Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bijl, Steffen Hanzes 
 2 aug 1740Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70345
2
Koopmans, Janke Dirks 
 2 aug 1769Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4193
3
Hoekstra, Trijntje Johannes 
 2 aug 1770Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39036
4
Meinsma, Poppe Andries 
 2 aug 1773Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76695
5
Prins, Trijntje Piers 
 2 aug 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10450
6
Blijstra, Bauke Andries (aka Grofsmid) 
 2 aug 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78390
7
Gerbens, Jan 
 2 aug 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43620
8
Kuiken, Antje Beerts 
 2 aug 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79675
9
Herder, Hessel Durks 
 2 aug 1777Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101159
10
Jong, Ale Jacobs de 
 2 aug 1778Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3873
11
Hellema, Yttje Annes 
 2 aug 1781Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66581
12
Appelhof, Jantje Ritskes 
 2 aug 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44662
13
Kingma, Romke Jacobs 
 2 aug 1783Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7556
14
Wal, Johannes Wytzes van der 
 2 aug 1783Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101265
15
Wytzes, Sipkje 
 2 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46821
16
Steegstra, Geertje Andries 
 2 aug 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5505
17
Gaeles, Antje 
 2 aug 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102239
18
Gaeles, Tryntje 
 2 aug 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102240
19
Schotanus, Marten Jans 
 2 aug 1788Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40949
20
Post(hu)mus, Sipke Klazes 
 2 aug 1789Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101767
21
Groustra, Trijntje Jentjes 
 2 aug 1790Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61833
22
Hoekstra, Reinder Pieters 
 2 aug 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2771
23
Ferwerda, Evert Jans 
 2 aug 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7713
24
Reitsma, Jantje Pieters 
 2 aug 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39182
25
Jongsma, Anne Sybrens 
 2 aug 1792St. Nicolaasga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59767
26
Keimpes, Harmen 
 2 aug 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46337
27
Klaver, Willem Hoppes 
 2 aug 1793Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59176
28
Jong, Baukje Symens de 
 2 aug 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6632
29
de Jong, Jan Meinderts 
 2 aug 1795Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73079
30
Bottinga, Sjouke Jelles 
 2 aug 1796Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16728
31
Prins, Antje Jans 
 2 aug 1796Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6772
32
Hoogstins, Binne Jans 
 2 aug 1797Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2131
33
Sybenga, Tjeerd Jans 
 2 aug 1798Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31204
34
Pieters, Aafke 
 2 aug 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45351
35
Westra, Tjitske Willems 
 2 aug 1800Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66325
36
Dijkstra, Lolke Alberts 
 2 aug 1801Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47511
37
Jonker, Rutger Klasen 
 2 aug 1801Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99502
38
Penninga, Jacobus Jillardus 
 2 aug 1801Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13459
39
Sytsma, Sieds Freerks 
 2 aug 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I766
40
van Loon, Henke Sjoerds 
 2 aug 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77415
41
Kalma, Gjalt Jacobs 
 2 aug 1803Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37498
42
Miedema, Pieter Doekes 
 2 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2528
43
Slager, Lolke Lieuwes 
 2 aug 1803Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98555
44
Koopmans, Dirk Dirks 
 2 aug 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5316
45
Kroodsma, Jacob Hanses 
 2 aug 1805Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7806
46
Miedema, Albert Taekeles 
 2 aug 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37928
47
Bosma, Hein Pieters 
 2 aug 1807Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80120
48
Pijnacker, Jan Kornelis 
 2 aug 1807Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17580
49
Hessels, Tjitske 
 2 aug 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43501
50
van Reenen, Daniel Baukes 
