Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bottes, Duye 
 20 sep 1728Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97668
2
Ritskes, Trijntje 
 20 sep 1747Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45361
3
Gerrits, Margrieta 
 20 sep 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60127
4
Reinders, Pijter 
 20 sep 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2852
5
Terpstra, Janke Eeltjes 
 20 sep 1763Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100138
6
Straatsma, Sieds Klazes 
 20 sep 1765Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49830
7
Gaukes, Trijntje 
 20 sep 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104255
8
Bink, Jacob 
 20 sep 1768Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108279
9
Molenaar, Sjuwke Edzes 
 20 sep 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85065
10
Veen, Pier Theunis van der 
 20 sep 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75894
11
Abes, Trijntje 
 20 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43051
12
Visser, Naene Pieters 
 20 sep 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23174
13
Koster, Wytske Oedses 
 20 sep 1771Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76408
14
Ploeg, Doen Jurjens van der 
 20 sep 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12404
15
Jans, Antie 
 20 sep 1772Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102404
16
Miedema, Geertje Bouwes 
 20 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14227
17
de Cock, Rembartus Regnerus 
 20 sep 1773Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65995
18
Dijkstra, Tjitske Jobs 
 20 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3851
19
Lieuwes, Wijtske 
 20 sep 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43277
20
Jansma, Antje Sjoerds 
 20 sep 1775Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99193
21
de Boer, Hans Alles 
 20 sep 1777Terbandsterschans Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96669
22
Jilderts, Baukje 
 20 sep 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I466
23
Meyer, Nieske Jans 
 20 sep 1778Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51642
24
Hoogland, Biense Pieters 
 20 sep 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13681
25
de Jager, Alle Daniels 
 20 sep 1782Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58060
26
Haga, Hendrik Jans 
 20 sep 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I668
27
de Jong, Foppe Piers 
 20 sep 1784Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110456
28
Fokkes, Neeltje 
 20 sep 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46968
29
Pieters, Jan 
 20 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44209
30
Jeltes, Hinne 
 20 sep 1785Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4443
31
Greidanus, Lijsbert Sybes 
 20 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78877
32
Bosma, Jan Gerrits 
 20 sep 1792Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35471
33
Sierds, Sytske 
 20 sep 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43203
34
Bokma, Arjen Pieters 
 20 sep 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106468
35
Hiemstra, Wijke Jarigs 
 20 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10552
36
Krismulder, Anna Margrita 
 20 sep 1793The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109066
37
de Vries, Lourens Lourens 
 20 sep 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79600
38
Schaaf, Sjoerd Femmes van der 
 20 sep 1794Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32098
39
Bekius, Baukje Willems 
 20 sep 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78030
40
Hofman, Rintje Reinders 
 20 sep 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5192
41
Sporre, Goosen 
 20 sep 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104316
42
Tjepkes, Dirkje 
 20 sep 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45517
43
Bijlstra, Jarig Jarigs 
 20 sep 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16158
44
Jans, Douwtje 
 20 sep 1796Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7405
45
Jonker, Arjen Siemens 
 20 sep 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104184
46
Keizer, Willem Alberts 
 20 sep 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51665
47
van Marssum, Attje Jans 
 20 sep 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74343
48
Roest, Aafjen Jurjens 
 20 sep 1799Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67754
49
Terpstra, Eelke Jitzes 
 20 sep 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5437
50
Wal, Antje Hendriks van der 
 20 sep 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67537

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Doitsma, Jacobus 
 20 sep 1773Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97485
2
Betzes, Johannes 
 20 sep 1807Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87902
3
Cornelis, Antje 
 20 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56702
4
Hendriks, Janke 
