Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 226

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Freriks, Dieuke 
 20 mrt 1752Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65687
2
Jentjes, Taetske 
 20 mrt 1752Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68023
3
Boyens, Jan 
 20 mrt 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44879
4
Ploeg, Trijntje Hessels van der 
 20 mrt 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1479
5
Glas, Wytske Jans 
 20 mrt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68244
6
de Weerd, Fintje Dirks 
 20 mrt 1765Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83427
7
Westerhuis, Sipke Gerrits 
 20 mrt 1765Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10184
8
Stuur, Eeltje Gribberts 
 20 mrt 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65595
9
Reitsma, Janke Dirks 
 20 mrt 1770Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10643
10
Sennema, Sieds Eelzes 
 20 mrt 1771Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84861
11
Maan, Klaas Lieuwes van der 
 20 mrt 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13370
12
Bloksma, Marijke Pyters 
 20 mrt 1773Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111426
13
Wouwenaar, Trijntje Egberts 
 20 mrt 1774 I47247
14
Faber, Dirk Klazes 
 20 mrt 1776Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64397
15
Faber, Jeltje Jans 
 20 mrt 1777Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75454
16
Sygers, Antje 
 20 mrt 1778Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66977
17
Groen, Pieter Gerrits 
 20 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11631
18
Visser, Pieter Ypes 
 20 mrt 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106266
19
de Jong, Ymkjen Wytzes 
 20 mrt 1782Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110442
20
Harmens, Bortzen 
 20 mrt 1782Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103441
21
Jacobs, Sytske 
 20 mrt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5553
22
Meekma, Aaltje Jacobs 
 20 mrt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5552
23
Verlaan, Willemina Jans 
 20 mrt 1783Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3872
24
Bakker, Ytje Jeltes 
 20 mrt 1784Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4280
25
Memerda, Binne Ritskes 
 20 mrt 1784Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7017
26
Lap, Anna Gerkes 
 20 mrt 1785IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70627
27
Schreiber, Ymkje Jacobs 
 20 mrt 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1606
28
Steen, Lammert Gerrits 
 20 mrt 1785Schuttorff, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I825
29
Wynia, Hartman Melis 
 20 mrt 1785Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15459
30
Borgeld, Hinderkien Jans (aka Borggelt) 
 20 mrt 1786Sappemeer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110075
31
Gaeles, Anne 
 20 mrt 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56409
32
Hornstra, Jan Klazes 
 20 mrt 1786Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24818
33
Pieters, Martje 
 20 mrt 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106614
34
Watersma, Rinske Geerts (Heerts) 
 20 mrt 1786Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36385
35
Hoekstra, Sytske Hayes 
 20 mrt 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96607
36
Pieters, Gerben 
 20 mrt 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3470
37
Bijlsma, Klaaske Isaaks 
 20 mrt 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75162
38
Schaaf, Maatje Sjoerds 
 20 mrt 1789Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70795
39
Laverman, Evert Piebes 
 20 mrt 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14379
40
Velsma, Dirk Mients 
 20 mrt 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19174
41
Bij, Hinke Eelkes van der 
 20 mrt 1791Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57491
42
Meinema, Aaltje Klazes 
 20 mrt 1791Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75471
43
Ploeg, Hendrik Jochums van der 
 20 mrt 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4936
44
Wassenaar, Aagje Christiaans 
 20 mrt 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112235
45
Woude, Cornelis Sapes van der 
 20 mrt 1791Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60363
46
Stapert, Sytze Dirks 
 20 mrt 1793Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112103
47
Minkema, Geeske Gosses 
 20 mrt 1795Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77236
48
Terpstra, Jacob Jinzes 
 20 mrt 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10327
49
Zijlstra, Paulus Jans 
 20 mrt 1795Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56341
50
Jorritsma, Trijntje Wiebes 
 20 mrt 1796Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2124

