Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Wierds, Harryt 
 2 nov 1712Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101138
2
Barteles, Wytske 
 2 nov 1732 I101390
3
van Marren, Pieter Lieuwes 
 2 nov 1753Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26945
4
Wopkes, Romkje 
 2 nov 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40979
5
Roorda, Arjen Freerks 
 2 nov 1763Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91805
6
Tomas, Gryttje 
 2 nov 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42716
7
van Klooster, Rinskje Reinjes 
 2 nov 1767Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98442
8
Kooy, Arjen Kornelis 
 2 nov 1768Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31027
9
Sierdsma, Auke Pieters 
 2 nov 1768Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97580
10
Ondersma, Antje Ritskes 
 2 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1546
11
Vries, Aaltje Goverts de 
 2 nov 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6386
12
Eck, Willem Cornelis van 
 2 nov 1775Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6104
13
Feddema, Gepke Wytses 
 2 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2309
14
Hylkema, Jetske Oepkes 
 2 nov 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54913
15
Plaat, Anna Margarita Adams van der 
 2 nov 1779Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48074
16
Wielinga, Antje Hotses 
 2 nov 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78988
17
Kooi, Piebe Hedzers van der 
 2 nov 1782Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47460
18
Huizinga, Hendrik Tijssens 
 2 nov 1783Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10761
19
Kas, Klaasje Hendriks 
 2 nov 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53867
20
Koopmans, Antje Harmens 
 2 nov 1787Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66230
21
Zwijnenburg, Simon 
 2 nov 1788Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98788
22
van Wijk, Jannes 
 2 nov 1789Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108340
23
Hofman, Sijke Gerrits 
 2 nov 1790Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97470
24
Meyer, Antje Poppes 
 2 nov 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2320
25
Schreiber, Frans Jacobs 
 2 nov 1792Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1608
26
de Haan, Froukje Simons 
 2 nov 1794Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30314
27
Dijk, Aukje Aukes van 
 2 nov 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21775
28
Hoekstra, Nanne Paulus 
 2 nov 1795Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5887
29
Kooy, Hyke Hessels 
 2 nov 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9847
30
Sikkema, Marijke Cornelis 
 2 nov 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60233
31
Gerbens, Aatje 
 2 nov 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49689
32
Hoekstra, Gerrit Arends 
 2 nov 1798Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4315
33
Schipper, Jacob Jans 
 2 nov 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79716
34
Terpstra, Tjimkje Pieters 
 2 nov 1798Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59820
35
Wiersma, Wytske Sjoerds 
 2 nov 1798Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77191
36
Dijk, Bauke Jochums van 
 2 nov 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19112
37
Klok, Simon Jans 
 2 nov 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53183
38
Osinga, Meindert Klazes 
 2 nov 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106504
39
Dijkstra, Sjoukje Sjoerds 
 2 nov 1802Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36186
40
Wiersma, Tytje Ottes 
 2 nov 1802Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37871
41
Vries, Andries Sytzes de 
 2 nov 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1320
42
Berg, Aukje Jans 
 2 nov 1805Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83263
43
Boersma, Evert Everts 
 2 nov 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3531
44
Hemkes, Jan Hendriks 
 2 nov 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1854
45
Koopmans, Maaike Jans 
 2 nov 1807Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5504
46
Overdijk, Trientje Sipkes 
 2 nov 1808Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42346
47
Wittermans, Akke Karels 
 2 nov 1809Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104127
48
Kooistra, Antje Binnes 
 2 nov 1810Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98863
49
Hoekstra, Theunis Sybrens 
 2 nov 1811Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34818
50
Vergonet, Pierre Jean 
 2 nov 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82251

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jacobs, Zijtske 
 2 nov 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88748
2
Hendriks, Tjipke 
 2 nov 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57953
3
Ferwerda, Grietje Taekes 
