 20 nov 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2779
6
Veen, Tjitske Johannes van der 
 20 nov 1769Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103569
7
Wybes, Johannis 
 20 nov 1769 I45343
8
Berkenbosch, Roelof Martens 
 20 nov 1770Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70077
9
Jilderts, Meindert 
 20 nov 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I465
10
Terwisscha, Warner Klazen 
 20 nov 1773Blesdijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63190
11
Knol, Dieuwke Jacobs 
 20 nov 1774Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36467
12
Pieters, Jantie 
 20 nov 1774Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106116
13
Schuurmans, Jelle Hillebrands 
 20 nov 1774Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93531
14
Wiersma, Grietje Jacobs 
 20 nov 1774Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2383
15
Gerrits, Joukje 
 20 nov 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1847
16
Berends, Yetske 
 20 nov 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103776
17
Rochus, Taetske 
 20 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13371
18
Teitsma, Tjalling Andries 
 20 nov 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I792
19
Visser, Martje Tietes 
 20 nov 1779Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71708
20
Lahaise, Atze 
 20 nov 1780Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111419
21
Minnolts, Taetske 
 20 nov 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15722
22
Jager, Jacob Geerts 
 20 nov 1781Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110383
23
Hoekstra, Gosse Sakes 
 20 nov 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22980
24
Meulen, Pietje Everts van der 
 20 nov 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101593
25
Tjeerds, Jan 
 20 nov 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43719
26
Wiersma, Former Thomas 
 20 nov 1783Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21262
27
Wagenveld, Enne Klases 
 20 nov 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39355
28
Wester, Marten Ates 
 20 nov 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88976
29
Andringa, Yde Ydes 
 20 nov 1786Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40879
30
Montes, Bouwe 
 20 nov 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42829
31
Dublinga, Livius Gerardus 
 20 nov 1787Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55074
32
Jans, Saape 
 20 nov 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45859
33
Dirks, Maaike 
 20 nov 1788Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74457
34
Visser, Jan Sjoerds 
 20 nov 1788Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41042
35
Wassenaar, Jan Leenderts 
 20 nov 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13052
36
Christoffels, Jantjen 
 20 nov 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42555
37
de Vries, Jan Pieters 
 20 nov 1789Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57374
38
Jilderda, Klaas Jans 
 20 nov 1789Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84351
39
Dirks, Tietje 
 20 nov 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47903
40
Wassenaar, Trijntje Obbes 
 20 nov 1790Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88175
41
Bakker, Cornelis Jans 
 20 nov 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5900
42
de Boer, Geertje Hendriks 
 20 nov 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53045
43
Triemstra, Joukjen Liebbes 
 20 nov 1792Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83923
44
Pieters, Lysbert 
 20 nov 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5308
45
Post, Klaas 
 20 nov 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99908
46
Wijgers, Pijtter 
 20 nov 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43510
47
Damste, Jan Sinninghe 
 20 nov 1794Oudeschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58475
48
Vlietstra, Antje Feddes 
 20 nov 1794Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35972
49
Reitsma, Antje Sybes 
 20 nov 1798Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103226
50
de Jong, Jan Jurjens 
 20 nov 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45210

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Annes, Oebele 
 20 nov 1759Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83607
2
Ammon, Johan Fredrik 
 20 nov 1777 I73434
3
Arriens, Martje 
 20 nov 1807Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104339
4
Jacobs, Sije 
 20 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7166
5
Vogelsang, Assuerus 
 20 nov 1807Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106022
6
Jippes, Tjitske 
 20 nov 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43571
7
Gerbens, Hendrik 
 20 nov 1811Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78466
8
Zoodsma, Ruurd Falentijns 
