Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Meer, Mient Keimpes van der 
 20 jun 1741Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13880
2
Jurjens, Hiltje 
 20 jun 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79638
3
Wyminga, Jacob Hanzes 
 20 jun 1756Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95131
4
Hendriks, Ybeltje 
 20 jun 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45323
5
Boersma, Ate Hendriks 
 20 jun 1769Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94381
6
Eyses, Lamke 
 20 jun 1772Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59461
7
Baarda, Trijntje Sipkes 
 20 jun 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36124
8
Cahai, Christina 
 20 jun 1776Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105914
9
Borger, Trijntje Aukes 
 20 jun 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44094
10
Bruinsma, Douwe Tjeerds 
 20 jun 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100097
11
de Boer, Trijntje Nannings 
 20 jun 1782Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38237
12
Groot, Geiske Wybrens de 
 20 jun 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8239
13
Zandstra, Pieter Eelkes 
 20 jun 1782Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76405
14
van Tuin, Grietje Gerrits 
 20 jun 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6030
15
Martens, Trijntie 
 20 jun 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2203
16
Sonnema, Adam Feddes 
 20 jun 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35582
17
Ti(e)ken, Otte Karels 
 20 jun 1784Molbergen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4239
18
Zeilstra, Pieter Oepkes 
 20 jun 1784Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78593
19
Cnossen, Trijntje Sjirks 
 20 jun 1787Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71480
20
Jong, Yde Jans de 
 20 jun 1787Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13745
21
de Wind, Eibert Meinderts 
 20 jun 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74144
22
Hoekstra, Gerben Sjoerds 
 20 jun 1788Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59239
23
Kooistra, Piebe Lieuwes 
 20 jun 1789Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60397
24
Jansma, Andries Willems 
 20 jun 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13811
25
Willems, Foekje 
 20 jun 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45237
26
Hoekstra, Egle Nutterts 
 20 jun 1791Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75853
27
Gulmans, Berend Jans 
 20 jun 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72067
28
Ferwerda, Froukje Gerrits 
 20 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58090
29
Hoekstra, Sytske Sybes 
 20 jun 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56300
30
Mark, Albert Thomas van der 
 20 jun 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36687
31
Gribberts, Ritske 
 20 jun 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14338
32
Wiersma, Uilkjen Tjerks 
 20 jun 1797Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10049
33
Feenstra, Janke Harmens 
 20 jun 1798Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41231
34
Venstra, Hendrik Tjipkes 
 20 jun 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57951
35
Jansma, Pieterkje Piers 
 20 jun 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9821
36
Buursma, Wytske Tjallings 
 20 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8964
37
Fenstra, Baukje Sjoerds 
 20 jun 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104515
38
Algra, Bokke Hendriks 
 20 jun 1801Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60718
39
Hesseling, Sjoukje Hessels 
 20 jun 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27621
40
Meiles, Neelke 
 20 jun 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47889
41
Huijssen, Janneke 
 20 jun 1805Terneuzen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110133
42
Faber, Jan Jans 
 20 jun 1806Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3587
43
Sprik, Hindrik Alberts 
 20 jun 1808Zuidbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109808
44
Wijma, Pieter Rykeles 
 20 jun 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51136
45
Gerbens, AEde 
 20 jun 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43434
46
Kingma, Antje Jans 
 20 jun 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10916
47
Talma, Klaas Wytzes 
 20 jun 1809Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2373
48
Iedema, Gertje Johannes 
 20 jun 1810Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87639
49
Salverda, Jantje Ages 
 20 jun 1810Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30242
50
Bekius, Grietje Douwes 
 20 jun 1813St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70790

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Carels, Jan 
 20 jun 1781Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65560
2
Jans, Antie 
 20 jun 1795Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66808
3
Born, Andries Johannes 