 2 aug 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80988

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pijters, Rochus 
 2 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5558
2
Fransen, Hendrikje 
 2 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43380
3
Jurjens, Pyter 
 2 aug 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98696
4
Keizer, Klaasje Willems 
 2 aug 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29017
5
Kloostra, Klaas Pieters 
 2 aug 1812Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88186
6
Damstra, Frans Daams 
 2 aug 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4877
7
Kuipers, Geertje Harmens 
 2 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3405
8
Boersma, Siebren Siebrens 
 2 aug 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26547
9
Grafstra, Aaltje Pieters 
 2 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27197
10
Kingma, Beitske Jans 
 2 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23985
11
de Jong, Pieter Pieters 
 2 aug 1819Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70784
12
Bransma, Frans Hylkes 
 2 aug 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49506
13
Hendriks, Grietje 
 2 aug 1820Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108507
14
Stienstra, Jelle Jochums 
 2 aug 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6654
15
Sytsema, Fetse Sytses 
 2 aug 1820 I66195
16
de Boer, Louwe 
 2 aug 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27351
17
Hoekstra, Tijs Pieters 
 2 aug 1821Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52096
18
Boersma, Freerk Ouwes 
 2 aug 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9150
19
Louwes, Antje 
 2 aug 1824 I23912
20
Stouten, Sara 
 2 aug 1824Brouwershaven, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107960
21
Boersma, Gerrit Ages 
 2 aug 1825 I25338
22
de Groot, Jantje Tjeerds 
 2 aug 1826Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89045
23
Hooysma, Geeske Alberts 
 2 aug 1826 I66196
24
Lieuwema, Grietje Romkes 
 2 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13276
25
Ritskes, Trijntje 
 2 aug 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46993
26
Hamstra, Gerrit Jans 
 2 aug 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27354
27
Haverschmidt, Jacominus Sjoerd 
 2 aug 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80958
28
Damstra, Trijntje Koerts 
 2 aug 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51776
29
Ploeg, Afke Harmens van der 
 2 aug 1828Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38216
30
Dojema, Jacob Minks 
 2 aug 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71882
31
Hiemstra, Rigtje Douwes 
 2 aug 1829Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86120
32
Looyenga, Wybe Feikes 
 2 aug 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9657
33
Oosterhagen, Jan Sytses 
 2 aug 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92378
34
Buma, Oege Hendriks 
 2 aug 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44737
35
Uitterdijk, Sytske Klazes 
 2 aug 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I694
36
Jellema, Geertje Klazes 
 2 aug 1831Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100215
37
Reitsma, Gerrit Pieters 
 2 aug 1831 I90350
38
Bergmans, Minke Haukes 
 2 aug 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96412
39
Ferwerda, Jakob Pieters 
 2 aug 1836Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3237
40
Anema, Trijntje Sibrens 
 2 aug 1837Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47672
41
Dijkstra, Antje Doedes 
 2 aug 1838Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99283
42
Willems, Sibbeltje 
 2 aug 1838Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51705
43
Kamminga, Jantje Pieters 
 2 aug 1840Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76548
44
Tepper, Eelke Jans 
 2 aug 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16962
45
Thijssen, Grietje 
 2 aug 1843Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14720
46
Braaksma, Hendrikje Annes 
 2 aug 1844Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25416
47
Veenstra, Paulus Heines 
 2 aug 1844Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36533
48
Nauta, Alle Romkjes 
 2 aug 1845 I39787
49
Engbrenghof, Itske Hessels 
 2 aug 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8176
50
Machiela, Pitrikje Annes 
 2 aug 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4536

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 39 van 39

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Henrik, Dirk 
Lyekles, Grietje 
 2 aug 1696Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104954
I104953
2
