Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jurjens, Evert 
 2 jul 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43234
2
Dijkstra, Antje Tjalles 
 2 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101
3
Bijlsma, Tietje Kornelis 
 2 jul 1777Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41193
4
Dijkstra, Haaye Gerryts 
 2 jul 1777Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92242
5
Dijkstra, Maaike Alberts 
 2 jul 1777Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37030
6
Hoekema, Pietje Ypes 
 2 jul 1777Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1679
7
Hoitsma, Taetske Jacobus 
 2 jul 1777Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63713
8
Heeringa, Sjieuke Tjipkes 
 2 jul 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73381
9
de Boer, Johannes Oenes 
 2 jul 1785Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66757
10
Wuffen, Egbert Reinders 
 2 jul 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49632
11
van Kammen, Doedina Stevens 
 2 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61367
12
Pranger, Houkje Thomas 
 2 jul 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13548
13
Kuiken, Jannigje Jans 
 2 jul 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37679
14
Laurman, Jacob Bodes 
 2 jul 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45693
15
Heeringa, Gosse Pieters 
 2 jul 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37950
16
Melcher, Rigtje Klazes 
 2 jul 1796Gersloot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80199
17
Postmus, Lolkje Lolkes 
 2 jul 1796Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48020
18
Johannes, Jan 
 2 jul 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78351
19
Ferwerda, Sytske Gerrits 
 2 jul 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58089
20
Saegers, Maria Anna 
 2 jul 1800 I60769
21
Wiersma, Jarig Wiegers 
 2 jul 1800Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7635
22
Wielen, Aagtje (Akke) Lieuwes van der 
 2 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5706
23
Wiersma, Ynse Sijes 
 2 jul 1802Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7632
24
Straatsma, Antje Klazes 
 2 jul 1803Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44645
25
Buwalda, Antje Sibles 
 2 jul 1804Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13491
26
Velde, Johannes Jurjens van der 
 2 jul 1804Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45463
27
Buursma, Gabe Tjallings 
 2 jul 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9314
28
Wagenaar, IJsbrand Harmens 
 2 jul 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39388
29
Oosterbaan, Foeke Melles 
 2 jul 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5275
30
Heide, Wilhelmina (Mina) Fransen van der 
 2 jul 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1401
31
Sjoerdsma, Engeltje Dooitzes 
 2 jul 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12921
32
Brunger, Egbertus Petrus 
 2 jul 1811Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96567
33
Tamminga, Sybe Martens 
 2 jul 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26182
34
Veenstra, Dieuwke Ouwes 
 2 jul 1812Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23932
35
Bosma, Ypkjen Jans 
 2 jul 1817Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69743
36
Meer, Polle Dirks van der 
 2 jul 1817 I17782
37
Wal, Tjamke Tjammes van der 
 2 jul 1819Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58084
38
Haga, Antje Iedes 
 2 jul 1820Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82535
39
Bosch, Jan Fetzes 
 2 jul 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12752
40
Dijkstra, Jan Gerrits 
 2 jul 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8497
41
Friesema, Trijntje Jentjes 
 2 jul 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14651
42
Kolk, Tjeerd Douwes 
 2 jul 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50233
43
Vellinga, Grietje Jans 
 2 jul 1830Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48271
44
Wierda, Jan Sytzes 
 2 jul 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13386
45
Kingma, Johanna Jans 
 2 jul 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11254
46
Bouma, Paulus Gerrits 
 2 jul 1833Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55817
47
de Rook, Trijntje Abeles 
 2 jul 1833 I50286
48
de Vos, Ynze Reinders 
 2 jul 1833Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105509
49
Buma, Akke Jentjes 
 2 jul 1837IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3970
50
Hellinga, Sara Hendriks 
 2 jul 1837 I24558

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 128

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Abma, Freerk Murks 
 2 jul 1806Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51082
2
