Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Roldanus, Sara Susanna 
 2 sep 1714Windesheim, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97487
2
Ruurds, Baukjen 
 2 sep 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98118
3
Rengenerus, Reinder Lieuwes 
 2 sep 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80556
4
Gosses, Anne 
 2 sep 1758Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81219
5
Leeghof, Sybrand Jans 
 2 sep 1760Nijeholtwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62244
6
de Graaf, Tjetske Klazes 
 2 sep 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94164
7
Jacobs, Andries 
 2 sep 1767Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3905
8
Klaver, Andrys Roelofs 
 2 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20
9
Feddema, Paulus Jacobs 
 2 sep 1774Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11864
10
Krol, Jochum Nammens 
 2 sep 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43889
11
Andringa, Tjitske 
 2 sep 1777Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106658
12
de Scheer, Willemke Sybrens 
 2 sep 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26320
13
Banga, Maaike Pieters 
 2 sep 1778Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57847
14
Elzinga, Aaltje Koerts 
 2 sep 1779Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65636
15
van Houten, Antje Tjibbes 
 2 sep 1779Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96670
16
Dankert, Gerbentje Gerbens 
 2 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12017
17
Goudberg, Aaltje Harmens 
 2 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109440
18
Hesling, Oege Geerts 
 2 sep 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106798
19
Velde, Dieuke Joekes van der 
 2 sep 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6859
20
de Vries, Jelke Gjalts 
 2 sep 1787Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68671
21
Steenstra, Gerrit Gerrits 
 2 sep 1789Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81985
22
Wendelaar, Teunis Everts 
 2 sep 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7441
23
Koolhaas, Eke Willems 
 2 sep 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6642
24
Ploeg, Jetske Pieters van der 
 2 sep 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77978
25
Grouwstra, Trijntje Baukes 
 2 sep 1794Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28644
26
Regnerus, Doetje Lieuwes 
 2 sep 1794Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5720
27
Weit, Sibertje Wytzes van der 
 2 sep 1795Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78425
28
Martinus, Jan 
 2 sep 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44231
29
Koopmans, Jacob Ydes 
 2 sep 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I796
30
Wassenaar, Antje Sjoerds 
 2 sep 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37638
31
Braaksma, Jippe Pieters 
 2 sep 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9422
32
Keimpes, Pytje 
 2 sep 1800Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79107
33
Bruin, Geeske Annes de 
 2 sep 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9325
34
Schaaf, Ymke Tjallings van der 
 2 sep 1801Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66821
35
Jippes, Douwe Jans 
 2 sep 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10136
36
Aris, Aafke 
 2 sep 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I144
37
Braaksma, Jan Johannes 
 2 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79560
38
Schoon, Dieuwertje 
 2 sep 1803Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109170
39
Stienstra, Jan Jelles 
 2 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43854
40
Hoekstra, Janke Wybrens 
 2 sep 1805Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68705
41
de Haas, Antje Andries 
 2 sep 1806Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104018
42
Hellinga, Trijntje Annes 
 2 sep 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6520
43
Zaturdag, Trijntje Eddes 
 2 sep 1807Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47980
44
de Weerd, Jan 
 2 sep 1808Ermelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72585
45
Postma, Geert Goitsens 
 2 sep 1809Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100190
46
Roosma, Sytske Hendriks 
 2 sep 1809Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57731
47
Baan, Jetze Doekles van der 
 2 sep 1810Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95014
48
de Boer, Aaltje Symens 
 2 sep 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60442
49
Holwerda, Sytske Eeltjes 
 2 sep 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5861
50
Walle, Geeltje Douwes de 
 2 sep 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12840

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Faber, Geele Adriaans 
 2 sep 1774Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87519
2
Pieters, Taekje 
 2 sep 1781Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103846