 20 sep 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46483
5
Plaatsman, Aagje Simons 
 20 sep 1812Texel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109288
6
Franses, Trijntje 
 20 sep 1813Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77006
7
Jakobs, Janke 
 20 sep 1813 I68482
8
Johannis, Uilkje 
 20 sep 1814Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111843
9
Kleiterp, Bottje Jans 
 20 sep 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49890
10
Andringa, Jes Harmens 
 20 sep 1816Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57507
11
Storenbrink, Hidde Johannes 
 20 sep 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97277
12
Wagenaar, Sierd Halbes 
 20 sep 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33573
13
Bouwma, Grietje Gerbens 
 20 sep 1819 I63532
14
Wiersma, Antje Foekes 
 20 sep 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4575
15
Folkerts, Fokeltje 
 20 sep 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3309
16
Kaspers, Grytje 
 20 sep 1820Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75473
17
Siersema, Luitjen Martens 
 20 sep 1821Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95592
18
de Groot, Jelle Yntzes 
 20 sep 1822 I64939
19
Ploeg, Trijntje Hessels van der 
 20 sep 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1479
20
Greidanus, Sybe Jacobs 
 20 sep 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78878
21
Vischbeek, Eeltje Johannes 
 20 sep 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97689
22
Bakstra, Teunes Pieters 
 20 sep 1825Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82913
23
Bos, Hendrikje Feikes 
 20 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11887
24
de Wit, Trijntje Douwes 
 20 sep 1826 I65053
25
Gelder, Johannes Beerts 
 20 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12194
26
Gerbens, Antje 
 20 sep 1826City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84287
27
Hamstra, Aukje Klazes 
 20 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50257
28
Harkes, Trijntje 
 20 sep 1826Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111452
29
Reynders, Gretske 
 20 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91546
30
Tjallings, Tjaltje 
 20 sep 1826Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17980
31
Valks, Grietje Hendriks 
 20 sep 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20964
32
Westra, Lieuwe Klazes 
 20 sep 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82800
33
Woudstra, Pieter Martens 
 20 sep 1827Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91149
34
Fransberg, Sjuk Tjibles 
 20 sep 1828Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61846
35
Hoekstra, Melle Sytzes 
 20 sep 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27573
36
Visbeek, Antje Tjeerds 
 20 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8329
37
Ferwerda, Jan Pieters 
 20 sep 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5780
38
Westra, Simon Jetzes 
 20 sep 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36225
39
Glas, Klaas Jans 
 20 sep 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96444
40
Pheiffer, Lijsbert Johannes 
 20 sep 1830Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18704
41
Wal, Hiltje Sipkes van der 
 20 sep 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12965
42
Schaaf, Willem Wybes van der 
 20 sep 1832Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101452
43
Annes, Frouk 
 20 sep 1835Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98466
44
Boersma, Reinouw Geerts 
 20 sep 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28140
45
Dokter, Jan Gerbens 
 20 sep 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12520
46
Hovinga, Anne Sytzes 
 20 sep 1837 I78292
47
de Vries, Johannes Gaeles 
 20 sep 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28500
48
Bangma, Geertje Eelkes 
 20 sep 1840Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55775
49
Dijkstra, Tjeerd Pieters 
 20 sep 1840Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33721
50
de Groot, Gerrit Jurjens 
 20 sep 1841Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83106

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sygers, Freerick 
Jans, Frouck 
 20 sep 1685Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46688
I46689
2
Rodmers, Gerben 
Juriens, Trijntie 
 20 sep 1711Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70414
I70415
3
Oeges, Cornelis 
Pyters, Harmke 
 20 sep 1716Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93428
I93429
4
Pijters, Harmen 
Hajes, Aafke 
 20 sep 1716Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50692
I50693
5
Douwis, Dirk 
Lieuwis, Rins 
 20 sep 1722St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97038
I97039
6
Henricus, Joannes 
Hiddes, Tjerkje 
 20 sep 1722St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97279
I97280
7
Offringa, Johannes Henricus 
Sijbrens, Tietje 
 20 sep 1744Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96651
I96652
8
Oepkes, Jan 
