Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 195

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Doitsma, Jacobus 
 20 aug 1708Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97485
2
Born, Andries Johannes 
 20 aug 1738Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42815
3
Roorda, Taeke Alberts 
 20 aug 1745Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6575
4
Floris, Aaltje 
 20 aug 1747Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42907
5
de Vries, Sjoukjen Gerlofs 
 20 aug 1748Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4685
6
Hoogterp, Maike Bartels 
 20 aug 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76131
7
Boelens, Jeltje Baukes 
 20 aug 1756Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66703
8
Miedema, Reinder Pieters 
 20 aug 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12029
9
Johannes, Jacobus 
 20 aug 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44702
10
Kroodsma, Hans Sytzes 
 20 aug 1766Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7798
11
Miedema, Johannes Jelles 
 20 aug 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42543
12
Meulen, Antje Hotses van der 
 20 aug 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19230
13
Dijkstra, Wybren Gerbens 
 20 aug 1774Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41132
14
Groen, Grietje Gerrits 
 20 aug 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69393
15
Visser, Naene Dirks 
 20 aug 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99460
16
Camstra, Heere Folkes 
 20 aug 1776Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4518
17
Hoitsma, Johannes Jacobus 
 20 aug 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44701
18
Westerhuis, Trijntje Jans 
 20 aug 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10665
19
Feenstra, Janke Wytzes 
 20 aug 1783Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88035
20
Steringa, Lurk Jaspers 
 20 aug 1785Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29941
21
Drenth, Harm Jacobs 
 20 aug 1786Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65562
22
Feitsma, Johannes Pijters 
 20 aug 1786Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79875
23
Postmus, Hetje Taekes 
 20 aug 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5284
24
Tuinstra, Antje Jans 
 20 aug 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86280
25
Dirks, Ymkjen 
 20 aug 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45736
26
Koopman, Nanne Jans 
 20 aug 1789Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51290
27
Verhulst, Johan 
 20 aug 1790Kortgene, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108738
28
Popma, Maaike Jans 
 20 aug 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36487
29
Reitsma, Sjoerdtje Gerrits 
 20 aug 1792Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83971
30
Woude, Antje Halbes van der 
 20 aug 1792Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6760
31
van Dijk, Pieter Gaeles 
 20 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79414
32
Braaksma, Gerben Pieters 
 20 aug 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6889
33
Hoekstra, Lijsbert Jurjens 
 20 aug 1798Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45213
34
Jippes, Rinse Jans 
 20 aug 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10140
35
Andringa, F(r)oukje Cornelis 
 20 aug 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99927
36
Burmania, Jan Cornelis 
 20 aug 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2162
37
de Haas, Gerrit Jacobs 
 20 aug 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36471
38
Kemp, Cornelis 
 20 aug 1799Beusichem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109152
39
de Jong, Aaltje Andries 
 20 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49619
40
Haas, Trijntje Jitzes de 
 20 aug 1800Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10947
41
Martens, Jan 
 20 aug 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44201
42
Vries, Janke Sytzes de 
 20 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1963
43
Wiersma, Atje Dirks 
 20 aug 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14413
44
Heeringa, Baukje Jans 
 20 aug 1806Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84189
45
Timmerman, Heine Andries 
 20 aug 1806Munnekeburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69813
46
de Vries, Antje Gosses 
 20 aug 1810Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49404
47
Heeringa, Rinske Jacobs 
 20 aug 1810Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38896
48
Fopma, Jouke Rutgers 
 20 aug 1811Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54076
49
Mey, Anne Egberts van der 
 20 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52021
50
Stienstra, Grietje Willems 
 20 aug 1811Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77025

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Feen, Antie van der 
 20 aug 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105316
2
Sjoerds, Arjen 
 20 aug 1801England Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99145