3
Rintjema, Harmen Tjerks 
 2 sep 1785Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18224
4
Jans, Aaltje 
 2 sep 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50321
5
Alberts, Thomas 
 2 sep 1800Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36684
6
Fokkes, Sytske 
 2 sep 1809Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57739
7
Bruinsma, Jan Hoites 
 2 sep 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88042
8
Faber, Pieter 
 2 sep 1811 I59476
9
Jelles, Tjiske 
 2 sep 1813Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106192
10
van Dijk, Gaele Theunis 
 2 sep 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35749
11
de Weerdt, Stijntje Lammerts 
 2 sep 1816 I75519
12
Huizinga, Taeke Gooitzes 
 2 sep 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67946
13
Nammens, Sieuke 
 2 sep 1816Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24819
14
Feiters, Martinus Frederiks 
 2 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64475
15
Dijkstra, Tjitske Jobs 
 2 sep 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3851
16
Wagenaar, Lijsbert Mients 
 2 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27259
17
Kamstra, Tijs Ypes 
 2 sep 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6139
18
Raadsveld, Arend Freerks 
 2 sep 1821 I56146
19
Cuperus, Berber Minnes 
 2 sep 1823Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39593
20
Damsma, Pieter Wybrens 
 2 sep 1823Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17708
21
Gijlstra, Adrianus Albertus 
 2 sep 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7244
22
Klases, Sjoukje 
 2 sep 1824Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72186
23
Bakker, Louw Sybrens 
 2 sep 1826Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66235
24
Braaksma, Age Feyes 
 2 sep 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9635
25
Dantuma, Marten Oedzes 
 2 sep 1826Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91007
26
Hoites, Lysbet 
 2 sep 1826 I32028
27
Tjeerds, Janke 
 2 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56049
28
Dijkstra, Feye Eeltjes 
 2 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I284
29
Friesema, Baukje Hanzes 
 2 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50708
30
Halma, Taeke Rinzes 
 2 sep 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8335
31
Raap, Rinske Henricus 
 2 sep 1828Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72654
32
Rienksma, Rienk Coerts 
 2 sep 1828Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100159
33
Pietersz, Pieterke 
 2 sep 1829Den Andel, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69596
34
Bloemsma, Wybren Lieuwes 
 2 sep 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81435
35
Reitsma, Afke Thijsses 
 2 sep 1831Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103243
36
Pieters, Maaike 
 2 sep 1832 I48619
37
Aukes, Marijke 
 2 sep 1833Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70194
38
Doornbos, Pieter Rengers 
 2 sep 1833Leermens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110060
39
Geuker, Jurjen Hendriks 
 2 sep 1833Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61488
40
Wiersma, Tjitske Simons 
 2 sep 1835Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48819
41
Oeges, Antje 
 2 sep 1838Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69092
42
Postma, Aaltje Martens 
 2 sep 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35083
43
Dijkstra, Jurjen Tammes 
 2 sep 1840St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77407
44
Hofman, Reinder Fokkes 
 2 sep 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1213
45
Annes, Rinske 
 2 sep 1842Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62996
46
Bakker, Jan Sybrens 
 2 sep 1842Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102107
47
Andrae, Sytze Roelofs 
 2 sep 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6667
48
Engbrenghof, Willemke Gerrits 
 2 sep 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1722
49
Jong, Bauke Gatzes de 
 2 sep 1844Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4736
50
Nieuwenhuis, Eilke Alderts 
 2 sep 1844Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57671

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Floris, Hessel 
AEbes, Tiets 
 2 sep 1708Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85663
I85664
2
Keimpes, Ieppe 
Jans, Antie 
 2 sep 1714Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102354
I102355
3
Jakobs, Ids 
Reitses, Riemke 
 2 sep 1731Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98193
I98194
4
Pytters, Jan 
Sytses, Korsje 
 2 sep 1731St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90021
I90022
5
Ritskes, Lykle 
Tabes, Riemke 
 2 sep 1731Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91107
I91108
6
Hoites, Roelof 
Jans, Tryntje 
 2 sep 1736Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75943
I75944
7
Beernts, Heerke 
Jacobs, Lijsbet 