 2 nov 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65713
4
Sjoukes, Pier 
 2 nov 1809Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93401
5
Joekes, Grietje 
 2 nov 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47140
6
Sijtses, Pijtie 
 2 nov 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46054
7
Jans, Folkjen 
 2 nov 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89523
8
Wybenga, Jan Andries 
 2 nov 1813Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80315
9
Wey, Gerk Luitzens van der 
 2 nov 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21189
10
Koning, Jannigje Gerrits 
 2 nov 1816 I33281
11
Dijkstra, Pieter Willems 
 2 nov 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76956
12
Hamstra, Trijntje Jans 
 2 nov 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27261
13
Giethoorn, Grietje Jans 
 2 nov 1820Molendijk, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99506
14
Geeles, Tabe 
 2 nov 1822Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89746
15
de Vries, Marten Pieters 
 2 nov 1824Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74274
16
Veen, Rudmer Sjierks van der 
 2 nov 1824Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91422
17
Boer, Antje Aukes de 
 2 nov 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7435
18
Joris, Aagje 
 2 nov 1825 I63386
19
Reitsma, Lijsbet Lieuwes 
 2 nov 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55101
20
Straatsma, Klaas Oenzes 
 2 nov 1825 I6444
21
Bruils, Lambertus Ellens 
 2 nov 1826 I47158
22
Halbesma, Blijke Johannes 
 2 nov 1826De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85184
23
Hartmans, Petronella Juliana Jorrits 
 2 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11045
24
Postma, Aaltje Martens 
 2 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35081
25
Swart, Tietje Sjoukes 
 2 nov 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99706
26
Teunis, Trijntje 
 2 nov 1826Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65077
27
Voskuil, Klaas Jans 
 2 nov 1826Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51800
28
Vries, Harmen Sakes de 
 2 nov 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3462
29
Willems, Maike 
 2 nov 1826Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89662
30
de Boer, Evertje Luiten 
 2 nov 1827 I41100
31
Sybesma, Jetske Sybes 
 2 nov 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31574
32
Vries, Gerbrichje Harmens de 
 2 nov 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8350
33
Westra, Antje Wigles 
 2 nov 1829 I65996
34
Veen, Hinne Alles van der 
 2 nov 1830Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76225
35
Sinnema, Froukjen Jacobs 
 2 nov 1831 I73170
36
Tjeerds, Froukje 
 2 nov 1832 I68486
37
Lep, Wigle Lykles van der 
 2 nov 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6003
38
van Veen, Sybren Jelles 
 2 nov 1835City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66376
39
Dijkstra, Uilke Klazes 
 2 nov 1836Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86724
40
Faber, Hendrik Jelkes 
 2 nov 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104647
41
Hornstra, Antje Klazes 
 2 nov 1836Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8567
42
Rienks, Wiebe Rienks 
 2 nov 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12234
43
Reitsma, Hendrikje Pieters 
 2 nov 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16113
44
Crap, Renske Cornelis 
 2 nov 1838Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37663
45
Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) de 
 2 nov 1838Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17875
46
de Bak, Jan 
 2 nov 1839s-Heer Arendskerke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109091
47
Veenstra, Jakob Wiegers 
 2 nov 1839Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59554
48
Velde, Joukje Sapes van der 
 2 nov 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8118
49
de Boer, Ytje Wiegers 
 2 nov 1841Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38898
50
Hemkes, Jan Fransen 
 2 nov 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50389

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 76

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Kuycken, Jacob Jans 
Dircks, Antie 
 2 nov 1679St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73713
I73714
2
Baukes, Ulbe 
Sijbrens, Trijntje 
 2 nov 1710Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69713
I69714
3
Oenes, Jan 
Geerts, Wytske 
 2 nov 1712Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66870
I66871
4
Wijnants, Berent 
Autes, Foske 
 2 nov 1732Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89497
I89498
5
Hendriks, Jan 
Pylgers, Tytje 
 2 nov 1738Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102365
I102366
6
Sikkes, Dirk 
Innes, Jancke 
 2 nov 1738Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99297
I99298
7
Wygers, Gerben 
Lolkes, Tzitzke 
