Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 179

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Boelings, Tabe Annes 
 20 mei 1742 I104338
2
Clases, Grietje 
 20 mei 1742Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4430
3
Vonk, Harmen Abeles 
 20 mei 1749Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102168
4
Vries, Johannes Gerbens de 
 20 mei 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15091
5
Postma, Jan Aans 
 20 mei 1760Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77593
6
Tolsma, Rinze Walings 
 20 mei 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58
7
Boelstra, Tjeerd Sijdzes 
 20 mei 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31455
8
Dijkstra, Sake Reitses 
 20 mei 1764Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101685
9
Noteboom, Aukje Jans 
 20 mei 1766Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68161
10
Kroon, Wiebe Jelles 
 20 mei 1771Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82240
11
Algra, Jaike Jans 
 20 mei 1773Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65936
12
Durks, Marij 
 20 mei 1773Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83698
13
Wijngaarden, Pieter Willems 
 20 mei 1773Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77771
14
Wierds, Grietje 
 20 mei 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37761
15
Boersma, Albert Jans 
 20 mei 1775Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65005
16
Pieters, Sjoerd 
 20 mei 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78827
17
Schat, Reinder Pieters 
 20 mei 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36761
18
Ley, Tjietske Roelofs van der 
 20 mei 1785Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29942
19
Boersma, Jitske Stevens 
 20 mei 1788Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7119
20
de Vries, Klaas Reins 
 20 mei 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96178
21
Douwes, Johantje 
 20 mei 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14320
22
Hidma, Sjoerd Piers 
 20 mei 1789Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103230
23
Meulen, Gooitske Johannes van der 
 20 mei 1790Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50732
24
van Huizen, Lijsbert Sybes 
 20 mei 1790Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70064
25
Bosch, Pyter Dirks 
 20 mei 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83229
26
Viersen, Jan Romkes 
 20 mei 1791Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68745
27
Wijnsma, Klaas Hylkes 
 20 mei 1792Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84339
28
Hardenberg, Hendrik Jantjens 
 20 mei 1794Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111002
29
Fennema, Jelle Sjoerds 
 20 mei 1795Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5167
30
Miedema, Pieter Meiles 
 20 mei 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36785
31
Kloosterman, Ytzen Wiltjes 
 20 mei 1796Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43604
32
Terpstra, Eelkje Gerrits 
 20 mei 1797Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1813
33
Terpstra, Jan Oeges 
 20 mei 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17143
34
Tanja, Tietje Piebes 
 20 mei 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39359
35
Andringa, Waling Pieters 
 20 mei 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103202
36
Ley, Sjoertje Jans van der 
 20 mei 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96924
37
Pieters, Sjoukje 
 20 mei 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46539
38
Annes, Jurjen 
 20 mei 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43987
39
Zoodsma, Wentje Hendriks 
 20 mei 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29739
40
Meer, Jetske Pieters van der 
 20 mei 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I929
41
Hellinga, Wytske Abes 
 20 mei 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7566
42
van Tuinen, Hendrikje Hettes 
 20 mei 1808Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38459
43
de Jong, Tjeerd Foppes 
 20 mei 1809Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110439
44
de Groot, Wilken Pieters 
 20 mei 1810Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44191
45
Kalma, Jacobus Karsjens 
 20 mei 1810Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60514
46
Kootstra, Catharina (Trijntje) Aukes 
 20 mei 1812Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110279
47
Starkenburg, Alle Sybes 
 20 mei 1813Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84292
48
Bouma, Gerrit Sytzes 
 20 mei 1814Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65747
49
Kappelman, Jan Harmanus 
 20 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20275
50
Tolsma, Huite Hartmans 
 20 mei 1815Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3602