Tadema, Gijsbert Pijtters 
Jans, Tjietske 
 2 aug 1709Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67811
I67812
3
Dids, Etse 
Jolckis, Gerlske 
 2 aug 1711Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95098
I95099
4
Catsma, Sijmon Klases 
Jacobs, Doetje 
 2 aug 1739Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87256
I87257
5
Uulkes, Jarig 
Dirks, Antje 
 2 aug 1744Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48937
I48938
6
de Vries, Tjerk Willems 
Sjoerds, Wintje 
 2 aug 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86912
I44524
7
Edsgis, Jan 
Eiberts, Klaaske 
 2 aug 1767Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65816
I65817
8
Jans, Hilbrand 
Oedses, Wapke 
 2 aug 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94553
I94554
9
Crans, Justus (Joost) 
Tolsma, Trijntje Jans 
 2 aug 1775Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76038
I76039
10
Rochussen, Isaac 
Wallen, Theodora Jacoba van der 
 2 aug 1775Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100020
I100021
11
Abes, Klaas 
Arjens, Jannigje 
 2 aug 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35273
I35274
12
Meer, Cornelis Johannes van der 
Jantjes, Lieukjen 
 2 aug 1789Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88156
I93421
13
Peeting, Johannes Willems 
Jans, Aaltje 
 2 aug 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79613
I79614
14
Regnerus, Lieuwe Teunis 
Jans, Pyttje 
 2 aug 1789Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6169
I6171
15
Brandsma, Lammert Martens 
Lieuwes, Seeske 
 2 aug 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73042
I73043
16
Lont, Jan Arjens 
Kuiken, Maartje Jans 
 2 aug 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39360
I39361
17
Meeth, Lodewijk 
Gerrits, Froukjen 
 2 aug 1795Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100638
I100639
18
Offringa, Klaas Eites 
Alles, Bregtje 
 2 aug 1795Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63854
I63855
19
Stienstra, Sjoerd Bouwes 
Clases, Botje 
 2 aug 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67840
I67839
20
Slager, Lieuwe Jans 
Wierstra, Riemke Lolkes 
 2 aug 1801Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37343
I37344
21
Taekema, Taeke Gosses 
Bloksma, Dieuwke Tietes 
 2 aug 1812Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97729
I97725
22
Hugepoort, Daniel Gosses 
Zijlstra, Sjoerdtje Filippus 
 2 aug 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43959
I43960
23
de Haan, Jan Rinzes 
Hamstra, Teetske Botes 
 2 aug 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69081
I69080
24
Hollander, Pieter Jacobs 
de Vries, Antje Melles 
 2 aug 1837Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31921
I63076
25
Lep, Jacob Lykeles van der 
Ark, Trijntje Pieters van der 
 2 aug 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5675
I1229
26
Wal, Jan Jans van der 
Oostringa, Trijntje Jacobs 
 2 aug 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51873
I42212
27
Raap, Albert Adrianus 
Damstra, Antje Geerts 
 2 aug 1840Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109118
I109119
28
Bloemsma, Jan Binnes 
Meelburg, Geertje Sybes 
 2 aug 1845Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79049
I79067
29
Tjepkema, Myntje Roelofs 
de Jong, Jetske Wopkes 
 2 aug 1849Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54001
I54006
30
van Zanten, Gatze (George) Jans 
Eems, Tjitske (Sadie) Cornelis van der 
 2 aug 1862Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88653
I88654
31
Ditsel, Hendrik 
Jonkhans, Johanna 
 2 aug 1865Arnhem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68290
I68291
32
Visser, Sander Pieter 
Logmans, Pieternella Jans 
 2 aug 1866Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59468
I59469
33
Tijsma, Pieter Rients 
Jeltema, Antje Gosses 
 2 aug 1879Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21513
I33937
34
Wijga, Kornelis Ennes 
Krol, Ytje Atzes 
 2 aug 1883Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85868
I85867
35
Hoekstra, Gerrit Hessels 
Postma, Tjitske Sijes 
 2 aug 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25397
I622
36
Wierstra, Jacob Jacobs 
Zijlstra, Frouwkje Sjoukes 
 2 aug 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9267
I29608
37
Bos, Willem Andries 
Ley, Maaike Tabes van der 
 2 aug 1894Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64194
I18467
38
Kalma, Dirk Baukes 
Kragt, Jeltje Frederika 
 2 aug 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31683
I61641
39
Talstra, Romke Wytses 
Steigstra, Sytske Johannes 
 2 aug 1919Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35861
I64926

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bokkes, Yfke 
