Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 191

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Karstens, Teke 
 2 okt 1718Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94931
2
Sioerds, Lijsbet 
 2 okt 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46728
3
Lautenbach, Janke Willems 
 2 okt 1749Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90122
4
Pieters, Douwe 
 2 okt 1749Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66003
5
Terpstra, Reinder Annes 
 2 okt 1758Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17674
6
Mey, Luiwine Jans van der 
 2 okt 1761Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45099
7
Radersma, Willem Dirks 
 2 okt 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67609
8
Hanenburg, Pierkjen Jacobs 
 2 okt 1767Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51618
9
Joukes, Rigtje 
 2 okt 1769Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56009
10
Joukes, Sjoerd 
 2 okt 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77227
11
Brug, Klaas Hilles van der 
 2 okt 1773Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49766
12
Burmania, Cornelis Dirks 
 2 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2184
13
Hoekstra, Gatske Wybes 
 2 okt 1773Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94470
14
Joukes, Grietje 
 2 okt 1773Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92228
15
Bruinsma, Bruin Geerts 
 2 okt 1774Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39839
16
Dijk, Trijntje Jans van 
 2 okt 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4496
17
Veen, Dirk Rykeles van der 
 2 okt 1776Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30717
18
Kruimelaar, Trijntje Paulus 
 2 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55608
19
Tilkema, Ynske Douwes 
 2 okt 1777Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106390
20
Miedema, Klaas Harmens 
 2 okt 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46346
21
Pautsma, Auke Wybrens 
 2 okt 1779Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37589
22
Boersma, Jan Pieters 
 2 okt 1781Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81202
23
Hoek, Grietje Gerrits 
 2 okt 1782Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93965
24
Humalda, Gerkje Feyes 
 2 okt 1783Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36919
25
Pyters, Simon 
 2 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88183
26
Berkenpas, Jantje Tieles 
 2 okt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52117
27
Kamstra, Romkje Tijsses 
 2 okt 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6146
28
Wierstra, Douwe Gerbens 
 2 okt 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1158
29
Romer, Wopkjen Ydes 
 2 okt 1790Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111751
30
Leo, Otte Fransen 
 2 okt 1791Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5239
31
Oedses, Hesseltje 
 2 okt 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44297
32
Pasma, Lysbeth Jacobs 
 2 okt 1791Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48350
33
Hulder, Wytske Jacobs 
 2 okt 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48048
34
Leen, Kenno (Kenouw) Reins 
 2 okt 1793Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56376
35
Obma, Tiete Tjeerds 
 2 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6279
36
Baarda, Sytske Pieters 
 2 okt 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30586
37
de With, Gjalt Hendriks 
 2 okt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37661
38
Groot, Antje Watzes de 
 2 okt 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5065
39
Malda, Janke Sietzes 
 2 okt 1796De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73318
40
Wisma, Hinke Rientzes 
 2 okt 1796IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41485
41
Pijtters, Maike 
 2 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45330
42
van Dijk, Geertruida Freerks 
 2 okt 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102710
43
Annes, Dirk 
 2 okt 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79328
44
Wiersma, Lutske Krijns 
 2 okt 1799Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101114
45
Everts, Dieuwke 
 2 okt 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95318
46
Kingma, Ymke Luitjens 
 2 okt 1800Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80188
47
Heide, Anje Jans van der 
 2 okt 1801Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60575
48
Meeth, Gerrit Lodewijks 
 2 okt 1801Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100637
49
Ruitinga, Fokeltje Aukes 
 2 okt 1801Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50195
50
Boersma, Rinske Sytzes 
 2 okt 1802Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9146

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ales, Sieuke 
 2 okt 1783Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87810
2
van Zandbergen, Evert Harmanus 
 2 okt 1804Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67456
3
Havinga, Klaas Jans 
 2 okt 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22541