Doedes, Trijntje 
 20 sep 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76812
I76813
9
Piers, Beernt 
Jans, Rinske 
 20 sep 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95581
I95582
10
Jacobs, Harke 
Doeskes, IJmkjen 
 20 sep 1767Niekerk/Oldekerk/Faan, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83979
I83980
11
Jans, Jacob 
Pieters, Jetske 
 20 sep 1767Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4972
I4973
12
Olivier, Roelof Lourens 
Mey, Antie Jans van der 
 20 sep 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7468
I7469
13
Pieters, Ebe 
Gerbens, Tjettje 
 20 sep 1772Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108188
I108189
14
Tromp, Michiel Ages 
Martens, Ytje 
 20 sep 1772Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51962
I51964
15
Lettinga, Dirk Piers 
Bruinsma, Teetje Tjeerds 
 20 sep 1784Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
I33214
16
Bijland, Jan Jans 
Jans, Dieuwke 
 20 sep 1789Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I231
I105173
17
Eggers, Pieter Hendriks 
Bartels, Reintje 
 20 sep 1789Haskerhorne/Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39537
I39538
18
Haag, Jan Hendriks van der 
Pieters, Ariaantje 
 20 sep 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2479
I2480
19
Hendriks, Anne 
Lucas, Leentje 
 20 sep 1789Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60464
I60465
20
Jentjes, Wybe 
Hendriks, Antje 
 20 sep 1789Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70931
I70932
21
Wiersma, Sjouke Johannes 
Feenstra, Wytske Joukes (aka Visser) 
 20 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43530
I50655
22
Stephans, Johannes Hendrik 
van Minnen, Aaltje Engels 
 20 sep 1795Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91667
I91668
23
van Beekhuijsen, Jan 
Smit, Arnolda 
 20 sep 1795Hierden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56181
I56182
24
Visser, Hylke Wygers 
Hoekstra, Riemke Leeuwkes 
 20 sep 1795Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35648
I35649
25
Dijk, Wytze Baukes van 
Pieters, Janke 
 20 sep 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3569
I45536
26
Postma, Meinte Meintes 
Tichelaar, Fokje Cornelis 
 20 sep 1801Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110927
I110928
27
Schotanus, Bauke Jans 
Rienks, Janke 
 20 sep 1801Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40241
I40242
28
Groeneveld, Anske Folkerts 
Dirks, Attje 
 20 sep 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7420
I7421
29
Hemstra, Dirk Jeltes 
de Vries, Antje Lolkes 
 20 sep 1807Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56377
I56378
30
Rollingswier, Symon Martens 
Diemers, Janke Oedses 
 20 sep 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15716
I93243
31
Kleiterp, Pieter Pieters 
Greidanus, Aukjen Ymtes 
 20 sep 1818Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76641
I76642
32
Bosma, Klaas Hinnes 
Miedema, Geeltje Doekes 
 20 sep 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59609
I5250
33
de Boer, Lykle Jans 
Gunter, Katryna Michiels 
 20 sep 1825Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106077
I106078
34
Veenstra, Gauke Wierts 
Palsma, Evertje Eebeles 
 20 sep 1827Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108882
I108883
35
Slager, Klaas Roelofs 
Jasper, Mergje Hendriks 
 20 sep 1828Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109654
I109655
36
Vogel, Johannes Pieters 
Brouwer, Mettje Lammerts 
 20 sep 1828Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55644
I55646
37
Pot, Hans (Johannes) Abels 
Feringa, Elizabeth Jacobs 
 20 sep 1832Grijpskerk,province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87979
I87978
38
Elsinga, Folkert Jans 
Huizinga, Aaltje Kornelis 
 20 sep 1834Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35698
I35699
39
Groen, Gerrit Pieters 
Dijkstra, Sjuwke Jans 
 20 sep 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42142
I42143
40
Huizen, Jan Eetzes van 
Algra, Elske Halbes 
 20 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16049
I16050
41
Jas, Jakob Hendriks van der 
Krop, Trijntje Sybrens 
 20 sep 1838Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85339
I26538
42
Kuik, Gerrit Dirks 
de Jong, Jantje Willems 
 20 sep 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97641
I77445
43
Terpstra, Klaas Durks 
de Groot, Antje Sjoerds 
 20 sep 1838Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38420
I38421
44
Vries, Wytze Kornelis de 
Mellema, Mentje Jurjens 
 20 sep 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13243
I12694
45
Beek, Bauke Pieters van der 
Loonstra, Antje Piebes 
 20 sep 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10429
I10436
46
Brouwer, Menne Jacobs 
van Sloten, Pietertje Melis 
 20 sep 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25093
I25956
47
Jansma, Gerrit Jans 
Westerhof, Anna Berendina 
 20 sep 1851Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108617
I108618
48
Ploeg, Doen Lieuwes van der 
Grevenstein, Afke Pieters 