 2 sep 1741Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100766
I100767
8
de Vrede, Dirk 
Coese, Janneke 
 2 sep 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79690
I79691
9
Meulenaar, Tjerk Jetties 
Doedes, Taik 
 2 sep 1760Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108096
I108097
10
Baukes, Feite 
Bees, Anke 
 2 sep 1764Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71341
I71342
11
Weyts, Hendrik 
Johannes, Japikjen 
 2 sep 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84046
I84047
12
Berkebyl, Johannes 
Feen, Antie van der 
 2 sep 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105317
I105316
13
Claesen, Gerben 
Douwes, Dieuwke 
 2 sep 1770Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72220
I72221
14
Sibrens, Jou 
Gerryts, Tijtie 
 2 sep 1770Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83339
I83340
15
Sjouwkes, Hendrik 
Rinses, Tijtje 
 2 sep 1770Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86746
I86747
16
Klases, Nammen 
Hindriks, Hyke 
 2 sep 1776Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93024
I93033
17
Eekes, Klaas 
Jaspers, Dirkje 
 2 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46355
I8299
18
Klazes, Hoite 
Bokkes, Menke 
 2 sep 1781Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104308
I104353
19
Binnema, Pieter Tjipkes 
Pot, Trijntje Aukes 
 2 sep 1787Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49642
I49643
20
Bloemsma, Ate 
Belgerda, Yda 
 2 sep 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70500
I70501
21
van Dijk, Ype Joukes 
Boersma, Durkje Sjoerds 
 2 sep 1792Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83316
I83317
22
Veenstra, Jakob Wiegers 
Libbes, Antje 
 2 sep 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59554
I59555
23
Wagen, Pier Klazes van der 
Feenstra, Hiske Rommerts 
 2 sep 1792Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5134
I5135
24
Pieters, Symen 
Jonker, Pietertje Dirks 
 2 sep 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65946
I65947
25
Woldinga, Ebel Everts 
Wierenga, Geertje Heikes 
 2 sep 1798Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109701
I109702
26
Woude, Gerben Baukes van der 
Sikma, Janke Ruurds 
 2 sep 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6295
I6296
27
Hessels, Jan Jansen 
Sipma, Aaltje Symens 
 2 sep 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27683
I27684
28
Jonkman, Reinder Jitses 
Ronda, Baukje Fokkes 
 2 sep 1804Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105374
I50783
29
Vries, Melle Klazes de 
Rienks, Janke 
 2 sep 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10192
I10561
30
Nijdam, Thomas Botes 
de Boer, Sjoerdtje Tjeerds 
 2 sep 1807Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74957
I74958
31
Koopmans, Pieter Gaatzes 
Hayma, Antje Rinderts 
 2 sep 1810Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37997
I37998
32
Meulen, Jelle Harkes van der 
Veen, Fetje Tjipkes van der 
 2 sep 1810Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54080
I54081
33
Meulen, Rintje Hajes van der 
Douma, Symke Tjipkes 
 2 sep 1810Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18870
I18869
34
Posthumus, Jelle Ypkes 
Bosma, Reintje Jacobs 
 2 sep 1810Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80112
I38241
35
Postuma, Sywert Sjoerds 
Smidt, Aaltje Wopkes 
 2 sep 1810Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40168
I40169
36
Schotanus, Marten Jans 
Swettema, Dieuwke Reimers 
 2 sep 1810Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40949
I40950
37
Steensma, Yde Geerts 
Vlas, Akke Hendriks 
 2 sep 1810De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81541
I81542
38
Wynia, Frans Popes 
Hibma, Sijke Jans 
 2 sep 1813Mairie Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47204
I47214
39
de Vries, Jacob Jelgers 
Snijder, Fokeltje Hendriks 
 2 sep 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49294
I35758
40
Samel, Teunis Klazes 
Jongerhuis, Dirkje Jurjens (aka de Jong) 
 2 sep 1815Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10245
I10246
41
Swierstra, Bartele Johannes 
Fopma, Dirkje Sybrens 
 2 sep 1815Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86830
I86836
42
Stelwagen, Bauke Johannes 
Agema, Grietje Douwes 
 2 sep 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21230
I21231
43
Vellinga, Andries Reinders 
Viersen, Johanna Jans 
 2 sep 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12953
I18202
44
Wiersma, Foeke Tjepkes 
Buwalda, Cornelia Klases 
 2 sep 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44692
I46375
45
Former, Frans Durks 
Valk, Antie Hiddes 
 2 sep 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100495
I100496
46
Kooystra, Gauke Jacobs 
Willems, Ytje 
 2 sep 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65711
I56496
47
Hellema, Hendrik Doekes 
Beekhuis, Magdeltje Willems 
 2 sep 1827Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94263
I94408
48
Veldhuis, Johannes Walles 
Boomsma, Sibbeltje Pieters 