 2 nov 1738Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87800
I65869
8
Alberts, Jan 
Sakes, Maayke 
 2 nov 1755Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94951
I94952
9
Joukes, Jouke 
Annes, Gertje 
 2 nov 1755Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107389
I107390
10
Taekes, Tymen 
Kuiken, Claasje Beerts 
 2 nov 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73728
I73729
11
Bouwes, Dirk 
Ruirds, Janke 
 2 nov 1760Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91549
I91550
12
Paulus, Hidde 
Eintes, Ytje 
 2 nov 1760Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72854
I72855
13
Sikkes, Uilke 
Hoitinga, Sjoukjen Sipkes 
 2 nov 1760Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88445
I88446
14
Valentijns, Jan 
Claassen, Sijbenje 
 2 nov 1766Hornhuizen/Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101228
I101229
15
Zee, Wietse Sibles van der 
Jans, Yts 
 2 nov 1777 Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90788
I90789
16
Bij, Tymen Hendriks van der 
Heide, Tettje Jans van der 
 2 nov 1783Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71370
I71371
17
Cornelis, Hessel 
Sjoerds, Sjuwke 
 2 nov 1783Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88343
I88344
18
Gorter, Harmen Folkerts 
Hendriks, Aafke 
 2 nov 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93109
I93110
19
Sannes, Willem Hinnes 
Cahai, Maria Magdalena 
 2 nov 1783Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56305
I77989
20
Snitsler, Bernadus 
Lammerdink, Mechteld 
 2 nov 1783Lochem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108326
I108327
21
Berents, Joseph 
Aris, Rijkje 
 2 nov 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87153
I87151
22
Swart, Louw Martens de 
Kunst, Jents Pieters 
 2 nov 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3884
I3885
23
Boersma, Syds Dirks 
Pieters, Tjeerdje (Sjettje) 
 2 nov 1794Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73299
I73302
24
van Dijk, Gerrit Temmes 
Willems, Elizabet 
 2 nov 1799Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110106
I110107
25
Bergmans, Houke Jans 
Klases, Rixtje 
 2 nov 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94917
I94918
26
de Vries, Jelle Gosses 
Hellema, Antje Arjens 
 2 nov 1800Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94373
I43124
27
Zoodsma, Hendrik Falentijns 
Elzinga, Symkje Jelles 
 2 nov 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I858
I57
28
Streekstra, Jurjen Everts 
Kalsbeek, Joukje Sjoukes 
 2 nov 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43238
I43239
29
Danjels, Klaas 
Tibma, Sybrigjen Sjoeks 
 2 nov 1806Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76106
I76099
30
Wierda, Bauke Jacobs 
Gelder, Grietje Kornelis van 
 2 nov 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14171
I14172
31
Weidenaar, Meinte Durks 
Kooistra, Elske Boeles 
 2 nov 1811Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75851
I75852
32
Meer, Sybren Gerrits van der 
Haanstra, Geertje Jans 
 2 nov 1814Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67807
I67808
33
de Wal, Fokke Eelkes 
Siderius, Lipkje Everts 
 2 nov 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97976
I17671
34
Fokkema, Fokke Ernst 
Zetstra, Jantje Meiles 
 2 nov 1817Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34811
I34812
35
Koster, Doekele Tjeerds 
de Jong, Riemke Sakes 
 2 nov 1817Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86223
I86224
36
Weide, Durk Reins van der 
Straatsma, Geertje Alberts 
 2 nov 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105343
I105344
37
Hoekstra, Douwe Hinnes 
Veenema, Aaltje Wybrens 
 2 nov 1822Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71415
I71416
38
Bosch, Sipke Jans 
Tang, Antje Johannes 
 2 nov 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51594
I51595
39
Reitsma, Harmen Thomas 
Ritsma, Aaltje Pieters 
 2 nov 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36287
I36288
40
Boswijk, Harke Derks 
Polter, Femmechien Hindriks 
 2 nov 1829Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95847
I95863
41
Oevering, Symen Ydes 
Tuinstra, Geertje Oeges 
 2 nov 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34730
I34731
42
Brinks, Jan Willems 
Katerberg, Hindrikien 
 2 nov 1833Sleen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71033
I71034
43
Verhaag, Marten Jans 
de Groot, Johanneske Rienks 
 2 nov 1833Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19718
I81764
44
Ark, Pieter Pieters van der 
Jas, Geertje Hendriks van der 
 2 nov 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1231
I1232
45
Dijkstra, Lieuwe Tetmans 
Dekkenga, Trijntje Dirks 
 2 nov 1836Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62913
I62914
46
Faber, Douwe Jelles 
Schotanus, Sara Baukes 
 2 nov 1836Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40233
I40234
47
Roorda, Jan Tjerks 
Wittermans, Akke Karels 