3
Iedes, Nieske 
 20 aug 1804Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86728
4
Bijlsma, Paulus Reins 
 20 aug 1807Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111021
5
Kornelis, Trijntje 
 20 aug 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97210
6
Heyde, Mathijs van der 
 20 aug 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82834
7
Jelles, Jurjen 
 20 aug 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98305
8
Klazes, Lutske 
 20 aug 1813Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11546
9
Bloembergen, Tettje Roones 
 20 aug 1814Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91024
10
Eedhuis, Harm Harms 
 20 aug 1814Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110657
11
Ley, Wytse Tjipkes van der 
 20 aug 1815Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46844
12
van Keimpema, Antje Gerbens 
 20 aug 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77928
13
Dobma, Ymkje Douwes 
 20 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26508
14
Ringenaldus, Gerrit Wiebes 
 20 aug 1819 I58013
15
Zijl, Folkje Tjeerds van der 
 20 aug 1820Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56335
16
de Vries, Gerben Doedes 
 20 aug 1822Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73148
17
Galema, Frans IJsbrands 
 20 aug 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10097
18
Gosses, Lysbert 
 20 aug 1822Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90629
19
Bouwman, Matje Roelfs 
 20 aug 1824Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100902
20
Lykles, Trijntje 
 20 aug 1824 I75895
21
Uitterdijk, Klaas Aukes 
 20 aug 1825Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80322
22
Hoekstra, Wikke Jans 
 20 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43833
23
Jans, Antje 
 20 aug 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66002
24
Stellema, Harmen Roelofs 
 20 aug 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85301
25
Tammes, Baukje 
 20 aug 1826Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64582
26
Veen, Meindert Hendriks van der 
 20 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92764
27
Veen, Sijtze Koenes van der 
 20 aug 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109839
28
Vollema, Froukjen Pieters 
 20 aug 1826Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94694
29
Werkhoven, Johannes Klazes 
 20 aug 1826Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3826
30
Friesema, Fokke Jacobs 
 20 aug 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6468
31
Kuipinga, Egbert Gepkes 
 20 aug 1827Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83226
32
Jans, Hycke 
 20 aug 1828Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90973
33
Hendriks, Trijntje 
 20 aug 1829Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68103
34
Oostringa, Pietje Klazes 
 20 aug 1829Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40490
35
Wierstra, Riemke Lolkes 
 20 aug 1830Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37344
36
Elzinga, Nieske Jans 
 20 aug 1831Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96486
37
Fennema, Henke Johannes 
 20 aug 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15795
38
Swart, Willem Hylles Postumus 
 20 aug 1831 I3857
39
Sysling, Hi(l)tje Harmens 
 20 aug 1833Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104886
40
Jans, Antje 
 20 aug 1834Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62371
41
Meulen, Trijntje Sytzes van der 
 20 aug 1834 I8777
42
Willems, Trijntje 
 20 aug 1835St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30772
43
Bouma, Trijntje Steffens 
 20 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5860
44
Haentjes, Rixtje 
 20 aug 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39824
45
Halbetsma, Bate Aizes 
 20 aug 1838Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53148
46
Loonstra, Jacob Jelles 
 20 aug 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98373
47
Klasen, Jitske 
 20 aug 1839Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89714
48
Ploeg, Akke Eeltjes van der 
 20 aug 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5931
49
Woelinga, Douwe Harmens 
 20 aug 1839Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56713
50
Kooi, Jacob Hendriks van der 
 20 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27104

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Rinses, Hilbrandt 
Ariens, Neeltie 
 20 aug 1693Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102382
I102383
2
Freerx, Mirk 
Lieuwes, Acke 
 20 aug 1722Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95989
I95990
3
Hendriks, Hendrik 
Reijtsma, Geiske Jans 
 20 aug 1741Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103662
I103663
4
Cornielis, Gerlof 
Feitses, Jeltje 
 20 aug 1747Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80533
I80534
5
Jans, Jacob 
Ypes, Trijntje 
 20 aug 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76032
I76031
6
Reins, Gauke 
Dirks, Trijntje 
 20 aug 1747St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88131