Beekmans, Lammert Egberts 
 2 jul 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63877
3
Steen, Coenraad van der 
 2 jul 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70341
4
Boersma, Bokke Cornelis 
 2 jul 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2658
5
Eiberts, Berber 
 2 jul 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46998
6
Bottema, Willem Jacobs 
 2 jul 1815Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48170
7
Bakker, Vroukje Harmens 
 2 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59518
8
Djoerds, Gerritje 
 2 jul 1818 I56729
9
Reitzes, Tjitske 
 2 jul 1818Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90688
10
Dikkinga, Pietje Bonnes 
 2 jul 1819Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74196
11
Andringa, Eeke Sybrens 
 2 jul 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65006
12
Louws, Sjoukjen 
 2 jul 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93052
13
Gerbens, Baukje 
 2 jul 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8753
14
Meinsma, Tjalling Jans 
 2 jul 1822 I75830
15
Dankert, Jan Johannes 
 2 jul 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30763
16
Kuiken, Eeltje Jans 
 2 jul 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61013
17
Kooi, Keimpe Hedzers van der 
 2 jul 1828Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47461
18
Haga, Hendrik Pieters 
 2 jul 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10602
19
Kalma, Karsjen Hommes 
 2 jul 1830Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41732
20
Ganzevoort, Mindert Wesselius 
 2 jul 1831Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11412
21
Hoekstra, Detje Gosses 
 2 jul 1832Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22983
22
Brink, Saapke Hermanus 
 2 jul 1833Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18189
23
Lep, Sytske Wigles van der 
 2 jul 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19923
24
Meulen, Janke Martinus van der 
 2 jul 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11455
25
Bennema, Jouw Jans 
 2 jul 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1860
26
Bosch, Saakje Douwes 
 2 jul 1834Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20344
27
Zondervan, Sytze Sapes 
 2 jul 1834Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42343
28
Nijp, Lijdia Christoffels 
 2 jul 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8835
29
Bijlsma, Pietje Keimpes 
 2 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12037
30
Miedema, Marijke Johannes 
 2 jul 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27355
31
Baarsma, Thijs Reins 
 2 jul 1839 I75506
32
Meer, Froukje Douwes van der 
 2 jul 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103616
33
Klooster, Fokjen Lieuwes 
 2 jul 1840Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94514
34
Wybrandi, Sjoukje Rienks 
 2 jul 1840 I14841
35
de Vries, Reinder Rinzes 
 2 jul 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87128
36
Elzinga, Pietje Hendriks 
 2 jul 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23946
37
Velde, Rinske Gabes van der 
 2 jul 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18702
38
Zijlstra, Sytze Tjeerds 
 2 jul 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51464
39
Klein, Sytske Jacobs de 
 2 jul 1842Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14114
40
Eenshuistra, Trijntje Pieters 
 2 jul 1843Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83978
41
Westra, Tjipke Jans 
 2 jul 1844Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85616
42
Glazema, Lieme Jans 
 2 jul 1845Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37739
43
Visser, Tjitske Sipkes 
 2 jul 1847 I19188
44
Vliet, Jitske Pieters van 
 2 jul 1847 I16257
45
Woude, Willem Eelkes van der 
 2 jul 1848 I20817
46
Rijpstra, Harmen Jans 
 2 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101553
47
Kingma, Antje Lieuwes 
 2 jul 1850Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26397
48
Seeger(s), Johan Heinrich 
 2 jul 1850Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17278
49
Vlastra, Gerrit Pieters 
 2 jul 1850Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54903
50
Wijngaarden, Stillborn Arjens 
 2 jul 1850Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59720

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Mynties, Jan 
Sapes, Fopck 
 2 jul 1654Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87574
I87575
2
Mellinga, Ysbrand Hotses 
Baukes, Aeltje 
 2 jul 1699Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104876
I104878
3
Meinerts, Ljumme 
Gaaukes, Sjoukje 
 2 jul 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76136
I76138
4
Hendriks, Gerben 
Mighiels, Beitske 
 2 jul 1719Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44119
I44120
5
Johannes, Ale 