 20 nov 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I855
9
Streekstra, Evert Jurjens 
 20 nov 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43236
10
Terpstra, Mark Fokkes 
 20 nov 1814Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19751
11
Hiemstra, Akke Baukes 
 20 nov 1816Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42574
12
Roel, Johanna Davids 
 20 nov 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54880
13
Wytses, Tjitske 
 20 nov 1818 I66741
14
Wijbes, Aukje (Akke) 
 20 nov 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92820
15
Ondersma, Antje IJsbrands 
 20 nov 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18923
16
Osinga, Jan Arjens 
 20 nov 1821Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64129
17
Boersma, Akke Ouwes 
 20 nov 1824Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47706
18
Dantuma, Regnerus Ybes 
 20 nov 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48150
19
Feenstra, Wybren Zakes 
 20 nov 1825Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10896
20
Hoitsma, Cornelis Jacobus 
 20 nov 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64976
21
Andries, Trijntje 
 20 nov 1826Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86749
22
Boonstra, Antje Alles 
 20 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1363
23
Hendriks, Baukjen 
 20 nov 1826Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86993
24
Johannes, Eelkjen 
 20 nov 1826Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89537
25
Minnema, Akke Ykes 
 20 nov 1826Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106790
26
van Kleffens, Auke Eelkes 
 20 nov 1826Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34639
27
de Boer, Gerrit Nannes 
 20 nov 1827 I31512
28
Kunst, Dirk Pieters 
 20 nov 1827Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38984
29
Stallinga, Pierkje Haentjes 
 20 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14191
30
Tibstra, Minne Rinzes 
 20 nov 1827Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88460
31
Willems, Kunje 
 20 nov 1827Scharmer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111225
32
Boomsma, Romkje Fokkes 
 20 nov 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I512
33
Feitsma, Klaas Minnes 
 20 nov 1828 I57254
34
Florison, Rixtia Laurentius 
 20 nov 1828Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107147
35
Koopmans, Pieter Gelts 
 20 nov 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2151
36
Tamminga, Antje Krol 
 20 nov 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81079
37
Lojenga, Berber Wiebes 
 20 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11137
38
Tamminga, Sytske Martens 
 20 nov 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7613
39
Hoekstra, Luite Jans 
 20 nov 1831Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102170
40
Kamminga, Sjuk Joostens 
 20 nov 1831 I38162
41
de Wilde, Tjalling Pieters 
 20 nov 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33444
42
Dijkstra, Berend Meinderts 
 20 nov 1832Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110921
43
Osinga, Lammert Hendriks 
 20 nov 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89255
44
Gorter, Jacob Dirks 
 20 nov 1833Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88484
45
Tolsma, Lijsbert Klazes 
 20 nov 1833Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86623
46
Cornelis, Aaltje 
 20 nov 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67947
47
Steegstra, Trijntje Nannes 
 20 nov 1834Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81822
48
Bijlstra, Wytze Aukes 
 20 nov 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26244
49
Holwerda, Tjitske Rienks 
 20 nov 1835Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106090
50
Verhaag, Marijke Jans 
 20 nov 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19723

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sipkes, Reitse 
Lieuwes, Wypkjen 
 20 nov 1707Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95941
I95942
2
Jacobs, Harke 
Derks, Antje 
 20 nov 1735Niekerk/Oldekerk/Faan, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83979
I93256
3
Folkerts, Ate 
Lovysses, Trijntje 
 20 nov 1746Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97893
I97894
4
Geerts, Tjerk 
Sijes, Hiltje 
 20 nov 1746Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70215
I70216
5
IJsbrands, Frans 
Pijters, Eelkjen 
 20 nov 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20204
I20205
6
Joostens, Nanne 
Paulus, Yke 
 20 nov 1746Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78440
I78441
7
Durks, Douwe 
Buwes, Wytske 
 20 nov 1757Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88240
I88241
8
Jogchems, Marten 
Oepkes, Martjen 
 20 nov 1757Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108102
I108103
9
Posthumus, Einte Eintes 
