Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Minnes, Hein 
 20 okt 1727Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64579
2
Vlietstra, Wytse Lieuwes 
 20 okt 1752Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84456
3
Gaales, Martentie 
 20 okt 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79551
4
Jans, Antje 
 20 okt 1756Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44070
5
Oostringa, Jan Sybrens 
 20 okt 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4641
6
Boersma, Willem Jans 
 20 okt 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32366
7
Wybes, Wytske 
 20 okt 1766Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74629
8
Annes, Rinske 
 20 okt 1768Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62996
9
Wagenaar, Jitske Jacobs 
 20 okt 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10178
10
Groot, Pieter Wybrens de 
 20 okt 1773Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8236
11
van Buren, Willem Cornelis 
 20 okt 1774Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92615
12
Bersma, Johannes Jacobus Hendriks 
 20 okt 1775Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I380
13
Vries, Sijmon Bouwens de 
 20 okt 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10046
14
Andringa, Lolkje Franses 
 20 okt 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78371
15
Haga, Iede Jans 
 20 okt 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48575
16
Elzinga, Nieske Jans 
 20 okt 1781Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96486
17
Pool, Janke Jacobus 
 20 okt 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44081
18
Sminia, Folkert Klazes 
 20 okt 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69260
19
Hendriks, Bastiaan 
 20 okt 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42491
20
Hoekstra, Biene Hendriks 
 20 okt 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5650
21
Hoolsema, Jantje Bartelds 
 20 okt 1783Wierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98605
22
Dijkstra, Halbe Jans 
 20 okt 1784Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7294
23
Beimers, Gerrit Gerrits 
 20 okt 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36642
24
Jans, Sijtske 
 20 okt 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56837
25
Pruis, Grietje Hindriks 
 20 okt 1785Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96622
26
Wal, Wytske Klazes van der 
 20 okt 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66443
27
de Jong, Marijke Douwes 
 20 okt 1786Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71328
28
Meulen, Tetje Wybes van der 
 20 okt 1786Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84619
29
Gang, Gerrit Sybes van der 
 20 okt 1789Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76053
30
Kootstra, Jente Martens 
 20 okt 1789Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34188
31
Olivier, Kornelis Lourens 
 20 okt 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10668
32
Scheweer, Friskjen Sipkes 
 20 okt 1790Nijemirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107594
33
Dijkstra, Gerrit Walings 
 20 okt 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77824
34
Schuitenga, Luitske Arjens 
 20 okt 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99144
35
Sybrens, Jan 
 20 okt 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47916
36
Abrahams, Arjaantje 
 20 okt 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77900
37
Dijkstra, Gerrit Jans 
 20 okt 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5803
38
Hogendijk, Lijsbert Klazes 
 20 okt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7272
39
Kramer, Bregtje Sjoerds 
 20 okt 1794Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108851
40
Oberman, Elisabeth Carels 
 20 okt 1795Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10893
41
Attema, Feite Sybolts 
 20 okt 1796Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83707
42
Westerbaan, Trijntje Pieters 
 20 okt 1797Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5686
43
Klaversma, Janke Martens 
 20 okt 1798Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47489
44
de Vries, Joukje Jans 
 20 okt 1800Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66310
45
Bakker, Hendrik 
 20 okt 1801Den Bommel, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110346
46
Kooistra, Akke Gerrits 
 20 okt 1801Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9860
47
Bloemsma, Rochus Wybrens 
 20 okt 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5592
48
Boonstra, Aldert Lykeles 
 20 okt 1804Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91101
49
Hijma, Tjeerd Abes 
 20 okt 1804Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3933
50
Stiensma, Jan Martens 
 20 okt 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106064

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Pallas, Ynskjen Hendriks 
 20 okt 1799Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74049

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Feddes, Ate 
 20 okt 1800Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89078