 20 jun 1798Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42815
4
Ebding, Christian Gerlach (aka Christiaan Vesters) 
 20 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3398
5
Gosses, Grietje 
 20 jun 1810Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75525
6
Reins, Trijntje 
 20 jun 1811Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86809
7
Douwes, Geertje 
 20 jun 1812Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97037
8
Ronda, Dieuke Gatzes 
 20 jun 1812Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67858
9
Wal, Antje Aukes van der 
 20 jun 1814Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98712
10
Couperus, Johannes Gerhardus 
 20 jun 1816Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62855
11
Geuker, Alle Jurjens 
 20 jun 1817 I61478
12
Rochussen, Jan 
 20 jun 1818s Graveland, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100015
13
Teenstra, Tjitske Eedsges 
 20 jun 1819Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72342
14
Wilties, Antie 
 20 jun 1819Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95377
15
Alberts, Jacoba 
 20 jun 1820Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96170
16
Knol(lema), Garmt Aljes 
 20 jun 1821Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73525
17
Mink, Aebele Pieters 
 20 jun 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82836
18
Boetzer, Hendrik Joris 
 20 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63734
19
Oosterhof, Hendrik Jacobs 
 20 jun 1825 I67218
20
Wielen, Jan Rienks van der 
 20 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6067
21
Lautenbach, Gerben Douwes 
 20 jun 1827Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91889
22
Vellinga, Tjepke Valentijns 
 20 jun 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I857
23
Halma, Rinse Cornelis 
 20 jun 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5071
24
Koenes, Geeske 
 20 jun 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85302
25
Watertor, Beletje 
 20 jun 1828Wimmenum, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109173
26
Bos, Hiltje Hendriks 
 20 jun 1829Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22462
27
Hulzinga, Wybe Gosses 
 20 jun 1830Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82904
28
Striepstra, Dirkjen Gjelts 
 20 jun 1830Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66660
29
Brolsma, Antje Jans 
 20 jun 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11173
30
Wagenaar, Willem Pieters 
 20 jun 1831Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55186
31
Jaarsma, Folkert Louws 
 20 jun 1832Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102752
32
Lamringh, Klaas Gerbens 
 20 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14192
33
Postma, Fokje Sipkes 
 20 jun 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17546
34
Mutslegel, Theodorus 
 20 jun 1834Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96021
35
Smidt, Trijntje Wopkes 
 20 jun 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21474
36
Hessels, Antje 
 20 jun 1835Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22519
37
Lolkema, Lykle Pieters 
 20 jun 1835 I66209
38
Reitsma, Jitske Jelles 
 20 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5426
39
Vries, Pieter Hendriks de 
 20 jun 1836Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4832
40
Eeuwes, Trijntje 
 20 jun 1837Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52394
41
Algra, Pieter Halbes 
 20 jun 1838 I61480
42
Wullink, Jan Willem 
 20 jun 1838Wilp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84111
43
Boersma, Aafke Douwes 
 20 jun 1839Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94368
44
Hodde, Johannis 
 20 jun 1839Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109770
45
Stalman, Tjidse Hendriks 
 20 jun 1839Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59228
46
Hoekstra, Lolle Heerkes 
 20 jun 1840Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26039
47
Sikkema, Sikke Eiberts 
 20 jun 1840Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44539
48
Johannes, Aukje 
 20 jun 1841Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91043
49
Bartels, Klaaske 
 20 jun 1843Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65488
50
Roorda, Ruurd Sytzes 
 20 jun 1844Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96783

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Thomas, Thijs 
Taeaekes, Yttje 
 20 jun 1706Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66787
I66788
2
Noordenbos, Johannes Ulbes 
Gerbens, Wijpkjen 
 20 jun 1745Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106906
I106908
3
Jurjens, Hendrik 
Klazes, Janke 
 20 jun 1751Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104147
I104148
4
Wytses, Jitze 
Klases, Trijntje 
 20 jun 1751Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15730
I15731
5
Pyters, Klaas 
Willems, Rinske 
 20 jun 1756Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85934
I85935
6
Watzes, Rienk 
Sijbrens, Rimke 