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 210

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wybrens, Sytske 
 20 mrt 1766Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88256
2
Lant, Hiltje Jacobs 
 20 mrt 1791Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65589
3
Wygers, Marten 
 20 mrt 1800Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104373
4
Anskes, Gabe 
 20 mrt 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3576
5
Biel, Willem Constant van der 
 20 mrt 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102717
6
Bijlsma, Isaak Dirks 
 20 mrt 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71827
7
Louwerens, Korsje 
 20 mrt 1811Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2761
8
Laan, Jan Bouwes van der 
 20 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43673
9
Melles, Hiltje 
 20 mrt 1812Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104761
10
Westra, Jan Klaases 
 20 mrt 1812Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89216
11
Bouma, Cornelis Jans 
 20 mrt 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2056
12
Holwerda, Gerrit Taekes 
 20 mrt 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27347
13
Ondersma, Wijtske IJsbrands 
 20 mrt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18924
14
Sjoerds, Berber 
 20 mrt 1816Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89405
15
Dijkstra, Wypkje Piers 
 20 mrt 1818 I63078
16
Piekeboer, Albert Jans 
 20 mrt 1818Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113189
17
Schotanus, Jan Baukes 
 20 mrt 1818Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70617
18
Boer, Anne Jentjes de 
 20 mrt 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12506
19
Alderts, Hinke 
 20 mrt 1820Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37791
20
Bloemhof, Sybe Sapes 
 20 mrt 1821 I36920
21
de Weert, Sjoukje Durks 
 20 mrt 1821Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94750
22
Dijk, Pieter Harmens van 
 20 mrt 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19161
23
Sjoerds, Aukje 
 20 mrt 1821Nijawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38993
24
Ebbens, Jan Jacobs 
 20 mrt 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27262
25
Stallinga, Haantje Fekkes 
 20 mrt 1822Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48561
26
Veen, Antje Romkes van der 
 20 mrt 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69958
27
Bruinja, Jacob Pieters 
 20 mrt 1823 I58855
28
Heidanus, Hyke Sierds 
 20 mrt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10905
29
Graustra, Jakob Sints 
 20 mrt 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92853
30
Haaystra, Grietje Wopkes 
 20 mrt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33828
31
Jans, Lolkjen 
 20 mrt 1825Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74575
32
Themmen, Jacobus Henricus 
 20 mrt 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98312
33
Dekker, Froukjen Jans 
 20 mrt 1827Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87947
34
Foekes, Sijke 
 20 mrt 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75709
35
Hoek, Rienk Wybes van der 
 20 mrt 1827Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107010
36
Wesma, Rients Sikkes 
 20 mrt 1827IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89784
37
Bijlstra, Trijntje Aukes 
 20 mrt 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26245
38
de Boer, Wietze Sietzes 
 20 mrt 1828 I33468
39
Dijkstra, Sytske Martens 
 20 mrt 1828Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101080
40
Viersen, Ype Jans 
 20 mrt 1828Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7338
41
Bokkema, Bauke Tjeerds 
 20 mrt 1829Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87392
42
de Jong, Maaike Pieters 
 20 mrt 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40995
43
van Dijk, Jantje Tjerks 
 20 mrt 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81310
44
Veenstra, Folkert Alberts 
 20 mrt 1831 I64974
45
Blom, Klaas Andries 
 20 mrt 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95312
46
Hitman, Pieter Teunis 
 20 mrt 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11261
47
Koopmans, Gelt Gerbens 
 20 mrt 1833 I5495
48
Waller, Anne Pieters 
 20 mrt 1833Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92015
49
de Vries, Jan Gooitzens 
 20 mrt 1834Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86965
50
Rienks, Siemen Hessels 
 20 mrt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67344