4
Alles, Lutske 
 2 okt 1809Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42459
5
Jans, Sijke 
 2 okt 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43753
6
Willems, Jasper 
 2 okt 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72460
7
Luitens, Jancke 
 2 okt 1811Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50095
8
Molles, Riemkje 
 2 okt 1811Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76897
9
Ploeg, Aldert Tjeerds van der 
 2 okt 1812Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15083
10
de Boer, Conraet 
 2 okt 1813Bunde, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100359
11
Oppenhuis, Reinschjen Herres 
 2 okt 1813 I49998
12
Dijkstra, Douwe Kornelis 
 2 okt 1817Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75404
13
Hoekstra, Sytske Harmens 
 2 okt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26588
14
Smidt, Pieter Klasen 
 2 okt 1819St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66127
15
Sikkes, Gelske 
 2 okt 1822Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63643
16
Durks, Douwe 
 2 okt 1824Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5936
17
Ringnalda, Bouwe Boetiuszn 
 2 okt 1824Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102523
18
Polstra, Jan Beerts 
 2 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26338
19
Beswerda, Harmen Oentses 
 2 okt 1826Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84066
20
Dijkstra, Grietje Abes 
 2 okt 1826Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74710
21
Heele, Johannes 
 2 okt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83082
22
Lautenbach, Kornelis Hendriks 
 2 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40826
23
Wagenaar, Wypkje Jacobs 
 2 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13063
24
Yfma, Sybrand Arjens 
 2 okt 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70691
25
Haima, Jakob Jakobs 
 2 okt 1827Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38246
26
Oostringa, Kinke Aukes 
 2 okt 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13157
27
Terpstra, Willem Wiegers 
 2 okt 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97762
28
Tolsma, Aaltje Dirks 
 2 okt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6252
29
Folkertsma, Eeltje Johannes 
 2 okt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6590
30
Geerts, Eelkjen 
 2 okt 1828Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106729
31
Jansen, Hilbert Ernst 
 2 okt 1828Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107090
32
Meyer, Koenraad Hendriks 
 2 okt 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80679
33
Snijder, Sietse Douwes 
 2 okt 1828Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106621
34
Dijkstra, Trijntje Johannes 
 2 okt 1829 I16776
35
Hempenius, Pieter Jacobs 
 2 okt 1829Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95812
36
Jans, Acke 
 2 okt 1829Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66948
37
Koopmans, Pier Annes 
 2 okt 1830 I62203
38
Hogendijk, Klaas Oeges 
 2 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17620
39
Schuiring, Geertruid Fokkens 
 2 okt 1833City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90865
40
Boer, Tjeerd Tjeerds de 
 2 okt 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7894
41
Meer, Janke Jans van der 
 2 okt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81789
42
Remijn(se), Pieternella 
 2 okt 1834Driewegen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110603
43
Vellinga, Klaas Ballings 
 2 okt 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9983
44
Krol, Aafke Gerrits 
 2 okt 1835Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13610
45
Rienks, Jeltje Hessels 
 2 okt 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67340
46
Bosje, Gerben Hendriks 
 2 okt 1837 I61531
47
de Weert, Meiltje Johannes 
 2 okt 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27098
48
Hallema, Jacob Jans 
 2 okt 1838Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66829
49
Wiedema, Eke Tjommes 
 2 okt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9084
50
Zondervan, Janke Liebes 
 2 okt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48221

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Rudolphi, Joanis 
Eelkes, Aukjen 
 2 okt 1712Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69711
I69712
2
Okkes, Reynder 
Kornelis, Grytje 
 2 okt 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95920
I68922
3
Mellema, Jacob Tjeerds 
Heisma, Aafke Gosses 
 2 okt 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43230
I43231
4
Bakkerius, Govert 
Allerts, Hinke 
 2 okt 1735Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90632
I90633
5
Tasma, Jelle Ulbes 
Douwes, Johanna 
 2 okt 1746Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49129
I49130
6
Dreeves, Jurjen 
Oenes, Akke 
 2 okt 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74594
I74595
7
Jans, Hendrik 
Oeges, Reijntje 
 2 okt 1757Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111791
I111792