2
Symens, Klaas 
 20 okt 1807Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15007
3
Hoogterp, Klaas Bartels 
 20 okt 1808Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46854
4
Marks, Klaaske 
 20 okt 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62759
5
Jans, Hiltje 
 20 okt 1811Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98195
6
Taekes, Grietje 
 20 okt 1817St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62732
7
Kunst, Arjen Arjens 
 20 okt 1818Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94469
8
Laverman, Piebe Gosses 
 20 okt 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81217
9
Pieters, Grietje 
 20 okt 1818Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108379
10
de Boer, Tjalling Menzes 
 20 okt 1819Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95423
11
Huizinga, Ale Rinzes 
 20 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80703
12
Kaijzer, Hendrik Meentes 
 20 okt 1823Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23844
13
Postma, Pieter Pieters 
 20 okt 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6075
14
Miedema, Menne Harmens 
 20 okt 1825Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23820
15
Oepkes, Gerbrig 
 20 okt 1825 I60809
16
Osenga, Willemke Klases 
 20 okt 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88429
17
Smidt, Jan Hoites 
 20 okt 1825 I48566
18
Werf, Edze Fredriks van der 
 20 okt 1825Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51147
19
Werf, Joute Ruurds van der 
 20 okt 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12034
20
de Vries, Arjen Louwrens 
 20 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89709
21
Heerema, Jelle Jans 
 20 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36638
22
Posthuma, Keimpe Pieters 
 20 okt 1826Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83045
23
Jans, Dieuke 
 20 okt 1828Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105087
24
Laan, Hendrik Jans van der 
 20 okt 1828Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61207
25
Veen, Anne Meertens van der 
 20 okt 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110154
26
Berkompas, Abraham Tyles 
 20 okt 1830Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84160
27
Heins, Jan Willems 
 20 okt 1830Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2428
28
Rijpstra, Frans Fransen 
 20 okt 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48234
29
de Vries, Gelt Gelts 
 20 okt 1833Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43700
30
Faber, Auke Pieters 
 20 okt 1833Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104072
31
Ekema, Sytze Paulus 
 20 okt 1838Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93000
32
Sjoerds, Aukje 
 20 okt 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2693
33
Koopmans, Jeen Tabes 
 20 okt 1840Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66145
34
Straatsma, Stillborn Cornelis 
 20 okt 1840Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83011
35
Bulthuis, Klaas Hendriks 
 20 okt 1841Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107488
36
Klinse, Reinder Douwes van der 
 20 okt 1841Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106447
37
Everts, Trijntje 
 20 okt 1842Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3838
38
Hamstra, Berber Annes 
 20 okt 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15181
39
Kloosterman, Jantje Romkes 
 20 okt 1844 I62700
40
de Vries, Jan Jans 
 20 okt 1845Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85873
41
Wiersma, Sierk Simons 
 20 okt 1846Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54781
42
Rinses, Trijntje 
 20 okt 1847 I66826
43
Santhuizen, Arjen Geerts 
 20 okt 1847St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39708
44
Proost, Steven Eizes 
 20 okt 1848Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77421
45
Talsma, Stillborn Johannes 
 20 okt 1848 I57562
46
van Kooten, Hendrikje Jans 
 20 okt 1848Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112131
47
Visser, Gerrit Pieters 
 20 okt 1849Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17401
48
Reen, Hiltje Jans 
 20 okt 1850Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100779
49
Westra, Sieds Sjoerds 
 20 okt 1850 I28390
50
Jetses, Harigje 
 20 okt 1851Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6162

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Aukes, Sijbren 
Sibles, Wijtske 
 20 okt 1726Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98499
I98500
2
Hindricks, Nutte 
Dircks, Riemke 
 20 okt 1726Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44857
I44858
3
Hindricks, Nutte 
Dircks, Riemke 
 20 okt 1726Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3554
I3553
4
Numan, Dooije 
Roeringh, Nandina Harmanna 
 20 okt 1744City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107061
I107062
5
Andries, Atse 
Wybrens, Antje 
 20 okt 1747Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74881
I74882
6
Boonstra, Alle Pyters 
Ferwerda, Antje Hotzes 
 20 okt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51