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Michiels, Gabe 
Anes, Ytje 
 20 mrt 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44658
I44659
2
Dircks, Beern 
Anes, Trijntie 
 20 mrt 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80541
I80542
3
Jacobs, Pijtter 
Bauckes, IJpke 
 20 mrt 1746Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97050
I97051
4
Nannes, Pieter 
Jans, Pietrikje 
 20 mrt 1746Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48088
I48089
5
Alles, Wijtze 
Riemers, Jitske 
 20 mrt 1751Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58898
I58899
6
Freerks, Klaas 
Tammes, Reinouw 
 20 mrt 1754Garsthuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112352
I112353
7
Gerryts, Freerk 
Jans, Sjoukjen 
 20 mrt 1757Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95003
I95004
8
Kooi, Jan Rypkes van der 
Steffens, Tietske 
 20 mrt 1757Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2034
I2038
9
Sjoerds, Anne 
Walings, Trijntje 
 20 mrt 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87476
I87477
10
Tjeerds, Ysbrand 
Jans, Sytske 
 20 mrt 1757Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74478
I74479
11
Hendriks, Tjeerd 
Klazes, Wytske 
 20 mrt 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1794
I1795
12
Dirks, Evert 
Jans, Sytske 
 20 mrt 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17662
I17661
13
Aarnts, Allert 
Dirks, Trijntje 
 20 mrt 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76677
I109326
14
Aarnts, Beernt 
Arjens, Ytje 
 20 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4676
I4677
15
Jellis, Jochum 
Aukes, Hendrikje 
 20 mrt 1768Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75903
I75904
16
Clasens, Willem 
Clasens, Magdalena 
 20 mrt 1773Zandeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112792
I112791
17
Hospes, Sytse Willems 
Ballings, Trijntje 
 20 mrt 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96723
I96720
18
Ferwerda, Pieter Jelles 
Jans, Hendrikje 
 20 mrt 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14997
I14998
19
Fortuin, Alle Ansches 
Doens, Fokeltje 
 20 mrt 1791Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68337
I105472
20
Visser, Floris Jeltes 
Wiarda, Japke Willems 
 20 mrt 1791Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84452
I84453
21
Laverman, Jan Jacobs 
Boltje, Joukje Jans 
 20 mrt 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96693
I96697
22
Maan, Willem Lieuwes van der 
Tjeerds, Sjoukje 
 20 mrt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44804
I44806
23
Schippers, Jacobus Wilhelmus 
Hendriks, Froukjen 
 20 mrt 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100548
I100550
24
Groen, Wibbe Berents 
Borkhuis, Ebeltje Jans 
 20 mrt 1814Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107475
I107476
25
Kramer, Dirk Joukes 
Meer, Sjoerdje Jacobs van der 
 20 mrt 1815Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38435
I38436
26
Tiemeijer, Johan Friederich 
Dijk, Freerkje Harms 
 20 mrt 1816Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108803
I108804
27
Warnders, Willem Berends 
Egberts, Geertruid 
 20 mrt 1817Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64667
I64668
28
Harsema, David Abrahams 
Korringa, Annechien Jakobs 
 20 mrt 1819Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99867
I99861
29
Kuipers, Syds Hendriks 
Posthuma, Grietje Wytzes 
 20 mrt 1819Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97929
I97926
30
Zuidema, Jakob Hebeles 
Hoekstra, Trijntje Geerts 
 20 mrt 1819Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58442
I58443
31
Jaarsma, Thijs Wijbrens 
Bosma, Baukje Klazes 
 20 mrt 1823IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1948
I1947
32
Jong, Minne Sakes de 
Imhoff, Johanna Christiana 
 20 mrt 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21210
I21209
33
Tjepkema, Tjepke Cornelis 
Werf, Antje Jans van der 
 20 mrt 1825Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26844
I26845
34
Dijkstra, Jan Jans 
Hoekstra, Aukje Aans 
 20 mrt 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64044
I64043
35
Glas, Evert Jans 
Noordenbos, Trijntje Jans 
 20 mrt 1830Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77237
I21249
36
Hoekstra, Yde Jogchums 
Oegema, Pietje Wiegers 
 20 mrt 1830Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18682
I18683
37
Koopmans, Albert Siedses 
de Jong, Marijke Rintjes 
 20 mrt 1830Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88171
I88172
38
Wynia, Tiete Ruurds 
Heslinga, Riemke Gerrits 
 20 mrt 1830Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71249
I71242
39
Bouman, Johannes Gerhardus 
de Boer, Zwaantje Wolters 
 20 mrt 1832Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108557
I108558
40
Kalma, Jacobus Karsjens 
Zijlstra, Pietje Feikes 
 20 mrt 1833Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60514
I10692
41
Jellema, Pieter Reinders 
Dijkstra, Pietje Sakes 
 20 mrt 1835Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20599
I20600
42
Dijkstra, Claas Rintjes 
Koopal, Titje Siedzes 
 20 mrt 1839Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98344
I98341
43
Maas, Lieven van der 
Hoeve, Maria ten 
 20 mrt 1840Wissenkerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107640
I107641
44
Oosterbaan, Minne Gerbens 
Hoekema, Antje Franzes 
 20 mrt 1841Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14042
I14043
45
Stoel, Jacob Klazes van der 
Grouwstra, Baukje Jacobs 
 20 mrt 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87338
I92850
46
Groenewoud, Andries Theunis 
Brouwers, Hiltje Jacobs 
 20 mrt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22599
I22600
47
Karsten, Pieter Harmens 
Dam, Elisabeth Willems 
 20 mrt 1846AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84881
I84882
48
Leest, Jacob Hindriks van der 
Werff, Lucia Arjens van der 
 20 mrt 1847Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112367
I112366
49
Bakker, Kornelis Klazes 
Walle, Doukje Douwes de 
 20 mrt 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13387
I12844
50
Hofstra, Folkert Ulbes 
van Kammen, Elske Berends 
 20 mrt 1851Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108936
I108937