I88132
7
Wygers, Jan 
Pytters, Mayke 
 20 aug 1747Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104737
I104738
8
Pytters, Jan 
Hendriks, Janke 
 20 aug 1752Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85465
I85464
9
Teunis, Jan 
Jakobs, Auk 
 20 aug 1752Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57359
I57360
10
Wassenaar, Arjen Boyens 
Kuik, Klaasje Klases 
 20 aug 1752St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53249
I53250
11
Wybes, Joost 
Reinjes, Jatje 
 20 aug 1752Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100116
I100117
12
Zannes, Hinne Klazes 
Hoextra, Ieukjen Willems 
 20 aug 1752IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56307
I56308
13
Hendriks, Jan 
Gaukes, Grijttie 
 20 aug 1775Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89415
I89416
14
Jacobs, Jochem 
Allerts, Antje 
 20 aug 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58668
I45824
15
Piers, Abe 
Gerrits, Maria (Marijke) 
 20 aug 1775Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98682
I110759
16
Pieters, Gatze 
Jacobs, Baukjen 
 20 aug 1775Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90345
I90346
17
Annema, Tjeerd Annes 
Tabes, Leelke 
 20 aug 1780Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56723
I56724
18
Tamsma, Ernst Arjens 
Tysses, Ybeltje 
 20 aug 1780Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37452
I37453
19
Eekema, Sipke Klazes 
Dirks, Eeke 
 20 aug 1786Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10499
I10500
20
Harkema, Brandje Warners 
Hendriks, Baukjen 
 20 aug 1786Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86992
I86993
21
Postma, Gerrit Gerrits 
Dussen, Pietje Gysberts van 
 20 aug 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7479
I7478
22
Sybrens, Sjouke 
Meinderts, Pytje 
 20 aug 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100671
I100672
23
Assen, Petrus (Pieter) Wouters van 
Cahais, Maria Magdalena 
 20 aug 1797Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7410
I7411
24
Boelens, Jan Jans 
Hannema, Eelkje Johannes 
 20 aug 1797Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98134
I98135
25
Faber, Wijnsen Pieters 
Bergsma, Jetske Scheltes 
 20 aug 1797Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107440
I107441
26
Andringa, Jacob Sybrens 
Tolsma, Hinke Wopkes 
 20 aug 1809Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77575
I77574
27
Sminia, Klaas Klazes 
de Jong, Antje Tjerks 
 20 aug 1809Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70370
I70369
28
Planting, Dirk Johannes 
Kamstra, Martzen Klases 
 20 aug 1812Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56268
I56269
29
Elenbaas, Pieter 
Gorssen, Neeltje 
 20 aug 1817Baarland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108551
I108552
30
Sinnema, Jacob Jans 
Zijlstra, Trijntje Jacobs 
 20 aug 1820Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10200
I10199
31
Kemper, Carel 
Fruitema, Alberdina Harmanna 
 20 aug 1824Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59046
I59035
32
Loon, Jan Glastra van 
Donia, Freerkje Anes 
 20 aug 1825Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14749
I14750
33
Idsinga, Dirk Hessels 
Hornstra, Tetje Klazes 
 20 aug 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16412
I16413
34
Prosje, Feike Pieters 
Goor, Klaasje Johannes 
 20 aug 1835Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104260
I104261
35
de Vries, Sytze Eeuwes 
Bonsma, Grietje Baukes 
 20 aug 1836Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74607
I74606
36
Wieringa, Bartele Klazes 
Bouman, Grietje Severijn 
 20 aug 1836Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49005
I49006
37
Woude, Sjoerd Renses van der 
Hemkes, Willemke Jans 
 20 aug 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14105
I14104
38
Fennema, Hendrik Jans 
Ferwerda, Yke Pieters 
 20 aug 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5758
I4584
39
Rienstra, Jan Emkes 
Bouma, Hesseltje Jakobs 
 20 aug 1846Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35190
I23612
40
Broekens, Ruurd Joostes 
Bijl, Geeske Machiels 
 20 aug 1848Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102707
I102708
41
Hettema, Hette Pieters 
van Tuinen, Hendrikje Hettes 
 20 aug 1863Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18956
I38459
42
Brolsma, Johannes Martens 
van Huizen, Jogchumtje Jans 
 20 aug 1885Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16039
I109340
43
Engbrenghof, Jacob Gerrits 
Willemsen, Tjitske (Jessie) Willems 
 20 aug 1887Kalamazoo, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22128
I100882
44
Spijksma, Lieuwe (Louis) Aukes 
Staal, Sytske (Sadie) Sipkes 
 20 aug 1887Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33927
I15157
45
Huizinga, Gerhardus Dingeloms 
Visbeek, Dirkje Hendriks 
 20 aug 1898Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33640
I16003
46
Slager, Anne Klazes 
Werf, Egbertje Edzes van der 
 20 aug 1898Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38094
I56908
47
Wierda, Ruurd Sytses 
Woude, Ykje Ypes van der 