Aukes, Vroukjen 
 20 nov 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86595
I86596
10
Jans, Beernt 
Hanses, Aafke 
 20 nov 1758Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76447
I76448
11
Broers, Doitse 
Andries, Grietje 
 20 nov 1763Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59316
I59317
12
Ferwerda, Sjoerd Jans 
Schouten, Minke 
 20 nov 1763Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84727
I84729
13
Ottes, Joeke 
Jans, Antje 
 20 nov 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46572
I46573
14
Staal, Dirk Jacobs 
Jans, Sara 
 20 nov 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2298
I2299
15
Schaaf, Jelmer Klazes van der 
Tjallings, Fokje 
 20 nov 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88134
I88133
16
Hendriks, Hendrik 
Lodewyks, Antie 
 20 nov 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80328
I80329
17
Pijtters, Jan 
Uilkes, Sytske 
 20 nov 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48580
I48581
18
Pyters, Pyter 
Feitses, Lijsbet 
 20 nov 1768IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70527
I70528
19
Wouters, Klaas 
Kloppenburg, Trijntje Sjirks 
 20 nov 1768Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70306
I70307
20
Wybbes, Pier 
Hermens, Trijntje 
 20 nov 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81630
I81631
21
Beintema, Johannes Meinderts 
Douwes, Jeikjen 
 20 nov 1772Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97601
I97602
22
Kuik, Barteld Dirks 
Bontekoe, Tytje Harings 
 20 nov 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2445
I3374
23
Boersma, Dirk Sydses 
Sydses, Tytje 
 20 nov 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73292
I73293
24
de Boer, Simon Johannes 
Cornelis, Rinske 
 20 nov 1785Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73428
I73429
25
Dijkstra, Waling Keimpes 
Groeneveld, Jantje Dirks 
 20 nov 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36721
I36722
26
Harmens, Job 
Beernts, Trijntje 
 20 nov 1785Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97712
I97713
27
Kaper, Klaas Cornelis 
Jans, Grietje 
 20 nov 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65232
I97703
28
Ytsma, Liebbe Taekes 
Kooistra, Wytske Rienks 
 20 nov 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86941
I86942
29
Eelkes, Jacob 
Rentjema, Johanna Gerrits 
 20 nov 1791Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7872
I7873
30
Fennema, Tiette Hansens 
de Vries, Ynske Aebeles 
 20 nov 1791Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81301
I81300
31
Kalma, Jitze Jans 
Lammerts, Antje 
 20 nov 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41245
I41246
32
Molen, Harke Ties van der 
Rienders, Maijke 
 20 nov 1791Uithuizermeeden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95218
I95220
33
Ytsma, Hendrik Jacobs 
Wybes, Maaike 
 20 nov 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100876
I100877
34
Eelhart, Bernardus Nicolaas 
Hekkes, Klaaske Jacobs 
 20 nov 1796Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49841
I49842
35
Jenses, Sipke 
Durks, Hiltje 
 20 nov 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76605
I76604
36
Pieters, Johannes 
Siedses, Jenke 
 20 nov 1796Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49856
I49857
37
Verdenius, Thomas Alberts 
Fokkema, Ymkje Oeges 
 20 nov 1796Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28579
I28580
38
Zoutman, Rienk Edzers 
Freerks, Trijntje 
 20 nov 1796Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56652
I56653
39
Akker, Tjisse Rentjes van den 
Kooystra, Renske Sjoukes 
 20 nov 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58642
I58643
40
Gelder, Gerrit Beerts 
Siderius, Lipkje Everts 
 20 nov 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36751
I17671
41
Hallema, Gerrit Worps 
Hamstra, Johanna Sytzes 
 20 nov 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30368
I30369
42
Klomp, Jan Olverts 
Johannes, Maayke 
 20 nov 1803Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83301
I104831
43
Koopmans, Keimpe Jeltes 
Jans, Sijke 
 20 nov 1803Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68503
I79110
44
Omges, Hindrik Jans 
Bouwman, Matje Roelfs 
 20 nov 1803Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100901
I100902
45
Peithman, Hendrik Coenraad 
Warrink, Lena Arents 
 20 nov 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105870
I105868
46
Sloten, Pieter Jans van der 
Baggelpolle, Lydia Jans 
 20 nov 1803Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13573
I13574
47
van Hoog, Sybren Jans 
Pytters, Saapke 
 20 nov 1803Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85117
I85118
48
Bottinga, Offe Jetzes 
Postma, Aagje Aages 
 20 nov 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66385
I66386
49
Sjoordema, Lieuwe Jans 
Tietes, Baukje 
 20 nov 1808Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39644