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Eilers, Berendina 
 20 mei 1786Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88273
2
Heeres, Jeltje 
 20 mei 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85157
3
Jetses, Attje 
 20 mei 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79353
4
Jans, Dirk 
 20 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39351
5
Martens, Doutje 
 20 mei 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39800
6
Gerryts, Douwe 
 20 mei 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90040
7
AEbes, Neeltje 
 20 mei 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44794
8
Gerlofsma, Ype Tjerks 
 20 mei 1813Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62132
9
Kingma, Jacob Jans 
 20 mei 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23982
10
Hellinga, Feike Annes 
 20 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12606
11
Teitsma, Ybeltje Gerrits 
 20 mei 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I296
12
Wijmstra, Bauke Jentjes 
 20 mei 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6922
13
Kramer, Sjoukje Dirks 
 20 mei 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38440
14
Feikes, Okjen 
 20 mei 1819Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96701
15
Tymens, Neeltje 
 20 mei 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30740
16
de Jong, Job Jentjes 
 20 mei 1823Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96408
17
Hoekstra, Gerrit Pieters 
 20 mei 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49798
18
Reitsma, Gerrit Gjalts 
 20 mei 1824 I73627
19
Bouwsma, Romkje Pieters (aka Boltes) 
 20 mei 1825Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19322
20
Jongsma, Ate Geerts 
 20 mei 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96452
21
Aardema, Freerkje Sybrens 
 20 mei 1826 I60422
22
Clases, Botje 
 20 mei 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67839
23
Jonkman, Reinder Jitses 
 20 mei 1826Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105374
24
Meer, Hinne Haytes van der 
 20 mei 1826Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72818
25
Nijdam, Geertje Lieuwes 
 20 mei 1826Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77208
26
Pesma, Dieuwke 
 20 mei 1826Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101354
27
Visser, Christiaan Johannes 
 20 mei 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76070
28
de Vries, Homme Wygers 
 20 mei 1827Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72950
29
Feenstra, Oeds Harings 
 20 mei 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24824
30
Kieviet, Tijs Gerbens 
 20 mei 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17377
31
Koopmans, Pieter Eelkes 
 20 mei 1827Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103830
32
de Boer, Doeke Idzerts 
 20 mei 1828Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85559
33
Jakobs, Trijntje 
 20 mei 1828Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3109
34
Jentes, Nieske 
 20 mei 1830Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57583
35
Bijlsma, Jan Michiels 
 20 mei 1831 I80917
36
Groot, Tjalle Sjoerds de 
 20 mei 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7510
37
Krol, Johannes Sybes 
 20 mei 1831Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104039
38
Taekes, Jacob 
 20 mei 1831Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59882
39
Willems, Wytske 
 20 mei 1831 I33663
40
Schaafsma, Lieuwe Oenes 
 20 mei 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19197
41
Memerda, Tjitske Tjitses 
 20 mei 1833Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10759
42
Bastiaans, Goitske 
 20 mei 1835 I69621
43
Jakobs, Aaltie 
 20 mei 1837Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51898
44
Zoodsma, Janke Jakobs 
 20 mei 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3408
45
Oudema, Oege Tjerks 
 20 mei 1838Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108866
46
Postma, Geertje Sipkes 
 20 mei 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17060
47
Ruijter, Rempje 
 20 mei 1838Lutjebroek, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106028
48
Dantuma, Ybe Regnerus 
 20 mei 1839Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48152
49
de Groot, Stillborn Willems 
 20 mei 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82987
50
Dijkstra, Harmen Jemkes 
 20 mei 1840Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108017