 2 aug 1685Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80237
2
Jeppes, Pytter 
 2 aug 1696Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44601
3
Heslinga, Teetske Sipkes 
 2 aug 1743Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69843
4
Reinders, Sjoerd 
 2 aug 1744Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93533
5
Joukes, Grytje 
 2 aug 1750Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106299
6
van Keimpema, Harmen Keimpes 
 2 aug 1754Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4722
7
Noteboom, Sye Tjallings 
 2 aug 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46790
8
Aalsma, Pieter Thijsses 
 2 aug 1761Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21243
9
Andries, Rinske 
 2 aug 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12111
10
Hoogterp, Ruurd Klazes 
 2 aug 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46856
11
Reinders, Jochum 
 2 aug 1761Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70347
12
Jelkes, Janke 
 2 aug 1767Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95150
13
Piersma, Pieter Willems 
 2 aug 1767Mantgum/Schillaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109032
14
Tanja, Ytje Piers 
 2 aug 1767Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103732
15
Tjerks, Fokeltje 
 2 aug 1767Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51759
16
Wytses, Rinske 
 2 aug 1767Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104526
17
de Vries, Trijntje Jacobs 
 2 aug 1770Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99384
18
Wybrens, Tjeerdtje 
 2 aug 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39730
19
Eeringa, Eeke Hendriks 
 2 aug 1771Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71246
20
Eyses, Lamke 
 2 aug 1772Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59461
21
Gerritsma, Trijntje Gerrits 
 2 aug 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I539
22
Pieters, Pietje 
 2 aug 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10185
23
Plaat, Willem Adams van der 
 2 aug 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48075
24
de Vries, Andries Haantjes 
 2 aug 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88192
25
Faber, Andries Jans 
 2 aug 1778Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7676
26
Hoekstra, Klaas Sybes 
 2 aug 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78002
27
Pieters, Eeke 
 2 aug 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46530
28
Rijpstra, Aaltje Gerrits 
 2 aug 1778Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6696
29
Siderius, Lipkje Foppes (aka Rinia) 
 2 aug 1778Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50685
30
Westra, Gaatse Gerbens 
 2 aug 1778Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103615
31
Pranger, Houkje Thomas 
 2 aug 1789Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13548
32
Reitsma, Douwe Ritskes 
 2 aug 1789Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76502
33
Stolze, Roelof Samuels 
 2 aug 1789Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44608
34
Valk, Akke Thijsses 
 2 aug 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10866
35
Wijnstra, Welmoed Ates 
 2 aug 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8301
36
Winsemius, Eelkjen Jacoba 
 2 aug 1789Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60548
37
Wyminga, Anne Roels 
 2 aug 1789Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72522
38
Boer, Douwe Jans de 
 2 aug 1795Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7674
39
de Jong, Jeltje Heins (aka Hogerhuis) 
 2 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40728
40
Hiemstra, Albert Hendriks 
 2 aug 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I532
41
Hoekema, Grietje Sytzes 
 2 aug 1795Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9316
42
Poppes, Freerk 
 2 aug 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79193
43
Schoorstra, Klaas Gerbens 
 2 aug 1795Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37439
44
van Wieren, Lubbert Gerbens 
 2 aug 1795Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33129
45
Braak, Baukje Hendriks 
 2 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16606
46
Dijkstra, Johanneske Pieters 
 2 aug 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34486
47
Wybenga, Beerent Cornelis 
 2 aug 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5567
48
Krol, Sytske Alberts 
 2 aug 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6717
49
Molenberg, Pietje Pieters 
 2 aug 1807Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82704
50
Zuidema, Fokje Alberts 
 2 aug 1807Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58397