8
Eyntes, Klaas 
Lourens, Fokeltje 
 2 okt 1758Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49152
I49153
9
Bakker, Gerrit Jentjes 
Boukes, Mayke 
 2 okt 1763Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92403
I92404
10
Edgers, Age 
Tjerks, Reinskjen 
 2 okt 1763Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94617
I94618
11
Jans, Arjen 
Martens, Hyke 
 2 okt 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97788
I97787
12
de Wind, Cornelis Tjebbes voor 
Tiallings, Jetske 
 2 okt 1768Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57304
I57305
13
Gjalts, Harmen 
Wytses, Aukjen 
 2 okt 1768Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104022
I104023
14
Bijlsma, Feike Jakobs 
Winia, Akke Jans 
 2 okt 1774Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65200
I65201
15
Eebes, Claas 
Lamberts, Tjitske 
 2 okt 1774Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88468
I88469
16
Kuipers, Frans Ulbes 
Wiersma, Jeltje Abrahams 
 2 okt 1774Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38717
I38718
17
Sytzes, Rinse 
Lei, Tjitske Pieters van der 
 2 okt 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97883
I97882
18
Wytses, Pytter 
Stap, Hiltje Jans 
 2 okt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40730
I72021
19
Sjoerdinga, Tjerk Wytzes 
Jans, Aaltje 
 2 okt 1785Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13770
I15022
20
Fleur, Sikke Daniels la 
Anema, Reintje Scheltes 
 2 okt 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96992
I96991
21
Jonghoff, Albert Heerkes 
Gjalts, Dieuke 
 2 okt 1796Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29927
I29928
22
Horst, Willem Jacob van der 
van Alkemade, Margaretha Catharina 
 2 okt 1803Bennebroek, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67280
I67281
23
Jans, Fokke 
Jans, Stijntje 
 2 okt 1803Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66295
I66290
24
Wever, Lammert Lammerts 
de Vries, Elske Heerkes 
 2 okt 1803Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84052
I101574
25
Ledeboer, Dammes 
van Zwijndrecht, Cornelia Petronella 
 2 okt 1804Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100007
I100022
26
Westerhuis, Hubert Ates 
Westerhuis, Trijntje Jans 
 2 okt 1810Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10664
I10665
27
Wierda, Pieter Ruurds 
Wiersma, Adriaantje (Antje) Wiegers 
 2 okt 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14169
I9340
28
Kort, Jan Arents 
Bouwman, Jantje Roelfs 
 2 okt 1814Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111222
I111223
29
Schotanus, Jacobus Hendriks 
Bergsma, Elbrig Johannes 
 2 okt 1814Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69763
I91476
30
Zijlstra, Roelof Greelts 
Kuip, Sjoukjen Fokes van der 
 2 okt 1819Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82728
I82729
31
Hoekstra, Luitzen Luitzens 
Buwalda, Antje Jouwerts 
 2 okt 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2337
I2338
32
Steenhuisen, Freerk Lammerts 
Homan, Niesjen Klazes 
 2 okt 1824Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41419
I41420
33
Unema, Dirk Idzes 
Ram, Trijntje Johannes 
 2 okt 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9521
I9522
34
Meindertsma, Meindert Eelkes 
van Eeken, Johanna Alberts 
 2 okt 1825Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84485
I84486
35
Postmus, Taeke Taekes 
Vries, Tytje Wybes de 
 2 okt 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5285
I5714
36
Dijken, Henricus Stenhuis 
Kuipers, Johanna Wilhelmina Adolphina 
 2 okt 1833Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85070
I85071
37
Dijkstra, Durk Jans 
Zondervan, Trijntje Tabes 
 2 okt 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13538
I13539
38
Lodewijks, Willem Willems 
Wiersma, Maria Dirks 
 2 okt 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48509
I26414
39
Minnema, Klaas Minnes 
Dijkstra, Dirkjen Jans 
 2 okt 1834Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73060
I73050
40
Agema, Willem Meiles 
Heslinga, Aafke Baukes 
 2 okt 1839Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60037
I60038
41
Bosma, Jelle Douwes 
Prins, Sjoerdtje Jochums 
 2 okt 1841Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33893
I33894
42
de Vries, Hinne Douwes 
Spinstra, Aafke Martens (aka Spinder) 
 2 okt 1841Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67261
I67262
43
Roorda, Jan Alberts 
Westerhuis, Antje Jans 
 2 okt 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9220
I2685
44
Hibma, Wybe Jans 
de Haan, Tietje Gerbens 
 2 okt 1847Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100795
I100796
45
van Gunst, Hendrik Tietes 
Ypma, Grietje Franzes 
 2 okt 1847Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38405
I38413
46
Feeken, Berend Rijken 
Homeire, Elizabet 
 2 okt 1848Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110683
I110684
47
Duinen, Abe Jans van 
Pautsma, Renske Thijssens 
 2 okt 1849Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13828
I13829
48
Braaksma, Jelle Pieters 
Vries, Grietje Harmens de 