 20 aug 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59871
I71450
48
Hiddenga, Bouwe Sybrens 
Scanlon, Kathleen 
 20 aug 1932Baja, Mexico Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21132
I101371
49
Meinders, Harke Gerardus 
Barthel, Anna Elisabeth 
 20 aug 1936Onstwedde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95844
I95869

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Andries, Antje 
 20 aug 1657Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21643
2
Hesselius, Jentie Bernardus 
 20 aug 1702Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68071
3
Tiallings, Auwt 
 20 aug 1707Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I730
4
Johannes, Lidia 
 20 aug 1720Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45278
5
Sijdses, Frouk 
 20 aug 1724Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45438
6
Servaeses, Jan 
 20 aug 1734Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90436
7
Gellius, Kornelis 
 20 aug 1741Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107047
8
Jetzes, Katarina 
 20 aug 1741Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93571
9
Tjipkes, Sjoukjen 
 20 aug 1741Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88223
10
Reeling, Coenraad Nicolaas 
 20 aug 1747Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100450
11
Duif, Hesselius Joris 
 20 aug 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46327
12
Jouws, Neeltje 
 20 aug 1752Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98912
13
Smits, Geertje Andries 
 20 aug 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20254
14
Teunis, Fokke 
 20 aug 1754Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44165
15
de Vries, Pieter Martens 
 20 aug 1758Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74291
16
Dirks, Tjalling 
 20 aug 1758Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65076
17
Graafsma, Jarich 
 20 aug 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101356
18
Linses, Jitske 
 20 aug 1758Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52836
19
Baarsma, Antje Hendriks 
 20 aug 1769Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49548
20
Hendriks, Baukje 
 20 aug 1769Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89337
21
Ossentjuk, Lippe Jans 
 20 aug 1769Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63422
22
Bos, Lijske Hindriks 
 20 aug 1775Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57816
23
Gerbens, Jan 
 20 aug 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43620
24
Jans, Jeltje 
 20 aug 1775Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41863
25
Klazes, Jacob 
 20 aug 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65436
26
Meer, Taetske Eelkes van der 
 20 aug 1775Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77585
27
Tornee, Simon Jans 
 20 aug 1775Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109793
28
Wagenaar, Mient Hendriks 
 20 aug 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5287
29
Braaksma, Antje Annes 
 20 aug 1780Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35102
30
de Boer, Sipke Jans 
 20 aug 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43771
31
de Vries, Reinder Rinzes 
 20 aug 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87128
32
Veen, Reinder Sytzes van der 
 20 aug 1780Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93964
33
Westra, Sicco (Sikke) Wijtzes 
 20 aug 1780Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91949
34
Bijker, Trijntje Jans 
 20 aug 1786Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30552
35
Bijlstra, Janke Jarigs 
 20 aug 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8277
36
Hoekema, Tjeerd Pieters 
 20 aug 1786Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59947
37
Koets, Johannes Doedes 
 20 aug 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96175
38
Smit, Jelle Kornelis 
 20 aug 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26516
39
Terpstra, Antje Gerkes 
 20 aug 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88438
40
Visser, Ate Meinderts 
 20 aug 1786Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21166
41
Wenselaar, Maartje Klazes 
 20 aug 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78986
42
Wiersma, Japke Louwes 
 20 aug 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84851
43
Zijlstra, Homme Meiles 
 20 aug 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37773
44
Boelstra, Sjoukje Johannes 
 20 aug 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77762
45
Bouma, Pieter Klazes 
 20 aug 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37630
46
Dijkstra, Liebe Jans 
 20 aug 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5702
47
Hoogstins, Binne Jans 
 20 aug 1797Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2131
48
Koopmans, Fokjen Jeens 
 20 aug 1797Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66138
49
Meulen, Gerrit Symons van der 
 20 aug 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14064
50
Meyer, Rindert Jans 
 20 aug 1797Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5764

1 2 Volgende»