 2 sep 1834Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81970
I81971
49
van Bleek, Berend Marinus 
Beumer, Gerritje 
 2 sep 1835Renkum, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105732
I105733
50
Fokkema, Reinder Jacobs 
Wiersma, Maaike Formers 
 2 sep 1847Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81905
I81906

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Meinerts, Grietje 
 2 sep 1694Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43742
2
Schonenburg, Johannes Johannis 
 2 sep 1694Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26032
3
Ales, Engeltje 
 2 sep 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80733
4
Jelles, Ane 
 2 sep 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95144
5
Meiles, Foekje 
 2 sep 1725Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6959
6
Willems, Reinder 
 2 sep 1731Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85977
7
Bartels, Jacobus 
 2 sep 1736Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42698
8
Bartles, Hotze 
 2 sep 1736Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28910
9
Jans, Hendrik 
 2 sep 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94707
10
Rinzes, Neeltie 
 2 sep 1736Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76539
11
Jans, Japke 
 2 sep 1742Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107194
12
Wal, Hendrik Jans van der 
 2 sep 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5603
13
Jaspers, Anne 
 2 sep 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36077
14
Stinstra, Trijntje Thomas 
 2 sep 1754Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55468
15
Remmelts, Atje 
 2 sep 1756Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64262
16
Alderts, Klaas 
 2 sep 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69268
17
Gerrijts, Hendrik 
 2 sep 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95453
18
Hessels, Trijntje 
 2 sep 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1748
19
Sybrens, Tjidske 
 2 sep 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81357
20
Sybrens, Tjitske 
 2 sep 1759Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91121
21
Melles, Trijntje 
 2 sep 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20250
22
Staal, Jacob Dirks 
 2 sep 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2296
23
van Warners, Heinse Rienks 
 2 sep 1764Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84525
24
Molenaar, Eeltje Jelles 
 2 sep 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67183
25
Douwes, Sjiuwke 
 2 sep 1768Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2142
26
Dijkstra, Rintje Jans 
 2 sep 1770Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60837
27
Hoekstra, Trijntje Johannes 
 2 sep 1770Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39036
28
Jans, Gertje 
 2 sep 1770Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66215
29
Ritskes, Tamme 
 2 sep 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46992
30
Stoffer, Arent Hendriks (aka Arend Gerritsen) 
 2 sep 1770Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102888
31
Winkel, Trijntje Pieters 
 2 sep 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12941
32
Gerrits, Eeltje 
 2 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45782
33
Kuiken, Dirk Jacobs 
 2 sep 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68114
34
Gaeles, Antje 
 2 sep 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102239
35
Gaeles, Tryntje 
 2 sep 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102240
36
Hoekstra, Marijke IJsbrands 
 2 sep 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6219
37
Hofman, Jan Dirks 
 2 sep 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13694
38
Kuiken, Jan Arjens 
 2 sep 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42211
39
Kuiken, Maartje Willems 
 2 sep 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111739
40
Post, Jan Jans 
 2 sep 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11642
41
Posthumus, Trijntje Wiegers 
 2 sep 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49330
42
Postmus, Klaas Durks 
 2 sep 1787Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66835
43
Veen, Ybeltje Jans van der 
 2 sep 1787Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82414
44
Woude, Rinse Sytzes van der 
 2 sep 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14107
45
Zandstra, Jacob Jans 
 2 sep 1787Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30302
46
Bouma, Jan Ottes Hendrik 
 2 sep 1792Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35623
47
Dijkstra, Jacob Pieters 
 2 sep 1792Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76709
48
Dijkstra, Tyttje Jakobs 
 2 sep 1792Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56321
49
Dirks, Dirk 
 2 sep 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5313
50
Feenstra, Riemkjen Klazes 
 2 sep 1792Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72523

1 2 Volgende»