 20 jun 1756Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72843
I72844
7
Aales, Cornelis 
Douwes, Dieuwke 
 20 jun 1759Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103469
I103471
8
Clasens, Tjebbe 
Frericks, Claaske 
 20 jun 1762Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90974
I90975
9
de Boer, Ynze Klases 
Lieuwes, Eelkjen 
 20 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66781
I66782
10
Jans, Durk 
Rommerts, Rigtje 
 20 jun 1762Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80753
I80754
11
Johannes, Nammen 
Jans, Grietje 
 20 jun 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79486
I79487
12
Sijpts, Aetse 
Johannes, Tjitske 
 20 jun 1762Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89694
I89695
13
de Vries, Bonse Lykeles 
Douwes, Aaltje 
 20 jun 1773Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69616
I69617
14
Jans, Ritske 
Harkes, Trijntje 
 20 jun 1773Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111451
I111452
15
Meinderts, Gerben 
Wybrens, Hyke 
 20 jun 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94398
I94399
16
Jacobs, Jelle 
Osinga, Uilk Joukes 
 20 jun 1779Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97408
I97407
17
Riemers, Jouke 
Jans, Jel 
 20 jun 1779Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83711
I83712
18
Sjoerds, Jan 
Bouma, Tietje Melles 
 20 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101083
I101084
19
Tolsma, Rindert Wopkes 
Mey, Froukje Jans van der 
 20 jun 1779Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57496
I45098
20
Aukes, Minkes 
Harmens, Getje 
 20 jun 1784Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89333
I89334
21
Fokkema, Fokke Abrahams 
Fokkes, Sjoukjen 
 20 jun 1784Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61352
I61353
22
Jans, Hendrik 
Freerks, Jude 
 20 jun 1784Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81312
I81313
23
Kloostra, Ymen Pieters 
Jans, Jiskje 
 20 jun 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74019
I74020
24
Kuiper, Simen Geikes 
Klaazes, Klaaske 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49182
I49183
25
Kuipers, Klaas Jans 
Libbes, Sytske 
 20 jun 1784Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66738
I66739
26
Schuttrop, Hendrik Willem 
Gysberts, Maartje 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98284
I98283
27
Wielinga, Hotze Jippes 
Ennes, Houwkje 
 20 jun 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19331
I3813
28
Adema, Freerk Karstes 
Gerbens, Sybrich 
 20 jun 1790Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103621
I103622
29
Goslings, Gosling 
Jacobs, Jetske 
 20 jun 1790Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86656
I86657
30
Robijn, Aldert Fokkes 
Pieters, Aukjen 
 20 jun 1790Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41228
I41229
31
Terpstra, Pieter Wiegers 
Jans, Eelkje 
 20 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97751
I97752
32
Walle, Tijs Nutterts de 
Vellinga, Wytske Andries 
 20 jun 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2667
I2668
33
Feenstra, Marten Wepkes 
Ennema, Yda Johannes 
 20 jun 1802Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89074
I89075
34
Wagenaar, Schelte Jans 
Hommema, Neeltje Hessels 
 20 jun 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11180
I11146
35
Werkhoven, Johannes Klazes 
Hylkes, Aaltje 
 20 jun 1802Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3826
I3828
36
Haan, Pieter Jans de 
Hellema, Geertje Iemes 
 20 jun 1811Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9551
I9552
37
Wal, Johannes Wytzes van der 
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 20 jun 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101265
I50085
38
Bakker, Anne Harts 
Hamstra, Jeltje Geerts 
 20 jun 1812Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33012
I7753
39
Polstra, Beert Tijsses 
Poelstra, Antje Sjoukes 
 20 jun 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10688
I10286
40
Anema, Ane Scheltes 
Koopmans, Pietje Heins 
 20 jun 1813Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97117
I97116
41
Woude, Tjeerd Daniels van der 
Boersma, Trijntje Sytzes 
 20 jun 1818Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17983
I9144
42
Boomsma, Minze Dirks 
Vecht, Johanna van der 
 20 jun 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110583
I110584
43
Lautenbach, Berend Cornelis 
Schat, Minke Douwes 
 20 jun 1819Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79362
I79363
44
Steensma, Pieter Lolles 
Haringa, Gerritje Sikkes 
 20 jun 1819Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4406
I4405
45
Tiedema, Lubbert Kaspers 
Feddes, Arentje Alberts 
 20 jun 1819Ooststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49281
I49282
46
Miedema, Jan Hendriks 
Wiersma, Jantje Goffes 
 20 jun 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7739
I9040
47
Hoekstra, Tjeerd Atses 
Roorda, Ytske Arjens 
 20 jun 1821Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97553
I97554
48
Vissia, Meindert Berends 
Lubberts, Folkertje 