 20 sep 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7778
I16556
49
Smits, Jan Sybrens 
Poelstra, Lijsbert Sakes 
 20 sep 1851Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8949
I16998
50
Kremers, Hein (Henry) 
Jeuring, Gesien 
 20 sep 1854Emmen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107722
I107723

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 79

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jeltes, Bauckie 
 20 sep 1696Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89462
2
Reiners, Tjimk 
 20 sep 1705Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46908
3
Wygers, Aaltje 
 20 sep 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94274
4
Tammes, Auke 
 20 sep 1716Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88395
5
Johannes, Iebeltje 
 20 sep 1717Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43539
6
Walinghs, Antje 
 20 sep 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44049
7
Dirks, Pieter 
 20 sep 1733Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80461
8
Ennes, Doede 
 20 sep 1733Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111229
9
Johannes, Haje 
 20 sep 1733Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108110
10
Sjolles, Marcus 
 20 sep 1733Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106881
11
Stapert, Minke Yedes 
 20 sep 1733Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73679
12
Hendriks, Ouwe 
 20 sep 1739Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69188
13
Ritskes, Inske 
 20 sep 1739Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44213
14
Douwes, Atje 
 20 sep 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14978
15
Kooiker, Minne Jans 
 20 sep 1744Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89744
16
Rijkes, Pieterke 
 20 sep 1746Vierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107808
17
Feenstra, Pieter Rieuwerts 
 20 sep 1750Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102663
18
Gerrits, Tetje 
 20 sep 1750Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45245
19
Jans, Akke 
 20 sep 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44223
20
Jans, Janke 
 20 sep 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43835
21
Pijters, Rinske 
 20 sep 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43489
22
van Kammen, Djoerd Everts 
 20 sep 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88966
23
Osinga, Jacob Tjerks 
 20 sep 1752Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7388
24
Berends, Jeltje 
 20 sep 1761Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110099
25
Mug, Anne Arjens 
 20 sep 1761St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64602
26
Jelgersma, Sytske Bernardus 
 20 sep 1763Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94312
27
Taekis, Trijntje 
 20 sep 1766Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4883
28
de Graaf, Tjetske Klazes 
 20 sep 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94164
29
Elzinga, Jan Sybes 
 20 sep 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53603
30
Grasma, Elisabeth Jans 
 20 sep 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52696
31
Meer, Sint Jans van der 
 20 sep 1767Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106359
32
Witholt, Femma Elisabeth 
 20 sep 1767Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79052
33
Zijlstra, Geert Jogchums 
 20 sep 1767Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40046
34
Zoodsma, Ruurd Falentijns 
 20 sep 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I855
35
Teitsma, Antje Gerrits 
 20 sep 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I749
36
Vellema, Tytje Dirks 
 20 sep 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6331
37
Simons, Sierk 
 20 sep 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46657
38
Bokma, Trijntie Pieters 
 20 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46518
39
Hellema, Sytske Wygers 
 20 sep 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42348
40
Heslinga, Wijke Jacobs 
 20 sep 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76954
41
Jans, Jantje 
 20 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43813
42
Jorritsma, Trijntje Durks 
 20 sep 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97494
43
Klaver, Andrys Roelofs 
 20 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20
44
Plaats, Wybe Jacobs van der 
 20 sep 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37942
45
Tjisses, Nanne 
 20 sep 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106435
46
Wijnja, Antje Romkes 
 20 sep 1772Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70914
47
de Boer, Wiebe Martens 
 20 sep 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91326
48
Eintes, Tjitske 
 20 sep 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3313
49
Nammens, Sjoeke 
 20 sep 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93035
50
Posthumus, Jiltje Jilts 
 20 sep 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31302

1 2 Volgende»