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 830

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Willems, Romke 
Jochems, Dieuke 
 20 mei 1714Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99217
I99218
2
Eilerts, Harmen 
Jurjens, Lysbet 
 20 mei 1720Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80218
I80219
3
AEdes, Jentje 
Jans, Grijtje 
 20 mei 1725Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68008
I68010
4
Martens, Jan 
Nuttes, Trijntie 
 20 mei 1725Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48100
I82583
5
Michiels, Freerk 
Sioerds, Maayke 
 20 mei 1725Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81961
I81962
6
Sijtses, Pijter 
Hoites, Trijntie 
 20 mei 1725Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95027
I95028
7
Hopperus, Enne Douwes 
Sapes, Antje 
 20 mei 1731Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69447
I69448
8
Lieuwes, Oene 
Aukes, Dieuke 
 20 mei 1736Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45653
I92085
9
Cornelis, Inse 
Oepkes, Tettie 
 20 mei 1742Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72774
I72775
10
Doedis, Gabe 
Pijtters, Eytske 
 20 mei 1742Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92918
I92919
11
Doekes, Theunis 
Symens, Feikje 
 20 mei 1742St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93654
I93655
12
Feddes, Ruurd 
Pyters, Gepke 
 20 mei 1742Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76685
I76686
13
Jakobs, Sipke 
Sjoerds, Dieuke 
 20 mei 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75929
I75930
14
Jans, Rindert 
Pyters, Janke 
 20 mei 1742Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91275
I91276
15
Rinses, Pyter 
Keimpes, Antje 
 20 mei 1742Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87113
I87114
16
Sjoerds, Waeltje 
Jacobs, Liskje 
 20 mei 1742Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83482
I83483
17
Tolsma, Wopke Doekles 
Bander, Wyntje Hanses 
 20 mei 1742Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69848
I69849
18
van Zandbergen, Harmanus 
Everts, Sydske 
 20 mei 1742Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67458
I67459
19
Aebes, Tijs 
Bottes, Antje 
 20 mei 1748Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75530
I75531
20
Bangma, Sikke Obbes 
Jans, Trijntie 
 20 mei 1753Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95039
I95040
21
Botes, Willem 
Christiaans, Antje 
 20 mei 1753Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98004
I98005
22
Durks, Pytter 
Romkes, Aaltje 
 20 mei 1753Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88811
I88812
23
Heringa, Petrus 
Fons, Lucia Maria 
 20 mei 1753Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48296
I48297
24
Jobs, Jentie 
Gerits, Tettie 
 20 mei 1753Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96410
I96411
25
Sinnema, Eelse Annes 
Postma, Sara Steenhovius 
 20 mei 1753Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16441
I16442
26
Sybes, Sytse 
Lykles, Baukje 
 20 mei 1753Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80243
I80244
27
Tjerks, Freerk 
Harmens, Willemyn 
 20 mei 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75248
I75249
28
Sasses, Rienk 
Cornelis, Tryntje 
 20 mei 1757Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44256
I47230
29
Keizer, Arjen Hendriks 
Pieters, Hendrikje 
 20 mei 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49386
I49387
30
Dircks, Jemke 
Abes, Gertie 
 20 mei 1759Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80905
I80449
31
Dirks, Jakob 
Douwes, Grietje 
 20 mei 1759Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111506
I111507
32
Doekes, Minne 
Sijes, Tijtje 
 20 mei 1759Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23935
I23936
33
Douwes, Durk 
Schregardis, Hiltie Hendriks 
 20 mei 1759Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92507
I92508
34
Feikes, Wytze 
Oenes, Geertje 
 20 mei 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80381
I80384
35
Gerrijts, Jan 
Hijltjes, Jetske 
 20 mei 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74295
I74296
36
Hiemstra, Bauke Arjens 
Gaukes, Jantje 
 20 mei 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42037
I42038
37
Jochems, Wybe 
Hendriks, Jebbe 
 20 mei 1759Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93593
I93594
38
Jurjens, Johannes 
Sijbes, Akke 
 20 mei 1759Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79989
I79990
39
Lourens, Symen 
Pybes, Sjoukjen 
 20 mei 1759Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75695
I75696
40
Marinus, Jonas Pytters 
Fokkes, Antie 
 20 mei 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82612
I82613
41
Piers, Homme 
Scholtis, Feickjen 
 20 mei 1759Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71589
I71590
42
Piers, Wytse 
Engberts, Rinske 
 20 mei 1759Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96257
I96258
43
Sytses, Hendrik 
Binnes, Antje 
 20 mei 1759Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75204
I75208
44
Tjallings, Romke 
Cornelis, Tryntje 
 20 mei 1759Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70201
I89188
45
Tjallings, Romke 
Coonelis, Tryntje 
 20 mei 1759Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112049
I112050
46
Tjebbes, Oeltje 
Pyters, Jetske 
 20 mei 1759Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92264
I92265
47
Toremans, Franciscus Xaverius Marcus 
Saapes, Cornelia 
 20 mei 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102309
I102310
48
Vis, Cornelis Cornelis 
Sipkes, Jouwerke 
 20 mei 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45040
I45041
49
Durks, Frans 
Fockes, Aekke 
 20 mei 1762Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19647
I20005
50
Harmens, Freerk 
Douwes, Aafke 
 20 mei 1762Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111149
I111150