 2 nov 1836Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104126
I104127
48
Brouwers, Jelte Pieters 
Brouwers, Tjitske Willems 
 2 nov 1837Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20035
I4871
49
van Straten, Taeke Johannes 
Adema, Henrietta Freerks 
 2 nov 1839Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109200
I109201
50
Weinthal, Benjamin Salomon 
Rauwerda, Jurjentje Aukes 
 2 nov 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74597
I74596

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jansen, Doen 
 2 nov 1629Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87568
2
Jennes, Saakjen 
 2 nov 1684Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32002
3
Edes, Maeike 
 2 nov 1692Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94087
4
Gerryts, Sioert 
 2 nov 1704Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82592
5
Rinsma, Pijter 
 2 nov 1704Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43367
6
Idses, Gerben 
 2 nov 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93374
7
Everts, Teunis 
 2 nov 1721Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43257
8
Jelkes, Petrus 
 2 nov 1721Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94209
9
Everts, Jurjen 
 2 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43232
10
Everts, Trijntje 
 2 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43247
11
Jacobs, Jochem 
 2 nov 1727Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86589
12
Lolles, Siuke 
 2 nov 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44172
13
Minnes, Hein 
 2 nov 1727Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64579
14
Sybes, Tietske 
 2 nov 1727Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31919
15
van Egten, Claas Jilderts 
 2 nov 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44489
16
Frankes, Riemke 
 2 nov 1732Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66219
17
Oedses, Auke 
 2 nov 1732Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76763
18
Roels, Egbert 
 2 nov 1732Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49348
19
Rijkles, Trijntje 
 2 nov 1738Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2399
20
Tjommes, Hendrik 
 2 nov 1738Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42903
21
AEbes, Antje 
 2 nov 1749Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68553
22
Dirks, Harrit 
 2 nov 1749Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42865
23
Jans, Tryntie 
 2 nov 1749Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82318
24
Boes, Wypkje Eeltjes 
 2 nov 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11722
25
Garrits, Maike 
 2 nov 1755Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105980
26
Lammerts, Grijtje 
 2 nov 1755Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103767
27
Mulder, Geeske Gerrits 
 2 nov 1755Oudemirdum/Nijemirdum/Sondel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110772
28
Oosterga, Jelle Gerbens 
 2 nov 1755 I10007
29
Wal, Dirk Jans van der 
 2 nov 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1406
30
Wijtses, Klaas 
 2 nov 1755Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52835
31
Ysbrants, Jan 
 2 nov 1755Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96470
32
Baukes, Bejtsche 
 2 nov 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42271
33
Plat, Laas Gerbens 
 2 nov 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40875
34
de Vries, Piebe Kornelis 
 2 nov 1766Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96719
35
Jong(h), Ype Jitzes de 
 2 nov 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18209
36
Stienstra, Berber Sjoerds 
 2 nov 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42322
37
Wybes, Wytske 
 2 nov 1766Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74629
38
Hemminga, Simon Heeres 
 2 nov 1767 I93822
39
Brens, Rinskje Roelofs 
 2 nov 1768Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58637
40
Braak, Sake Jacobs 
 2 nov 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9454
41
de Scheer, Willemke Sybrens 
 2 nov 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26320
42
Hoekstra, Klaas Johannes 
 2 nov 1777Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102236
43
Meina, Tjeerd Meines 
 2 nov 1777Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88870
44
Postma, Meinte Meintes 
 2 nov 1777Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110927
45
Feitsma, Pietje Pieters 
 2 nov 1783Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26815
46
Gosses, Ynske 
 2 nov 1783Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109472
47
Swart, Ruurd Klaases 
 2 nov 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2654
48
Symens, Rinze 
 2 nov 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19335
49
Boonstra, Wytske Jans 
 2 nov 1788Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77156
50
Boorsma, Eelkje Paulus 
 2 nov 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13649

1 2 Volgende»