 20 jun 1822Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32473
I32474
49
Plaats, Jan Gerryts van der 
Huisman, Rinske Arjens 
 20 jun 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5880
I5879
50
Nijp, Reinder Christoffels 
Jong, Antje Jans de 
 20 jun 1828Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4472
I5885

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sytses, Offe 
 20 jun 1675Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91445
2
Gerbens, Gosse 
 20 jun 1697Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72027
3
Sijtsis, Poulis 
 20 jun 1697Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44338
4
Tjallings, Hendrickie 
 20 jun 1717Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78245
5
Gerrits, Pijter 
 20 jun 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45779
6
Pijters, Durk 
 20 jun 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43212
7
Tjeerds, Gerryt 
 20 jun 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98293
8
Bruinsma, Homme Jans 
 20 jun 1728Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63942
9
Reitsma, Wopke Abes 
 20 jun 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48865
10
Klazes, Trijntie 
 20 jun 1734Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1063
11
Odolphi, Jakob 
 20 jun 1734Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102527
12
Feenstra, Teede Ouwes 
 20 jun 1745Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23939
13
Jonkman, Reinder Jitses 
 20 jun 1745Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105374
14
Michiels, Beitske 
 20 jun 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42913
15
Sweitses, Hein 
 20 jun 1745Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88925
16
Alberts, Feikjen 
 20 jun 1751Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102551
17
Teunis, Sjoerd 
 20 jun 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78564
18
Gelder, Beert Johannes 
 20 jun 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12192
19
Kingma, Antje Pieters 
 20 jun 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107227
20
Kingma, Pytje Pieters 
 20 jun 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107228
21
Martens, Albert 
 20 jun 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46429
22
Tjeerds, Jan 
 20 jun 1756Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84270
23
van Poutsma, Anna Clara 
 20 jun 1756Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106209
24
Hoppinga, Antje Hendriks 
 20 jun 1760Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71092
25
Kornelis, Antje 
 20 jun 1762Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75723
26
Miedema, Jouke Gerbens 
 20 jun 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10103
27
de Vries, Wytske Jacobs 
 20 jun 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34518
28
Bosch, Jelle Hendriks 
 20 jun 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16429
29
de Jong, Symen Klazes 
 20 jun 1773Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47411
30
Goytzema, Coop Gooitzens 
 20 jun 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72667
31
Hogerhuis, Dieuwke Sydses 
 20 jun 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1934
32
Jans, Ariaantje 
 20 jun 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48037
33
Kok, Durk Botes 
 20 jun 1773Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42187
34
Louwes, Doetje 
 20 jun 1773Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108384
35
Sipkes, Martje 
 20 jun 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61949
36
Sprik, Hindrik Willems 
 20 jun 1773Zuidbroek/Muntendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109819
37
Teunis, Reinder 
 20 jun 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77535
38
Boonstra, Trijntje Joukes 
 20 jun 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72509
39
Hoekstra, Jippe Klazes 
 20 jun 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29500
40
Reen, Sybe Klazes 
 20 jun 1779Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401
41
Grilk, Jacob Gerrits 
 20 jun 1784Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85958
42
Oegema, Leentje Sikkes 
 20 jun 1784Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11091
43
Sikma, Jan Jacobs 
 20 jun 1784Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32636
44
Visser, Jacob Roelofs 
 20 jun 1784Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50393
45
Altena, Jeltje Wiebes 
 20 jun 1790Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82933
46
de Vries, Jasper Annes 
 20 jun 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79028
47
Ferwerda, Auke Mintjes 
 20 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5781
48
Gelder, Hilbrand Cornelis van 
 20 jun 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5829
49
Heslinga, Abe Hessels 
 20 jun 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77670
50
Rozenga, Sipke Sijgers 
 20 jun 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44109

1 2 Volgende»