I39645
50
Agema, Meile Willems 
Helder, Reintje Hessels (van den) 
 20 nov 1814Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60043
I60044

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 92

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pytters, Auke 
 20 nov 1681Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1599
2
Sijbrens, Lolkjen 
 20 nov 1698Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82782
3
Sikkes, Albert 
 20 nov 1700Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68020
4
Feyes, Ruurd 
 20 nov 1701Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1365
5
Poulis, Lysbet 
 20 nov 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78219
6
Ofkes, Pijttje 
 20 nov 1712Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44910
7
Rudolphi, Allardus 
 20 nov 1712Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73244
8
Sioerts, Sytse 
 20 nov 1712Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94110
9
Wopkes, Klaas 
 20 nov 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95560
10
Jentjes, Edger 
 20 nov 1718Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69913
11
Ekkes, Aate 
 20 nov 1729Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70667
12
Martens, Lijsbet 
 20 nov 1729Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99533
13
Jelles, Johantje 
 20 nov 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95146
14
Sybes, Andries 
 20 nov 1739Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32034
15
Douwes, Ype 
 20 nov 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106278
16
Minnes, Minne 
 20 nov 1740Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55472
17
Wytses, Dettje 
 20 nov 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44754
18
Aarnts, Sije 
 20 nov 1744Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90946
19
Jans, Antje 
 20 nov 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32373
20
Wybes, Rinse 
 20 nov 1746Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46639
21
Bijlsma, Froukjen IJsbrands 
 20 nov 1757Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72768
22
Jacobs, Trijntje 
 20 nov 1757Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92521
23
Dijkstra, Dirk Klazes 
 20 nov 1763Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103168
24
Smeding, Jan Klases 
 20 nov 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95378
25
Terpstra, Klaas Klazes 
 20 nov 1763Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107539
26
Vries, Lijsbeth Tjerks (aka Stuur) de 
 20 nov 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2046
27
Waterschoot, Ytie Jans 
 20 nov 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101529
28
Ytsma, Liebbe Taekes 
 20 nov 1766Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86941
29
Bennema, Lieuwe Aanes 
 20 nov 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4425
30
Boersema, Wybren Etes 
 20 nov 1768Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100470
31
Jans, Hendrik 
 20 nov 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47068
32
Jelgers, Minne 
 20 nov 1768Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49301
33
Jobs, Meinert 
 20 nov 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43877
34
Ley, Rienk Jans van der 
 20 nov 1768Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19079
35
Rimmers, Hinke 
 20 nov 1768Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103256
36
Sierds, Hopke 
 20 nov 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17700
37
AEdema, Hiltje Douwes 
 20 nov 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83576
38
Gabes, Frans 
 20 nov 1772Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44975
39
Faber, Iebeltje Jacobs 
 20 nov 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91373
40
Geerts, Antie 
 20 nov 1774Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45092
41
Makkes, Makke Jacobs 
 20 nov 1774Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71710
42
Meulen, Antje Bouwes van der 
 20 nov 1774Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100471
43
Rijpma, Quirijn Brands 
 20 nov 1775Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101316
44
Ates, Tryntje 
 20 nov 1778Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106939
45
Baarsma, Antje Klazes 
 20 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38279
46
Beimers, Gerrit Gerrits 
 20 nov 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36642
47
de Jong, Jan Johannes 
 20 nov 1785Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104984
48
Fennema, Doede Eits 
 20 nov 1785Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77188
49
Haanstra, Jantje Jans 
 20 nov 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39324
50
Keegstra, Antje Rinzes 
 20 nov 1785Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110320

1 2 Volgende»