Ubles, Ytje 
 2 jul 1719Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101631
I101632
6
Daniels, Pyter 
Hendriks, Tyttje 
 2 jul 1747Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99421
I99420
7
Fransen, Hendrik 
Luies, Helena Catrina 
 2 jul 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81471
I81472
8
Hessels, Cornelis 
Bantert, Hiltje 
 2 jul 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67948
I67949
9
Jans, Pyter 
Sjoerds, Titje 
 2 jul 1747Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89966
I89967
10
Elias, Douwe 
Roels, Tytie 
 2 jul 1752Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69665
I69666
11
van Marren, Lieuwe Pieters 
Symons, Ybeltje 
 2 jul 1752Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75392
I75393
12
Rienks, Jan 
Jans, Trijntje 
 2 jul 1757Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76114
I76115
13
Alles, Rinse 
Harms, Frou 
 2 jul 1758Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88629
I104527
14
Harmens, Douwe 
Tjeerds, Ytje 
 2 jul 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77727
I77728
15
Pijters, Ruurd 
Nannes, Beitske 
 2 jul 1758Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71519
I71520
16
Sijbes, Jacob 
Alles, Ytje 
 2 jul 1758Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84413
I84414
17
Joghems, Symen 
Hessels, Ietske 
 2 jul 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49076
I43524
18
Joris, Pyter 
Lazes, Jannigje 
 2 jul 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79887
I79888
19
Keizer, Hendrik Klaaszens 
Sijbrens, Hiltje 
 2 jul 1769Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62747
I62748
20
Westra, Sjoerd Pieters 
Velde, Jaike Gerrits van der 
 2 jul 1769Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62422
I62423
21
Beekmans, Lammert Egberts 
Taekeles, Tetje 
 2 jul 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63877
I89830
22
de Haan, AEbe Hoekes 
Jans, Kornelia 
 2 jul 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49851
I49852
23
Dijkstra, Bauke Pieters 
Jacobs, Trijntje 
 2 jul 1780Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97044
I97045
24
Rintjes, Dirk 
Stapert, Antje Sytzes 
 2 jul 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63591
I63592
25
Abes, Harmen 
Pytters, Sara 
 2 jul 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47192
I47193
26
Hoekstra, Hinne Douwes 
Annes, Yttje 
 2 jul 1786Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71420
I71421
27
Poelstra, Klaas Klazes 
Dijkstra, Geertje Willems 
 2 jul 1797Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79845
I79846
28
Sipkes, Jan 
Drent, Romkjen Luitzens 
 2 jul 1797Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65386
I65387
29
Voskuil, Klaas Jans 
Postma, Sijke Rinses Steenhovius 
 2 jul 1797Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51800
I51801
30
Martens, Klaas 
Zuiderhoek, Engeltje Sicces 
 2 jul 1809Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48132
I48133
31
Dijkstra, Foppe Jans 
Jong, Jantje Meinderts de 
 2 jul 1812Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20339
I20340
32
Dijkstra, Pieter Jacobs 
Nijp, Haaike Christoffels 
 2 jul 1813Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5882
I5269
33
Feenstra, Auke Wybrens 
Sloten, Antje Pieters van 
 2 jul 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8578
I8581
34
Bergmans, Oege Gosses 
Miedema, Eelkje Bouwes 
 2 jul 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27653
I90432
35
Obma, Geert Tjibbes 
Meindertsma, Romkjen Pieters 
 2 jul 1815Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31588
I31589
36
Stielstra, Klaas Klazes 
Bijlstra, Antje Jarigs 
 2 jul 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38135
I38136
37
Kingma, Oeble Michiels 
Vecht, Johanna Rintzes van der 
 2 jul 1816Mairie Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48855
I48856
38
Posthumus, Gerben Gerbens 
Wagen, Ybeltje Piers van der 
 2 jul 1820Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62916
I62915
39
Klinse, Okke Douwes van der 
Broberg, Engeltje Hendriks 
 2 jul 1822Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56592
I56593
40
Alberda, Marten Alberts 
de Vries, Stijntje Reins 
 2 jul 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76314
I76315
41
Knol, Klaas Derks 
Popkes, Anje 
 2 jul 1824Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105744
I69602
42
Hoogstra, Johannes Durks 
Elzinga, Aaltje Foekes 
 2 jul 1825Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36775
I36776
43
Reitsma, Andries Abrahams 
de Boer, Eke Lieuwes 
 2 jul 1826Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66790
I66791
44
Vlastra, Luitje Heins 
Puist, Jeltje Christiaans 
 2 jul 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54888
I54892
45
Kramer, Taeke Piers 