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 119

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pytters, Geertje 
 20 mei 1655 I36421
2
Pytters, Tryntje 
 20 mei 1655 I36422
3
Kuyck, Everdt Jans 
 20 mei 1666Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78160
4
Botes, Geiske 
 20 mei 1688Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82972
5
Botes, Trijntie 
 20 mei 1699Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82973
6
Johannes, Trijntje 
 20 mei 1709Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82976
7
Gerrijts, Eeltje 
 20 mei 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11717
8
Jacobs, Sybe 
 20 mei 1725Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2926
9
Benedicks, Gerben 
 20 mei 1731Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101446
10
Talma, Knierke Sjoerds 
 20 mei 1732Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74903
11
Andries, Hotse 
 20 mei 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80229
12
Gerlofs, Caatje 
 20 mei 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46470
13
Westra, Hiske Obbes 
 20 mei 1736Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93901
14
Nieuwland, Pieter Kornelis 
 20 mei 1742Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96478
15
Terpstra, Bokke Gerrits 
 20 mei 1742Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18160
16
Tijsses, Baukjen 
 20 mei 1746Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72525
17
de Jong, Taede Annes 
 20 mei 1751Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113821
18
Egberts, Trijntje 
 20 mei 1751Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104293
19
Ark, Meindert Pieters van der 
 20 mei 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10922
20
Pieters, Trijntje 
 20 mei 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23180
21
Schregardus, Frederik Eelzes 
 20 mei 1753Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87446
22
Hempenius, Aafke Sikkes 
 20 mei 1759Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68016
23
Johannes, Jan 
 20 mei 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73017
24
Kamminga, Pieter Pieters 
 20 mei 1759Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49346
25
Lieuwes, Tettie 
 20 mei 1759Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21296
26
Lurks, Riemke 
 20 mei 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56598
27
Jans, Trijntie 
 20 mei 1762Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95040
28
Mulder, Jantje Jakobs 
 20 mei 1762Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46845
29
Vries, Saapke Tjerks de 
 20 mei 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12030
30
Wiersma, Sjouke Johannes 
 20 mei 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43530
31
Gijlstra, Adrianus Albertus 
 20 mei 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7244
32
Bijma, Grietje Uilkes 
 20 mei 1764Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101755
33
Buursma, Tjalling Douwes 
 20 mei 1764Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9307
34
Jacobs, Klaaske 
 20 mei 1764Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42464
35
Kloosterman, Tietje Beins 
 20 mei 1764Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84222
36
Foppes, AEbe 
 20 mei 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43340
37
Haanstra, Akke Arjens 
 20 mei 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39955
38
Hoogteil, Arijs Jakobs 
 20 mei 1770Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111524
39
Jans, Martjen 
 20 mei 1770Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36255
40
Boersma, Klaas Anskes (aka Terpstra) 
 20 mei 1771Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70973
41
Pieters, Trijntje 
 20 mei 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I868
42
Assen, Petrus (Pieter) Wouters van 
 20 mei 1773Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7410
43
Boersma, Aukje Feikes 
 20 mei 1773Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73204
44
Harnts, Stijntje 
 20 mei 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70719
45
IJskes, Marten 
 20 mei 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I520
46
Pieters, Antje 
 20 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7229
47
Thijssens, Pytje 
 20 mei 1773Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3916
48
Jans, Hiltje 
 20 mei 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42983
49
Kaper, Maartje Klases 
 20 mei 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65231
50
Schat, Trijntje Pieters 
 20 mei 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67559

1 2 3 Volgende»