I2643
7
Cornelis, Hotse 
Hijlkes, Richtje 
 20 okt 1748Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92343
I92344
8
Pieters, Tjeert 
Jacobs, Tettie 
 20 okt 1754Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90038
I90039
9
Sirks, Liebe 
Johannis, Ytje 
 20 okt 1754Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91347
I91348
10
Eyses, Jannes 
Jans, Seeske 
 20 okt 1758Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68776
I68777
11
Gerbens, Klaas 
Jelles, Tjitske 
 20 okt 1765Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67460
I67461
12
Klasis, Yge 
Rienks, Janke 
 20 okt 1765Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94842
I94843
13
Lindeboom, Gjalt Wybes 
Wybes, Marijke 
 20 okt 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68852
I68853
14
Wester, Ate Freerks 
Teekes, Gryttje 
 20 okt 1765Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88980
I91636
15
Jacobs, Klaas 
Martens, Aaltie 
 20 okt 1771Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91303
I91304
16
Sijmens, Claas 
Johannis, Epkjen 
 20 okt 1771Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99494
I99495
17
Mensen, Folkert Hiddes 
Teekes, Grietje 
 20 okt 1776Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109452
I109453
18
Siedzes, Taeke 
Miedema, Hiltje Cornelis 
 20 okt 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6182
I4157
19
Bakker, Jacob Dirks 
Dijkstra, Antje Jobs 
 20 okt 1782Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53614
I53615
20
de Boer, Tjalling Menzes 
Bruinsma, Hiltje Sikkes 
 20 okt 1782Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95423
I95424
21
Faber, Watse Hajes 
Herkes, Wykje 
 20 okt 1782Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104451
I104452
22
Gerlofs, Oepke 
Bennes, Trijntie 
 20 okt 1782Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50919
I50920
23
Hamstra, Geert Oebeles 
Klases, Berber 
 20 okt 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7750
I7751
24
Jans, Eertse 
Martens, Antje 
 20 okt 1782Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85499
I85500
25
Wytzes, Sippe 
Eelses, Hiltje 
 20 okt 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62771
I62772
26
Oosterling, Andries Hendriks 
Melis, Liskje 
 20 okt 1793Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19035
I19034
27
Kemp, Reinder Heeres 
Berends, Grietje 
 20 okt 1799Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32869
I32870
28
Ploeg, Fokke Idzes van der 
Hendriks, Sjoukje 
 20 okt 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94321
I62928
29
Tamminga, Dirk Tevis 
Oenses, Martje 
 20 okt 1799Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10120
I10122
30
Venema, Jan Geerts 
Koop, Antje Sybrens 
 20 okt 1799Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106239
I106240
31
Bijlstra, Geert Geerts 
Hiemstra, Trijntje Gerbens 
 20 okt 1805Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53146
I53147
32
Brouwer, Jan Sybrens 
Piekema, Ytje Piekes 
 20 okt 1816Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40026
I40027
33
Feenstra, Sikke Wybrens 
Hager, Baukje Jacobs 
 20 okt 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579
I28296
34
Ozinga, Berend Louws 
Geldmaker, Catharina Maria 
 20 okt 1831Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108342
I108343
35
Andriessen, Sipke Doekes 
Hoekstra, Antje Foppes 
 20 okt 1841Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39822
I16136
36
Aning, Johan Henrich 
Memmeler, Beertje Hendriks 
 20 okt 1842Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30819
I26807
37
Boermans, Gerben Pieters 
Boonstra, Wimke Zweitzes 
 20 okt 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19252
I20123
38
Kruger, Berend Eling 
Jager, Kornelia Jacobs 
 20 okt 1843Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110378
I110379
39
Mey, Martinus Jans van der 
Hooghiemstra, Sjeuke Cornelis 
 20 okt 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12066
I26430
40
Feenstra, Oepke Jans 
Meulen, Foekje Meines van der 
 20 okt 1852Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60637
I60638
41
Pautsma, Ale Jans 
Ypma, Rienkje Hayes 
 20 okt 1854Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60876
I60877
42
Oostenbrug, Eetze Teunis 
Windstra, Tietje Freerks 
 20 okt 1856Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48970
I98020
43
Jong, Johannes Anthoni de 
Romar, Sipkje Wilhelmina 
 20 okt 1864Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20780
I100542
44
Wal, Anske Annes van der 
Boersma, Sjoukje Bokkes 
 20 okt 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31355
I15141
45
Postmus, Otte Johannes 
Andrae, Baukje Hendriks 
 20 okt 1870Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82059
I7877
46
Terpstra, Gabe Jans 
Offringa, Geertje Wiltjes 
 20 okt 1870Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8397
I10315
47
Wiersma, Eelke Durks 
Radema, Sybrigje Annes 
 20 okt 1870Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72496
I50576
48
Wybenga, Bauke Jans 
Meer, Sybrichje Jans van der 
 20 okt 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35279