Boonstra, Akke Johannes 
 2 jul 1829Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6349
I104535
46
Sjoeks, Pieter Pieters 
Siccama, Doetje Antoni 
 2 jul 1830Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99279
I99280
47
Veenstra, Rinze Roelofs 
de Jong, Gelske Piebes 
 2 jul 1831Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38648
I38647
48
Wiersma, Hendrik Siedzes 
Geldersma, Jetske Folkerts 
 2 jul 1831Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4834
I4710
49
Vlieger, Anne Wopkes 
Brolsma, Aafke Pieters 
 2 jul 1836Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11297
I11155
50
Fennema, Wypke Doedes 
Hilarides, Symontje Tjeerds 
 2 jul 1842Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77180
I77181

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 43 van 43

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hilbrandts, Rinse 
 2 jul 1694Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102386
2
Poopes, Marten 
 2 jul 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44960
3
Dirks, Douwe 
 2 jul 1724St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97036
4
Iedes, Maike 
 2 jul 1724Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80817
5
Douma, Heerco 
 2 jul 1730Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69037
6
Harmens, Gerrijt 
 2 jul 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47443
7
Koersma, Dieuwke Johannes 
 2 jul 1747Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81019
8
van Kleffens, Gerardus Siedses 
 2 jul 1747Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98189
9
Veenema, Baukje Lieuwes 
 2 jul 1747Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68684
10
Alles, Elske 
 2 jul 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70403
11
Dijkstra, Bauke Andries 
 2 jul 1758Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92372
12
Hoogstra, Watse Klases 
 2 jul 1758Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40194
13
Lep, Lijsbet Dirks 
 2 jul 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78879
14
Pietters, Rein 
 2 jul 1758Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106089
15
Bos, Antje Arjens 
 2 jul 1765Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56918
16
de Boer, Meint Teyes 
 2 jul 1769Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86368
17
Hoekstra, Uilke Jans 
 2 jul 1769Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2683
18
Miedema, Tietje Sijes 
 2 jul 1769Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28777
19
Sjoerds, Jan 
 2 jul 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46723
20
Smits, Ebe Wybes 
 2 jul 1769Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64256
21
Teitsma, Klaas Andries 
 2 jul 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I751
22
Pytters, Sjouke 
 2 jul 1775Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55066
23
Reitsma, Akke Klazes 
 2 jul 1775Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102997
24
Sipkes, Martjen 
 2 jul 1775Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42938
25
Ysbrands, Aaltje 
 2 jul 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79301
26
Geldersma, Folkert Jacobs 
 2 jul 1780Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227
27
Hiddema, AEbele Hiddes 
 2 jul 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5074
28
Swart, Ybeltje Cornelis 
 2 jul 1780Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7293
29
Buuren, Tjettje Alberts 
 2 jul 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104263
30
Dijkstra, Auke Cornelis 
 2 jul 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53892
31
Dijkstra, Meindert Thomas 
 2 jul 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69100
32
Plaat, Anna Adams van der 
 2 jul 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48077
33
Proost, Gepkje Eises 
 2 jul 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77422
34
Tuin, Gosse Gerrits van 
 2 jul 1786Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6265
35
Weert, Johannes Gurbes de 
 2 jul 1786Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11226
36
de Vries, Geele Tabes 
 2 jul 1797Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56791
37
Glas, Dirk Piers 
 2 jul 1797Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58204
38
Jans, Johannes 
 2 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46170
39
Oosten, Pieter Douwes van 
 2 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6912
40
Sytsema, Trijntje Pieters 
 2 jul 1797Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81061
41
Tol, Oltje Taekes 
 2 jul 1797Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23899
42
Weit, Klaas Wytzes van der 
 2 jul 1797Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56194
43
Braak, Pieter Sakes 
 2 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9453