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 109

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Hotse 
 20 mrt 1636Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2219
2
Pieters, Kaaltje 
 20 mrt 1698Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83803
3
Zymens, Sybrig 
 20 mrt 1712Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94141
4
Lammerts, Mient 
 20 mrt 1729Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34181
5
Sasses, Anna Margrietje 
 20 mrt 1729Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93032
6
Sjuiks, Siuke 
 20 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93093
7
Heide, Linse Sakes van der 
 20 mrt 1734Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75397
8
Douwes, Johannes 
 20 mrt 1735Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47760
9
Jans, Miente 
 20 mrt 1735Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88571
10
Jentjes, Klaaske 
 20 mrt 1735Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68002
11
Lourens, Hitje 
 20 mrt 1735Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95000
12
Tjallings, Janke 
 20 mrt 1735Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88907
13
Dirks, Korneliske 
 20 mrt 1740Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105767
14
Dirks, Lolke 
 20 mrt 1740Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2531
15
Jans, Afke 
 20 mrt 1740Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87045
16
Tolsma, Lolkjen Rinnerts 
 20 mrt 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77602
17
Noteboom, Romkjen Tjallings 
 20 mrt 1744Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46796
18
AEdes, Jan 
 20 mrt 1746Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88399
19
Aukes, Lieuke 
 20 mrt 1746Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86505
20
Donker, Jan Jacobs 
 20 mrt 1757Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67703
21
Douma, Antje Minnes 
 20 mrt 1757Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86900
22
Elgersma, Wybren Ulbes 
 20 mrt 1757Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48002
23
Fransens, Dieuwke 
 20 mrt 1757Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19321
24
Franses, Tjipke 
 20 mrt 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19749
25
Gerbens, Tetje 
 20 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46200
26
Keimpes, Sytske 
 20 mrt 1757Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87488
27
Miedema, Taede Gerbens 
 20 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7004
28
Piebes, Ynske 
 20 mrt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47030
29
Alberts, Renskje 
 20 mrt 1763Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37797
30
Hiemstra, Pietje Martens 
 20 mrt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49066
31
Jacobs, Rinske 
 20 mrt 1763Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105045
32
Metskes, Hinke 
 20 mrt 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37714
33
Oosterbaan, Imke Fongers 
 20 mrt 1763Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66332
34
Prosje, Feike Pieters 
 20 mrt 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74150
35
Andries, Ybeltje 
 20 mrt 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I752
36
Horneman, Timen Alberts 
 20 mrt 1767Niehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111260
37
Lyklema, Tjalling Lykles 
 20 mrt 1767Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45489
38
Bartels, Klaaske 
 20 mrt 1768Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65488
39
de Jong, Brand Doedes (aka Bontekoe) 
 20 mrt 1768Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40697
40
de Vries, Rinske Oedses 
 20 mrt 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10021
41
Fopma, Janke Foppes 
 20 mrt 1768Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40459
42
Jans, Jurjen 
 20 mrt 1768Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6048
43
Waardenburg, Hendrik 
 20 mrt 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80022
44
Bakker, Tietje Geerts 
 20 mrt 1774Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54085
45
Boersma, Trijntje Sikkes 
 20 mrt 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15000
46
Jaspers, Trijntie 
 20 mrt 1774Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45984
47
Kuiper, Jan Martens 
 20 mrt 1774Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83998
48
Lammerts, Aaltje 
 20 mrt 1774Appelscha Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64940
49
Luitingh, Jan Gerritsen 
 20 mrt 1774Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56177
50
Mey, Goffe Beerts van der 
 20 mrt 1774Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46889

1 2 3 Volgende»