I35280
49
van Wieren, Kornelis Gerbens 
Poortinga, Sybrigje Ypes 
 20 okt 1881Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58900
I58884
50
Ferf, Eelko Gerrits van der 
Papma, Jetske Hilbrands 
 20 okt 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34436
I5397

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 87

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Harts, Nutte 
 20 okt 1709Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82600
2
Sybrens, Jan 
 20 okt 1715Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42302
3
Pytters, Folkerdt 
 20 okt 1720Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30322
4
Rypkes, Baukien 
 20 okt 1720Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101139
5
Zwart, Aafke Sijmons 
 20 okt 1720Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93751
6
Ulbes, Bauke 
 20 okt 1726Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92215
7
Bakker, Schelte Teunis 
 20 okt 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80273
8
Andringa, Doetje Alberts 
 20 okt 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82843
9
Baarda, Sybe Gerlofs 
 20 okt 1743Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59322
10
de Vries, Wopke Ruurds 
 20 okt 1743Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89931
11
Gerbens, Baafke 
 20 okt 1743Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36407
12
Nammens, Pyter 
 20 okt 1743Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2242
13
Nammens, Lammert 
 20 okt 1748Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2244
14
Poulus, Duifke 
 20 okt 1748Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64274
15
Prins, Aagje (Akke) Pieters 
 20 okt 1748Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31925
16
Wiggers, Meindert 
 20 okt 1748Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84503
17
Binnes, Sjoukjen 
 20 okt 1754Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108924
18
de Boer, Tjebbe Idzerts 
 20 okt 1754Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84244
19
Ernstes, Grietje 
 20 okt 1754Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60856
20
Rutgers, Johannes 
 20 okt 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39686
21
van Alles, Jacob Diemers 
 20 okt 1760Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65582
22
Boonstra, Bauke Franzes 
 20 okt 1765Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83177
23
Pieters, Albertje 
 20 okt 1765St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69437
24
Rintjes, Grietje 
 20 okt 1765Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96110
25
Wijngaarden, Yeve Willems 
 20 okt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77774
26
van Dijk, Gerrit Temmes 
 20 okt 1769Niehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110106
27
Andries, Doeke 
 20 okt 1771Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94292
28
Brandsma, IJsbrand Oebeles 
 20 okt 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23260
29
de Boer, Antje Feikes 
 20 okt 1771Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76265
30
Elsenga, Fetse Jacobs 
 20 okt 1771Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89316
31
Hessels, Wilmke 
 20 okt 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1750
32
Hoogstra, Renske Gerrits 
 20 okt 1771Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90617
33
Jans, Harmen 
 20 okt 1771Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82415
34
Nammens, Blijke 
 20 okt 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79489
35
Pesman, Antje Derks 
 20 okt 1771Rottum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110048
36
Post, Hendrik Botes 
 20 okt 1771Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26754
37
Ritzema, Frieda Heijkes 
 20 okt 1771Nieuw-Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111352
38
Tullner, Rinske Johannes 
 20 okt 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39630
39
Wybrens, Barber 
 20 okt 1771Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92720
40
Dijkstra, Tjitske Reitzes 
 20 okt 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5970
41
Grasma, Jan Jans 
 20 okt 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99457
42
Groenewoud, Taetske Sjoerds 
 20 okt 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6510
43
Hoekstra, Hijke Aans 
 20 okt 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80301
44
Jans, Hykke 
 20 okt 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48574
45
Landman, Froukje Douwes 
 20 okt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6424
46
Osinga, Ymkje Jans 
 20 okt 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12306
47
Feitsma, Minne Martens 
 20 okt 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81125
48
Baukes, Durk 
 20 okt 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103321
49
Bouwsma, Romkje Pieters (aka Boltes) 
 20 okt 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19322
50
de Vries, Halbe Atzes 
 20 okt 1782Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100324

1 2 Volgende»