 2 okt 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9382
I9381
49
de Wind, Taede Jans van 
Croles, Trijntje Jelles 
 2 okt 1853IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97096
I97097
50
Hager, Harmen Klazes 
Schouwstra, Sytske Annes 
 2 okt 1862Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14756
I14757

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 91

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Imck 
 2 okt 1659Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2226
2
Willems, Aefke 
 2 okt 1664Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42308
3
Eelkes, Dirck 
 2 okt 1692Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91465
4
Ewerts, Claas 
 2 okt 1701Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78150
5
Kleyses, Jan 
 2 okt 1701Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90796
6
Feyckes, Nammen 
 2 okt 1707Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1487
7
Bokkes, Doetje 
 2 okt 1709Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94122
8
Abes, Ytje 
 2 okt 1712Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44205
9
Karstens, Teke 
 2 okt 1718Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94931
10
Jetses, Gerben 
 2 okt 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78810
11
Sinnema, Eelse Annes 
 2 okt 1729Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16441
12
Tolsma, Eelkje Rinnerts 
 2 okt 1729Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77604
13
Alberts, Bocke 
 2 okt 1735Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105587
14
Harmens, Pijtje 
 2 okt 1735Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77633
15
Pieters, Paulus 
 2 okt 1735Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46603
16
Nijboer, Sybren Jans 
 2 okt 1740Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58694
17
Taekes, Jildert 
 2 okt 1740Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1828
18
Adema, Haring Jantjes 
 2 okt 1746Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3097
19
Nammens, Rinske 
 2 okt 1746Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3081
20
Reuversma, Hans Johannes 
 2 okt 1746Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5146
21
Willems, Jeltje 
 2 okt 1748Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85502
22
Buma, Wypk Gatses 
 2 okt 1750Oudega/Idzega/Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110444
23
Banning, Coenradus Arnoldus 
 2 okt 1756Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86721
24
Eeltjes, Grytje 
 2 okt 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50500
25
Gerrits, Janke 
 2 okt 1757Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45975
26
Reins, Aafke 
 2 okt 1757Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60558
27
van Vlie, Johannes Meinderts 
 2 okt 1757Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88635
28
Atsma, Joukjen Atzes 
 2 okt 1763Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74878
29
Boekhout, Trijntje Jacobs 
 2 okt 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94000
30
Douwes, Rinske 
 2 okt 1763Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83362
31
Haaksma, Uilke Klazes 
 2 okt 1763Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34267
32
Wal, Klaas Jelles van der 
 2 okt 1763Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94749
33
Woude, Gerben Ruurds van der 
 2 okt 1763Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15709
34
Dirks, Douwe 
 2 okt 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81512
35
Gercama, Gerke Johannes 
 2 okt 1768Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38248
36
Klaases, Sjoerdje 
 2 okt 1768Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57579
37
Larooi, Jentje Hettes 
 2 okt 1768Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70304
38
Puist, Christiaan Jans 
 2 okt 1768Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54912
39
Tjessema, Siebrigje Klases 
 2 okt 1768Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48558
40
Broers, Beerentje 
 2 okt 1774Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38888
41
Johannes, Rinske 
 2 okt 1774Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31916
42
Krol, Jochum Nammens 
 2 okt 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43889
43
Molenaar, Former Pieters 
 2 okt 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13308
44
Sijens, Grietje Sakes 
 2 okt 1774Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14707
45
van Dijk, Trijntje Melles 
 2 okt 1774Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103795
46
Viersen, Maaike Jacobs 
 2 okt 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11549
47
Wilmers, Isebellina Jans 
 2 okt 1774Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108164
48
Wybes, Trijntje 
 2 okt 1774Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99208
49
Krips, Johanna 
 2 okt 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104318
50
Fennema, Tjipke Folkerts 
 2 okt 1785Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76209

1 2 Volgende»